Page 1

Din kommune informerer

Torvegade10 • 7800 Skive • 9915 5500 • sk@skivekommune.dk • skive.dk

Skive - det er RENT LIV INFO

DET SKER

Sundhedscenter Skive

Skive Bibliotek

Tilbud til borgere mellem 65 år og 79 år

Yderligere oplysninger på skivebibliotek.dk/arrangementer

Er du mellem 65 år og 79 år og er din livssituation ændret grundet: • Dit helbred og eventuelle helbredsmæssige begrænsninger i hverdagen • Depression eller angst • Alvorlig sygdom • Ophør på arbejdsmarkedet • Følelsen af ensomhed • Mangler nogle at være sammen med eller dele interesse med • Dødsfald blandt nærtstående personer • Andet, der fylder i hverdagen så tilbyder Skive Kommune en eller flere samtaler med en forebyggende medarbejder fra Sundhedscenteret. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller. Samtalen fokuserer på, at du oplever en positiv ændring i hverdagen ved: • At give dig mulighed for at tale om det, du oplever som værende svært • Sammen med dig at finde ud af, hvilke aktuelle muligheder, der er • At finde ud af, hvad du kan gøre, som eventuelt kan føre til en positiv ændring. Ønsker du en samtale, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9915 7310 kl. 8-9. sundhedscenter@skivekommune.dk

Bestilling af blåt sygesikringskort Det blå EU-sygesikringskort bestilles på borger.dk med NemID. Alle forespørgsler rettes til Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8081. Det gælder også de midlertidige beviser. Borgerservice borgerservice@skivekommune.dk

Information om frit valg af tandpleje Pr. 1. januar kan børn og unge mellem 0 og 16 år og personer, som er visiteret til omsorgstandpleje, frit vælge mellem den kommunale tandpleje eller en privat tandlæge. Det er hele din tandbehandling, inklusiv eventuel tandregulering, der skal foregå hos enten den kommunale tandpleje eller hos en privattandlæge. For børn og unge vil der være en egenbetaling på 35%, hvis der vælges en privat tandlæge. Hvis du ønsker at skifte, skal du informere Tandplejens kontor på tlf. 9915 6880 inden behandlingen starter.

Gratis færge til Fur fra fredag den 23. marts til lørdag den 21. april (begge dage inkl.) Dette gælder for: Busser, gående, campingvogne, trailere, motorcykler, knallerter og personbiler (dog ikke erhverv). Fursund Færgeri ammo@skivekommune.dk

Pas Husk at tjekke i god tid inden ferien, om dit pas er udløbet. Borgerservice borgerservice@skivekommune.dk

Aktiviteter for børn: Musikalsk legestue Mandag den 19. marts kl. 10.00 - 10.45 i Multirummet v/musiklærer Mia Andersen For de 1-3 årige og deres voksne Gratis billetter kan bestilles på skivebibliotek.dk (max. 5 stk. pr. person) Voksne skal ikke have billet Kreativt påskeværksted Mandag den 26. marts kl. 10.00 - 13.00 Vi laver flotte og festlige ting til påske Alle børn og deres voksne er velkomne Robotleg Tirsdag den 27. marts kl. 13.00 - 14.30 På biblioteket bor der forskellige små robotter, som gerne vil lege med alle børn fra 4 år og deres voksne Kreativt påskeværksted Onsdag den 28. marts kl. 10.00 - 13.00 Vi laver flotte og festlige ting til påske Alle børn og deres voksne er velkomne Aktiviteter for voksne: Inspiration til forårskrukker Torsdag den 15. marts kl. 19.00 v/Joans Blomsteri, Højslev Der udloddes 10 af Joans spændende krukker Entré 80 kr. inkl. kaffe og kage Opgiv aldrig - Foredrag med Thomas Borgå Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 - 21.00 Thomas vil afmystificere miraklerne og forklare, at der sjældent er grund til at give op Pris 60 kr. Medl. 40 kr. inkl. let traktement Arrangør: Osteoporoseforeningen og Skive Bibliotek Foredrag om kunsthistoriens Store Mestre Torsdag den 22. marts kl. 19.00 - 21.00 Kunsthistoriker Signe Jacobsen vil fortælle om den danske maler L.A. Ring (1854-1933) Arrangør: Skive Kunstforening og Folkeuniversitet i Skive Pris 75 kr. Gratis for medlemmer af Skive Kunstforening

Breumgaard Plejecenter Aktiviteter i marts: Bankospil Mandag den 12. marts kl. 14.00 Tøjsalg v. ”Damernes Butik” Onsdag den 21. marts kl. 14.00 Gudstjeneste Torsdag den 22. marts kl. 10.30

Café Solstrejf

Gudstjeneste Tirsdag den 13. marts kl. 14.30 Gitte og Johannes underholder Onsdag den 21. marts kl. 14.30

Sundhedscenter Skive Samtalecafé Tilbud for pårørende til borgere med følger efter senhjerneskade I samtalecaféen er der: • mulighed for, at du kan møde andre pårørende • god tid til dialog og spørgsmål • undervisning og rådgivning Samtalecaféen er lavet i samarbejde med Hjerneskadeforeningen, der i samme tidsrum tilbyder hyggeligt samvær med borgeren, der har følger efter senhjerneskade. Ved samtalecaféen er temaet hjernetræthed. Tid: 19. marts kl. 16.30-18.00. Emne: Fri dialog Sted: Sundhedscenter Skive, Resenvej 25 plan 3, 7800 Skive. Information: Vil du høre mere om samtalecaféen, kan du kontakte hjerneskadekoordinator Hanne Sandgaard, tlf. 2034 3074 Tilmelding: Du skal ikke tilmelde dig for at deltage i samtalecaféen. Du kan bare møde op. sundhedscenter@skivekommune.dk

Egerisvej 12, 7800 Skive

Quiz og sang Torsdag den 15. marts kl. 14.30 - 16.00 Der serveres kaffe og brød. Pris 20 kr. Bal Torsdag den 22. marts kl. 19.00 - 21.00 OBS! Intet arrangement den 29. marts pga. påske. miha@skivekommune.dk

Kompagnigade 3, Skive Indgang: Tårnet, plan 4

Info- og samværscafé for borgere med hukommelsesbesvær og deres pårørende. Onsdage kl. 13.30 - 16.30, hvor andet ikke er nævnt. Aktiviteter i marts og april: 7.3. Vi hygger i caféen 14.3. Vi strikker og spiller forskellige spil i caféen 21.3. Påskefrokost for caféens faste deltagere. Vi starter kl. 13.00. Pris 75 kr. Tilmelding senest den 14. marts. 28.3. Vi holder påskeferie

Glyngøre Ældrecenter Bankospil Onsdag den 14. marts kl. 14.00 Kaffe og kage 20,50 kr. Tøjsalg - Pasgård Tøjservice Mandag den 19. marts kl. 14.00 Kaffe og kage 20,50 kr. Sang og musik v/Tage og Jane Onsdag den 21. marts kl. 14.30 Inklusiv kaffe og kage 50 kr. Kontaktrådsformand Margit Juul Jensen margitjuul2603@gmail.com

4.4. Vi hygger i caféen 11.4. Vi besøger bryggeriet Hancock, Humlevej 32, 7800 Skive kl. 9.30 - 11.30 Vi mødes ved bryggeriet kl. 9.30 18.4. Vi hygger i caféen og laver plan for maj og juni 25.4. Vi bager vafler og nyder dem til kaffen Kom og vær med, vi vil gerne have dine forslag. Pleje og Omsorg doro@skivekommune.dk

Center Møllegården Møllegade 5, Skive

Arrangementer i marts:

Jebjerg Ældrecenter

Plejecenter Gammelgaard

Datastuen har få ledige pladser til IT-undervisning tirsdage og torsdage Tilmelding til Ida Vestergaard 3013 8782 Lørdagshygge med spil og hygge Lørdag den 17. marts kl. 14.00 - 16.00 Gratis entré og alle er meget velkomne Kaffe med kage kan købes Filmhygge i kursuslokalet Mandag den 19. marts kl. 14.00 - 16.00 Gratis entré og alle er meget velkomne Kaffe med kage kan købes

Demensskole for alle interesserede I foråret afholdes Demensskole på Plejecenter Bøgely, Ørslevklostervej 127C, 7840 Højslev kl. 19.00 - 21.00 Max. 25 deltagere Vand kan købes. Medbring evt. selv kaffe 5. april: Hvad er demens? En introduktion til de mest almindelige demensformer, herunder Alzheimers. Hvordan stilles diagnosen? Hvilke andre symptomer end hukommelsesbesvær kan der være? 3. maj: Kommunikation og samvær Hvordan kommunikerer man godt med et menneske med demens, og hvordan kan man hjælpe? Hvorfor opstår uforståelig adfærd og ændringer i humør? 24. maj: Kommunens tilbud og noget om jura Hvilke tilbud er der fra kommunens side? Noget om fuldmagter og værgemål. Hvornår kan man få en plejebolig - og hvad koster det? Tilmelding senest en uge før start til Dorte Østergaard på tlf. 2219 2138 eller mail: doro@skivekommune.dk

JOB

Viggo spiller og synger dejlig musik Onsdag den 21. marts kl. 10.00 - 11.30 Gratis entré og alle er meget velkomne

Oddense Plejecenter Social- og sundhedshjælper Ansøgningsfrist den 15. marts

Søndagscafé med Musikanterne Søndag den 25. marts kl. 14.00 - 16.00 Vi gentager succesen fra efteråret. Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag med masser af dejlig musik. Der spilles på harmonika, guitar, savblad, kontrabas og violin Entré 40 kr. til musik og kaffe med kage

Oddense Plejecenter Social- og sundhedsassistent Ansøgningsfrist den 15. marts

Aktiv Musik orkester spiller Tirsdag den 27. marts kl. 14.00 - 15.45 - en rigtig hyggelig eftermiddag Gratis entré og alle er meget velkomne Kaffe med kage kan købes

Erhverv & Udvikling Udviklingskonsulent (barselsvikariat) Ansøgningsfrist den 19. marts kl. 8

Hele arrangementsoversigten findes på hjemmesiden moellegaardenskive.dk

Center Møllegaardens køkken 2 ernæringsassistenter eller lign. Ansøgningsfrist den 18. marts

Offentlig administration Kontorelev Ansøgningsfrist den 2. april kl. 12

For yderligere information, kontakt Hanne Christiansen, tlf. 2116 5264. Alle er velkomne! Kulturhuset, hvor voksne mødes

Se stillingsbeskrivelserne samt flere stillingsopslag på skive.dk/job

skive.dk

0383600  
0383600  
Advertisement