Page 1

e 7 en er 6b akk tt e Kø tp bile til sid a r 2 i s Se St få rat t. og g ven E ild eg Ho .

Velkommen til Hoegild - nyt selskab i landbrugsmaskinebranchen

Velkommen til Hoegild . . . . . . . s 2 Langt billigere, men lige så god som en ny. . . . s 3 Blandeskovl med padler, til gummiged eller teleskoplæser. . . . . . . . . . . . . . . . . s 4 Blandesnegl med kvalitetscertifikat . . . . . . . . . . . . . s 5 Ny serviceorganisation. . . . . . . . s 5 Danmarks førende specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 6 Slid og reservedele, skal ikke være en stor udgift. . . . . . . . . . . . s 7 Velkommen til hoegild.com. . . s 8

The Agro Innovation Company


Velkommen til Hoegild Nyt selskab i landbrugsmaskinbranchen

Fokus på landbrugets udfordringer her og nu

Det glæder os hermed at byde dig velkommen til virksomheden Hoegild som vi har etableret her i efteråret. Virksomheden vil fremover beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af innovative produkter og koncepter til landbrug, med særlig fokus på mælke- og kvægproducenter. Vores udvikling vil ske i tæt samarbejde med jer. Vores hjemmemarked bliver fundamentet i udviklingen. Samtidig vil vi gøre en indsats for at synliggøre, at det netop er landbruget, som skaber de arbejdspladser, vi kommer til at etablere.

Hoegild er en rigtig iværksættervirksomhed med alt hvad det indebærer. Vi har ikke et udviklingsbudget, der tillader os at udvikle meget avancerede teknologier i starten. Alligevel har vi ambitioner om at opbygge en innovativ vækst virksomhed. Det handler om at tænke utraditionelt. Vi vil på nogle områder gå ad nogle nye veje, som i sidste ende kan komme landbruget til gavn.

16 år med fuldfodervogne Jeg har brugt de seneste 16 år af mit arbejdsliv, på at udvikle salget af fuldfoderblandere som salgschef hos JF-Fabrikken i Sønderborg. I 1997 fremlagde vi en plan for, hvordan JF skulle opnå mere end 30 % markedsandel, alene på det danske marked. Som de fleste ved, lykkedes det os ganske godt at realisere og fastholde den position. Med Kongskilde Industries´ overtagelse af JF i 2011, ønskede den nye Kongskilde ledelse imidlertid at satse på folk fra eget bagland og vore veje måtte skilles. Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg har kæmpet loyalt for JF til det sidste og ikke er løbet af pladsen. Det er helt og holdent et valg truffet af Kongskildes ledelse, som betyder, at jeg nu er fri og uafhængig, og har fået muligheden for at udleve drømmen om at skabe en virksomhed, på baggrund af en forretningsplan, som kan gavne landbruget. Sammen med den nye virksomhed, driver familien et mindre kvæglandbrug i Tvis nær Holstebro med produktion af slagtekalve. Det betyder, at vi selv har alle landbrugets udfordringer tæt inde på livet.

The Agro Innovation Company Nogle mener, at innovation er ensbetydende med udvikling af robotter og anden højteknologi. Vi ser snarere innovation som evnen til at vende traditionelle koncepter på hovedet og udvikle løsninger, som kan skabe bedre indtjeningsmuligheder for landbruget. Derfor er vores forretningsplan meget jordnær og rettet imod at kunne tilbyde løsninger, og alternativer som kvægbruget kan få gavn af med det samme - hellere i dag end i morgen. Som en nystartet og uafhængig virksomhed, kan vi realisere vore visioner hurtigt og effektivt. Vi er ikke bundet af en stor, tung og ineffektiv organisation, med andre ord: vi er ikke hæmmet af ”sådan plejer vi at gøre” tankegangen. Vi kan i stedet forfølge idéer og mål, som kan skabe vækst og fremtid, for såvel vores virksomhed som for jer i landbruget generelt. Vi vil gøre alt for at levere den mest fantastiske service og de mest innovative løsninger til landbruget. Vi glæder os til at møde jer derude, og til et godt fremtidigt samarbejde med mange af jer. Med venlig hilsen

Johnny Høgild Pedersen, Indehaver

Indehaver Johny Høgild i et afslappet øjeblik hjemme i stalden.

2 | hoegild.com


The Agro Innovation Company

edition

Langt billigere, men lige så god som en ny Af Erik Kjærgaard Christensen 130.000 kroner. Så meget har Søren Rasmussen, Vind ved Holstebro, sparet ved at investere i en 22 kubikmeter JFSTOLL vertikalblander, renoveret efter Hoegild Edition konceptet - sammenlignet med prisen på en fabriksny blander af samme type. Vognen er leveret af Hoegild ApS, som yder tre års garanti i forbindelse med firmaets servicepakke. - Jeg tror, min nyanskaffede vertikalblander er lige så god som en ny. Alle slidte dele som snegle, bundplade og hydraulikslanger er erstattet af nye. Desuden er vognen nymalet, så den fremtræder som ny, siger Søren Rasmussen, der har 125 Søren Rasmussen årskøer.

Olieskift i vinkelgearene Renovering af de brugte fuldfodervogne fra Hoegild ApS omfatter også olieskift i vinkelgearene. Og viser det sig, at der er spåner i olien i et vinkelgear, erstattes vinkelgearet af et nyt.

- Når jeg har valgt en toprenoveret fuldfodervogn fra Hoegild, så skyldes det først og fremmest den lavere pris. Men det hænger også sammen med, at jeg har tillid til firmaets indehaver, Johnny Høgild, som jeg oplever som dybt seriøs og tillidsvækkende, lyder det fra den vestjyske mælkeproducent, der indtil nu har haft en padleblander i en årrække.

Derfor vertikalblander - Den padleblander jeg havde, har fungeret tilfredsstillende. Når jeg nu er gået over til en vertikalblander, så er det blandt andet fordi, jeg tror, at denne blandertype er bedre til at fremstille fuldfoderblandinger til kvier og goldkøer. For eksempel tror jeg, at en vertikalblander er bedre til at snitte lang halm, forklarer Søren Rasmussen. - Og endelig så må vertikalblandeprincippet jo være godt, idet det jo efterhånden er blevet langt det mest udbredte her i landet, konstaterer han. Søren Rasmussen glæder sig til at deltage i Hoegild-Event 2014, i Herning i januar, fordi der her bliver lejlighed til at hilse på kolleger, se håndbold og lytte til gode foredrag, der handler om noget andet end kvægbrug.

hoegild.com | 3


Blandeskovl med padler, til gummiged eller teleskoplæsser Af Erik Kjærgaard Christensen

Der vil være flere meget spændende nyheder for danske kvægbrugere, når Hoegild ApS i løbet af kort tid får de første produkter hjem fra det franske firma Emily, som Hoegild ApS netop er blevet dansk importør af. Blandt de første produkter, der kommer hjem fra Emily, vil der for eksempel være en 7,5 kubikmeter blandeskovl til montering på en gummiged eller en stor teleskoplæsser. Blandeskovlen der er opbygget som en padleblander, vil være udstyret med en silofræser, så den kan anvendes som selvfyldende maskine, der spilder meget lidt. Selve blandeorganet er hydraulisk drevet. Når fuldfoderet er færdigblandet, åbnes et spjæld i hver side af skovlen, så udfodringen kan gå i gang. Blanderen egner sig især til at arbejde med græsensilage, men kan håndtere alle typer ensilage. Blandeskovlen fås med vejeudstyr, så der kan fremstilles præcist sammensatte fuldfoderblandinger.

Blandeskovl fra

4 | hoegild.com

Hurtig blanding Blandingen af foderet foregår ved, at selve blandeorganet rotorer rundt og skifter rotationsretning flere gange undervejs. Dette princip giver en hurtig blanding af fuldfoderet. Vurderingen hos indehaveren af Hoegild ApS, Johnny Høgild er, at dette udstyr på nogle kvægbedrifter vil kunne erstatte traktor, læsser og fuldfoderblander. - Jeg forestiller mig, at en padleblander monteret på en gummiged eller en teleskoplæsser, på nogle kvægbedrifter alene vil blive anvendt til at fremstille foderblandinger til opdrættet, siger Johnny Høgild. - Undertiden står opdrættet jo i lave stalde, så det er besværligt at komme ind med en traditionel, høj fuldfoderblander. Her vil det være meget nemmere at komme ind med en padleblander, monteret på en gummiged eller en teleskoplæsser, forklarer han. Emily-produktprogrammet omfatter blandt meget andet også grabbe til rundballer.


Verdensnyh e d

Blandesnegle med kvalitets certifikat I rækken af nye tiltag fra Hoegild, er vi nu klar til at lancere et helt nyt koncept, som fremover vil sikre, at man som landmand får den kvalitet, man bliver stillet i udsigt. Der tales meget om stålkvaliteter i forhold til landbrugsmaskiner generelt og fuldfoderblandere i særdeleshed. At det er et debatemne er ikke så underligt, for stålkvalitet er sammen med godstykkelse, det egentlige måleparameter når man taler levetid på stål, som udsættes for hårdt slid. Men i virkeligheden har den enkelte landmand ikke en kinamands chance for at tjekke, om han får den stålkvalitet som han er blevet stillet i udsigt. En del kvægfolk har de senere år oplevet, at f.eks. blandesneglene i deres fodervogne er blevet slidt hurtigere end forventet. Det kan der være en naturlig grund til, nemlig at blanderen simpelt hen har blandet flere timer end man troede, men det kan jo også skyldes udsving i kvaliteten fra leverandøren.

Hos Hoegild vil vi gerne sætte fokus på kvalitet og give landmanden en sikkerhed for, at han får det han bliver lovet. Derfor lancerer vi nu et kvalitets certifikat, på de forskellige typer blandesnegle som vi har i programmet. I praksis fungerer det sådan, at hver enkelt blandesnegl forsynes med et unikt serie- og løbenummer. Vore underleverandører udleverer så et certifikat, som dokumenter stålkvalitet, svejsekvalitet osv., i forhold til netop den blandesnegl med det unikke serie- og løbenummer som den enkelte kunde får udleveret. Dette tiltag vil selvfølgelig udfordre leverandører, som måske har ”oversolgt” deres produkt. De vil nok få et behov for at komme ud af busken. I sidste ende vil det være til gavn for den enkelte landmands sikkerhed for kvalitet. At vi vælger at kalde konceptet for en verdensnyhed, lyder måske lidt flot. Vi har undersøgt markedet, og der er tilsyneladende ingen producenter, noget sted i verden, som tilbyder en tilsvarende kvalitetssikring.

Ny serviceorganisation Vi har netop ansat den første af flere servicemontører. Det betyder, at vi er på landevejen med tilbud om fantastisk service til dig. Vi udfører alle serviceopgaver for dig til fast lav timepris, eller på baggrund af et samlet tilbud. Du vælger blot, hvad der passer dig bedst. Vore servicemontører er uddannede landbrugsmaskinmekanikere, og deres kompetencer spænder fra helt basale serviceopgaver, til en mere avanceret rådgivning i anvendelse af PC og dataoverførsel, i forbindelse med trådløse vejesystemer. Køber du slid- og reservedele direkte fra vores lager, sender vi meget gerne vore montører ud for at udføre service og montering. Men du kan naturligvis også vælge at bruge din lokale smed eller maskinforretning til service og montering. Vores serviceorganisation er et tilbud, ikke en betingelse. hoegild.com | 5


Danmarks førende specialist …når det handler om din fuldfoderblander Vi har et mål om at blive Danmarks stærkeste specialist i levering af slid- og reservedele til blandt andet fuldfoderblandere. Vi leverer direkte til dig uden fordyrende mellemled. Derfor har vi konkurrencedygtige priser og har i de fleste tilfælde bedre priser, end du kan finde andre steder i markedet. Kvaliteten af vore slid- og reservedele er høj, og lever op til kvaliteten på originale dele. Når du køber hos os giver vi gerne et tilbud på montering udført af vore dygtige servicemontører, men det er dit valg. Du kan også bestille direkte hos os og vælge at montere selv, eller overlade det til din lokale smedeforretning. Når du bestiller KAMPAGNE STARTPAKKEN til en pris på 3.495 kr. + moms, kan du frit bestille netop de dele du har brug for. Vi har rigtig meget på lager, og kan levere til stort set alle mærker. Mangler du noget, vi ikke har på lager, forsøger vi at fremskaffe det hurtigt.

Priseksempler: Bestilling direkte hos Hoegild

Bestilling originale dele (f.eks. JF dele)

Kort kniv for vertikalblander kr. 395,- Kort kniv til vertikalblande kr. 579,Standard vertikalblandesnegl kr. 19.500,- Standard vertikalblandesnegl kr. 24.300,*Serviceeftersyn på timeløn kr. 425,- Serviceeftersyn på timeløn ca. kr. 475,*En af vores montører kontakter dig telefonisk inden besøg. Det gør han for at være bedst mulig klædt på, i forhold til det udstyr og de reservedele, han skal have med i bilen. Sker det alligevel, at han mangler en reservedel, slukker han timetælleren, mens han henter eller skaffer den pågældende del. Med andre ord, du betaler, kun for det du får!

Det kan du f.eks. få i din STARTPAKKE – pris kr. 3.495,• Serviceeftersyn, montør i 3 timer • Knive for vertikalsnegl, 8 stk • Inkl. 2 stk. billetter til HOEGILD EVENT (værdi kr. 2.500,-)

DU SPARER OP TIL kr. 4.500 ,-

Når du bestiller en KAMPAGNE STARTPAKKE, sender vi dig yderligere information, om hvordan vi gennem optimering af servicekonceptet, kan give dig en professionel og konkurrencedygtig service-backup.

Eksempler på produkter du kan købe gennem Hoegild, der er selvfølgelig flere versioner af de enkelte dele. Blandesnegle

6 | hoegild.com

Knive

vejeceller


Slid- og reservedele SKAL ikke være en stor udgift …tjek prisen med os når du køber ind Vi leverer til mange typer maskiner og næsten alle mærker. Er du i tvivl om vi kan tilbyde en løsning til netop dine maskiner, er du altid velkommen til at kontakte os. Efter som projektet udvikles vil du i de kommende uger kunne søge meget præcis information, priser og kampagne tilbud på vores hjemmeside bl.a. på følgende produktområder:  Rivefjedre til hø-maskiner  Knive til skårlæggere  Alle typer sliddele til plove  Alle typer sliddele til tandharver, rotorharver, fræsere m.m.

Priseksempel:

Læs mere om Hoegild Event i vedlagte folder

Det kan du f.eks. få i din STARTPAKKE – pris kr. 3.495, 12 stk. plov-spidser  12 stk. plov-landsider  Inkl. 2 stk. billetter til HOEGILD-EVENT 2014

Du sparer op til kr. 4.000,-. Hør hvad prisen er til din maskine.

Håndbold Europamesterskab 2014

Vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse i forbindelse med bestilling af dele hos Hoegild. Vi har imidlertid forrygende travlt allerede nu, så vi beder om din forståelse, hvis du de første uger oplever leveringstid på nogle dele.

Gear

trådløse vejesystemer

Sliddele

hoegild.com | 7


Tjek vor es nye h jemmes www.ho ide egild.co m

The Agr o Innova tio

Grafikeren.nu • 26 37 39 64

Du kan b n Comp any l.a.:  Tilmeld e dig vor es nyhed  Blive o sbrev og pdateret events med fag  Opnå g lige artik ode kam ler pagne ra  Få info batter rmation om inno  og me vative lø get mere sninger o ... g koncep ter

Ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte os.

The Agro Innovation Company

Tlf. 60 82 16 50 • info@hoegild.com www.hoegild.com

Hoegild folderlow  

Velkommen til Hoegild

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you