Page 42

“Vi placerede porten til Danmark i Rødding Af: Erik Lindsø

Ny bog fortæller i anledning af Rødding Højskoles 175-års jubilæum om, hvordan højskolen for 13 år siden blev reddet fra fallit. Grænseforeningen spillede en helt central rolle. Magasinet Grænsen bringer uddrag fra bogen

Det er i 2005, at krisen på Rødding Højskole virkelig begynder at gøre ondt, og højskolens kurs mest af alt er sat mod konkurs. Det er samme år, som Finn Slumstrup (1941-2018) bliver formand for Grænseforeningen. Foreningens generalsekretær hedder Knud-Erik Therkelsen […]. Begge er de optaget af krisen på Rødding Højskole – både fordi højskolen ligger i grænselandet – og hermed på Grænseforeningens arbejdsmark – og fordi de begge har kærlighed til højskolen, og derfor har svært ved at acceptere, at verdens ældste højskole skal lukke […]. Knud-Erik Therkelsen fortæller: “I bilen på vej hjem (fra et møde i Aktivitetshuset i Flensborg i 2007 om, hvad man kan gøre for udsatte unge i det danske mindretal, red.) sidder jeg og tænker over, hvordan vi bedst kan gøre noget for denne gruppe af svage unge sydslesvigere. Samtidig har jeg også Rødding Højskoles situation meget present – hvor kritisk den er – at skolen måske lukker. Tanken slår mig: Tænk, hvis disse unge arbejdsløse sydslesvigere via et højskoleophold, kunne blive hjulpet videre til et job nord for grænsen, hvor der er mangel på arbejdskraft. Jeg ved jo, at hvis der er noget, højskolen kan, så er det at give unge mennesker selvtillid. Og hvis der er noget, disse unge sydslesvigere uden uddannelse og ofte arbejdsløse virkelig mangler, så er det selvtillid.” Allerede inden Knud-Erik Therkelsen har 42

nået den fynske motorvej, har han ringet til sin formand Finn Slumstrup, der, som han siger, “med det samme er helt vild med idéen”. Da Knud-Erik Therkelsen stiger ud af bilen i København, har de to udviklet de første tanker til et projekt, der kommer til at hedde “Porten til Danmark”. “Porten til Danmark” og samarbejdet med Grænseforeningen er mere end noget andet med til at genstarte de lange kurser på Rødding Højskole.

Fra tanke til handling på rekordtid

Fra idéen bliver født over en kop kaffe i Flensborg, til ministeriet (undervisningsministeriet, red.) har bevilget penge til projektet (630.000 kr., der blev bevilliget 19. oktober 2007, red.), og de første 19 sydslesvigere starter på Rødding Højskole, går der mindre end tre måneder […]. Undervisningsinspektør Jesper Moesbøl, der som embedsmand tog sig af ansøgningen, kalder det “en uhørt kort behandlingstid i et ministerium.” Knud-Erik Therkelsen har denne forklaring: “Det er mit indtryk, at det her var en idé, der passede lige ind i Bertels (Bertel Haarder (V), red.) dagsorden. Han kunne ikke sidde der som undervisningsminister og passivt se til, at Rødding Højskole skulle lukke. Han vidste jo, som alle vi andre, at redningen var

Profile for GRÆNSEN

Grænsen - magasin om mindretal, sprog og kultur  

nr. 5 / oktober 2019 - 81. årgang

Grænsen - magasin om mindretal, sprog og kultur  

nr. 5 / oktober 2019 - 81. årgang

Profile for graensen
Advertisement