Page 26

emotio-

Een torenvalk hangt klapwiekend boven de weide naast mijn huis.

Minutenlang bevindt hij zich op exact dezelfde plaats in het luchtruim, vliegend zonder vooruit te komen. Op die manier loert de torenvalk op zijn prooi. “Bidden” heet dat. De valk bidt.

Zou de valk vergeving vragen voor de moord die hij op het punt staat te plegen? Of bedankt hij de Grote Torenvalk voor de rijkelijk gedekte eettafel, die de weide onder hem vormt?

martijn nelen

Er bestaan wel meer van die godsvruchtige beesten. De bidsprinkhaan, bijvoorbeeld. Ook hier verwijst het ‘bidden’ naar de houding die het roofdier aanneemt alvorens zich op zijn prooi te storten.

26

Mensen bidden ook. Ikzelf, als vrijzinnige, doe dit niet, maar in het Verschueren Woordenboek lees ik onder het trefwoord ‘bidden’: ‘zich richten tot een hemelwezen in het bewustzijn van zijn tegenwoordigheid’. Dat klinkt allesbehalve agressief of moorddadig.

|

emotio-nelen

En toch. Ik heb me laten vertellen dat vergaderingen van de neo-conservatieve haviken uit de entourage van ex-president Bush werden geopend met een gebed. Haviken en valken verschillen niet zo gek veel van elkaar. En in het journaal wordt bijna dagelijks melding gemaakt van zelfmoordterroristen die, Koranverzen citerend, zichzelf en anderen de dood injagen. Ook bidsprinkhanen zijn niet veilig voor hun soortgenoten. Een devoot bloedbad. De lucht boven de weide is leeg. Ergens in het hoge gras begint vast een muis te bidden.

Hier komt dan een quote en al...

Profile for Ellen Theite

Transparant 55 - Beestig  

Transparant is het papieren magazine van Graffiti vzw. Driemaandelijks schrijft en illustreert een redactioneel groepje vrijwilligers het ti...

Transparant 55 - Beestig  

Transparant is het papieren magazine van Graffiti vzw. Driemaandelijks schrijft en illustreert een redactioneel groepje vrijwilligers het ti...

Advertisement