Page 1

Din kommune informerer

Torvegade10 • 7800 Skive • 9915 5500 • sk@skivekommune.dk • skive.dk

Skive - det er RENT LIV INFO Bestilling af blåt sygesikringskort Det blå EU-sygesikringskort bestilles på borger.dk med NemID.

Midlertidig afspærring af kommunevej Kommunevej Borgen ud for Spøttrup Borg er midlertidig afspærret i perioden fredag den 18. maj til søndag den 20. maj

Alle forespørgsler rettes til Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8081.

i forbindelse med afholdelse af Skivemødet.

Det gælder også de midlertidige beviser.

Park & Vej Myndighed jaap@skivekommune.dk

Borgerservice borgerservice@skivekommune.dk

Ekstra pas-åbent

Bliv plejefamilie

Borgerservice holder åbent for bestilling af pas

Skive Kommune har behov for flere plejefamilier til både aflastning og døgnpleje.

lørdag den 9. juni kl. 9.00 - 12.00

Er du/din familie interesseret i at blive plejefamilie, så læs mere på skive.dk/blivplejefamilie Familieafdelingen

Lokalplaner Se alle lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner på Skive Kommunes hjemmeside: skive.dk/lokalplaner Teknik, Miljø & Udvikling tek@skivekommune.dk

Forebyggende hjemmebesøg Tilbud til 65 - 79 årige, der ikke får praktisk og personlig hjælp Er du mellem 65 år og 74 år og er din livssituation ændret grundet: • Dit helbred er dårligt og du oplever helbredsmæssige begrænsninger i hverdagen? • Du er trist i hverdagen? • Ophør på arbejdsmarkedet er en svær overgang? • Du er ofte alene og mangler nogen at være sammen med? • Du har mistet en nærtstående? • Din ægtefælle er syg eller din ægtefælle er kommet på plejehjem? • Der er andet, der fylder i hverdagen? Hvis du kan genkende en eller flere af ovenstående punkter tilbyder Skive Kommune en eller flere samtaler med en forebyggende sygeplejerske fra Sundhedscentret. Samtalen kan foregå enten på sundhedscentret eller i dit hjem. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller. Samtalen fokuserer på, at du oplever en positiv ændring i hverdagen ved: • At give dig mulighed for at tale om det, du oplever som værende svært. • At sygeplejersken sammen med dig finder ud af, hvilke aktuelle muligheder, der er. • At finde ud af, hvad du kan gøre, som måske kan føre til en positiv ændring. Ønsker du en samtale, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9915 7310 på hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00. sundhedscenter@skivekommune.dk

Hvis du søger om pas til dit barn, så husk: • At indehaverne af forældremyndigheden kan udfylde samtykkeerklæring på borger.dk. Hvis begge forældre er til stede i forbindelse med bestillingen, er dette ikke nødvendigt. • Barnet, der søges pas til, skal være til stede ved bestillingen. Der er mulighed for at booke tid på skive.dk fra den 20. maj. Hvis alle tider er booket, kan man blot møde op. Information om krav til pas med mere kan findes på skive.dk borgerservice@skivekommune.dk

Er dit kørekort udløbet? Det er vigtigt, at du husker at forny dit kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre bil. Det er ikke sikkert, du skal medbringe en lægeerklæring, men kørekort SKAL fornyes ved udløb. Hvis dit kørekort i en længere periode har været udløbet, kan du risikere, at du skal til en teori- og køreprøve for at få kørekortet fornyet. Borgerservice borgerservice@skivekommune.dk

DET SKER Plejecenter Bøgely

Ørslevklostervej 127, Hald, 7840 Højslev Forårsfest Tirsdag den 15. maj kl. 17.30 Torsdagsklub Sang og musik v/Smeden fra Mors Torsdag den 17. maj kl. 14.30 Gudstjeneste Fredag den 18. maj kl. 15.00 Torsdagsklub Torsdag den 31. maj kl. 17.30 Mandeklub Hver tirsdag eftermiddag Aktivitetsdamer Hver onsdag formiddag Mandagshygge Hver anden mandag (lige uger) fra kl. 10.00

Job, bolig og fællesskab

Glyngøre Ældrecenter

Kender du nogen, du gerne vil have til at flytte til Skive Kommune?

Tøjsalg - Senior Shop Mandag den 14. maj kl. 14.00 Kaffe og kage 20,50 kr.

Så inviter dem med til Skivemødet den 18. maj på Posthustorvet 12.00 - 19.00. Her vil lokale ejendomsmæglere og Skive Kommune stå klar med deres nye bolig, nye jobs og en hulens masse viden om, hvordan det er at bo, leve og arbejde her. Læs mere på skive.dk/skivemødet

Sang og musik v/musikgruppen Dedadur - Holstebro Onsdag den 23. maj kl. 14.30 Pris inklusiv kaffe og kage 50 kr. Kontaktrådsformand Margit Juul Jensen margitjuul2603@gmail.com

Roslev Ældrecenter

Center Møllegården

Æblevej 2, Roslev

Møllegade 5, Skive

Sangdamerne Mandag den 14. maj kl. 9.30 Brød kan købes

Filmhygge - ”De Røde Heste” Torsdag den 17. maj kl. 14.00 - 16.00 Gratis entré, kaffe med kage kan købes Alle er velkomne

Tøjbussen kommer på besøg Torsdag den 24. maj kl. 10.00 - 12.00 Sangdamerne Mandag den 28. maj kl. 9.30 Brød kan købes Gudstjeneste Tirsdag den 29. maj kl. 14.30

Café Solstrejf

Kompagnigade 3, Skive Indgang: Tårnet, plan 4 Onsdage kl. 13.30 - 16.30, hvor andet ikke er nævnt. Info- og samværscafé for borgere med hukommelsesbesvær og deres pårørende. 16.5. Vi hygger i caféen, strikker og spiller forskellige spil 23.5. Alex Nørgaard læser op og fortæller 30.5. Vi hygger i caféen, strikker og spiller forskellige spil 6.6. Vi besøger Bomi, Viborgvej 7, 7800 Skive. Vi mødes ved Bomi kl. 13.00 Tilmelding senest den 30. maj 13.6. Vi hygger i caféen, strikker og spiller forskellige spil og laver plan for juli og august 20.6. Jordbærdag på Skovbakkehjemmet, Skovbakken 89, 7800 Skive Vi mødes ved Skovbakkehjemmet kl. 14.00. Tilmelding senest den 13. juni 27.6. Vi hygger i caféen, strikker og spiller forskellige spil Kom og vær med, vi vil gerne have dine forslag. Pleje & Omsorg doro@skivekommune.dk

Skive Erhverv Podcast

Musikeftermiddag v/Georg Danielsen Torsdag den 24. maj kl. 14.00 - 16.00 Et liv med sang og musik fra vor ungdom i halvtredserne og tresserne. Entré 20 kr. Kaffe med kage kan købes i caféen i pausen Arrangeres i samarbejde med Plejecenter Møllestien Alle er velkomne Erindringsdag Tirsdag den 29. maj kl. 11.30 - 15.45 Vi mindes 30’erne og 40’erne Køb dagens middag i caféen, menuen er fra 30’ene. Kom og nyd stemningen i huset Eftermiddagen fortsætter med Aktiv Musik orkester, som spiller musik fra dengang Gratis entré, alle er velkomne Gymnastik for alle Hver mandag kl. 10.30 - 11.15 Mød op, alle er velkomne Mandehygge-klub i kælderen Hver torsdag kl. 10.00 - 12.00 Mød op og vær med Alle herrer er velkomne Hele arrangementsoversigten findes på hjemmesiden moellegaardenskive.dk For yderligere information, kontakt Hanne Christiansen, tlf. 2116 5264. Alle er velkomne! Kulturhuset, hvor voksne mødes

JOB Oddense Plejecenter Teamkoordinator Ansøgningsfrist den 21. maj Plejecenter Marienlyst Social- og sundhedsassistent Ansøgningsfrist den 21. maj Kommunikation, Udvikling & Erhverv Kommunikationskonsulent Ansøgningsfrist den 22. maj kl. 8

Vidste du, at det går rigtig godt for mange virksomheder på Skiveegnen? Vi fortæller den gode historie på podcast. Hent den via podcast appen - søg på Skive Erhverv Podcast eller lyt til historierne på hjemmesiden skiveerhvervpodcast.dk Vær med på den gode historie og del den med dem, du kender.

Plejecenter Møllestien Social- og sundhedsassistent Ansøgningsfrist den 27. maj

Kommunikation, Udvikling & Erhverv eogu@skivekommune.dk

Se stillingsbeskrivelserne samt flere stillingsopslag på skive.dk/job

Gnisten, Plejecenter Marienlyst SSA og SSH Ansøgningsfrist den 27. maj

skive.dk

0385497  
0385497  
Advertisement