Page 1

T U R I ST I ČKA Z A J E D N I CA G R A D A Z L ATA R A


Zlatar je gradić s oko 6000 stanovnika, smješten u sjeveroistočnom dijelu Krapinsko-zagorske županije, s južne strane Ivanščice, na 162 metra nadmorske visine. Objedinjuje naselja Belec, Borkovec, Cetinovec, Donja Batina, Donja Selnica, Ervenik Zlatarski, Gornja Batina, Gornja Selnica, Juranšćina, Ladislavec, Martinšćina, Petruševec, Ratkovec, Repno, Šćrbinec, Vižanovec, Završje Belečko, Znož i Zlatar. Zlatar je od Zagreba s jedne i Varaždina s druge strane udaljen svega 50-tak kilometara, a od nekada je sjecište prometa, ljudi i kulture. Zlatar se spominje još krajem 13. stoljeća kao posjed Zlatharia u okviru obitelji Bedeković. Godine 1433. borkovečki vlastelin Grgur Fodroczy od kralja Matije Korvina dobiva pravo na održavanje sajmova u Zlataru, a 25. lipnja 1659. godine to je pravo Zlataru dodijelio kralj Leopold na molbu grofa Petra Keglevića. Sajam se održava još i danas.


U 19. st. Zlatar se afirmirao kao upravno, političko, gospodarsko i kulturno središte cijelog zlatarskog kraja. Godine 1862. sagrađena je, u ono vrijeme, najljepša škola u Hrvatskom zagorju u kojoj se danas nalazi Gradska knjižnica, dok je 1873. godine osnovana prva čitaonica koja je brojala sedamdesetak članova. Godine 1910. izgrađen je i Sokolski dom koji je dao izgraditi župnik dr. Juraj Žerjavić. Zlatarski je kraj prepun lijepih pejzaža brežuljaka, tipičnih zagorskih zaselaka, hižica, prepoznatljivih kleti i vinograda. Kvalitetna domaća hrana, dobro vino i smirujuća ljepota zagorskih brega savršeno su okruženje za odmor od modernog načina života. Informacije: www.zlatar.hr


DANI KAJKAVSKE RIJEČI ZLATAR Karakter i cilj Manifestacije Kulturna manifestacija „Dani kajkavske riječi“ središnja je kulturno-zabavna manifestacija zlatarskog kraja. Pokrenuta je 1970. godine kao kulturna manifestacija sa svrhom očuvanja kajkavske kulture, a tijekom vremena obogaćena je etno, zabavnim i sportskim sadržajima kojima privlači sve više posjetitelja s područja cijele sjeverozapadne Hrvatske. Temeljni su joj ciljevi: - njegovanje i očuvanje kajkavske riječi, kulture i tradicije; - obogaćivanje kulturnog i društvenog života i turistički razvoj Zlatara i sjeveroistočnog dijela Krapinsko-zagorske županije; doprinos prepoznatljivosti Hrvatskog zagorja kao turističke destinacije; - kulturno i turističko povezivanje hrvatskih kajkavskih regija.

Kulturni sadržaji Kako je temeljni cilj Manifestacije očuvanje kajkavske riječi i kulture, naglasak je na radu najmlađih – učenika osnovnih škola s kajkavskog govornog područja, od Međimurja i Podravine do Gorskog kotara. Sa svrhom poticanja sustavnog literarnog, glazbenog i likovnog stvaralaštva među mladima, organiziraju se tri priredbe: - Zbor malih pjesnika - festival dječjeg kajkavskog pjesništva, - Festival dječje kajkavske popevke, - Likovna izložba „Čovjek čovjeku“ . Ostale obvezne priredbe su: izložba u Galeriji izvorne umjetnosti, promocije knjiga, koncerti i predstave.


Pajdaško sprehajanje Pod imenom Pajdaško sprehajanje objedinjen je niz etno, zabavnih i sportskih događanja: Pajdaško sprehajanje u užem je smislu tradicionalna priredba s etno obilježjima namijenjena prezentaciji starih zagorskih običaja i zanata koje ekipe natjecatelja prikazuju na prigodno uređenim kolima, konjskim zapregama ili kao organizirane skupine građana (od najmanje 10 članova). Ostali sadržaji: Sajam tradicijskih i umjetničkih zanata, izložba tradicijskih jela i rukotvorina „Po starinski“, biciklijada, ribički kup, teniski turnir, izložba old timera, razne degustacije i dr. Informacije: Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar, Park hrv. mladeži 2, tel: +385 49 466 823; e-mail:uciliste.zlatar@hi.htnet.hr


GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATAR Postanak zlatarskoga likovnog blaga počinje već 1969. godine osnivanjem Kulturnoprosvjetnog društva „Zlatarjeve“ s nekoliko sekcija. Nosilac svih aktivnosti bilo je Narodno sveučilište „Ivan Goran Kovačić“, čiji je direktor Zvonko Dodig, uz direktora „Dana kajkavske riječi“ Ivana Hrenera te članova Organizacijskog odbora Dana, potaknuo osnivanje Galerije izvorne umjetnosti. Galerija je osnovana 1971. godine kada se za izložbeni prostor koristila barokna Keglevićeva kurija u centru Zlatara, čiji je vlasnik čuvao likovno blago. Prva izložba svečano je otvorena 25. rujna 1971. godine pod nazivom „Slikari zagorskog kruga“ koju je postavio prof. Vladimir Maleković. Godine 1985. galerija je iz stare kurije preseljena u novi prostor u Zagrebačku ulicu br. 3 u centru Zlatara, gdje se nalazi i danas.


Galerija izvorne umjetnosti u Zlataru nastala je kao jedina u Hrvatskoj koja je okupila dvjestotinjak autora koji su joj svoja djela poklonili. Upravo su na Saborima izvornih umjetnika u Zlataru autori redovito ostavljali svoje uratke kao dar gradu i Galeriji. U njoj su se radila i stvarala velika djela brojnih poznatih, cijenjenih i uglednih umjetnika s područja Hrvatske, Slovenije, Srbije i Mađarske, među kojima su: Matija Skurjeni, Ivan Rabuzin, Ivan Lacković-Croata, Kata Vizvari, Ivan i Mato Generalić, Branko Bahunek, Mijo Kuzman, Ivan Večenaj, Sava Sekulić, Milan Nađ, Konrad Peternel, Marica Mavec, Petar Grgec, Josip Pintarić i dr. Galerija je oduševila građane i mnogobrojne posjetitelje te dobila podršku stručne kritike, pohvale i visoke ocjene domaćih i stranih likovnih kritičara za organizaciju i kvalitetu djela koja su nastala ili bila izložena.

Od 2006. godine djeluje kao samostalna ustanova i kao takva službeno je registrirana 2007. godine. Današnji fundus obuhvaća oko 500 likovnih djela od kojih su izrazito vrijedne slike: Očurska vapnenica, Ploveći akt, Krapinski pračovjek (autor: Matija Skurjeni), Stari Slaven, Smjenjivanje pretka, Matija Gubec, Bata s četiri zanata, Moja žena (autor: Sava Sekulić), Pri obedu (autor: Dragan Gaži), Proljetno cvijeće, Krajolik moga sela, Rascvjetalo stablo (autor: Ivan Rabuzin) te brojne druge. Galerija izvorne umjetnosti Zlatar organizira izložbe povremeno i prema dogovoru. Galerija se može razgledati svaki dan od 7.00 do 20.00 sati uz prethodnu najavu i dogovor. Informacije: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, tel: +385 49 466 627, +385 91 4050 635, e-mail: giuzlatar@gmail.hr


CRKVA SV. MARIJE SNJEŽNE U BELCU Župna crkva sv. Marije Snježne nalazi se u Belcu, malom mjestu podno Ivanščice, udaljenom oko 8 km od centra Zlatara. Crkva sv. Marije Snježne najljepša je barokna crkva u Hrvatskoj i jedna od najljepših u cijelom svijetu. Njezina unutrašnjost u potpunosti ostavlja bez daha i svakako zavrjeđuje naše divljenje. Crkva se prvi puta spominje u 17. stoljeću kao kapela u Kostanjevcu. Tu je zavjetnu crkvicu Sv. Marije Snježne dala izgraditi Elizabeta pl. Keglević-Erdody oko 1675. godine, a potom je hrvatsko plemstvo nastavilo s njezinom dogradnjom gotovo cijelo stoljeće. Crkva je podignuta na mjestu ukazanja Blažene djevice Marije u mjestu zvanom Kostanjevec. Prvotno je imala nepravilno svetište te je bila izgrađena u gotičkom stilu. Svoj današnji oblik dobila je 1739. godine, u baroku, kada su joj dodatno prigrađene kapela i sakristija. Uz zapadno je pročelje podignut zvonik, a uokolo cinktora zid s kulama i trijemom. Svi zidarski radovi završeni su do 1740. godine.


Unutrašnjost crkve oslikana je od 1740. do 1743. godine. Zidovi i svodovi crkve ukrašeni su raskošnim zidnim oslikom koji prikazuje Ivana Krstitelja, autora Ivana Rangera, najvećeg majstora kontinentalnog baroka. Upravo je zidnim slikama pokriven svaki komad zida kojima se. uz dinamične kipove i tipičnu baroknu drvorezbarsku dekoraciju, postiže vrhunska barokna scenografija i bogati barokni ambijent. Jedan od majstora koji je u Belcu izveo dva bočna oltara i propovjedaonicu štajerski je kipar Josef Schokoting iz Graza. Crkva se sastoji od pet barokno raskošnih oltara od kojih glavni oltar Presvetog Trojstva i sv. Marije Snježne, te četiri sporedna: oltar sv. Barbare, sv. Josipa, sv. Stjepana Prvomučenika i sv. Krunice. Crkva sv. Marije Snježne bila je zavjetna crkva hrvatskoga plemstva, svećenstva i župljana. Informacije: Župni ured Belec, tel.: +385 49 460 040, +385 49 460 418


CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U ZLATARU Crkva se nalazi u samom centru Zlatara gdje se spajaju najvažniji putevi koji dolaze iz smjera Zlatar-Bistrice, Belca i Golubovca. Godine 1699. sjedište župne crkve iz Martinščine preseljeno je u Zlatar te je na mjestu stare kapele 1758. godine izgrađena nova župna crkva. Zlatarska crkva tipičan je primjer sakralnog prostora s prigrađenim bočnim kapelama karakterističnim za 18. stoljeće. Oslikao ju je slovenski slikar Ivan Gosar 1902. godine te ponovno zagrebački slikar Josip Andres 1934. godine. Tematika je život Blažene Djevice Marije što je prikazano kroz zanimljiv raspored prizora. Ciklus ima 25 prizora koji prate Marijin život, od rođenja do uznesenja. Zlatarska župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u svome glavnom oltaru ima jedan od najljepših i svakako najzanimljivijih baroknih retabla Hrvatskog zagorja. Na oltaru se odvija, uz bogatu kompoziciju, dinamičan prizor Marijina uznesenja na nebo. Okružena zrakama i anđelima te prisustvom jedanaest apostola (bez Jude), koji uzbuđenim gestama prate događaj, Marijin lik uspinje se u visine gdje ju očekuje Sv. Trojstvo kako bi je okrunili. Informacije: Župni ured Zlatar, tel.: +385 49 466 218, http://zupazlatar.blog.hr


Kapela sv. Jurja u Belcu

Kapela sv. Jakoba u Donjoj Batini

Kapela sv. Martina u MartinĹĄÄ?ini


IVANŠČICA Ivanščica je najviša planina u Krapinsko-zagorskoj županiji. Njezin najviši istoimeni vrh nalazi se na visini od 1060 m nadmorske visine. Proteže se u smjeru zapad – istok te je duga oko 30 i široka oko 9 km. Na vrhovima Ivanščice nalaze se ostaci utvrda koji su nekada bili sjedište posjeda, zanimljive ruševine Oštrca i Belecgrada. U višim šumskim dijelovima prevladava bukva, a u nižim ostaci prvobitnih šuma hrasta kitnjaka i običnog graba s puno dosađene crnogorice. Gorske čistine pravo su bogatstvo cvjetnih livada. Ljepotom se ističu kranjski ljiljani, dugolisne naglavice, veprine, različite vrste orhideja i perunika. Šume uljepšavaju stalnoboravišne životinje, srne-srnjak, lisica, fazan, zec, kuna zlatica, puh i dr. U planini se nalaze i velikih strmine i gole stijene te duboki klanci. Ivanščica je prepuna zanimljivih puteva i vrhova kao što su vrh Osinec (531 m), Belige (974 m), Babin zub (683 m), Židovina (692 m) i dr., a ovdje se nalaze i planinarske kuće Majer, Belecgrad te Planinarska kuća Josip Pasarić na vrhu. Okoliš planinarskih domova odlično je uređen, s postavljenim klupama i stolovima za rado viđene i dobrodošle goste te planinare. Na vrhu se nalaze i dva zanimljiva vidikovaca. Pogled s njih očarava, posebice s vidikovca „Piramida“ visokog 10 metara.

Ivanščica predstavlja idealno mjesto za odmor i rekreaciju.

Ostaci utvrde Oštrc


Planinarska kuća Majer HPD „Oštrc“ Zlatar Nalazi se na proplanku od 551 m nadmorske visine. Do nje se stiže cestom iz Lobora do sela Jakopići i dalje po utvrđenom kolnom putu. Opremljena je s 20 kreveta, kuhinjom, blagovaonicom i sanitarnim čvorom. Otvorena je vikendom i praznikom od 1. ožujka do 30. listopada ili/i po prethodnom dogovoru. Informacije na broj tel.: +385 91 8816 007

Srednjovjekovna utvrda Belecgrad

Planinarska kuća Belecgrad HPD „Belecgrad“ Belec Nalazi se u južnom podnožju Ivanščice, na vrlo pristupačnom i slikovitom mjestu, na 445 m nadmorske visine. Uz kuću se nalazi travnato igralište, potočić i šuma. Raspolaže s dvije blagovaonice (smještaj za 50 osoba), kuhinjom, podrumom, spremištem, dvije spavaonice s ukupno 25 skupnih ležaja te još 10 skupnih ležaja u potkrovlju, sanitarnim čvorom u prizemlju i na katu. Okoliš kuće uređen je, a uz njega su postavljene drvene klupe i stolovi za veći broj planinara i izletnika. Kuća je otvorena nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine, a u ostale dane po prethodnoj najavi (najmanje 10 ljudi). Moguća je opskrba pićem i hranom po dogovoru. Informacije: www.belecgrad.com, tel: +385 49 460 135, +385 98 1609 056


PLANINARSKI PUTEVI PO IVANŠČICI Planinarski put „Po starim gradovima Ivanščice“ otvorilo je i održava HPD „Oštrc“ od 1982. godine. Obuhvaća povijesne spomenike iz feudalnog doba: Loborgrad, Oštrcgrad, Belecgrad, Milengrad, Grebengrad i Pusta Bela. Tiskan je dnevnik obilaznice koji se može nabaviti u planinarskim domovima. Za ispunjen dnevnik HPD „Oštrc“ izdaje značku obilaska. Obilaznica „Belečki planinarski put“ kružna je planinarska obilaznica 10 KT: 1. crkva sv. Marije Snježne, vrhovi – 2. Minđalovec (659 m), 3. Židovina (692 m), 4. Ivanščica (1060 m), Hanjžica (994 m), 6. Belige (674 m), 7. Babin Zub (683 m), 8. Osinec (531 m), 9. utvrda Belecgrad (539 m) i 10. Planinarska kuća Belecgrad (445 m). Kote BPP-a prolaze najljepšim predjelima Ivanščice, uzdignutim iznad gradskih njiva. Put je dobro označen i može se obići za 7 sati hoda u jednom ili više dana. „Eko staza Belice“ započinje u pitomom krajoliku uz crkvu sv. Marije Snježne te nastavlja prema Juranščini – zaseoku Hanžeki, a zatim se preko livada spušta u šumski klanac uz potok Branu, ispod zidina srednjovjekovne utvrde Belecgrad. Završava na igralištu uz Planinarsku kuću Belecgrad. Obilježena je plavim, zelenim i žutim simbolima – vode, šume i alpskog jaglaca. Prolazeći stazom (2 sata hoda ili šetnje) možete upoznati povijesne znamenitosti i uživati u ljepoti zagorskog krajolika prošaranog pitomim livadama i šumama, upoznati neobične stijene i razgledati slikovite tvorevine koje je voda oblikovala u kamenu - zagonetni geološki i kemijski proces.

Ostali putevi i staze belečkog kraja * Belec – Juranščina – PL.K Belecgrad – Dolina Brane – Prijevoj Belige – spoj s cestom – Ivanščica (1060 m), PL. D. J. Pasarić (VU - 2 h/DP – 19 km/VR – 900 m/T – Sn1) * Dionica BPP: Belec - – Juranščina – PL.K Belecgrad – ST. G. Belecgrad – Babin zub – Belige, livada – vrh Belige (974 m) – prijevoj Belige – Hanjžica (994 m) – vrh Ivanščice (1060 m), PL. D. J. Pasarić (VU – 5h/DP – 10km/VR – 800/5m/T-Sn2) * Dionica BPP: Belec – Juranščina – PL. K. Belecgrad – Mindžalovec (659 m) – Mrzljak, LOV. K Planinica – vrh Ivanščice (1060 m), PL. D. J. Pasarić (VU – 4h/DP 10,5km/ VR 800m/T-Sn2) * Belec – Juranščina – Minđalovac – Mrzljak – Planinica – vrh Ivanščice (1060 m), PL. J. Pasarić (VU – 3h/DP 8km/ VR 880m/T-Sn) * Belec – Juranščina – Minđalovac – Hanžica (994 m) – vrh Ivanščice (1060 m), PL. J. Pasarić (VU – 3h/DP 8km/ VR 880m/T-Sn 2) * Dionica BPP: PL. K. Belecgrad – ST. G. Belecgrad – Osinec (531 m) – Dolina brane – PL. K. Belecgrad (VU – 1h 20 min/DP 2,5km/ R 120/120/T-L3) * Poučna staza: Belec – Šimunci – Dolina brane – PL. K. Belecgrad (VU – 2h/DP 5km/ VR 180m/T-L3) * Groblje Kosalci – Gornja Selnica, G. Sambolići – Drenovec – Mrzljak, LOV. K. Planinica - vrh Ivanščice (1060 m), PL.J. Pasarić (VU – 3h/DP 7,5km/ VR 760m/T-Sn2) * Dionica PPSGI: PL. K. Majer – Pušina – V. Djedek – Osinec (531m) – ST. G. Belecgrad – PL. K. Belecgrad (VU – 1h 30min/DP 5,8km/ VR 100/280m/-Sn1)


PARAGLIDING KLUB „SOKOL“ ZLATAR Zlatar je jedan od rijetkih gradova koji se može pohvaliti paragliding klubom koji je ovdje osnovan još 2002. godine. Klub promiče, razvija i unapređuje letenje parajedrilicama i ovjesnim jedrilicama. Svojim članovima pruža poduku u slobodnom letenju i drugim vještinama značajnim za sigurno bavljenje letačkim sportom.

Klub također može pružiti stručnu pomoć pri nabavi i provjeri ispravnosti letačke opreme te provoditi sustavne pripreme i vježbanje članova kluba koji se bave letenjem. Informacije: http://www.sokol-zlatar.paragliding.hr/


GASTRO I ENO U Zlataru možete okusiti, između ostalog, tradicionalnu i domaću zagorsku kuhinju poznatu zagorsku puricu s mlincima, zagorske štrukle i bučnicu. Uz odličnu hranu prija i vrhunsko zagorsko vino čija je ponuda velika i raznolika.

KOZARSTVO PAVLIN Ponuda: kozji sir Zlatar, Donja Batina 44 tel.: +385 49 460 071, mob.: +385 91 5284 356 e-mail: kozarstvo.pavlin@gmail.com OPG KUZMAN Ponuda: bučino ulje Zlatar, Martinščina 18a tel: +385 49 430 328 mob: +385 92 1127 886 OPG JJAE Ponuda: jaja i perad iz otvorenog uzgoja Ladislavec 24, Zlatar mob: +385 91 7527 815 982 web: www.fgc.hr/jaja OPG ŠKOF Ponuda: zagorski puran Belec, Gornja Batina 18 tel: +385 49 460 089 mob: +385 98 9602 189 e-mail: zvonko.skof@kr-htnet.hr


OPG ŠAŠKO PAVLIN Ponuda: zagorski purani Zlatar, Donja Batina 41 tel: +385 49 460 069 mob: +385 98 9010 982 OPG HANŽEK Ponuda: lavanda Zlatar, Martinščina 39 mob: +385 91 9532 059 RESTORAN „ZLATNI LAMPAŠ“ Zlatar, Nazorova 2a tel.: +385 49 466 210 e-mail: restoran@zlatni-lampas.com PIZZERIA „FANTAZIJA“ Udruga vinara i vinogradara „PAJDAŠ“ ZLATAR Zlatar, Trg slobode 2 tel:2+385 49 467 410 Zlatar, Park hrvatske mladeži tel: +385 98 9545 625, +385 98 214 102 UDRUGA VINARA I e-mail: tajnik@pajdas-zlatar.hr VINOGRADARA„PAJDAŠ“ ZLATAR www.pajdas-zlatar.hr Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 tel: +385 98 9545 625, +385 98 214 102 e-mail: predsjednik@pajdas-zlatar.hr web: www.pajdas-zlatar.hr


Kalendar događanja NAZIV DOGAĐANJA

MJESTO

DATUM

Fašnik v Zlataru

Zlatar

veljača

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar i Grad Zlatar

Dan Grada Zlatara

Zlatar

travanj

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar i Grad Zlatar

Dani kajkavske riječi Zlatar

Zlatar

rujan i listopad

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar i Grad Zlatar

Zlatarska božićnica

Zlatar

prosinac

Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar i Grad Zlatar

ORGANIZATOR

Kontakt informacije TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZLATARA Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 tel.: +385 49 466 627 mob.: + 385 91 4050 635 fax.: +385 49 466 703 e-mail: info@tzgzlatar.hr web: www.tzgzlatar.hr

GRAD ZLATAR Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 tel.: +385 49 466 627 fax.: +385 49 466 703 e-mail: grad@zlatar.hr web: www.zlatar.hr

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE dr. JURJA ŽERJAVIĆA Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 tel: +385 49 466 823

RADIO ZLATAR Zlatar, Zagrebačka 3 tel: +385 49 466 665, +385 49 466 885 web: www.radio-zlatar.hr

GRADSKA KNJIŽNICA Zlatar, Zagrebačka 2 tel: +385 49 466 845 web: www.knjiznica-zlatar.hr

TURISTIČKA AGENCIJA „Art turizam” Zlatar, Trg slobode 1 tel: +385 49 466 995 e-mail: antoma@kr.t-com.hr web: www.antoma.hr

OPG KUKEC Belec, Gornja Selnica 23 tel: +385 49 460 262 Izrada zagorskih korita i drugih unikatnih drvenih suvenira s motivima Belca i Zlatara.

GALERIJA “VARGA” Zlatar, Trg slobode tel.: +385 467 444 Prodaja suvenira, unikatnih keramičkih proizvoda i ukrasnih predmeta s natpisima i motivima Zlatara.


SVETIŠTE MAJKE BOŽJE BISTRIČKE Svega jedanaest kilometara od Zlatara, u Mariji Bistrici, nalazi se najpoznatije i najposjećenije svetište Majke Božje, nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Upravo se ovdje hodočasti više od 320 godina, a svake se godine okupi oko pola milijuna vjernika. Bazilika u Mariji Bistrici oprosna je crkva i u njoj se nalazi čudotvorni kip Majke Božje Bistričke, a pokraj nje brežuljak Kalvarija s postajama Križnog puta. Informacije: tel: +385 49 468 380. www.info-marija-bistrica.hr

RIBNJACI U VINIPOTOKU Pet kilometara sjeverno od Zatara nalaze se ribnjaci u Vinipotoku. Na ribnjacima je moguć sportski ribolov u ugodnom ambijentu kao i obiteljski izleti uz roštilj i kotlovinu u ribičkom domu pored ribnjaka. Ribnjacima upravlja ŠRD „Pastrva“ Zlatar koja, osim sportskih sadržaja, provodi edukativni izlet djece povodom Dana planeta Zemlje, Svjetskog dana voda, kao i okupljanje i druženje izviđačkih skupina te održavanje „male škole u prirodi“. Informacije: tel: +385 99 5797 705, +385 98 1678 721

SUTINSKE TOPLICE Nedaleko od Zlatara, sedam kilometara zapadno, nalaze se Sutinske toplice, kupalište s dva bazena na otvorenom. Toplice su okružene bujnim zelenilom, a poznate su po ljekovitosti svoje vode čija je temperatura na izvoru 37 °C. Otvorene su od svibnja do rujna. Informacije: tel: +385 49 467 105

KONJIČKI KLUB BUDINŠČINA Informacije: Budinščina, Kraljevec Gornji 5, mob: +385 91 7960 125, web: www. kkbudinscina.hr

KLET VINSKI VRH Klet je otvorena za tisuće vinskih ljubitelja koji su uvijek dobrodošli u razgled imanja, na degustacije vina, upoznavanje s filozofijom proizvodnje vrhunskih vina i edukativne seminare. Na raspolaganju su soba za vinske degustacije, moderno opremljena seminarska sala, restoran Vinski Vrh, vinski podrum, suvenirnica Vinski Vrh, imanje za ugodne ljetne šetnjice, livade za piknik i team buildinge. Informacije: Hrašćina, Gornjaki 56, tel: +385 49 458 287, mob: +385 99 7031 797, web: www.bolfanvinskivrh.hr


To je moj zagorski raj

Tu su mene vu zibači zibali Tu su meni moja mati lubav v srce vulili...

Impressum Nakladnik: Turistička zajednica Grada Zlatara Naklada: 1000 primjeraka Tekstovi: Časopis Hrvatsko zagorje, DVD Zlatar (2-3), Mirko Sviben (6-7), Umjetnička topografija Hrvatske (8), portal www.vbv.hr/belec.html, Mijo Ivurek (10-11), HPD Belecgrad (12-14) Fotografije: Savjet mladih Grada Zlatara, Paragliding klub Sokol, Banko Bukal - Baci, Radio Zlatar Grafički dizajn i priprema za tisak: Ljiljana Adanić, Nikola Kadoić, Tihana Kunić Godina i mjesto izdavanja: 2012., Zlatar www.tzgzlatar.hr © Copyright by TZ Grada Zlatara Odricanje od odgovornosti Sav materijal u ovoj brošuri, uključujući, ali nije ograničeno na, tekst, fotografije, grafičko prikazivanje i brojke, može sadržavati tehničke greške ili greške u pisanju te ostale greške ili netočnosti. TZ Grada Zlatara ne preuzima odgovornost ni za jednu takvu grešku ili netočnost. Informacije i materijali sadržani u ovoj brošuri dostupni su besplatno u svrhu opće informiranosti.

Brošura  

Turistička brošura Grada Zlatara

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you