__MAIN_TEXT__

Page 1

OKTOBER 2019

Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger

Er der problemer med kloakken? | Overblik & tryghed med en vedligeholdelsesplan | Gør dit Boligområde til et mere sikkert sted at bo Er Jeres ejendom vinterklar? | Tag glas- og sanitetsskader ud af ejendomsforsikringen | Så meget er tørreloftet værd Trænger taget til udskiftning? | Ejendommens værdi i regnskaber for andelsboligforeninger | Etablering af altaner


PRIVATBOLIGEN · 29. årgang Sendes til bestyrelser i private andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger m.fl. Udgiver: De Private Boligers Informationscenter ApS Telefon 22 76 22 99 www.privatboligen.dk info@privatboligen.dk Redaktionen: Tlf. 22 76 22 99

er kun vejledende, og redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, ligesom den heller ikke påtager sig ansvar for fejl i eventuelle produktinformationer, reklamer, an­ vis­ninger m.v. Artikler og billeder fra bladet må ikke anvendes til reklame eller anden salgsvirksomhed uden Forlagets tilladelse.

Annonceekspedition: Tlf. 22 76 22 99

Eftertryk af artikler i uddrag er tilladt med kildeangivelse.

Redaktionen påtager sig intet an­svar for manuskripter, fotografier og tegninger, som indsendes uopfordret.

Artikler, underskrevet af andre end redaktionen, behøver ikke nødvendigvis at dække bladets mening, og står for underskrivernes egen opfattelse.

De i bladet nævnte produktbeskrivelser, kvalitets- og firmabetegnelser

INDHOLD 4 Er der problemer med kloakken? 6 Overblik & tryghed med en vedligeholdelsesplan 8 Gør dit Boligområde til et mere sikkert sted at bo 12 Er Jeres ejendom vinterklar? 14 Tag glas- og sanitetsskader ud af ejendomsforsikringen 16 Så meget er tørreloftet værd 18 Trænger taget til udskiftning? 20 Ejendommens værdi i regnskaber for andelsboligforeninger 22 Etablering af altaner – regnskabsmæssig behandling

Ring 45 87 13 66

RingRing 45 87 13136666og nærmere 45 87 og hør hør nærmere og Ring hør eller se på 45nærmere 87 13—eller 66 ogsehør nærmere på —eller se på www.danskglasforsikring.dk www.danskglasforsikring.dk —eller se på www.danskglasforsikring.dk www.danskglasforsikring.dk Vi har den helt rigtige glas– og sanitetsforsik-

Vi har den heltring rigtige glas– og sanitetsforsiktil jeres forening Vi har har den den helt helt rigtige rigtige glas– og sanitetsforsikVi ring til jeres forening Den dækker alt glas og sanitet i ejendommen—i både lejligheder, glassanitetsforsikring til jeres forening ring tilogjeres forening opgange, cykelkældre, vaskekældre osv.—uden selvrisiko. Da vi Den dækker alt glas og sanitet i ejendommen—i både lejligheder, at mange foreninger har fast glarmester og VVS’er, bestemDen dækker alt glas ved, og sanitet i ejendommen—i både lejligheder, opgange, cykelkældre, vaskekældre osv.—uden mer I selv, hvem der skal reparereselvrisiko. en skade. Da vi opgange, cykelkældre, vaskekældre osv.—uden selvrisiko. Da vi ved, at mange foreninger glarmester og VVS’er, bestemVi har har også fast drivhusforsikring—både til det private drivhus og det ved, at mange foreninger har fast glarmester og VVS’er, bestemi foreningen. foreninger kan det være svært at få forsikret mer I selv, hvem der fælles skal reparere enI skade. mer I selv, hvem derdrivhuse, skal reparere enhar skade. så derfor vi lavet en særlig drivhusforsikring, der Vi har også drivhusforsikring—både til det private drivhus og det dækker hele drivhuset. Vi har også drivhusforsikring—både til det private drivhus og det fælles i foreningen. I foreninger kan det være svært at få forsikret fælles i foreningen. I foreninger kan det være svært at få forsikret drivhuse, så derfor har vi lavet en særlig drivhusforsikring, der drivhuse, så derfor har vi lavet en særlig drivhusforsikring, der dækker hele drivhuset. dækker hele drivhuset.

2 · Privatboligen


DANMARKS 20 20 19 BEDSTE 20 18 20 17 INTERNET 201 16 20 5 14 2 8 ÅR I TRÆK20 013 12

Kilde: Waoo vinder kategorien Produktkvalitet i Loyalty Groups undersøgelse BrancheIndex InternetTM 2019

Vi hjælper vores kunder med at få mere ud af internettets muligheder. Hos os kan I derfor få pakker, der dækker ethvert behov for lynhurtigt internet, WiFi, TV, streaming, telefoni, mobil og meget andet. Se mere på waoo.dk/forening


Er der problemer Skrevet af Flemming Springborg. Seniorspecialist, Civilingeniør Rørcentret

med kloakken?

Mange boligselskaber og private boligejere oplever, at der opstår problemer med kloaksystemerne. Det kan være lugt af kloak i køkkenet eller på badeværelset, forstoppelser, selv om kloakken lige er blevet renset, fugtige kældervægge eller rotter under stuegulvet. Alt sammen ting der indikerer, at kloakken er defekt eller ikke udført efter gældende regler.

har de uden held forsøgt at afhjælpe problemet i samarbejde med en lokal entreprenør eller ingeniør. I den slags sager er det vigtig både at betragte de enkelte installationer og hele bygningens afløbssystem, da det ofte er en kombination af flere forhold, som giver problemerne, siger civilingeniør Flemming Springborg fra Teknologisk Institut.

Beboere i en boligforening i Jylland have gennem længere tid klaget over periodevise kraftige lugtgener i deres badeværelser. Deres rådgivende ingeniør kontaktede Teknologisk Institut og bad om en besigtigelse af de pågældende lejligheder.

Ofte, når den lokale entreprenør eller ingeniør måtte give fortabt, har Teknologisk Institut været i stand til at indkredse fejlen og på stedet foreslå en afhjælpende foranstaltning.

En gennemgang af de berørte lejligheder afslørede en hel række forhold som sammen eller hver for sig kan give anledning til lugtgener, fx ulovligt udførte gulvafløb, forkert tilslutning af installationer samt forkerte ledningsføringer under gulvet i badeværelserne.

- Vi har endnu aldrig oplevet, at vi efter en besigtigelse på stedet ikke var i stand til at finde fejlen, fortæller civilingeniør Flemming Springborg. Han påpeger vigtigheden af, at man hurtigt finder fejlen, da defekte eller ulovlige afløbsinstallationer kan medføre en sundhedsrisiko for beboerne.

- De seneste år har vi set en stigning af henvendelser fra boligselskaber og private, som har problemer med deres kloakker. Ofte

KLOAKSERVICE I DIN BY

- hurtigt og præcist

Er din kloak stoppet eller har du mistanke om, at noget er galt? Vores professionelle og erfarne kloakrenser rykker ud, når du kalder, og derfor yder vi en hurtig og yderst præcis kloakservice, som blandt andet indeholder kloakrensning, sugning og inspektion.

Få e

SERVICE AnF til din bolig

TALE

foreninger

Akut Kloakservice er specialiseret i at rense kloakker, og vi tilbyder serviceaftaler til boligforeninger. Det drejer sig blandt andet om: Opgaver vi udfører: • • • • • •

Kloakservice Rensning af gulvafløb og køkkenafløb Slamsugning Rensning af faldstammer. Rensning af regnvandsbrønde Vi løser alle former for opgaver inden for kloakservice for både private og virksomheder. Behovet for kloakservice opstår ofte, når toilettet eller afløbet fra køkkenet stopper til.

Løbende sparring

Et godt samarbejde bygger på professionel rådgivning. Vi har mange års erfaring indenfor området og lægger vægt på at du får sparring og gode råd både før, under og efter vi har udført en opgave. Det giver de bedste resultater.

Vi løser mange forskellige kloakservice opgaver, vi kører sikkert også i jeres område. Vi er fleksible og kan rykke hurtigt ud ved akutte problemer døgnet rundt.

Kontakt os og hør mere om vores serviceaftaler med boligforeninger. Tlf. 41 501 500 Akut Kloakservice · Flæsketorvet 68, 1 · 1711 København V Tlf. 41 501 500 · info@akutkloakservice.dk · www.akutkloakservice.dk

4 · Privatboligen


Lige nu er renterne rekordlave! Ring til os og få overblik over jeres muligheder

V E STE R B R O GA DE 8 1 6 2 0 KØ BENHAVN V, 7 0 3 3 44 44, NO RDEA .DK Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland


OVERBLIK

& TRYGHED med en vedligeholdelsesplan

prioriteres og i hvilken rækkefølge, således at der foreligger forslag til beslutning på generalforsamlinger. ”Med afsæt i vedligeholdelsesplanen kan bestyrelsen og generalforsamlingen indgå en dialog og planlægge, hvordan de på bedste måde driver deres ejendom, så den bevarer værdien” fortæller Mikkel Petersen, OBH-Gruppen A/S.

Har din ejer- eller andelsboligforening en fast plan for, hvornår facaden skal renoveres og vinduerne udskiftes? Lægger I penge til side til den dag, taget skal fornyes? Eller har I måske bare en buffer i økonomien, så der er råd til vedligeholdelse? Hos langt de fleste ejer- og andelsboliger vil der altid være forestående vedligeholdelsesopgaver på ejendommen, men det kan ofte være svært at overskue. Hvad skal der gøres? Hvornår skal det gøres? Og hvad kommer det til at koste? Disse opgaver kan en vedligeholdelsesplan besvare. Den giver et samlet overblik over bygningens stand, fremtidige vedligeholdelser og økonomien bag. Overblik og tryghed En vedligeholdelsesplan udarbejdes af en rådgiver og ser på alle bygningsdele – også dem, der ikke fejler noget. Den fortæller forventet levetid, hvordan de skal vedligeholdes over tid, og hvad man kan forvente, at det vil koste. Planen forholder sig til mulighederne for udskiftning og reparation hos de bygningsdele, der er nedslidte. 6 · Privatboligen 6 · Privatboligen

Samlet skaber det et detaljeret overblik. ”Vedligeholdelsesplanen er et redskab, du kan forholde dig til - uanset om du står som sælger, køber eller sidder i bestyrelsen i foreningen. Den skaber overblik og tryghed, når vigtige beslutninger om ejendommen skal træffes” fortæller Mikkel Petersen ved OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører. OBH-Gruppen A/S er et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma med speciale i vedligeholdelsesplaner, vurderingsrapporter, renovering og energimærkning. En fordel for flere parter En vedligeholdelsesplan giver et samlet overblik over det vedligeholdelsesarbejde og de renoveringer, der er nødvendige. De giver bestyrelser i ejer- og andelsboligforeninger mulighed for i samspil med rådgiveren at vurdere, hvilke arbejder der skal

Vedligeholdelsesplanen skaber en gennemsigtighed for alle involverede parter. Salgsprocessen lettes i form af mindre administration og mindre juridisk efterspil, når alle oplysninger om ejendommen er gennemsigtige. Både køber og sælger kan træffe veloplyste beslutninger, og banker og realkreditinstitutioner kan låne penge ud på et reelt grundlag, fordi de har overblik over foreningens samlede økonomi. Rettidig vedligehold Det kan have store konsekvenser, hvis der ikke er overblik over vedligeholdelsen, og i sidste ende kan værdien af ejendommen forringes i sådan grad, at det går ud over de enkelte ejere og andelshaveres økonomi. Store uforudsete udgifter kan f.eks. betyde, at andelshavere kan blive teknisk insolvente. ”Der er ingen, der vinder ved ikke at vedligeholde ejendommen. Er ejendommen ikke velvedligeholdt, så taber ejendommen værdi, og det betyder, at den enkelte ejer og andelshaver også har en mindre værdi i sin bolig” fortæller Mikkel Petersen, OBH-Gruppen A/S. En langsigtet vedligeholdelsesplan er derfor ikke blot nøglen til at holde ejendommen i optimal stand, men også en strategi til at sikre sig imod ubehagelige overraskelser og store ekstraregninger. En vedligeholdelsesplan skaber derfor værdi for ejendommen og for alle involverede parter.


BYGNINGSLABORATORIUM

INGENIØRRÅDGIVNING

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSE

Undgå ubehagelige overraskelser med en OBH vedligeholdelsesplan Der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse frem for at vedligeholde efterhånden som problemer og fejl opstår - dermed undgås følgeskader på andre bygningsdele, ejendommens værdi bevares og vedligeholdelsesomkostningerne vil være lavere.

ENERGIMÆRKNING

Ring i dag:

7021 7240 - og få et uforpligtende tilbud

Vi har et stort erfaringsgrundlag som en af Danmarks største udbydere af energimærker og vedligeholdelsesplaner. En OBH Vedligeholdelsesplan inkluderer også en gennemgang af el og vvs i fællesområder for etageejendomme.

Vi ønsker at være faglig sparringspartner til bestyrelsen. Derfor har vi nedsat et team af specialister indenfor ejer- og andelsboligforeninger, som kender til de udfordringer, som I møder i dagligdagen.

www.obh-gruppen.dk Rådgivende ingeniørfirma siden 1965

SPAR TID!

En OBH andelsvurdering inkluderer EL og VVS - med kun ét besøg Vi er ikke udførende, og vi er 100% uvildige.


GØR DIT

BOLIGOMRÅDE TIL ET MERE SIKKERT STED AT BO

med en hjertestarter med de nyeste teknologier

Hvert år får cirka 4000 mennesker hjertestop uden for de danske hospitaler. Heldigvis har den stigende andel af personer, der gør noget, når et medmenneske falder om, samt implementeringen af hjertestartere rundt om i landet bidraget til, at chancen for at overleve et hjertestop er øget markant over de seneste årtier.

8 · Privatboligen


I 2001 var der kun ca. 0-2 procents chance for at overleve et hjertestop uden for hospital,  i 2013 var  overlevelsen oppe  på  ca.  13 procent. Dette skyldes at betydelig flere patienter får HLR inden ambulancen ankommer. Derudover har flere regioner opstartet hjerteløber- og førstehjælpsprojekter der skal gøre, at der kommer førstehjælpere og hjertestartere frem inden ambulancerne. ”Vi ved at overlevelsen kan nå helt op på 70 procent, ved en tidlig indsats ved hjertestop”, siger Mark Russell fra SafetyGroup.      Flest får hjertestop i eget hjem og her er overlevelsen dårligst 3000 ud af 4000 hjertestop i Danmark uden for hospital sker i eget hjem. I eget hjem ligger overlevelsen på ca. 8 procent og i offentligt rum ligger overlevelsen på ca. 24 procent. Derfor er mange boligforeninger, grundejerforeninger og lign. begyndt at investere i hjertestartere, da der ligger et stort potentiale for at redde liv i disse områder. Disse hjertestartere bør tilmeldes www.hjertestarter. dk, hvor ca. 20.000 hjertestartere i dag er synlige og tilgængelige for alarmcentraler, hjerteløbere og beboere i boligområderne. Optimalt er disse hjertestartere opsat 24/7 tilgængelige for alle.   Det skal tænkes til ende ”Det er vigtigt, at man har tænkt det hele til ende, når man vælger at opsætte en hjertestarter. En hjertestarter er en lille computer, der skal kontrolleres dagligt og opbevares forsvarligt, så den altid er

klar til brug, og derfor er information og service vigtig”, forklarer Mark Russell fra SafetyGroup og uddyber, at det ligeledes er vigtigt, at virksomheden, der køber en hjertestarter, også stiller krav til leverandøren og får uddybet, hvad der følger med hjertestarteren i form af uddannelse, service, support, repeterende uddannelse og lignende. Der er stor forskel på indholdet af serviceaftaler der tilbydes fra leverandørerne af hjertestarterne. Derudover bør man se efter, om leverandøren er godkendt til at servicere det produkt han tilbyder. Det er vigtigt at leverandøren i sidste ende kan leve op til de service og de garantier der følger det produkt han tilbyder. Se efter ”Godkendt distributør”, det er også en god ide at se om det firma man ønsker at handle med, er medlem af Brancheforeningen af hjertestarter forhandlere. Denne brancheforening er oprettet i 2018 for at sikre minimumskrav for medlemmerne i foreningen. Udfordringerne med de ”gamle” hjertestartere Hovedparten af de hjertestartere der i dag er opsat er ”gamle” produkter med teknologi fra 2003 og årene frem. Disse hjertestartere skal kontrolleres af ejerne (helst daglig), da disse maskiner selvtester en gang i døgnet og melder klar via blink, OK eller ok tegn. Maskinerne tester på forskellige parametre alt efter produkt. Hvis maskinerne finder fejl, vil de melde fejlen, ved at bippe eller stoppe med at melde ok. Fortsættes side 10 

Introduktionstilbud LIFEPAK CR2 hjertestarter fra Physio Control + CA100 udendørsskab til boligforeninger, grundejerforeninger, vejlaug m.m.

18.195,-

Fra kr.

inkl. moms

SAFETYGROUP Førstehjælp & hjertestartere

Tlf. +45 70 60 58 00 | info@safetygroup.dk | www.safetygroup.dk

Privatboligen · 9


Efter som mange hjertestartere i dag opsættes i udendørsskabe offentligt tilgængelige, bliver udfordringen – Hvem kontrollerer disse ”gamle” hjertestartere? Observerer vi at de melder fejl, har de behov for service, er de klar til brug ved hjertestop og er de hvor de skal være? Mange af disse hjertestartere er for længst udløbet på garantien fra producenterne. Hjertestarteren er en computer. Hvor mange af os har i dag en computer fra 2005?

Den nye generation af hjertestartere Den nye generation af hjertestartere har i dag teknologier der løbende orienterer os som leverandører og ejere, om deres tilstand. Er jeg klar! Skal jeg have skiftet batteri eller elektroder! Hvordan har jeg det temperaturmæssigt! Er jeg der hvor jeg skal være! Disse teknologier kan gøre at vi som leverandør og I som ejere er sikre på, at den hjertestarter investering I har foretaget, også er klar til brug ved et hjertestop. Derudover har maskinerne teknologier der gør, at du kan blive vejledt i din hjertemassage. Yder du ikke hjælp, får du besked om at du skal begynde HLR. Ydermere kan maskinerne ved enkelte tryk på knapper, omstilles til genoplivning af børn. Maskinerne fås med et eller flere sprog (altid dansk som hovedsprog, ved et enkelt tryk på en knap skifter maskinen sprog). I sig selv er hjertestarteren blot ét ud af i alt fire led i overlevelseskæden, som øger overlevelsen ved hjertestop. Og selvom en hjertestarter er relativt nem at bruge og ikke kan gøre noget galt, er det vigtigt at hjertestarteren er pædagogisk opbygget, guider brugeren og som tidligere nævnt, klar 24/7.  

Vi er specialister i montering af døre og vinduer i boligforeninger/private hjem Vi monterer vinduer og døre i mere end 200 hjem hvert år. • Gratis opmåling som foretages når det passer dig. • Betal først når vinduerne er leveret, monteret og arbejdet er godkendt. • Vi leverer gode håndværkeroplevelser til favorable priser.

Ring 70 30 55 55 i dag og bestil et gratis rådgivningsbesøg - vi ses!

5 FORDELE VED AT VÆLGE SKIFT-VINDUER.DK • Vi er konkurrencedygtige på prisen. • Du får gratis vejledningsmøde og gratis opmåling af vinduer og døre. • Hos os kan du vælge imellem blot at modtage vinduerne og så selv stå for monteringen, eller købe hele tryghedspakken hvor vi opmåler, leverer, og monterer.

• Når vi står for monteringen, leverer vi altid en færdig løsning, det vil sige, at vi gør arbejdet HELT færdigt både udvendigt med fuge og indvendigt med lister eller fuger. Det hele er medregnet i tilbudsprisen. • Hvis I administrerer en boligforening, og har brug for vejledning, og tilbud på nye vinduer eller døre, så kontakt os endelig. Vi deltager gerne på jeres bestyrelsesmøde, for at råde og vejlede omkring valg af vinduesmærker. Vi kan svare på spørgsmål, og komme med gode råd og tilvalgs forslag, skræddersyet til jeres konkrete sag.

Tlf. 70 30 55 55 Kontor & Værksted Hassellunden 4b – 2765 Smørum info@skift-vinduer.dk • www.skift-vinduer.dk

10 · Privatboligen


Få Fådin dinbolig bolighelt heltsolgt. solgt. Find Findud udafafhvad hvaddin dinbolig boligererværd værdmed medenen gratis gratisvurdering vurderingfra fradanbolig. danbolig. Kontakt din lokale danbolig butik eller Kontakt din lokale danbolig butik eller læs mere på danbolig.dk læs mere på danbolig.dk


Af John Bergelin, rådgivende ingeniør og arkitekt M.A.A.

ER JERES EJENDOM VINTERKLAR?

Da den første storm har været her, nattefrosten er kommet og skybruddet har været kraftigt lokale steder, så er det vigtigt at I gennemgår Jeres ejendom, hvis I ikke allerede har gjort ejendommen vinterklar. Vi vil anbefale at man går alle fællesarealer igennem for at se om der er ryddeligt og ikke ligger affald i hjørner, som samler fugt samt at flugtveje i forhold til brand er ryddelige. Lyskasserne og afløbene skal være rensede. Samtidig bør man efterse at alle kloakker er renset, når de sidste blade er faldet. Dette gælder selvfølgelig også tagrenderne. I den forbindelse bør man ligeledes checke nedløbene for at se om der er utætheder i dem, så der ikke løber vand ind på facaden, som giver misfarvninger, fugtighed og efterfølgende frostsprængninger i vinterperioden. Såfremt man har højvandslukke skal funktionen af denne efterses og kontrolleres for at de ikke er tørret ud, fordi afløbet ikke har været

brugt. Der skal ”stå” vand op over låseindsatsen. Hvis man er en af de boligforeninger, der har haft vand i kælderen efter skybrud i sommer er det vigtigt at alt ødelagt bohave - også fra de enkelte beboeres kælderrum - er fjernet fra kælderen, så man minimere risikoen for fugt og skimmelsvampe skader.

Det er ligeledes vigtigt at ventilationsriste fra kælderområdet er intakte. I kælder, på loft og fællesarealer indendørs bør man ligeledes checke at alle installationerne er intakte og at der ikke ”sivende” skader f.eks. på grund af tærede rør eller ventiler i kældrene eller på lofterne. Vedrørende taget vil det være en god idé, at besigtige taget for at se om der er ligger affald og nedfaldne raketter fra nytår i tagrenderne. Eller om der er ruder der er gået i stykker i tagfladen, som forårsager vand ind i loftrummene eller at duer flytter ind på loftet. Vedrørende vandspild ved vandinstallationer-

ne kan man ved en meget tidlig morgen gå rundgang eller meget sent om natten gå ned for at se om der er aktivitet i ejendommens hovedvandmåler. Såfremt der er lidt aktivitet i vandmåleren kan man gentage det dagen efter for at se om der ikke er nogen der er oppe og bruger vand. Såfremt der er aktivitet hele natten er det typisk tegn på, at der er nogle toiletter der løber eller at der kan være en skjult sive skade et sted. Vi skal heller ikke glemme varmen. Der er stor vigtighed for at varmeanlægget fungerer, at alle radiatorerne er udluftet og at ventilerne ikke ”hænger” i stifterne – enten i form af at ventilerne ikke kan åbne eller at de ikke kan lukke. Husk også at hvis der i årets løb har været anmeldt fugt, vandskade eller andet, at checke om disse nu også er udbedret og om skadeårsagen er elimineret. Dette her er blot lidt hjælp til selvhjælp udover den almen løbende vedligeholdelse af ejendommens konstruktioner.

Oplæg til checkpunkter på jeres ejendom Punkterne er selvfølgelige forskellige fra ejendom til ejendom og foreningen kan derfor selv tilføje nogle punkter, de er bekendt med i ejendommen, som volder problemer. • Kontroller om vandrør i skunkrum og på uopvarmede lofter er isolerede. Også der hvor rør har været repareret. • Ved fyringssæsonens start undersøg om alle radiatorventiler er tætte. • Riste til krybekældre mv. renses for blade og snavs. • Kontroller tagbrønden ved at fjerne dækslet og hælde en spand vand i brønden.

12 · Privatboligen

Hvis vandet ikke synker er regnvandsledningen fra brønden stoppet. Den bør under alle omstændigheder renses. • Fjern dæksler over kloaker og drænledninger i regnvejr og se efter om vandet løber i dem. Hvis ikke, er der tale om tilstopning og fagmanden bør tilkaldes. • Tagrender og tagbrønde renses for nedfaldene blade. Check om nedløbsrør er til-stoppede. Det er særligt vigtigt ved indbyggede tagrender og skotrender. Hvis der er risiko for frysning af vand i tag- eller skotrende, anbefales montering af termostatstyret varmekabel i tagrende eller skotrende.

• Kontroller om tagrender og nedløb er tætte og vand ledes til brønd eller væk fra bygningen.

• Kontroller kælder og tag samt fællesarealer for fugt og om der er ryddeligt. Hvis ikke – bør der ryddes op.

• Kontroller at tagets zink- og blyinddækninger er intakte og ligger tæt indtil mur/tagsten.

• Har der i årets løb være anmeldt fugt- og vandskader kontroller om skades årsagen er udbedret nu.

• Check at ingen indendørs aftræksventiler er tilstoppede.

Har foreningen fået udarbejdet en besigtigelsesrapport eller vedligeholdelsesplan over ejendommen er det også en god idé, at gå den igennem eller at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan over en 10 årig periode.

• Kontroller om der er sætningsrevner i huset, hvor vand kan trænge ind. • Kontroller om sokkelpuds er intakt. Døre og vinduer eftergås i beslag, hængsler og låse samt smøres.

GOD ARBEJDSLYST!


SKAL DU HAVE:

• • • •

Fjernet graffiti Facaderens Lavet et abonnement Højtryks- eller Hedvands-renset din facade • Beskyttet din ejendom • Fjernet alger

Vi har markedets mest erfarne medarbejdere med mere end 30 års erfaring! Kvaliteten, garantien og prisen taler for sig selv!

Du får altid et hurtigt og bindende tilbud fra os. Uden forpligtelser. Vi er markedets mest erfarne leverandør inden for fjernelse af graffiti, samt facaderens-og vedligeholdelse af bygninger mm. Vi fjerner også alger på tage og terrasser. Vi leverer altid den bedste kvalitet og pris og altid til en tilfreds kunde.

Vi har ekspertisen og kender løsningen Prøv os gerne af med en mindre opgave. Kontakt os allerede i dag! Så har du et fast tilbud i morgen og en hurtig udførsel.

Det er vigtigt for os, at vi kun leverer arbejde af høj kvalitet, og vi er stolte over, at vi har alle vores kunder som referencekunder. HydroClean har flere abonnementer, der dækker alle behov; vi skræddersyer gerne et abonnement til dig. Vores abonnementer giver rigtig god dækning, og til markedets billigste pris.

FAST PRIS • FAST TID • AFTALT KVALITET

HYDROCLEAN APS • LEJRVEJ 4 A • 3500 KIRKE VÆRLØSE • INFO@HYDROCLEAN.DK • TLF. 80 35 00 00


Tag glas- og sanitetsskader ud af ejendomsforsikringen – det betaler sig 14 ¡ Privatboligen


Glas- og sanitetsdækning belaster ejendomsforsikringen De fleste forsikringer for boligejendomme – hvad enten ejendommen huser butikker eller ej – er kombinerede forsikringer, der dækker brand, andre bygningsskader samt grundejeransvar. Dækningen for de såkaldte andre bygningsskader omfatter typisk glas og sanitetsdækning, men kan også indeholde dækning for svamp- og insektskader, udvidet rørskadedækning samt eventuelle andre dækninger.

Det er en ganske almindelig måde at indrette ejendomsforsikringen på – men ikke nødvendigvis den bedste. Heldigvis sker der som regel langt flere skader på glas i vinduer og døre samt på toiletter og håndvaske, end der gør på andre bygningsdele. Selvom det almindeligvis er billigere at reparere glas- og sanitetsskader end andre bygningsskader, belaster sådanne skader alligevel hele ejendomsforsikringen – ikke kun med erstatningsudgifter, men også via sagsbehandlingsudgifter. På samme måde vil et ugunstigt skadeforløb, eksempelvis som følge af dyre brand-, storm-, og skybrudsskader, ofte føre til varsling af stigende præmier for hele ejendomsforsikringen – ikke kun for de dele af ejendomsforsikringen, der har et dårligt skadeforløb.

Separat glas- og sanitetsforsikring er ofte en fordel Det kan altså ofte betale sig at tage glas- og sanitetsskader – der er de såkaldte frekvensskader – ud af ejendomsforsikringen. I stedet kan man så tegne en separat forsikring for denne risiko i et andet forsikringsselskab, end der hvor ejendomsforsikringen er placeret. Det er almindeligt, at forsikringsselskaber har matematiske modeller, der laver automatiske lønsomhedsberegninger, ikke kun ud fra skadeudgiften på en forsikring, men også ud fra antal anmeldte skader – den såkaldte skadefrekvens – og det kan få negative præmiemæssige effekter, hvis der ud fra den matematiske model anmeldes for mange skader på forsikringen. Netop derfor kan der være en økonomisk fordel i at sprede risikoen og tegne en separat forsikring – eksempelvis i Dansk Glas Forsikring.

Dansk Glas har specialviden Hos Dansk Glasforsikring er vi specialister i forsikring af glasog sanitet. Vi kender glas- og sanitetsbranchen og priserne på dette område. Ved skader bruger du din egen glarmester, så der er ikke fremmede håndværkere involveret. Dansk Glasforsikring leverer vi et meget højt serviceniveau, og vores store ekspertise på området kommer vore kunder til gode i form af særdeles konkurrencedygtige præmier.

A/B valuarvurderinger Du kan stole på! Vi er byens flittigste A/B valuar!

Vores A/B valuarvurderinger følger de faktiske handelspriser. Bolig-ejendomme handles typisk til kr. 28.00032.000/m2. Prismæssigt handles til 60%-70% af priserne for tilsvarende ejerlejligheder. Vi er os bekendt eneste valuar, der også giver gode råd til optimering af drift, finansiering og boligydelse. Der kan være mange penge at tjene! Vores responsumudvalg besvarer alle spørgsmål til fortolkning af A/B norm, vejledning, DCF beregninger! Vi møder gerne op på en GF hos vores klienter. Vi taler ingen efter munden. Vi rådgiver på fakta! Vi mestrer og forklarer DCF beregningen til perfektion idet vi har en fortid som ekstern lektor på CBS netop i DCF beregninger. Vi var eneste valuar der i foråret 2018 afgav høringssvar ligesom vi d. 12-04-2018 havde foretræde for Folketingets lovforberedende udvalg. 210.000 Andelshavere mister hvert år i milliarder af kroner, grundet bevidste underprisvaluarvurderinger fra branchens største valuarfirma-er, der hellere vil overtale A/B foreningen til at opløse sig selv, fremfor at vurdere ejendommen til de priser, som ejendommene kan handles til.

Vi kæmper utrætteligt for ens og korrekte A/B valuarvurderinger! Kontakt Lars Wismann og modtag en gratis screeningsmeddelelse: Lars Wismann: cand.merc., ejendomsmægler & valuar, www.wismann-as.dk Tlf.: 4088 1998, eller lw@wismann-as.dk, Åboulevard 1, st., 1635 København K.

Wismann Property Consult A/S Privatboligen · 15


Så meget er tørreloftet værd

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom, hvor meget en ejer- eller andelsboligforening kan få for tørreloftet. Et nyt tag og nye pulterrum i kælderen indgår altid i handlen, men det kan være endnu mere værd. Taglejligheder er eftertragtede, fordi de har ovenlys og ofte bedre udsigt. Derfor kan en ejendomsudvikler sælge dem til en høj kvadratmeterpris. Med andre ord er ejendommens tørreloft mange penge værd for ejer- eller andelsboligforeningen. Hvor mange afhænger af ejendommens beliggenhed, hvor mange taglejligheder ejendomsudvikleren kan etablere, og hvor god bestyrelsen er til at indgå en optimal aftale. Det får ejer- eller andelsboligforeningen altid, når den sælger tørreloftet: • Et nyt tag (ellers kan ejendomsudvikleren – og køberne af taglejlighederne – ikke være sikre på, at taget er tæt, så der ikke opstår problemer med fugt og skimmelsvamp) • Nye pulterrum i kælderen som erstatning for pulterrummene på tørreloftet (er et lovkrav)

16 · Privatboligen

Derudover kan ejer- eller andelsboligforeningen måske forhandle sig til: • En sum penge • Renovering af kælder • Etablering af cykelskure • Nye faldstammer • Nye stigestrenge (vandrør) • Renovering af facade • Renovering af trappeopgange Der er også mulighed for en kombination, hvor ejendomsudvikleren finansierer nogle af renoveringerne, mens ejer- eller andelsboligforeningen betaler ejendomsudvikleren for yderligere renovering af ejendommen – f.eks. udskiftning af vinduer. Det giver nemlig god mening at udnytte det stillads, som alligevel bliver opstillet i forbindelse med det nye tag, ligesom der kun behøver at være en byggeplads én gang.


Har I udsigt til at tjene penge på tørreloftet?

Taglejligheder er eftertragtede, fordi de har ovenlys og udsyn til skyline. Derfor kan de sælges til en høj kvadratmeterpris. Med andre ord har jeres gamle tørreloft og pulterrum en værdi, som bare venter på at blive realiseret. Ejer- eller andelsboligforeningen kan få: • • • • •

Nyt tag og anden renovering af ejendommen Nye pulterrum i kælderen Bedre isolering af ejendommen Flere beboere, som deles om fællesudgifterne En stærkere økonomi

Tjek velux.dk/tagbolig

Psst..! Husk at bestille et uforpligtende tjek af jeres ovenlysvinduer på velux.dk/servicetjek Hilsen Rasmus, servicetekniker i VELUX Danmark


Trænger taget til Et tegltag holder 60-100 år, før det skal udskiftes, mens et naturskifertag kan holde over 100 år. Den præcise levetid afhænger af, om og hvor godt taget er vedligeholdt.

Tegn på, at tegltaget skal skiftes: • Mørtlen, som taget er understrøget med, krakelerer eller er væk nogle steder. • Der kommer lys ind mellem tegl. • Der er fugt og råd i spærene. • Gulvet eller møbler i pulterrum er våde eller har plamager efter at have været våde. • Der trænger vand ned gennem loftet i lejligheder på den øverste etage.

18 · Privatboligen


udskiftning? Det løbende vedligehold er dyrere end et lån til et nyt tag

Ifølge Danmarks Statistik er næsten halvdelen af alle danske etageboliger med tegltag opført i perioden 1920-1959. Altså har mange ejerforeninger og andelsboligforeninger i dag tegltag, som trænger til at blive udskiftet. Et nyt tag er en af de største udgifter i vedligeholdelsen af en ejendom. Ejer- eller andelsboligforeningen kan finansiere det med opsparing og/eller lån, men der er også en tredje mulighed: At sælge tørreloftet til en ejendomsudvikler, som etablerer taglejligheder, bygger et nyt tag og laver nye pulterrum i kælderen.

Fordele ved at sælge tørreloftet til en ejendomsudvikler, som etablerer taglejligheder: • Ejer- eller andelsboligforeningen får et nyt tag, nye pulterrum i kælderen og måske en sum penge eller yderligere renovering af ejendommen. • Ejendommen bliver bedre isoleret, så varmeregningen bliver mindre. • De nye beboere i taglejlighederne betaler til fællesudgifterne, så ejerforeningen kan sætte den løbende betaling ned. Privatboligen · 19


Ejendommens værdi i regnskaber for andelsboligforeninger Forfatter: Partner, statsautoriseret revisor og formand for BDO’s branchegruppe for andelsboligforeninger Jesper Buch.

Hvorfor er der i nogle regnskaber forskel på den værdi, ejendommen optages til i regnskabet for andelsboligforeninger, og den værdi ejendommen optages til i andelskroneberegningen? Vi bliver som revisorer ofte spurgt, hvordan det kan være, at foreningens ejendom indgår med forskellige værdier i regnskaber for andelsboligforeninger. Der kan være en værdi i regnskabet under aktiverne, og så kan foreningens ejendom have en anden værdi i andelskroneberegningen. I Erhvervsstyrelsens modelregnskab og vejledning til opstilling af et andelsboligforenings-regnskab er udgangspunktet, at værdien af ejendommen skal være den samme i regnskabet og i andelskroneberegningen. Dette er dog ikke altid muligt. Årsagen til dette er, at regnskaber for andelsboligforeninger skal aflægges efter både Lov om andelsboligforeninger og Årsregnskabsloven. Det giver til tider udfordringer, da de 2 love ikke altid spiller sammen. Nedenfor er derfor en beskrivelse af forskellene i de 2 love.

Årsregnskabsloven

Årsregnskaber for andelsboligforeninger er omfattet af Årsregnskabsloven, og foreningen er derfor forpligtet til at anvende Årsregnskabslovens regler for indregning af ejendomme.

20 · Privatboligen

I henhold til Årsregnskabsloven skal ejendommen indregnes til enten kostpris eller til dagsværdi. Der kan ikke skiftes mellem værdiansættelsesmetoderne fra det ene år til det andet år uden en særlig begrundelse. Dette vil i givet fald være en ændring af anvendt regnskabspraksis, som skal begrundes i anvendt regnskabspraksis. Kostpris Kostprisen er den værdi, foreningen oprindeligt har givet for ejendommen. Til den værdi kan tillægges de forbedringer, der er foretaget på ejendommen i andelsboligforeningens ejertid. Kostprisen på ejendommen skal gennemgås hvert år for at afgøre, om der er indikationer på, at ejendommen er faldet i værdi (nedskrivningstest). Er dette tilfældet, skal ejendommen i regnskabet nedskrives til denne lavere værdi. Nedskrivning kan forekomme, hvis foreningen har købt ejendommen dyrt, og markedet for udlejningsejendomme har udviklet sig negativt.

Dagsværdi Dagsværdien på ejendommen er den værdi, den ville kunne indbringe i en handel mellem 2 uafhængige parter. En dagsværdi kan være en vurdering foretaget af en ejendomsmægler/valuar. Til denne værdi kan tillægges eventuelle forbedringer foretaget på ejendommen efter vurderingen er foretaget. Dagsværdien skal opgøres hvert år. Den offentlige vurdering er ikke en værdiansættelsesmetode og kan ifølge FSR og Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt ikke anses for et udtryk for dagsværdien. Den seneste offentlige ejendomsvurdering kan eventuelt anvendes som værdiindikator eller til kontrol af den beregnede dagsværdi, men kan altså umiddelbart ikke stå alene. Det betyder, at anvender foreningen den offentlige vurdering i regnskabet, skal revisor lave en afkastberegning til understøttelse af værdien.


Er der således ikke foretaget en vurdering af ejendommens dagsværdi, og vurderer foreningen og revisor, at den offentlige vurdering ikke svarer til en dagsværdi, vil ejendommen typisk blive optaget til kostprisen i regnskabet. Lov om andelsboligforeninger Som en note til årsregnskabet skal andelsboligforeninger opgøre andelenes værdi. Denne note og opgørelsen af andelenes værdi udarbejdes på baggrund af Lov om andelsboligforeninger, § 5. I henhold til Lov om andelsboligforeninger § 5 stk. 2 kan foreningens ejendom til brug for beregning af andelens værdi optages til en af følgende værdier: a) Anskaffelsesprisen b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurdering) c) Den seneste ansatte ejendomsværdi (offentlig vurdering) Til de anførte værdier kan tillægges værdien af forbedringer udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen. Det betyder, at uanset hvilken værdi ejendommen er optaget til i regnskabet (under aktiverne), kan ejendommen i andelskroneberegningen altid optages til en af de 3 ovenstående værdier.

I andelskroneberegningen vil man typisk vælge den af ovenstående værdier, der giver den højeste formue i foreningen.

Afslutning

Som det fremgår af ovenstående, er der forskelle i reglerne for værdiansættelse af foreningers ejendom efter Årsregnskabsloven og Lov om andelsboligforeninger. Forskellene betyder, at det kan være nødvendigt at foretage korrektioner til opgørelsen af foreningens formue opgjort efter Årsregnskabsloven, for at nå frem til foreningens formue opgjort efter Lov om andelsboligforeninger.

Et sidste eksempel kan være, hvor der findes en dagsværdi på ejendommen, og ejendommen optages til denne værdi i regnskabet. Har foreningen en renteswap med en meget negativ markedsværdi kan det være, at ejendommen i andelskroneberegningen optages til kostpris, da dette vil give den højeste andelskrone.

Der kan være tilfælde, hvor ejendommen i regnskabet optages til kostpris, idet der ikke findes en dagsværdi på ejendommen, men hvor ejendommen i andelskroneberegningen optages til den offentlige vurdering, idet denne er højere end kostprisen. Vi oplever også tilfælde, hvor vi i regnskabet bliver nødt til at foretage en nedskrivning af kostprisen på ejendommen, idet markedet for udlejningsejendomme, efter foreningen har anskaffet ejendommen, er faldet. I andelskroneberegningen kan ejendommen så igen opskrives til den oprindelige kostpris.

Privatboligen · 21


Etablering af altaner – regnskabsmæssig behandling Forfatter: Partner, statsautoriseret revisor og formand for BDO’s branchegruppe for andelsboligforeninger Jesper Buch.

Etablering af altaner er med god grund populært for tiden. Men hvordan skal etableringen behandles regnskabsmæssigt, og hvilke faldgrupper skal man undgå?

Finansieringen kan enten foretages gennem foreningen som et fælleslån, eller de enkelte andelshavere kan selv stå for finansieringen. Ved denne model vil det være andelshaveren, der selv har vedligeholdelsespligten af altanen. Bliver det besluttet, at andelsboligforeningen skal stå for vedligeholdelsen, bør lejlighederne med altan betale en forhøjet boligafgift, som kan dække vedligeholdelsesudgiften.

Etablering af en altan i en lejlighed giver lejligheden et løft, både i brugsværdien og i selve værdien. Afhængig af, hvilken model man anvender til finansiering og ejerskab til altanerne, er der forskellige faldgrupper i den regnskabsmæssige behandling, man skal undgå. Det, andelsboligforeningen skal tage stilling til, er, om altanen skal være en del af den fælles ejendom eller en individuel forbedring i de enkelte lejligheder, og hvordan finansieringen skal sammensættes.

Andelshaverne ”ejer” ved denne model altanen, og den handles på samme måde som øvrige forbedringer i lejligheden, når andelen handles. Det lyder forholdsvis simpelt, men der er flere ting, foreningen skal være opmærksom på i den forbindelse.

Vi kan på ingen måde anbefale, at man laver en mellemting, hvor nogle altaner er ejet af andelsboligforeningen og andre af andelshaverne. Dette skal for alt i verden undgås, da det giver en masse udfordringer i forhold til finansiering, vedligeholdelsespligt, og specielt i beregningen af andelenes værdi.

Altaner som individuelle forbedringer

Skal ikke alle lejligheder have altaner og deltage i projektet, kan projektet med fordel køres uden om andelsboligforeningen. Altanerne bliver dermed individuelle forbedringer i de lejligheder, hvor altanerne etableres.

22 · Privatboligen

Foreningens ejendom er nu blevet tilført en forbedring, som alt andet lige vil betyde, at den er blevet mere værd. Denne værdistigning skal kun komme de andelshavere til gode, som har investeret i en altan. Hvordan får man det så indarbejdet i foreningens regnskab? For at undgå fremtidige problemer bør den samlede udgift til etablering af altaner opgøres og skrives ind i foreningens årsregnskab, gerne i forbindelse med noten for ejendommen eller noten for beregningen af andelens værdi. Dette for at huske, at værdien skal fratrækkes i fremtidige vurderinger af ejendommen. Ved beregning af andelens værdi efter anskaffelsessummen vil altanprojektet ikke få nogen indvirkning. Foreningen har ikke afholdt nogen omkostning, og der er derfor ingen ændring i anskaffelsessummen for ejendommen.

Ved anvendelse af valuarvurdering skal valuaren, inden han vurderer ejendommen, have at vide, at han ikke skal medtage altanerne i vurderingen, da de jo er individuelle forbedringer. Han skal altså vurdere ejendommen, som om der ikke var etableret altaner. Valuarvurderingen kan herefter anvendes direkte i beregningen af andelenes værdi. Der, hvor problemerne kan opstå, er ved anvendelse af den offentlige vurdering. Når altanetableringen giver udslag i en højere offentlig vurdering, skal der foretages korrektion i beregningen af andelens værdi, da altanerne jo ikke må medføre en højere andelsværdi. Er det ikke muligt at få oplyst, hvilken værdi altanerne indgår med i vurderingen, er en mulighed at fratrække udgiften til etableringen i den offentlige vurdering. Derfor er det en god ide at have noteret udgiften til etableringen i regnskabet, som beskrevet ovenfor.

Altaner som foreningens ejendom

Bliver det besluttet på en generalforsamling, at andelsboligforeningen skal stå for etablering af altaner, og kommer beslutningen til at omfatte alle lejligheder, hvor der kan etableres lejligheder, vil altanerne være foreningens ejendom. I de tilfælde kan andelsboligforeningen hjemtage et kreditforeningslån til finansiering af omkostningerne, og det er andelsboligforeningen, der står for vedligeholdelsen af altanerne. De andelshavere, der har fået en altan, bør betale en ekstra boligafgift svarende til ydelsen på det lån, der er hjemtaget til finansiering af altanprojektet.


Også her er foreningens ejendom blevet tilført en forbedring, men til forskel fra ovenstående, hvor altanerne var de enkelte andelshaveres ejendom, skal værdistigningen på ejendommen i dette tilfælde komme alle andelshavere til gode. Udgiften til etablering af altanerne vil normalt være en 100 % forbedring, således at hele udgiften i foreningens årsregnskab kan tillægges ejendommens anskaffelsessum. I forhold til beregningen af andelenes værdi vil det betyde, at anvender andelsboligforeningen anskaffelsessummen, vil udgiften til etablering skulle tillægges anskaffelsessummen for ejendommen i andelskroneberegningen. Ved anvendelse af valuarvurdering er det vigtigt, at valuaren får besked om, at altanerne er foreningens ejendom og skal medtages som en forbedring af ejendommen i vurderingsrapporten. Vurderingen af ejendommen vil formentlig mindst stige med, hvad der svarer til udgiften til etableringen

af altanerne. Valuarvurderingen vil derfor kunne anvendes direkte i beregningen af andelens værdi. Anvendes den offentlige vurdering til beregning af andelens værdi, vil udgiften til etablering skulle tillægges til den offentlige vurdering som en efterfølgende forbedring. Når altanetableringen giver udslag i en højere offentlig vurdering, kan udgiften ikke længere tillægges til den offentlige vurdering.

Afslutning

BDO’s råd til foreningerne er, at de altid skal kontakte deres rådgivere, inden et altanprojekt sættes i gang. Få afklaret, om altanen skal være en individuel forbedring i lejligheden, der købes og sælges af andelshaverne, eller om det er andelsboligforeningen, der skal stå som ejer af altanen. Få lavet klare aftaler om ejerskab og finansiering og om, hvem der står for vedligeholdelsen af altanen. Det kan ikke anbefales, at der etableres altaner, hvor ejerskabet er blandet mellem andelshavere og foreningen. Uklare aftaler medfører, at der kan opstå usikkerhed om, hvordan projektet skal indgå og behandles i årsregnskabet for foreningen og giver stor usikkerhed ved opgørelsen af andelens værdi.

Privatboligen · 23


Medlems-og abonementservice Fabriksvej 6, 9490 Pandrup

VELKOMMEN TIL GÅRDMAND BJØRN

Når græsset bliver for højt

Når sneen tager overhånd

VICEVÆRT GÅRDMAND Vi tilbyder den ekstra hånd I lige står og mangler til at få løftet jeres arbejdsopgaver i ejendommen eller i gårdlauget. Vi er stabile og grundige i vores arbejde og altid til at snakke med. Ved pludselige opståede skader er vi hurtigt på pletten, når radiatoren strejker, når træet vælter i vinden eller sneen skal ryddes.

Vi er hurtigt på pletten

TRAPPEVASK SNERYDNING Vi kan kontaktes på tlf. eller mail: mail@gaardmandbjorn.dk eller ring på tlf. 20 627 621 i hverdagene mellem kl. 8:00 og 18:00, vi svarer gerne på spørgsmål eller forespørgelser.

Vi ser frem til at høre fra Jer!

Vores priser er konkurrence dygtige, ingen opgaver er for store eller for små, kontakt os for et uforpligtende tilbud på Jeres opgave.

GÅRDMAND BJØRN TLF. 20 627 621

GÅRDMAND BJØRN APS mail@gaardmandbjorn.dk · Tlf. 20 627 621 www.gårdmandbjørn.dk

www.gårdmandbjørn.dk

Profile for Grafikeren.nu

Privatboligen oktober 2019  

Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger.

Privatboligen oktober 2019  

Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger.