Grafiknytt nr 2 - 2013

Page 1

nr 2 | 2013

grafik nytt www.grafiskasallskapet.se

pris 70 kr

tidskrift om grafisk konst


grafiknytt 2 2013

Aktuellt från Grafiska Sällskapet UTSTÄLLNINGAR PÅ GALLERIET 25 JUNI TILL 6 JULI 9 JULI TILL 21 JULI 23 JULI TILL 4 AUGUSTI 5 AUGUSTI TILL 11 AUGUSTI 31 AUGUSTI TILL 18 SEPTEMBER

utgivare/kansli  Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, S-118 20 Stockholm tel: +46 8 643 88 04, sällskapets sekreterare  Ulla-Carin Winter sekreteraren@grafiskasallskapet.se sällskapets ordförande  Maria Lindström styrelsen@grafiskasallskapet.se ansvarig utgivare, chefredaktör Björn Bredström tel: +46 33 41 98 60, mobil: +46 706 26 70 62 grafiknytt@grafiskasallskapet.se grafisk form  Kristina Schollin-Borg postadresser till redaktionen Brev: Paket: Grafiknytt, Kåtorp 10 Ålgårdsvägen 33 S-524 96 Ljung S-506 30 Borås Prenumerera och annonsera enkelt Se www.grafiknytt.se eller sänd mail: grafiknytt@grafiskasallskapet.se Pg 40 78 56 - 4 IBAN; SE96 3000 0000 0325 2180 3456 BIC: NDEASESS

ÖSTERGÖTLAND GRAFIKVERKSTAD KKV NORDVÄSTRA SKÅNE ÖSTERSUNDS KOLLEKTIVVERKSTAD KKV VISBY GRAFIKGRUPP DESIREE BERGSTRÖM OCH KRISTINA MUNKLINDE

G rafiska S ällskapets galleri Hornsgatan 6. Stockholm

Uppdatera dina uppgifter i konstnärsregistret! Skicka bild/bilder (min. 700 px bredd) med uppgift om titel, teknik och storlek och, om du så önskar, CV (ett urval på max. 15 utställningar), mailadress, hemsidesadress samt ett foto på dig själv till: hemsidan@grafiskasallskapet.se

Öppettider: tis–tors 12–18 fre–sön 12–16 mån stängt tel 08-643 88 04

Galleriet har brist på nya blad Våra största kunder är landsting från hela Sverige som kommer på besök med jämna mellanrum och dom vill alltid ha nya kollektioner. Vi uppmanar därför våra konstnärer att skicka sina nya blad till galleriet så vi kan fortsätta utsmycka sjukhus och vårdcentraler.

BOKREA PÅ GALLERIET! 100 år av Svensk grafik, Grafiska Sällskapets jubileumsbok, 246 sidor. Nu 50 kr, tidigare 290 kr. Vi bjuder på boken vid köp av ett grafiskt blad på galleriet!

utgivning  Grafiknytt utkommer med 4 nr/år. nätupplaga  www.grafiknytt.se hemsidans redaktion hemsidan@grafiskasallskapet.se Visst material och annonser publiceras också på internet. Den som sänder material till Grafiknytt anses medge elektronisk lagring/publicering. galleriet, utställningar, mm galleri@grafiskasallskapet.se

Portföljblad 2014 Skicka eller lämna dina förslag till galleriet senast söndag 8 september 2013. Pappersformat max 50 x 60 cm Upplaga 165 ex. Sällskapet betalar konstnären för 150 ex, konstnären behåller 15 blad själv. OBS! Skicka inga paket mellan 13 juni och 19 augusti

tryck  Trydell Laholm

Medlemsinformation via mail Styrelsen arbetar för medlemmarna. I många frågor vill vi

Grafiska Sällskapets verksamhetsplan 2013

ISSN 0346-9727

kunna ge snabb och tydlig information. Vi jobbar på ett digitalt

Du kan få verksamhetsplanen via e-post.

medlems­brev som vi kan skicka ut när det behövs utan stora

Skicka meddelande till:

portoutgifter. Om du inte har lämnat din e-postadress gör det

sekreteraren@grafiskasallskapet.se

idag: sekreteraren@grafiskasallskapet.se


ä r d e t bättre i dag ?

Innehåll

J

Majla Zeneli

ag lyssnade på ett radioprogram som handlade om den världsberömda kompositören och pianisten Clara Schumanns hemska uppväxt i Leipzig, med fadern den kände pianopedagogen Friedrich Wieck, en tyrann som piskade in pianospelet i den unga Clara. Modern skilde sig och lämnade hemmet. Mycket ovanligt på 1820-talet vilket kan tyda på att det gick våldsamt till i det huset. Mina tankar far omkring, vad skrev Svenrobert för rubrik – Var det bättre förr? Det är nog så att alla tider har sina kvaliteter. Vi har gott om riktiga tyranner även i dag som angriper både fru och barn. Det har inte blivit bättre. Claras pianospel och komponerande var av ypperlig kvalitet. Hon ägnade all sin tid att komma vidare till högre höjder. I dag finns musiker som behärskar instrument som skulle få Clara att häpna och därtill har musiken blivit var mans tillgång på elektronisk väg. Hade Clara varit bildkonstnär är det inte så säkert att vi skulle känna till det. Piano gick an att spela, även måla i blygsam omfattning men någon högre utbildning var sällan tal om. Att vara konstnär i dag måste ju ha enorma fördelar, med tanke på all teknisk utrustning som vi har tillgång till nu, men blir kvaliteten bättre? Det är inte så lätt att behålla sin känsliga linje utan en blyertspenna. På Kungliga Konsthögskolan finns en experimentverkstad med 3D skrivare som i stället för att skriva på ett papper bygger upp ett föremål. Inte utan en dator förstås. Därtill krävs ett CAD program och en ordentlig fotodokumenta­ tion i alla vinklar. Det är alltså inte fullt så enkelt som det ser ut. Mattias Bäcklin provade 3D skrivaren till sitt projekt ¨Artjakt¨ med lyckat resultat. Majla Zeneli en ung albansk konstnär, bosatt i Berlin har valt att lämna de moderna teknikerna för att fördjupa sig i mezzotint, en gammal stillsam sysselsättning som kräver tålamod. Trots ständig förändring i samhället är människan i grund och botten sig lik. Svenrobert Lundquist räknar upp ett antal tidskrifter och boktitlar som många hade riktigt hög kvalitet. Flera titlar finns att köpa på antikvariat, sök upp www.bokborsen.se, en förmedlare av böcker via näthandel som servar de allra flesta antikvariat. Det är billigare än du tror. Till sist vill Grafiknytt önska sina läsare en skön sommar och börjar så smått planera för höstnumret. Har du noterat att detta numrets omslag har det sista t:et i Grafiknytt. Lägg upp dina tidningar så ser du hela texten.

6

Artjakt 11 3D Grafik

14

Var det bättre förr?

17

En litografisk historia

22

Fridellnålen 23 Pär Strömberg har fått Cecilia Frisendahls litografistipendium 2013

24

På Grafikens Hus

25

Skribenter i nummer 2 björn bredström mikael khilman

2013

Konstnär, redaktör

Konstnär

svenrobert lundgquist

Konstnär

Björn Bredström 2 2013 · grafiknytt   3


ordföranden har ordet

»

Göran Boardy, ordförande i Grafiska Sällskapet

Det är med entusiasm – och viss bävan - jag låtit mig väljas till ny ordförande i Grafiska Sällskapet. Nu hoppas jag att styrelsen är en grupp med kollektivt ansvar och att vi ska kunna manövrera sällskapet på en kurs som leder till nya samarbeten, en triennal 2014 och för bildspråkets främjande. Vem är då den nye ordföraren? Efter tre år på Hovedskous målarskolas grafikutbildning 1987 – 1990 startade ett kamratgäng Bildverkstan, en ateljéförening och grafikverkstad i Mölndal, där jag haft min grafiska bas sedan dess. Från 1991 var jag med om att starta Grafik i Väst, grafikgalleri och grafikbank i Göteborg, som ordförande mellan 1991 till 93. I olika omfattning undervisade jag, i digitala tillämpningar, på Konsthögskolan Valand mellan 1991 och 2010. Rent konstnärligt/tekniskt förflyttar jag mig mellan foto, video och digitala verktyg till kopparstick och högtryck. Har som sidoverksamhet gjort några kataloger och böcker och en mängd hemsidor. Sedan 2010 har jag bott norr om Mora men har nyligen också skaffat ateljé och boende i Göteborg igen, så att jag kan ha en fot förankrad på båda ställena. Jag ärvde husen norr om Mora och ett skogsskifte efter min mormor 1975. Intresset för skog och naturinriktat skogsbrukande har jag odlat och fördjupat sedan dess. Därav följer att trä, timring och snickerier är viktiga sidor att lyfta fram i en beskrivning av mig. Den intresserade hittar mer om och av mig i arkivet på boardy.se Göran Boardy

4   grafiknytt · 2 2013


Grafiska Sällskapets styrelse och arbetsgrupper Fr.o.m. årsmötet 2013 Styrelse

Valberedningen

Göran Boardy – ordförande Ulla–Carin Winter – ordinarie/sekreterare Peder Josefsson – ordinarie/vice ordför. Barbro Christoffersson – ordinarie Amalia Årfelt – ordinarie Susan Gillhög – suppleant Marie Andersson – suppleant Björn Samuelsson – ekonomisk rådgivare, adjungerad till styrelsen

Maria Lindström – sammankallande Roland Ljungberg – ordinarie Maria Lagerborg – suppleant Regionombud

norr – Christer Carlstedt väst – Marie Falksten syd – Christel Hansson och Gunilla Widholm Klubbmästare

Revisorer

Helene Blom – auktoriserad ordinarie Mats Ohrner – auktoriserad suppleant Ulla Wennberg – föreningens ordinarie Sylvia Fullman – föreningens suppleant

Malin Johansson och Magnus Dahl Grafiknytt

Björn Bredström – redaktör och ansvarig utgivare Kristina Schollin-Borg – grafisk design Sekreteraren – styrelserepresentant

Granskningsnämnden

Martisa Vasquez – ordinarie Ulrika Thorén – personlig suppleant Mats Svensson – ordinarie Marie Falksten – personlig suppleant Peder Josefsson – styrelserepresentant

Hemsidan

Lisa Larsson Sundling Pär Sundling Marie Andersson – styrelserepresentant Grafikverkstaden

Gallerigruppen

Jim Bergren Ann Makander Björn Sundström, Britt Krestesen Amalia Årfelt – styrelserepresentant

Hans Lindroth, Lise Lundgren och Lea Ahmed Jussilainen Karin Törnros – kassör/sekreterare Tomas Holmqvist – Digitalverkstan Ateljé Madeleine

Björn och Britt Krestesen

2 2013 · grafiknytt   5


MAJLA ZENELI, UNTITLED I, mezzotint/collage, 12,5 x 9,5 cm, 2013

6   grafiknytt · 2 2013


Porträttet, ögonblicket och tiden Mezzotint och collage Grafikens Hus, Biblioteket, 1.6 – 20.10 2013

Majla Zeneli �

A mikael khilman

Majla Zeneli är född 1980 i Albanien och bosatt i Berlin sedan flera år där hon driver ett eget galleri och en grafisk verkstad, Manière Noire, samtidigt som hon också arbetar som konstnär. Hon tillhör en ung ny generation konstnärer som återupptäckt de klassiska teknikerna. I hennes fall den mödosamma mezzotinten, en teknik hon lärt sig och studerat på Konstakademin i Wroclaw, Polen under prof. Chris Nowicki. Hon tog sin Masters examen där 2006.

» 2 2013 · grafiknytt   7


MAJLA ZENELI, FRÅN SERIEN “SIXTEEN PICTURES OF MY SOUL”, mezzotint, ca. 5 x 4 cm/plåt, 2010–2012

8   grafiknytt · 2 2013


U

tställningen ”Porträttet, ögonblicket och tiden” på Grafikens Hus visar främst Majlas arbete med porträtt. Just själva porträttet har alltid intresserat henne. Ett slutet ögonblick med en mångfald av möjliga tolkningar. Ett vittnesmål av tid. Minsta förändring ger upphov till nya associationer. Hon arbetar ofta i collageform, klipper sönder sina mezzotinter, klistrar ihop dem igen i nya och åter nya variationer. Ibland blir dom till tredimensionella objekt inlagda i små skåp, ibland till långa serier av porträtt, ansikten i förvandling. Majla ställde ut i Falun, på Galleri Hörnan, hösten 2012. Hon höll även en workshop i mezzotint på Falu Konstgrafiska verkstad. I en intervju i Dalarnas Tidning sa hon angående mezzotint-tekniken:

– Den är väldligt tidskrävande att hålla på med. Men jag tycker att det är värt ansträngningen. Ingen annan teknik ger det uttryck med halvtoner som jag eftersträvar. Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus säger i ett pressmeddelande i samband med utställningen: – Porträttet har alltid intresserat Majla och hennes sätt att skruva dessa bilder fascinerar mig. Bland annat genom collageteknik där vi läser in ett ansikte i formen, fast det kan vara något helt annat. Bara hår. Det känns också härligt att få visa en ung konstnär som så full­ ständigt blivit förälskad i en gammal och rätt krånglig grafisk teknik. Det mötet, mellan gammalt och nytt, passar vårt hus väldigt bra.

MAJLA ZENELI, T.v. FRÅN SERIEN “BOYS”, mezzotint, glas, ram, 14 x 11 x 4,8 cm, 2010–2012 T.h. FRÅN SERIEN “BOYS”, mezzotint, glas, ram, 14 x 11 x 4,8 cm, 2010–2012

2 2013 · grafiknytt   9


10   grafiknytt · 2 2013


MATTIAS BÄCKLIN, HUMLELIK DAGSVÄRMARE, 3D utskrift i hårdplast, 8 x 20 x 5 cm, 2013

Artjakt Mattias Bäcklin är bosatt och verksam i Stockholm. Under sin projekt­period på Kungliga Konsthögskolan, där han fördjupade sig i screentryck, fick Mattias tillfälle att prova 3D skrivarens möjligheter i skolans experimentverkstad. I samband med sitt bildprojekt "Artjakt" kunde han testa att skriva ut en av sina skalbaggar i 3D teknik.

2 2013 · grafiknytt   11


3-D framställningsprocess Den vitmålade dagsvärmaren är placerad i en liten svart bur med små vita referenspunkter för att möjliggöa en inscanning. Man vrider runt buren under scannern ett femtiotalgånger tills hela insekten är scannad. Resultatet till höger är plas­ tutskriften som är rejält uppskalad.

MATTIAS BÄCKLIN, HUMLELIK DAGSVÄRMARE, brons, 8 x 20 x 5 cm, 2013

F

ör fem år sedan, vid ett besök uppe på vinden i mitt barndomshem utanför Uppsala, upptäckte jag mina nästan trettio år gamla insektssamlingar. Hundratals kategoriskt uppsatta på nålar, grupperade i artfamiljer som spinnare, dagfjärilar, svärmare, nattflyn, långhorningar, knäppare osv. Några få var helt bevarade men de flesta var halvt söndervittrade eller nästan helt uppätna av museiängrar. Dock var alla försedda med en liten lapp på nålen med fångstdatum och fångstort. Med detaljskärpa mindes jag tillbaka hur jag rusat in i grannens rabatt efter tistelfjärilar och tvingat pappa att tvärnita med bilen när en Makaonfjäril fladdrat runt i dikesrenen och långa ljuslockningsnätter inpå små­

12   grafiknytt · 2 2013

timmarna. Varje art bar på ett drama. Jag ville föreviga dem innan de fullständigt vittrat bort så jag gjorda några blyertsteckningar för att gestalta processen. När jag började på KKH´s grafikprogram upptäckte jag den grafiska potentialen hos insektsformerna. En jakt uppstod på att hitta bäst lämpade framställningstekniker parallelt med en återupptäckt av insekterna på grafikens vilkor. Projektet handlar om en vilja till kontroll av naturen, det nödvändiga med att intresseslöst leka, massproducering och vår kulturs förhållande till naturen sammantvinnat med mina egna erfarenheter och berättelser av den. http://mattiasbacklin.webs.com


MATTIAS BÄCKLIN, Installation på KKH 2013, fr.v. MÅNSTEKARE, screentryck, 160 x 80 cm, HUMLELIKDAGSVÄRMARE, 3D utskrift och SPEGEL GOLIAT, screentryck på försilvrat glas, 60 x 50 cm

2 2013 · grafiknytt   13


MATTIAS BÄCKLIN, Installation, FRUSNA INSEKTSÖGONBLICK, Huvudlös guldbagge, skadad jordlöpare och humlelik dag­ svärmare, 2013

3D Grafik Det stora intresset för bläckstråleskrivarnas fantastiska egenskaper hann knappt svalna förrän de nya 3D skrivarna gjorde intåg på marknaden. A björn bredström

14   grafiknytt · 2 2013


E

n 3D skrivare skriver helt enkelt ut ett föremål som man scannar in i en dator med ett CAD program som kan styra skrivaren. Låter komplicerat och det är säkert ett noggrant arbete att läsa in föremålet. Mattias berättar att hans lilla insekt scannades ett 50-tal gånger i olika vinklar och resultatet behandlades i datorn till en skrivbar fil. Som alltid när något nytt kommer på marknaden så är det alldeles för dyrbart för gemene man att prova, men i rasande fart kommer det fram nya modeller för vanliga konsumenter. Det senaste stod att läsa om på webb­platsen nyteknik.se där ett kanadensiskt företag, Matterform, lanserar en 3D scanner till budgetpris som skall säljas för 2 500 kronor. www.matterform.net/our-scanner. Budgetskrivare verkar ligga på priser mellan 5 000 till 10 000 kronor, men det dröjer nog inte länge innan du kan hitta 3D skrivare på Elgiganten och Media Markt. 3D scanner

DE VANLIGASTE TEKNIKERNA FDM Fused deposition modelling (sprutteknik)

Pulverbaserat

De flesta 3D skrivarna bygger objekt genom att ett eller flera munstycken sprutar ut smält plastmassa i tunna lager på en platta som sänks efterhand som objektet växer. Plastmassan stelnar när den kommer ut ur munstycket och lagren fäster i varandra. Vanliga plastmaterial för den här tekniken är ABS, som påminner om Legoplast, eller PLA, som är biologiskt nedbrytbar plast. Tekniken kan också fungera med till exempel choklad eller smält socker.

Andra tekniker använder ett pulver som byggmaterial. Det kan vara pulveriserad plast, glas e­ ller metall. Pulvret läggs ut på byggplattformen och en laserstråle eller en bindvätska får de små partiklarna att fästa i varandra eller smälta ihop och bilda tunna lager som är ­format som objektet som ska byggas. De pulverpartiklar som inte smält eller sammanfogats kan sedan borstas av och återanvändas.

MATTIAS BÄCKLIN, Fr.v. HUMLELIK DAG­S VÄRMARE, brons, 8 x 20 x 5 cm, HUVUDLÖS GULDBAGGE, 10 x 20 x 7 cm, 2013

2 2013 · grafiknytt   15


ULF TROTZIG, RÖRELSE, kopparstick och linjeetsning

16   grafiknytt · 2 2013


DEL 1

Var det bättre förr? Ibland säger man ju att det var andra tider förr och bättre. När det gäller grafiken finns det fortfarande några som minns och kan berätta, skribenten är en av dem, andra kan ha sina dubier över begreppet och dess hållbarhet. Inget så bra som nu? Jag vill gärna göra några reflektioner som gäller mina egna möten med grafiken och dess svenska historia. A svenrobert lundquist

Hur nådde grafiken sin publik för en del år sedan?

Det gavs ut böcker med belysande översikter. Den första rejäla klassikern är ”Svart och vitt, svenska grafiker och tecknare under 1900-talet”. Gunnar Jungmarker och Ragnar Hoppe svarade för urvalet och boken kom ut 1947. Samma år arrangerade Nationalmuseum en stor utställning med färglitografi, som blev starten för Konstfrämjandet. 50-talet

”50 nutida svenska grafiker” kom ut 1952. Folket i Bilds konstklubb svarade för utgivningen. Någon minns kanske att Folket i Bild hade en enastående drive för grafik. Det var grafik per postorder som utannonserades i FiBtidningen. FiB gav även ut småhäften kring de grafiska teknikerna.

När Jurgen von Konows praktband ”Om grafik” kom ut 1955 på Allhems förlag, var redan ett ökande intresse för grafik på gång. Banbrytningen var redan gjord. Samma år arrangerade Sveriges Allmänna Konstförening utställningen ”Svart och vitt” på Konstakademien – en utställning med 630 nummer, som omfattade teckningar och grafik. De flesta var med. 1957 kommer Harald Sallbergs och Gunnar Jungmarkers enastående bok ”Svensk grafik från tre sekler”. Ett verk som varje grafiknörd borde skaffa sig. En liten historisk pärla i vår grafikhistoria är ”Grafisk konst i vår tid”, som Folket i Bilds konstklubb gav ut 1958. I Danmark var det Hans Reitzels förlag som utgav serien ”Grafisk orien­

tering” där varje nummer presenterade en grafiker. Povl Christensen och Palle Nielsen redigerade serien. Redan två år senare, 1959, arrangerar Liljevalchs konsthall, Sveriges Allmänna Konstförening, Nationalmuseum och Kungliga Akademien för De Fria konsterna en storsatsning under rubriken ”Då och Nu, svensk grafik 1600-1959”. (En jättesatsning med 897 nummer). Jag bläddrar i katalogen och ser att jag prickat för nr 510, Morgon 1944 av Folke Gullby, etsning 300 kronor. Jag minns att jag sände honom ett brev med önskan om ett inköp. Med vändande post kom ett svar: använd pengarna bättre! Här har du 50 kr, hälsningar Folke. Jag var 19 år.

»

2 2013 · grafiknytt   17


Jordi Arkö med sitt mycket stora grafiska blad, en kommentar till Albrecht Dürers Noshörning, Liljevalchs -grafiktriennal 80-tal.

60-talet

Redan året senare, 1960, slår Liljevalchs till igen och arrangerar ”Nordisk grafik” med en hederskommitté som heter duga; samtliga nordiska ambassadörer och vårt eget stadsråd Ragnar Edenman tillsammans med Nationalmuseums chefer och intendenter och Harald Sallberg, professor och chef för Grafikskolan. Tänka sig. Det var då. Och i dag? Göteborgs-Posten och Maneten (en konstnärssammanslutning i Göteborg) svarade med ”Västsvenska Tecknare” 1962. Det var en tävling med diverse priser som Tore Ahnoff, Bror Persson och Jörgen Zetterqvist vann. De fick dela på 3 000 kr.

18   grafiknytt · 2 2013

Den första Grafiktriennalen, då på Nationalmuseum, startar 1965. 1966 samlar Jens Mattiassen några grafikkollegor till sig och skapar ”Grafik Göteborg”. De var Billman, Brand, Claesson, Lindekrantz, Landqvist, Liljebladh, Mörck, Törning och Trotzig. 60-talet var i grafikhänseende extra aktivt. 68 genomfördes andra triennalen med Endre Nemes, Palle Nielsen och docent Sven Sandström som jury och 69 en visades stor satsning av Grafik Göteborg på stadens konstmuseum. ”Konstvännen, tidskrift för grafik”, var ett medlemsblad för FiBs konstklubb, som utkom under många år under redaktörskap av den kunnige Rolf Sellgrad. Där presenterades ofta svenska grafiker och allmän historia kring grafik. Nya blad er­ bjöds också till försäljning. FiB var en viktig kanal för svensk grafik att nå sin publik. Senare på 70-talet blev ”Synpunkt, populär tidskrift för konst”, den allenarådande grafikskriften efter att FiB gått samman med Konst­ främjandet och Riksutställningar. ”Vad är grafik? En handbok i grafisk konst”, av Philip von Schantz kom ut med sin första upplaga 1966 (fjärde upplagan 1980, femte 1987).


70-talet

”90 grafiker, grafik i svart och vitt” utges av Nationalmuseum och Föreningen för Grafisk Konst 1972, sammanställd och skriven av Per Bjurström. Två år senare ger ICA-förlaget ut ”Gamla grafiska blad” även den skriven av Per Bjurström. 1976 kommer Sveriges Allmänna Konstförening med ”Tre decennier svensk grafik” ännu en kompetent skrivning av Per Bjurström. 1979 ger Bonniers ut ”Grafik för publik” med författarna Sixten Haage och Svenrobert Lundquist, som tillsammans med en grupp kollegor försökte reda ut begreppen och popularisera grafiken. Samma år ger Konstfrämjandet ut häftet ”Svensk grafik förr och nu” skriven av kollegan Lizzie Lundberg. 70-talet var det årtionde som kallas ”The print-boom”. Konstfrämjandet var framgångsrikt och åtskilliga svenska konstnärer sysslade med färglitografisk framställning för Konstfrämjandet. IGGE KARLSSON, MARIANNE, torrnål, 1958

2 2013 · grafiknytt   19


T.v. Graphica Atlantica på Island. Detagarna poserar vid Thingvellir. Överst t.h. Graphica Creativa i Jyväskylä 80-tal, Juryn (med Kaskipuro t.v.) framför en svit torrnålar av Jiri Anderle. Nederst t.h. Delar av Sällskapet (Margareta Holter, Lars Hellström, Hasse Hasselgren, Thomas Kjellgren, Hasse Lindroth och Rachelle Puryer på väg till Hanaholmen 1984.

»

80-talet

Grafiska Sällskapets grafiksymposium ”grafik-teknik-etik” på National­ museum 1980. En 138 sidor tung skrift med sammandrag och artiklar utgavs samma år. Graphica Creativa

En stor, internationell utställningssatsning i Jyväskylä, Finland med stor framgång under 80-talet. Internordiskt Grafiksymposium på Gotland

Under pingsten 1985 arrangerade Sixten Haage och skribenten Svenrobert Lundquist för Grafiska Sällskapet det första symposiet värt namnet med deltagare från de

20   grafiknytt · 2 2013

nordiska länderna, Västtyskland, Belgien och Jugoslavien. Detta gotlandssymposium hade föregåtts och inspirerats av ett grafikmöte på Hanaholmen arrangerat av Taide Grafikot våren 1984 och amerikanernas New Print (making) Technologies - A Conference on the Artistic Applications of Contemporary Communications Technology - i San Francisco i maj 1982. Det ny­startade World Print Council stod bakom detta arrangemang. Det kom senare ett stort och ambitiöst seminarium av World Print Council i Japan. Norrmännen kontrade vårt gotlands­­ initiativ med ett nordiskt grafik­ symposium i Bergen 9–12 maj 1986.


Dunderfest i Liljevalchs under jubileumsutställ­ ningen.

Göran Holmberg, direktör för Konst­ främjandet, Svenrobert Lundquist och Sixten Haage (arrangörerna) tillsammans med kulturminister Bengt Göransson på Gotland under Symposiet 1985.

1987 samlade isländska grafikkollegor ihop ”Graphica atlantica”, ett symposium med deltagare från båda sidor av atlanten: amerikaner, kanadensare och europeer från öst och väst. Symposiet innehöll en enastående utställning på Kjarvalsstadir. ”320 grafiker” med tre band, är en omfattande katalog över flera hundra konstnärer som sysslar med grafik. Utgivare var Pedagogförlaget och redaktörerna var Gunnel och Kjell Swärd. Mats Ergon ger ut ”Koppargrafik, hur man gjort hur man gör” för Grafiknytt 4-5 1987. En ny generation konstnärer slår igenom och Fredrik Roos köper och hjälper fram många. Grafiken går i stå.

90-talet

Denis Steen ger ut ¨Högtryck, material och metoder¨ i Grafiska Sällskapets skriftserie. Jane Rothlind gör en riktig djupdykning i ”Svensk svart-vit grafik 18901990” med en hundraårig översikt. Utgivare var Signums förlag 1992. Samma år begärs Konstfrämjandet i konkurs. Ett hårt slag för alla litografiproducerande konstnärer i landet. Philip von Schantz och Jordi Arkö skriver ”Vad är grafik, en handbok i grafisk konst” för Bonniers Alba 1996. Lars Kim Nicklasson och hans serie ”Ur vår tids grafik” rullar på från Samlargrafik i Kristianstad.

Cecilia Frisendahl ger ut ”Indian­ sommar” en bok om litografi för Grafiska Sällskapet 1991. Det känns som det nu är länge sedan någon aktuell översikt gavs ut och det var väl inte i går som en grafikbok kom ut?

2 2013 · grafiknytt   21


Från tändsticksfabrikens litotryckeri. Karl-Åke tvåa från höger.

Nyström bland egna blad.

En litografisk historia Tidaholm har länge varit ett centrum för litografi. Hur kan det komma sig? Det har med tändstickor - fabriken ”Vulcan” - att göra och dess historia. Man behövde etiketter på askarna. 1897 startades ett litografiskt tryckeri. Det var på det tryckeriet som Karl-Åke Nyström var elev i sin ungdom, dock inte på 1800-talet. 1958 startades kollektivet ”Labyrinten” i Tidaholm, en konstsamman­ slutning som drev kurser och gjorde utställningar. Samlingsplatsen blev Karl-Åke Nyströms hem/ateljé. Det blev ett avstamp för utvecklingen av litografisk aktivitet i Tidaholm. Flera av övertryckspressarna övertog Karl-Åke från Vulcanfabriken och dessa kom att ingå i Helliden folkhögskolas grafiska program. 22   grafiknytt · 2 2013

Karl-Åke Nyström var utbildad silver­ smed (Slöjdis i Göteborg) och blev med tiden centralfigur i Hellidens konstnärliga undervisning. 1983 flyttades den grafiska verksamheten till de nuvarande lokalerna på Vulcanön i Tida­holms centrum. Litografiska Akademin startade sitt första internationella symposium 1990 och man håller vart fjärde år sina sammankomster. Det sjunde symposiet planeras som bäst för 2014. Konstlitografiska Museet startades 1996 beläget på Hellidsberget, uppe vid Hellidens Folkhögskola. Bakom alla dessa idéer kring litografins möjligheter och utveckling, symposier av internationell dignitet, teknisk utveckling, upplagetryckningar, ett litografiskt museum och

lokala aktiviteter i Tidaholm verkade Karl-Åke Nyström. Det var just Karl-Åkes energi och entusiasm inför uppgiften att ”rädda liton” som gjorde honom stor. Karl-Åke Nyström blev 82 år. Hans litografiska gärning i landet är av större omfång än de flesta av oss känner till. Det finns anledning att minnas honom. Svenrobert Lundquist


Fridellnålen Alltsedan Föreningens för Grafisk Konst start år 1887 har föreningen på olika sätt verkat för den grafiska konstens fromma. Till en början genom att arrangera grafikutställningar, ofta i samarbete med andra föreningar och med svenska och utländska museer. Under 1980-talet infördes olika former av stipendier och projektbidrag, avsedda för bland annat skribenter, forskare, utställningsarrangörer och verkstäder. År 2000 beslöt FfGK:s styrelse att inrätta ett speciellt grafikhederspris, avsett att uppmärksamma sådana personer som på ett anmärkningsvärt och berömvärt sätt, gärna pedagogiskt, informativt eller tekniskt, bidragit till att lyfta fram grafiken som konstart. Priset skulle få sitt namn, Fridellnålen, efter den konstnär som bi-

2000 2004 2004 2005 2007 2010 2011 2013 2013 2013

dragit med flest bidrag i föreningens då 114-åriga historia, Axel Fridell. Denna speciella nål har fått formen av en miniatyr av den kopparplåt (25 x 20 mm) på vilken Fridells mest kända torrnålsgravyr, ”Mr. Simmons”, även kallad ”Tidnings­ läsaren”, är graverad. På plåten ligger dessutom en miniatyr av en av Fridells egna torrnålar. Formgivare till denna utmärkelse är silversmeden Karin Ferner från Falun, som tillverkar ett nytt exemplar först när en ny Fridellnålsmottagare är utsedd, ibland alltså med flera års mellanrum, ty priset delas inte ut med någon i förväg fastlagd intervall. Hittills har tio Fridellnålar delats ut, varav fem har tilldelats konstnärer, vilka även varit aktiva bland annat som pedagoger och skribenter.

Nils G. Stenqvist (1934 – 2005) konstnär, prof. vid Kungl. Konsthögskolan Kerstin Holmer, Norrköpings konstmuseum Anders Nyhlén, Galleri Astley, Uttersberg Karl Haskel, Stallarholmen (skribent) Pentti Kaskipuro (1930 – 2010) konstnär Cecilia Frisendahl (f. 1922) konstnär Ole Larsen, Helsingborg (tryckare) Ia Holmstrand, Mariefred , Grafikens Hus Svenrobert Lundquist, Mölndal, konstnär, pedagog Jordi Arkö, Garsås, konstnär, pedagog, konstkonsulent

2 2013 · grafiknytt   23


Pär Strömberg har fått Cecilia Frisendahls litografistipendium 2013 Cecilia Frisendahls litografistipendium delas i år ut som ett arbetsstipendium med en stipendiesumma på 10 000 kr – detta med anledning av att Cecilia Frisendahl nyligen har fyllt 90 år. Bakom stipendiet står tre organisationer – Litografklubbens Arkiv, Föreningen för Grafisk Konst och Grafiska Sällskapet. Syftet med stipendiet är att främja utvecklingen av stenlitografi som konstart. Juryn har enhälligt beslutat att tilldela Pär Strömberg Cecilia Frisendahls litografistipendium för 2013. Juryns bedömning är att han har en gedigen konstnärsutbildning och yrkesverksamhet och dokumenterad erfarenhet av flera grafiska tekniker, bland annat litografi. Hans arbetsprover visar stor experimentlust och skaparglädje. Hans bildspråk har många möjligheter att utvecklas genom vidare arbete med litografi. Stipendieutdelningen sker den 22 maj på Litografiska Museet, Huddinge, i samband med Litografklubbens Arkivs årsmöte. Pär Strömberg är utbildad vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han har visats vid ett stort antal separat- och grupputställningar, både i Sverige och utomlands. Han är representerad i konstsamlingar och museer i Holland och Sverige. 2012 innehade han Stockholms stads ateljéstipendium.

PÄR STRÖMBERG, TWILIGHT, stenlitografi, 40 x 30 cm

24   grafiknytt · 2 2013


På Grafikens Hus

gr af ik n yt t www. grafis kasall

Temat för 2013 var Vackert och det bidrag som vann tävlingen var Skönhetsideal av Cajsa Wessberg. Cajsa har själv beskrivit sitt arbete så här: 
– ”Jag ville beskriva vackert genom tiderna. Ansiktet är från 1600-tal och kroppen tillhör Kate Moss. Det är två ideal som exponeras i samma bild. Den har legat och grott under ett par veckor som vi får avsätta på Beckmans för att jobba med våra tävlings­bidrag. Det känns jättekul och jättekonstigt. Det här hade jag verkligen inte förväntat mig.” – Det är alltid spännande att se vilka som vinner Screen-tävlingen. Här hittar vi framtidens stjärnor! Sen är det ett unikt tillfälle att se begåvningar från flera av Sveriges främsta designutbildningar. Dess­ utom älskar jag affischen som kommunikationsbärare, säger Nina Beckmann, VD Grafikens Hus.

nr 3/4 | 2010

På Grafikens Hus visas i vår de vinnande bidragen från affischtävlingen Screen år 2013 samt 2012. Flera hundra bidrag kommer in till tävlingen varje år från elever på Sveriges ledande reklam- och designskolor. Screen är en årlig affischtävling vars syfte är att ge studenterna ökad insikt om screentryckets kvalitéer. Bidragen till tävlingen Screen bedöms av en professionell jury och de tio bästa bidragen, de som bäst utnyttjat screentryckets möjligheter, trycks och visas upp. Studenter i årskurs ett från Berghs School of Communication, Konstfack, Beckmans Designhögskola, Forsbergs skola, Grafiska Institutet, HDK Göteborg, Broby Grafiska, Högskolan Dalarna och Xenter Botkyrka har med­ verkat. En av juryns mest meriterade medlemmar är välkända AD:n Lars Liljendahl med 30 år i branschen. 
- Min fascination av de här studenterna är att de verkligen har förstått enkelheten med affischer - de har en ide och skapar enkla, rena och snabba grafiska budskap. Det tycker jag är imponerande och också det viktigaste som kommunikatör, säger Lars Liljendahl.

skape t.se

Tidigare Grafiknytt Önskar du köpa ett gammalt nummer av Grafiknytt? Beställ på grafiknytt@grafiskasallskapet.se. Pris: 100 kr inkl. porto. Ange adress samt vilka nummer som önskas. Äldre nummer kommer i höst att saluföras på grafiknytts hemsida www.grafiknytt.se mmer

jubileumsnu pris 70 kr

100 år

2 2013 · grafiknytt   25


Notiser

Coralie Bickford-Smith Den prisbelönta brittiska bokdesignern Coralie BickfordSmiths nyskapande bokomslag visas i Rosengård, Malmö till den 31 oktober. Yta betyder mycket. Åtminstone när det gäller en bok och dess omslag.
För vad är det som lockar och väcker en läsares första intresse? 
Och vad är det som får en att minnas utsidan av en bok i årtionden?
Det vilar nästan något mystiskt över ett bokomslags kraft. Bland de utmärkelser och nomineringar som Coralie Bickford-Smith har fått hittar vi: 2013 Dulux Let’s Colourit Awards för bästa konstbidrag till Penguin English Library, 2008 vann hon pris för bästa designade serier med Books for Boys serierna i British Book Design och Production Awards. Illustratörens vackra bokomslag för The Tibetan Book of the Dead nominerades till British Book Design och Production Awards 2006.

Stiftelsen

STIPENDIUM

Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne

ÖRNSKÖLDVIKS GRAFIKSTIPENDIUM Örnsköldsviks Kolektiva Konstnärsverkstad utlyser årligen ett grafikstipendium för i Sverige bosatta konstnärer. Stipendiet innebär en månads fri arbetsvistelse, boende samt 15.000 kr Möjlighet till utställning och annat samarbete med verkstaden. Motivera gärna din ansökan och bifoga tre (3) grafiska arbeten (orginal) Någon särskild ansökningblankett finns inte. Bifoga returporto. Skicka din ansökan föra den 15 aprill till: Ornsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad Järnvägsgatan 10 891 31 Örnsköldsvik Upplysningar:tel 0660-84009 Hemsida: www.okkv.se Epost: okkv@telia.com

26   grafiknytt · 2 2013

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne har bildats genom att Karlskoga kultur – och föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra stipendiekapitalet. Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman uppgår till 20.000 kr. Till ansökan som görs i brevform, bifogas högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och referenser sökande vill åberopa. OBS! Ej CD. Till ansökan skall bifogas upplysningar som rör bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek. Ansökan skall vara Kultur – och föreningsförvaltningen tillhanda senast den 30 september 2013 och sänds till: Karlskoga kommun Kultur – och föreningsförvaltningen Att. Göran Persson 691 83 Karlskoga www.karlskoga.se


Notiser

Awagami International Miniature Print Exhibition 2013

Stiftelsen Getfotsfondens grafikstipendium 2013

Awagami Factory paper mill in cooperation with ”The Hall of Awa Japanese Paper Museum” is conducting the "Awagami International Miniature Print Exhibition" (A.I.M.P.E). This juried exhibition of contemporary printmaking offering nearly 1,000,000 Yen ($10,000) in cash and prizes also gives artists the opportunity to sell their prints in Japan/Europe. The competition is open to all printmakers who create a mini-print on any kind of Japanese washi paper. Deadline: 2013.07.30

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten. Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då var lokaliserad på Getfotsvägen i södra Stockholm. Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden av ett stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan. Eleverna på Grafikskolan har även bidragit genom att under ett antal år låta en viss procent av försäljningen vid skolans elevutställ­ ningar gå till stipendiefonden. För 2013 uppgår stipendiesumman till 20 000 kronor. Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2014 delas ut näst­ kommande år. Ansökan om stipendium görs med ett kortfattat brev innehållande persondata och redogörelse för utbildning och konstnärlig verksamhet. Till stipendie­ ansökan bifogas högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder, original eller CD:s), av grafiska verk, samt upplysningar om verkets titel, teknik och verkliga storlek. Märk bilderna med konstnärens namn samt titel. Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert. Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 15 oktober 2013. Det ska sändas till:

More info: http://miniprint.awagami.jp/index.html

Artist's Book prize The 4th Sheffield International Artist’s Book Prize and Exhibition will be held in October and November 2013. Open to anyone. Free to enter Printed catalogue featuring all entries to accompany Exhibition All books will feature in an 8 week exhibition at Bank Street Arts, Sheffield Entries close 31st July 2013

!

More info: artistsbookprize.co.uk

Beställ signerade ex av unik box med Lennart Aschenbrenners samlade grafik på www.arenabok.se Utvald till Svensk Bokkonst! 5 av 5 K i Konstvärlden! Bokförlaget Arena – böcker inom konst, foto och design

Getfotsfonden c/o Grafiska Sällskapet Hornsgatan 6 118 20 Stockholm

2 2013 · grafiknytt   27


Notiser

Sommar i Malmö Mellan den 3 maj–18 augusti 2013 sätter Malmö den nordiska samtidskonsten i fokus genom konstmanifestationen Malmö Nordic 2013. Projektet lyfter i ett unikt samarbete fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier och andra aktörer inom samtidskonstområdet, med utställningar och arrangemang utifrån sitt respektive nordiska perspektiv. På Moderna Museet Malmö, Konstmuseet och Malmö konsthall kommer det att visas specialutställningar med fokus på samtida nordisk konst. Konsthallen kommer att öppna portarna för ett antal fria konstaktörer i Norden och på Moderna

Härke Konstcentrums konstnärsstipendium Sista ansökningsdag: den 28 februari varje år. Läs information om stipendiet och hur du ansöker på www.harkekonstcentrums.se, klicka på stipendium. Välkommen med din ansökan!

kommer Norges nationalikon Munch att visas i en annorlunda inramning. Konstmuseet kommer att öppna magasinen och släppa ut delar av de många nyinköpta samtida verken offentligt. På gallerierna och de fria konst­ aktörerna i staden kommer en bred konstaktivitet att visas upp. KKV grafik Malmö bidrar med en utomhusworkshop ”Flower Power Mashup” eller som dom själva säger – Kom och utsätt späda blomster för högt tryck! Vi bankar, rollar och trycker tillsammans och du får ta med ditt avtryck hem. KONSTGRAFISK STUDIO i Mölndal sedan 1978

• Litho • Editions • Residens • Workshop t. 031 871218

bolagetvardagsbilder@telia.com www.ramverk.se/vardagsbilder/index.html

Följ Grafiska Sällskapet på facebook 28   grafiknytt · 2 2013


På galleriet under sommaren 25/6 – 6/7  Krogen Amerika Linköping 9/7 – 21/7  KKV Nordvästra Skåne 23/7 – 4/8  Östersunds kollektivverkstad 5/8 – 11/8  KKV Visby grafikgrupp

Krogen Amerika Linköping Krogen Amerika är Östergötlands kollektivverkstad för konstnärer som arbetar med grafik. Huset, som är ett av Linköpings äldsta, uppfördes i början av 1700-talet alldeles efter den stora branden. I dag är vi ett 20-tal konstnärer som använder verkstaden och vi arbetar med de flesta grafiska tekniker såsom torrnål, etsning, träsnitt, fotopolymer och silkscreen.

KKV Nordvästra Skåne KKV NV-Skåne har sina verkstäder i gamla skolbyggnader i Skörplinge, strax utanför Ängelholm. Verkstaden vänder sig till yrkesverksamma konstnärer i Nordvästra Skåne med maskiner och grafikutrustning för screentryck, koppa­ rgrafik och litografi men även för textiltryck.

2 2013 · grafiknytt   29


ÖSTERSUNDS KOLLEKTIVA GRAFIKVERKSTAD GRAFISKA SÄLLSKAPET, STOCKHOLM 23 JULI - 4 AUGUSTI 2013

Elisabeth All, Anniki Andersson, Lisa Andrén, Elisabeth Athle, Johanna Bahlenberg, Ewa Carlsson, Pernilla Cederlund, Anna Cronheden, Jimmy Dahlberg, Helene Danielsson, Susanne Frunck, Ylva Hagerlind, Maja Hallén, Anki Hallqvist, Kersti Grönlund, Inger Jacobsson, Cathrine Johansson, Åsa Jönsson, Gunnel Lundholm, Annica Nordin, Anna Olsson, Maria Olsson, Ingegärd Pettersson, Helga Steppan, Mari Vedin Laaksonen, Kristina Wrang.

Välkommen till vernissage tisdag 23 juli kl. 18 - 20 Öppet tisdag - söndag kl. 12 - 18, torsdag öppet till kl. 20 Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, Stockholm, www.grafiskasallskapet.se

30   grafiknytt · 2 2013

Östersunds kollektivverkstad Östersunds kollektiva grafikverkstad

 är en mycket välutrustad verkstad för högtryck, flera typer av djup­ tryck inklusive fotopolymer/ImagOn, serigrafi, digital verksamhet och foto. Successivt har verkstaden miljöanpassat arbets­ sättet och konstnärer från övriga Sverige och andra länder söker sig hit för att ta del av kunskapen. Verkstaden har över 80 medlemmar och Östersunds konstskola hyr verkstaden för sin grafikundervisning 10 veckor per år.


Grafikgruppen Visby Grafikgruppen i Visby består av 35 medlemmar som driver grafikverkstad och galleri i ett gammalt kulturhus i Visbys innerstad. Huset har tjänat som slakteri för att senare inrättas till ett tvätteri för att i dag verka som grafisk verkstad. Föreningen är numera ägare till fastigheten som därtill har ett ”Dulhus” med vacker utsikt på tomten. Verkstaden består av två våningar med Galleri och tryckverkstad på första våning och på övervåningen screentryck och tillskärningsrum. Grafikgruppen gör även utställningar i en grafikrum på Visby Konst­ museum och har tillgång till utställningsmonter på Almedalsbiblioteket. www.grafikgruppen.se

2 2013 · grafiknytt   31


Nya medlemmar i Grafiska sällskapet 2013

JAN FRYKHOLM, SÅ HÄR ÄR DET…, träsnitt, 18 x 23 cm

ÅSA ELISA DAHLBECK, IN THE MIDDLE, träsnitt, 30,5 x 30,5 cm

MARIA ERIKSON, IMAGINARY LANDSCAPE NO. 4, litografi och serigrafi, 2012, 30 x 27 cm

RUNE ANDERSSON I SAMARBETE MED FINN ÖHLUND, UNTITLED, serigrafi, 2011, 23 x 33 cm

32   grafiknytt · 2 2013


PÅ GRAFISKA SÄLLSKAPET DESIREE BERGSTRÖM OCH KRISTINA MUNKLINDE 31 augusti till 18 september

G rafiska S ällskapets galleri Hornsgatan 6. Stockholm

Öppettider: tis–tors 12–18 fre–sön 12–16 mån stängt tel 08-643 88 04

DESIREE BERGSTRÖM, HÅLRUM, blandteknik på mdf, 122 x 122 cm

KRISTINA MUNKLINDE, KINESISK RESA 1, träsnitt

2 2013 · grafiknytt   33


WAHLSTRÖM IBIB WAHLSTRÖM KONSTNÄRSMATERIAL Stort utb ud av grafiskt material!

Välkommen till vår butik på Olofsgatan 10, Hötorget, Stockholm.

www.ibwahlstrom.se Falu Konstgrafiska Verkstad

Vi tillverkar och säljer

Färg för konst och grafik www.nyanshelsingborg.se

Telefon 042-326161

023-824 53 falun.se/fkv

FKV erbjuder möjligheter att arbeta med alla grafiska tekniker i en komplett miljövänlig verkstad. Kontakta Modhir Ahmed 023-824 53 om Du är intresserad! ------------------Välkommen att söka en utställningsperiod på Galleri Hörnan, Falun. Kontakta Birgitta Hellström, kultur- och ungdomsförvaltningen tel: 023-824 77 eller gallerihornan@falun.se. Mer information finns även på falun.se/fkv

Galleri Hörnan

Nyans Helsingborg ek.för. Näckrosgatan 6 252 71 RÅÅ

34   grafiknytt · 2 2013

Kultur- och ungdomsförvaltningenPOSTTIDNING B

AVS: GRAFISKA SÄLLSKAPET HORNSGATAN 6 118 20 STOCKHOLM

MAJLA ZENELI, SIXTEEN PICTURES OF MY SOUL, mezzotint, ca. 5 x 4 cm/plåt, 2010–2012

www.grafiskasallskapet.se - www.grafiknytt.se