Page 1

Din kommune informerer

Torvegade10 • 7800 Skive • 9915 5500 • sk@skivekommune.dk • skive.dk

Skive - det er RENT LIV INFO Bliv plejefamilie Skive Kommune har behov for flere plejefamilier til både aflastning og døgnpleje. Er du/din familie interesseret i at blive plejefamilie, så læs mere på skive.dk/blivplejefamilie Familieafdelingen

Landzonetilladelser Alle landzonetilladelser annonceres på Skive Kommunes hjemmeside: skive.dk/landzonetilladelser Teknik, Miljø & Udvikling tek@skivekommune.dk

Gratis færge til Fur fra fredag den 23. marts til lørdag den 21. april (begge dage inkl.) Dette gælder for: Busser, gående, campingvogne, trailere, motorcykler, knallerter og personbiler (dog ikke erhverv). Fursund Færgeri ammo@skivekommune.dk

Vådområde ved Harre Nor Skive Kommune har igangsat en undersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Harre Nor på nordsiden af Harre Vig. Du kan finde mere information om projektet på skive.dk/harrenor Byg & Miljø

Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond til støtte for ældre og handicappede i Håsum Fondens formål er at støtte ældre og handicappede i Håsum ved uddeling af legater efter ansøgning eller efter indstilling fra Skive Kommune. Legatet kan søges af: • Handicappede eller ældre borgere i Håsum sogn eller nærmeste opland dertil, eller personer som har haft særlig tilknytning til Håsum • Handicap- eller ældreorganisationer, der iværksætter eller udbygger aktiviteter for medlemmerne i Håsum sogn eller opland dertil. Legatmidlerne vil blive uddelt ud fra trangskriteriet og almene velgørende aktiviteter i lokalområdet inden for ældre- og handicapområdet. Enkeltpersoner bedes derfor oplyse, om de har tilknytning til området, ansøgerens økonomi, herunder indtægter og formue og om der evt. er sket noget uforudset. Ældre- og handicapforeninger bedes redegøre for, hvad de ønsker, evt. midler skal anvendes til. Ansøgninger skal være Byrådssekretariatet i hænde senest fredag den 1. juni, hvorefter bestyrelsen vil vurdere de indkomne ansøgninger. Byrådssekretariatet bya@skivekommune.dk

Rente- og afdragsfrie lån

Center Møllegården

Skive Byfond og Bygningsforbedringsudvalget tildeler rente- og afdragsfrie lån til ejere og brugere af private, bevaringsværdige bygninger i hele Skive Kommune.

Arrangementer i april:

Lån kan søges til udvendige arbejder, der æstetisk og teknisk forbedrer bygningerne. Lån skal betales tilbage ved ejerskifte. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til: Teknik, Miljø & Udvikling, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Næste møde i Skive Byfond og Bygningsforbedringsudvalget forventes afholdt i uge 22. Ansøgninger, der ønskes behandlet på mødet, skal afleveres til Teknik, Miljø & Udvikling senest den 30. april. Se yderligere på: skive.dk/byfond

Forebyggende hjemmebesøg Tilbud til 65 - 79 årige, der ikke får praktisk og personlig hjælp Er du mellem 65 år og 74 år og er din livssituation ændret grundet: • Dit helbred er dårligt og du oplever helbredsmæssige begrænsninger i hverdagen? • Du er trist i hverdagen? • Ophør på arbejdsmarkedet er en svær overgang? • Du er ofte alene og mangler nogen at være sammen med? • Du har mistet en nærtstående? • Din ægtefælle er syg eller din ægtefælle er kommet på plejehjem? • Der er andet der fylder i hverdagen? Hvis du kan genkende en eller flere af ovenstående punkter tilbyder Skive Kommune en eller flere samtaler med en forebyggende sygeplejerske fra sundhedscentret. Samtalen kan foregå enten på sundhedscentret eller i dit hjem. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller. Samtalen fokuserer på, at du oplever en positiv ændring i hverdagen ved: • At give dig mulighed for at tale om det, du oplever som værende svært. • At sygeplejersken sammen med dig finder ud af, hvilke aktuelle muligheder, der er. • At finde ud af, hvad du kan gøre, som måske kan føre til en positiv ændring. Ønsker du en samtale, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9915 7310 på hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00. sundhedscenter@skivekommune.dk

DET SKER Durup Ældrecenter Underholdning tirsdag den 24. april kl. 14.30 med Birthe og Martin Jørgensen

Plejecenter Gammelgaard Egerisvej 12, 7800 Skive

Åben café i april Torsdag den 19. april kl. 14.30 - 16.00: Quiz Torsdag den 26. april kl. 14.30 - 16.00: Banko Der serveres kaffe og brød til eftermiddagsarrangementerne. Pris 20 kr. miha@skivekommune.dk

Møllegade 5, Skive

3 x Hans underholder med musik og sang Onsdag den 18. april kl. 19.00 - 21.00 Kom og deltag i en festlig aften Entré 40 kr. inkl. kaffe Arrangeres i samarbejde med Plejecenter Møllestien Alle er velkomne Reporto Sko v/Orla Torsdag den 19. april kl. 9.00 - 15.00 Kom og gør et sko-kup Lørdagshygge med spil og hygge Lørdag den 21. april kl. 14.00 - 16.00 Kaffe med kage kan købes Gratis entré og alle er meget velkomne Aktiv musik orkester spiller til en rigtig hyggelig eftermiddag Tirsdag den 24. april kl. 14.00 - 15.45 Kaffe med kage kan købes Gratis entré og alle er meget velkomne Filmhygge med ”Sommer i Tyrol” Torsdag den 26. april kl. 14.00 - 16.00 Kaffe med kage kan tilkøbes Gratis entré og alle er meget velkomne Hele arrangementsoversigten findes på hjemmesiden moellegaardenskive.dk For yderligere information, kontakt Hanne Christiansen, tlf. 2116 5264. Alle er velkomne! Kulturhuset, hvor voksne mødes

Kulturelt Samråd Skive HUSK: Kulturelt Samråd Skive afholder ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 30. april kl. 19.00 - 22.00 i Glasgangen, Skive Bibliotek. Alle er velkomne - Mvh. bestyrelsen. Kultur og Fritid skive.dk/kultureltsamråd

Dagsorden for ældrerådsmøde den 17. april kl. 10.00 - 13.00 på Plejecenter Marienlyst, havestuen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2018. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Gensidig orientering. a. Formand b. Øvrige medlemmer 4. Orientering fra Forvaltningen. 5. Orientering om magtanvendelse. 6. Orientering om klagesager. 7. Markedsføring af Ældrerådet (pjece m.v.). 8. Boligopgørelser pr. 1. april 2018. 9. Eventuelt og nyt møde. Inger Marie Toft Formand for Ældrerådet

Plejecenter Bøgely

Ørslevklostervej 127, Hald, 7840 Højslev Mandagshygge Mandag den 16. april kl. 10.00

Skive Bibliotek

Torsdagsklub - Tøjsalg fra damernes butik Torsdag den 19. april fra kl. 14.30

Yderligere oplysninger på skivebibliotek.dk/arrangementer

Sangcafé Fredag den 20. april kl. 15.00

Aktiviteter for børn: Dukketeater Onsdag den 18. april kl. 10.00 - 10.30 Dukkefører Anne Østergaard, Selde opfører ”Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved”. Gratis

Mandagshygge Mandag den 30. april kl. 10.00

Højtlæsning for børn 3 til 8 år og deres voksne Lørdag den 21. april kl. 13.30 - 14.15 Kom og hør en god historie! Bibliotekar Line Frømann Ehlers læser op for både børn og voksne i ”Det Åbne Rum” på 1. sal. Gratis Musikalsk legestue Mandag den 23. april kl. 10.00 - 10.45 i Multirummet m/musiklærer Mia Andersen For de 1-3 årige og deres voksne Gratis billetter kan bestilles på skivebibliotek.dk (max. 5 stk pr. person) Voksne skal ikke have billet Aktiviteter for voksne: Fra kræftsyg til ekstremidræt Onsdag den 18. april kl. 19.00 - 21.00 Et givende og underholdende foredrag ved Peter Møller. 60 kr. inkl. kaffe Arrangeres i samarbejde mellem Ældresagen og Skive Bibliotek Forsøgsdyr i Danmark - Hvad bruger vi dem til? Fredag den 20. april kl. 10.00 Foredrag v/Aage Kristian Olsen Alstrup, Aarhus Universitetshospital. Gratis Liv i universet Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Kom og hør om de helt store spørgsmål, når Ib Lundgaard Rasmussen fra DTU Space inviterer på en rejse til universets fjerneste afkroge. Gratis

Hver tirsdag eftermiddag er der mandeklub Hver onsdag fra kl. 9.00 kommer aktivitetsdamerne

Café Solstrejf

Kompagnigade 3, Skive Indgang: Tårnet, plan 4 Info- og samværscafé for borgere med hukommelsesbesvær og deres pårørende. Onsdage kl. 13.30 - 16.30. 18.4. Vi hygger i caféen og laver plan for maj og juni 25.4. Vi bager vafler til kaffen Kom og vær med, vi vil gerne have dine forslag. Pleje & Omsorg doro@skivekommune.dk

JOB Bomi Projektmedarbejder Ansøgningsfrist den 19. april kl. 12 Plejecenter Marienlyst, Område 3 SSH og SSA Ansøgningsfrist den 22. april Se stillingsbeskrivelserne samt flere stillingsopslag på skive.dk/job

skive.dk

0384340  
0384340  
Advertisement