eliteSilkeborg Maj 2015

Page 1

eliteSilkeborg Forener faglig og sportslig udvikling

eliteSilkeborg samler byens største talenter og giver dem de bedste rammer for at udvikle sig inden for sin idrætsgren, deltage i konkurrence på nationalt og internationalt niveau og samtidig få en kvalitetssikret afgangseksamen og ungdomsuddannelse sammen med toptalenter fra andre sportsgrene

Læs i dette magasin: Robert Skov: 
 Et produkt af Silkeborgs talentarbejde Jeppe Fruensgaard: 
 “Vi har et stærkt elitemiljø i Silkeborg”


2|


INDHOLD Jeppe Fruensgaard: Et stærkt elitemiljø i Silkeborg

UDGIVER
 eliteSilkeborg

Bindslevsplads 1, 8600 Silkeborg
 Mail: jfru@elitesilkeborg.dk

eliteSilkeborg samler byens toptalenter

Web: www.elitesilkeborg.dk

Trænings- og supportcenter

Telefon: 29212040 / 87222000

REDAKTION

ROBERT SKOV

Johanne Friis Pedersen

BILLEDER

- Et produkt af 
 Silkeborgs talentarbejde

Thomas Juul, Juul Fotografi

ANNONCESALG
 FL SportMarketing

OPLAG

500 eksemplarer

FORSIDEFOTO

Jens Dolberg, håndboldspiller
 Jeppe Okkels, fodboldspiller

Mikkel Haarup, motocrosskører

Sara Lysemose, orienteringsløber
 Oliver Knudsen, Cykelrytter

Morten Graversen, kajakroer

SKOLE OG UDDANNELSE 
 Talent Team

Silkeborg Sports College

Silkeborg Efterskole

TALENTUDVIKLING I KLUBBERNE Samarbejdspartnere

|3


4|


Et stærkt elitemiljø i Silkeborg Vi kan i Silkeborg være stolte af at være repræsenteret med en bred vifte af eliteudøvere på højt niveau. Det skyldes blandt andet, at vi i byen har et aldeles veludviklet talentudviklingssystem, der forener skole og eliteidræt lige fra 7. klasse og frem til, at studenterhuen er i hus.

Byens eliteklubber er blevet dygtige til at tilbyde deres udøvere nogle rammer, hvor de får plads og inspiration til at udvikle sig både teknisk, fysisk, fagligt og socialt. Rammerne har enorm betydning for, hvorvidt unge eliteudøvere lykkes med deres sport på seniorniveau, og det kan vi med sikkerhed sige, at Silkeborgs unge talenter lykkes med.

Eliteklubberne i SIlkeborg har alle hver sine spidskompetencer og erfaringer med talentudvikling, og her har de alle noget forskelligt at lære af hinanden, ligesom de enkelte udøvere kan lære meget af hinanden, selv om deres idrætsgrene ikke har mange fællestræk. Fodbold og håndbold trækker et tungt træk i den fælles elitestruktur i Silkeborg, fordi de har mange talentfulde spillere og derfor har gjort det muligt at lave eliteklasser i form af Talent Team og Sports College samt at oprette sportskollegiet på Søholt. Andre idrætsgrene som kajak og motocross trækker tungt på enkelte udøvere med internationalt niveau, som skraber medaljer til sig i stor stil og dermed tiltrækker stor opmærksomhed mod Silkeborg fra omverdenen.

Siden Talent Team blev grundlagt i 2007 er niveauet blandt eliteudøverne steget bemærkelses-værdigt, og i løbet af de seneste år har stadig flere idrætsgrene fået pladser på det populære Talent Team, hvilket smitter positivt af på eleverne, at diversiteten og synergien i klasserne bliver større. Pludselig går individuelle elitekajakroere i klasse med ungdomslandsholdspillere i både håndbold og fodbold.

Målet med eliteSilkeborg er gennem den synergi, der skabes i mødet mellem de mange forskellige eliteudøvere og deres idrætsgrene fortsat at øge det generelle niveau, så vi i fremtiden ser endnu flere Silkeborgbørn på de danske landshold og i medaljejagterne ved diverse EM, VM og måske endda ved OL.

Jeg glæder mig til at se, hvor højt niveau vi kan nå, når vi alle arbejder sammen og bidrager til det bedste miljø for fremtidens lokale helte i Silkeborg.

Jeppe Fruensgaard
 Elitekoordinator i eliteSilkeborg

|5


eliteSilkeborg samler byens toptalenter EliteSilkeborg blev etableret i efteråret 2013 som et samarbejde mellem syv lokale idrætsklubber samt Team Danmark og Silkeborg Kommune. Formålet var at styrke og målrette talentudviklingen for unge atleter i Søhøjlandet.

Mountainbike Klub Silkeborg, Silkeborg Ry Golfklub og Silkeborg Orienteringsklub. Fællesskabet er i dag åbent for alle typer af eliteidrætsudøvere og klubber med talentudvikling på dagsordnen.

Måles skal nås ved at skabe de optimale rammer for at udvikle et talentmiljø på internationalt niveau, så de unge eliteudøvere bliver i stand til at præstere på seniorniveau og opfatter sig selv som fremtidige professionelle udøvere.

eliteSilkeborg har til formål:
 - At være centralt bindeled mellem de sportsklubber i Silkeborg, der ønsker at satse på talentudvikling

For at lykkes med den overordnede målsætning arbejder eliteSilkeborg ud fra bevidstheden om, at et talent ikke er et fast standpunkt, men et udtryk for et stort udviklingspotentiale, som bedst udfoldes i trygge og professionelle rammer.

eliteSilkeborg støtter byens eliteklubber i at skabe de bedst mulige rammer for talentudviklingen af deres unge atleter, ligesom eliteSilkeborg går i direkte dialog med talenterne for at hjælpe dem til at nå deres potentiale. De syv medstiftende idrætsklubber er Silkeborg IF Fodbold, Silkeborg-Voel KFUM, Silkeborg Kajakklub, 
 Silkeborg Roklub,

Vision
 eliteSilkeborg skal på lang sigt være med til at skabe flere eliteidrætsudøvere på 
 seniorniveau for at sætte 
 Silkeborg på land-
 kortet og hente flere 
 medaljer ved inter-
 nationale slutrunder.

6|

- At skabe bedre rammer for talentudviklingen gennem synergier og samarbejde på tværs af skole og forskellige idrætsgrene

- At yde sportslig, organisatorisk, økonomisk og politisk støtte til de foreninger og udøvere, der udmærker sig

- At understøtte talentarbejdet i samarbejdsklubberne og bruge de erfaringer, de forskellige klubber har gjort sig i forhold til talentudvikling

- At stille krav til kvalitet, niveau og struktur i de specifikke sportsgrene

- At være behjælpelig der, hvor den enkelte forening har mangler eller udfordringer i at kunne leve op til kravene

Mission
 eliteSilkeborg skal på kort sigt være med til at skabe synenergier mellem de forskellige samarbejdspartnere for på den 
 måde at skabe endnu 
 dygtigere eliteudøvere 
 på internationalt niveau.


Talentniveauerne i eliteSilkeborg

eliteSilkeborg arbejder med talenter ud fra tre definerede niveauer, som hjælper til at målrette træningen og vejledningen af den enkelte udøver.

Udøverne, som vurderes at have et særligt talent og udviklingspotentiale klassificeres afhængig af alder og aktuelt niveau som enten toptalent, plantalent eller ungtalent.

Toptalenterne udgør den mindste gruppe, og er samtidig den gruppe, der investeres mest i, i forhold til træningssupport med videre fra eliteSilkeborgs side. For at blive godkendt som toptalent i eliteSilkeborg, skal man som udgangspunkt enten deltage på landshold eller på anden måde repræsentere Danmark ved internationale konkurrencer. Udøvere fra eliteSilkeborgs samarbejds-klubber kan også blive godkendt som toptalent, hvis de er i gang med et uddannelsesforløb gennem Team Danmark eller er godkendt til at påbegynde et.

Som plantalent indgår man i talentsatsningen i sin klub og forventes inden for overskuelig fremtid at indgå i klubbens førsteholdstrup og/eller blive udtaget til landshold eller andre nationale aktiviteter. Plantalenter går typisk på Talent Team og har udsigt til at blive godkendt som toptalent i løbet af de næste par år.

Ungtalenter er, som betegnelsen antyder, de helt unge udøvere, som gør sig bemærket i sin sport med et særligt talent med stort udviklingspotentiale. Et ungtalent kan som udgangspunkt godt være godkendt som toptalent, hvis udøveren allerede opfylder et eller flere af kravene til denne betegnelse. Ungtalenter er som udgangspunkt optaget på Talent Team.

UNGTALENTER - Elev på Talent Team

- Optaget på Talent Team

- Opfylder kravene til enten top- eller plantalenter

TOPTALENTER

PLANTALENTER

-Indgår i specialforbundets talentsatsning på nationalt niveau

-Indgår i sin klubs talentsatsning

-Sportsligt godkendt af Team Danmark til uddannelsesforløb

-Forventes af komme i betragtning til førsteholdstrup og/eller nationale aktiviter

|7


8|


Trænings- og supportcentret også sit kontor og behandlingsrum i træningsog supportcentret,

Thomas er fast tilknyttet Talent Team og Silkeborg Sports College, hvor han bidrager med fysisk træning og vejledning i den almene idrætsundervisning, ligesom han sammen med klubbernes egne trænere underviser i et bredt udvalg af holdtræninger.

eliteSilkeborg har i samarbejde med Silkeborg Business College og Team Danmark skabt et trænings- og supportcenter, som skaber perfekte rammer for, at den enkelte udøver kan tilpasse og målrette sin træning specifikt til sin idrætsgren og sine målsætninger.

Lokalerne på Silkeborg Business College giver mulighed for forskellige former for holdtræning, styrke- og stabilitets-træning samt genoptræning. Herudover er et af lokalerne indrettet med et integreret undervisningsmiljø.

Fysioterapeut til toptalenterne
 Fysioterapeut i eliteSilkeborg Thomas Hjort, som er ansvarlig for sundhed og træning, har

eliteSilkeborgs fysioterapeut kan af udøverne bruges i forbindelse med både træningsoptimering og skadesbehandling.

I tilfælde af sportsskader hos talenterne er det Thomas, der har ansvaret for, at der bliver igangsat undersøgelse og behandling, så de skadede udøvere hurtigt er på benene igen. Igennem eliteSilkeborg sørger Thomas blandt andet for kontakt og henvisning til behandling på Idrætsklinikken på Regions-hospitalet i Silkeborg eller hos en kiropraktor.

I løbet af det første år har eliteSilkeborg hjulpet flere toptalenter tilbage på træningsbanen i løbet af kort tid. Læs her, hvad nogle af dem siger om forløbet med Thomas Hjort og eliteSilkeborg:

Holdtræninger med eliteSIlkeborg: 
 - Basistræning
 - TRX 
 - Stabilitet
 - Eksplosivt
 - Skadesforbygggende træning
 - Bevægelighed og mobilitet 
 - Stræk og foamroll

|9


Officiel leverandør til Silkeborg IF

10 |


Professionel skadesbehandling 
 Sofie Georgsen, 15 år, Håndboldspiller
 “Thomas Hjort har været nærværende, omhyggelig og ekstremt opmuntrende og positiv i en svær periode, og han har været god til at holde løbende kontakt med Sofie og os. Det, som han gør for Sofie er uvurderligt, både som fysisk mentor for hende og som fysioterapeut.

Thomas stod klar med professionel og kompetent konsultation lige med det samme efter operationen og har skabt en tryghed for Sofie. Han har ydet en meget professionel og grundig behandling, som vi har været meget tilfredse med under hele forløbet.”
 Mor til Sofie Georgsen

Sofie Georgsen kom i september slemt til skade med sit knæ. Skanningen viste, at Sofie havde sprunget korsbåndet, skadet menisken og ridset brusken, så hun blev med henvist til behandling på Idrætsklinikken på Regionshospitalet i Silkeborg, hvor hun blev opereret midt i november. Fire måneder senere er Sofie igen begyndt at løbe og begynder at kunne se en ende på forløbet.

Nicklas Sølvsten, 15 år, motocrosskøre
 “Det var først, da Niklas kom til Thomas Hjort, at der begyndte at ske noget. Via Thomas blev

Niklas henvist til behandling på Idrætsklinikken på Regionshospitalet i Silkeborg, hvor han fik ryddet op i knæet og fik hurtigt en tid til at få et nyt korsbånd. Forløbet har hele vejen været meget professionelt, og Niklas har gennem hele forløbet haft en hånd i ryggen fra eliteSilkeborg, som har ydet uvurderlig hjælp. Niklas er nu opereret og atter klar til at genoptage sin sport.” 
 Far til Nicklas Sølvsten Nicklas styrtede i juli 2014 på toppen af et stort hop på en tohjulet motocrosser og landede i bunden af banen med en alvorlig skade. Knæet var rykket af led, menisken var flækket, og korsbåndet var sprunget.

Morten Graversen, 18 år, kajakroer
 “Morten Graversen blev efter et langt forløb med genoptræning, der ikke virkede til fulde, via eliteSilkeborg scannet og undersøgt på Idrætsklinikken på Regionshospitalet i Silkeborg, hvor han fik konstateret en beskadiget menisk. Morten blev opereret den 19. december 2014, hvor ca. 20 % af menisken blev fjernet. Thomas Hjort hjalp med at lave et effektivt genoptræningsprogram for knæet til Morten, hvor han også kunne genoptage kajakog styrketræningen. Tre måneder efter operationen var Morten igen oppe på normalt træningsomfang.”
 Finn Pape, cheftræner Superkraftcenter Silkeborg

Morten Graversen fra Silkeborg Kajakklub faldt i juli 2014 og slog sit knæ ned i et betonunderlag. Morten Graversen kunne efterfølgende godt passe sin kajaktræning og sin styrketræning, men løbetræning kunne han ikke gennemføre før efter operationen.

| 11


www.stofferretailsolutions.dk

STOFFER RETAIL SOLUTIONS

Danmarks Innovative Inventarproducent

Stoffer Retail Solutions Hårupvej 12 • 8600 Silkeborg Tlf. 86 84 61 08 • stoffer@stofferretailsolutions.dk

Godt samarbejde med idrætsforeningerne og eliteSilkeborg

Gudenåvej 2 • 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 03 99 • www.silkeborgefterskole.dk 12 |


Robert Skov Robert Skov er et vaskeægte skoleeksempel på en eliteudøver, der har fået mest muligt ud af de rammer for talentudvikling, som han er blevet tilbudt i både Silkeborg IF, på Talent Team og nu på Silkeborg Fodbold College, hvor han går på tredje år og bor på sportskollegiet sammen med skole- og holdkammerater gennem mange år. Det lyser ikke ud af Robert Skov, at han er blandt sin årgangs største talenter, når man taler med ham, men når han trækker i SIFtrøjen og løber på banen, spiller han fodbold med tilstrækkeligt meget overskud, vilje og format til at kunne afgøre svære kampe på højeste plan. Det viste han, da han i efteråret 2014 blev skiftet ind i slutningen af en hjemmekamp mod Hobro, hvor han spillede Emil Scheel frem til udligningen til 2-2 og var med til at sikre SIF et point. En lille måned senere viste unge Skov igen format på højt niveau, da han dybt inde i overtiden reducerede til 2-1 mod Alka Superligaens tophold på det tidspunkt, FC Midtjylland. Med den scoring tog han pladsen som årets yngste målscorer i den bedste danske fodboldrække.

gyndt at bide sig fast nu, hvor der også bliver udtaget flere SIFere til de yngste landshold. Det har ellers mere været fra de lidt ældre årgange, så det er virkelig godt, og det er et godt billede af, hvor stort et stykke arbejde, der bliver lagt i at udvikle os unge spillere, helt fra vi er børn, siger Robert Skov og fortsætter:

- Jeg tror, at min vilje til at blive god har fået mig længere end mit talent. Jeg har altid været mindre end mange af mine holdkammerater, så jeg har skullet arbejde hårdt for at være med. Mit talent gav mig en plads i SIF som helt ung, men det er hårdt arbejde og dedikation, der har givet mig min chance i Superligaen, forklarer Robert Skov.

Jonglerer fodbold med HHX
 Kort inden sommerferien efter første år på Silkeborg Handelsgymnasium blev Robert Skov sendt på banen i et par Superligakampe, og siden fulgte et stærkt år med både U19holdet og U18-landsholdet, hvor Robert i sin første kamp scorede begge Danmarks to mål.

Det meste af sin fodboldopvækst har Robert Skov fået i Silkeborg IF, hvor han som 11-årig trænede med kammeraterne på SIF Fodboldskolen og siden har fulgt vejen op gennem de bedste ungdomshold i SIF ved siden af fodbolduddannelsen på Talent Team og nu Silkeborg Fodbold College (HHX). Det store mål har hele tiden været at blive en fast del af klubbens Superligahold, og det mål har han denne sæson nået i en alder af blot 18 år.

- Det har givet mig rigtig meget at være i SIFs talentstruktur, som man for alvor kan se er be-

| 13


www.hanegal.dk 14 |


- Et produkt af Silkeborgs talentarbejde I skoleåret 2014/2015 gælder det tredje og sidste år på HHX, og det var knapt begyndt, før Robert fandt sin vej tilbage på klubbens bedste hold, og samtidig bød efteråret på hele fire ture med U19-landsholdet.

Alligevel er det ikke på noget tidspunkt gået mere ud over skolen end højst nødvendigt. Robert Skovs far er formand for fodboldafdelingen i Sejs Svejbæk IF, og Robert har altid fået god opbakning hjemmefra til at gå efter en fodboldkarriere, men for forældrene har det været vigtigt, at skolen stadig fik en væsentlig plads i dagens program.

- Jeg lever drømmen lige nu og er ved at finde min plads på holdet. Det kræver rigtig meget fokus på alle ting, for jeg vil gerne gøre det hele godt. Jeg er opdraget til, at bare fordi jeg er god til fodbold, er det stadig vigtigt, at jeg gør mig umage i skolen. Det kan godt nogle gange være en udfordring, men det er sådan, det er, forklarer Robert Skov, der alene i løbet af efteråret 2014 gik glip af, hvad der svarede til en måneds undervisning på grund af landsholds- og udebaneture på hverdage.

Den undervisning skal indhentes, og her sætter Robert Skov stor pris på den fleksibilitet, som Silke-borg Handelsgymnasium udviser i forhold til eliteelev-erne. Selv om DBU ikke altid kan planlægge landskampe til at ligge i week-ender og skoleferier, så vil forbundet heller ikke lade de unge landsholdsspilleres fodboldkarriere stå i vejen for, at de får en uddannelse.

- Vi får tit tid til at lave lektier på landsholdsturene, men jeg har det bedst med at skille tingene ad og fokusere 100 procent på den opgave, som jeg befinder mig i, så når jeg skal spille landskampe, vil jeg helst kun tænke på det. Så vil jeg hellere indhente mine lektier hjemme på kollegiet efter træning, hvor jeg kan koncentrere mig ordentligt om dem, fortæller Robert Skov.

Rollemodel i eliteSilkeborg
 Når man som Robert Skov i en alder af 18 år har opnået profilstatus på de danske ungdomslandshold og samtidig begynder at bide sig fast i Superligaen, mens man oven i købet inkasserer flotte karakterer på HHX, så bliver man automatisk et forbillede for mange børn og unge mennesker. EliteSilkeborg har for nylig valgt Robert Skov som rollemodel for Silkeborg Kommunes spirende talenter, der ligesom Robert skal finde plads til både seriøs træning, konkurrencer, stævner, kampe og en ungdoms-uddannelse. Den status vil Robert Skov gerne udnytte positivt til at give noget videre og motivere andre unge sportstalenter til at gå efter drømmen.

- Det handler om at finde balancen mellem at gå sin egen vej og lytte til råd fra trænere, agenter, forældre og andre, som kan hjælpe dig. Jeg har altid lyttet meget, for selv om man godt kan tro, at man selv ved en hel masse om, hvad der er bedst, så har de voksne tit noget fornuftigt at byde ind med i forhold til, hvordan man bliver bedre til sin sport for eksempel, fortæller Robert Skov.

| 15


Skole- og uddannelsessamarbejde I samarbejde mellem eliteSilkeborg, byens sportsklubber, som prioriterer ressourcer til talentudvikling, samt byens skoler og uddannelsesinstitutioner er der udviklet et stærkt samarbejde, som giver de største talenter mulighed for at kombinere den ambitiøse træning med en kvalitetssikret afgangs- og studentereksamen.

For 7.-9. klasse kan talenterne søge om optagelse på Talent Team på Sølystskolen, hvorefter man kan fortsætte på en ungdoms-uddannelse på Silkeborg Sports College på enten Silkeborg Handelsskole (HG), Silkeborg Handelsgymnasium (HHX) eller Silkeborg Gymnasium (STX). Her går eleverne i særlige sportsklasser, hvor der ligesom på Talent Team tages højde for, at

16 |

flere af eleverne skal have tid til at dyrke deres idrætsgren næsten hver dag.

Som elev på Talent Team og Silkeborg Sports College får man automatisk adgang til eliteSilkeborgs aktiviteter og faciliteter, herunder træningscenter, tilknyttet fysioterapeut og stærkt behandlernetværk.

For dygtige udøvere, som af den ene eller anden grund ikke er tilknyttet hverken Talent Team eller Silkeborg Sports College, kan der efter bevilling og godkendelse fra eliteSilkeborg gives tilladelse til at få adgang til disse aktiviteter og faciliteter.


Talent Team igennem en basispakke af alders-relaterede træningskoncepter (ATK), mentaltræning og kostvejledning. Dertil er der mulighed for fysioterapi, skades-behandling osv.

Onsdag og fredag morgen er der elitetræning i klubberne på skoleskemaet.

Talent Team startede op i 2007 med primært fodboldspillere, håndboldspillere og gymnast-er i klasserne. Siden har linjen udviklet sig markant og repræsenterer nu en bred vifte af idrætsgrene, hvilket har betydet, at der nu er mange flere ansøgere, end der er disponible pladser.

Formålet med Talent Team er at fremme talentudviklingen og få flere lokale unge til tops i eliteidræt. Som seneste nyt blev Silkeborg Kommune i begyndelsen af 2014 udnævnt som Team Danmark kommune med eliteSilkeborg som omdrejningspunkt. Talent Team bliver fremadrettet en væsentlig del af elitetilbuddet i eliteSilkeborg, hvor eleverne kan få optimale rammer for at lykkes med skole og idræt.

eliteSilkeborg er ansvarlig for det sportslige niveau og det særlige indhold i den fælles idrætsundervisning for eleverne på tværs af de mange idrætsgrene, som ligger mandag morgen.

Eleverne gennemgår en 3-årig plan frem mod en mulig idrætseksamen, hvor de gennemgår elementerne i bekendtgørelsen, men med en særlig vinkel på eliteidræt, så de blandt andet kommer

Her gennemgår eleverne et målrettet træningsforløb, som skal give spillerne en solid basispakke af individuelle færdigheder, som både giver et højt alsidigt niveau, men også særlige spidskompetencer.

Idrætsgrene på Talent Team • Håndboldspillere fra Silkeborg-Voel KFUM

• Fodboldspillere fra Silkeborg IF

• Kajakroere fra Silkeborg Kajakklub

• Gymnaster fra Silkeborg Pigerne og Drengene

• Motocrosskørere fra Silkeborg Speedway Club

• Cykelryttere fra Silkeborg IF Cykling

• Svømmere fra Silkeborg Svømmeklub

| 17


- eliteklasser på Sølystskolen Det er også her, eliteSilkeborg, som indgår aftaler og sætter kravene til klubberne i forhold til talent Team, og talenttrænerne i klubberne er de samme trænere, som træner eliteudøverne om eftermiddagen, ligesom flere af dem også underviser eleverne i forskellige fag.

Det giver en enorm kvalitet og helhed omkring eliteeleverne og er med til at skabe en god hverdag for eleverne på Talent Team.

For at give eleverne de bedste rammer for at udfolde deres talent er der oprettet en obligatorisk madordning, hvor der serveres frokost samt en række mellemmåltider til de lange dage, som skolereformen har medført.

Kombinationen af skole og sport opleves meget motiverende for eleverne, og trivslen er høj i eliteklasserne. Det er på Talent Team fuldt legitimt at bruge meget tid på sin sport, hvor det i almindelige skoleklasser kan være svært for klassekammeraterne at forstå, hvorfor man går så meget op i sin sport.

18 |

OM TALENT TEAM • 7., 8., 9. klasse på Sølystskolen

• Del af eliteSilkeborg

• Optagelse primært gennem klubberne selv

• Tilknyttet fysioterapeut og coach gennem eliteSilkeborg

Karaktererne hos Talent Teams afgangselever er på højde med de bedste skoler i Silkeborg Kommune, og set i lyset af, hvor meget tid Talent Team-eleverne bruger på sport, er det en flot bedrift. De fleste elever vælger efterfølgende at tage en ungdomsuddannelse på enten Silkeborg Gymnasium eller Silkeborg Business College, evt. efter et efterskole-ophold på en af områdets idrætsefterskoler.


Silkeborg Sports College I samarbejde med Silkeborg Gymnasium og Silkeborg Business College kan Silkeborg Sports College tilbyde en ungdomsuddannelse i kombination med træning på et professionelt niveau, der sikrer de bedste udviklingsmuligheder for det enkelte talent inden for fodbold, håndbold, kajak, cykling eller en helt femte idræt.

Silkeborg Sports College er en udvidelse af det succesfulde og populære Silkeborg Fodbold College, som har eksisteret siden 1994. Siden er antallet af sportsgrene blevet udvidet med det formål at lave et fælles elitært miljø, som kan være en medvirkende faktor til at udvikle talenter inden for flere sportsgrene. Det er håbet, at synergien af de mange forskellige sportsmentaliteter vil styrke den enkelte udøvers muligheder for at forbedre sig og klare sig godt på seniorniveau.

Som elev på Silkeborg Sport College kan man vælge at bo på sportskollegiet på Søholt med kort afstand til både håndbold- og fodboldtræningen. Lejlighederne, som hører under Midtjysk Boligselskab, har eget køkken og bad. Der er også mulighed for at bo i et dobbeltværelse sammen med en anden elev, hvilket gør det lidt billigere.

Fordelingen af boliger sker omkring 1. maj i forlængelse af afklaring om optagelse på Silkeborg Sport College, og boligerne er klar til indflytning midt i juli.

Sportsklasser på STX, HHX og HG
 Silkeborg Sports College er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner (Silkeborg Gymnasium og Silkeborg Business College) og sportsklubber og tilbyder herigennem en studentereksamen i sportsklasserne på en af de to uddannelsesinstitutioner, der tager hensyn til et elitært træningsprogram med mu-

lighed for kampe/stævner og træningspas, der går ind i skoletiden.

På Silkeborg Sports College tages der højde for, at eleverne dyrker idræt på et højt niveau, og der er derfor plads i skemaet til både træning, teori og til at være sammen med ligesindede unge mennesker i et hyggeligt, sjovt og socialt fællesskab.

Undervisningen på Sports College tilrettelægges, så der er mulighed for morgentræning og frihed til ekstra udfordringer forbundet med sport. De mange forskellige idrætsgrene, der er repræsenteret på Silkeborg Sports College er med til at skabe et bredt fagligt og socialt fællesskab i sportsklasserne.

Sportslinjerne er for de elever, som ønsker at kombinere træning på et højt niveau med en gymnasial uddannelse. Kombinationen af sport og uddannelse skaber en kultur, hvor idræt prioriteres højt, og hvor træning, konkurrence og kampe skal harmonere med at gå i skole og læse lektier, hvilket giver nogle af de efterspurgte kompetencer i erhvervslivet.

For begge uddannelsessteder gælder det, at den daglige træning bliver lagt ind i skoleskemaet, så eleverne får en maksimeret træning sideløbende med en boglig uddannelse, uden den ene af delene bliver tilsidesat.

Kompetencer
 - Selvdisciplin

- Koncentration

- Samarbejde

- Optimal ydeevne under pres

- Beslutningsdygtighed

- Ansvarlighed

| 19


Hagemandsvej 6a • 8600 Silkeborg

TØMRERMESTER Jan Nielsen Nørrekrogen 5 • 8600 Silkeborg Tlf. 21 91 34 70 • www.jantomrer.dk

Sabroesvej 7 • 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 07 11• www.phonixtag.dk 20 |


Silkeborg Gymnasium Med en ungdomsuddannelse i sportsklasserne på Silkeborg Gymnasium får man en almen stundentereksamen samtidig med, at man får noget af sin elitetræning lagt ind i skoleskemaet.

Elever, der går på Silkeborg Sport College, kan følge studieretningen med studieretningsfagene Biologi A, Matematik B, Idræt B.

STX er studieforberedende og almendannende, og på Silkeborg Gymnasium arbejder man for at udvikle både elevernes sociale og faglige kompetencer, så de får et

stærkt grundlag for at tage en videregående uddannelse.

- Som ansvarlig koordinator for gymnasieeleverne på Silkeborg Sports College indgår jeg i et samarbejde med kontaktpersonerne for de andre idrætsgrene. Koordineringen vedrører primært det faglige, elevernes trivsel og koblingen til idrætsaktiviteterne, så elevernes hverdag fungerer optimalt med både ungdomsuddannelse og eliteidrætstræning. For bedst muligt at kunne følge hverdagens faglige og praktiske udfordringer er jeg fast tilknyttet sportsklasserne som teamlærer og underviser i samfundsfag og idræt, siger Mikkel Eltved.

Spørgsmål om sportslinjen på Silkeborg Gymnasium stilles til: Mikkel Eltved på mail: me@silkeborg-gym.dk eller på tlf.: 28 96 07 86.

| 21


Søholt Gartneren Silkeborg

Velkommen hos din lokale Gartner. Vi udfører alt inden for havearbejde. Græsplæner i alle størrelser, også rullegræs. Træfælding. Beskæring af træer og buske. Hækklipning. Trænger haven til en kærlig hånd så kontakt: Gartner Bent Lund Tlf. 20 73 30 30 soeholtgartneren@youmail.dk

22 |


HHX eller HG på Silkeborg Business College HHX i sportsklasserne
 Studieretningsfagene på HHX er virksomhedsøkonomi, afsætning og idræt, hvor der er særligt fokus på at inddrage områder som sportsbranchen samt kost og ernæring i undervisningen. Studieretningen giver mulighed for at læse videre på alle videregående uddannelser, men det kunne være særligt oplagt at læse videre inden for idræt, marketing, økonomi eller oplevelsesøkonomi. Man kan også vælge at søge elevplads eller arbejde med salg og økonomi inden for sportsbranchen.

Sportsklassernes studietur indebærer et helt specielt program, så det passer med det fokus, som sportslinjen har. Studieretningen fokuserer på selvstændighed, ansvarsbevidsthed, godt kammeratskab og det at have "en sund sjæl i et sund legeme”. Skolens primære ansvar er den sunde sjæl, mens klubberne har det primære ansvar for det sunde legeme. Silkeborg Business College har sørget for, at der er en kostpakke til sportseleverne to dage om ugen, og stiller sammen med klubberne også trænings-faciliteter og instruktører til rådighed, så dele af sportselevernes individuelle træning ikke behøver at foregå i klubben. Spørgsmål vedrørende sportslinjen på HHX stilles til Unnur Christensen på tlf.: 30 53 75 85 eller på mail: uch@handelsgymnasiet.com.

HG i sportsklasserne
 Med en HG i sportsklassen på Silkeborg Handelsskole får eleverne mulighed for at kombinere elitefodbold med handel, service, IT, administration eller måske endda egen virksomhed.

Handelsskolen udbyder to fagretninger: Butik og Handel og Butik og Handel og EUX Business.

I projekterne kommer eleverne tæt på erhvervslivet og de opgaver og udfordringer, der er i branchen. Undervisningen tilrette-lægges i forhold til optimal udnyttelse af elevernes evner og interesser, og man bliver udfordret både personligt, fagligt og socialt.

På Handelsskolens erhvervsuddannelse undervises der i grundfag, valgfag og erhvervsfag.

Spørgsmål om sportslinjen på HG stilles til Ruth Konnerup-Møller på telefon 21601477 eller på mail rkm@handelsskolen.com.

| 23


Thrigesvej 12 • 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 50 01 www.plastsnedkeriet.dk

TRADITIONEL THAI MASSAGE

Afslapning - Velvære - Ny energi

Spættevej 8 8600 Silkeborg Tlf. 22 38 24 79 24 |


Silkeborg Efterskole Silkeborg Efterskole ændrede ved indgangen til skoleåret 2012/13 form fra husholdningsskole til efterskole. I sammenhæng med dette blev der oprettet en fodboldlinje i samarbejde med Silkeborg IF. Samarbejdet har været en stor succes lige siden.

For SIF har skolen medvirket til, at de spillere, som har ønsket et efterskoleophold, har fået mulighed herfor, samtidig med, at man har kunnet fortsætte med elitefodbold for fuld blus. Samtidig har det for nogle været første lejlighed til at indgå i en struktur, hvor der var mulighed for at træne i større omfang som en del af skoleskemaet. Det har især været tilfældet for drenge, som ikke havde bopæl tæt på Silkeborg by.

En af dem er Mikkel Brogens, som har spillet i SIF siden U12 og har været en del af samtlige elitehold siden U13. Først fra og med skoleåret 2014/15 er han også blevet en del af uddannelsesstrukturen omkring SIF, efter han er begyndt på Silkeborg Efterskole.

Mikkel er vokset op i Hammel og har derfor ikke haft mulighed for at gå på Talent Team sammen med sine holdkammerater, og samtidig betød afstanden mellem skole og træning, at der heller ikke var meget tid tilovers til at se vennerne i Hammel uden for skoletiden.

- Vi har det rigtig godt sammen på efterskolen og er venner på kryds og tværs af de fire sportslinjer (håndbold, fodbold, fitness og idræt). Jeg er hurtigt kommet godt ind i fællesskabet. Det er rigtig dejligt, fortæller Mikkel Brogens, der i en tidlig alder måtte ofre lidt mere end mange jævnaldrende for at gå efter drømmen om at spille fodbold på højt plan.

Der er på Silkeborg Efterskole mulighed for at dyrke sin idræt i en hvilken som helst klub og på forskellige niveauer i Silkeborg om eftermiddagen. Trænerne på Silkeborg Efterskole hjælper med at formidle kontakten til de ønskede klubber, og Silkeborg Efterskole støtter op med betaling af kontingent.

OM SILKEBORG EFTERSKOLE • 9. og 10. klasse

• Fokus på kost og ernæring

• Lægger vægt på selvværd, ansvarlighed, tolerance og faglige kundskaber

• Samarbejde om elitetræning med Silkeborg IF, Silkeborg-Voel KFUM, Silkeborg Kajakklub og Silkeborg-Ry Golfklub

I august 2014 begyndte Mikkel Brogens på Silkeborg Efterskoles fodboldlinje sammen med blandt andre flere holdkammerater fra SIF, og han nyder nu at være blevet en del af et sammenhold, der rækker ud over både fodboldbanen og klasselokalet.

| 25


Blomsterbutikken Kvisten Borgergade 32 A • 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 52 02 • www.kvisten-blomster.dk

Jysk Erhvervsgulve Aps • Herningvej 41 8600 Silkeborg • Telefon 3036 5588 www.jyskerhvervsgulve.dk

Midtjysk Malerforretning Peter F. Nielsen Malermester

Malerforretning - Konsulent - Farverådgivning Mere end 30 års erfaring

Tlf. 21 73 19 45

www.midtjyskmal.dk Grauballe Gudenåvej 16 • Grauballe - 8600 Silkeborg

26 |


Talentudvikling i klubberne Klubbernes interne talentarbejde organiseres suverænt i klubberne.

eliteSilkeborg op-fordrer til – og er behjælpelig med at sikre, at denne træning har en vis standart og kvalitet samt lever op til Team Danmarks ATK-principper. Gennem eliteSilkeborg er der for medlemsklubberne afsat midler til at sikre ansættelser og uddannelse af trænere til morgentræningerne, og der vil for elever, der i henhold til eliteSilkeborgs retningslinjer er godkendt som enten top- eller plantalenter være mulighed for at deltage i faste træningsaktiviteter som eksempelvis ATK, skades-

forebyggelse, behandling, mentaltræning og kostvejledning.

Det er op til klubberne selv at lave individuelle aftaler med eliteSilkeborg om benyttelse at supportfunktionerne.

Samarbejdsklubber forår 2015 - Mountainbike Klub Silkeborg

- Silkeborg IF Cykling

- Silkeborg IF Fodbold

- Silkeborg Kajakklub

- Silkeborg Orienteringsklub

- Silkeborg Pigerne og Drengene

- Silkeborg Roklub

- Silkeborg-Ry Golfklub

- Silkeborg Speedway Club

- Silkeborg Svømmeklub

- Silkeborg-Voel KFUM Håndbold

| 27


Firhuse 29 7442 Engesvang Tlf. 86 86 51 13 www.jet-gulvteknik.dk

28 |


Fodbold: Silkeborg IF Talentudvikling spiller en stor rolle i Silkeborg IF, hvor man med Vision 2018 satser massivt på egne talenter, som i løbet af de kommende sæsoner skal fylde mere og mere på klubbens førstehold. Talent Team og Sports College har derfor en vigtig rolle i den vision.

I Silkeborg IFs talentafdeling handler det om at give de enkelte talenter den optimale udvikling helt fra U12 til U19 og i bedste fald debut på Superligaholdet. Her handler det om meget mere end god teknik, og et bredt udvalg af talenttrænere er med til at sikre, at målet om at integrere de dygtigste ungdomsspillere på klubbens førstehold.

Et af de allervigtigste ben i SIFs talentstruktur er koblingen til uddannelse, som er med til at sikre de bedste rammer og en tydelig kobling mellem elitesport og uddannelse. Det er særligt vigtigt i de år, hvor træningsmængden stiger, og kravene vokser sig større, hvilket de i SIFs struktur særligt begynder at gøre på U14, hvor de fleste af klubbens elitespillere begynder i 7. klasse på Talent Team.

Herfra og frem til endt ungdomsuddannelse fra enten HHX, STX eller HG fortsætter intensiteten af træningen med at stige.

A+ træner til toptalenterne
 Pr. 1. januar 2015 er Peder Knudsen blevet ansat som A+ træner og har dermed det overordnede ansvar for at gøre klubbens største talenter parate til overgangen fra ungdoms- til seniorfodbold.

- Det handler i ungdomsårene rigtig meget om, hvordan den enkelte spiller tager træningen til sig, og hvordan han udvikler sig i de rammer, som klubben giver ham. Jeg har personligt rigtig svært ved at afskrive en spiller allerede på U17 eller U19, hvis han har viljen til at nå langt, fordi det i de år i langt højere grad handler om, hvad den enkelte spiller er lavet af. Man siger, at den, der træner bedst, bliver bedst, så det er vores vigtigste opgave at tilbyde vores spillerne den bedste træning, både individuelt og som hold, og der er det blandt andet min opgave at tilpasse den individuelle træning til den enkel-
 te spiller, forklarer Peder Knudsen.

To af SIFs U17-landsholdsspillere, Oscar Hedvall (målmand) og Nicklas Røjkjær (angriber) til første runde af EM-kvalifikationen i Andorra i september 2014. Danmark blev nummer tre i puljen og gik dermed ikke videre til anden runde af kvalifikationen til U17 EM 2015.

| 29


Sponsoreret

0.10-453*/( "' .Â?#-&3 5SÂ?OHFS EJOF HBNMF N“CMFS UJM FU OZU MPPL ,“C N“CFMTUPĂľFS PH BOESF QSPEVLUFS EJSFLUF QĂŒ OFUUFU

,MJL JOE QĂŒ XXX DPODFUUP EL PH mOE EF N“CFMTUPĂľFS EV “OTLFS UJM EJOF N“CMFS $0/$&550 t 3VCKFSHWFK t 7JCZ + t 5MG

30 |

Silkeborg Uldspinderi ApS

VandvĂŚrksvej 10 8620 Kjellerup Tlf. 86 88 17 38 www.silkeborg-uld.com


Silkeborg IF Fodbold Mentaltræning
 Det kræver både overskud, format og vilje hver dag at kæmpe for at være foran kammeraterne på fodboldbanen og i klasseværelset, og det kræver modet til at gå efter drømmen. Til at arbejde med dette har SIF ansat mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen, som sammen med alle ungdomselitetrænerne fundet frem til en række aldersrelaterede mentale fokuspunkter, som sammen med målrettet fodboldtræning skal give spillerne de bedste forudsætninger for at nå det overordnede slutmål om at spille Superliga på SIFs førstehold.

For SIF er det vigtigt, at man i klubben kan stå inde for, at drengene får de bedste muligheder for at indfri deres fodboldpotentiale, at de får en god uddannelse, og at de rammer, som de optræder i, kommer til at sætte et positivt og givtigt præg på deres personlige udvikling i nogle vigtige ungdomsår.

- Vi er vores ansvar bevidst og tror på, at vi har mulig-heden for at give de drenge, som gennemgår vores struktur noget helt ekstraordinært med på vejen. Vi er naturligvis dybt afhængige af et godt samarbejde med såvel spillere som forældre, siger Silke-borg IFs sportschef Jesper Stüker.

Der er vigtig læring at hente i forhold til, hvordan man holder fast i processen og de langsigtede mål, selv om der i et elitemiljø altid vil være en risiko for, at man ikke når sine mål. Men bevidstheden og erfaringerne med at forsøge vil uden tvivl komme SIFs drenge til gode i deres videre livsforløb, og i sidste ende vil det også udmønte sig i dygtige og mentalt stærke spillere, som kan repræsentere SIF på allerbedste vis i de kommende år ud fra værdierne overskud, format og vilje.

De unge talenter i SIlkeborg IF står i kø for at blive rykket op på klubbens førstehold, hvor flere af dem allerede er slået igennem. I sæsonen 2014/2015 er hele fire af førsteholdstruppens 21 spillere hentet op fra den nuværende U19-årgang, og yderligere seks spillere i truppen er udviklet i egne rækker, og har som minimum taget deres ungdomsuddannelse på Silkeborg Fodbold College, hvilket er et godt skridt på vejen mod målsætningen om, at holdet skal være båret af spillere, der har spillet ungdomsfodbold på de fleste af klubbens ungdomselitehold.

I Silkeborg IF lærer spillerne, at det er vigtigt at yde sit bedste som individ og som team for at kunne opnå succes på banen år efter år og med tiden på klubbens førstehold.

| 31


32 |


Silkeborg-Voel KFUM Håndbold I Silkeborg-Voel KFUM begynder talentarbejdet for alvor omkring U10, hvor det bliver mere og mere tydeligt, hvem af de unge håndboldspillere, der har særligt flair for spillet. Fra U12 er der mulighed for at indgå i det elitære projekt under Silkeborg-Voel Elite, U12 liga, hvor klubben på U12-årgangene tilbyder et attraktivt miljø at give håndboldtalentet et ryk opad.

Dette tilbud er ikke rettet udelukkende mod spillere i Silkeborg-Voel KFUM, men er åbent for alle. Samtidig forbereder U12 ligaspillerne både fysisk og håndboldteknisk spillerne til optagelsesprøverne på Talent Team. Allerede som U12 ligaspiller lærer man, at det at dyrke et talent ikke kun drejer sig om det, som foregår på håndboldbanen.

Samarbejdet med Sølystskolen om at tilbyde de største håndboldtalenter en plads på Talent Team fra 7.-9. klasse er med til at skabe dygtige håndboldspillere og hele mennesker, hvor man arbejder ud fra flere sammenhængende parametre end kun håndboldtræningen. Endvidere deltager nogle af klubbens talenter på BSV Håndbold College, som er det næste skridt i en stærk håndbolduddannelse. Her kan niveauet på håndboldbanen hæves samme tid med, at spillerne tager en kvalitetssikret ungdomsuddannelse på enten STX, HHX eller HG i Silkeborg.

Overordnet arbejdes der i Silkeborg-Voel KFUM ud fra temaet: Trivsel, bredde og elite. Silkeborg-Voel KFUM vil være en klub, hvor der er plads til alle, samtidig med at klubben sættes på håndboldlandkortet som en af landets bedste håndboldklubber.

Plan 2020
 Der arbejdes i disse år med en Plan 2020, som har som overordnet mål at udvikle spillere fra egne rækker til klubbens seniorelitehold. Den plan vil der dette år blive sat hårdt ind på for at skabe en rød tråd for træningen fra U10 til U18, så trænerne på de forskellige årgange kan bygge videre på det, spillerne allerede har lært og dermed intensivere talentarbejdet. Målsætningen er at skabe et attraktivt miljø for håndboldudviklingen, så talenterne har lyst at blive i klubben og være med til at styrke Silkeborg-Voels plads i dansk håndbold. Som et led i arbejdet med at fastholde talenterne i klubben, er der taget initiativ til flere samarbejdsmodeller, blandt andet med Silkeborg Efterskole om deres håndboldlinje.

På seniorsiden er flagskibet dameholdet, som spiller i den bedste danske række, Boxer Dameligaen.

Selv om klubben har et lavt budget, og holdet er det eneste hold i ligaen, der fortsat er foreningsbaseret og altså ikke er en egentlig virksomhed, satser man i Silkeborg-Voel på at være blandt landets bedste hold og er da også oppe og bide skeer med de store aktører.

Strukturen i klubben gør det muligt og attraktivt for de yngre elitespillere at spille sig op igennem rækkerne på de mange hold, som klubben råder over og i sidste ende få en plads på det bedste hold.

| 33


Strikkepinden - og den lille Zebra

Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Onion, Lana Grossa, Hjelholts uldspinderi, Viking Garn, Tusindfryd, Økologisk garn, Knude garn, Strikkekits fra Lille Strik, Strikkepinden - og den lille Zebra´s eget uldgarn samt div. strikkebøger.

Åbningstider:

Tirsdag - torsdag kl. 13.00 - 17.30 Fredag kl. 13.00 -18.00 Lørdag kl. 10.00 - 14.00 Søndag - mandag lukket

Strikkepinden - og den lille Zebra

På gensyn Lea

Jægergårdsgade 44 • 8000 Aarhus C • Tlf. 86 28 36 03 • www.strikkepindenogdenlillezebra.dk 34 |


Mountainbike Klub Silkeborg Mountainbike Klub Silkeborg (MTBK Silkeborg) er for dem, der gerne vil køre stærkere. Klubbens medlemmer favner bredt, men fælles for alle er et ønske om at forbedre sit niveau. I Mountainbike Klub Silkeborg er der både plads til helt unge ryttere, der aldrig har dyrket MTB tidligere og til ryttere med DM titler i bagagen. Hver dag trænes der mod at køre lidt hurtigere i morgen, end man gør i dag.

Træningen i MTBK Silkeborg er niveaudelt, så alle kan træne optimalt i forhold til nuværende niveau og de mål, man hver især har sat sig. De hurtigste og mest ambitiøse ryttere får lagt peronlige træningsplaner ud fra sæsonmål, personlige samtaler, aktuelle niveauer samt andre faktorer, der har indflydelse på træningen.

Klubben er meget engageret i det danske mountainbikemiljø og har dybe rødder tilbage i det midtjyske. Klubben har tidligere heddet Midtjysk Mountainbike Club, og har en kort overgang været fusioneret med SIF Cykling, men er nu igen en selvstændig klub.

MTBK Silkeborg er meget aktive under Dansk Cykle Union (DCU) og arrangerer hvert år et

stort løb under DCU med deltagelse af den danske elite inden for mountainbike. Klubben har tidligere afholdt to danske mesterskaber inden for disciplinen Cross Country Marathon og ligeledes afholdt to danske mesterskaber inden for disciplinen Cross Country Olympic.

Også ved motionsløbene er MTBK Silkeborg meget aktive og har gennem de seneste par år blandt andet afholdt en afdeling af både Webike Cuppen, Vintercuppen samt flere lokale løb i Silkeborg.

I klubben sætter MTBK Silkeborg stor pris på en åben dialog og en afslappet stemning. Ressourcerne er i høj grad prioriteret ud i aktiviteter for klubbens medlemmer. Det betyder blandt andet, at MTBK Silkeborg ikke har noget klubhus, fordi medlemmerne synes, det er sjovest at mødes i skoven og cykle.

MTBK Silkeborg afholder mellem fire og seks klubaftener om året, hvor flere forskellige cykelrelaterede emner behandles i et fælles forum. Derudover arrangerer klubben temaaftener for medlemmerne, blandt andet mekanikeraftener og foredrag om kost, ernæring og træning.

Ånden i klubben er præget af hjælpsomhed og god holdånd. Alle klubbens medlemmer bakker op om de forskellige aktiviteter og hjælper til, hvor de kan.

| 35


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer. Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring... FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

36 |


Silkeborg Orienteringsklub Silkeborg Orienteringsklub arbejder målrettet med udvikling af talenter til eliteniveau. Ud over at løberne får kompetent træning, støtte og vejledning af erfarne løbere i klubben, giver klubben talenterne mulighed for ekstra træning på et højt niveau hver uge sammen med andre talenter fra de midtjyske klubber.

For at udvikle løbere til at kunne håndtere orientering i nordisk terræn, som anses for noget af det vanskeligste i verden, arrangeres der hvert år en weekendsamling i Sverige.

Som løber i Silkeborg Orienteringsklub er der desuden mulighed for at blive udtaget til elitesamlinger og træning sammen med landsholdet, hvilket typisk sker for et par stykker af klubbens løbere hvert år. Derudover vælger flere af de talentfulde løbere at blive ungdomstrænere, når de får muligheden. På den måde får de mulighed for at give noget videre til nye talenter og selv få skærpet deres egen faglighed ved at skulle formidle til børn og unge.

Til den årlige dyst mellem forbundets 3 kredse er Silkeborg Orienteringsklub ofte den klub fra Nord-kredsen, der har flest løbere udtaget.

Silkeborg Orienteringsklub er en af Danmarks største klubber med knapt 300 aktive medlemmer. Klubben tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter, blandt andet almindelige orienteringsløb, præcisionsorientering, mountainbikeorientering og adventure-race.

Ungdomsafdelingen er en af landets største ungdomsafdelinger med både nybegyndere og juniorlandsholdsløbere.

Ungdomstræningen står meget centralt i Silkeborg Orienteringsklub, og der er træning for alle unge fra 8 - 20 år hver tirsdag aften, hvor der er en bred vifte af tilbud tilpasset alder og orienteringsmæssigt niveau.

Derudover har alle løbere mulighed for at deltage i klubbens træningsløb én gang om ugen.

Klubben samarbejder med Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole i Glarbo, som har orienteringsløb som hovedlinje, og mange af klubbens talenter vælger derfor at bruge et år med intensiv orienteringsløbstræning på den midtjyske efterskole.

Det stærke fokus på talenter har gjort, at klubben igennem tiden har leveret løbere til både U16-, junior- og seniorlandsholdet, hvoraf flere af løberne har fået topplaceringer ved både EM og VM.

| 37


Silkeborg Roklub Der er en stærk tradition for kaproning i Silkeborg. Udover Eskild Ebbesen er den mest kendte kaproer fra Silkeborg den nuværende sportschef i Dansk Forening for Rosport, Lars Christensen, der blev verdensmester som Silkeborgroer.

Silkeborg Roklub ønsker at fortsætte traditionen for kaproning og fortsat udvikle stærke kaproere fra Silkeborgegnen.

Silkeborg Roklub ønsker at være en roklub, der over generationer kontinuerligt har et stærkt træningsmiljø, der skaber sunde, ressourcestærke unge mennesker, hvoraf nogle bliver kaproere, som kan gøre sig gældende på højeste internationale niveau.

Silkeborg Roklub kan kun realisere disse ambitiøse mål i samarbejde med andre, og der er derfor etableret samarbejde med eliteSilkeborg, som stiller ressourcer til

38 |

rådighed, der gør det muligt at tilbyde klubbens unge roere et stærkt udviklingsmiljø med både målrettet, teknisk træning, fysisk træning, fysioterapi og ikke mindst mulig-heden for at indgå på Talent Team og Sports College sammen med udøvere fra andre af byens førende eliteidrætsgrene.

Roning er en sport for både piger og drenge, og de fleste begynder at dyrke roning fra omkring 12-årsalderen, hvor man begynder på Silkeborg Roklubs roskole.

Klubbens roere er på vandet mellem to og fire gange om ugen. Om vinteren foregår træningen dog i roning i romaskine og suppleres med svømning og anden fysisk træning, så der er aktiviteter for ungdomsroere hele året rundt.


Silkeborg-Ry Golfklub Silkeborg Ry Golfklub har igennem årene fostret en lang række topspillere. Det hidtil største danske navn i international golfsport, Thomas Bjørn og hans entusiasme omkring sin hjemmebane har også betydet, at flere af hullerne i Silkeborg er tegnet og ombygget efter inspiration fra Thomas Bjørn. Det nyeste skud på stammen af stærke danske professionelle golfspillere er Morten Ørum Madsen, som blev European Tour spiller i 2013 og vandt sin første ET turnering allerede i december 2013. Mads Kristensen blev professionel i 2013 og spiller i 2015 på ECCO Touren.

Hvert år afholdes Danmarks største amatørturnering - Danish International Amateur Championship (DIAC) - på banen i Silkeborg. I 2013 lagde Silkeborg endvidere græs til HoldEuropamesterskaberne for herrer, og i juli 2015 lægger klubben græs til ECCO Tourens hidtil største turnering Made in Denmark Qualifyer med 200 deltagere, der afvikles

både på Silkeborg-banen og Kildebjerg Rybanen. Ud over at nyde banen i det daglige, er der således mulighed for som tilskuer at opleve golf af international klasse.

Med landstræner David Dickmeiss og de internationalt anerkendte fysioterapeuter Jakob Nees og Martin Lauridsen i spidsen har SRG fra 2015 igangsat et nyt ambitiøst elitearbejde, Silkeborg Ry Golf Team. Samarbejdet med eliteSilkeborg indgår som en væsentlig del af ambitionen om at fortsætte traditionen med at udklække European Tour spillere i Silkeborg.

Silkeborg Golf Club blev stiftet i 1966 og er dermed en af Danmarks ældre golfklubber. De oprindelige 18 huller er designet af arkitekt Frederik Dreyer baseret på skitser udarbejdet af englænderen John D. Harris, der var wing commander i Royal Airforce og i 1960’erne rejste verden rundt og tegnede golfbaner som sin hobby. I 2006 udvidedes banen til 27 huller og fremstår i dag som en af landets bedste og smukkeste mesterskabsbaner. I 2013 blev klubben udvidet og overtog Line Mortensens eksklusive 18-hullers parkbane i Ry sammen med en af landets flotteste 9-hullers Pay & Play baner. Klubben skiftede i den anledning navn til Silkeborg Ry Golfklub.

Ud over de to golfanlæg med i alt 54 huller har man som medlem adgang til driving range, udendørs træningsanlæg, nyt indendørs træningscenter, fitness center, fysioterapi, velassorteret pro-shop, kursusfaciliteter samt kvalitetsrestaurant med et anerkendt køkken.

| 39


Øvrige samarbejdspartnere Hovedstenen i eliteSilkeborg er samarbejde. Mellem klubberne, mellem eliteudøverne og mellem skoler og klubber. Derfor er det også nærliggende for eliteSilkeborg at samarbejde med en lang række eksterne partnere, som hver især hjælper med at opretholde et højt niveau og endda øge dette niveau endnu mere.

Blandt eliteSilkeborgs samarbejdspartnere er Idrætsklinikken på Regionshospitalet i Silkeborg, hvor kompetente læger med høj kvalitet undersøger og behandler de unge udøvere for sportskader, så de hurtigt kan komme tilbage i trænings- og konkurrencetøjet.

Et sådant samarbejde med en dygtig, anerkendt idrætslæge i lokalområdet har stor værdi for eliteSilkeborg, da det blandt andet

40 |

sparer udøverne og klubberne for meget rejsetid, og samtidig sikrer god behandling.

eliteSilkeborgs fysioterapeut Thomas Hjort forklarer betydningen af samarbejdet med Idrætsklinikken som værende af stor betydning.

- Vi har at gøre med nogle af landets allerstørste navne inden for flere forskellige idrætsgrene, og det er meget vigtigt, de bliver behandlet helt rigtigt, når de rammes af skader, og Idrætsklinikken har mange gange vist, at de tilbyder den bedste behandling på det her niveau.

Derudover samarbejder eliteSilkeborg også med Team Danmark, Silkeborg Kommune, Senzone, kiropraktorerne i Skolegade og Polar.


ER DU TIL MUDDER ELLER ASFALT? VI HAR CYKLEN OG EKSPERTISEN!

HUSK OGSÅ AT VI HAR ET TOP PROFESSIONELT VÆRKSTED!

| 41