__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Niko Grafenauer

Pedenjnožice, kam pa kam?

ISBN 978-961-6864-53-4

www.grafenauer.si 9 789616 864534

29,90 €

Tu smo opravile, zdaj gremo drugam.

Marjan Manček


Pesmi so z ilustracijami Marjana Mančka prvič izšle: • 1979 v slikanici Pedenjped (MKZ) Pedenjped, Sam, Korenjak, Dvojčka, Sladkosned, Učenjak, Glasbenik, Slikar, Vrtnar, Brzovlak in Uspavanka; • 1994 v slikanici Možbeseda Pedenjped (Koce) Pedenjhišica, Tika – taka, Trd oreh, Potuha, Majhnica, Pregled, Mož beseda, Bikoborba, Ropotalo, Obisk; • 2004 v slikanici Pedenjhišica (MKZ) Pedenjped in Majhnica, Abeceda, Prvi A je ena a, Sklanjatev, Hišnik; • 2010 v slikanici Pedenjped ima spet rep (Grafenauer založba) Čarovnija, Vitez, Zadrega, Junak, Pedenjpomoč, Šlik šlak, Spomin, Biba leze, biba gre, Bitka, Razstava, Pedenjkino.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.163.6-93-1 087.5 GRAFENAUER, Niko Pedenjped gre v pedenjsvet / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2020 ISBN 978-961-6864-53-4 COBISS.SI-ID 37990403 Brez pisnega dovoljenja Grafenauer založbe je prepovedano  reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.


Niko Grafenauer

Ilustriral Marjan ManÄ?ek


Pedenjsrajčka,  pedenjhlače, pedenjčevlji  na  nogah. Gromozanski  kos  pogače neprenehoma  v  rokah. Vsi  iz  sebe  so  lasje, ne  prenesejo  glavnika in  kazalec  nevede venomer  po  nosu  stika. Uhlja  kot  dva  sprta  strica muhasto  štrlita  v  svet. Pedenjjamica  sred  lica  ­– to  je  mali  Pedenjped.

4


Pedenjped  je  dobil  brata, ki  mu  je  enak  na  las, ista  brada,  nos  in  uhlji, isti  kodri  na  obraz. Presenečeno  strmita, prst  sesata  brez  olike in  znenada  v  istem  hipu si  pokažeta  jezike. Drug  na  drugega  kričita, vsakemu  se  zdi  za  malo. Slednjič  od  srditih  groženj poči  staro  ogledalo.

10


Žlobudralo,  brbotalo se  je  z  očkom  v  park  podalo. Klepetalo,  ropotalo, kot  je  vedelo  in  znalo. Pravzaprav  se  ne  navija, a  je  teklo  kot  navito. Brez  goriva,  brez  maziva, vso  pot  čilo  in  spočito. Niti  enkrat  ni  obstalo, nikdar  ni  pošla  mu  snov. Slednjič  je  prižlobudralo v  prvem  mraku  spet  domov. Ni  se  sleklo,  ni  umilo, kar  naprej  je  klopotalo  … A  na  lepem  je  z  vso  silo v  mehanizmu  zahreščalo. Več  kolesc  se  je  zlomilo in  potrla  glavna  vzmet. Ropotalo  je  umolknilo in  šlo  spat  kot  Pedenjped.

42


Čudna  stvar  se  je  zgodila! Pedenjped  si  gladi  brado: abeceda  je  shodila in  prireja  zdaj  parado. A  se  je  pridružil  Beju, C  je  stopil  s  Č  v  korak, D  se  je  vzravnal  ob  Eju, G  je  F  prijel  za  frak. Hipoma  so  se  vse  črke poravnale  na  dvojice in  le  Ž  si  grize  brke, ker  ostal  je  brez  družice. Sam  za  drugimi  koraka, v  brk  se  mu  smeji  kazalo. »V  abecedi  je  napaka, ena  črka  je  premalo!« Pedenjpedu,  bistri  glavi, žilica  miru  ne  da. Kot  bi  trenil,  stvar  popravi: k  Ž  pripiše  takle  .

48


Biba  leze,  biba  gre, kar  ugleda,  vse  poje. Najbolj  ceni  sladkarije, kot  bi  trenil,  jih  použije. Urno  skrijte  vse  jedi,  da  jih  biba  ne  dobi.  Pedenjped  odpira  usta, brez  oddiha  hrusta,  hrusta  … Zadnjo  mrvico  pospravi in  še  polnih  ust  izdavi: »Biba  naj  gre  kam  drugam, tu  sem  že  opravil  sam!«

70


Vsebina Pedenjped … 4 Sam … 6 Korenjak … 8 Dvojčka … 10 Sladkosned … 12 Učenjak … 14 Glasbenik … 16 Slikar … 18 Vrtnar … 20 Brzovlak … 22 Uspavanka … 24 Pedenjhišica … 26 Tika – taka … 28 Trd oreh … 30 Potuha … 32 Majhnica … 34 Pregled … 36 Mož beseda … 38 Bikoborba … 40

Ropotalo … 42 Obisk … 44 Pedenjped in Majhnica … 46 Abeceda … 48 Prvi a je ena A … 50 Sklanjatev … 52 Hišnik … 54 Čarovnija … 56 Vitez … 58 Zadrega … 60 Junak … 62 Pedenjpomoč … 64 Šlik šlak … 66 Spomin … 68 Biba leze, biba gre … 70 Bitka … 72 Razstava … 74 Pedenjkino … 76

Niko Grafenauer PEDENJPED GRE V PEDENJSVET Ilustriral Marjan Manček © GRAFENAUER založba, d. o. o., Ljubljana 2020   Izdala in založila GRAFENAUER založba, d. o. o. Zanjo Eva Grafenauer Korošec Uredila Eva Grafenauer Korošec Lektorirala Nataša Hribar Oblikovanje in prelom Format design, Borut Demšar, s. p. Natisnjeno v Sloveniji Prvi natis Ljubljana 2020

www.grafenauer.si


Niko Grafenauer

Pedenjnožice, kam pa kam?

ISBN 978-961-6864-53-4

www.grafenauer.si 9 789616 864534

29,90 €

Tu smo opravile, zdaj gremo drugam.

Marjan Manček

Profile for Grafenauer založba, d.o.o.

Pedenjped gre v pedenjsvet  

Glavnino pesmi o Pedenjpedu je Niko Grafenauer napisal že leta 1966. Edinstveno podobo pedenj in še ped velikega fantiča, ki se je hitro udo...

Pedenjped gre v pedenjsvet  

Glavnino pesmi o Pedenjpedu je Niko Grafenauer napisal že leta 1966. Edinstveno podobo pedenj in še ped velikega fantiča, ki se je hitro udo...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded