Page 1

www.grafiskasallskapet.se Pris 70 kr

3.16

GR AFI KN Y T T

TID S K R IFT OM G R A FIS K K ONS T


FPgravyr.se DIN LEVERANTÖR AV FOTOPOLYMERPLÅT! FPgravyr vänder sig till dig som älskar koppargrafik. Vi har allt från fotopolymerplåt till färg och tillbehör. FPgravyr.se har funnits sedan 1979 och med produkter av hög kvalitet vill vi ge konkurrenskraftiga priser. Vi har med andra ord låga priser på den kvalitén vi erbjuder. Www.fpgravyr.se har alltid öppet! Du kan även ringa oss för din beställning på 040-607 22 92 eller mejla info@fpgravyr.se.

Din leverantör av fotopolymerplåt sedan 1995 När du handlar för 1000:- och upp är det fraktfritt inom Sverige!


grafiknytt 3 2016

Innehåll utgivare/kansli  Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, S-118 20 Stockholm tel: +46 8 643 88 04, sällskapets sekreterare  Ulla-Carin Winter sekreteraren@grafiskasallskapet.se sällskapets ordförande  Göran Boardy styrelsen@grafiskasallskapet.se ansvarig utgivare, chefredaktör Christina Lindeberg tel: +46 33 41 98 60, mobil: +46 706 26 70 64 grafiknytt@grafiskasallskapet.se grafisk form  Kristina Schollin-Borg

G rafiska S ällskapets galleri Hornsgatan 6. Stockholm

Öppettider: tis–tors 12–18 fre–sön 12–16 mån stängt tel 08-643 88 04

Konstgrafiska tryck i stort format Åbo Konstgrafiker ställer ut på MEKEN

12

Supermarket Art Fair 2016

16

Lösenord till hemsidan: grafik

Skribenter i nummer 3

omslagsbild  Supermarket Art Fair 2016 postadresser till redaktionen Brev: Paket: Grafiknytt, Kåtorp 10 Ålgårdsvägen 33 S-524 96 Ljung S-506 30 Borås

4

anna johnsson

2016

konstvetare och kom-

munikatör, Meken jakob leijonhielm

Konstnär

Prenumerera och annonsera enkelt Se www.grafiknytt.se eller sänd mail: grafiknytt@grafiskasallskapet.se Pg 40 78 56 - 4 IBAN: SE96 3000 0000 0325 2180 3456 BIC: NDEASESS utgivning  Grafiknytt utkommer med 4 nr/år, två tryckta och två digitala nätupplaga  www.grafiknytt.se hemsidans redaktion hemsidan@grafiskasallskapet.se Visst material och annonser publiceras också på internet. Den som sänder material till Grafiknytt anses medge elektronisk lagring/publicering. galleriet, utställningar, mm galleri@grafiskasallskapet.se ISSN 0346-9727

3 2016 · grafiknytt   3 3 2016 · grafiknytt   3


Konstgrafiska tryck i stort format 23 juni – 21 augusti 2016

4   grafiknytt · 3 2016


FREDRIK LINDQVIST

Sommarens utställning på meken visar tryck av konstnärer som tänjer gränserna för vad som idag betraktar som konstgrafik. anna johnsson A 

H

istoriskt har pappret haft en avgörande roll som bärare av det grafiska trycket. I Print XL blir det tydligt att den rollen idag till och med stärkts och att även dess textur, färg och form utgör delar av verken. Men för att kunna forcera gränserna som arkets mått eller tryckpressen sätter har andra material, som t.ex. textil, också i allt större utsträckning börjat användas som tryckunderlag. Från att ursprungligen ha studerats i mappar har konnässören av grafik sedan

lång tid i första hand tag del av konstformen i utställningsmiljöer. Skalan dagens tryck utförs i korresponderar också i allt högre grad till arkitekturen i dessa miljöer. I meken upplever besökaren ett möte mellan den nya monumentalgrafiken och industrilokalens storskaliga rymd. meken ligger i en av Walsverkets äldsta byggnader intill Kolbäcksån i Smedjebacken. Under 2016 firar konsthallen 10 år och gör en särskild satsning på grafik med hela tre temautställningar. Kopplingen mellan

konstgrafiken och Smedjebacken är sedan länge fast etablerad. Under Axel Tallbergs sista år tid vid Konstakademien fick arbetarmålaren och bygdens son Johan Ahlbäck (1895–1973) möjligheten att prova etsning under hans ledning vilket därefter blev ett av hans huvudsakliga medium med en motivsfär hämtade bl.a. från Walsverket och dess omgivningar. I utställningen Print XL medverkar: Anton Alvarez, Aron Kullander-Östling, Ellisif Hals, Fredrik Lindqvist, Jenny Bergman,

3 2016 · grafiknytt   5


RICHARD GALLOWAY

6   grafiknytt · 3 2016


John Rasimus, Lars Nyberg, Lina Nordenström, Stina Löfgren, Susanne Skeide, Richard Galloway och Ylva Franzén. Anton Alvarez, Aron KullanderÖstling och Stina Löfgren bjöds förra året in som Artists-in-residence till Grafikens Hus. Genom sitt fria förhållande till etablerade estetiska standarder och övertygelsen om hantverkets centrala roll skapade formgivaren, grafisk designern och illustratören gemensam mark i den tillfälliga ateljén där rådande definitioner för grafisk konst utmanades. Genom att utveckla och utforska reproduktionstekniker på gränsen mellan det två- och tredimensionella hittade man svar på frågan om hur framtidens grafik skulle kunna se ut. Av tusentals etsningar och torrnålstryck skapar Ellisif Hals och Susanne Skeide tillsammans skepnaden i form av landskap och naturfenomen. Den norska duons utställningsprojekt är baserat på unika möten mellan trycktekniken och det arkitektoniska rummet. Den ständigt växande samlingen omsätts och omformas gång på gång i nya platsspecifika installationer där de skira skulpturerna ut sig i förhållande till golv, väggar och tak eller svävar mot fri rymd. Över Fredrik Lindqvists textilpaneler krockar medeltida högkulturer. I utfallet formeras de

LARS NYBERG

uppförstorade trä­ snitten till samtidsfabler som utforskar den västerländska traditionens jakt på en enda objektiv sanning genom att föreslå alternativa verkligheter. I monokroma linjelekar och kontrasterande färgkaskader poserar centralgestalterna med självklarhet i sin världsup-

pfattning. Normer och förväntningar som i andra kontexter skulle noteras som givna blottläggs i gränslandet mellan människa och natur. En hel värld ryms på några kvadratcentimeter i Lars Nybergs bilder. En monumental historia skalas om till miniatyr men antar även 3 2016 · grafiknytt   7


JOHN RASIMUS

8   grafiknytt · 3 2016


kolossala proportioner som förstoringar på meken:s fasader. Länkarna mellan nu och då i form av industribyggnader i olika stadier av förfall bleknar bort mot sina föränderliga omgivningar i samtidens utkanter. På pappret uppenbaras de åter i en skärpa som får omvärld och oväsentligheter att tona ut bortom tid och rum. Balanserade kring intensivt mörka kärnpunkter med exakt avvägda linjer i anspänningen mellan svärtan och tomrummet utkristalliserar de sig som universella monument. Hur ser egentligen orden ut? Lina Nordenström har i boktryck, på skrivmaskin och med tryckpress utvecklat tekniker som flyttar intresset från den bokstavliga betydelsen. I växlingen av typernas storleksgrad och snitt eller med ljudbaserade utgångspunkter som ändrar intonation och innebörd utforskas strukturen. Med typstängernas rytmer mot valsen byggs geometriska mönster och former. Genom upprepade tryckomgångar där bokstäverna överlappar på arket eller staplas ovanpå varandra till tredimensionella formationer träder språket fram i bildlig form. För Ylva W Franzén och Jenny Bergman är screentrycket den förenande faktorn. Deras gemensamma konstprojekt möts i gränslandet ELLISIF HALS och SUSANNE SKEIDE

3 2016 · grafiknytt   9


LINA NORDENSTRÖM

emellan textil och keramik. Genom att kombinera materialerfarenheter och utforska fältet med ny blick har oväntade tankebanor utvecklats till storskaliga möjligheter för det offentliga rummet. Kaklets beständiga yta med potential att expandera i det oändliga sammanförs med abstrakta mönsterbilder. Inom den allmänna platsens kontext erbjuder konsthantverket möjligheten att återknyta kontakter i samspelet mellan det taktila, detaljerade och inbjudande i den samtida offentligheten. Med hjälp av träsnittets klichéer skärskådas John Rasimus (Falun) avbildandets symboliska aspekter genom föreställningen om den Amerikanska västern. En kontext som via populärkulturell spridning sedan länge har sina rötter världen över. Inte vid något annat tillfälle har en tid och plats ur historien utgjort grunden för en liknande fantasiskapelse och självbildskonstruktion. Betydelsebärande element som huvudpersonen cowboyen och dess mest betecknande ikon i form av hans ten-gallon hat adderas till varandra som bitarna i ett pussel. På arket liksom i verkligheten skapar de tillsammans mytens om the Old West. Ur svärtan i Richard Galloways linoleumsnitten tränger baksidan av en socialt segregerad stads vardag

10   grafiknytt · 3 2016

fram genom människorna som lever där. Plats och rum utgör ett panorama av parallella berättelser som flyter fram i olika plan utan att vidröra varandra. Han har under mer än ett decennium verkat i Londons East End i ständig kontrast till de västliga välsituerade kvarteren och det allestädes närvarande skönhetsideal de representerar. Genom att groteskt framhäva drag och egenskaper i sina bilder når han istället individens

grundläggande mänsklighet i ett samhälle på väg att svämma över. I meken visar Print XL:s deltagande konstnärer med hjälp av nya dimensioner, material och tekniker hur öppenheten gentemot nyheter och tekniska landvinningar som historiskt utgjort en viktig del i konstformen fortsätter att leda konstgrafiken framåt. www.mekensmedjebacken.se


printmaking

8th

w w w. e n d e g r a . o r g

7 - 13 August, 2016

european network for development and education in

m e e t i n g in Imatra, Finland

2 0 1 6

invitation Dear printmaking friends and colleagues! We are happy to invite you to the 8th ENDEGRA meeting in Imatra, Finland. This ENDEGRA-meeting is a continuation of the international printmaking development, research and co-operation project started in Mölndal, Sweden, in 2009. The workshop is organized for professional printmakers and students of printmaking. It is a European network that unites printmakers – from Greenland in the north, Scotland in the west, Spain in the south and Russia in the east – to cooperate, study and develop printmaking in a joint forum that allows for different kinds of exchanges. Several workshops, lectures, trips and demonstrations on prospective new trends and materials will be arranged during the week in Imatra. Please bring 2-3 graphic works with you; we will arrange an exhibition on these together with results from the workshop productions at the Krim and Keskus galleries. • Print exhibitions • ”Open Table Show” Participants give short presentations about their own work (or someone elses work). • Demonstrations of techniques, artistic applications or experiences. • ”Hands on” possibilities to work in printmaking studio. • Excursions • Discussion theme How to proceed with our ”Journeyman walk project”?

hosted by:

Printmaking depar tment in Imatra

• Costs: Travelcosts on everyones own expense. There is a fast train connection from Helsinki to Imatra. Please, check details at www.vr.fi. We are pleased to meet you at the railway station in Imatra. • Practicalities: The accommodation at a local summer hotel (only a few hundred meters from the workshop) offers you bed linen in a bedsit at 15 e/day. Other accommodation options can be found at www.gosaimaa.com. Buffet lunch at the university restaurant costs 6 e/ lunch. Materials (printing paper, ink, film) are provided by the workshop. You are warmly welcome to exhibition openings, trips, sauna nights, networking, working and relaxing together and of course, the engaged open-table shows! Please, enroll on the workshop by 31 May 2016 by sending an email to Ville Rossi (ville.rossi@saimia. fi) or Jim Berggren (jimberggren49@gmail.com). Please let us know in your email if you take a room at the summer hotel. More detailed information will continuously be published on www.endegra.org and the full program is under construction. Proposals for workshops and lectures are still welcome. Contact persons: ville.rossi@saimia.fi and jimberggren49@gmail.com co-financed by

3 2016 · grafiknytt   11


ANDREI BAKHAREV, HIPSTER ON SKATEBOARD, litografi/collage

Åbo Konstgrafiker ställer ut på MEKEN Ett konstnärligt möte mellan Falu Konstgrafiska Verkstad (FKV) och Åbo Konstgrafiker resulterar i vårens utställning på meken där ett stort antal Åbokonstnärer deltar. A  anna johnsson

K

ontakten mellan de båda verkstäderna etablerades i samband med att Katri Ikävalko bjöds in till FKV för att arbeta med litografi som Artist-in-residence 2013. Åbo Konstgrafiker r.f., eller Turun Taidegraafikot ry, där hon är en av medlemmarna bildades 1933 för att främja grafik som konstform. Förutom att stödja konstnärer och erbjuda en verkstad att arbeta i var en av hörnstenarna i verksamheten också att sprida konstgrafik både i hemlandet och internationellt. Re-

12   grafiknytt · 3 2016

dan under de första åren hade man en flitig utställningsverksamhet och visade sina verk bl.a. i Helsingfors, Moskva, Köpenhamn och London. Medlemmarna har därefter fortsatt inriktningen och utställningarna utanför Finland genomförts ofta i form av utbyten med städer och grafiska verkstäder där konstnärer knutna till dessa även visar sina verk för Åbopubliken. Ambitionen idag är att genom de nya kontakterna också etablera ett nätverk mellan konstgrafiska verkstäder.

Efter att ha genomfört utställningsutbyten med Estland och Litauen ville man fortsätta med de nordiska länderna. I Danmark inviterades föreningen till ett samarbete med Naestved Grafiska verkstad som ägde rum under 2013 och 2014. I Sverige föll valet på fkv som tog emot förfrågan med entusiasmen att göra utbytet så omfattande som möjligt. Genom att kolaborera med meken i Smedjebacken, en av arenorna för den svenska delen av the International Print Triennial


3 2016 · grafiknytt   13


KATRI IKÄVALKO, AWAKENING

med Krakow som säte och huvudort, kunde utställningen växa till den storlek den nu antagit. Deltar gör: Andrei Bakharev, Annika Dahlsten, Esko Railo, Juha Joro, Katri Ikävalko, Maiju Hukkanen, Marita Mikkonen, Marjatta Nuoreva, Markku Haanpää, Piia Lehti, Saija Hairo, Sirkku Ketola, Teija Lehto, Tonja Goldblatt och Veronika Ringbom. Hemorten Åbo, eller Turku, är Finlands äldsta stad. Den tros ha grundades på 1200-talet och var länge maktens centrum. I landet bör14   grafiknytt · 3 2016

jade grafik uppmärksammas på allvar som konstform 1931 i samband med grundandet av vad som senare skulle bli Finlands konstgrafikers r.f.. Året därpå höll gruppen Grafica en gemensam utställning i Åbo som ledde till bildandet av Åbo Konstgrafiker, den första lokalföreningen i landet. Sammanslutningen växte snabbt till 30 aktiva konstnärer. En viktig faktor var stadens starka konsttraditioner och kontakterna mellan Åbo Ritskola, stadens konstförening och Åbo Konstmuseum. Ritskolan, idag Åbo Yrkeshögskola, statade kurser

för att lära ut teknikerna, konstföreningen delade ut stipendier som gjorde det möjligt för medlemmarna att studera konstgrafik utomlands och Åbo Konstmuseum visade och köpte in tryck. Föreningen har sedan 1967 haft sin egen verkstad med stöd av Åbo stad även om man både före och efter det bytt vistelseort med jämna mellanrum. 1986 öppnades det egna Galleri Joella som lagt grunden för det allt mer omfattande internationella utbytet. Där kommer medlemmar i 100 % att visa


ESKO RAILO, STARLING AND OSMOS CARS, etsning/akvatint

PIIA LEHTI, ROOTS, silkscreen

sina verk senare i år. Samarbetet med grafikverkstäder i de nordiska länderna fullbordas sedan med det planerade utbytet med Oslo. 100 %:s hemort har från början befunnit sig i framkanten för svartvit grafik både i Sverige och internationellt. Axel Tallberg som växte upp i Falun introducerade på allvar konstgrafiken och dess tekniker i Sverige genom att startade de första utbildningarna vid Konstakademien i Stockholm 1895 där bl.a. Carl Larsson och Falugrafikerna blev hans elever.

100 % bildades 1957 som resultatet av en studiecirkel i ABF:s regi. 1973 övertog Falu kommun ledningen och verkstaden flyttade in i de nuvarande lokalerna vägg i vägg med Carl Larssons Etsarstuga på Blindgatan som numera är museum. I samband med det uppstod också möjligheten att anställa en föreståndare. Rollen innehas idag av Modhir Ahmed som placerat verkstaden i den tekniska och experimentella framkanten på flera sätt, också genom att utveckla miljövänliga arbets- och tryckmetoder.

Åbo Konstgrafiker 3 april – 30 april 2016 Vernissage 2 april kl. 13-15 Öppettider: torsdag-fredag 12-17 lördag-söndag 12-15 MEKEN Smedjebacken Kyrkogatan 12 777 81 Smedjebacken 0240-66 88 87 info@mekensmedjebacken.se www.mekensmedjebacken.se www.facebook.com/meken.smedjebacken

3 2016 · grafiknytt   15


16   grafiknytt · 3 2016


Grafik i Väst och Grafiska Sällskapet på

Supermarket Art Fair 2016 A  text och bild jakob leijonhielm

D

eltagarna i det gemensamma grafiska installationsprojektet mellan Grafik i Väst och Grafiska Sällskapet i Stockholm var Eric Saline, Jakob Leijonhielm, Maria Erikson och Nina Bondesson (som var med på fredagen). Med var också tillfrågade studenter från de båda förberedande konstskolorna i Göteborg; Laurens Rohlfs (Domen konstskola) och David von Bahr (Göteborgs konstskola).

Förberedelserna

inför supermarket påbörjades ett par månader innan i på KKV Göteborg. Vi planerade upplägget under installationsveckan och vad vi skulle göra, vi kom överens om att utforma en gör-det-själv installation på plats i Stockholm. På KKV använde vi en laserskärare, vilken Eric Saline har behörighet till, för att utforma illustrationer i tunna mdf-skivor, motsvarande träsnitt. Jakob Leijonhielm

har kontakt med en golvläggarfirma där vi fick tillgång till ca 15 x 1,5 meter linoleum att skära i och trycka på plats i Stockholm. Ett två meter långt rör som vi skulle fylla med grus kunde användas som portabel och provisorisk tryckpress på plats. Tisdagen den 19 april packades Eric Salines bil med mdf-skivor, 100 kg linoleum, 200 kg grus, diverse verktyg och tryckpapper till bredden och vi begav oss till Stock-

3 2016 · grafiknytt   17


holm. Runt klockan 19 anlände vi till Svarta Huset vid Telefonplan i huvudstaden där Supermarket skulle börja dagen därpå. Hela båset ställdes iordning med bord att färga in valsen, skära linoleum samt att förvara verktyg på. Mitt på golvet inom båsets golvyta placerades den provisoriska tryckpressen och

18   grafiknytt · 3 2016

fylldes med de 200 kilo grus som medtagits. Efter ca tre timmar var vi färdiga med båset och begav oss av till respektive övernattningsbostad. På onsdagen var det mingel och VIP-dag för de olika gallerierna på Supermarket. Vi startade klockan 11 och började valsa färg och skära linoleum ganska direkt.

Resten av veckan fortlöpte med nya linoleumtryck, tryckta med den medtagna tryckpressen på golvet, tryck gjorda med enbart kroppstyngd och fanzine verkstad. Utbyte oss konstnärer emellan med tips och idéer, korsbefruktade uttryck. Reaktionerna från allmänheten och de andra gallerierna som var


verksamma var rakt igenom positiva. Det blev många intressanta samtal och flertalet verkade motiverade att testa grafiska uttryck. Tanken var egentligen inte en workshop men vissa åskådare deltog även i karvandet i och tryckandet av linoleumet. På lördagen gjorde Eric och Maria en performance tillsammans

med 3:e Våningen (Göteborg) som hade sitt bås mittemot vårat. De dansade/gick på papper samtidigt som deras fötter var täckta i olika färger vilket skapade ett intressant mönster på pappret. Söndagen plockades samtliga tryck, verktyg och tryckpressar ner och ihop efter stängning och allt ma-

terial packades åter in i Erics bil och vi for tillbaka mot Göteborg.

3 2016 · grafiknytt   19


Ansökan om medlemskap Grafiska Sällskapet 2016 ”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

SÅ HÄR GÅR DET TILL: Ansökningsblanketten ifylls och undertecknas av konstnären. 7 - 10 arbetsprover i original presenteras för medlemmarna i granskningsnämnden, vilka alla är valda på ett år för att garantera ett varierat omdöme och att olika konstnärliga uttryck kommer fram. Kollektionen bör inte vara äldre än 5 år. Verken kan vara monterade i passepartouter, men de får inte ha glas och ram. Följesedeln skall medfölja arbetsproverna. Ansökningsavgift 200 kr sätts in på plusgiro 40 78 56-4 Grafiska Sällskapet. Skriv tydligt sökandens namn och att betalningen gäller ansökningsavgift. Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast torsdag 18 augusti. Skicka inga paket tidigare än v 32 2016. Personlig inlämning av arbetsprover sker torsdag 18 och fredag 19 augusti kl. 10-16 på galleriet Hornsgatan 6. Hämtning av arbetsprover görs på galleriet onsdag 24 augusti kl.10-16 Återsändning med post görs endast till sökande utanför Storstockholmsområdet. Försäkring. Grafiska Sällskapet ansvarar inte för inlämnat material, så den sökande får själv teckna eventuella försäkringar. Välkommen med din ansökan! Medlemsansökan Grafiska Sällskapet Hornsgatan 6 118 20 STOCKHOLM sekreteraren@grafiskasallskapet.se galleri@grafiskasallskapet.se www.grafiskasallskapet.se

20   grafiknytt · 3 2016


Notiser Gerd Arnesen Vår äldsta medlem, Gerd Arnesen 94 år, kom på besök till Ålgården i Borås härom veckan. Vi hade haft funderingar på att stryka henne ur medlemsregistret eftersom hon inte hade hörts av på några år. Och så stod hon plötsligt där i dörren och hade rest hela vägen från Oslo med buss. Med sig hade hon en idé om en liten fyrkant och dess placering i bildrummet. Full av energi satte hon igång med att jobba på tre stora kopparplåtar i verkstan. Efter en veckas intensivt arbete reste hon tillbaks till Oslo över helgen men var på plats i verkstan redan på söndag kväll för att slutföra arbetet. Imponerande och inspirerande! Gerd Arnesen började med konst sent i livet. Hon var 65 och maken hade nyss dött och konsten blev ett sätt att fylla tomrummet. Hon är medlem i Norske Grafikere.

Stiftelsen Getfotsfondens grafikstipendium 2016 Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium till konstnär som använder grafiska metoder i syfte att stödja den grafiska konsten. Den sökande skall vara i början av sin karriär eller i slutet av sin utbildning och vara verksam i Sverige. Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då  var lokaliserad på Getfotsvägen i södra Stockholm. Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan. Eleverna på Grafikskolan har även bidragit genom att under ett antal år låta en viss procent av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden. För 2016 uppgår stipendiesumman till 20 000 kronor.  Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafik­ stipendiet för år 2017 delas ut nästkommande år. Ansökan om stipendium görs med ett kortfattat brev innehållande persondata och redogörelse för utbildning

och konstnärlig verksamhet. Till stipendieansökan bifogas högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder, original eller CD:s), av grafiska verk, samt upp­ lysningar om verkets titel, teknik och verkliga storlek. Märk bilderna med konstnärens namn samt titel. Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert. Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 11 september 2016. Det ska sändas till: Getfotsfonden c/o Grafiska Sällskapet Hornsgatan 6 118 20 Stockholm www.getfotsfonden.se

Frågor om stipendiet mejla kontakt@getfotsfonden.se OBS! Grafiska Sällskapet har ingenting med stipendiet att göra. De låter vänligen Getfotsfonden använda Grafiska Sällskapets galleri för stipendieutdelning, stipendiatens utställning samt att vi kan använda oss av postadressen. 3 2016 · grafiknytt   21


ANNONS (2016) 82 x 102 Grafiknytt.pdf 1 2016-03-22 10:19:38

Konstnärernas Hjälpfond

Hjälp till konstnärer C

M

Y

CM

Bidrag från Konstnärernas Hjälpfond kan utdelas som: • tillfälligt stöd vid sjukdom • årlig pension från fyllda 65 år

MY

CY

CMY

K

För mer information och ansökningblanketter Ring 08 -767 30 00 www.konstnarernashjalpfond.se Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året.

”Grafikportföljen”

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra stipendiekapitalet. Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman uppgår till 20.000 kr. Till ansökan, som görs i brevform, bifogas högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller usb-minne.Till ansökan skall även bifogas upplysningar som rör bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek. Ansökan skall vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda senast 30 september 2015 och sänds till:

STIPENDIUM

Karlskoga kommun 29. Karlskoga kultur- och föreningsförvaltningen Göran Persson 691 83 KARLSKOGA

ÖRNSKÖLDVIKS GRAFIKSTIPENDIUM

www.karlskoga.se

Örnsköldsviks Kolektiva Konstnärsverkstad utlyser årligen ett grafikstipendium för i Sverige bosatta konstnärer. Stipendiet innebär en månads fri arbetsvistelse, boende samt 15.000 kr Möjlighet till utställning och annat samarbete med verkstaden. Motivera gärna din ansökan och bifoga tre (3) grafiska arbeten (orginal) Någon särskild ansökningblankett finns inte. Bifoga returporto. Skicka din ansökan föra den 15 aprill till: Ornsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad Järnvägsgatan 10 891 31 Örnsköldsvik Upplysningar:tel 0660-84009 Hemsida: www.okkv.se Epost: okkv@telia.com

22   grafiknytt · 3 2016

Grafiska sällskapet www.grafiskasallskapet.se


Notiser Brug for luftforandring? Kunstnerboligen ”Gammel Have”
 Sødingevej 31 • 5750 Ringe • Danmark

– et fristed for nordiske kunstnere –

I landsbyen Sødinge ved Ringe på Midtfyn – 20 kilometer fra Odense – ligger huset ”Gammel Have”, hvor nordiske forfattere og andre kunstnere, der har brug for ro og inspiration, kan søge om ophold. På grund af afbud og manglende opfølgning på reservationer er det netop nu muligt at leje ”Gammel Have” med kort varsel – også for en længere periode. Har du brug for luftforandring eller bare lyst til et brud med hverdagens rutiner, så er der en god mulighed her. ”Gammel Have” ejes af en fond, og det står stort set som det blev beboet af giveren Margrethe Hansen, en usædvanlig kvinde, præget af dansk højskole- og landbokultur. Huset indeholder arbejdsværelse, stor stue, to soveværelser med fire senge, køkken, bryggers og badeværelse. Badeværelset er moderniseret for få år siden med ny sanitet, fliser og gulvvarme. Og hele huset har fået en ansigtsløftning, men i respekt for det gamle interiør. Sengetøj, lagener og håndklæder forefindes. Der er telefon, som kan benyttes mod særskilt betaling, samt fri bredbåndsforbindelse til internettet. I en anneksbygning findes et moderne atelier med gode arbejdsforhold for billedkunstnere. Andre vil dog også kunne finde inspiration og arbejdsro i det store og lyse lokale.

Udenfor ligger de åbne marker, hvorfra hare og rådyr af og til søger tæt på huset. I Sødinge findes stadig meget af det gamle landsbymiljø med stråtækte bindingsværksgårde. Huset har en smuk have, det ligger fredeligt i landlige omgivelser, der indbyder til gå- og cykelture. Lokalbussen kører gennem Sødinge, og der er tre kilometer til Ringe, som har togforbindelse i timedrift til Odense og Svendborg, mange butikker og en ugentlig torvedag. Byen har også et moderne bibliotek, biograf og svømmehal – for at nævne noget. Opholdets varighed er typisk en måned, eventuelt flere. Den månedlige leje lyder på 3700 danske kroner fra maj til og med september. Dertil kommer el og varme, som afregnes efter forbrug. Resten af året (oktoberapril) er prisen 2700 kroner om måneden samt den del af el- og varmeudgiften, som overstiger 2000 kroner om måneden. Ansøgninger om ophold i månederne frem til maj 2017 kan ventes besvaret i løbet af få dage. I øvrigt henledes opmærksomheden på vores hjemmeside, der findes på www.gammelhave.dk Webstedet har blandt andet en kalender med optagede/ledige perioder i huset og billeder af eksteriører og interiører fra ”Gammel Have”. Ansøgning sendes til advokat Peter Flint Jensen, Torvet 3A, DK-5750 Ringe, Danmark, som også gerne svarer på praktiske spørgsmål på telefon (+45) 62 62 39 00 eller fax (+45) 63 62 39 79. Benyttes e-mail sendes ansøgningen til post@gammelhave.dk

Konsthögskolan i Oslo har ett 3 årigt stipendiat program Kunsthøgskolen i Oslos stipendiatprogram er et treårig program innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som etter loven er sidestilt med forskning. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering. www.khio.no/kunstnerisk-utviklingsarbeid-og-forskning/stipendiater www.khio.no/en/artistic-research/research-fellows artistic-research.no/stipendiatprogrammet/?lang=en

3 2016 · grafiknytt   23


Notiser

Presse Papier i Kanada söker utställningsförslag. The Centre de diffusion Presse Papier is looking for artists or groups for exhibitions of actual art using traditional printmaking techniques in the elaboration of the works. The Centre de diffusion Presse Papier is also interested in proposals from curators who would like to present projects linked to printmaking, particularly with regards to its development and its pertinence as a contemporary means of expression. Deadline 15 mars 2016 för utställningar 2017. www.pressepapier.ca/Diffusion-en/Call-for-submissions

Portfölj 2017 Granskningsnämnden sammanträder måndag 12 september 2016. Skicka eller lämna dina förslag senast söndag 11 september 2016. Paket bör vara galleriet tillhanda senast fredag 9 september. Tryckpapperets yttermått är maximalt 40 x 50 cm. Varje upplaga består av 130 exemplar + 2 arkivexemplar, varav du själv behåller 10 exemplar. Lämna gärna in flera förslag. Vid frågor kontakta sekreteraren@grafiskasallskapet.se Glad sommar! Björn, Catarina, Caroline och styrelsen

SGCI Portland

Göra Avtryck Den 31/5 – 31/8 visas sommarens stora konst- och hantverksutställning, “Göra Avtryck”, om konstgrafik och boktryck på Frövifors Pappersbruksmuseum i Frövi. ÖLG, Örebro läns grafikgrupp, fyller 40 år och jubilerar med en stor samlingsutställning. Dessutom deltar ett 15-tal konstnärer från andra delar av landet, med tryck i olika grafiska tekniker. Med hjälp av gamla blytyper och enklare pressar visas boktryck. I galleriet kan besökarna studera typsnitt och utformning av affischer från mestadels 1930 – 1950-talet – alltifrån uppmaningen till att komma på ett politiskt möte till att äta mer fisk! Under sommaren anordnas workshops och dropin-aktiviteter, för både barn och vuxna.

24   grafiknytt · 3 2016

SGCI (Southern Graphics Council International) som är USA:s största grafikorganisation har i år förlagt sin konferens till Portland, Oregon. ”Flux: The Edge of Yesterday and Tomorrow” hålls mellan 30 mars till 2 april och bjuder på en digert och intressant utbud av demonstrationer, utställningar och föreläsningar. Än är det inte för sent att anmäla sig! http://sgciportland.com

GN 1 -2015.indd 1

2015-02-14 12.39


Notiser

Utställningsansökan 2018 Hur ansöker jag om utställning?

Grafiska Sällskapets utställningar på galleriet är ett viktigt skyltfönster för föreningen. Här skall medlemmarna visa utställningar som arbetats fram under lång tid, olika grafiska tekniker presenteras och locka till såväl planerade som oplanerade besök. I gallerigruppen ingår: Två av årsmötet valda medlemmar för en period av två år, en styrelserepresentant samt galleriets personal. Det är gallerigruppens uppdrag att utifrån medlemmarnas ansökningar komponera ett välbalanserat program under året där olika uttryckssätt får utrymme och där utställningsperioderna kan delas mellan två utställande konstnärer. Många olika parametrar spelar in vid urvalet som exempelvis teknik, köns- och åldersfördelning, varierade visuella uttryck samt när konstnären ställde ut senast på galleriet. Vid det senaste utställningsmötet behandlades ett stort antal ansökningar med varierande tydlighet. Det är önskvärt att någon form av utställningsidé bifogas till verken, en kort presentation om sammanhållande

riktning eller tematik kring utställningen. Det kan vara några rader som beskriver tankar kring verken eller ett uttalat utställningskoncept. Utöver ansökningsmaterial (grafiken) och skriven motivering/klargörande går det förstås bra att hänvisa till dina befintliga original i facken som komplement till ansökan. Om ni söker gemensam utställningsperiod, presentera gärna hur ni vill disponera galleriet. Senaste ansökningsdatum för utställning under 2018 är 21 oktober 2016. Det går bra att komma in på galleriet, Hornsgatan 6 (öppet ti-to 12-18, fre-sö 12-16) eller skicka din ansökan med post, observera att din försändelse måste vara oss tillhanda senast 21 oktober 2016. Välkommen med din ansökan. Grafiska Sällskapet Hornsgatan 6 118 20 Stockholm Mejl: galleri@grafiskasallskapet.se Tel: 08 643 88 04

Cecilia Frisendahls litografistipendium Litografiska Museet i Huddinges arbetsstipendium har som syfte att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart. Med anledning av att Cecilia Frisendahl fyllde 90 år döptes arbetsstipendiet om och heter fr o m 2013 Cecilia Frisendahls litografistipendium. Skälet till att stipendiet fick namn efter Cecilia Frisendahl är att hon under lång tid har varit Sveriges främsta konstnär inom det litografiska området. Hon var dessutom aktiv i tillblivelsen av Litografiska Museet 2005 och var med i dess styrelse de första åren. Stipendiet delas ut årligen i samband med Litografklubbens Arkivs årsmöte i maj. Stipendiet innebär att en konstnär får arbeta på Litografiska Museet under

ett år – utan kostnad för material och verktyg – med stöd och handledning av museets tryckare. Stipendiet kan sökas av yrkesutövande konstnärer med erfarenhet av grafiska tekniker, särskilt litografi. Ansökan med CV och arbetsprover skickas till info@litografiskamuseet.se eller per post till adress nedan senast onsdagen den 8 april 2016. Litografiska Museet Sundby Gård 141 91 Huddinge www.litografiskamuseet.se
 info@litografiskamuseet.se 08 746 90 91 3 2016 · grafiknytt   25


Notiser

ANETTE HAMMAÉN, VRESROSOR

MATS SVENSSON, MORNING LIGHT

Grafiska Sällskapets stipendium 2016

Erik Wessel-Fougstedts Stipendium 2016

Annette Hammarén

Mats Svensson

Du står och betraktar ett landskap, inga människor är närvarande. I Anette Hammaréns bildvärld står naturen i centrum, hon tar med dig på en vandring genom skogen i både mörker och ljus.

Grafiska blad som tar oss med in i naturen – ibland till en stillsam värld, ibland till dramatiska fantasifulla världar.  Bilder med djup svärta som håller över tid och har blivit ett alldeles eget uttryck i en grafisk tradition med torrnål och etsningar.

Grafiska sällskapet www.grafiskasallskapet.se

Har du upptäckt Grafiknytt på webben?  www.grafiknytt.se

26   grafiknytt · 3 2016


Notiser

EVA FORSBERG, SÅNGERSKA

Nu är det bara en dryg vecka kvar på Sem Larsens och Marta Runemarks utställning Menageri på Rydals museum. Afrikas djur och natur skildras genom fotografi och skulptur. Det lite speciella är att Sem Larsens samtliga fotografier (och det är många) är tryckta som fotopolymer. Utställningen pågår t o m 17 januari 2016.

Annie Bergmans stipendium 2016 Eva Forsberg En blandning av dikt och verklighet träder fram bland skären i Eva Forsbergs träsnitt. Många snitt bildar den drömlika värld som vi ser i en ofta återhållen och dämpad färgskala.

Deadline : September 25th, 2016 The Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières is the largest show in Canada dedicated to printmaking. You have the opportunity to participate to the 10th call for entries. You can do it easily by sending us your application and by paying the entries fees. • Easy online registration and rules via www.biectr.ca ! • You can send an amount of 5 to 7 prints made between 2012 and 2016. • All the classics techniques are accepted. • Photography, monotype, photocopy, and digital prints ARE NOT accepted. • You can easily pay the registrations fees by PayPal. • Mostly don’t forget to send us your registration! 3 2016 · grafiknytt   27


IB WAHLSTRÖM KONSTNÄRSMATERIAL

Stort utbud av grafiskt material!

Härke Konstcentrums konstnärsstipendium Sista ansökningsdag: den 28 februari varje år. Läs information om stipendiet och hur du ansöker på www.harkekonstcentrums.se, klicka på stipendium. Välkommen med din ansökan!

KONSTGRAFISK STUDIO i Mölndal sedan 1978

Olofsgatan 10, Stockholm 08-15 19 10 www.ibwahlstrom.se

• Litho • Editions • Residens • Workshop t. 031 871218

bolagetvardagsbilder@telia.com www.ramverk.se/vardagsbilder/index.html

Falu Konstgrafiska Verkstad

Vi tillverkar och säljer

Färg för konst och grafik www.nyanshelsingborg.se

Telefon 042-326161

023-824 53 falun.se/fkv

FKV erbjuder möjligheter att arbeta med alla grafiska tekniker i en komplett miljövänlig verkstad. Kontakta Modhir Ahmed 023-824 53 om Du är intresserad! ------------------Välkommen att söka en utställningsperiod på Galleri Hörnan, Falun. Kontakta Birgitta Hellström, kultur- och ungdomsförvaltningen tel: 023-824 77 eller gallerihornan@falun.se. Mer information finns även på falun.se/fkv

Galleri Hörnan

Nyans Helsingborg ek.för. Näckrosgatan 6 252 71 RÅÅ

28   grafiknytt · 3 2016

Kultur- och ungdomsförvaltningen


POSTTIDNING B

AVS: GRAFISKA SÄLLSKAPET HORNSGATAN 6 118 20 STOCKHOLM

Supermarket Art Fair 2016

www.grafiskasallskapet.se - www.grafiknytt.se

Grafiknytt nr 3 - 2016  
Grafiknytt nr 3 - 2016  
Advertisement