Page 1

Nr. 4 2012

Smartphone og tablet Følg dit varmeforbrug

Solceller

- skal -skal ikke

Fra skrot til slot

En ejendom der oser af klasse

Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger


I dette nummer af PrivatBoligen Boracol 20 er et topkvalitets produkt mod både svamp og insekter. Mere end 30 år på markedet giver tryghed for produktets gennemprøvede og effektive virkning. Er grundigt forbruger- og laboratorietestet. Har du spørgsmål om Boracol 20, så ring til os for professionel rådgivning.

Følg varmeforbrug på smartphone og tablet

4

Solceller, skal, skal ikke

6

Voldsomme skybrud

9

Professionel teknisk management

11

Fra skrot til slot

16

Servicenøglen

20

Byfornyelse

Jysk firma men landsdækkende som blandt andet tilbyder følgende: Containervask

Affaldsøer over og under jorden Dørtelefoner

Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer på jorden

Byøkologi Bygningsrenovering Driftplaner Indretning Tagboliger Tagterrasser Tilstandsrapporter Trapperenovering

Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør. mm x 60 mmNB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Arkitekter A/S Svanemosegaardsvej 9A DK 1967 Frederiksberg C Tlf +45 35 39 11 99 Fax +45 35 39 40 99

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

info@plan1.dk www.plan1.dk arkitekter maa / par

Vi sætter kulør på renovering og vedligeholdelse Vi har siden starten i 1964 arbejdet efter, at intet kan erstatte godt håndværk. At overholde tidsplaner og have konkurrrencedygtige priser har vi altid taget som en selvfølge. Med en fast medarbejderstab af dygtige svende leverer vi fleksibilitet, kvalitet og faglig spændvidde. Vi løser del- og totalentrepriser – få et godt tilbud!

Malerfirmaet Preben Kjær A/S

2 · Privatboligen

Oktober 2008 - netversionw

Tlf. 3675 0477 . kjaer@kjaer-as.dk . www.kjaer-as.dk


FÅ EN BOXER-AFTALE I DIN FORENING

SÅ ER DER VALGFRIHED TIL ALLE HUSSTANDE

Boxer-foreningsaftale betyder: • Slip for bøvl og besvær med foreningens tv-løsning • Digitalt tv-signal helt enkelt

• Hver husstand vælger selv, hvilke tvpakker eller kanaler de vil se og betale for • Attraktive foreningspriser

Ønsker du at høre mere om mulighederne for at få Boxer i din forening så kontakt os Telefon: 70 333 321 Email: antenneforening@boxertv.dk

BOXERTV.DK/FORENINGER


Nu kan beboerne på frederiksberg

Følge varmeforbruget på smartphone og tablet Af Lars Taarnskov, marketingchef, Frederiksberg Forsyning

Om Frederiksberg Forsyning • Frederiksberg Forsyning leverer fjernvarme, vand og gas samt bortleder spildevand • 99 % af de ca. 52.000 husstande har fjernvarme • 95 % af husstandene er lejligheder

Dårlig afkøling Som et led i Frederiksberg Kommunes plan om at nedbringe CO2-udslippet har Frederiksberg Forsyning gennem de seneste år givet alle varmekunder et gratis tjek af deres varmeanlæg. Et af de problemer, vi møder, er dårlig afkøling. Afkøling er temperaturforskellen mellem det vand, som kunden modtager, og det vand, som kunden returnerer. Dårlig afkøling er, når temperaturen på fjernvarmevandet ikke er kølet godt nok ned. Er vandet ikke kølet nok ned, skal der pumpes mere vand gennem alle led i systemet, og dermed skal der bruges mere energi. Desuden slides alle komponenter - fra private hjem til kraftværk. Kunderne skal betale ekstra for 4 · Privatboligen

Her ses det faldende varmeforbrug måned for måned - for de sidste tre år (iPad-udgaven). På iPhonen ses årsforbruget for de sidste fire år. Det sidste års forbrug er på 99 MWh og ligger langt under gennemsnittet på 159 MWh.

Her ses afkølingen måned for måned de sidste tre år. Den røde streg er gennemsnittet for det seneste år. Afkølingen skal mindst være 31 grader i gennemsnit om året. Den viste kunde ligger kun på 14,25 grader og skal altså betale ekstra (pcudgaven).


dårlig afkøling, men kunderne opdager det først på regningen, som mange kun får en gang om året. Pc, tablet eller smartphone For at nedbringe CO2-udslippet og for at effektivisere borgernes varmeanlæg skal det nu være lettere for kunderne at holde øje med ejendommens afkøling af fjernvarmevandet - og med varmeforbruget. De har i længere tid kunnet bruge deres pc til at gøre det - nu kan de også bruge mobile enheder. En tablet eller smartphone er smart, fordi ejeren eller viceværten kan stå i kælderen og holde øje med udviklingen. Eller en bestyrelse i en boligforening kan sidde omkring et bord med en tablet og lægge et varmebudget. Alle fjernvarmemålere er fjernaflæste, og kunderne skal altså ikke selv aflæse. De kan se afkøling og forbrug måned for måned eller sammenligne to år. Kunderne kan også få en e-mail, hvis afkølingen kommer under den kritiske grænse - eller hvis forbruget afviger fx 20 %. De bestemmer selv, hvor stor afvigelsen skal være. Herefter kan kunderne gå på vores hjemmeside for at få forslag til bedre afkøling eller mindre forbrug. Flere funktioner App’en til smartphone og tablet har desuden følgende funktioner: 1. Kunden logger på med kundeog målernummer, men kan skifte til et login efter eget valg, fx ”torben” and ”fjernvarme”. 2. Hvis kunden ejer mere end én bygning, kan vedkommende koble flere målere på. 3. Kunden kan se sit forbrug korrigeret for kolde og varme vintre. Dette tal er mere præcist, når man skal sammenligne måneder eller år. 4. Notesbog: Man kan oprette en måler, som ikke er fjernaflæst (fx gas- eller vandmåler), indtaste sine egne aflæsninger og hermed følge forbruget grafisk. App’en hedder ”Frb Forsyning”.

Mange fordele Der er altså mange fordele ved den nye app: Ved at få styr på afkøling og forbrug bliver CO2udslippet reduceret, forsyningens og kundens varmesystemer bliver mere effektive - og kunden sparer penge.

Næste skridt I januar 2013 kommer en ny udgave af selvbetjening til pc. Så kan kunderne: • se varme, vand og gas - med kun ét login • taste en aflæsning, se forbrug og se regninger • få forbedret design og brugervenlighed Der er også nye løsninger på

vej til mobile enheder: I dag kan kunderne sende en sms med deres aflæsning. I 2013 kan de også få en reminder på sms og e-mail, når de skal aflæse - med link til en mobil udgave af hjemmesiden, hvor de kan aflæse, uden at de skal logge på først. For mere information kontakt venligst Lars Taarnskov lt@frb-forsyning.dk ■

varmen

Kan I holde når det er rigtigt

koldt?

På Frederiksberg kan du få hjælp til dit fjernvarmeanlæg. Vores serviceingeniør kommer på besøg en gang om året, justerer og optimerer. Få mere at vide på tlf. 38 18 52 80 eller på www.frb-forsyning.dk/tjek

Privatboligen · 5


Solceller

-skal - skal ikke? Af: Administrations- og projektchef Jean Mathiesen Holmsgaard a/s, rådgivende ingeniører

Regeringens nye støtteaftale om solceller har medført en del travlhed inden den 19. november, i det den 19. november var deadline for at indgå en bindende aftale om køb af solcelleanlæg efter den gamle støtteordning. Bindende aftaler indgået efter den 19. november bliver så indgået efter den nye støtteordning.

De præcise betingelser for at indgå en aftale efter den gamle ordning er: 1. Bindende aftale skal indgås senest 19. november 2012. Det vil sige der skal være et dokument med underskrifter dateret senest 19. november 2012. 2. Anmeldelse af anlægget skal ske til netselskabet senest 20. december 2012 3. Anlægget skal være nettilsluttet senest 20. maj 2013.

I praksis vil dette sige at de sidste aftaler med leverandører indgås i disse dage med en dato på aftalen der er før den 20. november. En absolut deadline for en kreativ aftale, må ophøre 20. december i det dette er deadline for anmeldelse til netselskabet. Overgangsordningen mellem nye og gamle støtteordning løber i 20 år hvorefter anlæggene kører efter den nye ordning. Leverandørerne af solcelleanlæg melder om øget salg af solcelleanlæg op til den 19. november,

hvilket vidner om at den gamle ordning er mere fordelagtig for ejere af solcelleanlæg end den nye ordning. Hvad er den største forskel på nye og gamle ordning? I private hjem er forbruget af el størst eftermiddag og aften. Det er om aftenen, der skal laves mad og at mørket falder på. Desværre er det så sådan, at det er om dagen, at solcelleanlæg producers mest. Den samme udfordring er der med sommer og vinter.

ENERGIRENOVERING ENERGIMÆRKER TILSTANDSVURDERINGER

HOLMSGAARD A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI T: 3297 0107 WWW.HOLMSGAARD.COM

6 · Privatboligen


Hvad er så forskellen på nye og gamle ordning?

Ny støtteordning

Gammel støtteordning

Nettomålerafregning baseres på timenettoafregning, hvilket betyder at den producerede strøm maximalt kan lagres 1 time på nettet, før den sælges Erhvervsmæssige skatteregler kan ikke længere anvendes Tilladt anlægsstørrelse: 400kW (for nettomålerordning) Afregning af el-produktion udover egetforbrug opnår i en overgangsperiode på 10 år øget støtte som er faldende over de næste 10 år, således vil støtten være på 130 øre/kWh i 2013, faldende til 60 øre/kWh i 2023. For fællesanlæg der nettoafregnes efter fællesforbrug opnås forhøjet og faldende afregningspris de første 10 år, således vil støtten være på 145 øre/kWh i 2013, faldende til 60 øre/kWh i 2023. Anlæg større end 400 kW kan ikke opnå nettomålerordning

Nettomålerafregning baseres på årsnettoafregning, hvilketbetyder at den producerede strøm kan lagres 1 år på nettet, før den sælges (betyder i praksis at du får ca. 2,20 kr./ kWh). Erhvervsmæssige skatteregler med afskrivning kan anvendes. Tilladt anlægsstørrelse: 6 kW (for nettomålerordning). Afregning af el-produktion udover egetforbrug er på 60 øre/kWh i 10 år, herefter 40 øre/ kWh. Afregning af el-produktion udover fælles forbrug er på 60 øre/kWh. (max. 6 kW/100 m²). Anlæg større end 6 kW kan ikke opnå nettomålerordning (fællesforbrug gælder 6 kW/100 m²fællesareal)

Vigtige forskelle på ny og gammel ordning for støtteordning til solcelleanlæg Om sommeren producerer anlæggene mest, hvorimod det er om vinteren forbruget er størst. Disse udfordringer betyder, at der er et behov for lagring af den producerede el og det er netop det nettomålerordningen bruges til. At ordningen ændres fra, at være baseret på at kunne lagre den

Varmefordelingsmålere

producerede strøm et år til den nye ordning, hvor den producerede strøm kun kan lagres 1 time medfører naturligvis et væsentlig tab i fortjenesten. Dette kompenseres i en overgangperiode af øget tilskud til afregningsprisen.

Vandmålere

Hvad betyder dette så for økonomien? Alt efter hvilket scenarie man sætter op kan solceller stadig være en særdeles god investering. Således har ministeriet foretaget en beregning for et solcelleanlæg (5 kW) til 75.000 kr. med

en tilbagebetalingstid på10 år. Med en levetid på 35 – 50 år er dette en god forretning, men hvad er forudsætningerne for beregningen? Disse beregninger er baseret på at 40 % af produktionen bruges til ege forbrug, at anlægget købes 20 årige lånefinansiering til 5 %

Energimålere Scan koden Info om Minol

Radiosystem

Fordelingsregnskaber

Kontrolmanual Scan koden M7-Radio

Måling og fordeling af varme, vand og el I mere end 60 år har Minol udviklet og leveret udstyr til forbrugsmåling og udarbejdet forbrugsregnskaber.

Kontakt Kim Brønnum Tlf. 47 17 93 66

Aflæsning af forbrugsdata foregår trådløst uden besvær for beboerne.

Anette Olsson Tlf. 47 17 93 66

Minol A/S Rådhus Allé 23 3650 Ølstykke Tlf. 47 17 93 66 info@minol.dk www.minol.dk

Privatboligen · 7


i renteH_Friedmann.pdf samt, for køb lidt13/09/07 længere ude i fremtiden, at priserne på solceller falder. Eksemplet har været kritiseret fra flere sider af bl.a. flere revisionsvirksomheder. Som modeksempel har KPMG udført en beregning på et nogenlunde tilsvarende anlæg, dog noget dyrere nemlig 120.000 kr. samt med udskiftning af inverter efter 15 år. Et sådan anlæg (5.5 kW) har en tilbagebetalingstid på 19,5 år. Sammenlignes et tilsvarende anlæg fra den gamle ordning, hvor der er anvendt afskrivningsmodel samt håndværkertilskud (falder bort ved udgangen af 2012) er der en forskel på 100.000 – 150.000 kr. i nettofortjeneste på nye og gamle ordning, set over en periode på ca. 20 år. Med en levetid på 35 – 50 år er det stadig en god forretning at investerer i solcelleanlæg, om end noget ringere end efter den gamle ordning.

9:16:13

Solcelleanlæg er meget mere end økonomi Lad mig slå fast at det stadig er en ok investering, at investere i solcelleanlæg. Solcelleanlæg handler om mere end økonomi. Det handler også om at gøre os fri af fossile brændsler, om at passe på miljøet – altså samlet set handler det om bæredygtighed. Et andet aspekt af det stadig voksende antal af tage med sol-

Naturskifertage & tegltage www.falk-tag.dk

• Facaderenovering Naturskifertage • Betonrenovering & tegltage

celler er vores ejendommes arkitektoniske udtryk. I dag er det muligt at få solceller, der kan integreres i taget på en arkitekttonisk acceptabel måde. Priserne på integrerbare solceller er noget højere end færdige paneler til at montere oven på taget, hvilket er en af årsagerne til, at mange af de eksisterende solcelleanlæg, er monteret ovenpå tagfladen helt uden hensyn til ejendommens arkitektoniske udtryk.

Med den nye ordning, hvor skattefradragsmetoden ikke længere kan bruges, ligestilles integrebare solcelleanlæg med anlæg monteret ovenpå taget, hvorfor vi kan håbe på, at vi husejere er villige til, at betale lidt mere, for at få solcelleanlæggene integreret i tagfladen. Dette vil bidrage til at bevare danske ejendomme med et smukt arkitekttonisk udtryk.

Få et snefang på taget og undgå skader

• Flade tage

www.falk-tag.dk • Stålpladetage • Eternittage

. Facaderenovering • Tegltage . Betonrenovering . Flade•tage Døre og vinduer . Stålpladetage . Eternittage Navervej 30, 4000 Roskilde, Tlf. 4675 5970 . Tegltage . Døre og vinduer Navervej 30, 4000 Roskilde, tlf. 4675 5970

8 · Privatboligen

Snefanget sikrer din boligforening og sørger for at sneen bliver liggende på taget. Sikkert og enkelt.


Voldsomme skybrud Af Jesper Stuhr Kommunikationschef NIRAS

Kommuner over hele landet er godt i gang med planer og projekter, der skal forebygge skader ved fremtidige skybrud. Det er dog en langvarig proces, og som privat boligejer kan du ikke alene sĂŚtte din lid til kommunen og forsyningsselskabet.

krĂŚver, at du som boligejer selv sikrer dine vĂŚrdier

��De mange skybrud, vi har set de seneste ür og de store omkostninger til udbedring af skaderne, har vÌret katalysatoren til en lang rÌkke projekter over hele landet, der skal forebygge fremtidige skader�, siger Henrik Lynghus, der er ekspert i klimasikring hos det

+DU,KXVNHWDWHQHUJLP UNHMHUHV HMHQGRP" 9LJLYHUJHUQHHWWLOEXG  9LKM OSHURJVnJHUQHPHG

x x x x

7LOVWDQGVUDSSRUWHU

x x x x x x x

%\JQLQJVUHQRYHULQJ

Skybrud, som det der ramte København i 2011, udgør et stort problem for mange ejendomsforeninger.

'ULIWÂąRJYHGOLJHKROGHOVHVSODQHU 7HUPRJUDIHULQJ

,QGUHJXOHULQJ  'HVXGHQUnGJLYHUYLRP 1\E\JJHUL %\JQLQJVLQVWDOODWLRQHU 7DJWHUUDVVHU 9LQGXHVXGVNLIWQLQJ

rüdgivende ingeniørfirma NIRAS. Han henviser til, at mange af projekterne først virker pü lÌngere sigt, ligesom der ikke er penge til at sÌtte alle projekterne i gang samtidig.

➤

EjEndoms vEdligEholdElsE ➤ • VicevÌrt / Varmemester • Ejendomsservice • Trappevask • Skadeservice • Vinduespolering • Grønne omrüder og fÌllesarealer • Vintervedligeholdelse Udfører kvalitetsarbejde 365 dage om üret

$OWDQHU

7DJEROLJHU  9LNRPPHUJHUQHWLOHQXIRUSOLJWHQ GHEHVLJWLJHOVHKYLV,KDUSODQHU RPHQVWÂĄUUHHOOHUPLQGUHUHQRYH ULQJ 7DDVWUXS+RYHGJDGH‡7DDVWUXS‡7OI‡ZZZGDQDNRQGN‡SRVW#GDQDNRQGN

Lejrevej 2 ¡ 2700 Brønshøj

ďƒ… 38 89 01 55 www.lundgruppen.dk

Privatboligen ¡ 9


Visualisering af oversvømmelsesrisikoen ved Mjølnerparken i København.

Legende: Bygning Lavere kældergulv

Afløb Brønd

Terrænkoter

Ledning Mjølnerparken

(m DVR90) 6.7 - 6.8

Ledning KE

6.8 - 6.9

Problempunkt Kældervindue

6.9 - 7

Afløb

7 - 7.1

Kældernedgang

7.1 - 7.2

Dør Udluftning

7.2 - 7.3

Revne

7.3 - 7.4

Risikovurdering

7.4 - 7.5

Mindre risiko Moderat risiko Stor risiko

7.5 - 7.6 7.6 - 7.7

Facade med risko for opstuvning af overfladevand

7.7 - 7.8 7.8 - 7.9 7.9 - 8 8 - 8.1 8.1 - 8.2 8.2 - 8.3 8.3 - 8.4 8.4 - 8.5 8.5 - 8.6 8.6 - 8.7

Bilag 04b Mjølnerparken Terrænscreening 0,1 ækvidistance. Gård 2. Blok 4-7. Nr. 20-44. 1:500

0

25,00 metres

Ifølge Henrik Lynghus er det derfor vigtigt, at vi som private boligejere selv tager initiativ til at sikre vores egne ejendomme. Prioritering af indsatsen er vigtigt Det er vigtigt, at klimasikringstiltag foretages under hensyn til

den konkrete risiko for skader og de værdier, der skal beskyttes. Det er grunden til, at Henrik Lynghus anbefaler, at man starter med en screening af oversvømmelsesrisikoen for den enkelte ejendom. Hos NIRAS anvender Henrik Lynghus og hans kolleger det digitale NIRAS-Oversvømmel-

seskort til at foretage screeningen for blandt andet boligselskaber og erhvervsdrivende. Med dette kort er det muligt at visualisere præcis, hvordan vandet løber, både over og under jordoverfladen, og hvor det samler sig, fx i lavninger i landskabet. Denne information anvendes til at udarbejde indivi-

Rev.:

a

Dato:

10-05-2012

Udarb.:

MLJ/RBT

Kontrol:

LYN

SagsNr.:

208106

Sortemosevej 19 3450 Allerød

www.niras.dk

duelle indsatskataloger for hver enkelt ejendom, så ressourcerne kan prioriteres, der hvor risikoen for skader er størst.

FALKON A/S

DANSK STØBE ASFALT ApS Å GÅRDE, P-DÆK VEJE, PLADSER ALTANER, TERRASSER GULVE SPECIEL MALING TIL ASFALT & BETON NAVERVÆNGET 9 4000 ROSKILDE

46 75 61 11 e-mail: dsa@danskstobeasfalt.dk www.danskstobeasfalt.dk

10 · Privatboligen

RÅDGIVENDE INGENIØRER 30 års erfaring i rådgivning Tilstandsrapport Energimærkning Byggeledelse Drift og vedligehold Projektering og tilsyn Bygningskonstruktioner Tekniske installationer Bygningsrenovering Nybyggeri Fjernvarmeanlæg Jordvarme Kloak Tagboliger Altaner og tagterrasser Altan- og karnaprenovering Nordre Fasanvej 43 • 2000 Frederiksberg • Medlem af F.R.I. • Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 • Fax: 35364570 • Mail: falkon@falkon.dk • Web: www.falkon.dk • CVR: 25244826


Teknisk Management i varmecentraler/ Energioptimering af varmecentraler

Af John Mylliin Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult ApS Mange foreninger har desværre den opfattelse, at en almindelig fjernvarmecentral i en ejendom næsten helt passer sig selv – hvis bare der er varme og varmt vand og varmeregningen er rimelig, er varmecentralen vel i orden - Det er naturligvis helt forkert, og gæl-

dende er som hovedregel – at er der er mange penge at spare ved, at gennemføre en regelmæssig kontinuert professionel teknisk management af varmecentralen. I disse tider hvor mange ressourcer bliver mere og mere kostbare, bør man i mange foreninger overlade driften af varmecentralen til et professionelt og engageret firma med energioptimering

• VVB varmtvandsbeholder M2 reguleringsventil til varmtvandsbeholder • Pumpe BC cirkulationspumpe for det varme vand • VVveksler for centralvarme anlæg • M1 reguleringsventil for centralvarmeveksler • Pumpe VF cirkulationspumpe for centralvarme • Automatikanlæg til regulering af beholder og centralvarmeanlæg (ikke vist) • Ekspansions anlæg til optagelse af forskelle i vandvolumener (ikke vist)

som speciale. Som et minimum bør et sådan firma undersøge hvordan varmecentralernes drift egentlig er og udarbejde en rapport. Denne undersøgelse skal omfatte samtlige vitale komponenter i varmecentralen. En fjernvarmecentral i en typisk boligejendom består almindelig vis af følgende hoved komponenter, se principdiagram/tegning:

DER ER ET HAV AF CO2 AT SPARE ... for alle typer ejendomskomplekser f.eks. andels- og ejerlejlighedsforeninger

Den ideelle Løsning til Boligforeningen der vil have styr på sit energi- og vandforbrug, dagligt drift og komfort – 24 timer i døgnet. Løbende kontrol med ejendommens forbrug, og spar op til 20% på energi og vand. Få et samlet tilbud på installation og overvågning. Vi udfører TEKNISK MANAGEMENT for varmecentralens installationer, som tilsyn, service, vedligehold, drifts- og energirådgivning. Rådgivende ingeniør inden for VVS. CTS SYSTEMHUS

Læs mere på www.mylliin.dk Nordre Fasanvej 31 • Postboks 11 • 2000 Frederiksberg • Tlf. 3887 4900 • mylliin@mylliin.dk

Privatboligen · 11


Teknisk Management i varmecentraler. Vedligeholdelse af en varmtvandsbeholder og dens varmespiraler ved jævnlige rensninger er særdeles vigtig af flere grunde som er: Kalkbelagte varmespiraler nedsætter beholderens kapacitet i det kalken virker meget isolerende og forringer varmespiralernes evne til at afkøle fjernvarmen, hvilket er medvirkende til, at den samlede afkøling af fjernvarmen i ejendommen bliver dårlig. Andelen af fjernvarmen til varmt brugsvand udgør normalt ca. 25 – 30% af det samlede fjernvarmeforbrug, rensningerne skal derfor normalt udføres 1 gang om året, se foto om kalkbelægninger fra en varmtvandsbeholder. Mange ejendomme har i dag installeret rustfrie rørsystemer for brugsvand, men disse rørsystemer kræver ikke et beskyttelsesanlæg, men beholderne som oftest er udført af alm. stål skal naturligvis stadig beskyttes, og det gøres ved hjælp af en ”offer”

Principdiagram

anode i beholderen. Denne anode slides op og skal fornyes, ellers begynder beholderen ganske enkelt at tære væk – så også af denne

grund er det vigtigt at beholderen er omfattet af en professionel ordning. ” Teknisk Management” En anden meget vigtig grund til

at åbne og rense beholderen over alt indvendigt er, at man skal sikre sig imod, at der sker ophobning af slam og snavs der kan med-

Eksempler på slimbakterier i en varmtvandsbeholder.

er din forening klar til fremtiden og dens tjenester? Få et fremtidssikret bolignet som giver adgang til de bedste oplevelser, tryghed og lave priser - og som sikrer foreningen en nem, sikker og enkel administration.

Kontakt os og få en uforpligtende snak og et tilbud. internet

tv

telefoni

videoovervågning

web: comx.dk | tlf.: 70 22 22 28 12 · Privatboligen

dørtelefoni

adgangskontrol


virke til en farlig opformering af forskellige bakteriekim, som f.eks. den meget jævnligt omtalte Legionella. Den meget ulækre termofile slimbakterie, se foto af beholder med slimbakterier, som har en meget stor isoleringsevne, kan nedsætte varmespiralernes kapacitet særdeles meget, og medvirker således også til en forringelse af fjernvarmeafkølingen, slimbakterien kan opformeres ved at varmtvandsbeholderen aldrig bliver udsat for temperatur gymnastik og ikke tilstrækkelig ofte bliver kold nok i bunden, se foto om slimbakterier. Meget ofte er reguleringssystemet for en varmtvandsbeholder en simpel almindelig termostat eller duostat og med en forkert og normalt over dimensioneret regulerings ventil. Ved regulering af en varmtvandsbeholder gælder det bl.a. om, at få fjernvarmen i varmespiralerne til at opholde sig længst mulig tid i spiralerne, og det kan man jo ikke rigtigt ”fortælle” til en

alm. termostatstyret ventil, hvilket betyder at fjernvarmen ikke kan nå, at afgive sit varmeindhold til varmevands beholderen. Duostaterne har den skavank at de 2 reguleringer af henholdsvis det varme vand eller returtemperaturen af fjernvarmen, slås om hvem der har overtaget. Det eneste rigtige er naturligvis at regulere varmtvandsbeholderen med en motorreguleringsventil. Et andet vigtigt element i forbindelse med den normale løbende drift og vedligeholdelse af en varmtvandsbeholder er, at den bliver slammet korrekt ud ca. 2 gange om måneden. Men mange beholdere er desværre ikke forsynet med en korrekt installeret ByPass rørforbindelse i mellem koldtvands tilførslen i bunden af beholderen og varmtvandsafgangen i toppen af beholderen, se tegning af BYPASS i MEC-VAK NYT. Dette medfører ved udslamningen, at der hvirvles slam op i beholderen og dette slam føres af cirkulations-

KontaKt

HMN

Det betaler sig!

Gladsaxe Ringvej 11 2860 Søborg Tlf: 62 25 99 40 bolig@naturgas.dk

• Få 25 % mere varme for pengene ved at skifte fra olie til gas. • Spar op til 20 % på din varmeregning ved at skifte det gamle gasfyr ud med et nyt! • Få tilskud til energibesparelser. HMn Gassalg giver tilskud til energibesparende forbedringer i din bolig.

• Lave priser på naturgas. Vi rådgiver også om vores meget attraktive priser. • Få mere at vide på:

www.gassalg.dk

Vognmagervej 14 8800 Viborg Tlf: 8727 8727 bolig@naturgas.dk

NATUR TIL HE GAS DANM LE ARK

Privatboligen · 13




pumpen med ud til tapstederne, hvor det meget generende sætter sig i perlatorerne i blandingsbatterierne. En vigtig detalje og regel ved

Auto-start timer. udslamning af en varmtvandsbeholer er, at cirkulationspumpen slukkes og at pumpen ikke startes igen før efter ca. 30 minutter. Denne regel overholdes faktisk aldrig og sker kun såfremt der er monteret en speciel timer til formålet. En sådan timer kan i øvrigt købes hos Varmekonsulenterne som har designet den, se foto af AUTOSTART TIMER og pumpe. Vedligeholdelse af centralvarme system og veksler er ligeledes særdeles vigtig af hensyn til en så optimal udnyttelse af fjernvarmen som muligt, hvilket desværre ikke sker, af flere grunde som er:

Centralvarme veksleren kan blive snavset til på 3 måder som er: 1. den ene måde er, at der tilsættes alm. postevand som spædevand når radiatorsystemet mangler vand. Herved afsættes unødvendigt kalk i veksleren, hvilket forringer afkølingen af fjernvarmen. Der bør derfor udføres et spædevandsarrangement så der kun spædes med behand-let fjernvarmevand. 2. den anden måde det kan ske ved er, hvis der er fedthaner på radiatorsystemet. Disse haner holdes tætte ved at trykke fedt ind i hanerne, og det overskydende fedt sætter sig i bl.a. snavssamlere og termostatventiler, og kan medføre dårligt virkende termostatventiler. Der bør derfor foretages en udskiftning af fedthanerne og gennemføres en generel affedtning og rensning. 3. den tredje måde sker ved, at der kommer fedt og snavs ind sammen med fjernvarmevandet, og ofte findes der også

Til ejendomme



MEC-VAK NYT ns Bestyrelse

og Energiansva For at sikre en kon rlige tinuerlig drift af systematisk ved ligeholdelse af de varmtvandsinstallationen, foruds elementer, som ætt er det en indgår i brugsv andssystemet. Udslamning af va

rm

tvandsbeholder. Sådan udslamme s varmtvandsbe holderen: Vælg en fast uge dag og et tidspun kt, hvor varmtv andsforbruget er Find ud af om der mindst muligt. er et by-pass rør , der går fra kol på varmtvandsfo dtvandstilgangen rsyningen. til fremløbsrøre t Bundslam i beh olderen giver dår lig vandkvalitet og skal derfor fjer Det anbefales Kra nes. ftigt at der monte res by-pass forbin delse. By-pass Forbindel sen udføres i sam me dimension som Koldt vand frem (BK).

Principtegning

af Varmtvandsbeh

older med by-pas

s forbindelse

MV-NYT-VVB-Uds lamning_ACAD_M MEC: Rådgivende ED_aftapning.do ingeniør VAK: Handelsc og ing.firma • Elektr • Projektering af VVS-anlæg & CTS-anlæg • onisk Varmecentra Bygherrerådgivnin ls Overvågning g • Energimærk af energi- & vands ning • CVR 76 pild • Driftsoptimer 80 31 10 • Bank ing, analyser & 5326/ 0270820 fejlfinding • CVR 11 18 15 03 • Nordre Fasanvej Bank 5326/ 02721 31, st. • Postb 30 oks e-mail: mylliin@myl 11 • 2000 Frederiksberg • Tlf: 3887 4477 • Fax: liin.dk • Der er et hav at spare 3833 5733 … www.mylliin.d k

fedthaner på fjernvarme sidcn i varmecentralen. Disse haner holdes tætte ved at trykke fedt ind i hanerne, der bør derfor foretages en udskiftning af fedthanerne og gennemføres en generel affedtning og rensning på fjernvarmesiden.

Varmeveksleren består af en varmeflade på fjernvarmesiden (primær) og en varmeflade den

side, centralvarmesiden (sekundær) og disse varmeflader skal holdes rene, se foto med tændstikæske af hvor tykke kalkbelægningerne kan blive, så varmeoverførslen bliver så effektiv som muligt, hvilket giver den største udnyttelse og afkøling af fjernvarmen. Rensningerne skal udføres af et professionelt og seriøst firma, som har den afgørende viden

Kalkbelægninger fra en varmtvandsbeholder med meget dårlig afkøling.

14 · Privatboligen


Slimbakterier i en varmtvandsbeholder. om midler til affedtning og om afkalkning og ikke mindst om beskyttelse af vekslere m.v. under renseprocessen, som sker ved tilsætning af inhibitorer, som er helt nødvendig for at udføre et godt veludført stykke rensearbejde. En sidste ting der her skal omtales er varmecentralens reguleringsudstyr. En optimering af varmecentralens drift omfatter naturligvis først fremmest en grundig undersøgelse og en dokumentation ved datalogning for, hvor stabile og hvor høje de forskellige vigtige temperaturer egentlig er i varmecentralen. På principdiagrammet er der ved numre fra 1 til 7 vist

hvor der almindeligvis opsamles temperaturer. Undersøgelsen har vi døbt EVA, som er en forkortelse af Elektronisk Varmecentral Analyse. Varigheden af denne undersøgelse er normalt ca. 8 dage, hvori der bliver opsamlet og logget temperaturer, disse data vises grafisk i EVA-rapporten med vore kommentarer under graferne, og rapporten indeholder konkrete forslag til, hvordan driften af veksler, varmtvands beholder og pumper kan optimeres og gøres så energieffektive som det er muligt. Læs om vore kompetenceområder på: www.mylliin.dk

Jysk firma men landsdækkende som blandt andet tilbyder følgende: Containervask

Dørtelefoner og overvågningssystemer Dørtelefoner

Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer på jorden Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør. NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

Privatboligen · 15


Fra skrot til slot

Lige i smørhullet på den charmerende gågade i Horsens har Knud Gram og hustru skabt en ejendom som oser af smag og klasse.

Af Bo Bjerre Hansen, GI

16 · Privatboligen

Ejer Knud Gram foran ejendommen før facadens færdiggørelse


Mylderet på gågaden giver storbystemning. Kigger man den ene vej, ser man byens gamle torv ved Vor Frelser Kirke, og den anden vej troner byens historiske Hotel Jørgensen. Det bliver ikke mere centralt, og for folk med hang til lejligheder i det centrale Horsens, har Knud Gram og hustru nu skabt nogle lækre moderne lejligheder. Øverst er der indrettet en penthouselejlighed med kæmpe altan, som giver udsigt over byens tage fra tre sider. Lejligheden har desuden fået installeret specielle vinduer, som giver lys og udsyn ned langs gågaden. Hjertesag For Knud Gram har det været et spændende forløb, som også er opfyldelsen af en drøm. Drømmen tog sin begyndelse i 1995, da Knud Gram overtog butikslejemålet. Knud Gram, som er guldsmed, driver her sin forretning, og han fik snart en spirende trang til, at købe ejendommen, og få sat skik på den. ”Jeg måtte vente længe, men i 2010 opstod muligheden, og det var lige ved at glippe, for vi var i udlandet, og sælger ville have den afsat lynhurtigt.” Knud Gram havde som lejer forkøbsret, men en tidsfrist i klausulen havde nær betydet, at chancen var gledet ham af hænde. Men han nåede hjem i tide, og siden købet har ejendommen undergået en total forvandling.

BS 120 vinduer med stålkarme giver et flot kig hen ad strøget i Horsens.

Viden om forbedring og vedligeholdelse af ældre ejendomme ? ?

? ? ? ? ?

? ?

• • • • • • • • • •

Tage Vinduer Altaner Badeværelser Tagboliger Minielevatorer Nabostøj Opstigende grundfugt Vedligehold Digital renovering

www.ejendomsviden.dk

?

?

68649_GI_Privatboligen.indd 1

03/07/08 10:21:48

Privatboligen · 17


Bygningen efter færdiggørelse

Penthouselejligheden har direkte adgang til lift, som var det i New York.

Kæmpe altan giver beboerne i penthouselejligheden mulighed for kig over byens tage.

18 · Privatboligen


Knud Gram og entreprenøren i ejendommens penthouselejlighed kort før projektets afslutning. reglerne betyder, at der skal anvendes BS 120 vinduer. Brandsikre i 120 minutter. Pris: 125.000 kr. for fire vinduer! Vinduerne føles som panserglas, når man banker på dem. Helt døde i lyden. I ejendommens teknikskab er der også anordninger ud over det sædvanlige. Hvor tit hører man om en smelteordning til at forhindre isning i tagrenden? Det har Knud Gram fået installeret, og naturligvis kan forbruget fjernaflæses uden at forstyrre lejerne. ”Det er sådan noget, jeg glæder mig over, og det er en fornøjelse at vide, at alt er i orden her ”fortæller Knud Gram.

Nyder det ”Jeg og min hustru kan lide at lave sådan noget. Vi går meget op i indretning, og det har været spændende for os. Meget af arealet var ikke egnet til beboelse. Oppe under taget var der fyldt med duelort, og vandskader havde givet svamp. Nu er der etableret en ny tagkonstruktion og lagt nyt tag, hvor der er isoleret med 400 mm Rockwool, der er desuden isoleret udvendigt i gavl og side, belysningen er fortrinsvis elbesparende LED-lys. Gårdarealet er forvandlet fra en losseplads til en elegant arkitekttegnet have, som lever helt op til lejemålenes eksklusive karakter, og der er lydisolerede etageadskillelser samt elevator. Med i alt Knud Gram afslører i sin rundvisning, at han har indsigt i alle detaljer. Blandt andet fi k han selv ideen til at isætte vinduer i penthouselejlighedens sider. Men det viste sig, at blive en dyr fornøjelse. Brand-

Ejendommen har fået installeret en lift i trappeløbets durchsicht. Den rummer to personer.

Samarbejde om energiforbedring

Sloth Møller Rådgivende ingeniører A/S og Ingeniørfirmaet Henrik Møgelgaard ApS har indgået et samarbejde omkring energimærkning for at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Hos os får du mere for pengene. Når du køber en energiforbedring, får du ikke kun det lovpligtige energimærke. Du får også en projektanbefaling, der kan hjælpe dig i arbejdet med energiforbedringer på din ejendom, og derved sparer dig for en masse udgifter. For mere information kontakt: Britta Olsen på 88 27 34 34 eller Solvej Christensen på 35 36 07 27

sloth-moller.dk

hmenergi.dk

Privatboligen · 19


Service nøglen unitedreklam.se

Altaner HAR DU RÅD TIL AT LADE VÆRE?

STØRST INDEN FOR ALTANER I EUROPA www.altan.dk 70 26 83 03

Vejen til dit liVs altan begynder her! Danmarks førende leverandør af altaner til ældre etageejendomme.

Byggerådgivning Projektering· Byggestyring · Byggestyring Projektering Byfornyelse· Renovering · Renovering · Nybyggeri Byfornyelse · Nybyggeri Vurderinger · Tilstandsrapporter Vurderinger · Tilstandsrapporter VVS anlæg · Fjernvarmeanlæg VVS anlæg · Fjernvarmeanlæg Altaner · Tagboliger Altaner · Tagboliger Drift- & vedligeholdelsesplaner Drift- & vedligeholdelsesplaner EM-Konsulent for store ejendomme EMEM-Konsulent for store ejendomme

LARSEN & SØNDERGAARD BYGGERÅDGIVNING

BYGGERÅDGIVNING

Arkitekter & Ingeniører H C Ørsteds Vej 33 1879 Frederiksberg C Telefon 33 24 34 70 · www.ls-b.dk

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning Slotsgade 21, 3400 Hillerød info@fruergaard-larsen.dk www.fruergaard-larsen.dk

48 24 12 98 70 26 12 98

Byggeteknisk rådgivning · Projektering og tilsyn Tilstandsrapporter · By og bygningsfornyelse Energimærkning af små og store ejendomme Renovering Specielt for andelsboliger: Vurdering af andelsboliger ved salg

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning

BYGGERÅDGIVNING ARI har gennemført mere end 400 forskellige projekter bl.a. indenfor følgende områder: Kontorlejemål • tagrenovering • facader & vinduer • altaner • fundamenter • dræn og kloak • renovering af trapper og kældre • VVS og faldstammer

70 22 77 15

www.ari.dk


Privatboligen ønsker alle læsere en

god jul og et godt nytår Vi ser frem til lancering af vores Boligportal med mange spændende tiltag for boligforeninger i hele landet. mvh Privatboligen Elevatorer www.alevator.dk

Fra køkkentrappe til elevator?

70 70 20 18

Danmarks første systemleverandør af elevatorer til ældre etageejendomme.

Blandet

at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen til info@privatboligen.dk eller brug formularen på vores hjemmeside www.privatboligen.dk

GG EJENDOMSSERVICE

Køkkenlåg Døre er r Lampe Skab Møbler slåge Alt kan lakeres r -ring og hør

Reoler

dibberndesign.dk

HuSK

Professionel sPøjTelakering

nærmere

H.J. Holstvej 32 · 2610 Rødovre · Tlf. 3670 7123 · dib@dibberndesign.dk

Et varmt bad uden forstyrrelser... Techems vand-, varme- og elfordelingsmålere overfører data automatisk.

VICEVÆRT / VARMEMESTERSERVICE Viceværtservice

• Renholdelse af ejendommen • Tilsyn med ejendommen • Beboerkontakt • Pasning af grønne arealer • Alm. Vicevært arbejde • Snerydning / saltning

Varmemesterservice

• Tilsyn med varmeanlæg • Beboerkontakt • Elo • Alm. Varmemester arbejde

Derfor behøver du ikke at give adgang til lejemålet ved årsaflæsning og registrering af flytninger. Se dit forbrug på din pc via Techem Portalen - nemt og hurtigt.

Rengøring

• Trappevask • Vinduespolering

TEGLSTRUPVEJ 25 · 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 3927 9090 · FAX 3927 9095 · BIL TLF. 4075 8408 WWW.GG-EJENDOM.DK · GG@GG-EJENDOM.DK

www.techem.dk

Techem Danmark A/S Tlf.: 33 32 57 00

FORDELINGSREGNSKABER FJERNAFLÆSNINGSSYSTEMER FORDELINGSMÅLERE


Rådgivning Wismann Property Consult A/S

Ejendommens Byggeteknikker Få en professionel rådgivning fra start til slut – for din ejendoms skyld • • • • • • • • • • • • •

Valuarvurderinger du kan stole på! Vores vurdering anfører altid reference på, hvad tilsvarende ejendomme senest er handlet til eller udbydes til! Vi møder gerne på jeres GF!

Udarbejdelse af tilstandsrapporter Byfornyelse Byggeledelse Renovering og udskiftning af tage Udførelse af facaderenoveringer Udskiftning/vedligeholdelse af vinduer Etablering af tagboliger Etablering af altaner og udestuer Kælderrenovering og fundamentsforhold Ombygning af badeværelser og køkkener Renovering/udskiftning af faldstammer Udskiftning af vandinstallationer Vurdering af andelsboliger

Andelsboligforeninger tilbydes en gratis analyse: af mulighederne for bedre drift, finansiering og værdiansættelse. Vores rådgivning er vel dokumenteret hos vores knapt 100 boligforeninger og trofaste kunder.

Læs mere på www.wismann-as.dk! Wismann Property Consult A/S Åboulevard 1, st. · 1635 København V. Tlf.: 4088 1998 · lw@wismann-as.dk · www.wismann-as.dk

INGENIØRER ARKITEKTER KONSTRUKTØRER

Besøg vores leverandørguide på

PRIVATBOLIGEN.DK og find din leverandør

Kontakt: Lars Wismann, cand. merc. statsaut. ejd. mgl. & valuar

Forsikringsmæglere med speciale i forsikringsløsninger til store ejendomme, andels- og ejerforeninger Forsikringsmæglerselskabet assurance partner a/s

Gl. Kongevej 160 · 1850 Frederiksberg C Tlf. 33 25 20 10 · Fax 33 25 20 30 www.assurancepartner.dk info@assurancepartner.dk

Alex Rosendals Tegnestue Tegnestuen tilbyder alle former for arkitekt- og ingeniørbistand. Lad os være jer behjælpelig med tegninger, beskrivelser, renovering, byfornyelse, baderum, altaner, tagterrasser, elevatorer, økonomiske overslag, licitation, byggetilladelse, vurderinger m.m. Tilstandsrapporter fra kr. 10.000

Alex Rosendals Tegnestue Willemoesgade 61 · 2100 København Ø

Telefon 35 43 40 50

alex.rosendal@mail.tele.dk · www.artegnestue.dk

Hans Trebbien Stataut. ejendomsmægler og Valuar

Landsdækkende rådgivning ved valuarvurdering af andelsboligforeninger. Vurdering af andelskronen. Køb, salg & vurdering af fast ejendom samt vurdering af forbedringer i de enkelte lejligheder. medlem af DE/Dansk Ejendomsmæglerforening.

Peder Skrams Gade 27 DK-1054 København K Tlf. + 45 33 14 07 38 Fax + 45 33 14 08 38 hanstrebbien@mail.tele.dk

Tilsluttet / Member

Dansk ejedomsmæglerforening


PRIVATBOLIGEN · 22. årgang Udkommer 6 gange årligt. Sendes til bestyrelser i private andelsboligog ejerlejlighedsforeninger m.fl. Udgiver: De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 · 2840 Holte Telefon: 33 22 98 88 Telefax: 45 42 07 65 www.privatboligen.dk info@privatboligen.dk

DEPI De Private Boligers Informations­center er bestyrelsens kontakt til kvalificeret rådgivning samt deres sikkerhed for god service og prisbillige tilbud. Telefon: 33 22 98 88

Medlem‑af

Dansk Fagpresse

Redaktionen: Telefon: 33 22 98 88

Besøg vores leverandørguide på

PRIVATBOLIGEN.DK og find din leverandør

Annonceekspedition: Telefon: 33 22 98 88 Layout: Tryk: Illustrationer: Trykoplag:

Grafikeren.nu P.J. Schmidt A/S Henry Voss 7.000

Redaktionen påtager sig intet an­svar for manuskripter, fotografier og tegninger, som indsendes uopfordret. De i bladet nævnte produktbeskrivelser, kvalitets- og firmabetegnelser er kun vejledende, og redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, ligesom den heller ikke påtager sig ansvar for fejl i eventuelle produktinformationer, reklamer, an­vis­ninger m.v. Artikler og billeder fra bladet må ikke anvendes til reklame eller anden salgsvirksomhed uden Forlagets tilladelse. Eftertryk af artikler i uddrag er tilladt med kildeangivelse. Artikler, underskrevet af andre end redaktionen, behøver ikke nødvendigvis at dække bladets mening, og står for underskrivernes egen opfattelse.

John bergelin arkitekt m.a.a. Rådgivende ingeniører og arkitekter a/s Specielt for andels- og ejerforeninger • • • •

Byggeteknisk rådgivning Tilstands- og vedligeholdelsesrapporter Vurdering af andelslejligheder Renovering og ombygning: tage • kviste • tagterrasser • facader vinduer altaner • trappeopgange • badeværelser • indretning af lofts- og kælderarealer • gårdanlæg kloakanlæg

Rosenørns Allé 65-67 • 1970 Frederiksberg C • Telefon 35 36 01 02 • bergelin.dk

✁ Husk at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen på mail: info@privatboligen.dk eller brug blanketten: Du kan også vælge at benytte kuponen på privatboligen.dk

Undertegnede forening har skiftet formand:

PORTO

ARC Registreringsnr. (se bagside): __________________________ Foreningens navn:___________________________________ Ny formand:________________________________________

Modtager:

Adresse:___________________________________________

De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 2840 Holte

Postnr./By:_________________________________________ Telefon:____________________________________________ E-mail:____________________________________________ HUSK at udfylde mailadresse så i på den måde modtager vores nyhedsbrev.


Magasinpost SMP ID-nr. 42461

Nykredit er en bank, du kan tale forretning med

Som erhvervskunde i Nykredit får du en bank, der engagerer sig i din forening. Vi hjælper dig med at få økonomisk overblik, så du kan træffe de rigtige beslutninger. Vi tilbyder en lang række værktøjer til styring af betalinger, og hvis du indvier os i dine planer, kan vi aktivt bidrage til at realisere dem. På nykredit.dk/bankkunder fortæller tre af vores kunder, hvad de har fået ud af at bruge Nykredit som samarbejdspartner og økonomisk bagland. Se de små videoer og ring 70 22 15 77, hvis du vil tale forretning. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev til andelsboligforeninger på nykredit.dk/nyhedsbreve

Privatboligen 04.2012  

Privatboligen, Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger