Page 1

En præsentation af

ERFA-BYG de bygningsansvarliges netværk


ERFA-BYG præsenterer:

Side 2

03

04

VELKOMMEN som medlem af ERFA-BYG

FORMÅL med ERFA-BYG

06

08

MEDLEMSFORDELE

ELEKTRONISK REGISTRERING AF DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

10

11

RAMBYG KURSER

BYGHERRERÅDGIVNING

12

14

Hvordan bliver du medlem

kontingent

15

16

MEDLEMMER

Årsregnskab 2012


Velkommen som medlem i ERFA-BYG - de bygningsansvarliges professionelle netværk. Vi har alle brug for at udveksle erfaringer og blive inspireret af vore kolleger og af brancheeksperter, så vi kan blive endnu bedre til at udføre vort arbejde.

I 2013 opkræves et forskudskontingent på kr. 2.500,00, for erfaringsudvekslingsdelen og yderligere kr. 2.500,00 hvis man har interesse i RAMBYG.

Vi forventer at medlemstallet er steget til 40 ved udgangen af 2013.

I ERFA-Byg får du mulighed for at få udvidet din viden og finde nye arbejdsmetoder, der effektiviserer institutionens bygningsdrift.

Der er 2 former for medlemskab: 1. Grundmedlemskab der er baseret på ren erfaringsudveksling med deltagelse i Seminarer 2. Udvidet medlemskab med fælles interesse i det elektroniske registreringssystem RAMBYG

ERFA-BYG er etableret som et Administrativt Fællesskab i henhold til de retningslinjer, som Ministeriet for Børn og Undervisning har udstukket.

Alle medlemmer skal være medlem af erfaringsudvekslings-fællesskabet og har man interesse i RAMBYG, kan man tilmelde sig denne del også.

Alle selvejende institutioner i regi af Ministeriet for Børn og Undervisning kan blive medlem af ERFABYG og det har 28 institutioner allerede taget godt i mod. Medlemmerne kommer fra hele Danmark og der er plads til flere.

Der er tale om et fællesskab uden ansatte og det er derfor meget billigt at være medlem. I 2012 kostede medlemskabet kr. 525,14 (for perioden 01.08.2012 til 31.12.2012)

Vi byder dig velkommen som medlem af ERFA-BYG, i denne brochure kan du se, hvordan du bliver medlem.

Aage Toft-Christensen Leder af ERFA-BYG mail: ato@hansenberg.dk Tlf.: 2091 2350

Side 3


FORMÅL ERFA-BYG er etableret med det formål at skabe et professionelt netværk for bygningsansvarlige i selvejende institutioner Grundmedlemskabet giver dig et professionelt netværk: ERFA-BYG skaber en konstruktiv og udviklende erfaringsudveksling om administration og vedligeholdelse af bygninger og bygningsinstallationer hos deltagerne. ERFA-BYGs formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen, gennem ERFA-møder at sikre deltagerne systematik og overblik over serviceaktiviteter, servicekontrakter, servicerapporter og systematik og overblik over manualer

Side 4

For de medlemmer der ønsker at benytte det elektroniske registreringssystem RAMBYG tilbyder ERFA-BYG: › Adgang til betingelser, priser og uddannelse på RAMBYG fra Rambøll A/S. › Datakonvertering › Løbende arkivering af data › Arkivering af data ved exit › Integration til øvrige systemer › ERFA-møder Betaling for brug af RAMBYG afregnes direkte mellem deltageren og Rambøll A/S, i henhold til aftalens tariffer.


Side 5


HVAD FÅR DU SOM MEDLEM ERFA-BYG tilbyder dig et professionelt netværk med bygningsansvarlige fra samme sektor som dig selv. De opgaver og løsningsmodeller som du skal overveje i dit daglige arbejde kan forbedres i samarbejde med dine kolleger fra andre institutioner som også er medlem af ERFA-BYG. ERFA-BYG afholder 3-4 erfamøder og seminarer om året. Erfamøderne planlægges med emner efter medlemmernes ønske. Det første seminar blev afholdt den 20. september 2012 med følgende indhold: Ønsker du at benytte dig af RAMBYG til registrering af din bygningsmasse og alle de installationer som betjener bygningerne, får du: › Adgang til de specielle betingelser, priser og målrettet uddannelse på RAMBYG fra Rambøll A/S. › Mulighed for datakonvertering fra andre systemer

Side 6

› Løbende arkivering af data, så du er sikker på altid at kunne »gå tilbage« og hente tidligere ind tastninger › Arkivering af data til brug for andre systemer hvis du ønsker at holde op med at bruge RAMBYG › Hjælp til integration til de øvrige systemer som institutionen betje ner sig af › Specielle ERFA-møder som om handler brugen af RAMBYG

Alle medlemmer af ERFA-Byg får adgang til ERFA-BYGs specielle aftale om Bygherrerådgivning (se side 11)


BYGNINGSSERVICEFÆLLESSKABET

ERFA-BYG SEMINAR 20. september 2012

Afholdes på Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1 F, Odense kl. 10.00

Energioptimering og indeklima 09:45 - 10:00 Registrering og morgenmad 10:00 - 10:15 Indledning og præsentation af ERFA-BYG v/Aage Toft-Christensen, ERFA-BYG Hvorfor er ERFA-BYG et godt mødested. Præsentation af deltagerne 10:15 - 10:55 Energioptimering og Grøn økonomi, v/Henriette Ryssing Menaa, Deloitte Indlægget giver en række begrundelser for hvorfor vi skal optimere vort energiforbrug. Endvidere beskrives sammenhængen i energianvendelsen på skoler og hvorledes et forøget energiforbrug til forbedring af indeklimaet kan håndteres. 10:55 - 11:35 Indeklima og behovsstyret ventilation v/Henning Grønbæk, Exhausto Indlægget redegør for Bygningsreglementets krav til indeklimaet i skoler og beskriver muligheder for hvorledes der kan udføres forbedringer i eksisterende undervisningslokaler. 11:35 - 12:05 Præsentation af RAMBYG v/Palle Bisgaard, Rambøll Indlægget giver en beskrivelse af hvorledes Rambøll’s drift- og vedligeholdelsessystem RAMBYG kan anvendes ved den løbende drift og i forbindelse med energirenoveringer. 12:05 - 12:50 Frokost 12:50 - 13:30 Lyskilder v/Jørn Brinkmann, Osram, Udskiftning af glødepærer med LED, spare pærer, lysstofrør og halogen. Kan der spares energi ved at udskifte lysstofrør med LED lys? 13:30 - 14:10 Lysstyring v/Torben Gehlert, Servodan A/S Indlægget behandler forskellige lysstyringsprincipper herunder bevægelsestyret lys og dagslys styret lys. Kan lysstyringssystemer rapportere om lokalebrug?

14:10 - 14:50 Solceller v/Simon Kamper, Esbensen Rådgivende Ingeniører Indlægget redegør for opbygningen af et solcelleanlæg, hvor og hvorledes det kan installeres samt økonomien i anlægget. 14:50 - 15:40 ERFA-møde Vi skal finde melodien i ERFA-BYG. Hvad skal emnerne være til vore 3-4 seminarer i 2013? Hvem vil være vært? Kan udgangspunktet for ERFAmøderne være præsentationen af skolens bygningsmasse og vedligeholdelsesplaner? Prisen: Er du medlem af ERFA-BYG dækker dit kontingent udgifterne til seminaret. Er du ikke medlem af ERFA-BYG koster deltagelse kr. 500,00, som går til dækning af udgifterne til foredragsholdere, lokaler og bespisning. PS: Melder du dig ind i ERFA-BYG inden 01.11.2012 bliver din seminarbetaling fratrukket i kontingentet for 2012 der udgør kr. 1.000,00. Tilmelding: Du tilmelder dig ved at sende en mail til ato@hansenberg.dk, senest tirsdag den 18.09.2012 kl. 12.00. Velkommen Aage Toft-Christensen Leder af ERFA-BYG

På ERFA-BYGs styregruppemøde den 04.04.2013 blev det besluttet, at de kommende se­minarer, som afholdes i maj 2013, i september 2013 og i november 2013 skal behandle følgende emner: › Energioptimering med vægt på specifikke emner › Spændingsregulering › Byggeprocessen › Erfaringer › Erfaringsudveksling på baggrund af ”brølere” › Indeklima › Analyse af indeklimaet og eksempel på udbedringsforslag › Elektroniske værktøjer til støtteprocesser › Bæredygtighed (den grønne del) › Genbrug af vand › Eventuel inspiration fra VIA-UC Horsens og andre spændende fremtidsrettede projekter. › Det grønne image › Affaldsproblematikken

Side 7


RAMBYG - ELEK­TRONISK REGI­STRERING AF DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER Som medlem af ERFA-BYG har du mulighed for at tilmelde dig brugen af RAMBYG, som er et elektronisk registreringssystem til drift og vedligeholdelse af bygninger. ERFA-BYG har indgået en aftale med Rambøll A/S, således at de medlemmer, der ønsker at benytte RAMBYG kan få adgang til RAMBYG på særligt favorable vilkår. › Der betales en oprettelsesfee een gang for alle › Der betales et årligt vedligehol delsesabonnement som bereg nes ud fra antal kvadratmeter.

Side 8


RAMBYG den bygningsansvarliges elektroniske drifts- og vedligeholdelsesværktøj. RAMBYG er et 100% webbaseret registreingssystem, der giver  dig som bruger 

 

Du får et visualiseret bygningsdelskort

› Rationalitet › Ensartet kvalitet › Systematisk drift og vedligehold › Nye muligheder › Økonomisk og udbyttemæssig styr på energirenovering

Du kan eksempelvis indtaste:

Du får visualiseret komponenetdetaljer

 

RAMBYG giver dig også adgang til: › Byggesagsstyring › Arkiveringssystem › Fejlmeldingssystem › Rekvisitionssystem › Aftalestyring › Kvalitetsstatus / kvalitetsmål › RAMBYG2Go › Energioptimering

› Ejendomme › Bygninger › Etager › Rum › Bygningsdele › Aktiviteter

Side 9


RAMBYG - og dermed relaterede opgaver KURSER - ERFA-BYG tilbyder i samarbejde med Rambøll A/S kurser i brugen af RAMBYG. - Kurserne afholdes løbende 3 steder: › I Haderslev eller Odense › I Ålborg › I København

3.3

Kursus II-I Kurset henvender sig til dem der kun kender vedligeholdsdelen i Rambyg og også gerne vil lære driftsdelen. I driftsdelen læres at håndtere serviceaftale under en bygninger i stedet for under aftalestyring – tidligere kursister har derfor mulighed for at blive ’omskolet’ til de nye retningslinjer.

- En kursusdag koster kr. 8.000,00 med plads til 8 deltagere, hvilket betyder, at hver deltager kun skal betale kr. 1.000,00 for at deltage. 3.2

Èn kursusdag fra kl. 09-15 Beskrivelse Tid Præsentationsrunde og en afklaring af brugernes indblik i Rambyg samt 09.00-09.20 forventninger til dagen Gennemgang af brugernes serviceaftaler. Brugerne finder serviceaftaler 9.20-10.00 på forhånd og medbringer til kurset. Strukturen for hvor serviceaftaler ligger i Rambyg gennemgås. Gennemgang af processen uden iPad: Kopi af bygningsdel, oprette 10.00-12.30 og aktivitet samt oploade serviceaftale og billeder. komponent (klimaskærm) Kursus I-II Brug af Rambyg til vedligeholdelse selv. efterfølgende gør Brugernefør af driftsaktiviteter, registrering tildet Kurset henvender sig til dem der har anvendt Rambyg

Frokost Gennemgang af processen med iPad: Oprette både bygningsdel, kommellemrum. ponent og aktivitet fra skabelon samt at tage og oploade billeder. Brugeren opretter driftsaktiviteter via iPad som ovenstående. I Rambyg via PC foretages evt. justeringer mht. navngivning af kompoBeskrivelse brugernes indblik i Rambyg samt nent ogafaktivitet. Præsentationsrunde og en afklaring til dagen forventninger Afrunding 14.45-15.00 Gennemgang af Rambyg site med de data der er tastet ind for at vise i Rambyg Bærbar pc, iPad, 2-3 serviceaftaler, stamdata på en ejendom og et struktur den overordnede medbringer: Kursister ejendomme og bygninger. Brugeoprettes hvordan der afbygninger, Gennemgang 2-3 oversigtstegninger/situationsplaner. samt par

12.30-13.00 som skal oplæres i vedligeholdelsesdelen. 13.00-14.45 Vi foreslår at det er 2 kursusdage med 1 uges Første kursusdag kl. 9-15: Tid 09.00-09.20 9.20-09.50 09.50-10.40 3.1

10.50-12.20 Kursus I-I Brug af Rambyg til vedligeholdelse (klimaskærm) Kurset henvender sig til dem der ikke har anvendt Rambyg før.

ren opretter efterfølgende selv. Gennemgang af hvordan iPad anvendes til registrering af D&V på bygIII-I brugerne selv 5 aktiviteter, eks. tag, vindue, Kursus 3.4 indtaster ninger. Herefter Kurset henvender sig til dem der allerede kan både drift og vedligehold i Rambyg men vil murværk osv. opdateres i de nye retningslinjer og vil lære at bruge RambygLite – let adgang for interFrokost arbejdet. skal udføre håndværkere, ne/eksterne for at til indtastning anvender ERFA-Byg som af den metode Gennemgang

12.20-12.50 Vi foreslår at det er 2 kursusdage med 1 uges mellemrum. Første kursusdag kl. 9-15: 12.50-14.05 sikre ensartethed. Efterfølgende tilretter brugerne det de før indtastede Tid Beskrivelse fra kl. 10-14 kursusdag er Ènovenstående metode. på iPad efter 09.00-09.20 Præsentationsrunde og forventninger til dagen Beskrivelse Tid - aktivitetsliste, vedligeholdelsesaf udtræk fra Rambyg 14.15-14.45 9.20-09.50 Gennemgang af Rambyg site med de data der er tastet Gennemgang ind for at vise indblik i Rambyg samt af brugernes afklaringgør enBrugerne det ind. brugerne har tastetog for de aktiviteterPræsentationsrunde plan, budget10.00-10.30 den overordnede struktur i Rambyg forventninger til dagen selv efterfølgende. 09.50-10.40 Gennemgang af hvordan der oprettes ejendomme og bygninger. Brugetilføjer udførende. og brugere opretter man hvordan af Gennemgang 10.30-11.30 Afrunding 14.45-15.00 ren opretter efterfølgende selv. 10.50-12.20

12.20-12.50 12.50-14.05

efterfølgende det selvog gør Brugeren et par bygninger, ejendom på en Bærbar medbringer: Kursister Gennemgang af hvordan iPad anvendes til registrering af D&V på byg- pc, iPad, stamdata 2-3 oversigtstegninger/situationsplaner. samt ninger. Herefter indtaster brugerne selv 5 aktiviteter, eks. tag, vindue, Frokost 11.30-12.00 murværk osv. af om en aktivitet er udført. udventil angivelse registrere RambygLite gå hjemaf og Gennemgang 12.00-13.45 skal brugerne Efter første kursusdag Frokost selv efterfølgende detderes gørpå skole via iPad. bygning påatminimum énBrugeren bygningsdele Gennemgang af den metode ERFA-Bygdige anvender til indtastning for

sikre ensartethed. Efterfølgende tilretter brugerne det de før indtastede Afrunding Anden kursusdag kl. 9-15: 13.45-14.00 på iPad efter ovenstående metode. Beskrivelse Tid Gennemgang af udtræk fra Rambyg - aktivitetsliste, vedligeholdelsesBærbar pc og iPad. siden sidst – spørgsmål? medbringer: registreret Hvad er der 09.00-10.00 plan, budget for de aktiviteter brugerne har tastet ind. Brugerne gørKursister det Gennemgang af hvordan man opretter/redigerer aktiviteter uden iPad samt 10.10-11.30 selv efterfølgende. hvordan man sletter og kopierer en aktivitet. Gennemgang af hvordan man 14.45-15.00 Afrunding tegninger. Kursister medbringer: Bærbar pc, iPad, stamdata på en ejendom og et oploader par bygninger, Brugerne skal selv gøre det samme efterfølgende. samt 2-3 oversigtstegninger/situationsplaner. 14.15-14.45

11.30-12.00

4/5

Frokost

af drift og vedligeholdelsesarbejder, dvs. hvordan man Gennemgang 12.00-13.00 Efter første kursusdag skal brugerne gå hjem og registrere udvenudfører, udelader aktiviteter i Rambyg. igangsætter, dige bygningsdele på minimum én bygning på deres skole via iPad.

Brugerne gør det selv efterfølgende Gennemgang af hvordan man opretter brugere og tilføjer udførende. Brugeren gør det selv efterfølgende. Brug af RambygLite – let adgang for interne/eksterne håndværkere, som arbejdet. udføre skaluden Gennemgang af hvordan man opretter/redigerer aktiviteter iPad samt RambygLite til angivelse af om en aktivitet er udført. BruGennemgang hvordan man sletter og kopierer en aktivitet. Gennemgang af hvordanafman geren gør det selv efterfølgende. oploader tegninger.

13.10-13.50 Anden kursusdag kl. 9-15 – ca. 1 uge efter første kursusdag: Tid Beskrivelse 14.00-14.45 09.00-10.00 Hvad er der registreret siden sidst – spørgsmål? 10.10-11.30

14.45-15.00 Brugerne skal selv gøre det samme efterfølgende.

Side 10

11.30-12.00 12.00-13.00

13.10-13.50

Afrunding

Frokost pc og iPad. Kursister medbringer: Gennemgang af drift og vedligeholdelsesarbejder, dvs. hvordan Bærbar man igangsætter, udfører, udelader aktiviteter i Rambyg. Brugerne gør det selv efterfølgende Gennemgang af hvordan man 3/5 opretter brugere og tilføjer udførende. Brugeren gør det selv efterfølgende.


ERFA-BYG har indgået en aftale om BYGHERRERÅDGIVNING til JSI-Consult til reducerede timepriser og med gratis kontrol af det juridiske indhold i kontrakten mellem skolen og JSI-Consult:

UDBUD af byggeri

- og dermed relaterede opgaver

Rådgivning til bygherre og brugergrupper Byggeprogram Kontraktvilkår Tidsplanlægning Udbud efter EU Udbudsdirektivet eller Tilbudsloven -

Totalentreprise

-

Projektkonkurrence for valg af arkitekt og ingeniør

-

Fagentrepriser

Evaluering af tilbud Rådgivning under byggeforløbet

JSI CONSULT BYGGETEKNISK

RÅDGIVNING

Tlf.: +45 22 81 00 85 E-mail: jsi@jsiconsult.dk Egebjerghuse 34 DK - 2750 Ballerup Side 11


HVORDAN BLIVER DU MEDLEM ERFA-BYG er et Administrativt Fællesskab. Derfor skal du indgå en Samarbejdsaftale Ønsker du yderligere oplysninger om ERFA-BYG, kan du sende en mail til ato@hansenberg.dk, så vil du få tilsendt papirer til gennem­ syn, så du i ro og fred kan gennemgå betingelserne og vore planer inden du beslutter dig for et medlemskab. Du er altid velkommen til at kontakte Aage Toft-Christensen på 2091 2350 eller ato@hansenberg.dk

Side 12


Bilag 2 Økonomimodel for

BygningsserviceFællesskabet ERFA-BYG

Bilag 1, Bygni

Der betales et årligt ngkontingent på kr. 2.500,00 pr. deltagerinstitution for deltagelse i ERFA-grupper sservice Fællesskabe og yderligere kr. 2.500,00 pr. deltagerinstitu ts opga tion for deltagelse i RAMBYG ver: samarbejdet (del af den samlede betaling). Fælle

sskabet er lok

alt funderet på

en erh

vervsskole. Fællesska udarbejdes budgetter: bet bestå2r af Tvisten ka Der et antal partnere væ n ikke ins-in budget for ERFA-gruppen titu . , hvoraf en erh tio dbEt medmindr rts rinns og me ge d vervsskole ha s et fo an tal deltage e titu domst3olmåneder ins parte Der første r påtaget sig at tione rinstitutiontiler, rner er 31.12.2012) en indo e uden(01.10.2012 enigfor være Un som også kan e he fokalenderår. rvisning rudgåend har egen styregen rode orup m.kalenderår smfor Derefter være andre ini ste e rie ts fo områdre pe, bestående læ e gg en el d erh se ov ve budget for RAMBYG af forvs samarbejdet: repræsentante r op sk ole 13. Under erordnedeEtled m r. Fæ an els de llesskabet e samarbejde r fra partnersko sk ft ka Deafførste 3 måneder lerne der van,ret t me(01.10.2012 til 31.12.2012) llem partnern bet foroestås Samarbefælleriss ager den af vækalenderår e. Den daglige jdsa rtsinstitutiofor fta o Derefter sa ma lenjds rbe ledelse af nekalenderår. unaft eksemplar n i deale ov ere rs n kr ns og stemmelse me ivesUn . 4. O pga rvi i tode sn ing or sm d ig retningslinjerne inisteriets beke inale ekse v St gruppen ndtgørelse nr. i mplarer, Værtsin ernes udføyre udstikker retnin relse hvoraf pa st gslinjerne for pe nd lep rtnerne hv 158 af 19/02/2009. lan, Bufor Betaling der er o itutionenha brug afnRAMBYG: riodens arb er ove sines s er Pla verladt ejd r ell odtager et fo e, på baggm er lignende for ren d e med de Dato: til dVæ run ø Har deltagerinstitu vr d tion e ela valgt af at købe licensgttilafRAMBYG, ig n rts strate pågins direkte titu fællesskabetales til Rambøll gi, a A/S. æld n e partn ataud bets dadenne entio dene fra styre nvisningefæ glige leder. nsv væ tilbyderere før a e foga lle erssgka gruppen r, d ivebe r uve for s at.f styr rtsinstitution. O rligop de enkelte delta dfør re Det påh Fo og ikke r ls e p e g g n ge ru a rin a S ve vi r væ Ve ppen. V f den elle stitution i kolesafrma a den atao: æ sinst rneDsk udførels __le__ sinstd nke tsltebepgy __rt itutione rbeejde __ itutione l udføres i ove r de opgaver, e artnd ____ else rtbe ner. for n sa __ skriv a__ rensste ntn__ t fst Værtsin i overenss es sanma karbe til__ ing __ ve n ale teve jenin em mm m b jde stitution __ ri n m t g n e og e __ og e g ls kv h Fo ls e tid __ a ali e m ed b e sfr r de re afholdt Navn: en hVæ HANSENndle etet __ ssist vejle fterhe ar re eskrive ____ ouer dning rtst ins æ tio rcejfr. in runder proces, i overen BEaf nr.9093 1. Defin r, de__ RG __ n, hde re kninne 19/02 struks sstemm til dtitu __ velseer U rn it eru __ gn ød afan n nbe ve__ deds elsrbe de hend ma r dstyr, d__ __til______ /2009 pkt.17. nd__ r lot ka e ______ sa Ved op ioneta em eg jds ig ne aft rm e de e __ ale le d løs e n __ r, d nin __ me d gaverne ges st r anskaffe__ o ______e__ udstyr o g og pro p ave forb t godke llem partn s til udfø une, __ de ern s rn dnhe til__ fo beskreve g meda gce eat nd__ e oN s__ rerede op run fyl__ mav de lser ahar__ de____ sillinpggatilve ejers ltage bu__ ko Værtrssitå n: rb va____ dgtte __ strnim et ede attebe ingple nsto rinejdere. MBYG llette er, me g vern f eventu f opgalgt Ved pa t i bila itutione r i hka r i øreg såfrnte enbhoald e, tilny vrig __ emt dgis af RA ist __ rer rtner foøvr1ig.e p n for de e t h ing __ lle u e til ø ss d r re B sa ys ø g im irg r værtsi se er tem ver inst marbe materi odke rstås en artnere ernH . Ved sam ør d ni jd n ru t e ng st a ktion og saftalenlle rettig f __ ru ____ itutione indflyde hver af phar inge a n. Der sk styreg__ tilsyn m s forsideheder. lse gen arterne n instru et forstå ppen.________ Ved sam rbejd kt n e i o a D s e d d io g l endvid et påhvi samarbm delta enne sansbefø d a m sa ere jelse ove e medarbso ler vært ejdet i g m rbejd Ved væ rbejd alen fo ejdenreærmere he udføftre els rt yregaru saftale. r for me nhe i sttil tå sinst tio lse, hrs Ved styr sinstitutio darbejd , der er tilknytte dennpepe en oald n. erunsddeer:nnitu e aftanle t e fo sa egruppe •n forstå t rn re s o m e p m st e , a g å a min rbejdsa m en ud ed a An tt n partner, overord n øver de ven. De istration ftale. els som ha bilag ogdse nede le •forståssæ ne res re ænd, der er fo r tage delse aAnskdaet i pekto. g8 anfs ringer o rbund f ma ffrb t sig at elsepå else af æke vndteigo sa e g t m u • Resa rg til m u d e t læ a d fø jd e lø n st d opgave re en elle g. , de n- o yrmm.v. gnskab et melle rnes partnern r har tilgoppegrs onalead r flere op 2. Bagg ave med op sføring og bud ministra gaver. at vare ru gaven. getopføe. tage de tion for vern Samarb nd oOgpg lg foarm n n m in e edarbejd g u vedrøre ejdet eVr ærtsi ål dføres m ere. n de aktiv e ble nst konstru INferenceOtilLD tioenden e ed re reitu iteter, a ktiv og vedta tm FO r ver fo DH styr ktiver o RpTE dvirø G egru klre N ennddee edrfe pådet foorm EL r g å SE st l p p Pkt. 1. og bygninDgsinstVuæ yr a a e t ss e n aringgæ iver forb rtsi alla sulddeve nde opmginimgerureppdeenaansv . EFIN tionIO undet nsteitu rN dm arlig for htio o vear. ER sne g oam skgal stillkslin dn elta Pkt. 2. ERFA-B BA og rigIT srevisi dministr inistrativ erne.e enhve eleogmako litestts- o onen, so YGs fo I rm a G dG tio r g eå R n o n n b U in m p Nræ og vedlig lysning ger eovi D dR O lli is l uedr st G n se g FO g Pkt. 3. - sikrSA sk kn fin e o til n p o e M der nødve n rådighe ntrollen h plta g væ e dM ersgonda dvidin ere e rtsirenstituÅL d for poaldelse af byg å i ove ern ndig BE lostve e ta JD nsstetio sy rtnerne n a(ltik inge ee Pkt. 4. -- sikrOe desaltamAR eSM oO nls m mnm v onD s eudføre e. , Undn eejdsy gaerb 29rbaf 3 gr.EL rn ervisnrin e st med ls o4ve m e sikre PG e AV a d b lo f 1 ER e p lik o . e vg gsminis st a p m d matik NES over ase eltageem j 2rv000 m ivninggaeve UrtD rn Pkt. 5. - sikrO ongeFØ eR teriet rnm lse e m dfø sø ove eesy iceakteivd sen n, rn rgeoSE rbEL telta streomve e VE lik forr anm kn rhooldes. de iteterere ægnenneem RgiseDke atik ve aktøivitete ere R rfar -m oAG e se rn g g ld EL V rv e o d æ e o SE rg ri ic ls ve sy d rt Pkt. 6.F n ekonetrm AF anais er at:r, der om sionve rblik ger), sk stem tilintetg M st .v ED a itu . to a AR til tik kt tio ri a ø BE sk D ØKO or d r servniceJD reIs, fort o ove e rb NOM sikk ER Eer atatilsynet og fol værtsinstitutionfattes af r phoeru enraep abes eg likeorh gem erdsf Pkt. 7. - e Adelta reisdberu ve rtenr der fo ller en i r, moran r gøensskeeller i dgR r at bøevrnigt b forringes, samanuastlearltninger mo rpligtet til at træ at lovens krav anEG N SK gVæ si AB til rt nstgitu e b t yt og d, at op h e m ffe de fo te a tin Pkt. 8. o n tio d, at de RAMdBle BygST elserno e s ly n ninre i rn sn præ e st Y r ø in gYR G ri ko g a d ss ge se ne prisenrsvparlig arradnm mmer til erv EG d s: icn RæreUlle geere ete loven. t PP F å aftaele ve uvedko r hændeligt elle E ftem dka o siUm r st ss d p yr a e n l m e d sk u r b e g dapg m endes u nna omhed. et. ruppen. Væ llem Rreats eg lsts eer mbaølm kendsk lovligt o selvO st av rt ll inde o e re D ab, igtio - Data- Pilotinæstnadlla g g e ansva enne samarb sinstitutionenA/S lig ejdsafta n er dog ik ler over for de konveSa r over fo m en rterim sæ le ø ke - Løb r tning Undervisn vrige pa me ansvarl e-nde ark ng rtn ig for sk ingsmin dfører ikke en Beivsl eriut ade, de ere b isteriet ngni afng Pkt. 9. -- ArkivR r skylde eri5n. gOavferdra daer eller an egrænsning i ta i styregruppen g s e d d p ls a re a ET ta rt e . IntegraD n TI ve ernes d eER ED xiatf medarbejd rdH Pkt. 10.- ERF INtioenr otilveøG s ikke vrra ere igegesy medarb A-mD st e G ød-eO Betaling m U e D e TRÆrDEN jdere til væ Pkt. a11. for bIN kullerde ruSgFO rtsinstitu r på et se af R ftale AM Rst M vært tionen ve AT B mellem YGIO sin re G er. afrN Pkt. 12. ns tariffTV TA kt bliv itutio d sama engenO estiddsp HeED n e n 1 rbejdets SPLIGT ireuktneVS , følg IS2.2 HANSENBERG (værtsinstitutionen) 9.0 TI G o e H m ve s 0 ED e 0 realiseri re lle ER 9 glerne i m derd raget m pkt. 5. A Pk t. in 13 ng. lta d . U g ftalen a årER ndervis geren oegdarbejde Skovvangen 28 U here N D 3. Sam n ft n fø SK erR ingsmin Rambøre fra de res i et soIF arbejds T m ll e is lta n A til teriets b /S, i he gerinst del af sa læg til sa 6000 Kolding m odel Samarb itu n e kendtgø hold til tioner marbejd m ejdet er til relse nr. saftalen arbejdsaftale overord Bila1gs 9.0fo 2.2 n, unde . rte 6.se 00gn net ba 9 o el konom rskrives 158 af aØ dm og inistraitiv seret på Unde aver til m a f A Bilainogpg1: b lle e g fælle ge parte rvis omkost e fælless gn sgs in va tere By ninef r og se retarv kaber e ningsministeri ford geic er i sam ls geæ lle rbss ets beke Bilaagnsv2:arlssØ or sfo befter samga arbeelin nøgeleh nupnadka arbve jdgesndtgøre no X (deltagerinstitutionen) ejdsm n i be rtent emr e(vdtsopop ig ko tg elle m r fo im e g r n ila od r a n i ls u o ve el ø e g e d æ d m vr fø elle rne nr. anskaff , frem rtsinstitu relse aigf t er go repræ2se els dkendt så t mkost tiosnu).dfø Skolevej 50 re en.bPeartnerne o 158 af o af ntaetion iost partnere e af udstyr m.v pgaven n gernPartls , nerneta rlader s af pave valere ruppeyrne. gruin , . Værtsi herundsteyr ppen. eVer a 1000 Skoleby r angsæ tager rtdneern fh o nstitutio S Det er st der er afholdt ld æ tt å t e fr rt lse og in emt opg sinstitui overen rese i henhold io ne yr til struktioaver eft tionen ess te mels den fælle egruppen, de verensstemme n har krav på r n e r a f medaarbnmodnsem lvstæne r på part refusion lse med s udføre d m ed b ejderein n a udadtil d , g fra en pigatrtn udgettet på partn lse af opgave ernes vegne o e aftalte retnin f omkostninge er er ud rne ptr r fra de ern gslinjer eventue ført øvrige fo l optage es vegne i an . Styregruppen æder i forhold til værtsi r udførelse af d lse af n opgave ye skole re forhold end kan ikke indgå nstitutio n. til værtsi r i fælle forpligte nen ved sskabe ls rørende nstitutio t. nen. Sty er eller i øvrig t optræ regrupp de en besl utter

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG

Side 13


KONTINGENT Medlemskab koster kun kr. 2.500,00. ERFA-BYG er et Administrativt Fællesskab hvilket betyder, at man deler årets udgifter og at ingen skal tjene på aktiviteterne. Som medlem betaler du et forskud på årets kontingent på kr. 2.500,00 som ERFA-medlem med gratis adgang til alle seminarer. Ønsker du at deltage i arbejdet med brug af RAMBYG, betaler du derudover et forskud på årets kontingent på kr. 2.500,00, altså i alt kr. 5.000,00 i forskud.

Side 14

Da vi havde opgjort alle indtægter og udgifter for ERFA-BYG første periode fra 01.08.2012 til 31.12.2013, blev det endelige kontingent for 2012 kr. 525,14, pr. medlem. Denne lave betaling er et udtryk for, at vi ikke ønsker unødig administration og at vi ikke påtager os unødige udgifter.


MEDLEMMER PR. 01.05.2013: AMU Vest Business College Syd Campus Varde Campus Vejle Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Lillebælt EUC Nord EUC Sjælland EUC Syd Frederikshavn Handelsskole Gråsten Landbrugsskole Handicaporganisationernes Hus HANSENBERG Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Kold College Køge Handelsskole Learnmark Ringkøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Rybners Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Syd SOSU C Syddansk Erhvervsskole UddannelsesCenter Holstebro UddannelseCentret i Roskilde – Slagteriskolen UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Vestfyns Handelsskole & Handelsgymnasium VUC Aarhus Aarhus Tech - der er også plads til din institution

Side 15


Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG

Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse

S.17

institutions­oplysninger

S.21

S.18

Ledelsespåtegning

S.22

S.19

Den uafhængige revisors erklæringer

S.23

S.20

Ledelsesberetning

Side 16 // ÅRSREGNSKAB 2012

Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for perioden 1. august – 31. december 2012 NOTER


Oplysninger om værtsinstitutionen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding CVR-nr. 55 96 04 10 EAN nr. 5798000553958 Telefon: 7932 0100 Telefax: 7553 8296 Internet: www.hansenberg.dk E-mail adresse: hansenberg@hansenberg.dk

Medlemsskoler og deres styregruppemedlemmer Business College Syd Hans Henrik Holm Campus Vejle Tonny Haxgart Erhvervsakademi MidtVest Finn Ommestrup Erhvervsskolen Nordsjælland Jakob Møldrup EUC Lillebælt Henning Jørgensen EUC Sjælland Tue Skovgaard Jakobsen EUC Syd Claus H. Christensen Gråsten Landbrugsskole Karsten Dressø Handicaporganisationernes Hus Henning Holmgaard HANSENBERG Henrik Jensen Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Claus Christensen Kold College Leif Bo Christensen Køge Handelsskole Søren L. Nielsen Learnmark Ralf Ingvar Jensen Ringkøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Henrik Toft Rybners Allan M. Skydt Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Ejgil Jørgensen Social- og Sundhedsskolen Syd Hanne Jansfort Syddansk Erhvervsskole Michael Olsen UddannelsesCenter Holstebro Kristian Andersen UddannelseCentret i Roskilde – Slagteriskolen Irene Jørgensen UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Claus Larsen Vestfyns Handelsskole & Handelsgymnasium Karsten Edal VUC Aarhus Per Lund Aarhus Tech Carsten Gye Rasmussen

Ledelse Aage Toft-Christensen

Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

ÅRSREGNSKAB 2012 // Side 17


Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt regnskab for perioden 1. august 2012 til 31. december 2012 for det administrative fællesskab Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Lov nr. 878 af 8. august 2011 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, bekendtgørelse nr. 1721 af 11. december 2010 om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde samt bekendtgørelse nr. 158 af 19. februar 2009 om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde inklusiv ændringsbekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2009. Jf. bekendtgørelserne er regnskabet udarbejdet i henhold til bestemmelserne i statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i medfør af loven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af det administrative fællesskabs resultat samt mellemregninger med de institutioner, det administrative fællesskab administrerer.

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i regnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved det administrative fællesskabs forvaltning. Endvidere erklærer styregruppen på tro og love, at habilitetskravene i § 5 i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og Bekendtgørelse nr. 158 af 19. februar 2009 om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde er overholdt.

Det administrative fællesskab har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med

Styregruppen Regnskabet er godkendt på styregruppemødet den xx. februar 2013

Henrik Jensen Formand

Ledelse

Aage Toft-Christensen

Side 18 // ÅRSREGNSKAB 2012

Michael Olsen Næstformand


Den uafhængige revisors erklæringer Til styregruppen for ERFA-BYG Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for ERFA-BYG for regnskabsåret 1. august - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. og bekendtgørelse nr. 158 af 19. februar 2009 om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde med senere ændring i bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2009.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med ovennævnte regelsæt. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1293 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettede uddannelse (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En

revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for perioden 1. august – 31. januar 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte regelsæt. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at tage forbehold herfor henleder vi opmærksomheden på, at de på side 9 anførte budgettal, som det fremgår af årsregnskabet, ikke har været omfattet af vores revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kolding, den xx. februar 2013

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Schøtt statsautoriseret revisor

ÅRSREGNSKAB 2012 // Side 19


Ledelsesberetning Hermed fremlægges ledelsesberetning for det administrative fællesskab vedrørendeperioden 1. august – 31. december 2012. 2012 var det første regnskabsår. 25 medlemmer var indmeldt i ERFA-BYG ved årets slutning. 2012 blev også året hvor BygningsServiceFællesskabet blev nedlagt, og ERFA-BYG overtog aktiviteterne omkring erfaringsudveksling mellem medlemsskolernes bygningsansvarlige.

Indtægter fra Seminaret udgjorde kr. 8.000,00, og resten af udgifter dækkes af samarbejdspartnerne, således at årets resultat udgør kr. 0,00.

BygningsServiceFællesskabet opsagde aftalen med KMD om benyttelse af RAMBYG til udgangen af 2012, og ERFA-BYG har indgået en ny aftale til de af medlemsskolerne, som benytter sig af RAMBYG.

Aage Toft Christensen Leder

Aktiviteterne i ERFA-BYG i 2012 bestod i afholdelse af et Seminar den 20. september 2012 med i alt 41 deltagere. Seminaret blev en stor succes for ERFA-BYG, og er blevet modellen for fremtidige seminarer. Regnskabet udviser, at de samlede omkostninger udgør kr. 21.129.

Side 20 // ÅRSREGNSKAB 2012

Regnskabet for ERFA-BYG, 2012 indeholder ingen omkostninger til lønninger.


Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for det administrative fællesskab er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) samt bekendtgørelse nr. 158 af 19. februar 2009 om administrative fælleskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde inklusiv ændringsbekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2009.

denne kun indeholder en mellemregning med samarbejdspartnerne

Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Regnskabet indeholder alene en resultatopgørelse med tilhørende noter. Der er ikke udarbejdet balance, da

Resultatopgørelsen Indtægter

Moms

Indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Administrationsindtægter mv., der vedrører andre perioder, periodiseres.

I henhold til vejledning om selvejende uddannelsesinstitutioners varetagelse af administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner og om administrativt samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner kan alle momsudgifter afholdt i servicefællesskabet afløftes hos HANSENBERG. Alle omkostninger er som følge heraf ekskl. moms.

Omkostninger, generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelse. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger.

Balancen Tilgodehavender

Gæld

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gæld indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

ÅRSREGNSKAB 2012 // Side 21


Resultatopgørelse for perioden 1. august – 31. december 2012 Projektbeskrivelse: Projektet omhandlede bygherrerådgivning i forbindelse med nybyggeri på Campus Vejle

Indtægter fra medlemsskoler Indtægter seminar Indtægter i alt

Note

2012kr.

1 2

13.129 8.000 21.129

Budget 2012 (ej revideret) 20.000 10.000 30.000

1.800 5.080 9.075 174 1.000 2.000 2.000 21.129

3.000 5.000 7.000 0 0 5.000 10.000 30.000

Befordring Møder Konsulenter, seminarforberedelse Abonnementer Kontorartikler Regnskabsassistance Revision Omkostninger i alt: Årets resultat

Mellemregning med medlemsskoler

Side 22 // ÅRSREGNSKAB 2012

0

3


Noter 1. Kontingenter 25 kontingenter á kr. 525,14

2. Seminarindtægter 16 deltagere der ikke var medlem af ERFA-BYG, de betalte hver kr. 500,00 i deltagergebyr. Opkrævninger er først udsendt efter 31.12.2012.

3. Mellemregning med medlemsskoler Business College Syd Campus Vejle Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Lillebælt EUC Sjælland EUC Syd Gråsten Landbrugsskole Handicaporginasationernes Hus HANSENBERG Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Kold College Køge Handelsskole Learnmark Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Rybners Selandia - CEU Slagteriskolen i Roskilde SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Syddansk Erhvervsskole UddannelsesCenter Holstebro UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Vestfyns Handelsskole & Handelsgymnasium VUC Aarhus Aarhus Tech I alt

Mellemregning pr. 31.12.2012 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 525,14 13.128,50

ÅRSREGNSKAB 2012 // Side 23


c/o HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding

Aage Toft-Christensen ato@hansenberg.dk 2091 2350

ERFA-BYG  

brochure

Advertisement