Grafiknytt nr 4 - 2013

Page 1

www.grafiskasallskapet.se Pris 70 kr

4.13

GR AFI KN Y T T

TID S K R IFT OM G R A FIS K K ONS T


grafiknytt 4 2013

Aktuellt från Grafiska Sällskapet UTSTÄLLNINGAR PÅ GALLERIET 11 JANUARI TILL 20 JANUARI 1 FEBRUARI TILL 19 FEBRUARI 22 FEBRUARI TILL 12 MARS 15 MARS TILL 2 APRIL

utgivare/kansli  Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, S-118 20 Stockholm tel: +46 8 643 88 04, sällskapets sekreterare  Ulla-Carin Winter sekreteraren@grafiskasallskapet.se sällskapets ordförande  Göran Boardy styrelsen@grafiskasallskapet.se ansvarig utgivare, chefredaktör Björn Bredström tel: +46 33 41 98 60, mobil: +46 706 26 70 62 grafiknytt@grafiskasallskapet.se grafisk form  Kristina Schollin-Borg omslagsbild  Lennart Aschenbrenner, Dandy, litografi, 1999 postadresser till redaktionen Brev: Paket: Grafiknytt, Kåtorp 10 Ålgårdsvägen 33 S-524 96 Ljung S-506 30 Borås prenumerera och annonsera enkelt Se www.grafiknytt.se eller sänd mail: grafiknytt@grafiskasallskapet.se Pg 40 78 56 - 4 IBAN; SE96 3000 0000 0325 2180 3456 BIC: NDEASESS utgivning  Grafiknytt utkommer med 4 nr/år. nätupplaga  www.grafiknytt.se hemsidans redaktion hemsidan@grafiskasallskapet.se Visst material och annonser publiceras också på internet. Den som sänder material till Grafiknytt anses medge elektronisk lagring/publicering.

MATS SVENSSON OCH MARIA SEGERSTRÖM CAROLINE FÄRNSTRÖM MARIE ISAKSSON OCH NIL ERIK MATTSSON BJÖRN BRUSEWITZ

G rafiska S ällskapets galleri

Uppdatera dina uppgifter i konstnärsregistret!

Hornsgatan 6. Stockholm

Skicka bild/bilder (min. 700 px bredd) med uppgift om titel, teknik och storlek och, om du så önskar, CV (ett urval på max. 15 utställningar), mailadress, hemsidesadress samt ett foto på dig själv till: hemsidan@grafiskasallskapet.se

Öppettider: tis–tors 12–18 fre–sön 12–16 mån stängt tel 08-643 88 04

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP GRAFISKA SÄLLSKAPET 2014 ”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.” Grafiska Sällskapets stadgar 10 § SÅ HÄR GÅR DET TILL: Ansökningsblanketten ifylls och undertecknas av konstnären. 7–10 arbetsprover i original presenteras för granskningsnämnden. Den är vald på ett år för att garantera ett varierat omdöme samt att olika konstnärliga uttryck kommer fram. Kollektionen bör inte vara äldre än 5 år. Verken kan vara monterade i passepartouter, men får inte ha glas och ram. Följesedeln skall medfölja arbetsproverna. Ansökningsavgift 200 kr sätts in på plusgiro 40 78 56-4 Grafiska Sällskapet. Skriv tydligt sökandens namn och att betalningen gäller ansökningsavgift. Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast to 9 januari. Skicka paketen tidigast v. 2 2014. Personlig inlämning sker 10 och 12 januari kl. 12–16. OBS! Ej 11 januari p.g.a. vernissage. Hämtning av arbetsprover görs på galleriet tisdagen den 14 januari kl. 12–18. Återsändning med post görs endast till sökande utanför Storstockholmsområdet. Försäkring. Grafiska Sällskapet ansvarar inte för inlämnat material, så den sökande får själv teckna eventuella försäkringar.

galleriet, utställningar, mm galleri@grafiskasallskapet.se

Medlemsinformation via mail

tryck  Trydell Laholm

Styrelsen arbetar för medlemmarna. I många frågor vill vi kunna ge snabb och tydlig information. Vi jobbar

ISSN 0346-9727

på ett digitalt medlems­brev som vi kan skicka ut när det behövs utan stora portoutgifter. Om du inte har lämnat din e-postadress gör det idag: sekreteraren@grafiskasallskapet.se


g ott n y tt grafikår !

Innehåll

L

Lennart Aschenbrenner

5

Från Krakow till Falun

11

Grafiken till Kenya

17

5:e Moskvabiennalen

23

ennart Aschenbrenner beskriver träffande hur han upplever besöken hos tryckaren Ole Larsen. De samarbetar och Lennart får tekniska och kanske till och med konstnärliga uppslag. Den som vet att uppskatta en verkstad som är väl rustad kan inte nog värdera dess existens. Grafiknytt berättar ibland om och beskriver landets utmärkta kollektiva verkstäder. Vilken tillgång de är! Men utan väl skötsel dammar de igen. Ann-Kristin Källström skriver om hur en ny grafikverkstad äntligen kommit till stånd i Kenya efter en tryckpress irrfärd. Den kommer att behöva support framöver. Till nästa triennal kanske vi får bjuda in det kenyanska kollektivet? Är det dags att hämta kraft och energi från Kenya i det svenska konstlivet? Triennaler och biennaler verkar fortfarande vara aktuellt. Ulrika Christell skriver om den 5:e Moskvabiennalen som verkar vara både otroligt omfångsrik, kostnadskrävande och lite uppkäftig. Krakowtiennalen har till och med utökats och ett urval av bilderna visas på ett flertal ställen i Europa. Ett av dessa är Dalarna som i vinter gör en storsatsning på grafik. Missa inte det! Nu har väl de flesta kämpat färdigt med att försöka få fram bra bilder på grafiska blad att ansöka med till grafiktriennalen 2014 på Uppsala Konstmuseum. Och det är inte helt lätt - utskrifterna sticker både hit och dit, samtidigt som man själv aldrig är riktigt förberedd med ett bra bildmaterial. Bättring lovar man sig just då - lite som vid deklarationsdags när alla papper är i oordning... Kommer den digitala tekniken att dominera eller blir det någon konventionell, gammal beprövad metod som tar plats? Träsnittet? Vi får se. Jim Dine har berättat i en intervju hur han ser på grafiken. Avtrycket, avpräglingen är enastående, säger han, som när ett bildäck ger spår i snön! Det är djuptryck som verkligen sätter spår. Vintern är grafikens årstid. Det är då som plåtar och stockar lever sitt eget liv innan de transformeras till överraskningar på tryckarket. Gott Nytt Grafikår!

Eva Spikbacka årets Getfotsstipendiat 30 Sveriges största grafikstipendium till Tomas Colbengtsson 31

Skribenter i nummer 4

2013

lennart aschenbrenner björn bredström ulrika cristell

Konstnär

Konstnär, redaktör

Konstnär

bror edman Ordförande i Getfotsfondens stipendiestiftelse britt krestesen Ordförande i Rune Petterssons stipendiestiftelse ann - kristin källström anne seppänen

Konstnär

Konstintendent,

Dalarnas museum

Björn Bredström, Svenrobert Lundquist och Christina Lindeberg

4 2013 · grafiknytt   3


LENNART ASCHENBRENNER, PIPA, etsning, 2013

4   grafiknytt · 4 2013


Lennart Aschenbrenner V

arje tryckmetod har sina begränsningar och sina specifika kvaliteter som det gäller att komma underfund med och använda sig av. Det är ett privilegium för mig att kunna gå till en grafik­verkstad och utnyttja all den yrkeskunskap som finns samlad där. I grafikverkstaden har jag någon att samarbeta med, pröva idéer och uttryck tillsammans med. En tryckare är inte bara en person som utför en uppgift jag förelagt honom, han är också det öga som tittar över min axel på bilden i vardande.

Redan under arbetets gång har jag en betraktare, ibland besvärande men oftast stimulerande. Det är viktigt för mig att arbets­ processen i grafikverkstaden är den samma som i min egen ateljé. Jag kommer inte till Ole med en förlaga som ska transkriberas till en etsning. Jag strävar efter att bilden skall födas där, att det konstnär­liga avstampet sker just där, just då. Mina tryckare är mina vänner. Vi strävar mot samma mål. Under studietiden på Konstakademien gjorde jag i mitten av 60-­talet

Foto  Hans Hammarskiöld

A lennart aschenbrenner

»

4 2013 · grafiknytt   5


LENNART ASCHENBRENNER, BEACH PARTY, monotypi, 2005

6   grafiknytt · 4 2013


LENNART ASCHENBRENNER, OAS, etsning, 2013

»

trevande försök på grafikskolan som resulterade i tre litografier. Några etsningar kom till under primitiva former på en vind i Skåne vid samma tid. Vintern 1968­–69 gjorde jag två litografier hos Peter Bramsen på Atelier Clot i Paris. Inte förrän 1972, då jag genom Ingvar Landberg började arbeta med silkscreen såg jag möjligheterna och upplevde lusten att arbeta och fördjupa mig i de olika grafiska metoderna.

Det började med silkscreen som då inte ansågs vara en konstnärligt godkänd metod. Det skulle man låta reklamarna hålla på med. Men för mig blev det ett fruktbart och inten­ sivt samarbete som pågår ännu. Silkscreen­tekniken och dess färdiga resultat påminner om oljemåleriets. Färgen kan tryckas tjockt och täckande. Ett felaktigt parti kan korrigeras med ett täckande färglager. 1982 började jag arbeta med

LENNART ASCHENBRENNER, HAUTE COUTURE I, etsning, 2001

» 4 2013 · grafiknytt   7


LENNART ASCHENBRENNER, FIN DE SIÈCLE, fotogravyr/etsning, 1997

8   grafiknytt · 4 2013


LENNART ASCHENBRENNER, INDIANSOMMAR, litografi, 2006

»

koppargrafik hos Ole Larsen i Helsingborg. I hans verkstad har mina etsningar blivit till sen dess. Koppargrafikens traditioner och myter kändes först som ett hinder. Jag ville respektlöst närma mig kopparplåten med målarens ögon och utnyttja dess kvaliteter och möjligheter i mitt bildskapande. I verkstaden hos Ole fick jag hjälp med detta. Genom att t.ex. med penseln doppad i syra måla på en akvatintgrund har jag försökt uppnå en lätthet, ett anslag som minner om kalli­ grafins. Under åren har jag lärt mig att nästan allt är möjligt att uppnå med hjälp av kopparplåt och syror. Från mitten av 80-­talet blev också litografin en tryckteknik som jag har

arbetat mycket med, först hos Åke Lindström, sedan hos Finn Nielsen i Kivik där vi arbetade på sten – tungt, mödosamt och roligt. Under ett par år gjorde jag över tio upplagor i hans verkstad. Jag flyttade till Sydfrankrike 1992 och började göra mina litografier hos Pierre Chave i Vence. I somras var jag tillbaka i Stockholm och hos Lumphé Lito­grafiska gjorde jag mappen ”Poste restante” innehållande fyra litografier. Litografins möjligheter och begränsningar påminner om akvarellens. Lager på lager av transparenta färger där det vita är det rena papperet. En form kan inte korrigeras genom att tryckas över. Blir en form inte bra måste man börja om på ny sten eller plåt.

4 2013 · grafiknytt   9


SOHEE KIM, Korea ONBU 2, etsning, chine collé, 60 x 90 cm

10   grafiknytt · 4 2013


Från Krakow till Falun I september 2012 invigdes den internationella grafiktriennalen i Krakow, Polen, som alltjämt en mycket viktig presentation av den aktuella grafikscenen. A anne seppänen

I

nnan invigningen hade en omfattande urvalsprocess ägt rum i två steg varav det första digitalt och det andra på Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University i Krakow. Arrangörerna av den välkända triennalen hade inbjudit ett gäng entusiastiska personer från Turkiet, Tyskland, Österrike och Sverige för att på plats under två extremt heta julidagar välja ut vilka grafiska verk som skulle utgöra kommande utställningar i respektive land. Från Sverige deltog Modhir Ahmed, Falu kommun/Falu konstgrafiska verkstad och undertecknad från Dalarnas museum i Falun. Vårt val som landade på närmare 300 verk, flest verk efter värdlandet Polen, är snart på väg till Dalarna. Två tredjedelar av verken ska sedan skjutsas vidare till Rättviks kulturhus och MEKEN i Smedjebacken. Under tre decemberdagar invigs tre utställningar vilka tillsammans bildar International Print Triennial – Krakow – Falun 2013 med 285 verk av 141 konstnärer från 48 länder.

» HASAN KIRAN, Turkiet, ARAYIS V, träsnitt, 79 x 108 cm

4 2013 · grafiknytt   11


VICTOR GOMEZ, Kuba BEYOND THE SADNESS #2, monotypi, 82 x 54,5 cm

Fr. v. HIROYA YASUKOCHI, Japan SOVEREIGN`S DREAM, etsning, akvatint, 45 x 56 cm ALEKSANDER WOZNIAK, Polen, BEZ TYTUŁU 1, träsnitt, 71 x 131 cm

12   grafiknytt · 4 2013


»

Olika versioner av Krakowtriennalen har på det här sättet under året kunnat visas på Horst Janssen Museum, Oldenburg, Vienna Künstlerhaus och nu senast i Istanbul på Tophane-i Amire Culture & Art Center. Hos oss i Dalarna kommer triennalen med de tre delarna visas fram mot mitten/slutet av februari 2014. Samarbetet mellan Falun och Krakow tog riktig fart genom utställningen av 27 prisbelönade samtida grafikers verk som visades i museet konsthall nov 2012 – jan 2013. Vi fick frågan om samverkan med det internationella grafiknätverket (IPNet = International Print Network) och tackade ja tillsammans med Falu kommun. Idag består IPNet av Krakow, Oldenburg, Wien, Istanbul och Falun, men kommer förhoppningsvis inom kort att utökas med ytterligare tre medlemmar – Brno, London samt Madrid. Representanter från samtliga städer

kommer att sammanstråla på museet i samband med invigningarna i december och framtida samverkansavtal kommer troligtvis att undertecknas. Ett krävande, men kärt åtagande som varje arrangör har är produktionen av en katalog där varje medverkande konstnär presenteras med bild på minst ett av sina verk. I övrigt skiftar katalogernas innehåll när det gäller texter. Vi tog givetvis tillfället i akt att lyfta fram den svenska grafikhistorian ur ett dalaperspektiv med text av Rune Bondjers, antikvarie på Dalarnas museum med mångårigt och gediget grafikkunnande inte minst när det gäller Axel Fridell och Falugrafikerna. Glädjande för alla som har väntat är att senare i år ges en skrift ut till förstärkning av den fina grafiksamling som finns i muséets ägo ur vilka delar visas i en fast utställning. Katalogen sänds till alla medverkande konstnärer.

CHRISTIAN DIEDERICKS, Sydafrika, THE NASCENT ART OF FLYING, linoleumsnitt, 178 x 89 cm

»

4 2013 · grafiknytt   13


VANIA VALKOVA, Bulgarien, THE FALLEN MAN, foto, digitaltryck, 100 x 100 cm

14   grafiknytt · 4 2013


Avslutningsvis några ord om Modhirs och mitt val. Vi vill visa exempel på alla fyra metoder: högtryck, djuptryck, plantryck och genomtryck Vidare vill vi visa hur konstnärer från olika delar av världen använder sig av grafiken som uttrycksmedel. Grafiken som ett sätt att kommunicera. Metoderna är de samma överallt, men motiven skiljer sig.

MARJATTA NUOREVAWESTERBERG, Finland, ARCHIPELAG III, torrnål, 72 x 33 cm

Det gläder oss att få visa några av de verk som kommer att presenteras i International Print Triennial – Krakow – Falun 2013. Av 141 konstnärer kommer 20 från Norden (9 från Sverige, 7 från Finland, 2 från vardera Danmark och Norge.)

AINE SCANNELL, Skottland, COSIMO, blandteknik, 45 x 51 cm

4 2013 · grafiknytt   15


16   grafiknytt · 4 2013


DEL 2

Grafiken till Kenya Trots säkerhetskontroller, missade, ombokade och dubbelbokade flyg så kom de till slut, Rabala Otieno och Wycliffe Opondo. A ann-kristin källström

N

är vi åkte tillbaka från Kenya i mars 2011, efter den första delen i det här projektet var Mats Wilhelmsson och jag fortfarande övertygade om att tryckpressen skulle anlända till Maasai Mbilis studio vilken dag som helst. Planen var att de skulle kunna arbeta med grafik i den nya studion inför nästa steg i utbytet, två veckors workshop i Grafikverkstan Godsmagasinet, Uttersberg, tre veckor senare. Mats och jag åkte förväntansfulla dit för att träffa och arbeta med de tre konstnärerna från Maasai Mbili, som nu skulle komma till Sverige. Efter några dagars försening på grund av

visumkrångel, säkerhetskontroller, missade, ombokade och dubbelbokade flyg så kom de till slut och av de tre väntade konstnärerna kom två, Rabala Otieno och Wycliffe Opondo. Hur som helst, det blev ett glatt återseende och det blev två intensiva workshopveckor i Uttersberg där vi arbetade med olika grafiska tekniker tillsammans med Lars Nyberg och Lina Nordenström. Det blev collografi, torrnål och högtryck. Nu kunde vi äntligen gå igenom tryckprocessen med en fungerande tryckpress, en liknande modell som

den Maasai Mbili fått och dessutom arbeta i en fullt utrustad och välplanerad grafikverkstad. Vi jobbade också några dagar med Ulla Wennberg som berättade om sina bilder och visade olika tekniker för högtryck som hon arbetar med. De kenyanska konstnärerna fick även en introduktion i den stencilteknik irländska konstnären Maev Lenaghan använder. Rabala och Wycliffe visade oss den reduktionstektik som är vanlig när de gör träsnitt i Kenya. De hade tagit med alla de bilder som förberetts på kartong och torrnålsplast när Mats och jag var i Kibera. De sista dagarna i Uttersberg hjälptes vi åt

»

4 2013 · grafiknytt   17


»

att trycka allas bilder så de kunde ta med sig dem tillbaka till de övriga i Maasai Mbili som inte var med till Sverige. För fortfarande hade inte tryckpressen dykt upp där. De här två veckorna inföll under påsken så de fick också en inblick i hur vi firar den här i Sverige. På långfredagen fick vi alla vara med om något nytt och helt unikt, ”Bröd­ rostens dag” som firas i Grafikverkstan Godsmagasinet, då det dukas fram mer än 20 olika brödrostar av varierande modeller och åldrar att rosta sitt bröd i. Rabala och Wycliffe stannade i Sverige ytterligare två veckor och hann besöka Konsthögskolan och en del utställningar, bland annat på Grafiska Sällskapets galleri vilket gav dem stor inspiration för fortsatt arbete med grafiken. Vi hade fått lite nya idéer och var överens om att vi

18   grafiknytt · 4 2013

helt enkelt måste fortsätta utbytet med grafik på något sätt även om det här projektet nu var avslutat. Ja det vill säga det var avslutat på papperet. I praktiken var det inte riktigt så. När de åkte tillbaka till Kenya saknades fortfarande tryckpressen så där stod jag och lovade att göra vad jag kunde för att hitta den och få den till deras studio i Kibera. För det kändes snopet att efter allt det här

arbetet och all den här energin som lagts ned på projektet så satt de nu där i Kenya utan tryckpress. Själva hjärtat för det här projektet fattades ju fortfarande, tryckpressen som allting hade startat med när konstnärsgruppen fick den 2010. Jag beslöt mig för att hålla det jag hade lovat och ta reda på var den var och om den nu gick att hitta, också försöka få den till Maasai Mbilis stu-


dio. För lite irriterande var det, vart hade den tagit vägen? Och hur svårt kunde det vara att få den dit den skulle? Vad satt det fast i? Efter några telefonsamtal hit och dit stod det klart att av någon anledning hade den aldrig lämnat Sverige. Den stod i tryggt förvar hos transportföretaget i Göteborgs hamn sedan hösten 2010. Lite chockade blev vi alla men mycket glada för att den ändå fanns någonstans och dess­ utom välbehållen. Nu var kanske pro­blemet nästan löst. Det kom att ta lite längre tid än så att lösa, närmare bestämt fem månader. Efter att ha lokaliserat pressen började nu ett ihärdigt ringande och mailande till alla inblandade parter, här i Sverige och Kenya. Det var det ena dokumentet och intyget efter det andra som skulle införskaffas och fyllas i och pengar behövdes för att betala paketering och transporten. Med insatser från många av de inblandade i projektet här i Sverige och Kenya och transportföretaget i Göteborg så lyckades allt bli ordnat som behövdes ordnas för att kunna boka en transport. Tryckpressen blev inbokad på en båt som skulle avgå till Kenya i slutet av september 2011. Det var mer än ett år efter att Maasai Mbili fått den som en gåva av Astley Nyhléns minnesfond. Glädjen var stor och jag var lättad. Nu gällde det att få ned doku-

menten för att få ut tryckpressen genom tullen och levererad till studion i Kibera. Vi hade tur igen, en vän till Lars och Lina var på väg till Nairobi och hade inte så mycket handbagage så hon kunde ta med handlingarna och överlämna dem till konstnärerna. Jag hade fått upplysningar om att det var viktigt att de satte igång processen innan tryckpressen skulle anlända för det skulle ta sin tid. Eftersom det var originalhandlingar ville vi inte att de packades i incheckat bagage då det ofta förekommer att det försvinner och tur var det, det var precis vad som hände, hennes bagage försvann på den resan.

väntat och stått där i hamnen nästan två veckor vilket betydde att något inte var som det skulle. Den borde ha varit på plats i studion redan. På grund av något missförstånd hade alla papper blivit liggande hos en av konstnärerna. Nu blev det bråttom, varenda dag i hamnen skulle komma att kosta lagringshyra. Det var bara att ta bunten med dokument och åka ut till flygplatsen i Nairobi där transportföretaget hade sitt kontor och försöka sätta fart på det här. Jag var förberedd på att det kunde bli trassel,

»

Tryckpressen skulle komma till Mombasa ungefär två månader senare, i slutet av november. Jag blev tilldelad Nils G Stenqvist hedersstipendium för det här engagemanget och använde det till att resa till Kenya igen, den här gången för att stanna i sju veckor. Jag ville vara där och se till att tryckpressen verkligen kom på plats. Tanken var också att vi nu skulle ha en ordentlig workshop med alla konstnärer i Maasai Mbili, i deras studio och med den nyanlända pressen. Kanske skulle jag också hinna se lite mer av Kenya. Jag landade i Nairobi det datum tryckpressen uppskattades skulle komma till hamnen i Mombasa. Det visade sig att den kommit tidigare än 4 2013 · grafiknytt   19


»

men jag hade inte kunnat föreställa mig hur mycket och på vilket sätt. De sju veckorna gick åt till att åka ut till flygplatsen var och varannan dag för att få transportföretaget där att skicka rätt papper till rätt person i hamnen i Mombasa så de kunde sända pressen vidare. Jag vet inte om det var för att jag vägrade acceptera att mutor skulle ha skyndat på det hela men vad det nu berodde på så räckte inte de sju veckorna till för att ordna upp det här. Jag fick åka tillbaka utan att ens ha sett tryckpressen. Under de här veckorna hade kostnaderna för att få tryckpressen ut från hamnen och genom tullen tickat på och var nu uppe i en summa som konstnärerna i Maasai Mbili inte kunde betala. Det lyckades lösa sig med att en större organisation, Kuona Trust Art Centre, som ligger på samma sida av Nairobi där även Maasai Mbili är verksam, och som de också är medlem i, lånade konstnärsgruppen pengar mot att de fick ha tryckpressen hos sig tills lånet var betalt. Det var den bästa lösningen för båda parter i det läget. Tack vare en av konstnärerna i Maasai Mbili, Christine, som jag också bodde hos, fick jag se en del av det fantastiskt vackra Kenya. Det kändes ändå bedrövlig att behöva åka hem en gång till utan att tryckpressen var

20   grafiknytt · 4 2013

på plats. Vad som riktigt hände efter att jag åkt hem är fortfarande lite oklart, men Christine lyckades kontakta någon hon kände som antagligen lyckades trycka på rätt knappar. Efter mindre än två veckor hemma fick jag beskedet att nu hade det äntligen ordnat sig. Tryckpressen hade anlänt till Kuona Trust Art Centre. Det var knappt jag trodde det var sant, hade de till slut fått dit den efter­längtade Domeijpressen? Ja, i början av februari 2012 fick jag bekräftat att det verkligen var så, den var verkligen där. Fantastiskt! Nu skulle de äntligen kunna börja arbeta med grafik. Önskan om att ha en workshop, nu när tryckpressen var på plats, fanns fortfarande från Maasai Mbili och nu även från konstnärerna på KuonaTrust och jag ville naturligtvis avsluta allt det här med att åka dit och arbeta med dem. I väntan på att finansieringen för en workshop där skulle ordnas bestämde sig Christine och hennes man som är från Sverige, att flytta hit. Wycliffe ordnade så han kunde resa hit sommaren 2012 och Christine, Wycliffe och jag kunde arbeta tillsammans med grafik i Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad. Det blev en rolig vecka med collografi och träsnitt. Wycliffe och jag hade också turen att kunna vara med då Fredrik Lindqvist, som hade fått

verkstans grafikstipendium, var där för sin utställning på museet och passade på att ha en workshop i trä­ snitt som blev mycket inspirerande. Och nu hade Wycliffe fått så pass mycket ”på fötterna” att han kunde ta sig an tryckpressen och starta upp arbetet med grafik på Kuona Trust Art Centre. Han åkte tillbaka fylld av kunskap och inspiration. När han skulle sätta igång visade det sig att filtarna som skulle varit med transporten inte kunde hittas. De var spårlöst borta. Wycliffe lyckades hitta alternativ som skulle kunna fungera, en skumgummimadrass och en typ av grovt vävd ullfilt fick duga så länge. Inte heller det material som hade blivit över från projektets början gick att återfinna. Jag hade tagit med mig lite tryckpapper och färg förra gången jag åkte ned och Wycliffe fick med sig lite till när han åkte tillbaka efter sitt besök här. Det var i alla fall en början. Det skulle ta ytterligare nästan ett år innan en workshop i Kenya kunde genomföras. Finansieringen tog tid att lösa och ett presidentval kom emellan, men våren 2013 fick jag en inbjudan från Kuona Trust att delta i deras Artist in Residenceprogram två månader. Då jag också fick ett Iaspisstipendium från Konstnärsnämnden för att genomföra det här gavs jag


möjlighet att vara i Kenya under tre månader. Så i maj i år fick jag då se den tryckpress som mer eller mindre varit som en hörsägen så länge och i juli kunde vi förverkliga planen på en workshop i djuptryck med konst­ närer både från Maasai Mbili och Kuona Trust. Det blev intressanta spännande veckor som avslutades med en gemensam utställning i galleriet på Kuona Trust Art Centre. En utställning som blev mycket uppmärksammad och välbesökt

Det skulle ta ytterligare nästan ett år innan en workshop i Kenya kunde genomföras. Finansieringen tog tid att lösa och ett presidentval kom emellan. efter­som det här är något helt nytt i Kenya. Efter de tre månaderna återvände jag hem med nya kunskaper, ny inspiration och med nya vänner och grafikkollegor. Ett projekt hade äntligen kunnat avslutas och en hel del idéer hade blivit till för nya projekt. Det här var bara början.

4 2013 · grafiknytt   21


22   grafiknytt · 4 2013


5:e Moskvabiennalen

MORE LIGHT PÅ MANEGE. ”PROTEST” DETALJ, TOM MOLLOY, IRLAND.

A av ”printnews”ackrediterade reporter ulrika christell

4 2013 · grafiknytt   23


24   grafiknytt · 4 2013


Officiell invigning av 5:e Moskva­ biennalen, Fr.v: Ekaterina Pronicheva, Förste vicechef för Moskvas Kulturdepartement; Catherine de Zegher, Kurator av Biennalens huvudprojekt; Vladimir Medinsky, Kulturminister Ryska federationen; Andrey Vorobyov, Art-director konst­ hallen Manege; Joseph Backstein, Biennalens konstnärlige ledare och Kommissarie; Petr Aven, Alfa Banking Group, en av huvudsponsorerna; Mr X.

J

ag måste erkänna att det var jättespännande att på nära håll se och fotografera Rysslands Kulturminister Vladimir Medinsky. Han tillsattes i maj 2012 av den nyligen återinträdde president Vladimir Putin och drog genast igång ett patriotiskt, nationalistiskt program för historieskrivningen, kulturminnesvården, konsten och filmindustrin. På podiet fanns också Petr Aven, mångmiljardär (nr 225 på Forbes lista Rikast i världen), konstsamlare och representant för Alfa Banking Group, en av huvudsponsorerna. Biennalens budget på 100 miljoner rubel (23 milj. kr) täcktes med bidrag från Ryska federationens Kulturministerium 53% och Moskvas Kulturdepartement 10%, så en stor andel måste dras in från sponsorerna.

Kommissarien Joseph Backstein är en av de mest inflytelserika personerna i ryskt konstliv och har allt sedan den Första Moskvabiennalen varit dess konstnärlige ledare/kurator/kommissarie. Han är fil.dr. i Konst- och kultursociologi, författare och kritiker, som 1991 grundade Institutet för samtidskonst i Moskva som han fortfarande leder. År 2007 utnämndes han till Hedersdoktor vid Göteborgs Universitet för sitt samarbete med Akademin Valand. Runt sig har han en grupp medarbetare som engagerat strävar efter att göra Moskvabiennalen till ett stort och viktigt internationellt evenemang. Det gäller både att föra fram den nya, progressiva ryska konsten och att erbjuda en scen i Moskva för den främsta internationella samtidskonsten, som där kan möta en köpstark publik.

»

4 2013 · grafiknytt   25


Special guest på MAMM. El Lissitzky, Ilya & Emilia Kabakov ”Utopia and reality? “The Man Who Flew into Space from His Apartment” Ilya Kabakov 1984.

26   grafiknytt · 4 2013


»

5:e Moskvabiennalen för samtida konst bestod av ett Main project – huvudprojektet på konsthallen Manege och 45 Special projects – fristående samlingsutställningar lokaliserade på icke vinstdrivande museer och institutioner, i år även på andra orter exempelvis isbrytaren Lenin i Murmansk. Dessutom Parallel program – ett 50-tal utställningar, föreläsningar, paneldiskussioner etc. inom ramen för Biennalen men utanför katalogen. Special guests – sex utställningar av särskilt prominenta konst­närer, däribland John Baldessari, Miroslaw Balka och Ilya & Emilia Kabakov i möte med avantgardisten och suprematisten El Lissitzky. I anslutning till Biennalens invigning hölls under några dagar konstmässan Art Moscow med ett 30-tal gallerier inhyrda i montrar på Centrala Konstnärshuset. Jag slogs av mängden utställningar – hur kan man hinna se allt? – av den enorma bredden och variationen och att det är så stora skillnader i kvalitet, resurser och därmed genomslagskraft.

Catherine de Zegher från Belgien är den första kvinna som fått uppdraget att vara kurator för Moskvabiennalens Main project. Hon är en välkänd feministisk konsthistoriker och kritiker, f.n. chef för Konstmuseet i Gent. Hon var Artistic Co-Director för Sydneybiennalen i Australien 2012 och kurator för Australiens paviljong på Venedigbiennalen 2013. Catherine de Zegher formulerade titeln Bolshe Sveta / More Light för den stora utställningen som visades 19 september – 20 oktober i Centrala utställningshallen Manege, belägen alldeles intill Kreml. Byggnaden är ett neoklassiskt ridhus, ombyggt till konst­hall i slutet av 50-talet, som genomgått en totalrenovering efter en brand för några år sen. Konsten i More Light utforskar dagens viktiga frågor: miljö och feminism, förflyttning och tidsrummet, personlig och politisk frihet. De 72 konstnärerna kommer från 33 länder i alla världsdelar och mer än hälften är kvinnor. Catherine de Zegher valde avsiktligt att vid sidan av kända namn placera flera helt okända. Kanske kan man kalla det Världskonst?

MORE LIGHT på Manege. ”Temperature” Yin Xiuzhen, Kina och ”The Time of Butterflies” Parastou Forouhar, Iran.

»

4 2013 · grafiknytt   27


Special guest på Regina Gallery, Vinzavod. ”Abstract Abstruse” Erwin Wurm, Österrike.

»

Nedre våningsplanet på Manege har lågt i tak och belysningen var dämpad, där spelades på kontrasten mellan ljus och mörker medelst lampor, skuggspel, bildskärmar och video. Uppe i den stora salen i markplanet är det högt i tak, ljus och rymd och stora ytor. Installationer och bilder bredde ut sig på golvet och längs med väggarna. Bland det första man lade märke till var den kinesiske konstnären Song Dongs installation ”Waste Not”, en överväldigande stor samling vardagsföremål av alla de slag, prydligt sorterade på golvet. Sakerna hade tillhört hans mor som sparade på allt, inte bara för att det var fattigt och ingenting fick gå till spillo, utan också för att bevara sina minnen. Irländaren Tom Molloy hade samlat foton från internet till verket ”Protest”. På en hylla trängdes små svartvita figurer med plakat från demonstrationer runt om i världen. Slag­ orden blandades till en åtta meter lång åsiktsflod. Särskilt

28   grafiknytt · 4 2013

ett ansikte med texten ”You are not fooling anyone” väckte viss uppmärksamhet, men ingen nämnvärd oro. Det gjorde däremot kinesen Yin Xiuzhens verk ”Temperature”. På golvet intill en långsträckt väggmålning av den iranska konstnärinnan Parastou Forouhar kallad ”The Time of Butterflies” låg en massa tegelstenar, som tagna från en rivningstomt, med små tygfragment i sprickorna. I efterdyningarna av fängelsedomarna mot två medlemmar i punkgruppen Pussy Riot i fjol var det inte alls säsong för några skandaler eller aggressiv politisk aktivism. Biennalen är som sagt ekonomiskt beroende av Kulturministeriet och bland sponsorerna var trenden svagt vikande, så man måste navigera mellan olika intressen och starka krafter. Efter tre veckor hände i alla fall något som bloggare och journalister kunde diskutera – både för och emot. Kulturministern, som hållit ett så artigt


invigningstal, gjorde plötsligt ett skarpt uttalande vid ett möte med organisationskommittén för Ryska kulturåret 2014. Vladimir Medinsky sa: ”Jag tittade in på Manegen, där Moskvabiennalen ännu inte hade slutat. Jag gick och tänkte, att varför skriker ingen: ’Kejsaren är ju naken!’? Varför måste vi inom den samtida konsten se något sådant abstrakt-kubistiskt, klumpigt, som en hög med tegelstenar? Och dessutom för statliga pengar! För att inte tala om att det är fullständigt obegripligt för majo­r­iteten av Rysslands befolkning.” Sådär ja! Tegel­ stenarna blev berömda utan att någon person kom till skada eller hamnade i fängelse och ministern fick igång en diskussion om begreppet samtida konst och kultur. Särskilt intressant var det förstås att se det svenska Specialprojektet ”There is a visitor # 13” av Raketa i samarbete med Statliga Darwinmuseet. Raketaprojektet bestod av en månads utställning / insert i det naturvetenskapliga museets salar och tre dagars seminarium-talkfilmprogram. Raketa & friends är en multipel avsändare som i ”There is a visitor # 13” inkluderade ca 40 konstnärer, filmare och kuratorer, från Sverige och andra länder. Samarbetet mellan Darwinmuseet och svenska konstnärer inleddes för tre år sedan med utställningen ”GRAFICA NATURAE” och nu fortsätter det och utvecklas i en för Darwinmuseet ny konstnärlig riktning

och pedagogisk praktik. Så mycket mer svensk konst var där inte… Jo! På konstmässan Art Moscow gjorde jag ett oväntat fynd hos en gallerist från Sankt Petersburg, där på bordet låg katalogen från grafiksalongen ”Ljobitel estampov 2010” med text och bilder till Grafiska Sällskapets utställning, den som sedan kom att gå på turné i Ryssland. Tyvärr, katalogen var inte till salu!

Special project på Statliga Darwinmuseet. ”There is a visitor # 13”, Raketa, Sverige.

Historien om en konstgrafisk verkstad En ny bok om hur en konstgrafisk verkstad växer fram i början på 70-talet i Borås för att sedan växa till en stor verkstad med över 120 medlemmar. Rikligt med bilder av utställande konstnärer på konstnärernas galleri och en beskrivning av alla grafiska tekniker. 128 sidor grafisk konst för 249 kr med fri frakt på ålgården.se.

» 4 2013 · grafiknytt   29


Eva Spikbacka årets Getfotsstipendiat A bror edman

S

tiftelsen Getfotsfonden har haft sitt årliga stipendiesammanträde. Fonden har som uppgift att främja den grafiska konsten genom att stödja unga konstnärer med ett årligt stipendium. Fonden har ett kapital som byggts upp genom gåvor, försäljning av konstmappar och konstauktioner och vars avkastning går till det årliga stipendiet som i år uppgår till 20.000 kr. Vidare erbjuds stipendiaten att ställa ut nästkomEVA SPIKBACKA, mande år på Grafiska Sällskapet. HARE I RÖD KLÄNNING, 18 X 34 CM I år hade 32 ansökningar inkommit vid ansökningstidens utgång – 21 kvinnliga och 11 manliga sökande. En jury med styrelseledamoten och konstnären Nina Kerola som ordförande och Annette Ronald och Sofi Lardner Häggström som övriga jurymedlemmar har genomfört urvalsarbetet och därefter har fondens styrelse beslutat att Eva Spikbacka, Solna skall tilldelas årets stipendium. Eva Spikbacka är född och uppväxt i Österbotten i

Härke Konstcentrums konstnärsstipendium Sista ansökningsdag: den 28 februari varje år. Läs information om stipendiet och hur du ansöker på www.harkekonstcentrums.se, klicka på stipendium. Välkommen med din ansökan!

30   grafiknytt · 4 2013

Finland, har finsk konstutbildning vid Yrkeshögskola inom bildkonst (Bachelor´s degree in fine Arts) samt en del grundläggande utbildningar. Hon kom till Sverige 2008 för att arbeta som projektkonstnär i grafik vid Konsthögskolan i Stockholm och sedan har hon stannat i Sverige och fortsatt att arbeta här. Hon har haft flera utställningar och sedan något år är hon medlem i Grafiska Sällskapet. Juryn betonar att Eva får stipendiet för sitt experimentella bildspråk som ger associationer åt olika håll, rör sig mellan tid och rum och ger betraktaren impulser för den egna fantasien. Stipendiet överlämnades vid en ceremoni den 23 nov 2013 i Grafiska Sällskapets lokaler på Hornsgatan. Samma dag var det vernissage för utställningen ”Skogen” – en samlingsutställning med medlemmar i Grafiska Sällskapet. Vidare så hade 2012 års Getfotsstipendiat Maria Erikson vernissage på sin stipendieutställning. 2014 blir ett jubileumsår för Getfotsfonden – det är då 20 år sedan första stipendiet delades ut. Det kommer att uppmärksammas genom en utställning i Grafiska Sällskapets lokaler hösten 2014 där samtliga stipendiater kommer att inbjudas att delta. KONSTGRAFISK STUDIO i Mölndal sedan 1978

• Litho • Editions • Residens • Workshop t. 031 871218

bolagetvardagsbilder@telia.com www.ramverk.se/vardagsbilder/index.html


Notiser

Sveriges största grafikstipendium till Tomas Colbengtsson A britt krestesen, ordförande i Rune Petterssons stipendie­s tiftelse.

STIPENDIUM

Måndagen 4 november delade Rune Petterssons stipendie­ stiftelse ut sitt stora, årliga stipendium om 50 000 kronor på Grafiska Sällskapet. Det är för närvarande det största grafikstipendiet i Sverige. 1998 mottog Rune Pettersson, som första konstnär, det första då aktuella Stora Grafikpriset i Grafikens Hus. Inför Rune Petterssons 80-årsdag samma år, 1998, beslöt några vänner att hedra honom genom att skapa en stiftelse med ändamålet att dela ut stipendier i hans namn. Det är nu sjätte gången Rune Petterssons stipendiestiftelse delat ut ett stipendium till någon som arbetar i Runes anda och årets mottagare är Tomas Colbengtsson.

Juryns motivering är: Tomas Colbengtsson har letat efter sin identitet inom den Samiska historien. Hans bildvärld är blixtrande frisk, hängiven och transformerad till något betydligt mer än befolkade landskap. Tomas bildvärld är sprungen ur hans egen mylla, som i allas vårt behov av en mental historisk tillhörighet.Tomas Colbengtsson gör sin historia tillgänglig för oss och i det mötet blir hans historia också vår. Det är en bildvärld som Rune Pettersson hade känt sig mycket hemma i.

ÖRNSKÖLDVIKS GRAFIKSTIPENDIUM Örnsköldsviks Kolektiva Konstnärsverkstad utlyser årligen ett grafikstipendium för i Sverige bosatta konstnärer.

!

Stipendiet innebär en månads fri arbetsvistelse, boende samt 15.000 kr Möjlighet till utställning och annat samarbete med verkstaden. Motivera gärna din ansökan och bifoga tre (3) grafiska arbeten (orginal) Någon särskild ansökningblankett finns inte. Bifoga returporto. Skicka din ansökan föra den 15 aprill till: Ornsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad Järnvägsgatan 10 891 31 Örnsköldsvik Upplysningar:tel 0660-84009 Hemsida: www.okkv.se Epost: okkv@telia.com

Beställ signerade ex av unik box med Lennart Aschenbrenners samlade grafik på www.arenabok.se Utvald till Svensk Bokkonst! 5 av 5 K i Konstvärlden! Bokförlaget Arena – böcker inom konst, foto och design

Du hittar Grafiska Sällskapet på www.grafiskasallskapet.se 4 2013 · grafiknytt   31


Nya medlemmar i Grafiska sällskapet 2013

JANNIS KARYDAKIS, UTAN TITEL, monotypi, djuptryck, 40 x 40 cm

JOHN RASIMUS, DIAMANT, tränsnitt och raklad, akrylfärg på 400 g Hahnemulle kartong

32   grafiknytt · 4 2013

ALEXANDRA SKARP, TV-RUMMET, 2013, giclée, 37 x 48 cm


PÅ GRAFISKA SÄLLSKAPET MATS SVENSSON OCH MARIA SEGERSTRÖM 11 januari till 20 januari

G rafiska S ällskapets galleri Hornsgatan 6. Stockholm

MATS SVENSSON, FLODBÅT, etsning/torrnål, 83 x 66 cm

MARIA SEGERSTRÖM, KRÅKRUTA, 50 x 25 cm

CAROLINE FÄRNSTRÖM

Öppettider: tis–tors 12–18 fre–sön 12–16 mån stängt tel 08-643 88 04

1 februari till 19 februari

CAROLINE FÄRNSTRÖM, 368 dagar, foto, 15 x 15 cm

MARIE ISAKSSON OCH NILS-ERIK MATTSSON 22 februari till 12 mars

MARIE ISAKSSON, BLOMBLAD, järnetsning, 33 x 33 cm

NILS ERIK MATTSSON, ATLANTES LOOKING AT THE WORLD IV ATLANTER SOM SER VÄRLDEN IV, litografi, 57 x 55 cm

4 2013 · grafiknytt   33


WAHLSTRÖM IBIB WAHLSTRÖM KONSTNÄRSMATERIAL Stort utb ud av grafiskt material!

Välkommen till vår butik på Olofsgatan 10, Hötorget, Stockholm.

www.ibwahlstrom.se Falu Konstgrafiska Verkstad

Vi tillverkar och säljer

Färg för konst och grafik www.nyanshelsingborg.se

Telefon 042-326161

023-824 53 falun.se/fkv

FKV erbjuder möjligheter att arbeta med alla grafiska tekniker i en komplett miljövänlig verkstad. Kontakta Modhir Ahmed 023-824 53 om Du är intresserad! ------------------Välkommen att söka en utställningsperiod på Galleri Hörnan, Falun. Kontakta Birgitta Hellström, kultur- och ungdomsförvaltningen tel: 023-824 77 eller gallerihornan@falun.se. Mer information finns även på falun.se/fkv

Galleri Hörnan

Nyans Helsingborg ek.för. Näckrosgatan 6 252 71 RÅÅ

34   grafiknytt · 4 2013

Kultur- och ungdomsförvaltningenPOSTTIDNING B

AVS: GRAFISKA SÄLLSKAPET HORNSGATAN 6 118 20 STOCKHOLM

LENNART ASCHENBRENNER, LOLA, monotypi/etsning, 1997

www.grafiskasallskapet.se - www.grafiknytt.se


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.