Page 1

BRØNDBYERNES IDRÆTSFORENING “BIF” ÅRBOG 2013/14


Holdbillede

2

BIF 책rbog 2012/2013


Indhold

BIF 책rbog 2012/2013

3


Holdbillede

4

BIF 책rbog 2012/2013


Forord

BIF 책rbog 2012/2013

5


6

BIF 책rbog 2012/2013


Per Bjerregaard hædret med Rodeprisen 2012

Rodeprisen er en fodboldpris, som blev indstiftet i 2006 - faktisk den største af sin slags i Danmark. Prisen er inspireret af den daværende direktør i Divisionsforeningen, Claus Rode, som gennem en årrække bl.a. var med til at indgå de første, vigtige tv-aftaler. Disse aftaler har haft en afgørende betydning for udviklingen af professionel fodbold i Danmark, og de har stadig en stor betydning for klubber over hele landet. Bo Andersen (kommunikationschef hos TV2) overrakte prisen til Per Bjerregaard ved en lille ceremoni i klubhuset tirsdag d. 4. december. Her er et uddrag af Bo Andersens tale: ”Hvert år siden 2007 er Rodeprisen blevet tildelt personer, som på forskellig vis har været med til at højne niveauet og fremme udviklingen i dansk fodbold. Faktisk var det netop her i Brøndby, at den første Rodepris blev uddelt i 2007 til Emil Bakkendorff, så det er en stor fornøjelse for os at være tilbage her på Vestegnen i dag. Priskomitéen har i år bestået af TV 2 SPORTs sportschef Lene Ugilt Hansen, fodboldekspert og kommentator Jens Jørgen Brinch, B.T.’s sportschef Jacob Staehelin, Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen og ikke mindst Käthe Rode, som også er med her i dag til at overrække Rodeprisen 2012. I år har priskomitéen valgt at hædre fire af dansk fodbolds ”grand old men” som i de seneste mange år har været med til at professionalisere fodbolden, samtidig med at de har fastholdt en stærk og loyal tilknytning til deres respektive klubber - nemlig Hans Bjerg-Pedersen fra Lyngby, Niels-Christian Holmstrøm fra KB, Jørn Kønig fra HIK og naturligvis Brøndbys Per Bjerregaard, som vi er samlet i dag for at hylde. Priskomitéen hæfter sig bl.a. ved, at Per Bjerregaard allerede på et tidligt tidspunkt, tilbage i 80’erne, satte dagsordenen og var med til at etablere landets første fuldtidsprofessionelle fodboldklub - en vigtig bedrift, som sidenhen har vist vejen for mange andre klubber. Ud over en kæmpe indsats her i Brøndby, har Per også bestridt diverse udvalgsposter i bl.a. DBU-regi, og derigennem været med til at sætte kursen for dansk topfodbold. Når man tager et kig på listen over af alle de ting, Per har været involveret i gennem årene, er det tydeligt for enhver, at det bestemt ikke har været et 9-til-5-job! Vi håber derfor, at du - Per - vil tage imod Rodeprisen i den ånd, den er tiltænkt: Nemlig som et skulderklap og en anerkendelse af din kæmpe indsats for dansk fodbold i de seneste fire årtier. Et stort, stort tillykke!” Der skal også fra klubben lyde et stort Tillykke til Per med den fornemme pris.

BIF årbog 2012/2013

7


Per takker for de fine ord!

Per Bjerregaard Formand i 40 år

Efter 40 år som formand for BIF meddelte Per på generalforsamlingen i januar at det var tiden hvor roret skulle overdrages til en ny formand. Her gengives Ebbe Jørgensens tale til Per: Kære Per Efter 40 år som formand for Amatørklubben, er dagen kommet, hvor du har truffet din beslutning. Vi har i klubben stor respekt for at du igennem længere tid har gennemtænkt DIN beslutning, meget. Klubben har rigtig meget at takke dig for. Faktisk stort set alt det som klubben Brøndby har opnået /bygget op - i disse mange år, er med dig i front. Men du stopper jo kun som formand for amatørbestyrelsen. Jeg tror ikke der findes en fodboldklub i Danmark eller sågar en idrætsforening under DIF, hvor én person har været formand i 40 år. I givet fald FÅ personer. Det er helt unikt, nærmest ubeskriveligt flot, alt det som du både har stået i spidsen for, og samtidig har været foregangsmand for, ja, reelt iværksætter for. Din kreativitet og dine ideer, dine påvirkninger, dine udførelser og sikring af fælles ånd m.m., er fantastiske. Men ikke kun i klubben Brøndby har du udført / stået for udvikling. Du har også været et ”lokomotiv” for dansk fodbold, og ligeledes DBU har meget at takke dig for. I DBU har du også siddet med i bestyrelsen i rigtig mange år. Og fortjent har du også opnået den højeste udmærkelse i DBU : Guldnålen. Det vil føre for vidt at opremse alle de ting og ideer, som du har ført ud i livet for klubben. Det skal bare konstateres, at du igennem disse mange år har stået bag hovedparten af udviklingen i dansk fodbold, og har æren for at især klubben Brøndby er et af de allerstørste brand` - ikke blot i dansk fodbold, også i den europæiske fodboldverden, og ligeledes et kæmpebrand i mediebilledet i Danmark. Igennem mange år og især på det seneste, har der i perioder ikke været én dag hvor Brøndby IF ikke har fyldt både avisforsider, medierne generelt, ja, faktisk har været i ”Breaking News” hver time i nyhederne ! Den sidste lange periode kunne både vi og især DU, godt nok have undvære. Men Brøndby kommer ovenpå igen. Det er vi overbevist om. 8

BIF årbog 2012/2013


De mange her i klubben - der kender dig godt - ved at du ikke er meget for at blive hyldet, og fremhævet. Uanset hvad du selv føler herfor, og i øvrigt gerne vil fremhæve alle andre, herunder fællesskabet, så skal du ranke ryggen og lytte nøje til denne hyldest, som er dig vel undt og vildt berettiget. Vi ved jo godt du er en beskeden jysk natur, en kronjyde. Dansk fodbold og især klubben Brøndby ville ikke have opnået de mange flotte resultater, uden dine visionære ideer og de udførelser som du har stået i spidsen for. Det vil klubben aldrig kunne takke dig nok for. Du har ligeledes haft betydning for det store sociale ansvar som klubben gennem årene har betydet for mange unge mennesker, og bl.a. har du også været igangsætter for både Brøndby Gymnasium og Brøndby IdrætsEFTERskole. Forhåbentlig starter en nu en ny epoke i dit liv. Alice er også gået på pension og I har nu mulighed for at nyde familien på en god fælles måde, som du aldrig har haft tid til. Og nu kan du så også nyde jeres børn og nu flere børnebørn. Nu er det på tide, du skal opdage, at livet heldigvis også indeholder andre værdier. Faktisk ved vi at du igennem mere end 40 år har brugt faktisk alle døgnets vågne timer (du har ”i gl. dage” ikke sovet meget) på at tænke på fodbold, på Brøndby. Faktisk har jeg regnet det ud til mere end 230.000 timer -..uha I Brøndby-regi har vi nogle forventninger til dig. Du kan fortsat bruges i nogle udvalg, og du har sagt JA. Det er jo ”kun” som formand gennem 40 år du har besluttet at stoppe.

Ebbe Jørgensen holder tale for Per

Generalforsamlingen hylder Per

Bestyrelsen siger tak og hylder Per

Jørgen P, takker Per på vegne af Forældre BIF BIF årbog 2012/2013

9


Dels har du lovet at du vil indtræde i Jubilæumsudvalget, der snarest begynder at planlægge klubbens 50 års fødselsdag om mindre end 2 år, og så har vi ligeledes andre forventninger til dig, nemlig at du viser dig i klubben, både her i klubhuset, men i lige så høj grad på Stadion, herunder bl.a. i loungerne. Som veteranmedlem vil vi gerne se dig ved det bord i Laudruploungen, hvor veteraner har plads. Der har vi savnet dig. Som jeg sagde tidligere : Du har al grund til at ranke ryggen. Det vil være helt urimeligt hvis pressens og visse fan`s behandling af dig igennem nogle år, skulle vedblive at påvirke dig. Det fortjener du ikke. Bestyrelsen har derfor besluttet at påskønne dit virke i klubben gennem mere end 40 år, ved at give dig en afskedsgave, nemlig et gavekort, til en rejse for dig og Alice, og dels et gavekort hvor du får mulighed for at samle de særlige brøndby-venner der står dig nær, til en spisning et hyggeligt sted. Afslutningsvis vil jeg derfor gerne have at generalforsamlingen sammen med bestyrelsen, hylder Per for hans næsten helt ubeskrivelige betydning - for klubben. Tak, Per. Det gør vi med 3 hurraråb - med ønsket om at Per vil nyde sin - nye tid - i mange år. Og sluttes med BIF-råbet. Billederne, på forrige og denne side, er velvilligt stillet til rådighed af DBU Sjælland.

Formand for DBU Sjælland, Kurt Bagge, overrækker DBU Sjællands Guldnål:

Sammen med bestyrelsen og generalforsamlingen udbringer Per et trefoldigt leve for BIF

Kurt Bagge og Per med det synlige bevis på hæderen fra DBU Sjælland.

Finn P. takker Per på vegne af BIF’s Veteraner.

10

BIF årbog 2012/2013


BIF 책rbog 2012/2013

11

Bif 2012 2013 1 11  

korrektur

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you