Page 1

   

Riksteaterföreningen graffitifrämjandets Verksamhetsberättelse 2012                                                              


Innehållsförteckning        

Sid nr  

Ordföranden om  framtiden  

3

Sammanfattning av  året  som  gått  

4

Hemsidan, sociala  medier  och  kontakt  

4

Året som  gått  

5

Utlottning

5

Supermarket

5

Roa i  Sverige  

5

Låt oss  fira  kvinnodagen  

6

Logga

7

Internationella Barnkonstmuseet  

7

Ny app  

7  

Feel the  Streets  2012  

8

Guldkannan

8

Coastal Culture  

9

Boken Noll  Tolerans  –  Kampen  mot  graffiti  

 

9  

Graffbuss

10

DN Debatt  

10

Street Smart  

11

GF i  Almedalen  

11

Subtopias öppna  vägg  

12

Art of  the  Streets  Camp  

14

Art of  the  Streets  

15

Art of  the  Streets  on  Tour  

19

Medlemmar

22

Ekonomiskt resultat  2012  

22

       

2


Ordföranden om  framtiden     Det  gångna  året,  2012  har  varit  ett  strålande  år  för  Graffitifrämjandet.  Vi  har   genom  olika  arrangemang  och  medverkanden  nått  tusentals  människor  och   spridit  kunskap  om  graffiti,  gatukonst  och  närliggande  konstnärliga  uttryck.   Väldigt  många  människor  har  visat  uppskattning  och  intresse  för  vår  sak,  allt   från  föräldrar,  politiker,  pensionärer,  konstintresserade  med  flera!  Vi  gör   skillnad,  den  saken  står  klar  när  man  går  igenom  allt  vi  hann  med  under  2012   och  blickar  framåt.  I  år  2013  kommer  Sverige  få  ytterligare  en  handfull  öppna   väggar  runt  om  i  landet,  till  exempel  i  Nyköping  och  Lindesberg.  Det  är  en   naturlig  fortsättning  på  de  stora  satsningarna  som  påbörjades  förra  året  då   Göteborg,  Västerås  och  Stockholm  (Botkyrka  kommun)  fick  väggar  och  då  flera   stora  utställningar  om  konstformerna  graffiti  och  gatukonst  gjordes  runt  om  i   landet.  2013  har  alla  förutsättningar  för  att  bli  ett  graffitiår  att  minnas!  Inte   minst  för  arrangemang  som  Walls  of  Fame  utan  även  för  ett  förändrat  politiskt   klimat  där  det  nu  finns  en  nyvunnen  entusiasm  i  frågan  om  denna   världsomspännande  kulturyttring.  Kritiken  mot  intolerans  och  konservativ   kulturpolitik  ekar  i  Stockholms  stadshus  och  allt  fler  tillägnar  sig  en  bredare   kunskap  för  att  bemöta  den  okunskap  som  präglat  debatten  de  senaste  åren.   Graffitifrämjandet  tillsammans  med  vår  rådgivande  grupp  har  varit  en   avgörande  del  för  att  möjliggöra  denna  kunskapsinhämtning.  Vi  gör  precis  vad  vi   är  tänkta  att  göra  vilket  vi  är  väldigt  stolta  över.  Vi  har  nått  den  position  vi   hoppandes  på  att  nå,  nu  är  det  bara  att  lägga  i  nästa  växel  och  fortsätta  framåt!  

      Ordförande   Hugo  Röjgård  

 

3


Sammanfattning av  året  som  gått   Riksteaterföreningen  Graffitifrämjandet  grundades  i  maj  2011  då  man  tillsatte   en  styrelse  samt  antog  föreningens  grundstadgar  och  mål.     Graffitifrämjandet  välkomnades  som  en  välbehövlig  kunskapsbank  inom  ämnet   graffiti  och  gatukonst.  Året  kom  främst  att  handla  om  att  försöka  definiera  vad   GF  står  för  och  hur  vi  når/jobbar  mot  våra  mål.  Det  första  steget  blev  ett   deltagande  på  Riksteaterns  gatukonstkonvent  Art  of  the  Streets  på  Södra   Teatern  i  Stockholm.  Efter  detta  följde  fortsatt  arbete  med  hemsida  och  sociala   medier  för  att  upprätta  bra  kommunikationsvägar.  Under  hösten  anordnades  en     Graffitiresa  till  Norrköping  vilket  blev  den  första  egna  aktiviteten  för  GF.  Vid   årets  slut  fanns  det  en  tydligare  bild  av  vad  och  hur  GF  skulle  arbeta  under  2012.    

 

Hemsidan    

Under 2012  gjordes  det  21  blogguppdateringar  på  graffitiframjandet.se.    

Facebook    

Under årets  tre  första  månader  gjorde  GF  137  inlägg  på  facebook  och  sett  över   hela  året  gjordes  uppskattningsvis  550  inlägg.  Under  2012  fick  GFs  facebooksida   drygt  1200  nya  likes,  vilket  gör  detta  till  GFs  viktigaste  kommunikationskanal.  

Twitter

Aktiviteten  på  Twitter  har  varierat  under  året  och  har  stundtals  varit  väldigt  bra.   Detta  är  dock  ett  krävande  arbete  om  man  ska  försöka  hålla  en  kontinuitet.     I  april  2013  hade  GF  260  följare  på  Twitter.  

Kontakt

Under  året  har  GF  fått  väldigt  många  mejl  om  jobbförmedling  och  samarbeten   mm.  Här  följer  en  sammanställning:       mejl  angående  frågor/stöd/expertis  26   mejl  angående  jobbförmedling  20   mejl  om  samarbeten  22  

4


Året som  gått     januari    

Utlottning

En  t-­‐shirt  signerad  av   graffitikonstnärerna  Gauge  och  Mad  C   från  Art  of  the  Streets  2011  lottades  ut   bland  dem  som  ”gillar”  GF  på  Facebook.               februari    

Supermarket 2012  

Året  började  med  ett  viktigt  statement,  GF  hade  en  egen  monter  på  konstmässan   Supermarket  på  kulturhuset  i  Stockholm.  Detta  var  ett  viktigt  steg  på  flera  sätt,   inte  minst  för  att  fortsätta  vårt  arbete  med  att  rekrytera  medlemmar  och  berätta   för  människor  vad  vi  står  och  arbetar  för.  Vi  fick  många  intressanta  kontakter   som  vi  har  nytta  av  även  under  kommande  år.  Sammanhanget  gjorde   deltagandet  till  ett  steg  i  att  avstigmatisera  graffitikulturen  inom  konst  och   kulturvärlden.  Vår  fina  monter  var  målad  av  Gauge  och  Coto.      

Roa i  Sverige  

En  av  världens  största  gatukonstnärer  Roa  från  Belgien  var  på  besök  i  Stockholm   för  att  göra  en  utställning  tillsammans  med  The  Scarlett  Gallery.  Utställnigen   kom  att  drabbas  av  bakslag  då  man  inte  fick  måla  på  en  fasad  vid  Hornstull  som   man  tidigare  planerat.  Detta  på  grund  av  nolltoleransen,  och  politisk   inblandning.  Det  blev  till  slut  så  att  Roa  fick  måla  en  mindre  vägg  i  Alby  vid   Subtopia.  Hugo  Röjgård,  GFs  ordförande  kunde  följa  med  Roa  och   dokumenterade  processen  när  han  målade,  vilket  resulterade  i  en  artikel  i   dagstidningen  Stockholms  Fria.  Under  detta  tillfälle  fick  Hugo  även  kontakt  med   några  av  Subtopias  medarbetare  som  senare  kom  att  bli  en  väldigt  lyckad   samarbetspartner.    

5


Bild på  Roa  framför  en  målning  vid  Subtopia  i  Alby.     mars  

Låt  oss  fira  kvinnodagen      

Den 8:e  mars,  på  den  internationella  kvinnodagen  anordnade  några  av  GFs  kvinnliga   medarbetare  en  graffitiworkshop  för  kvinnor  i  Ungdomens  Hus  i  Uppsala.  

 

6


Logga

Vi  fick  i  mars  2012  vår  nuvarande  logga.  Den     gjordes  av  Betongliv.com  som  tog  GFs  budskap     och  mål  och  omvandlade  detta  till  en  logotyp.     Hjärtat  av  de  två  sprayburkarna  fick  ett  mycket     varmt  välkomnande  bland  medlemmar  och   allmänhet.    

    april  

Internationella Barnkonstmuseet    

Internationella Barnkonstmuseet  i  Vårby  Gård  hade  Street  Art  på  påsklovets   aktivitetsschema.  Hugo  Röjgård  från  GF  håller  workshops  i  gatukonstens  olika   tekniker  och  Benke  Carlsson,  författare  till  Street  art  Stockholm  och  Street  art   Cookbook  håller  föreläsning  och  visar  bilder.    

                            maj  

Ny app     I  maj  lanseras  en  gratis  mobilapplikation,  gjord  av  Här  Får   Man  (HFM).  GF  är  inte  inblandade  i  detta  mer  än  att  vi  hjälper   till  att  sprida  denna  och  påhejar  initiativet.  Med  appen  kan   man  hitta  öppna  väggar  runt  om  i  Sverige,  hitta  sprayburks-­‐ butiker  runt  om  i  Sverige  och  hitta  permanenta  burners  runt   om  i  Sverige.  Appen  hittas  genom  att  söka  på  ”Graffiti   Sverige”  i  App  Store.  

7


Feel the  Streets    

Ungdomsenheten i  Sigtuna  kommun  anordnar  sen   2010  en  minifestival  där  vi  vill  lyfta  upp  den  öppna   graffitiväggen  positivt  som  sedan  har  utvecklas  för   varje  år.       Under  dagen  hölls  det  jurybedömd  graffititävling,   workshops,  föreläsning  av  Jacob  Kimvall  om   "nolltoleransen",  filmvisning  om  graffitikulturen,   breakdance.  Artisterna  STOR  och  Allyawan  uppträdde.   Under  dagen  besökte  300  personer  eventet.   Graffitifrämjandet  var  en  av  flera  samarbetspartner.    

               

Guldkannan  

GULDKANNAN  är  ett  pris  som  delas  ut  av   Riksteaterföreingen  Graffitifrämjandet  till  personer  och   aktörer  som  främjar  konst  och  skapande  i  det  offentliga   rummet.  Priset  instiftades  2012  och  den  första  att  ta   emot  det  var  Sanna-­‐Lisa  Gesang-­‐Gottowt  för  sitt  arbete   med  Galleri  Fotfolket.  Motiveringen  lät:     “För  sitt  initiativtagande  och  arbete  med  Galleri   Fotfolket  tilldelas  Sanna-­‐Lisa  Gesang-­‐Gottowt   Riksteaterföreningen  Graffitifrämjandets  pris   Guldkannan.  Sanna-­‐Lisa  Gesang-­‐Gottowt  och  Galleri   Fotfolket  visar  hur  man  på  ett  förträffligt  sätt  kan  främja   konst,  och  berika  det  offentliga  rummet.   Riksteaterföreningen  Graffitifrämjandet  vill  premiera   personer  och  aktörer  som  tar  steget  utanför  den   upptrampande  stigen  vilket  vi  anser  att  Sanna-­‐Lisa  gjort   då  hon  bokstavligt  tänkt  utanför  lådan.  Vi  önskar  all   lycka  och  håller  tummarna  för  bra  väder.”  

8


Coastal Culture    

GF medverkade  på  surf-­‐  och  kulturfestivalen  Coastal  Culture  i  Varberg.  GF  höll   workshop  i  stencilmaking  under  programpunkten  Art  Lab  och  var  med  och   målade  på  Open  Air  Graffiti  Session.  Under  invigningsdagen  höll  Jakob  Kimvall   (doktorand  i  konstvetenskap  vid  Stockholms  Universitet)  tillsammans  med  Hugo   Röjgård  (konstvetare  och  GFs  ordförande)  en  föreläsning  om  Perspektiv  på   graffiti.    

Boken Noll  Tolerans  –  Kampen  mot  graffiti    

Författaren Jacob  Kimvall  är  doktorand  vid  Stockholms   Universitet  där  han  forskar  om  just  graffiti  och   gatukonst.  Detta  var  inte  Jacob  Kimvalls  avhandling  utan   en  bok  han  tyckte  behövdes  för  att  lyfta  problematiken   och  reda  ut  vad  nolltoleransen  mot  graffiti  egentligen   innebär  och  hur  det  hela  startade.  Jacob  har  en   bakgrund  som  graffitimålare  under  80  och  tidigt  90-­‐tal   och  har  sedan  dess  varit  med  i  graffitidebatten  och  är   idag  en  av  de  kunnigaste  inom  ämnet  i  Sverige.  Jacob  är   en  av  dem  som  var  med  och  grundade   Graffitifrämjandet  och  han  är  idag  med  i  GFs  rådgivande   grupp.  GF  rekommenderar  starkt  denna  bok  till  alla  som   vill  lära  sig  mer  om  och  förstå  hur  graffitifrågan   behandlas  och  har  behandlats  genom  åren.  

   

9


Graffbuss    

Under försommaren  inledde  GF  ett  samarbete  med  Rättbuss  under  namnet,  GRAFFBUSS.  Den  14e   (samma  dag  som  utställningen  Street  Smart  hade  vernissage  på  Kulturhuset)  juni  fick  vem  som   helst  komma  och  måla  på  den  inplastade  bussen  som  fanns  vid  Liljeholmsbron,  där  även  Galleri   Fotfolket  var  med.  Graffbuss  gjordes  vid  flera  tillfällen  under  året.    

juni  

DN Stockholm  Debatt     Graffitifrämjandet  gick  den  16  juni  ut  med  en  debattartikel  i  Dagens  Nyheter  

“Nolltolerans mot  graffiti  en  politisk  linje  som  spårat  ur”  om  nolltoleransen.  Vi  vill   ha  öppna  väggar  i  Stockholm  där  alla  som  vill  får  måla,  som  alla  andra  nordiska   huvudstäder  har.  Om  Stockholm  ska  bli  en  modern  kulturhuvudstad  måste  staden   sluta  marginalisera  ungdomskultur.  I  dag  värnar  Stockholm  privata  intressen  som   skor  sig  på  nolltoleranspolitiken,  skrev  Hugo  Röjgård,  ordförande  för  GF.    

10


Street Smart  

Kulturhuset  i  Stockholm  anordnare  en  egen   gatukonstutställning  under  namnet  Street   smart.  GF  var  inte  inblandade  när  den  väl   öppnade  men  blev  under  våren  inbjudna  till   samarbete.  Då  kulturhuset  ägs  av  Stockholms   stad  tyckte  vi  att  var  märkligt  att  man  kunde   göra  denna  utställning  med  tanke  på   klotterpolicyn.  Vi  fick  i  alla  fall  frågan  om  vi   skulle  kunna  ordna  bussresor  till  Norrköping   så  att  folk  kunde  få  måla  på  den  öppna   väggen  där.  Ett  förslag  som  vi  tackade  nej  till   då  det  skulle  innebära  att  skicka   graffitimålare  i  exil  för  att  få  utöva  sin  hobby.   När  vi  uppmanade  Kulturhuset  att  själva  ha   en  öppen  vägg  avslogs  det  med  kommentaren   ”på  en  öppen  vägg  kan  vi  inte  garantera  den   konstnärliga  kvalitén”.        

juli    

GF i  Almedalen  

GF  var  i  form  av  Hugo  i  Visby  under  Almedalsveckan  för  att  bland  annat  delta  i   ett  seminarium  om  yttrandefrihet  i  det  offentliga  rummet.  Detta  gjordes  i   samarbete  med  Gocart  Gallery  och  Dokument  Press  varav  den  förstnämnda  vi   fick  kontakt  med  på  Supermarket  tidigare  under  året.  Utöver  seminariet  som  för   övrigt  var  fullsatt  fanns  det  en  öppen  vägg  utanför  galleriet.  En  kväll  ordnade  vi   en  tillfällig  vägg  i  Almedalen,  ett  stenkast  från  scenen  där  politikerna  talade  och   bjöd  in  förbipasserande  att  prova  på.  Vi  besökte  även  den  öppna  väggen  vid  A7.                                    

11


augusti

Subtopias öppna  vägg     Den  17  augusti  Invigdes  den  90  meter  långa  öppna   väggen  vid  Subtopia,  Alby.  Stämningen  var  på  topp   och  många  hade  tagit  sig  till  Alby  denna  soliga   fredag.     Under  invigningen  talade  representanter  för  både   Socialdemokraterna  och  Moderaterna  vilket  vi   tycker  är  väldigt  kul.  De  tog  även  mod  till  sig  att  göra   varsin  tag  på  väggen.  Brett  politiskt  stöd  är  alltid   bra,  vi  ser  en  chans  att  på  sikt  även  fixa  en  vägg  även   utanför  staket  i  betong.  För  denna  vägg  är  en   temporär  lösning.  Vi  vill  vara  tydliga  med  att  målet   är  en  vägg  som  är  öppen  dygnet  runt  i  betong.         Efter  invigningstal  och  lite  politiker-­‐klotter  var  det  fritt  fram  för  alla  som  ville  att   måla.  90  meter  kan  låta  långt,  men  många  graffitimålare  och  intresserade  var  på  på   hugget  och  det  blev  genast  kö,  en  kö  som  släppte  först  fram  mot  kvällen.  Det  var   mycket  press  på  plats,  DN,  SVT  –  Kulturnyheterna,  SVT  –  ABC,  TV  4  och  SR  P4.   Inbjudna  konstnärer  för  uppvisning  var  RUBIN,  SAUSER,  FRÖKEN  ÅGREN,   JEKS,  SKIL,  IKAROZ,  DEKIS,  KURIR  och  MACKE.  Stort  tack  till  dem!  

12


Vi vill  till  sist  tack  några  som  har  hjälpt  till  att  göra  väggenprojektet  möjligt.   Emelie  Envall  från  Subtopia  som  har  varit  projektledare  tillsammans  med  Hugo   Röjgård.  Karin  Lekberg,  Subtopias  chef.  Ludvig,  Cathrine,  Björn,  Josefina  och  Cesar   från  Subtopia.  Kulturförvaltningen  på  Botkyrka  kommun  som  gav   stipendiet  Drömdeg  på  10  000  kronor  till  projektet  genom  Hugo  Röjgård.   Områdesgruppen  i  Botkyrka  kommun  som  gav  15  000  kronor  till  projektet.   Highlights  som  hjälpt  till  med  insamling  av  pengar  i  butikerna  och  som  sponsrade   invigningen.  Dokument  Press  som  var  med  och  gjorde  en  workshop  under   invigningen.  Rättbuss  som  räddad  oss  när  regnet  kom.  WESC  Conceptstore  på   Kungsgatan  som  hjälpte  till  med  insamling  i  butiken.  Skank  på  Gamla  Brogatan  som   hjälpte  till  med  insamling  i  butiken.  Tack  även  till  privatpersoner  som  skänkt  pengar   och  inte  minst  till  alla  er  som  hjälpt  till  att  bygga  väggen  på  plats!    

 

Under senhösten  totalförstördes  Subtopias  öppna  vägg  i  en  brand  som  spred  sig   från  granntomten  (det  svarta  plåthuset  bakom  väggen).  I  denna  tragiska   händelse  kom  i  alla  fall  inga  människor  till  skada.  Väggen  kommer  att   återuppbyggas  under  slutet  av  maj  månad  2013.  

     

13


Art of  the  Streets  Camp  

Som  uppladdning  inför  Art  of  the  Streets  på  Södra  Teatern  gjorde  Riksteatern   och  Graffitifrämjandet  ett  graffitikollo  tillsammans.     Under  3  dagar  (3-­‐5  augusti)  fick  13  ungdomar  måla  tillsammans  med  några  av   Sveriges  främsta  graffiti-­‐  och  gatukonstnärer.  Fem  konstnärer  höll  workshops  på   50  meter  vägg  vid  Örnboet  i  Orhem  vid  Flatensjön  (Skarpnäck),  Stockholm.  Vår   ambition  var  att  skapa  en  oas  där  ungdomar  kunde  ägna  sig  åt  att  utvecklas  i  sin   kreativitet  utan  att  behöva  tampas  med  fördomar  kring  konstformerna.  Graffiti  och   gatukonst  är  de  här  ungdomarnas  sätt  att  uttrycka  sig,  och  vi  gav  dem  en  plats  att   göra  det  på.  Vi  befann  oss  på  en  plats  där  ljudet  av  sprayande   ackompanjeras  av  fågelkvitter  och  där  ett  svalkande  bad  bara  var  ett   stenkast  bort.         Deltagarna  var  väldigt  nöjda  och  gav  5  av  5  i   omdöme!  Även  många  föräldrar  uttryckte   sin  tacksamhet  för  att  vi  gjorde  detta,  att   de  äntligen  kunde  erbjuda  sina  ungdomar   något  som  hade  med  deras  graffitiintresse   att  göra.  Media  var  intresserade  av  kollot,   Mitt  i  tidningar,  Tv4  och  SR  Metropol   rapporterade  om  det.  

14


Art of  the  Streets  2012  

Art  of  the  Streets  2012  var  det  tredje  året  i  rad   som  Riksteatern  anordnade  detta   gatukonstkonvent  på  Södra  Teatern  i   Stockholm.  Detta  år  var  även   Graffitifrämjandet  medar-­‐rangör  för   konventet.  Publikrekordet  från  2011  på   närmare  6000  besökare  slog  man  inte  i  år  på   grund  av  regn.  Men  eventbesökarna  visade   ändå  hur  stort  intresset  för  graffiti,  gatukonst   och  den  pågående  debatten  om  Stockholm   stads  nolltolerans  fortfarande  är.  Besökarna   visade  också  att  intresset  återfinns  i  alla   åldrar.  Allt  från  treåringar  till  80-­‐åringar  stod  i   kö  för  att  få  chansen  att  måla  på  den  öppna   väggen  där  alla  uttrycksformer  var  tillåtna,  en   möjlighet  som  inte  annars  erbjuds   medborgarna  i  Stockholm.       Anmälan  till  JO     2011  nekades  Riksteatern  att  annonsera  på   Stockholms  stads  kulturtavlor,  något  som   ledde  till  en  stor  censurdebatt.  Inför  2012  års   marknadsföringkampanjer  för  AotS  gjorde  GF   en  JO-­‐anmälan  av  händelserna  2011.             Art  of  the  Streets  2012  kunde  stolt  presentera     BONIFACE  MWANGI  (Kenya)   Den  prisbelönte  bildjournalisten  Boniface  Mwangi,  som  bland  annat  arbetat  på   tidningen  The  Standard  i  Kenya  och  utsetts  till  årets  bildjournalist  av  CNN,  har   under  många  år  försökt  få  den  kenyanska  befolkningen  att  få  upp  ögonen  för  de   skandaler,  den  korruption  och  den  ineffektivitet  som  han  anser  präglar  regimen  i   Kenya.  Tillsammans  med  graffitikonstnärer  sprider  han  nu  sitt  politiska  budskap   på  väggarna  i  huvudstaden  Nairobi  och  når  samtidigt  internationell   uppmärksamhet  med  sitt  projekt.  Boniface  Mwangi  har  arresterats,  fått  sina   kameror  sönderslagna  och  blivit  portad  på  Facebook  för  sina  åsikters  skull,  men   trots  det  fortsätter  kampen  mot  korruptionen.  I  sommar  kommer  han  till  Art  of   the  Streets  tillsammans  med  Swift  och  Uhuru  som  båda  är  en  del  av   konstnärskollektivet.  

15


POSE (US)   Som  en  av  Chicagos  största  och  internationellt  mest  erkända  graffitikonstnärer   började  Pose  sin  konstnärliga  bana  under  Chicago-­‐graffitins  gyllene  era.  Nu  20  år   senare  är  han  fortfarande  lika  aktuell  med  graffiti  och  gatukonst  vid  sidan  om   kommersiella  projekt  och  komplex  konst.  Hans  verk  har  synts  i  mängder  av   magasin,  böcker  och  filmer.  

16


BATES (DK)   Danske  målaren  Bates  är  en  internationellt  erkänd  graffitikonstnär  som  varit   aktiv  ända  sedan  1984  och  har  nått  legendstatus  inom  graffitiscenen.  Hans  verk   finns  att  beskåda  över  hela  världen  och  han  förekommer  flitigt  i  böcker  om   graffiti.  Förutom  att  måla  på  väggar  och  duk  har  han  även  gjort  design  åt  en   mängd  olika  företag.  

MSCR (S)   MSCR  är  utbildad  konstnär  och  har  sedan  år  2000  organiserat  graffitiworkshops   för  olika  åldersgrupper.  Hon  har  målat  graffiti  sedan  mitten  av  90-­‐talet  och  är   verksam  både  i  Sverige  och  internationellt.  Stilen  är  präglad  av  den  nordiska   graffititraditionen  och  hennes  målningar  är  oftast  enkla  och  spontana.     GOUGE  (S)   Gouge  från  Stockholm  har  målat  graffiti  sedan  tidigt  90-­‐tal  och  koncentrerar  sig   idag  mestadels  på  stora  färgmålningar  med  mycket  figurer.  Han  inspireras  bland   annat  av  science  fiction  och  hans  figurer  tillhör  det  svenska  toppskiktet.  Gouge   har  deltagit  i  internationella  utställningar,  gjort  offentlig  utsmyckning  och  är  en   rutinerad  workshopledare.     K65  (SF)   Den  finska  prisbelönta  gatukonstgruppen  K65  har  fått  stor  uppmärksamhet  i   media  de  senaste  åren.  En  av  anledningarna  till  det  är  att  kravet  för  att  vara  med   i  gruppen  är  att  man  är  över  65  år  gammal.  De  här  pensionärerna  visar  kanske   tydligare  än  några  andra  att  graffiti  är  en  konstform  för  alla.          

17


MARE 139  (US)   Skulptören  och  målaren  Carlos  Rodriguez  började  sin  konstnärliga  bana  i  New   Yorks  “the  Golden  Era”  (1975-­‐1985)  under  det  legendariska  namnet  Mare  139.   Han  var  en  av  de  första  att  föra  in  graffitin  i  konstgallerierna  och  har  sedan  dess   varit  en  viktig  röst  för  gatukonsten  genom  åtskilliga  utställningar  och  föredrag  i   USA  och  Europa.  Nyligen  öppnade  en  utställning  i  New  York  som  sammanfattar   hans  36-­‐åriga  karriär.  GF  anordnade  en  skisstävling  där  MARE  139  var  domare.                                     KARMA  (S)   Konstnären  Jenny  Palén  från  Stockhom  har  en  magisterexamen  från  Kungliga   Konsthögskolan  och  jobbar  förutom  med  graffiti  även  med  videokonst,   installationer,  musikvideor  och  skulpturer.  Hon  har  fått  i  uppdrag  att  utsmycka   flera  offentliga  platser  och  driver  i  Stockholm  även  galleriet  Bastard.    

                                 

18


SEKSIE (S)   Som  den  konstnärliga  halvan  av  den  uppmärksammade  studion  Salong  Betong  är   Bleckan  kanske  mest  känd  som  tatuerare,  men  på  Art  of  the  Streets  2012   återupptog  han  sitt  gamla  graffiti-­‐alias  Seksie  och  visar  att  han  har  kvar  sina   färdigheter  från  förr.  

  Art  of  the  Streets  on  Tour     Som  medarrangör  till  Art  of  the  Streets  hängde  GF  självklart  med  på  turnén.  Umeå   var  första  anhalten  på  turen  som  under  september  besökte  5  städer.    

Art  of  the  Streets  on  Tour   1-­‐2  september  UMEÅ   8-­‐9  september  SKELLEFTEÅ   22  september  LINKÖPING   29  september  OXELÖSUND   30  september  NYKÖPING  

Riksteatern använde  även  2012  en  14  meter  lång  turnébuss  som   mobil  graffitivägg  under  Art  of  the  streets  on  Tour.  Bussen  fungerar   också  som  transportmedel  under  turnén  och  färdas  mellan  städerna   som  en  rullande,  ständigt  förnyad  gatukonstutställning.  Vid  varje   turnéstop  är  väggen  öppen  att  måla  på  för  alla  som  vill,  såväl   konstnärer  som  besökare.  Väggen  används  också  i  samband  med  de   inbjudna  konstnärernas  livemålningar  och  workshops.      

19


Livegraffiti –  SEKSIE   Med  på  turnén  följde  graffitikonstnären  SEKSIE,  även  känd  som   Bleckan  från  tatueringsstudion  Salong  Betong  och  SVT-­‐serien  ”Danne   och  Bleckan”.  På  Art  of  the  Streets  återupptar  han  sitt  gamla  graffiti-­‐ alias  SEKSIE  och  visar  att  han  har  kvar  sina  färdigheter  från  förr.                                           Workshop   I  anslutning  till  den  flygande   väggen  fanns  det  möjlighet  för  vem   som  helst,  konstnär  eller  amatör,   att  delta  i  den  två  timmar  långa   workshop  som  arrangeras  under   dagen.       Föreläsning   Riksteaterföreningen  Graffiti-­‐ främjandet  arrangerade  på  varje   turnéort  en  föreläsning.  Hugo   Röjgård,  ordförande  för   Graffitfrämjandet,  berättade  om   graffiti  och  gatukonst.    

20


Filmvisning –  VIGILANTE,  VIGILANTE   Art  of  the  Streets  visade  den  omdiskuterade  filmen  ”Vigilante   Vigilante:  The  Battle  for  Expression”,  en  film  om  vem  som  äger  rätten   till  det  offentliga  rummet.  Graffitikonstnären  Max  Good  ger  sig  ut  för   att  konfrontera  tre  ”graffiti  vigilantes”  som  gör  vad  som  helst  för  att   stoppa  graffiti  och  gatukonst.  

21


Medlemmar     Graffitifrämjandet  är  en  förening  med  betalande  medlemmar.  Antalet  nya   medlemmar  som  tillkom  under  2012  var  52  stycken.  I  April  2013  hade   graffitifrämjandet  103  betalande  medlemmar.  

Ekonomiskt resultat  2012    

Graffitifrämjandets består  av  intäkterna  som  medlemsavgifterna  genererar.       Intäkter:     5  885  kronor.  

Utgifter:   500  kronor  för  medlemskap  i  Riksteatern  Stockholms  län     738  kronor  för  företagskonto  och  Mastercard  hos  Nordea         Summa  tillgångar  vid  årets  slut:     7  123  kronor.  

                     

22

Verksamhetsberättelse 2012  

Graffitifrämjandets verksahetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012  

Graffitifrämjandets verksahetsberättelse 2012

Advertisement