Page 1

BEATRIX VAN ORANJE-NASSAU Koningin der Nederlanden Onvergetelijk


ANDY WARHOL Amerikaanse kunstenaar Silver Prince of Pop


STEVE JOBS Creatieve ondernemer One more thing‌


EAGLE Roofvogel Onafhankelijk


REMBRANDT 2007 Nederlandse kunstschilder De Meester


VICTOR HOEFNAGELS Nederlandse kunstenaar Creatieve chaoot


UITNODIGING Op zondag 28 april, tussen 15.00 uur en 18.00 uur, bent u van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen van de expositie Deficit (de verbuiging) UITNODIGING met schilderijen, tekeningen en sculpturen van Op zondag 28 april, tussen 15.00 uur en 18.00 uur, Victor Hoefnagels. bent u van harte uitgenodigd om de opening bij We tonen aantalDefi portretten van personen die te wonen vaneen de expositie cit (de verbuiging) door hun inspanning ons denkenvan en doen veranderd met schilderijen, tekening en sculpturen Victor Hoefnagels. hebben. Daarnaast zijn er een aantal werken te zien We tonen een aantal portretten van personen die die het begrip verandering in meer abstracte zin door hun inspanning ons denken en doen veranderd benaderen. Vrijdag wij te in zien de galerie aanhebben. Daarnaast zijn er26 eenapril aantalzijn werken die het begrip verandering in meer wezig om de expositie in teabstracte richten.zinKom langs om benaderen. Vrijdagte 26krijgen april zijn van wij in de de galerie vast een idee tentoonstelling. aanwezig om de expositie in te richten. Kom langs om vast een idee te krijgen van de tentoonstelling.

chao vorm s orde

cha os is

BOEKPRESENTATIE

Eerd er De R versch enen ons omeine n in : la teke nd n 1983 ingen , Ond Nederla erwijs nd Televi se sie De E teke gyptena n ren 1984 ingen , Ned Ond erwijs erlandse Televi sie Een h teke ele toe n r 1985 ingen , Uitg ever ij Elm Doo ar d teke door sp n Pau ingen (t aghetti lS ek 1998 ussman sten va n , Uitg ) ever ij Elm ar

vorm van or d e victo r hoe fnag els

worden gepresenteerd.

ook een

Tijdens deze opening zal het boek Chaos is ook BOEKPRESENTATIE Tijdensvorm deze opening zal hetvan boekVictor Chaos is ook een van orde Hoefnagels een vorm gepresenteerd. van orde van Victor Hoefnagels worden Victo stud r Hoefnag ee Acad rde aa els (195 n 3) Kun emie vo de st o Vanaf en te D r Beelden en H aag. de kunst 1978 is h ontw enaar, g ij actief rafisc erper als Zijn h en ill sc teke hilderije ustrato n r. sculp ingen, fo n, colle turen zijn to’s en cties in tallo binn opg ze en In dit - en bu enomen , it dwar boek ee enland in . n sdoo jaar rsned ku schild nstenaa e van 35 etse erijen, te rschap: n geco , foto’s keningen en m besp pleteer sculptu , d ie ren, verh gelingen met alen en . www .victo rhoe fnag els.n l

Met vriendelijke met vriendelijke groet,groet, PI ED-À -TER RE Jacqueline Crijns en Victor Jacqueline Crijns en Hoefnagels Victor Hoefnagels

k een

van

victo

PIED -À-T ERR E

PIED-À-TERRE

is oo

r hoe fnag els

een c hao verza tische meli ng te teken ksten schil ingen derije n sculp foto’s turen

Prins Hendrikstraat 162, 2518 Den Haag Prins Hendrikstraat 162,HZ2518 HZ Den Haag www.galeriepiedaterre.nl

www.galeriepiedaterre.nl www.victorhoefnagels.nl www.victorhoefnagels.nl

De galerie is open op afspraak. Mail naar info@galeriepiedaterre.nl of bel 06 413 164 33. De expositie duurt tot en met 12 mei. De galerie is open op afspraak. Mail naar info@galeriepiedaterre.nl Pinnen kan niet.

of bel 06 413 164 33. De expositie duurt tot en met 12 mei. Pinnen kan niet.

Deze bijlage valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Den Haag Centraal.

PIED

-À-TE

RRE

HaagseKrant  

Uitgave bij de opening van de expositie van schilderijen van Victor Hoefnagels

HaagseKrant  

Uitgave bij de opening van de expositie van schilderijen van Victor Hoefnagels