Page 25

TEMA: Vildsvinehegnet set fra syd

Opførelse af vildsvinehegnet trin for trin

November

10. juli

28. januar

13. august

4. juni

22. marts

2018 VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti bliver enige om opsætningen af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse for at sikre danske svinebestande mod afrikansk svinepest.

2018 Vildsvinehegnet bliver vedtaget ved lov. VLAKregeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemmer for, mens de resterende partier stemmer imod.

2018 Naturstyrelsen, der er ansvarlig for opførelsen af vildsvinehegnet, tildeles anlægstilladelse.

2019 Arbejdet med opførelsen af vildsvinehegnet påbegyndes ved Padborg.

2019 Den nye socialdemokratiske regering meddeler i et skriftligt svar til Der Nordschleswiger, at den fastholder beslutningen om at opføre vildsvinehegnet.

2019 Det 70 km. lange vildsvinehegn står efter planen færdigt.

25

Profile for GRÆNSEN

Grænsen - magasin om mindretal, sprog og kultur  

nr. 5 / oktober 2019 - 81. årgang

Grænsen - magasin om mindretal, sprog og kultur  

nr. 5 / oktober 2019 - 81. årgang

Profile for graensen
Advertisement