Page 1


iSTANBUL ANKARA

30

TL. 'dan baþlayan fiyatlarla

Adana, Akçay, Alanya, Ankara, Antalya, Aydýn, Ayvalýk, Balýkesir, Bodrum, Bursa, Denizli, Fethiye, Giresun, Ýzmir, Kemer, Kuþadasý, Manavgat, Marmaris, Mersin, Muðla, Ordu, Samsun, Zonguldak

0212

444 8 999

www.varan.com.tr


iSTANBUL iZMiR

40

TL. 'dan baþlayan fiyatlarla

Adana, Akçay, Alanya, Ankara, Antalya, Aydýn, Ayvalýk, Balýkesir, Bodrum, Bursa, Denizli, Fethiye, Giresun, Ýzmir, Kemer, Kuþadasý, Manavgat, Marmaris, Mersin, Muðla, Ordu, Samsun, Zonguldak

0212

444 8 999

www.varan.com.tr


iSTANBUL iZMiR

40

TL. 'dan baþlayan fiyatlarla

Adana, Akçay, Alanya, Ankara, Antalya, Aydýn, Ayvalýk, Balýkesir, Bodrum, Bursa, Denizli, Fethiye, Giresun, Ýzmir, Kemer, Kuþadasý, Manavgat, Marmaris, Mersin, Muðla, Ordu, Samsun, Zonguldak

0212

444 8 999

www.varan.com.tr


iSTANBUL ANKARA

30

TL. 'dan baþlayan fiyatlarla

Adana, Akçay, Alanya, Ankara, Antalya, Aydýn, Ayvalýk, Balýkesir, Bodrum, Bursa, Denizli, Fethiye, Giresun, Ýzmir, Kemer, Kuþadasý, Manavgat, Marmaris, Mersin, Muðla, Ordu, Samsun, Zonguldak

0212

444 8 999

www.varan.com.tr


iSTANBUL ANKARA

30

TL. 'dan baþlayan fiyatlarla

Adana, Akçay, Alanya, Ankara, Antalya, Aydýn, Ayvalýk, Balýkesir, Bodrum, Bursa, Denizli, Fethiye, Giresun, Ýzmir, Kemer, Kuþadasý, Manavgat, Marmaris, Mersin, Muðla, Ordu, Samsun, Zonguldak

0212

444 8 999

www.varan.com.tr


www.varan.com.tr


www.varan.com.tr


VARAN ÜNİVCART ANLAŞMASI Merkez Mah. Çınar Cad. B.evler-İST. Adresinde faaliyet gösteren Varan Turizm Seyahat A.Ş. ile (aşağıda VARAN olarak anılacaktır) ........................................................ adresinde mükim yolcu (aşağıda ÜYE olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla bir üyelik anlaşmasına girmektedir.

MADDE 1 – KAPSAM

VARAN, VARAN ÜniVcart katılımcılarına (üyelere), diğer bir deyişle VARAN’ın müşterilerine minnettarlıklarını ifade etmek amacıyla çok çeşitli avantajlar sunmak üzere VARAN ÜniVcart programı oluşturmuştur.

MADDE 2 – ÜYELİK İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1- VARAN ÜniVcart programı üyesi olmak isteyen kişilerin üyelik formunu doldurmaları, işbu sözleşmeyi imzalamaları ve Varan terminallerinden herhangi birisine teslim etmeleri gerekmektedir. Üyeden işbu programdan yararlanmak için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.. 2- Gerçek kişilere yönelik bir uygulama olan VARAN ÜniVcart üyelik programından tüzel kişiler, firmalar, dernekler ve diğer gruplar yararlanamaz, üye olamazlar. 3- Birkaç kişi ortak başvuru yapamaz, aynı kişi birden fazla başvuruda bulunamaz. 4- VARAN ÜNIV CARD üyelik programına katılmak için başvuruda bulunan kişiler, programa nihai olarak kabul edilmeleri şartıyla, başvurularını yapar yapmaz üyelere sunulan imkanlardan faydalanabilirler.

MADDE 3 – VARAN ÜniVcart

1- Program gereği her ÜYE’ ye ayrı bir kişisel numara içeren VARAN ÜniVcart, VARAN tarafından verilecek olup kartı muhafaza etmek ÜYE’ nin sorumluluğundadır. 2- VARAN ÜniVcart kişiye özeldir, başkasına devredilemez. 3- VARAN ÜniVcart, VARAN’ ın mülkiyetindedir ve üyeliğin sona ermesini takiben iade edecektir. 4- Kaybolan, çalınan ya da hasar gören VARAN ÜniVcart, Varan’ a olayın bildirilmesini takiben VARAN tarafından değiştirilecek veya kartın yenisi verilecektir. 5- ÜYE, kendisine verilen kişisel üye numarası ile seyahat biletlerini VARAN terminallerine/acentelerine gelmeden telefon ile ayırtıp televisa işlemi ile satın alabilir. Bu durumda sadece yolculuk saatinden 15 dakika önce Varan terminallerine gelerek biletlerini bastırıp seyahat edebileceklerdir.

MADDE 4 – PUANLAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1- VARAN ÜniVcart üyelik programı için hesaplama birimi güzergah bazında verilen puandır ve Varan tarafından tespit edilir. 2- Program dahilinde sunulan bütün avantajlar, ÜYE’ nin programa katılmasından sonra biriktirdiği puan sayısına (geçmiş 24 Aylık puanına) göre verilecektir. 3- Her ÜYE’ nin kazandığı puanların kaydedildiği kişisel puan hesabı olacaktır. Puanlar ve puan hesapları herhangi bir şekilde diğer bir ÜYE’ nin hesabına devredilemeyeceği gibi aynı puan hesabından birden fazla ÜYE yararlanamaz. Puan karşılığında nakit eşdeğeri verilemez. 4- ÜYE, para karşılığında iade edilmiş veya ödül olarak verilen VARAN ÜNİV biletlerinden puan kazanamaz. Varan belli yolcu kategorilerine yapılan indirimleri VARAN ÜniVcart programının dışında tutma hakkını saklı tutar. 5- Üye’ nin program dışında bileti indirimli olarak alması gereken durumlarda, indirimli biletlerden de aynı oranda puan kazanır. ÜYE biletini gidiş dönüş olarak almış ise tek gidiş karşılığı hak kazanacak puanın (2) katını elde edecektir. Ancak her iki yönde de seyahatin gerçekleşmesi şartı aranır. 6- ÜYE,, kazandığı puanın doğru bir şekilde hesabına kaydedilebilmesi için rezervasyon yaptırırken VARAN ÜniVcart üye numarasını belirtmeli ve biletini satın alırken VARAN ÜniVcart’ ını göstermelidir. 7- Herhangi sebeple üyelik hesabına seyahat karşılığında puan kaydedilmişse, ÜYE seyahat belgesini göstererek söz konusu seyahati takip eden 3 (üç) ay içerisinde bu miktarların geriye dönük olarak hesabına kaydedilmesini talep edebilir (VARAN ÜNİV üyeliğinin başlamış olması koşulu ile). Puan kazanımı ile ilgili geriye dönük talepler, seyahatin gerçekleşmesini müteakip 3 ay içerisinde yapılmadığı takdirde ÜYE’ nin puanlarını hesabına kaydettirme talep hakkı bulunmamaktadır. 8- Puanlar aylık bazda toplanır ve 24 ay muhafaza edilir, 25. ayda ve 25 ay öncesinin aylık puanı silinerek son 24 aylık puan toplamları olarak devam eder. 9- VARAN, ÜYE’ nin puana hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkilidir. VARAN puanın ÜYE’ nin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varır ise kaydedilen puanı iptal etme, mevcut puandan indirme veya puanın kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar.

MADDE 5 – ÖDÜL

1- VARAN ÜNİV üyelik programından kazanılacak ödül VARAN ÜNİV biletidir. 2- Puan kazanımı ve hesabın ödüle dönüştürülmesinde VARAN’ın kurallarının geçerli olduğunu, kazanılan VARAN ÜNİV biletinin ne zaman ve hangi hatlarda kullanılacağı konusunda VARAN’ ın belirleyici olacağını ÜYE kabul ve beyan eder. 3- ÜYE, kazanılan VARAN ÜNİV biletlerin kullanımı ile ilgili olarak yapılması gerekli rezervasyon, biletin teslim alınması v.b. gibi işlemleri doğrudan VARAN nezdinde yapacağını kabul eder. Kazanılan free biletleri vermeye VARAN’ ın sadece yurt içi ofisleri yetkili olup, acentelerin böyle bir yetkisi mevcut değildir. ÜYE istediği seyahat ile ilgili rezervasyonu, puan ödül istediğini açık şekilde belirtmeden yapmış ise Varan ödülü vermeyi reddedebilir. 4- Ödüller, VARAN tarafından belirlenen tarih veya belli kontenjan sınırlamalarına ve diğer kısıtlamalara tabi olabilir. 5- Kazanılan VARAN ÜNİV biletler düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde kullanılmalıdır. Düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde kullanılmayan VARAN ÜNİV biletler geçersiz hale gelir. VARAN ÜNİV biletin normal bir yolcu biletinde yer alması gereken hususlar olmaksızın (güzergah, saat, tarih, yolcu ismi vs.) açık olarak basılması da mümkün değildir. 6- Kazanılan VARAN ÜNİV biletinin iadesi durumunda VARAN tarafından ÜYE’ ye herhangi bir nakdi ödeme yapılmaz. 7- Üye sahibi ödül olarak aldığı promosyon bileti karşılık olmamak kaydıyla herhangi bir kişiye kullandırabilir.

MADDE 6 – ELITE KART

1- VARAN ÜNİV üyelik programı kapsamında, üyeler VARAN ELITE üyesi olabilirler ve bu şekilde VARAN’ ın sunduğu diğer avantajlardan da öncelikle yararlanabilirler. 2- Üyenin VARAN ELITE KART üyesi olması ve üyeliğini sürdürebilmesi için yıl bazında her üyelik dönemi içinde belli sayıda asgari puan biriktirmesi veya VARAN tarafından tespit edilecek asgari seyahati gerçekleştirmesi gerekmektedir. VARAN, bu asgari miktarları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 7 – DİĞER

1- VARAN, işbu programda ve uygulama esaslarında ÜYE’ ye bildirmeden tek taraflı olarak kısmen veya tamamen değişiklik yapma veya yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. ÜYE işbu durumda VARAN’ dan herhangi bir talepte bulunamaz. VARAN program çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı her zaman aynı miktar puana karşılık ödül kazanılacağı ve ÜYE’ nin ödülünü mutlaka talep ettiği güzergahta kullanılacağı hususlarını garanti etmez. 2- VARAN, üyelerin ve üçüncü şahısların VARAN ÜniVcart programından kazandıkları ödüle ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. 3- VARAN ÜniVcart üyeliğinin Genel Kural ve Koşullarına karşı gelen , ödülleri kötüye kullanan veya yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan üyeler, bu tür eylemlerinden dolayı tazminat ödeyebilirler, VARAN tarafından üyeliklerine son verilebilir o zamana kadar topladıkları puan veya ödüller geçersiz sayılabilir. 4- ÜYE isim ve adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal VARAN’ a yazılı olarak bildirecektir. Üyeler, üye numarası ve şifresi ile internetten kendi bilgilerini değiştirebilirler.

MADDE 8 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

VARAN, ÜYE ile aralarındaki anlaşma ilişkisini her zaman için feshetme hakkını saklı tutar. Aşağıda sayılan hallerde üyelik otomatik olarak sona erecektir. 1- ÜYE’ nin iş bu Genel Kural ve Koşullara uymaması, 2- ÜYE’ nin yanlış bilgi vermesi, 3- ÜYE’ nin birbirini takip eden 2 (iki) sene içerisinde programdan hiç puan kazanmaması, 4- Programın herhangi bir sebeple yürürlükten kaldırılması. Üyeliğin sona ermesi durumunda VARAN’ ın ÜYE’ ye karşı kazanılmış puan veya diğer herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

Genç Varanlı, sende çtiğine göre, artık Bu mektup eline ge a adaysın… Genç Varanlı olmay en işler listesine; rek ge an Bugün yapm sınavlara oynamak, bol bol Arkadaşlarınla okey ı uzun süredir almay çalışmak, kendine yanı almaya kalkmanın n’i düşündüğün Jea ha da yi şe bir n gerekli ola sıra, unutmaman eklemelisin. ranlı bu fırsatı, Genç Va Senin yakaladığın lamasını ka ya aşlarının da olmayı, diğer arkad sağlamalısın. runu ve güvenliğini, konfo Bu kart sana Varan ışını lay artlarda hizmet an uluslar arası stand lamanı ka ya el) arla (sana öz en ekonomik fiyatl sağlıyor. t etme lı olarak free seyaha Ayrıca genç Varan elinde… fırsatını yakalamak rak bilet alan her n ve kartını kullana ola ip sah a ’ ÜniVcard seyahat edecek. siz renciden biri Ücret öğ ’lı ran Va nç Ge 100 n a belki de bu kişi se Her bilet alındığınd olacaksın…

i kendini yok ktup tabii ki kend Okuduğun bu me etmeyecek :-) ve senin bu çöpe atacaksın Belki sen bu mektu da u un uğ old ş da vatan çevreye duyarlı bir olsak çöpe de rin ye nin se biz anlayacağız. Ama verirdik . iğin bir arkadaşına atmak yerine sevd rak ÜniVcard sahibi tıla ka ine ranlılar ailes Ver ki oda genç Va nmanın yanı sıra rpriz hediyeler kaza olsun ve bir sürü sü faydalanabilsin. r türlü indirimden seyahatlerinde he da 444 8 999’dan, ya Bizi aramak istersen sin. ilir şab ula en ind adres www.varan.com.tr

En ekonomik fiyatlarla

artık tüm öğrenciler bizimle seyahat ediyor

İmza Bir dost...

MADDE 9 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME Doğacak uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak olup, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

VARAN TURİZM SEYAHAT A.Ş.

Adres : Yenibosna Merkez Mah. Çınar Cad. No:9 34197 Bahçelievler – İSTANBUL

ÜYE

Adı : Soyadı : Adres : İmza :

ww.varan.com.tr


VARAN TURİZM SEYAHAT A.Ş Üyelik Kaydı Tüm bilgilerin eksiksiz doldurulmasını rica ederiz.

Üyelik Bilgileri İnternette işlem yapmak için

Seyahat Bilgileriniz

Kullanacağınız üyelik şifreniz*

• Hangi ulaşım aracını tercih edersiniz? Neden?

*Üyelik şifreniz rakamlardan oluşmalı ve en az 5 haneli olmalıdır.

................................................................... • Hangi Sıklıkla Seyahat Edersiniz? Kaç kez? Hafta

Ay

Yıl

• Hangi Şehirlere Seyahat edersiniz?

Adınız

:

Soyadınız

:

Cinsiyetiniz

:

Erkek

Kadın

Medeni Haliniz

:

Evli

Bekar

Doğum Tarihiniz

:

E-mail adresiniz

:

................................................................... • Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz?

Diğer

Evet

Hayır

• Aileniz hangi şehirde ikamet etmektedir? ................................................................... • Hangi üniversitede okuyorsunuz? Bölümüz nedir?

Adres Bilgileri Yazışma adresiniz Adresiniz

................................................................... • Üniv Card sahibi olmasını istediğiniz başka biri var mı? Varsa iletişim (ad,soyad,e-mail) bilgileriniz yazınız.

Ev

: :

Posta Kodu

:

İlçe/İl

:

Ülke

:

Ev Telefonunuz : Cep telefonunuz :

üniVcart Başvuru Formu

İş

1946 yılından bu yana sizi sevdiklerinize en güvenli ve en konforlu şekilde kavuşturmak için çalışan Varan ile farklı bir yolculuğa hazır mısınız?

................................................................... • Varan’ da olmasını istediğiniz yeniklikler var mı? Önerileriniz nelerdir?

uniV Kartınız sayesinde,Varan ile yapacağınız her yolculukta puanlar toplayacak,biriken puanlar karşılığında hediyeler kazanacaksınız. Hemen,beklemeden…

................................................................... ...................................................................

Şimdi formu doldurun, kartınız anında işlerlik kazansın ve seyahat puanlarınızı toplamaya başlayın.

Kartı veren personel : Kart no :

Varan ile yolculuk yapmanın keyfini çıkarın.

ww.varan.com.tr


0000 0001 0150 015


Genel M端d端rl端k Tel. 0212-551 50 00 (12 Hat)


30

ÝSTANBUL ANKARA

TL. 'dan baþlayan fiyatlarla

Adana, Akçay, Alanya, Ankara, Antalya, Aydýn, Ayvalýk, Balýkesir, Bodrum, Bursa, Denizli, Fethiye, Giresun, Ýzmir, Kemer, Kuþadasý, Manavgat, Marmaris, Mersin, Muðla, Ordu, Samsun, Zonguldak

0212

444 8 999

www.varan.com.tr

varan  

varanturizm