Page 43

Foto: Michell Smedegaard Boysen (fra bogen)

en hastesag. På den anden side kunne han heller ikke komme med et særskilt milliontilskud og give Rødding Højskole særbehandling – sådan spiller klaveret jo ikke. Og da kom det her projekt, hvor civilsamfundet og staten går sammen om at finde en fornuftig løsning, som det, der skulle til.” […]

Forlist mellem to kulturer

Med projektet slår Grænseforeningen to fluer med ét smæk. Foreningen bliver en væsentlig aktør i genstarten af Rødding Højskole, samtidig med at den påtager sig en opgave blandt de unge i Sydslesvig, som skal have en næve med for at klare sig. Knud-Erik Therkelsen forklarer: “Det gode var jo, at vi samtidig med at skaffe Rødding Højskole livsvigtige elever også kunne gøre noget for den gruppe af unge i Sydslesvig, som har det svært, og som heller ikke har opdaget, at de faktisk kan noget, som ikke ret mange kan, nemlig at tale både dansk og tysk. At vi kunne give dem selvtillid til at se det tosprogede som en ressource, de kan komme langt med i Danmark. Jeg syntes, at det på alle måder var et godt projekt.” […]

Grænseforeningen kickstarter Rødding Højskole

Da “Porten til Danmark” er løbet i gang i foråret 2008, udsender Grænseforeningen en pressemeddelelse med overskriften

“Grænseforeningen redder Rødding Højskole”. Overskriften er tæt på sandheden – i og med at der ud over de 19 sydslesvigere på forårsholdet i 2008 kun var ni andre elever. Projektet er ganske enkelt Rødding Højskoles kickstart. Uden projektet havde man ikke kunnet gennemføre det lange forårskursus. Ved siden af “Porten til Danmark” udvides samarbejdet mellem højskolen og Grænseforeningen til også at omfatte et ugekursus – et velbesøgt grænselandskursus, som har været afviklet hvert år siden […]. Der hersker ingen tvivl om, at Anja og Mads Rykind-Eriksen (forstanderpar på Rødding Højskole siden 2007, red.) føler en taknemlighed over for Grænseforeningen […]. “Det har været et fantastisk samarbejde, og et helt utroligt bidrag som en enkelt forening gav os – fordi Grænseforeningen med Knud-Erik Therkelsen i spidsen på det mest afgørende tidspunkt under genstarten gav os elever og kursister. Uden dem som bekendt ingen højskole,” siger Mads Rykind-Eriksen.

“Vi skal ikke give dem penge, vi skal give dem elever – så kommer pengene sgu af sig selv”, sagde daværende formand for Grænseforeningen Finn Slumstrup (19412018) på et møde om Rødding Højskoles krise, som bl.a. også generalsekretær KnudErik Therkelsen deltog i, skriver Erik Lindsø.

Uddrag fra bogen ”Viljen til Rødding. Genstarten af Rødding Højskole 2006-2012”. Af Erik Lindsø. 250 sider, 200 kr. Bogen fås ved henvendelse til Rødding Højskole, kontor@rhskole.dk

43

Profile for GRÆNSEN

Grænsen - magasin om mindretal, sprog og kultur  

nr. 5 / oktober 2019 - 81. årgang

Grænsen - magasin om mindretal, sprog og kultur  

nr. 5 / oktober 2019 - 81. årgang

Profile for graensen
Advertisement