Page 1

CI MANUÁL ZNAČKY TOP WOOD WINDOWS


Ăšvod

2

3


1.1

4

Pozice znaฤky

1.2

Jak pracovat s manuรกlem

5


1.3

Obsah

1. 1.1 1.2 1.3

Úvod .....................................................................xx Pozice značky .....................................................xx Jak pracovat s manuálem ................................xx Obsah ...................................................................xx

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Značka .................................................................xx Logo......................................................................xx Základní varianta loga .......................................xx Černobílá, jednobarevná varianta loga .........xx Inverzní černobílá, jednobarevná varianta loga .............................xx Ochranná zóna...................................................xx Minimální velikost loga .....................................xx Použití loga na podkladové ploše ..................xx Zakázané použití loga .......................................xx Barevnost .............................................................xx Barevnost loga ....................................................xx Doplňkové barvy ................................................xx Písmo ....................................................................xx Základní písmo ...................................................xx Doplňkové písmo ...............................................xx

2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.3 2.3.1 2.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1

6

Základní grafické prvky ................................xx Vizuální jazyk ......................................................xx Image fotografie.................................................xx Produktové fotografie .......................................xx Doplňkové grafické prvky, podkladové plochy, piktogramy .....................xx Tabulky, grafy, ilustrace ....................................xx Rétorika ................................................................xx Slogan...................................................................xx

3.2.2 3.2.3

Tonalita sdělení ..................................................xx Klíčová slova........................................................xx

4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6

Aplikace ..............................................................xx Komunikace ........................................................xx Tisková inzerce ...................................................xx Billboard ...............................................................xx Letáček do schránky – kampaň .....................xx Letáček do schránky – mapka OZ .................xx Plakát ....................................................................xx Web banner .........................................................xx Navigace ..............................................................xx Navigační billboard ............................................xx Navigační značení..............................................xx Plachta – banner ...............................................xx Plachta a plech. cedule – označení stavby ..xx Štítová stěna ........................................................xx POSM ....................................................................xx Světelná reklama ................................................xx Vývěsní štít...........................................................xx Polep výloh .........................................................xx Stojan na prospekty ...........................................xx Vlajka ....................................................................xx Interiérové logo ..................................................xx Tiskoviny Katalog produktů – titulní strana ...................xx Katalog produktů – vnitřní dvoustrana .........xx Katalog produktů – zadní strana ....................xx Prezentace Power Point ...................................xx Prezentační složka .............................................xx CD-ROM ..............................................................xx

Značka

7


2.1 2.1.1

Logo Základní varianta loga

Logo TWW je tvořeno dvěma textovými částmi a symbolem registrované značky. Je zakázána veškerá barevná nebo proporční manipulace s podobou logotypu.

8

2.1 2.1.2

Logo Černobílá, jednobarevná varianta loga

Tuto variantu je možno používat pouze v černobílých aplikacích. Logo lze umístit na bílý podklad, nebo na podklad světle šedý s maximální sílou podkladové plochy 20%.

9


2.1 2.1.3

Logo Inverzní černobílá, jednobarevná varianta loga

2.1 2.1.4

Logo Ochranná zóna

Velikost ochranného prostoru je odvozena z výšky verzálek spodní textové části loga (velikost x). Pravidlo ochranné zóny se vztahuje na všechny varianty logotypu.

x x

10

11


2.1 2.1.5

Logo Minimální velikost loga, síťový rozkres

2.1 2.1.6

Minimální velikost logotypu zaručuje jeho dostatečnou čitelnost. Pro základní barevnou podobu loga, použitého na bílé podkladové ploše, je tato velikost (x) stanovena na 18 mm šířky logotypu. Velikost je nutné přizpůsobit konkrétním požadavkům jednotlivých tiskových a výrobních technologií. Síťový rozkres slouží ke konstrukci značky a definuje poměry jednotlivých částí značky. Velikost Y je odvozena od tloušťky příčného tahu písmene .

Logo Použití loga na podkladové ploše

Základní barevnou variantu loga je nejlépe používat na bílé podkladové ploše. V ostatních případech je nutno řídit se těmito pravidly: a) aplikace logotypu na světlém podkladu – je povolena maximální síla podkladové plochy 20% b) je povoleno použití jednobarevné negativní varianty i v plnobarevném dokumentu. Tato varianta je určena pro vkládání do sytých barevných ploch nebo tmavých obrazových podkladů. (Ukázky podkladových ploch jsou pouze příklad.)

Minimální velikost

Síťový rozkres

Barevná varianta

y

x = 18 mm

Jednobarevná negativní varianta

12

13


2.1 2.1.7

Logo Zakázané použití loga

Je zakázána aplikace základní varianty loga na velmi tmavé nebo barevně shodné plochy a umístění na příliš strukturovaném obrazovém podkladu. Je zakázána jakákoli tvarová nebo proporční manipulace s logem.

2.3 2.3.1

Barevnost Barevnost loga

CMYK – pro soutiskové barvy RGB – pro subtraktivní zobrazování Pantone – pro tisk přímých barev

(Ukázky zakázaných podkladových ploch a deformací jsou pouze příklad.)

Ukázky zakázaných variant použití

Barevnost CMYK

TWW zelená 1 100–0–100–0

TWW tmavě hnědá 80–100–100–0

TWW zelená 1 0–144–54

TWW tmavě hnědá 87–43–39

TWW zelená 1 Pantone 355 C

TWW tmavě hnědá Pantone 4975 C

Barevnost RGB

Barevnost Pantone

14

15


2.3 2.3.2

Barevnost Doplňkové barvy

2.2 2.2.1

Písmo Základní písmo

Použití dopňkových barev se řídí těmito pravidly: TWW zelená 2 - barevné zvýraznění textů, barva podkladové plochy atd. TWW světle hnědá - barevné zvýraznění textů nebo jako barva některých doplňkových grafických prvků TWW červená - barva textu nebo podkladové plochy pro zvýraznění akčních nabídek nebo hlavních benefitů TWW béžová 1 a 2 - barevný přechod nebo barevná plocha podkladu TWW modrá 1 a 2 - barevný přechod nebo barevná plocha podkladu TWW zelená 3, 4, 5, 6 - barevný přechod podkladu

Základním písmem jednotného vizuálního stylu TWW je písmo Museo Sans v řezech 300, 500 700 a 900. Ve specifických případech je možné použít také řezu Museo Sans 100 a nebo Museo Sans Italic.

Barevnost CMYK

Museo Sans 300 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890 TWW zelená 2 30–0–100–38

TWW světle hnědá 0–34–100–42

TWW červená 0–86–100–4

Museo Sans 500 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890 Museo Sans 700

TWW béžová 1 0–2–5–2

TWW béžová 2 0–5–21–5

TWW modrá 1 5–0–0–0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890

TWW modrá 2 20–0–0–0

Museo Sans 900

TWW zelená 3 45–0–100–32

16

TWW zelená 4 64–0–99–59

TWW zelená 5 74–0–100–75

TWW zelená 6 82–0–97–95

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890

17


2.2 2.2.1

Písmo Doplňkové písmo

Doplńkovým písmem jednotného vizuálního stylu TWW je písmo Helvetica Neue LT Pro ve všech dostupných řezech. Pro počítačové šablony je možné použít písmo Arial.

Helvetica Neue LT Pro Roman A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890

Základní grafické prvky

Helvetica Neue LT Pro Bold A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890 Helvetica Neue LT Pro Black Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890 Helvetica Neue LT Pro Heavy Condensed A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890 Arial Regular A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1234567890

18

19


3.1 3.1.1

20

Vizuální jazyk Image fotografie

21


3.1 3.1.2

22

Vizuální jazyk Produktové fotografie

23


3.1 3.1.3

Vizuální jazyk Doplňkové grafické prvky, podkladové plochy, piktogramy

Doplňkové grafické prvky

Podkladové plochy

Lorem ipsum dolor sit nonnumy

Lorem ipsum dolor sit nonnumy lorem ipsum dolorum

Piktogramy

Akční nabídky, zvýraznění, upoutávky

dlouhá životnost

dlouhá životnost

prodloužená

prodloužená

záruka

záruka

český výrobek

český výrobek

přírodní materiál

přírodní materiál

Lorem ipsum dolor sit nonnumy lorem ipsum dolorum

Lorem ipsum dolor sit nonnumy lorem ipsum dolorum

Lorem ipsum dolor sit nonnumy

24

25


3.1 3.1.4

Vizuální jazyk Tabulky, grafy, ilustrace

Tabulky

Grafy

Ilustrace

1 2

EUROOKNO IV68

PROFIL DESIGN

plošně odsazené

POVRCH

Vnější

TERMOOKNO IV84

DŘEVOHLINÍK IV86

DŘEVOHLINÍK IV86 TRI

DŘEVOHLINÍK IV120

3

dřevo 4

hliník

5

Vnitřní dřevo ROZMĚRY (mm)

Staveb. hloubka

84

86

86

120

Pohledová šířka (rám/křídlo)*

119

119

122

122

122

Pohledová šířka štulp*

122

122

122

122

122

Pohledová šířka sloupek* SYSTÉM TĚSNĚNÍ POČET TĚSNĚNÍ BARVA TĚSNĚNÍ (na přání 2 těsnění)

9

68

8 7

184

184

188

188

188

středové

středové

středové

středové

středové

9

1

1

2

2

2

10

12

bílá

Termookno IV84 Top Termo

béžová

Termookno IV84 Top Termo

15 250 000

hnědá

Eurookno IV68

7 500 000

Eurookno IV68

antracit

Dřevohliník IV86

5 800 000

Dřevohliník IV86

BEZPEČNOSTNÍ BODY

2

2

2

2

1,1

1,1

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA TROJSKLEM Ug

0,6

0,5

0,5

1,2

0,82

1,19

0,78

0,7

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM Uokna

11

13

2

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVOJSKLEM U g

TYPY OTVÍREK

6

Fix Otvíravé a otvíravě-sklopné

20%

Sklopné Balkonové dveře Balk. dveře s nízkým prahem

54%

Balk. dveře ven otvíravé Odstavně posuvné balk. dveře Vchodové dveře STAVEBNÍ TVARY

26

26% Termookno IV84 Top Termo

standard – pravoúhlá šikmá

Eurookno IV68

oblouková

Dřevohliník IV86

27


3.2 3.2.1

Rétorika Slogan

3.2 3.2.2

Rétorika Tonalita sdělení

x 2,5x

28

y

29


3.2 3.2.3

Rétorika Klíčová slova

Aplikace

30

31


4.1 4.1.1

Komunikace Tisková inzerce

4.1 4.1.2

Komunikace Plakát

Termookna

s dotací až Termookna

s dotací až

35 %

Termookna

Termookna TWW

s dotací až

s dotací až

Atraktivní ceny Prodej na splátky Široká nabídka služeb a doplňků

Atraktivní ceny Prodej na splátky Široká nabídka služeb a doplňků

Akce platí do xx. xx. 2010. Pla Platí latí pro uzavřené objednávk objednávky v minimální výši 120 000 Kč před montáže a DPH). p řed slevou (cena oken bez příslušenství, p

Více informací na prodejních p místech nebo na www.termookna.cz

Akce platí do xx. xx. 2010. Více informací na prodejních místech nebo na www.termookna.cz.

Miroslav Růžička - R.M.S. Chelčického 5, Plzeň, rms@volny.cz, tel.: 377 423 245 TopWin, spol. s r.o. Sladkovského 21, Plzeň, plzen@topwin.cz, tel.: 377 441 493

www.twwokna.cz

Atraktivní ceny Prodej na splátky y Široká nabídka služeb a doplňků Akce platí do xx. xx. 2010. Více informací na prodejních ních místech nebo na www.termookna.cz.

Kontaktujte naše obchodní partnery: Kontaktujte naše obchodní partnery:

35 %

35 %

Miroslav Růžička - R.M.S. Chelčického 5, Plzeň, rms@volny.cz, tel.: 377 423 245 TopWin, spol. s r.o. Sladkovského 21, Plzeň, plzen@topwin.cz, tel.: 377 441 493

www.twwokna.cz

Kontaktujte naše obchodní partnery: y: Miroslav Růžička - R.M.S. el.: 377 423 245 Chelčického 5, Plzeň, rms@volny.cz, tel.: TopWin, spol. s r.o. Sladkovského 21, Plzeň, plzen@topwin.cz, n.cz, tel.: 377 441 493 377 441 493

www.twwokna.cz

Termookna TWW vám ušetří až 10 000 Kč za rok! Dotace se vztahuje na profil Eurookno IV68, Termookno IV84, Termookno IV84 Top Termo. Více informací na prodejních místech.

www.twwokna.cz

32

33


4.1 4.1.3

Komunikace Letáček do schránky – kampaň

Termookno IV84 Top Termo

4.1 4.1.4

Technické informace čtyřvrstvý lepený smrkový hranol s vloženou vrstvou tepelné izolace

TERMOOKNO IV84 Top Termo

PROFIL DESIGN

stavební hloubka 84mm okenní kování SIEGENIA AUBI s bezpečnostními prvky

plošně odsazené

POVRCH

vnější: dřevo vnitřní: dřevo

ROZMĚRY (mm)

staveb. hloubka

4 polohy otevírání pomocí jedné kliky (otevřeno, zavřeno, letní větrání, zimní větrání) na přání termodistanční sklolaminátový rámeček SWISSPACER nebo TGI celoobvodové těsnění v drážce křídla, v rozích pevně spojené, trvale pružné

Okno s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi pro nízkoenergetické a pasivní domy

Top Termo IV84 Uw = 0,7 W/m2K při použití standardního trojskla Ug = 0,5 W/m2K

Top Termo IV84 Uw = 0,61 W/m2K při použití trojskla Ug = 0,4 W/m2K

Jedinečná konstrukce profilu s vloženou vrstvou tepelné izolace.

84

pohledová šířka (rám/křídlo)*

122

pohledová šířka sloupek*

184 středové

POČET TĚSNĚNÍ

2

BARVA TĚSNĚNÍ

bílá béžová hnědá antracit

hliníková termookapnice, eloxovaná, s úplným přerušením tepelného mostu

BEZPEČNOSTNÍ BODY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA TROJSKLEM Ug

0,5

přídavná okapnice na křídle

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM Uokna

0,7

dvojité těsnění

TYPY OTVÍREK

2

fix otvíravé a otvíravě-sklopné

Standard Termo

sklopné

• lepené, podélně napojované smrkové dřevo • izolační trojsklo 4-16-4-16-4, Ug = 0,5 W/m²K • zvukový útlum Rw = 33 dB • dvojité těsnění

balkonové dveře

balk. dveře ven otvíravé odstavně posuvné balk. dveře STAVEBNÍ TVARY

standard – pravoúhlá šikmá

Smrk

Třešeň

Přírodní 04

Dub světlý 04

Ořech světlý 07

Modřín

Tabák 03

Kaštan světlý

Med

Kaštan tmavý

Ořech tmavý 04

Teak

Palisander

Rubín

Listová zeleň

Borovice

Bílá RAL 9016

ID šedá 07

ID transparentní 07

ID bílá 07

Elegant • lepené, podélně nenapojované smrkové dřevo • izolační trojsklo 4-16-4-16-4, Ug= 0,5 W/m²K • dvojbarevné provedení (z venkovní strany odstíny dle RAL, interiérová strana bezbarvý lak) • omezovač otevírání křídla na 90°, krytky kování • zvukový útlum Rw = 33 dB • dvojité těsnění v křídle

Elegant IV84 (interiér – smrk)

ID Royalrot 07

ID třešeň 07

ID buk 07

ID zelená 07

ID růžová 07

Ukázka barevného provedení je pouze orientační.

Vzorková prodejna Havířov

Vynikající tepelná izolace předurčuje tento profil do nízkoenergetických a pasivních domů.

ířov-Město Příčná 2, 736 01 Havířov-Město el.: 596 514 325-6 info@okno-maty.cztel.:

Dřevěné okno IV84 Top Termo přináší vysoké úspory tepla bez nutnosti rozšíření stavební hloubky profilu. vrstva tepelné izolace

www.twwokna.cz

34

Atraktivní ceny Prodej na splátky Široká nabídka dka služeb a doplňků oplňků

balk. dveře s nízkým prahem

Luxus • lepené, podélně nenapojované smrkové dřevo • izolační trojsklo 4-16-4-16-4, Ug = 0,5 W/m²K • zvukový útlum Rw = 33 dB • dvojité těsnění

Nová vzorková prodejna TWW v Havířově

119

pohledová šířka štulp*

SYSTÉM TĚSNĚNÍ

Komunikace Letáček do schránky – mapka OZ

Regionální partner

dvojité těsnění

zasklení

www.twwokna.cz

www.twwokna.cz

35


4.1 4.1.5

Komunikace Billboard

4.1 4.1.6

Komunikace Web banner

Termookna s dotací až

Termookna s dotací až

Termookna s trojsklem vám ušetří až 10 000 Kč za rok!

35 %

Termookna TWW s trojsklem vám ušetří až 10 000 Kč za rok!

Termookna s dotací až

35 %

35 % www.twwokna.cz Miroslav Růžička - R.M.S. Chelčického 5, Plzeň, rms@volny.cz, tel.: 377 423 245

Kontaktujte naše obchodní partnery!

Termookna s dotací až

35 %

36

37


4.2 4.2.1

Navigace Navigační billboard

4.2 4.2.4

Největší vzorková prodejna

Navigace Štítová stěna

Navštivte vzorkovou prodejnu Nové Sady 30 543 215 896

Zašová 660 Tel.: 571 751 301

Palackého tř. 30 543 215 896

www.twwokna.cz

j

p

Úvoz 24 543 212 704

j

Největší vzorková prodejna DŘEVĚNÁ A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

Zašová 660 571 751 301

www.twwokna.cz

100 m

Navštivte vzorkovou prodejnu

Největší vzorková prodejna DŘEVĚNÁ A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE Zašová 660 571 751 301

38

www.twwokna.cz

100 m

www.twwokna.cz

571 751 301

39


4.2 4.2.5

Navigace Plachta a plechová cedule – označení stavby

4.3 4.3.1

POSM Světelná reklama

Na tuto stavbu dodává okna

571 751 301, www.twwokna.cz

Na tuto stavbu dodává okna xxx xxx xxx www.twwokna.cz

40

41


4.3 4.3.2

POSM Vývěsní štít

DŘEVĚNÁ A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

4.3 4.3.3

POSM Polep výloh

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE

DLOUHÁ ŽIVOTNOST ZIMNÍ/LETNÍ VENTILACE PRO ÚSPORY ENERGIE VE STANDARDU VYSOKÁ ESTETICKÁ ÚROVEŇ SERVISNÍ SADA NAVÍC

infolinka: 571 751 301 www.twwokna.cz

42

www.twwokna.cz

www.twwokna.cz

43


4.3 4.3.3

POSM Polep výloh

4.3 4.3.4

POSM Polep aut

DŘEVĚNÁ A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

DLOUHÁ ŽIVOTNOST ZIMNÍ/LETNÍ VENTILACE PRO ÚSPORY ENERGIE VE STANDARDU VYSOKÁ ESTETICKÁ ÚROVEŇ SERVISNÍ SADA NAVÍC

infolinka: 571 751 301 www.twwokna.cz

dřevěná okna

www.twwokna.cz

dřevěné dveře

dřevěná okna

infolinka: 571 751 301 www.twwokna.cz

44

www.twwokna.cz

www.twwokna.cz

45


4.3 4.3.4

POSM Stojan na prospekty

4.3 4.3.5

POSM Vlajka

info o stojanech z Window Holdingu

46

47


4.3 4.3.6

POSM Interiérové logo

4.4 4.4.1

Tiskoviny Katalog produktů – titulní strana

foto plastické vyfotit ve Window Holdingu

48

49


4.4 4.4.2

50

Tiskoviny Katalog produktů – vnitřní dvoustrana

4.4 4.4.3

Tiskoviny Katalog produktů – zadní strana

51


4.4 4.4.4

Tiskoviny Prezentace Power Point

10 dĤvodĤ, proþ dĜevČná okna TWW

Vchodové dveĜe TWW

DĜevČná okna a dveĜe TWW

Lorem ipsum dolor sit

Jen tČžko najít nČkoho, kdo by nechtČl mít doma kousek pĜírody. DĜevo je klasickým materiálem, který þlovČk používá dlouhá staletí. Má svou nenapodobitelnou krásu, ztČlesnČnou v jeho kresbČ a vĤni. DĜevČná okna dČlají z domova útulný prostor, domov, který je v harmonii s pĜírodou.

Jen tČžko najít nČkoho, kdo by nechtČl mít doma kousek pĜírody. DĜevo je klasickým materiálem, který þlovČk používá dlouhá staletí. Má svou nenapodobitelnou krásu, ztČlesnČnou v jeho kresbČ a vĤni.

DĜevČná okna TWW v sobČ nesou dlouholetou Ĝemeslnou zkušenost v práci s tímto materiálem, zároveĖ však reagují na nejmodernČjší trendy. MĤžete se spolehnout, že naše okna splní nároky na energeticky úsporné bydlení a díky unikátní povrchové úpravČ vám budou sloužit dlouhá léta. Zveme vás do svČta, kde se v dokonalé harmonii spojuje moderní technologie s nenapodobitelnou krásou pĜírodního materiálu. Jen tČžko najít nČkoho, kdo by nechtČl mít doma kousek pĜírody. DĜevo je klasickým materiálem, který þlovČk používá dlouhá staletí. Má svou nenapodobitelnou krásu, ztČlesnČnou v jeho kresbČ a vĤni. DĜevČná okna dČlají z domova útulný prostor, domov, který je v harmonii s pĜírodou. DĜevČná okna TWW v sobČ nesou dlouholetou Ĝemeslnou zkušenost v práci s tímto materiálem, zároveĖ však reagují na nejmodernČjší trendy. MĤžete se spolehnout, že naše okna splní nároky na energeticky úsporné bydlení a díky unikátní povrchové úpravČ vám budou sloužit dlouhá léta. Zveme vás do svČta, kde se v dokonalé harmonii spojuje moderní technologie s nenapodobitelnou krásou materiálu.

DĜevČná okna a dveĜe TWW 1 • Izolaþní dvojsklo þi trojsklo s vrstvou mČkkého pokovení þásteþkami kovu, které zajišĢují odraz unikající tepelné energie oknem z místnosti zpČt do místnosti. 2 • Hermetické utČsnČní izolaþního skla dostateþnou vrstvou speciálního silikonového tmelu.

Dolor lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit

1 2

Konzultujte své pĜedstavy s odborníky

3 • Termodistanþní rámeþek mezi skly, tzv. teplý okraj. Optimální šíĜka rámeþku je 16 mm. Zlepšuje tepelnČizolaþní vlastnosti okna.

Vybírejte z technicky nejnovČjších výrobkĤ

3

4 • KĜídlová okapniþka z eloxovaného hliníku, se spodním vČtráním a koncovkami. Chrání nejvíce namáhané þásti okna pĜed klimatickými vlivy.

Seznamte se s funkþností všech komponentĤ

5 • Zasklívací lišta s pĜesahem pro zakrytí spáry mezi rámem a lištou.

4

6 • StĜedové tČsnČnív rozích pevnČ spojené, dlouhodobČ pružné.

5

7 • Drážka pro celoobvodové kování s uzavíracími a bezpeþnostními body po obvodu okna.

9

Dbejte na bezpeþnostní prvky Nechte si udČlat rozbor ceny

8 • Rámová hliníková okapnice chrání nejvíce namáhané þásti okna pĜed klimatickými vlivy a pomocí speciálních koncovek s otvory pro aplikaci silikonu zamezuje prĤniku vody do konstrukce ve spodních rozích okna.

6 7

NepĜehlédnČte záruky

9 • DĜevČné pro¿ly okenních systémĤ lepené speciálním vodČodolným lepidlem.

12

ŠetĜete energii

10 • Drážka pro osazení venkovního parapetu. 11 • Drážka pro osazení vnitĜního parapetu.

8

Reference

Pro¿lový systém DveĜe BYT • okenní zasklívací lišta z interiérové strany • rám bez ozdobného pro¿lu (na pĜání lze i ozdobný pro¿l) • kĜídlo je lepeno ze speciálních dĜevČných lamel s pĜiznanou spárou

9 10

Jen tČžko najít nČkoho, kdo by nechtČl mít doma kousek pĜírody. DĜevo je klasickým materiálem, který þlovČk používá dlouhá staletí. Má svou nenapodobitelnou krásu, ztČlesnČnou v jeho kresbČ a vĤni. DĜevČná okna dČlají z domova útulný prostor, domov, který je v harmonii s pĜírodou.

11

12 • Druhé tČsnČní (na pĜání) zvyšuje zvukovČizolaþní vlastnosti okna. 13 • Spodní teplý okraj rámu okna (na pĜání) zvyšuje tepelnČizolaþní vlastnosti pĜipojovací spáry a prodlužuje životnost okna.

DĜevČná okna dČlají z domova útulný prostor, domov, který je v harmonii s pĜírodou. DĜevČná okna TWW v sobČ nesou dlouholetou Ĝemeslnou zkušenost v práci s tímto materiálem, zároveĖ však reagují na nejmodernČjší trendy. MĤžete se spolehnout, že naše okna splní nároky na energeticky úsporné bydlení a díky unikátní povrchové úpravČ vám budou sloužit dlouhá léta. Zveme vás do svČta, kde se v dokonalé harmonii spojuje moderní technologie s nenapodobitelnou krásou materiálu. DĜevČná okna TWW v sobČ nesou dlouholetou Ĝemeslnou zkušenost v práci s tímto materiálem, zároveĖ však reagují na nejmodernČjší trendy. DĜevČná okna TWW v sobČ nesou dlouholetou Ĝemeslnou zkušenost. v práci s tímto ma-

Tiskoviny Prezentační složka

DŘEVĚNÁ A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

TOP WOOD WINDOWS

4.4 4.4.5

13

www.twwokna.cz TOP WOOD WINDOWS Jan Novák – obchodní zástupce 756 51 Zašová þ. 660 novakjan@twwokna.cz tel.: +420 571 751 301, +420 571 751 319, +420 571 751 309-312

52

53


DŘEVĚNÁ A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

55 54

Tiskoviny CD-ROM 4.4 4.4.6


Window Holding-CI manuály2  

CI manuály firmy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you