15 Godina Gradskog Parkinga - Monografija

Page 1

15 godina

gradskog

parkinga

monografija Gradski parking | 1


15 godina

gradskog

parkinga

monografija

2 | Gradski parking

Gradski parking | 3


Sadržaj Gradski parking ............................................................................................................................................4 Parking zone ..............................................................................................................................................16

Sadržaj Gradski parking

4

Financijski rezultat

16

Intervju Marijana Bujas

22

Danijel Mileta

26

Lovorka Bujas

30

Goran Bulat

36

Projekti

40

Financijski rezultat .....................................................................................................................................20

Pogodnosti za invalide

41

Intervju........................................................................................................................................................24

Pogodnosti za kupovinu karata na parkirnim automatima

42

Marijana Fuštin Bujas ....................................................................................................................24

Pogodnosti za parkiranje na Poljani

43

Danijel Mileta..................................................................................................................................28

Lipanj 2003. – parkiralište Sv. Nediljica

44

Lovorka Bujas.................................................................................................................................32

2008. – Parkiralište u TEF-u

45

Goran Bulat.....................................................................................................................................36

Listopad 2011. – projekt “Pola kune za kulturu”

46

Prosinac 2014. – Prodaja karata na Tisku i iNovinama

47

Pogodnosti za invalide ..................................................................................................................41

Veljača 2015. – parkiralište na Mulu Krka

48

Pogodnosti za kupovinu karata na parkirnim automatima .............................................................42

Travanj 2015. – koncesioniranje privezišta na rivi

51

Pogodnosti za parkiranje na Poljani ..............................................................................................43

Svibanj 2015. – edukativni vodič “Kultura ponašanja u prometu”

52

Lipanj 2003. - parkiralište sv. Nediljica ...........................................................................................44

Rujan 2015. – električni automobil

53

2008. – Parkiralište u TEF-u ..........................................................................................................45

Travanj 2016. – usluga dostave električnim vozilima unutar povijesne gradske jezgre

54

Projekti .......................................................................................................................................................40

Listopad 2011. – Pola kune za kulturu ...........................................................................................48

Život u zajednici

58

Prodaja karata na Tisku i iNovinama – prosinac 2014. ..................................................................49

Parkirališne zone

64

Veljača 2015. - Parkiralište na Mulu Krka .......................................................................................50

Najdugovječniji djelatnici Gradskog parkinga

68

Travanj 2015. - Koncesioniranje privezišta na rivi ..........................................................................51

Odjel kontrole i naplate

72

Svibanj 2015. – Edukativni vodič ...................................................................................................52

Pauk služba

76

Rujan 2015. Električni automobil ...................................................................................................53

Djelatnici o tvrtci

80

Život u zajednici .........................................................................................................................................54

Linija Krapanj – Brodarica

82

Pauk služba ...............................................................................................................................................56

Odjel za prodaju karata

90

Razgovori ugodni .......................................................................................................................................60

Odjel cestovnog prijevoza robe

96

Linija Krapanj Brodarica .............................................................................................................................62

Zgrada kolodvora

100

Zgrada kolodvora .......................................................................................................................................68

Projekt Poljana

110

Projekt Poljane ...........................................................................................................................................76

Strateški plan razvoja trgovačkog društva Gradski parking d.o.o.

116

Strateški plan razvoja trgovačkog društva Gradski parking d.o.o. ..............................................................82 4 | Gradski parking

Gradski parking | 5


Gradski parking d.o.o. osnovan je 29. ožujka 2001. godine s ciljem uspostave regulacije prometa u mirovanju, a 4. travnja iste godine tvrtka je upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu. Dana 23. travnja 2001. godine Gradski parking d.o.o. službeno je započeo s radom. Naplata se u prvim danima poslovanja tvrtke odvijala ručno, pomoću blokova na kojima su se ispisivali računi za parkiranje. Prva automatizirana naplata uvodi se 16. svibnja 2001. godine nabavom PTC terminala, koji je u to vrijeme bio najsuvremeniji uređaj za naplatu parkinga kakvog su koristili i veći europski gradovi. Na ovaj način Gradski parking d.o.o. uveo je moderniziran način naplate parkiranja. Nakon toga započeo je dugotrajni proces uređenja gradskih parkirališnih prostora koji uglavnom u to vrijeme nisu bili uređeni ili su bili nedovoljno opremljeni potrebnom prometnom signalizacijom. Iako je uvođenje sustava naplate parkiranja izazvalo svojevrsno nezadovoljstvo građana, naviknutih na besplatan parking, u kolovozu 2001. tvrtka je počela sa sustavnim radovima na uređenju parkirališnih prostora, prvim projektom uređenja parkirališta na Starom pazaru, odmah ispred prostora iz kojih je djelovala tvrtka, u Ulici kralja Zvonimira. Parkiralište je prekriveno novim slojem betona te je uvedena nova prometna regulacija. Tvrtka je 1. rujna 2001. godine, nakon provedenog javnog natječaja, dobila prvog direktora. Marijana Bujas, dipl. oec. imenovana je direktoricom. Do kraja mjeseca, 28. rujna iste godine, gradonačelnik Šibenika Milan Arnautović pustio je u rad prvih pet automata za naplatu parkinga, marke Kienzle Hectronic, a na parkiralištima su nešto kasnije postavljeni i prometni znakovi, kako bi se zadovoljila pravila utvrđena Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Ovaj prvi val modernizacije poslovanja Gradskog parkinga tvrtka je financirala sama, a sve radove obavili su njezini djelatnici.

6 | Gradski parking

Svojim kadrovima i sredstvima Gradski parking je izveo i radove na uređenju parkirališta u šibenskim ulicama Karla Vipauca, fra Jeronima Milete i Stjepana Radića, a u veljači 2002. godine postavljeno je deset novih automata za naplatu parkiranja. U to vrijeme tvrtka seli na novu adresu, u Uskočku 1, a izrađuje se i nova sistematizacija uz novu organizaciju i preraspodjelu poslova. U skladu s tim povećan je i broj radnih mjesta, na 15, čime su stvorene pretpostavke za ostvarenje novih projekata i širenje poslovanja. Dana 25. svibnja 2002. godine pušten je u opticaj novi sustav naplate parkiranja pomoću mobilnih telefona. Od toga dana korisnici imaju mogućnost parking platiti slanjem SMS poruke na posebne m-parking brojeve za svaku parking zonu. Na ovaj način građanima je omogućeno plaćanje parkiranja slanjem SMS-a koji sadržava zonu parkiranja i tablice vozila. Kao potvrdu o kupljenoj karti korisnik dobiva poruku koja sadržava informacije o vremenu unutar kojeg vrijedi njegova parking karta, a uoči isteka iste i obavijest kako parking vrijeme istječe, te ponudu da, ako želi, produlji parkiranje. Stalnim aktivnostima na pronalaženju novih prostora, njihovom uređenju i proširenju kapaciteta, Gradski parking d.o.o. od samih početaka djelovanja ima značajan pozitivan utjecaj na život u Šibeniku. Uređen je, tako, u tim prvim godinama poslovanja niz javnih površina koje su dobile parkirališnu namjenu, među kojima, kao kruna na perjanici Gradskog parkinga d.o.o., parkiralište na Sv. Nediljica. Kupnjom autobusnog kolodvora u lipnju 2003. godine, Gradski parking d.o.o. širi svoju djelatnost te na taj način osigurava da taj vrijedan strateški objekt i kolodvorska djelatnost ostanu u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Šibenika.

Gradski parking | 7


Tvrtka je u cijelosti informatizirala djelatnost obavljanja osnovnih kolodvorskih usluga, zahvaljujući i kvalitetnom informacijskom sustavu prodaje i naplate putnih i autobusnih karata, zatim su uređene kolodvorske čekaonice sa sanitarnim čvorom, a u lipnju 2004. godine obnovljeno je i uređeno pročelje zgrade Autobusnog kolodvora. Mr. sc. Danijel Mileta imenovan je drugim direktorom tvrtke Gradski parking d.o.o. 24. listopada 2005. godine. Tada počinje novi investicijski period u parkirališne površine na području Šibenika. Započinje naplata parkinga na parkiralištu kod šibenske sportske dvorane na Baldekinu, postavlja se rampa za regulaciju parkinga na parkiralištu kod Željezničkog kolodvora, otvoreno je parkiralište u Ulici Ante Starčevića i Ulici Petra Grubišića, a Gradski parking d.o.o. preuzeo je i gospodarenje nad parkiralištem u Dragi. Nakon trenda uređenja novih parkirališnih površina koji je bio zabilježen tijekom čitave 2006. i 2007. godine, Gradski parking d.o.o. u studenom 2007. preuzeo je gospodarenje parkiralištem smještenim u objektima nekadašnje Krkine pekarne u Ulici kralja Zvonimira. Ovaj ugovor o preuzimanju gospodarenja nad parkiralištem iznimno je značajan osobito iz razloga što se u to vrijeme ukinuo prvi parking Gradskog parkinga na Starom pazaru koji je krenuo u rekonstrukciju pa se pojavio problem s manjkom parkirnih površina u starom dijelu Šibenika. Zbog istog razloga – pomanjkanja parkirnih površina, osobito u ljetnim mjesecima, u lipnju 2008. godine otvoreno je sezonsko parkiralište s oko 500 parkirnih mjesta u krugu nekadašnje Tvornice elektroda i ferolegura (TEF) koje je pogodno jer se nalazi tek nekoliko stotina metara udaljeno od stare jezgre Šibenika, a s druge strane s njega se pruža izniman pogled na gradsku četvrt Dolac, što je od iznimne važnosti za parkiralište turističkog tipa. Gradski parking d.o.o. od samog početka radi na unaprjeđenju poslovanja, edukaciji djelatnika i uvođenju novih standarda po licenciranim programima. U srpnju 2008. godine tvrtka je zatražila i dobila prestižni certifikat ‘Poslodavac partner’ za izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima, te je postala prvom tvrtkom u vlasništvu jedinice lokalne samouprave koja posjeduje spomenuto priznanje. U listopadu iste godine Gradski parking započeo je s uvođenjem standarda kakvoće i izvrsnosti ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996, a u prosincu se uvodi i novi integrirani informacijski sustav u financijama i računovodstvu. U lipnju 2009. godine u sklopu Gradskog parkinga d.o.o. uspostavlja se novi Odjel za premještanje vozila, a u suradnji s MUP-om, specijalizirano vozilo, tzv. pauk vozilo započinje s djelovanjem krajem lipnja 2009. Dipl.oec. Lovorka Bujas imenovana ja novom direktoricom tvrtke Gradski parking d.o.o. 3. studenog 2009. godine. U prosincu te godine, prema odluci šibenskog Gradskog vijeća, uvodi se dnev-

8 | Gradski parking

U srpnju 2008. godine tvrtka je dobila prestižni certifikat ‘Poslodavac partner’ za izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima i tako postala prvom tvrtkom u vlasništvu jedinice lokalne samouprave koja posjeduje spomenuto priznanje.

Gradski parking | 9


na parkirna karta (DPK). U travnju 2010. godine Gradski parking donosi novi pravilnik o radu zajedno s novom sistematizacijom radnih mjesta i platnim koeficijentima, a u prosincu te godine po prvi put u povijesti tvrtke potpisuje se kolektivni ugovor s predstavnicima sindikata. Tijekom 2010. i 2011. godine trajao je novi investicijski val uređenja parkirališnih površina u Šibeniku. Tijekom spomenutog perioda uređena su parkirališta u ulicama Put gimnazije, Petra Preradovića, Ante Starčevića i Stjepana Radića. Od 01. kolovoza 2012. Gradski parking d.o.o. od Grada Šibenika preuzima poslove javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnoj liniji br. 501 Brodarica-Krapanj. U studenom 2013. godine Goran Bulat, mag oec imenovan je direktorom Gradskog parkinga d.o.o., a u veljači 2015. godine Gradski parking d.o.o. preuzima parkiralište na Mulu Krka koje infrastrukturno oprema i postavlja ulaznu rampu. U travnju iste godine Gradski parking d.o.o. dobio je koncesiju za upravljanje privezištem na rivi, čime se djelatnost tvrtke dodatno širi. Investicijski ciklus zahuktao se te 2015. godine i još uvijek traje. Nastavljen je ulaganjem u rekonstrukciju zgrade Autobusnog kolodvora, najprije u uređenje fasade, a potom u adaptaciju pulta za prodaju karata.

10 | Gradski parking

Gradski parking | 11


VIZIJA • Biti lider u pružanju usluga u svim djelatnostima iz našeg poslovanja!

MISIJA

• Prepoznatljivost po kvaliteti usluge, kako tehnološkim rješenjima, tako i edukacijom zaposlenika; • širenje poslovanja s ciljem pružanja većeg broja usluga na korist razvoja Gradskog parkinga, a vezano uz razvoj grada Šibenika; • sustavno poboljšanje kontrole poslovanja tehnološkim rješenjima; • vođenje tvrtke u maniri dobrog gospodara; • transparentnost u poslovanju.

no oštećenih i napuštenih motornih vozila (olupina) i kamp prikolica. • Lučke djelatnosti: privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj roba, skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala, ukrcaj i iskrcaj putnika. • Ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovim u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije, lučko agencijski poslovi i špediterski poslovi, poslovi kontrole i količine robe i dr.). • Pružanje kolodvorskih usluga u prijevozu putnika (prihvat i otprema putnika, opsluživanje vozila i članova posade). • Javni prijevoz u linijskom obalnom prometu. • Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu. • Upravljanje, održavanje i gradnja nerazvrstanih cesta. • Rekonstrukcija i zaštita nerazvrstanih cesta.

DJELATNOSTI • Cestovni prijevoz robe. • Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru. • Usluge parkirališta. • Pružanje usluga u nautičkom, ruralnom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga. • Djelatnosti prijenosa, vuče i premještanja nepropisno parkiranih, znat-

12 | Gradski parking

STRUKTURA TVRTKE KROZ POVIJEST Tvrtka Gradski parking d.o.o. trgovačko je društvo s ograničenom odgovornošću i u sto-postotnom je vlasništvu Grada Šibenika. Društvo ima tri tijela – Skupštinu, Nadzorni odbor i Direktora. Na čelu skupštine je gradonačelnik Šibenika. Nadzorni odbor se formira na način da četiri člana imenuje gradonačelnik Šibenika, a petog člana odabiru radnici iz svojih redova. Direktor se odabire putem javnog natječaja, a imenuje ga gradonačelnik Šibenika.

Gradski parking | 13


Predsjednici Skupština Gradskog parkinga d.o.o.: dr. Željko Burić dr. Ante Županović Nedjeljka Klarić, dipl.soc.radnica Milan Arnautović, dipl.ing.

Članovi NO-a Gradskog parkinga d.o.o.: Peti saziv: Vladimir Buneta, predsjednik Nikica Vučenović Boris Dukić Ivo Plenča Zoran Bobanović Nakon smrti predsjednika Nadzornog odbora Vladimira Bunete došlo je do imenovanja novog predsjednika Nikice Vučenovića, te imenovanja novog člana Tomislava Jurasa Četvrti saziv: Paško Jurišić, predsjednik Damir Vučak Boris Kerić Boris Desnica Zoran Bobanović Čedomir Perković Treći saziv: Branka Badžim, predsjednik Marina Košuljandić Dragan Grubišić Željko Čoga Paško Rakić

Marina Košuljandić Dragan Grubišić

SEKTOR A: AUTOBUSNI KOLODVOR

ODJEL FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

U sektoru autobusnog kolodvora radi 36 djelatnika u četiri odjela.

Prvi saziv: Darijo Dukić, predsjednik Maksim Brkić-Pancirov Mladen Klarić Dragan Grubišić Ljubica Kardum

ODJEL JAVNOG PRIJEVOZA U OBALNOM POMORSKOM PROMETU I NAPLATI LUČKIH PRISTOJBI Odjel ima ukupno sedam zaposlenih uključujući Voditelja odjela. Odjel obalnog pomorskog prometa je proširio poslovanje na privezišta na rivi.

Odjel financijsko računovodstvenih poslova ima osam osoba uključujući voditelja, jer uključuje službe financija, računovodstva, blagajne i nabave.

ODJEL PRAVNIH OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA Odjel ima ukupno tri osobe uključujući voditelja odjela.

Direktori Gradskog parkinga d.o.o. Goran Bulat, mag. oec. Lovorka Bujas, dipl. oec.

DIREKTOR

Danijel Mileta, dipl. ing. Marijana Fuštin, dipl. oec.

Organizacijska struktura Tvrtka Gradski parking ima specifičnu organizacijsku strukturu koja omogućava efikasnije obavljanje djelatnosti. S obzirom na to da je riječ o iznimno važnoj komunalnoj djelatnosti koja pridonosi povećanju kvalitete života u Šibeniku, te održavanju reda na prometnicama, organizacijska struktura je pažljivo osmišljena. Krajem 2014. godine Društvo je sklopilo novi Kolektivni ugovor sa Sindikatom temeljem kojeg je službeno uspostavljena već uhodana praksa unapređivanja i promicanja zaposlenika unutar Društva kao i dodjela stimulacija zaposlenika na mjesečnoj razini. Uprava se složila sa sindikatom da niti jednu stavku ne treba smanjivati, već su samo povećana prava na korištenje godišnjih odmora te dodaci na plaću za rad u dane blagdana i u neradne dane utvrđene Zakonom, koji su povećani s 50 na 60 posto. Tijekom prvih šest mjeseci zaposlenicima su isplaćene uskrsnica i regres.

SAVJETNIK DIREKTORA

POMOĆNIK DIREKTORA

SEKTOR PARKIRANJA I PREMJEŠTANJA VOZILA

SEKTOR AUTOBUSNI KOLODVOR

SAMOSTALNI REFERENT ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

ODJEL KONTROLE I NAPLATE PARKIRANJA

ODJEL PRODAJE KARATA

SAMOSTALNI REFERENT ZA PROMET

ODJEL PREMJEŠTANJA VOZILA

ODJEL PROMETNE SLUŽBE I INFORMACIJA

SAMOSTALNI REFERENT ZA INFORMATIZACIJU

UPRAVA

TAJNICA DIREKTORA

STRUČNO RAZVOJNI TIM

ODJEL SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA

Član uprave i direktor na raspolaganju ima stručno razvojni tim, tajnicu, savjetnika i pomoćnika direktora, ukupno šest osoba.

Drugi saziv: Tomislav Ninić, predsjednik Tomislav Jukić Anita Škugor-Kodžoman

14 | Gradski parking

SEKTOR PARKIRANJA I PREMJEŠTANJA VOZILA Sektor broji 40 osobe uključujući voditelja.

ODJEL CESTOVNOG PRIJEVOZA ROBE

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI odjel

ODJEL PRAVNIH, OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA

ODJEL JAVNOG PRIJEVOZA U OBALNOM POMORSKOM PROMETU i NAPLATI LUČKIH PRISTROJBI

Gradski parking | 15


16 | Gradski parking

Gradski parking | 17


Stabilno poslovanje

Financijski rezultat Širenjem parkirališnih površina, kupnjom zgrade autobusnog kolodvora, uvođenjem odjela pauk službe, uvđenjem odjela za brodsku liniju Krapanj - Brodarica, širenjem poslovanja na privezište za brodove, kao i za dostavu električnim vozilima unutar stare gradske jezgre iz godine u godinu Gradski parking d.o.o. povećavao je prihode, ali i investicije te broj zaposlenih.

18 | Gradski parking

Tvrtka je s 1,8 milijuna kuna koje je zabilježila u prvoj godini poslovanja ostvarila prihod od približno 17 milijuna kuna u 2015. godini, iz čega se jasno vidi razvoj komunalne tvrtke tijekom 15 godina djelovanja. Prateći financijske rezultate iz jedne proračunske godine u drugu, Gradski parking imao je uglavnom uzlaznu putanju poslovanja, izuzev 2005. i 2009. godine, kada je zabilježen manji pad prihoda u odnosu na ranije godine Gradski parking | 19


FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PO GODINAMA PREGLED PRIHODA PO GODINAMA GODINA

PRIHODI u mil. kn

2001.

1.829

2002.

3.596

2003.

6.886

2004.

8.591

2005.

7.416

2006.

9.714

2007.

10.448

2008. 2009.

11.748 11.135

STRUKTURA ZAPOSLENIH Razvoj tvrtke Gradski parking d.o.o. vidljiv je i u statističkim pokazateljima broja zaposlenih u tvrtki koji je u porastu otkako je tvrtka osnovana pa sve do danas. Godine 2002. kada je tvrtka tek krenula s radom na dan 31. ožujka zapošljavala je 15 radnika. Usporedo tom podatku, točno trinaest godina nakon 31. ožujka 2015. godine evidentirano je čak 100 zaposlenih. Važno je napomenuti kako tvrtka u sve većoj mjeri zapošljava osobe više i visoke stručne spreme, kojih je 2002. godine bilo svega četvero, a danas u Gradskom parkingu radi 17 akademski obrazovanih djelatnika.

Broj zaposlenih po godinama

31.3.2002.

15

31.3.2009.

67

31.3.2003.

27

31.3.2010.

76

31.3.2004.

56

31.3.2011.

80

31.3.2005.

56

31.3.2012.

80

2010.

11.736

2011.

12.529

2012.

12.684

2013.

13.370

31.3.2006.

59

31.3.2013.

87

2014.

15.107

31.3.2007.

58

31.3.2014.

86

2015.

16.937

31.3.2008.

62

31.3.2015.

100

20 | Gradski parking

Gradski parking | 21


22 | Gradski parking

Gradski parking | 23


MARIJANA BUJAS Direktorica Gradskog parkinga d.o.o. od 2001. do 2005. godine

Gradski parking od početka u fokusu ima brigu za radnike “Ponekad mjerilo uspješnosti poslovanja mlade tvrtke u razvoju nisu isključivo financijski izvještaji. Briga za radnike i njihova dobrobit je bio najvažniji zadatak i mjerilo uspješnosti ove tvrtke, kako na njezinim počecima tako i danas”

24 | Gradski parking

Gradski parking | 25


Koliko vremena ste obnašali dužnost direktora tvrtke te s kakvim referencama ste došli na to radno mjesto? Velika čast biti prvom direktoricom Gradskog parkinga d.o.o. ukazala mi se službeno kada sam obavila sve radnje potrebne za registraciju tvrtke 4. travnja 2001. godine. Kao tada mladoj diplomiranoj ekonomistici koja je svoj poslovni put gradila u privatnom sektoru gospodarstva neopisiva je čast, ponos i odgovornost što mi se pružila mogućnost napraviti nešto veliko i važno – osnovati prepoznatljivu i uglednu gradsku tvrtku i utrti put svim mojim cijenjenim kolegama koji su na čelo tvrtke došli kasnije. U kakvom je stanju tvrtka bila po Vašem dolasku, a s obzirom na bilancu, broj zaposlenih, broj parkirnih mjesta, a ostale bitne informacije? Mojim dolaskom Gradski parking je bio tek ideja koja je vremenom rasla i pretvorila se u uspješan posao koji je imao trend rasta. U početku nije bilo lako, budući da smo raspolagali samo s nekoliko stotina parkirnih mjesta i vizijom razvoja, ali predanošću cijelog tima zaposlenih i našom ustrajno-

26 | Gradski parking

šću, uspjeli smo proći zajedno sve ‘dječje bolesti’ na koje u svom razvoju nailazi svaka mlada tvrtka te postaviti na noge cjelokupni sustav poslovanja. Ponekad mjerilo uspješnosti poslovanja mlade tvrtke u razvoju nisu isključivo financijski izvještaji. Briga za radnike i njihova dobrobit je bio najvažniji zadatak i mjerilo uspješnosti ove tvrtke, kako na njezinim počecima tako i danas. Kakva je bila Vaša vizija razvoja Gradskog parkinga i koji su ključni projekti koje ste proveli za vrijeme svog mandata? Vizija na samom početku je bila imati rastuću tvrtku koja će opstati i ostati poslovno stabilna. To smo i uspjeli. Moj najveći projekt je upravo sam Gradski parking d.o.o. Od događaja koji su se zbili u vrijeme dok sam bila na čelu tvrtke svakako bih izdvojila izgradnju parkirališta Sv. Nediljica, uvođenje m-parking opcije za korisnike (naplata parkinga mobilnim telefonom), niz projekata komunalnog uređenja parkirališta, gradskih cesta i nogostupa za pješake, širenje poslovne djelatnosti na djelatnost Autobusnog kolodvora, te pripremu investicije i

“Gradski parking d.o.o. ima veliku ulogu u podizanju kvalitete života u Šibeniku. Pokušajte zamisliti naš grad bez uređenog sustava parkiranja” projekta podzemne garaže na Poljani. Koliko je, po Vama, važna uloga te komunalne tvrtke za kvalitetu života u gradu? Gradski parking d.o.o. ima veliku ulogu u podizanju kvalitete života u Šibeniku. Pokušajte zamisliti naš grad, pogotovo u ljetnim mjesecima, bez uređenog sustava parkiranja, parkirnih mjesta uopće ili putničkog cestovnog prometa bez ove tvrtke. To je jednostavno nezamislivo. Koji je, po Vašem mišljenju, bio ključan trenutak u razvoju poslovanja Gradskog parkinga od njegovog osnutka do danas i zašto? Prema mom mišljenju, ključni trenutak se dogodio 4. travnja 2001. godine kada je Trgovački sud u Šibeniku izdao rješenje o osnivanju tvrtke Gradski parking d.o.o. Šibenik.

Gradski parking | 27


DANIJEL MILETA Direktor Gradskog parkinga d.o.o. od 2005. do 2009.

Želio sam da Gradski parking d.o.o. postane sinonim za izvrsnost “Ključni trenutak je bila odluka gradske uprave da Gradski parking d.o.o. kupi zgradu Autobusnog kolodvora u Šibeniku i time po prvi put preuzme novu djelatnost u svom poslovanju, odnosno otvori vrata novim izazovima”

28 | Gradski parking

Gradski parking | 29


vremeno zatvaranje dva kredita uz dugoročnu mogućnost otplate trećeg, plaćanje svih računa dobavljačima unutar valute plaćanja, povećanje efikasnosti naplate na rampom reguliranim parkiralištima za do 30%, izmjereno povećanje zadovoljstva zaposlenika i korisnika usluga, povećanje broja parkirališnih mjesta, počeli smo akumulirati financijska sredstva za izgradnju garaže, itd. Postali smo jedino poduzeće dvostruki dobitnik certifikata Poslodavac partner za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima, te smo uvršteni u Zlatnu knjigu najboljih hrvatskih poduzetnika i menadžera među 2% najboljih prema kriteriju stvaranja nove vrijednosti. Osobno sam dobio nagradu za menadžera godine u kategoriji javnih poduzeća kao priznanje Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika te sam po Poslovnom tjedniku Lider uvršten među 250 najuspješnijih hrvatskih menadžera do 35 godina. Naknadno sam pronašao kako je Gradski parking d.o.o. iz tog vremena uvršten kao pozitivan primjer reinženjeringa poslovnih procesa u nastavne materijale jedne konzultantske kuće. Koliko je, po Vama, važna uloga te komunalne tvrtke za kvalitetu života u gradu? Upravljanje parkirališnim prostorom, kojeg manjka, praktički je postalo komunalna djelatnost. Time je sve kazano. Koji je, po Vašem mišljenju, bio ključan trenutak u razvoju poslovanja Gradskog parkinga od njegovog osnutka do danas i zašto? Ključni trenutak je bila odluka gradske uprave da Gradski parking d.o.o. kupi zgradu Autobusnog kolodvora u Šibeniku i time po prvi put preuzme novu djelatnost u svom poslovanju, odnosno otvori vrata novim izazovima.

Koliko vremena ste obnašali dužnost direktora tvrtke te s kakvim referencama ste došli na to radno mjesto? Dužnost direktora Gradskog parkinga d.o.o. sam obnašao od listopada 2005. do studenog 2009. godine. Prije toga sam radio u Končar – Elektronici i informatici d.d. kao rukovoditelj Organizacijske jedinice Informatička oprema koja je proizvodila prva brendirana hrvatska prijenosna računala i u Hrvatskim telekomunikacijama d.o.o. na radnim mjestima suradnika za strategiju i poslovni plan, odnosno specijalista za telekomunikacije i pokretnu mrežu. Do tad sam završio znanstveni poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na kojem sam i diplomirao te položio sve ispite na znanstvenom poslijediplomskom studiju Organizacija i management Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U kakvom je stanju tvrtka bila po Vašem dolasku, a s obzirom na bilancu, broj zaposlenih, broj parkirnih mjesta, i ostale bitne informacije? Došavši u Gradski parking d.o.o. zatekao sam narušene međuljudske od-

30 | Gradski parking

nose, višak ljudi u pojedinim odjelima, nedefinirane opise poslova, likvidnost je bila prisutna, a nesolventnost kucala na vrata. Računi su se plaćali pola godine nakon dospijeća, ugovori s dobavljačima nisu pratili promjene u realnosti poslovanja, niz akata je trebalo uskladiti s važećom pravnom legislativom, a u poduzeću čak nije postojao pravnik. Podigli su nekoliko velikih kredita koje nisu mogli otplaćivati pa su ih nekoliko puta reprogramirali produžujući grace period. Ukratko, krvna slika poduzeća je bila pred kolapsom. Kakva je bila Vaša vizija razvoja Gradskog parkinga i koji su ključni projekti koje ste proveli za vrijeme svog mandata? Želio sam da Gradski parking d.o.o. postane sinonim za izvrsnost među javnim poduzećima u Hrvatskoj te sam stoga uveo niz modernih alata u poslovanje; od sustava upravljanja ljudskim potencijalima, preko informacijsko-komunikacijskih tehnologija, do ISO sustava kvalitete i zaštite okoliša. Iznova sam definirao većinu radnih procesa te u vrlo kratko vrijeme promijenio negativne trendove poduzeća. Neki od rezultata su bili: prije-

“Postali smo jedino poduzeće dvostruki dobitnik certifikata Poslodavac partner za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima, te smo uvršteni u Zlatnu knjigu najboljih hrvatskih poduzetnika i menadžera među 2% najboljih” Gradski parking | 31


LOVORKA BUJAS Direktorica Gradskog parkinga d.o.o. od 2009. do 2013.

Uspjeh je jednostavno sudbina Gradskog parkinga d.o.o. “U početku nije bilo jednostavno, sasvim novo područje i novi izazovi, ali upravo zahvaljujući timskom radu, profesionalizmu i međusobnom povjerenju planovi su se ostvarivali, firma je rasla i razvijala se u svakom pogledu”

32 | Gradski parking

Gradski parking | 33


Koliko vremena ste obnašali dužnost direktora tvrtke, i s kakvim referencama ste došli na to radno mjesto? Funkciju direktorice tvrtke Gradski parking d.o.o. preuzela sam 3. studenog 2009. godine.Na čelno mjesto imenovao me je tadašnji gradonačelnik grada Šibenika, dr. Ante Županović, a na prijedlog Nadzornog odbora Gradskog parkinga d.o.o. i temeljem javno raspisanog natječaja.U Gradski parking d.o.o. došla sam nakon dugogodišnjeg rada u prosvjeti, najvećim dijelom kao nastavnica ekonomske grupe predmeta, ali i kao dugogodišnja ravnateljica Ekonomske, upravno-birotehničke i trgovačke škole u Šibeniku. Voljela sam svoj poziv i rad s učenicima, ali sam se kao diplomirana ekonomistica željela okušati u realnom svijetu gospodarstva i ekonomije, a teme vezane uz javni sektor i komunalnu tematiku bile su mi bliske pa sam puna optimizma i želje za dokazivanjem okrenula novu stranicu u životu. I nisam pogriješila. U kakvom je stanju tvrtka bila po Vašem dolasku, a s obzirom na bilancu, broj zaposlenih, broj parkirnih mjesta i ostale bitne informacije? Došla sam u jednu poticajnu sredinu i u jedno profesionalno radno okruženje koje me dodatno motiviralo i usmjeravalo - s kolegama sam od početka uspostavila neposredan suradnički odnos, bilo je lijepo raditi i živjeti zajedno. Kako sam zagovornica mekšeg stila upravljanja, nikako grubog autokratizma, jednoj vrlo otvorenoj i radnoj atmosferi, sa svojim suradnicima i svim zaposlenicima kolektiva, mogla sam ostvarivati postavljene poslovne ciljeve i uspješno voditi poslovanje gradskog poduzeća. Ponosna sam i sretna kada se prisjetim tih vremena. U početku nije bilo jednostavno, sasvim novo područje i novi izazovi, ali

34 | Gradski parking

upravo zahvaljujući timskom radu, profesionalizmu i međusobnom povjerenju planovi su se ostvarivali, firma je rasla i razvijala se u svakom pogledu što pokazuju i brojčani pokazatelji, ali je u isto vrijeme rasla i njena društvena prepoznatljivost i odgovornost kao i motiviranost zaposlenika. Iako se iz sadašnje perspektive čini sve jednostavno, bilo je teških trenutaka i teških odluka, jer je tijekom cijelog mog mandata Hrvatska je bila pogođena recesijom, visoka cijena naftnih derivata, bila je izražena nezaposlenost i drugi gospodarski i socijalni problemi i nedaće koje su negativno utjecale na poslovanje, neposredno ili posredno. Sjećam se one strašne zime i Šibenika okovanog snijegom i ledom, i naših zaposlenika koji su neumorno čistili, ne samo parkirališta, nego i snijegom zatrpane uličice centra Šibenika te pomagali građanima. Kakva je bila Vaša vizija razvoja Gradskog parkinga i koji su ključni projekti koje ste proveli za vrijeme svog mandata? Uvijek smo se vodili mišlju da bez prosperiteta lokalne zajednice nema ni prosperiteta naše firme, pa smo, sukladno tome, pružali pomoć razvoju niza malih programa. Zajedno s Gradom Šibenikom pokrenuli smo projekt simboličnog naziva ‘Pola kune za kulturu’, dodatno pružali podršku športskim aktivnostima osobito mladih, donirali različitim udrugama, humanitarnim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Nije bilo gradskog i javnog događaja u kojem nije sudjelovao Gradski parking, od MDF-a i šibenske Šansone, preko Off Jazz and Blues festivala i Gradske straže, do Terraneo festivala i obilježavanja Dana grada. Ništa nije bilo teško ni nemoguće kada su grad i ljudi bili u pitanju. Moj prethodnik, mr.sc. Danijel Mileta lijepo je definirao misiju i viziju Gradskog parkinga, s tim se nastavilo te je firma kontinuirano rasla i razvijala se u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu, ne zaboravljajući pri tome svoju

javnu ulogu i društvenu odgovornost. Ne bez ponosa mogu navesti da sam tijekom mandata direktorice Gradskog parkinga d.o.o. proširila predmet poslovanja firme, preuzevši 1. kolovoza 2012. od Grada Šibenika državnu brodsku liniju 501 Krapanj – Brodarica, javni prijevoz robe i putnika u linijskom obalnom prometu.Također, stalno se stručno radilo na povećanju broja parkirališnih mjesta i uređenja novih parkirališnih prostora pri čemu posebno ističem uređenje i stavljanje u rad dvaju potpuno novih parkirališta, onoga u Ulici Stjepana Radića i osobito mi dragog, u istoj ulici na Baldekinu, kod tzv. ‘plavog nebodera’, u neposrednoj blizini spomenika našem proslavljenom košarkaškom velikanu, nenadmašnom i nezaboravnom Draženu Petroviću, mom dragom učeniku.

i taj prostor primjereno uredili i stavili u funkciju. Nastojalo se s dužnom pažnjom brinuti i održavati autobusni kolodvor, uveo se video nadzor, novi server za prodaju karata i novi sustav rada prometnika, ali prelijepo zdanje našeg uvaženog arhitekta, akademika Ivana Vitića, traži sustavnu obnovu, čemu se osobito posvetio direktor Goran Bulat, moj nasljednik, koji je kompletno uredio unutrašnjost Odjela za prodaju karata te pokrenuo obnovu peronskih stupova.

Prisjećam se kako smo uredili i uspostavili naplatu parkiranja, na zadovoljstvo naših građana, u ulicama Petra Preradovića, Put gimnazije, Karla Vipauca s lijeve strane, Ante Starčevića (preko puta benzinske stanice i preko puta gradske tržnice, uz Konzum, fra Stjepana Zlatovića, malo parkiralište u Ulici Stjepana Radića na Vanjskom, znatno proširili i kompletno uredili već postojeće parkiralište na željezničkom kolodvoru i sezonsko parkiralište Solaris, te rušenjem baraka iza Tehničke škole, u Ulici Vatroslava Lisinskog

Koliko je, po Vama, važna uloga te komunalne tvrtke za kvalitetu života u gradu?

Zbog lakšeg rada, cijelu smo Pauk službu izmjestili s područja TEF-a na deponij u krugu PU šibensko-kninske, u Ulici Velimira Škorpika u Mandalini. Taj dio posla ionako smo obavljali u suradnji s policijom.

Odmah po preuzimanju dužnosti dočekalo me mnogo posla i obveza – trebalo je Poljanu ponovo namijeniti za parkirališni prostor, a dotadašnje tzv. kazne za neplaćanje parkirališne karte, koje je Ustavni sud ukinuo, zamijeniti DPK–om, o čemu je odluku donijelo Gradsko vijeće, a mi smo je pripremili

Gradski parking | 35


i među prvima primijenili. Ukazuje to na činjenicu da je Gradski parking bio i dalje je među vodećim parkirališnim firmama u Hrvatskoj, kao i činjenica da smo među šestoricom osnivača Hrvatske parking udruge (HPU) u čijem smo radu uvijek aktivno sudjelovali, posebno u implementaciji suvremenih ideja i mogućnosti u parkiranju. Među prvima smo, tako, uveli i m-parking, a i dalje nastavili s praćenjem i primjenom inovativnih rješenja u sustavu parkiranja. Rješenja koja nude suvremena tehnika i tehnologija daju ogromne mogućnosti, baš kao što je i ogromna spremnost Gradskog parkinga da i u tom pogledu bude lider, kao što je lider i u području suvremene prodaje i naplate putnih karata u autobusnom i brodskom prijevozu. Gradski parking lider je i kada su njegovi zaposlenici u pitanju – vodi se briga o ljudima, njihovom obrazovanju i napredovanju. Vođeni tom mišlju sklopili smo i potpisali, po prvi put kolektivni ugovor sa Sindikatom, u prosincu, 2010. godine. Uveli smo obilježavanje Dana Gradskog parkinga, obilježavanje vrijednih obljetnica i dodjela prigodnih tzv. jubilarnih nagrade zaposlenicima te svečano obilježili 10. godišnjicu poslovanja i izdali prvu prigodnu monografiju ‘Naših prvih deset godina’.

cija projekta Poljana. Poljana je bila, uvjetno rečeno, moje prvo parkiralište, a iskreno se nadam kako će Gradski parking d.o.o. i Grad Šibenik zajedničkim snagama uskoro i uspješno realizirati taj projekt te tako generacijama koje dolaze ostaviti u naslijeđe vrijedno djelo – potrebno i praktično! To bi bila kruna djelovanja tvrtke koja je počela skromno, kako kažu ‘s važem piture, pinelom i blokićima’, a nastavila s različitim projektima, čiji bi vrhunac bio projekt izgradnje podzemne garaže i uređenje središnjeg gradskog trga Poljana. Građani bi dobili centralno mjesto svog okupljanja, a vozači toliko potrebno parkiralište. Projekt je odabran, javnost je s njim upoznata, preostaje ideju pretvoriti u stvarnost.

U ovoj je firmi bila i još uvijek je praksa da se veseli i tuguje zajedno, a naše geslo - s osmijehom dođi i otiđi s posla i dalje je aktualno. To mene motivira i veseli, i zaista sam sretna što sam se 2009. godine odlučila na promjene, prihvatila izazov i krenula u nove poslovne avanture. I evo me, još uvijek sam ovdje, u Gradskom parkingu. Bilo je toliko pozitivne energije uključeno u cijeli taj projekt i toliko profesionalizma da je moralo uspjeti. A sve te hvalevrijedne osobine i danas su snažne i jednako opipljive, zbog čega je, smatram, uspjeh jednostavno sudbina Gradskog parkinga d.o.o.! Ta opća zanesenost, predanost, međusobno povjerenje i timski rad odlike su svih zaposlenika, od portira, čistačica, prometnika, kontrolora, onih koji prodaju vozne karte ili rade na informacijskom pultu, na trajektu, brodu, naplatnoj kućici, kontroli veza za brodove, dostavi u staroj gradskoj jezgri, vozača na pauku, službenica u uredima, pa sve do rukovodećih ljudi u Upravi firme na čelu s direktorom te članovima Nadzornog obora, kako prije tako i sada. Mandat sam odradila sa zadovoljstvom, s pozitivnim rezultatima poslovanja, s rastom prihoda i rastom zaposlenih, ali i rastom tvrtke koja je prepoznatljiva, ne samo u lokalnim okvirima, nego i na širem, državnom nivou. Koji je, po Vašem mišljenju, bio ključan trenutak u razvoju poslovanja Gradskog parkinga od njegovog osnutka do danas i zašto? Ključni trenutak u razvoja poslovanja Gradskog parkinga od njegova osnutka do danas bila je kupnja autobusnog kolodvora i preuzimanje svih kolodvorskih usluga. Bilo je to hrabro širenje djelatnosti firme i razmišljanje o budućnosti. To se tada činilo kao poprilično rizično ulaganje, ali vrijeme je pokazalo – dugoročno i apsolutno ispravno i isplativo! Ono što posebno želim istaći, a bila je to ne samo moja, nego i želja mojih prethodnika, jest realiza-

36 | Gradski parking

“U ovoj je firmi praksa je da se veseli i tuguje zajedno, a naše geslo - s osmijehom dođi i otiđi s posla i dalje je aktualno” Gradski parking | 37


GORAN BULAT Direktor Gradskog parkinga d.o.o. od 2013.

Gradski parking slijedi najsuvremenije trendove kvalitete “Uloga Gradskog parkinga d.o.o. je jako važna, to trgovačko društvo postalo je jedno od respektabilnijih na šibenskom području i šire te svakako jedan od najpoželjnijih poslodavaca u regiji”

38 | Gradski parking

Gradski parking | 39


usluzi građanima i raditi na dobrobit našeg grada. Gradski parking d.o.o. aktivno je pomagao sve značajnije gradske manifestacije, kulturne, sportske, humanitarne: MDF, Šibensku šansonu i slične manifestacije te na taj dio našeg djelovanja, kao i na međuljudske odnose u Društvu, osobito smo ponosni. Također, Društvo je ulagalo u sponzorstva sportskih klubova radi stvaranja boljeg imidža, ali i radi brige o mladim naraštajima. Sve aktivnosti Društva su podređene razvoju grada Šibenika i društveno odgovornom poslovanju. Koji je, po Vašem mišljenju, bio ključan trenutak u razvoju poslovanja Gradskog parkinga od njegovog osnutka do danas i zašto? Definitivno bih istaknuo kupnju zgrade autobusnog kolodvora kao jedan od najznačajnijih trenutaka u povijesti tvrtke. Koliko je, po Vama, važna uloga te komunalne tvrtke za kvalitetu života u gradu? Želim naglasiti kako je Gradski parking danas tvrtka koje je iznimno značajna u lokalnoj zajednici, to je tvrtka koja, osim benefita koje za zajednicu ostvaruje svojom primarnom djelatnošću, ima svoje nekretnine kojima gospodari, zapošljava 100 djelatnika, a pridonosi zajednici i investicijama, donacijama, sponzorstvima. Zato mislim da je uloga Gradskog parkinga d.o.o. jako važna, te da je to trgovačko društvo postalo jedno od respektabilnijih na šibenskom području i šire, te svakako jedan od najpoželjnijih poslodavaca u regiji.

zibilitet prema mještanima, kao i prema poticanju razvoja života na otoku Krapanju. Uprava je donijela odluku o povlaštenim cijenama od 135 kn mjesečno za otočane otoka Krapnja, a koji posjeduju valjanu otočnu iskaznicu, te je donijela povlaštene cijene od 200 kn mjesečno za obrtnike i firme s otoka Krapnja. Uvažavajući tešku gospodarsku situaciju, Uprava je donijela odluku i potpisala sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbine male vrijednosti na novčanim sredstvima. Navedeni sporazum je potpisan s Ministarstvom socijalne politike i mladih. Uprava je, u potrazi za rješenjem problema oko velikog broja korisnika parkirališnih površina stranih tablica koji ne plaćaju uslugu parkiranja, uvela naplatu stranih DPK na više država (cijela EU) u odnosu na četiri zemlje prethodno. Tvrtka Gradski parking d.o.o. je među prvima u Šibeniku postala ponosni vlasnik potpuno novog električnog automobila E-UP, ukupne je vrijednosti 150 tisuća kuna, od kojih je 60 tisuća kuna sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša kroz projekt poticanja nabave električnih i hibridnih vozila. Kupnjom električnog vozila, Gradski parking se svrstava uz bok vodećim hrvatskim tvrtkama koje promoviraju održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje. Ovakav automobil u potpunosti zadovoljava sve naše operativne potrebe, uz minimalne troškove i bez negativnog utjecaja na okoliš.

Koji su ključni projekti koje ste proveli dosada?

Kada ste stupili na dužnost direktora tvrtke i s kakvim referencama ste došli na to radno mjesto?

U kakvom je stanju tvrtka danas, a s obzirom na bilancu, broj zaposlenih, broj parkirnih mjesta, i ostale bitne informacije?

Na mjesto direktora Gradskog parkinga d.o.o. imenovan sam 2013. godi¬ne. Moram kazati kako sam na to radno mjesto došao s bogatim rukovo¬dećim iskustvom. Od 2003. do 2007. istaknuo bih rad kod hrvatskog poslodavca Orbico d.o.o. i američke kompanije P&G, gdje sam imao priliku proći sve potrebne tečajeve i seminare za poziciju Brand Managera. Nadalje, od 2007. do 2010. godine bio sam direktor Turističke zajednice grada Šibenika, potom sam od 2010. do 2011. bio izvršni direk¬tor rogozničke Marine Frapa, a od 2012. do 2013. izvršni direktor Hotela Vrata Krke, obiteljskog hotela s 44 sobe. Diplomirao sam ekonomiju za hotelski menadžment, i stekao naziv magistra ekonomije na Fakultetu za menadžment u turizmu u Opatiji. U 2014. godini, nakon samo jedne godine mandata u Gradskom parkingu d.o.o., imenovan potpredsjednikom Hrvatske parking udruge, što je dodatno priznanje za sav rad i uloženi na¬por u unaprjeđenju naše tvrtke u vlasništvu grada Šibenika.

Gradski parking raste iz godine u godinu, vidljivo je to iz financijskih pokazatelja, iz broja zaposlenih, ali i iz podatka o broju parkirališnih površine. U 2015. godini Društvo je, kao i prethodnih godina, poslovalo uspješno, likvidno je i solventno te sve svoje obveze izvršava u cijelosti i na vrijeme. Gradski parking je 2015. godinu završilo s dobiti od 16.937 224,00 kune. Iako je svaka godina na kraju završena s dobiti, bitan je trend povećanja prihoda u odnosu na rashode.

40 | Gradski parking

Osim toga, moram naglasiti kako je Uprava sklopila novi kolektivni ugovor koji je povoljniji za djelatnike u odnosu na prethodni ugovor. Uprava vrednuje svoje zaposlenike i svojim odnosom prema zaposlenicima postiže kvalitetnije rezultate u ukupnom poslovanju. Kvaliteta naših usluga na zavidnoj je razini i tu slijedimo najsuvremenije trendove kako u tehnologiji tako i u načinu djelovanja naših djelatnika, jer naš cilj je jasan - biti na

Istaknuo bih neke od značajnijih projekata koji su napravljeni u posljednje 2,5 godine: • nužna sanacija fasade zgrade autobusnog kolodvora • nužna sanacija stupova na peronima autobusnog kolodvora, • kompletno preuređenje odjela prodaje karata na autobusnom kolodvoru • proširenje poslovanja na naplatu privezišta za brodove na šibenskoj obali, kao i na dostavu roba unutar stare gradske jezgre električnim vozilima • povećanje voznog parka sa dva električna i jednim hibridnim vozilom • kompletan remont brodova Sukladno svojoj misiji i viziji te u suradnji s Gradom i Gradskim vijećem grada Šibenika kontinuirano se radilo na podizanju nivoa kvalitete usluga koje Društva pruža: parkirališnih usluga, usluga premještanja nepropisno parkiranih vozila, kolodvorskih usluga te usluga prijevoza putnika u obalnom linijskom pomorskom prometu na relaciji Brodarica – Krapanj što je od životne važnosti za naše sugrađane na tom najplićem hrvatskom otoku. Društvo je donijelo odluku o povlaštenim mjesečnim i godišnjim kartama za stanovnike otoka Krapnja koji posjeduju važeću otočnu iskaznicu, te je na taj način pokazalo sen-

“Tvrtka Gradski parking d.o.o. je među prvima u Šibeniku postala ponosni vlasnik potpuno novog električnog automobila E-UP” Gradski parking | 41


NIZ ULAGANJA U INFRASTUKTURU

Projekti Gradski parking d.o.o. od prve godine djelovanja vodi politiku sustavnog ulaganja u parkirališnu infrastrukturu, ali i edukaciju djelatnika. Od jednog parkirališta s kojim je Gradski parking d.o.o. krenuo u poslovanje do današnjeg opsega parkirališnih površina, tvrtka je prevalila dug investicijski put, koji se svake godine razvija implementacijom projekata, prema potrebama tržišta i korisnika usluga.

42 | Gradski parking

Pogodnosti za osobe s invaliditetom Gradski parking d.o.o. posljednjim je izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta, osobama koje ostvaruju pravo na znak pristupačnosti, proširio pravo korištenja parkiranja i na komercijalna mjesta, bez plaćanja naknade dva sata u neprekidnom trajanju tijekom jednog dana, pod uvjetima propisanih Odlukom. Gradski parking d.o.o. osobama koje ostvaruju pravo na znak pristupačnosti spomenutim je izmjenama i dopunama Odluke dao veća prava od onih propisanih zakonom.

Gradski parking | 43


Pogodnosti za kupovinu karata na parkirnim automatima U vremenskom razdoblju od 01. listopada do 01. travnja, u vremenu od 15 do 21 sat,na parkiralištu 0-te zone (Obala palih omladinaca, Obala prvoboraca, Obala Hrvatske mornarice) za cijenu jednog sata parkiranja korisnik parkirališta ostvaruje pravo na dva sata parkiranja, pod uvjetom da je parkirna satna karta kupljena putem automata.

44 | Gradski parking

Pogodnosti za parkiranje na Poljani U vremenskom razdoblju od 01. listopada do 01. travnja, u vremenu od 15 do 21 sat, na parkiralištu B zone (Poljana), za cijenu dva sata parkiranja korisnik parkirališta ostvaruje pravo na tri sata parkiranja, pod uvjetom da se vozilo nalazi na spomenutom parkiralištu neprekidno tri započeta sata.

Gradski parking | 45


Lipanj 2003. parkiralište Sv. Nediljica Uređenje parkirališta Sv. Nediljici bio je prvi veći infrastrukturni projekt Gradskog parkinga d.o.o. Projekt je pripremljen 2003. godine, a s provedbom je krenuo nakon što je ideju Gradskog parkinga d.o.o. potvrdilo šibensko Gradsko vijeće te gradonačelnik Milan Arnautović. Ovaj projekt bio je od velike infrastrukturne važnosti za građane Šibenika iz više aspekata. Prije svega, prostor oko crkve Sv. Nediljice bio je iznimno zapušten i nepristupačan, te mu je nužno trebala sanacije. Međutim, ovim parkiralištem riješen je u to vrijeme veliki problem s parkirnim mjestima u Crnici, gradskoj četvrti koju karakteriziraju uske ulice u kojima je teško manevrirati i gotovo nemoguće pronaći prostor za parking. Zahvaljujući iskustvu, znanju i trudu djelatnika Gradskog parkinga d.o.o., unatoč tome što se na početku činilo kako je na toj lokaciji nemoguće urediti parkiralište, ono je ipak uređeno i do danas slovi za jedan od najljepših parkirališnih prostora u Šibeniku. Parkiralište na Sv. Nediljici ima 40 parkirnih mjesta, ono je u cijelosti infrastrukturno opremljeno, s izgrađenim nogostupima za pješake, no ovaj urbani prostor dobio je i vidikovac s kojeg ‘puca’ pogled na uvalu Pekovac u Docu, s klupama koje su osigurane kovanom ogradom. Na čitavom parkiralištu postavljena je i javna rasvjeta, a uređena je i hortikultura na zelenim otocima. Ovakav način uređenja parkirališnih prostora označio je jedan potpuno novi standard kojeg se Gradski parking d.o.o. drži do danas. Investicija je zaključena u lipnju 2003. godine, a financijski projekt je u cijelosti financirao Gradski parking d.o.o. iz svog proračuna.

46 | Gradski parking

2008. - parkiralište u TEF-u Razmatrajući rješenje za problem kroničnog nedostatka parkirnih mjesta za vrijeme ljetnih mjeseci, Gradski parking d.o.o. osmislio je projekt uređenja sezonskog parkirališta u TEF-u. Nakon sklapanja ugovora o korištenju prostora započeo je projekt uređenja parkinga na oko deset tisuća metara četvornih prostora. Ovaj parking bio je odlično lociran s obzirom na njegovu turističku namjenu jer je smješten na lokaciji koja je svega pet minuta hodom udaljena od šibenskog Doca. Parkiralište je gradskom četvrti Dolac spojeno šetnicom kroz uvalu Pekovac, što je iznimno atraktivna ruta s jednim od najljepših pogleda na Šibenik. Ovo parkiralište Gradski parking d.o.o. koristi svakog ljeta u obliku turističkog parkirališta. Investiciju uređenja parkirališta u cijelosti je snosio Gradski parking d.o.o. Kako bi posjetitelji Šibenika lako pronašli parkiralište u TEF-u, Gradski parking d.o.o. postavio je signalizaciju na pristupne ceste.

Gradski parking | 47


Listopad 2011. projekt “Pola kune za kulturu” U listopadu 2011. godine, Gradski parking d.o.o. krenuo je s provedbom projekta ‘Pola kune za kulturu’, u suradnji s gradskom upravom. U sklopu projekta, Gradski parking izdvajao je 50 lipa od naknade za svaki sat parkiranja automobila na Poljani, a taj se novac svakoga mjeseca dodijeljivao jednoj od šibenskih kulturnih udruga u obliku jednokratne pomoći. Ukupno, izdvajanjem 50 lipa od svakog naplaćenog sata za parkiranje svakog vozila na parkiralištu Poljana prikupljeno je ukupno 68 tisuća kuna za sufinanciranje. Tim novcem sufinanciran je niz malih kulturnih i ekoloških programa koje organiziraju početnici, neafirmirani pojedinci, udruge i grupe u povijesnoj jezgri Šibenika. Projekt je osmislilo Kulturno vijeće Grada Šibenika, a Gradski parking ga je podržao i proveo u djelo. Na taj način ova je komunalna gradska tvrtka pokazala društveno odgovorno ponašanje te je pridonijela razvoju lokalne zajednice. Osobito je važno istaknuti kako je tijekom provedbe ovog projekta novac otišao u ruke mladima te udrugama koje nemaju stalne izvore financiranja pa im je pomoć Gradskog parkinga možda jedini način da javno pokažu što rade i tako obogate kulturni i društveni život Šibenika.

Prosinac 2014. prodaja karata na Tisku i iNovinama Uslugu elektroničke parkirališne karte Gradski parking d.o.o. uveo je u prosincu 2014. godine, radi podizanja kvalitete usluge za krajnjeg korisnika parkirališta. Riječ je o usluzi koja nadopunjuje dosadašnje mogućnosti kupnje parkirnih karata na parkirnim automatima ili slanjem SMS poruke. Sukladno toj usluzi, parkirne karte građani, korisnici parkirališta kojima gospodari Gradski parking d.o.o., mogu kupiti i na kioscima Tiska i iNovina. Ova usluga osobito je korisna u situacijama kada neposredno pored parkirališta ne postoji blizina parkirnog automata ili korisnik nema mobilni telefon za plaćanje parkinga SMS-om. Na prodajnim mjestima Tiska i iNovina na području grada Šibenika korisnici mogu kupiti: - satnu ili višesatnu parkirališnu kartu za sve zone naplate. - dnevnu parkirališnu kartu za sve zone naplate parkiranja.

No, osim što su mladi kreativci ostvarili priliku za rad u kulturi i razvoj projekata, Gradski parking ovom je gestom omogućio i odvijanje većeg broja kulturnih programa u povijesnoj jezgri Šibenika.

Uz jednostavnost kupnje na kioscima Tiska i iNovina, prednost elektroničke parkirališne karte je što račun za kartu nije potrebno isticati ispod vjetrobranskog stakla vozila.

Udruge i pojedinci koji su željeli ostvariti poticaj iz projekta Gradskog parkinga ‘Pola kune za kulturu’ trebali su se prijaviti putem Obrasca za prijavu preuzetog s internetskih stranica Grada Šibenika ili u zgradi gradske uprave.

Postupak kupovine elektroničke karte pojednostavljen je za krajnjeg korisnika. Karta se kupuje kod djelatnika kioska na način da mu se samo izdiktira registarska tablica vozila za koji se kupuje karta te se uplati željeni iznos.

48 | Gradski parking

Gradski parking | 49


Veljača 2015. parkiralište na Mulu Krka Gradski parking d.o.o. od veljače 2015. godine pod svojim upravljanjem ima i parking na tzv. Mulu Krke. Kako bi unaprijedila infrastrukturu na konkretnoj lokaciji, tvrtka je uložila u adaptaciju parkirališnog prostora. Riječ je o izdašnoj investiciji od oko 180 tisuća kuna koje je u cijelosti izdvojio Gradski parking iz svog proračuna. Označena je nova horizontalna signalizacija koja zadovoljava standarde Gradskog parkinga, pa umjesto dosadašnjih 42, broj parkirališnih mjesta smanjen je na 38. Postavljena je i nova rampa te nova kućica za naplatu. Parking se na toj lokaciji naplaćuje pet kuna po satu izvan sezone, a u sezoni deset kuna. Spomenutim ulaganjem uveden je dodatni red u parkirališni prostor, a nova oprema i signalizacija uvelike su popravile sliku tog dijela šibenske rive, koji je dosad bio prva kontaktna točka s gradom svih posjetitelja koji su u Šibenik dolazili s mora.

50 | Gradski parking

Gradski parking | 51


Travanj 2015. koncesioniranje privezišta na rivi Od travnja 2015. godine, Gradski parking d.o.o. preuzeo je naplatu privezišta na šibenskoj rivi. Kada je odabran kao najpovoljniji koncesionar na natječaju koji je raspisala Lučka uprava Šibensko–kninske županije. Sezona naplate vezova na šibenskoj rivi počinje prvog dana mjeseca travnja, a traje do okončanja nautičke sezone. Širenje poslovanja Gradskog parkinga na naplatu priveza brodova zapravo je u cijelosti komplementarno s osnovnom djelatnošću tvrtke, a u velikoj mjeri to je bio i logičan slijed te opravdana poslovna odluka s obzirom na to da se u nastavku šibenske rive nalazi parkiralište o kojem također skrbi ta gradska komunalna tvrtka.

52 | Gradski parking

Gradski parking | 53


Rujan 2015. električni automobil E-UP Svibanj 2015. edukativni vodič “Kultura ponašanja u prometu” Gradski parking d.o.o. u svibnju 2015. izdao je edukativne knjižice za djecu pod naslovom ‘Kultura ponašanja u prometu’, prilagođene djeci četvrtih razreda osnovnih škola. U ovom vodiču na zabavan i edukativan način, djeci je približena tematika kulturnog, odnosno odgovornog ponašanja u prometu. Kroz veliki broj fotografija, zanimljivih ilustracija, veselih boja s likovima bliskim djeci, ilustrirano je koliko je pravilno ponašanje djece u prometu zapravo bitno. Na taj način uvelike mogu doprinijeti smanjenju prometnih nesreća svakodnevno podsjećajući svoje roditelje i starije općenito na pravila prometne kulture, na koja odrasli, zbog užurbanog načina života, često zaboravljaju. Sigurnost djece u prometu jedna je od važnijih elemenata u odgoju djece, ali i prometne kulture uopće. Ona, između ostaloga, obuhvaća i propisno parkiranje te korištenje parkirnih mjesta.

54 | Gradski parking

Tvrtka Gradski parking d.o.o. je u rujnu 2015. među prvima u Šibeniku nabavila električni automobil Volkswagen E-UP. Automobil čija je ukupna vrijednost 150 tisuća kuna, Gradski parking d.o.o. je financirao dijelom iz svojih sredstava, dok je nabavu u iznosu od 60 tisuća kuna sufinancirao Fond za zaštitu okoliša kroz projekt poticanja nabave električnih i hibridnih vozila. Gradski parking nabavio je električni automobil kako iz ekoloških, tako i vrlo praktičnih razloga: s jedne strane, u potpunosti zadovoljava sve operativne potrebe tvrtke, uz minimalne troškove i bez negativnog utjecaja na okoliš, dok je, s druge strane, idealan za urbane sredine mediteranskog tipa poput Šibenika, a svojim karakteristikama pozitivno utječe na kvalitetu života u gradskoj jezgri. Automobil je, naime, potpuno nečujan i ne stvara zagađenje bukom, ne emitira CO2 u atmosferu, odnosno ni na koji način ne zagađuje zrak. Njegova potrošnja je mjereno u kunama, oko 10 puta manja u usporedbi sa sličnim automobilima na goriva. Svojim dimenzijama omogućava brzo i jednostavno pronalaženje parkirnog mjesta. Poticanje razvoja i prodaje električnih i hibridnih vozila jedna je od važnijih odrednica EU u nastojanjima smanjenja emisije CO2 u atmosferu. Prodaja električnih automobila u Europi porasla je čak za 118 posto. Kupnjom električnog vozila, Gradski parking se svrstava uz bok vodećim hrvatskim tvrtkama koje promoviraju održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje. Električni Volswagen Up puni se na javno dostupnom električnom punjaču koje se nalazi u krugu Tehničke škole u Šibeniku.

Gradski parking | 55


Travanj 2016. usluga dostave električnim vozilima unutar povijesne gradske jezgre Tvrtka Gradski parking d.o.o. od 25. travnja 2016. godine službeno je započela s obavljanjem nove koncesijske djelatnosti – dostave stvari, robe i prtljage stanovnicima i tvrtkama koji žive i rade unutar povijesne gradske jezgre grada Šibenika. Prijevoz i dostava će se obavljati specijalnim električnim malim radnim vozilom izvrsnih manevarskih sposobnosti, niske razine potrošnje i nulte emisije štetnih plinova. Na taj način značajno će se smanjiti automobilski promet u pješačkoj zoni u kojoj se u zadnje vrijeme sve češće viđaju velika i neadekvatna vozila na dizelski pogon, koja zagađuju zrak, oštećuju ulice i fasade u povijesnoj gradskoj jezgri i ugrožavaju sigurnost pješaka. Od dana preuzimanja spomenute djelatnosti ulaz u povijesnu jezgru dozvoljen je isključivo ovlaštenim vozilima Gradskog parkinga na električni pogon.

56 | Gradski parking

Dostavnim i teretnim vozilima korisnika usluga roba će se dopremati do prekrcajnog mjesta na Poljani, gdje će se prebacivati na električna vozila i dostavljati na konačnu destinaciju. Iznimke će biti dozvoljene isključivo u slučajevima, kada vozilo Gradskog parkinga ne bude u mogućnosti preuzeti dostavljeni teret. Tada će iznimno biti omogućen ulaz u povijesnu gradsku jezgru vozilima bez dozvole. Tijekom dva mjeseca trajanja pilot projekta i besplatnog prijevoza u okviru projekta INTERMODAL prikupljane su informacije o potrebama i navikama stanovnika i tvrtki. Na temelju toga izrađen je pravilnik i cjenik, ali i nabavljeno novo vozilo boljih performansi i znatno većeg dometa. Novi GOUPIL će moći obavljati prijevoz do lokacija udaljenih 25 km od centra grada, te će biti u mogućnosti pružiti uslugu prijevoza drva za ogrjev, odvoza manjih komada krupnog otpada na Bikarac i slično. Glavna zadaća novog sustava dostave i prijevoza je uvođenje reda, povećanje sigurnosti pješaka i podizanje kvalitete života u povijesnoj gradskoj jezgri. Više informacija o cijenama i uvjetima pružanja usluge građani mogu potražiti na broj telefona 091/1201026 ili u Pravilniku koji je dostupan i na internetskim stranicama Gradskog parkinga d.o.o.

Gradski parking | 57


58 | Gradski parking

Gradski parking | 59


Donacije i pomoći

Život u zajednici Društveno odgovorno poslovanje široka je poslovna praksa u svim razvijenim zemljama svijeta. Društvena odgovornost dobro je poznata tvrtci Gradski parking od prvog dana njezina djelovanja. Tijekom 15 godina rada, obavljajući neprekidno svoju temeljnu djelatnost, tvrtka je također na različite načina pomagala pojedincima i udrugama sa šibenskog područja, kroz sponzorstva i donacije bila je prisutna u športu i kulturi, doprinoseći zajednici u kojoj djeluje. U cilju podizanja razine kulture sudionika u prometu, smanjenja prometnih gužvi i informiranja turista na gradskim ulicama, Gradski parking redovito sufinancira i aktivno sudjeluje u radu Prometne jedinice mladeži grada Šibenika. Kroz humanitarno - edukacijske projekte, podršku znanosti, kulturi i sportu, tvrtka sudjeluje u brojnim projektima koji za cilj imaju dobrobit lokalne zajednice. Pri odabiru predmeta sponzorstva i donacija, u Gradskom parkingu vode se slijedećim kriterijima: • da aplicirani programi promoviraju grad Šibenik u Hrvatskoj i Europi • da aplicirani programi promiču bavljenje

60 | Gradski parking

sportom i zdrav način življenja • da aplicirani programi promiču kulturne vrijednosti Šibenika te očuvanje tradicijskih vrijednosti • da aplicirani programi podižu razinu kvalitete života u Šibeniku.

Donacije i pomoći Tvrtka Gradski parking d.o.o. Šibenik, kao društveno odgovorno poduzeće, prepoznalo je važnost ulaganja u zajednicu u kojoj posluje te je od svog osnutka aktivno uključeno u različite aktivnosti koje doprinose razvitku društva. Iz tog razloga, tvrtka je formirala poseban fond kojim prati rad različitih športskih, kulturnih i drugih udruga. Svake godine tvrtka Gradski parking d.o.o. raspisuje javni poziv za prikupljanje zamolbi za dodjelu sredstava za donacije i sponzorstva, te po zaprimanju prijedloga, Povjerenstvo za dodjelu sredstava po objavljenom pozivu donosi Odluku o dodijeljenim sredstvima za financiranje športa i kulture.

Gradski parking | 61


62 | Gradski parking

Gradski parking | 63


64 | Gradski parking

Gradski parking | 65


ORGANIZACIJA PARKIRALIŠTA

Parkirališne zone

ZONE

CIJENA PARKIRANJA

Zona 0 Obala prvoboraca Obala palih omladinaca Obala hrvatske mornarice

Od 01. 06. do 30. 09. - 10,00 kuna/sat, Ostatak godine 5,00 kn/sat

Zona I Ulica kralja Zvonimira Ulica Petra Grubišića Ulica Stjepana Radića Ulica Ante Starčevića Ulica Karla Vipauca Ulica Vladimira Nazora Zona I+ Ulica Ante Starčevića

5,00 kn/sat

Zona II Sv. Nediljica Ulica Put groblja Zagrađe Težačka ulica Ulica Ante Šupuka Ulica Vatroslava Lisinskog Kamenarska ulica Ulica Stjepana Radića Put gimnazije Ulica Petra Preradovića Lokalna cesta Solaris

3,00 kn/sat

ZONA A Parkiralište ‘Draga’ Parkiralište ‘Željeznički kolodvor’ Ulica Stjepana Radića

Od 1.06. do 30.09. – 6,00 kuna/sat, Ostatak godine 5,00 kn/sat

ZONA B Parkiralište ‘Poljana’

Od 1.06. do 30.09. – 10,00 kuna/sat, u vremenu od 00:00 h do 7:00 h plaća samo prvi sat parkiranja. Ostatak godine – 5,00 kuna, s tim da se u vremenu od 21:00 h do 7:00 h plaća samo prvi sat parkiranja

ZONA C Parkiralište ‘Gat Krka’ Sezonska parkirališta Parkiralište bazena u Crnici, Parkiralište TEF Parkiralište Solaris

66 | Gradski parking

5,00 kn/sat

Od 1.06. do 30.09. – 10,00 kuna/sat, u vremenu od 00:00 h do 7:00 h plaća samo prvi sat parkiranja. Ostatak godine – 5,00 kuna, u vremenu od 21:00 h do 7:00 h plaća samo prvi sat parkiranja Od 1.06. do 15.09. – dnevna karta iznosi 20,00 kuna Ostatak godine parkirališta ne rade. Od 1.07. do 31.08. – 3,00 kuna/sat. Ostatak godine parkiralište ne radi.

Gradski parking | 67


Način plaćanja U periodu od 1.06. do 30.09. radno vrijeme svih uličnih parkirališta je od 07 do 23 sata, od ponedjeljka do nedjelje uključujući blagdane za sve parkirališne zone, 0. zonu, 1. zonu, 1+ zonu i 2. zonu. U periodu od 1.10. do 31.05. radno vrijeme svih uličnih parkirališta je od 07 do 21 sat za sve zone. Subotom se vrši naplata parkiranja od 07 do 14 sati, osim u 0. zoni u kojoj je radno vrijeme od 07 do 21 sat.

Mjesečna cijena PPK za pravne osobe:

0

I

II

400,00 kn

400,00 kn

350,00 kn

ZONA CIJENA

Parkiranje se može platiti na parkirnom automatu ili mobilnim telefonom.

Povlaštena parkirna karta vrijedi za ulicu (parkirališta) i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Povlaštena karta

Povlaštena parkirna karta (PPK) ne podrazumijeva pravo na rezervaciju parkirnog mjesta.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu (PPK) imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 1) Fizička osoba (stanar) koja: • ima prebivalište ili boravište u ulici u kojoj se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja; • ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom. Mjesečna cijena PPK za fizičke osobe:

ZONA CIJENA

Ako korisnik PPK za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Gradski parking d.o.o. zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev, novom parkirališnom kartom. Fizičkim i pravnim osobama može se izdati povlaštena parkirna karta (PPK) samo ako su podmirili sve obaveze prema Gradskom parkingu d.o.o. do dana njenog izdavanja. Za osobe s invaliditetom se izdaju povlaštene mjesečne ili godišnje parkirne karte za parkiranje u 2. zoni, po cijeni od 45,00 kn mjesečno. Komercijalna karta

0

I

II

A*

90,00 kn

90,00 kn

70,00 kn

100,00 kn

Tjedna komercijalna karta/mjesečna komercijalna karta/ godišnja komercijalna karta je oblik parkirne karte koja se izdaje pravnim i fizičkim osobama, neovisno o sjedištu ili poslovnom uredu odnosno prebivalištu ili boravištu, a odnosi se na ulična parkirališta 1. zone i 2. zone.

* odnosi se isključivo na parkiralište “Željeznički kolodvor” Pravo na povlaštenu parkirnu kartu (PPK) na parkiralištu “Željeznički koldvor” smještenog u A zoni imaju fizičke osobe (osobe) koje imaju prebivalište ili boravište u ulici fra Jerolima Milete, Slobodana Macure i Zrinsko Frankopanske koje se nalaze u naposrednoj blizini parkirališta “Željeznički kolodvor”. 2) Pravna osoba koja: • koristi poslovni prostor u kojoj se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora; • ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

68 | Gradski parking

Naknada za tjednu komercijalnu kartu za 1. zonu iznosi: od 01. 10. do 31.05. - 170,00 kuna; od 01.06. do 30.09. - 200,00 kuna. Naknada za mjesečnu komercijalnu kartu za 1. zonu iznosi: od 01.10. do 31.05. – 680,00 kuna; od 01.06. do 30.09. - 800,00 kuna. Naknada za godišnju komercijalnu kartu za 1. zonu iznosi 7.480,00 kuna. Naknada za tjednu komercijalnu kartu za 2. zonu iznosi: -od 01.10. do 31.05. - 120,00 kuna -od 01.06. do 30.09. - 150,00 kuna. Naknada za mjesečnu komercijalnu kartu za 2. Zonu iznosi: od 01.10. do 31.05. – 480,00 kuna; od 01.06. do 30.09. - 600,00 kuna. Naknada za godišnju komercijalnu kartu za 2. zonu iznosi 5.280,00 kuna. Naplata tjedne/mjesečne/godišnje komercijalne karte obavlja se naplatom preko žiro-računa Gradskog parkinga d.o.o., slobodnom kupnjom na blagajni GP-a ili ovlaštenih prodajnih mjesta.

Gradski parking | 69


NAJDUGOVJEČNIJI DJELATNICI GRADSKOG PARKINGA D.O.O.

Uspjeli smo ostvariti kulturu naplate parkinga! “Uloga Gradskog parkinga d.o.o. je jako važna, to trgovačko društvo postalo je jedno od respektabilnijih na šibenskom području i šire te svakako jedan od najpoželjnijih poslodavaca u regiji”

U 15 godina djelovanja, tvrtka Gradski parking s vremenom je postala neizostavni čimbenik u svakodnevici Šibenčana.

naplate parkinga 2001, inženjer prometa i pomoćnik direktora za operativne poslove Tomislav Lucić.

Kako napreduje tehnologija, tako napreduje i posao, a iza svakog projekta i djelatnosti koji se u sklopu tvrtke provode stoji vrijedni tim stručnjaka i djelatnika.

-Osim svakodnevnog negodovanja Šibenčana, meni će prve godine poslovanja ostati u sjećanju kao godine bez ovako razvijene tehnologije, infrastrukture i signalizacije, a opet smo se dobro snalazili - tvrdi Tomislav, a prvi radni dani će u lijepom sjećanju ostati i Stipici koji je zadovoljan napretkom koji su, u međuvremenu, zajedničkim snagama ostvarili.

Najdugovječniji djelatnici ne kriju zadovoljstvo činjenicom da je Gradski parking s godinama izrastao u zrelu tvrtku koja djeluje u turističkom gradu poznatom po manjku besplatnih parkirališnih mjesta, pa je tako svako novo parking mjesto od velike važnosti za rast i razvoj poduzeća koje je, unatoč početnom negodovanju građana, kulturu naplaćivanja parkinga ipak uspjelo uspostaviti. Svaki je početak težak, ali građani su potrebu za naplatom parkirnih mjesta s godinama prihvatili. Sada je situacija po tom pitanju neusporedivo bolja nego 2001. kada su u tvrtci počeli raditi Dragan, Tomislav, Josip, Stipica, Nediljko i Karmelo. -Početak naplate parkinga bio je pomalo stresan jer ljudi nisu prihvaćali ideju plaćanja parkirališne karte - priča naplatničar Nediljko kojem je s godinama, kaže, sve lakše i bolje jer dolazi novi i mlađi kadar koji je spreman učiti od iskusnijih djelatnika kao što je sam. - Promet u mirovanju u gradu Šibeniku danas svakako doprinosi kvalitetnijem životu Šibenčana. Proteklih godina bilo je svega, i ugodnih i manje ugodnih iskustava s korisnicima. Mnogima je u redu bilo da se parking u Zagrebu naplaćuje, ali ne i u njihovom gradu. Zato smo tu sve ove godine bili mi koji smo strpljivo svoj posao odrađuvali - kaže Dragan Grubišić koji je posljednjih 15 godina zaposlen kao rukovoditelj odjela sektora parkiranja i premještanja vozila. U početku se parking naplaćivao pišući na blokiće, prisjetio se začetaka

70 | Gradski parking

- Nedavno smo počeli ‘šminkati’ autobusni kolodvor unutra i izvana, što me kao rukodvoditelja kolodvora iznimno raduje - govori inženjer prometa Stipica Protega o kolodvoru koji predstavlja svojevrsnu ‘recepciju grada’, a prvi je dojam, napominje Stipica, jako važan. Karmelo je u Gradskom parkingu također već 15 godina, a dobro je poznato lice koje vezuje brodove. Svoj posao, kako bi bio što brži i efikasniji, obavlja na romobilu. Niti jednom sve ove godine, tvrdi, nije poželio promijeniti radno okruženje jer svaki dan upoznaje nove ljude, u prvom redu inozemne posjetitelje na koje želi ostaviti trag. -U tvrtci sam od njenog prvog dana. U početku sam naplaćivao parking, pet godina sam radio na blagajni odjela za premještanje auta, tzv. Pauk službe, a posljednje dvije godine radim na vezovima. Kada pristaju nautičari i jahte, ja sam onaj koji na njih ostavlja prvi dojam. Sto ljudi, sto ćudi, pa se tako nađem u različitim situacijama, a osmijeh, pomoć i lijepa riječ prvo je s čim ih uvijek dočekam - kaže Karmelo Kursar i dodaje da ga gosti Šibenika uvijek rado fotografiraju, a često sa svojim romobilom i pozira. - Kad voliš svoj posao, to vrlo brzo vide klijenti, ali i nadređeni. Zato i jesmo u tvrtci već 15 godina. Svi se dobro slažemo, a zdrava komunikacija je, složit će se i moji kolege, pola uspješno odrađenog posla - poručuje Karmelo Kursar.

Gradski parking | 71


72 | Gradski parking

Gradski parking | 73


ODJEL KONTROLE I NAPLATE VOZILA

Najnovija tehnologija na parkiralištima Početkom 2010. godine Gradski parking implementirao je najnoviji informacijski sustav Parkis koji sadržava sva dobra rješenja iz NKP sustava, ali donosi i nove mogućnosti i rješenja. Ugradnja ovog sustava Gradskom je parkingu donijela veliki napredak u kakvoći usluga

Odjel kontrole i naplate parkiranja odjel je iz kojeg je proistekla djelatnost Gradskog parkinga d.o.o., još otkako je tvrtka otvorila svoje prvo parkiralište na šibenskom Starom pazaru. Odjel je zadužen za gospodarenje parkiralištima i naplatu parkirnih karata korisnicima. Odjel je opremljen visokom tehnologijom za naplatu. Od 2001. godine Odjel za svoju djelatnost koristi informacijski sustav IPS – naplata i kontrola parkiranja (IPS NKP) – RAO. Riječ je o informatičkom inženjeringu programiranom za organizaciju naplate i kontrole parkiranja, koji je uveden istodobno s početkom primjene automatske naplate putem uređaja PTC DAT 400. Kao tvrtka koja skrbi za okoliš, Gradski parking d.o.o. u rujnu 2001. godine uveo je prve parkirne automate sa solarnim fotonaponskim panelima Hectronic PA2. Naporedujući u poslovanju i implementirajući nove tehnologije Odjel kontrole i naplate parkiranja uveo je i sustav M-parkinga za plaćanje parkiranja posredstvom mobilnih telefona, u svibnju 2002. godine. Novi sustav za naplatu parkiranja uveden je 2006. godine, otkad djelatnici odjela koriste handheld uređaje za naplatu i kontrolu parkiranja u koje je integrirano džepno osobno računalo s nadzornom kamerom. Ovi su uređaji doprinijeli kakvoći cjelokupnog rada Odjela i nadzoru svega što se događa na parkiralištima. Novi parkirni automati Citea koje odlikuje visoka modularnost, potpuna

74 | Gradski parking

programska upravljivost, te interakcija sa središnjim upravljačkim sustavom. Riječ je o visokosofisticiranim uređajima za naplatu i kontrolu parkiranja.

veliki napredak u kakvoći usluga Početkom 2010. godine Gradski parking implementirao je najnoviji informacijski sustav Parkis koji sadržava sva dobra rješenja iz NKP sustava, ali donosi i nove mogućnosti i rješenja. Neke od njih su svakako fotografiranje automobila uz dnevnu parkirnu kartu, dobivanje podataka o OIB-u vlasnika od MUP-a, ili automatska suradnja sa serverom Hrvatske parking udruge. Ugradnja ovog sustava Gradskom je parkingu donijela veliki napredak u kakvoći usluga, ali i mogućnost praćenja zahtjeva korisnika i uspješnije korištenje već primijenjenih rješenja. Osim u tehnologiju koja je uvijek ukorak sa svjetskim trendovima, Gradski parking od prvog dana ulaže i u djelatnike Odjela kontrole i naplate parkiranja koji su njegova okosnica. Djelatnici, svi uniformirani i opremljeni za terenski rad, svakodnevno obilaze parkirališta i vrše kontrolu naplate parkiranja. Njihov posao je zahtjevan kako s obzirom na vremenske prilike i činjenicu što uglavnom rade na otvorenom, tako i zbog toga što rade s ljudima, s kojima su u svakodnevnom kontaktu.

Gradski parking | 75


76 | Gradski parking

Gradski parking | 77


Uveden je red u promet u mirovanju

Pauk služba Odlukom Grada Šibenika, a uz suglasnost MUPa, na Gradski parking d.o.o. su prebačene ovlasti za obavljanje poslova premještanja nepropisno parkiranih vozila koja ugrožavaju sigurnost i neometano odvijanje prometa.

78 | Gradski parking

Gradski parking | 79


Nepropisno parkirana vozila usporavaju ili onemogućuju normalno odvijanje prometa, značajno utječu na stvaranje gužvi i ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu, posebno pješaka, djece i osoba u kolicima. Tako parkirana moraju biti uklonjena o trošku vlasnika i prevezena na sigurno mjesto. Odlukom Grada Šibenika, uz suglasnost MUP-a, na Gradski parking d.o.o. su prebačene ovlasti za obavljanje poslova premještanja nepropisno parkiranih vozila koja ugrožavaju sigurnost i neometano odvijanje prometa. Nakon što su više tjedana edukativnim letcima informirani vozači o početku rada Odjela premještanja vozila i o mjerodavnim zakonskim propisima: premještanjem vozila koja ugrožavaju sigurnost u prometu je započeto 16. lipnja 2009. godine. Vozila se premještaju prema nalogu MUP-a, a u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila čiji sadržaj možete u cijelosti preuzeti sa stranica Gradskog parkinga. Pauk služba u 2015. godini broji osam djelatnika od kojih četiri rade na samom pauk vozilu, a četvorica su zaposlena na izdavanju vozila u Man-

80 | Gradski parking

dalini, na adresi Velimira Škorpika 5, gdje se ujedno nalazi i baza Pauk službe. Osim što nesavjesni vozači sami snose troškove uklanjanja vozila, od strane osam djelatnika Pauk službe redovito bivaju i usmeno upozoreni na zakonske propise, prometne prekršaje, kazne, naknade, kao i ono najvažnije – ostale sudionike prometa čija je sigurnost, činom nepropisnog zaustavljanja ili parkiranja, uvelike ugrožena. Naime, osim što se promet ovakvim nepoštivanjem zakona vidno usporava, potrebno je voditi računa i o ostalim građanima koji u prometu sudjeluju, u prvom redu o djeci i osobama s invaliditetom. Da je Pauk služba uvelike doprinijela uvođenju reda u promet u mirovanju na šibenskim ulicama svjedoči broj premještenih vozila. Otkako djeluje u svojstvu Gradskog parkinga, dakle od 2009. godine do danas, služba je premjestila oko deset tisuća vozila. To znači da je služba godišnje premještala od 1.500 do 1.600 nepropisno parkiranih vozila. Spomenutom brojkom obuhvaćena su vozila koja su premještena zbog nepropisnog parkiranja, ali i vozila čiji su vlasnici zbog parkiranja koje nije bilo u skladu s propisima, zaradili kazne i platili ih na licu mjesta.

uklonjenA vozila VLASNICI mogu podići na sljedećoj adresi: Velimira Škorpika 5 22000 Šibenik Radnim danom: 08:00 – 20:00 h Subotom: 08:00 – 14:00 h Troškovi premještanja vozila iznose 400,00 kn, a ležarine 50,00 kn/dan. Troškovi pokušaja premještanja vozila iznose 200,00 kn. Gradski parking | 81


Djelatnici o tvrtci

“Tvrtka je uredna, redovita i točna” “Išao sam samo tri minute do banke ili do dućana’, postao je klišej. Naravno da im vjerujemo i da nam je ponekad žao građana koji tvrde da nisu u mogućnosti platiti kaznu, ali moramo raditi svoj posao kako treba” Pauk služba Gradskog parkinga ima osam djelatnika. Na čelu službe već je šest godina Dario Cigić, koji priznaje kako se često suočava s neugodnim komentarima onih čiji je automobil dignut s mjesta koje nije predviđeno za zaustavljanje. No, uz komentare, u službi često čuju i domišljata opravdanja vlasnika nepropisno parkiranih limenih ljubimaca. – Ima svega. ‘Išao sam samo tri minute do banke ili do dućana’, postao je klišej. Naravno da im vjerujemo i da nam je ponekad žao građana koji tvrde da nisu u mogućnosti platiti kaznu, ali moramo raditi svoj posao kako treba, kao i oni svoj, uostalom, zar ne? Također, što se tiče čestih komentara da obilazimo samo određene lokacije, a ostale zanemarujemo, građani očito nisu dovoljno upućeni. Naime, imamo rutu koja se obilazi, a to ne mora i ne može uključivati baš svaku ulicu – objašnjava Dario koji brine o djelovanju službe, koordinaciji djelatnika i već spomenutim svakodnevnim reklamacijama građana.

82 | Gradski parking

Djelatnici Pauk službe Gradskog parkinga navode kako je prilikom podizanja automobila koji je parkiran nepropisno marka automobila potpuno nevažan faktor. Podižu se automobili jer su parkirani na mjestu koje za to nije predviđeno, a ne oni koje djelatnici paušalno odabiru. – Ne prolazi to kod nas. Jesmo empatični i susretljivi, rado ljudima i objasnimo kako stvari stoje, ali za nepropisno parkiranje imamo nultu razinu tolerancije – komentiraju djelatnici Pauk službe Gradskog parkinga. Ipak, unatoč svim neugodnim komentarima i situacijama s kojima se susreću u svom radu djelatnici Pauk službe iznimno vole svoj posao. – Tvrtka je prema nama uredna, redovita, točna i u svakom nas slučaju dobro tretira. Posao je dinamičan, zanimljiv, nije baš lagan jer ima svakakvih ljudi, ali sve riješimo razgovorom – složna je vrijedna ekipa šibenske Pauk službe.

Gradski parking | 83


Najprometnija linija u akvatoriju

Linija Krapanj - Brodarica Održavanje linije Krapanj - Brodarica još je jedan projekt kojim Gradski parking d.o.o. nastavlja s brigom za dobrobit svojih građana. O javnoj brodskoj liniji 501 tvrtka vodi računa kao dobar gospodarstvenik, sukladno svojoj viziji i misiji, čime unaprjeđuje kvalitetu života u Šibeniku.

84 | Gradski parking

Gradski parking | 85


86 | Gradski parking

Gradski parking | 87


Otočna karta - 135,00 kuna mjesečno Povlaštena otočna karta - 540,00 kuna godišnje

Odlukom Gradskog vijeća Grada Šibenika od 1.kolovoza 2012. godine, Gradski parking d.o.o. je preuzeo održavanje javne brodske linije br. 501 Krapanj-Brodarica. Na upravljanje i korištenje povjerena su mu dva broda: m/b ‘Spužvar’ (trajekt) i m/b ‘570ŠB’ (ex Borac).Nakon toga, u siječnju 2015. Gradski parking je potpisao novi ugovor, s Agencijom za obalni linijski promet, kojim mu do kraja 2020. godine predstoji održavanje redovne brodske linije na relaciji od Brodarice do otoka Krapnja. Budući da je linija neprofitabilna, sufinancira je država s godišnjim iznosom preko 450 tisuća kuna, a ostatak novca potreban za održavanje linije osigurava Gradski parking iz svog proračuna. Iako je riječ o najkraćoj brodskoj liniji u šibenskom akvatoriju, ona je od životne važnosti za oko 200 stalnih stanovnika tog najnižeg hrvatskog otoka, a ljeti i za puno više krapanjskih sezonskih stanovnika i turista. Na ovaj način otok Krapanj je s kopnom van sezone povezan sa 88 polaznopovratnih putovanja tjedno, a tijekom predsezone i sezone sa čak 106 tjednih polazno-povratnih putovanja. Duljina plova na toj relaciji iznosi samo oko tri minute, ali bez linije Krapanj - Brodarica život na otoku bio bi gotovo nemoguć. Trajekt za Krapanj ne prevozi samo putnike nego i dostavna vozila, vozila Hitne pomoći i Gradske čistoće te građevinski materijal zbog čega pruga često vozi i izvan redovnog plovidbenog reda. Ako zatreba, linija uskače i kao prijevoznik za vrijeme održavanja fešta i manifestacije na šibenskim

88 | Gradski parking

otocima. Cijena karte na liniji Krapanj-Brodarica iznosi tri kune za otočane, vansezonska karta za putnike iznosi pet kuna, za djecu tri kune, dok će u sezoni cijena karte iznositi šest kuna, a za djecu tri kune. Cijene su sukladne natječajnoj dokumentaciji koju je Gradski parking priložio u zahtjevu za dobivanjem koncesije. Inače, brodska linija Krapanj-Brodarica jedina je u Šibensko-kninskoj županiji na kojoj se broj putnika iz godine u godinu povećava. Samo u 2014. godini je na toj najkraćoj brodskoj liniji na Jadranu prevezeno 101.238 putnika. Održavanje linije Krapanj–Brodarica još je jedan projekt kojim Gradski parking d.o.o. nastavlja s brigom za dobrobit svojih građana. O javnoj brodskoj liniji 501 tvrtka vodi računa kao dobar gospodarstvenik, sukladno svojoj viziji i misiji, čime unaprjeđuje kvalitetu života u Šibeniku. Ukupno sedam djelatnika ove petominutne linije, od čega jedan voditelj, dva kapetana i četiri mornara, osim što u prvom redu brinu o sigurnosti putnika, vode računa i o sigurnom prijevozu putničke prtljage, ostalog tereta, a nerijetko i životinja.

Specifičnosti za otočane Od 1. siječnja 2015. godine s radom je započeo informatički sustav evidencije otočnih prava (SEOP) koji je omogućio da se pravo na povlašteni prijevoz ostvaruje isključivo temeljem otoč-

Gradski parking | 89


NAKON UREĐENJA

PRIJE UREĐENJA

nih iskaznica za osobe te iskaznica i vinjeta za vozila. Pravo na povlašteni prijevoz korisnici ostvaruju temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu. Zahtjevi za izdavanje otočnih iskaznica za pomorski prijevoz putnika, kao i otočnih iskaznica i vinjeta za pomorski prijevoz vozila prikupljaju se na prodajnim mjestima Jadrolinije,gdje se preuzimaju i

90 | Gradski parking

izrađene iskaznice. Sam postupak predaje zahtjeva je za buduće nositelje otočnih iskaznica maksimalno pojednostavljen. To prvenstveno znači da podnositelj zahtjeva, osim popunjenog zahtjeva i priložene fotografije, na uvid treba dati samo osobnu iskaznicu. Gradski parking d.o.o. je u postupku pronalaženja modela povoljnije otočne karte za žitelje sa stalnim prebivalištem na otoku Krapnju.

INFO U protekloj godini Gradski parking d.o.o. uložio je znatna sredstva u rekonstrukciju dva broda koja prometuju na navedenoj liniji. Brodovi su obnovljeni kako bi udovoljili standardima potrebnim za prijevoz putnika. Brod Borac 2015. godine doživio je potpunu rekonstrukciju - rekonstruiran mu je trup, kapa motora i kabina, a sve to stajalo je oko 150 tisuća kuna. Brod Spužvar također je dočekao godišnji remont u Brodogradilištu u Betina koji je stajao oko 80 tisuća kuna te je u odličnom stanju.

Gradski parking | 91


ODJEL ZA PRODAJU KARATA

“Turistima smo služba za servisne informacije” “S obzirom na to da se nalazimo na frekventnoj poziciji, uvijek nas dolaze pitati koja je ljekarna dežurna, gdje se nalazi najbliži hostel, a nerijetko nas traže i preporuke restorana. Redovito se opskrbljujemo i kovanicama jer im poslužimo i kao mjenjačnica”

92 | Gradski parking

Gradski parking | 93


94 | Gradski parking

Gradski parking | 95


Kada je Gradski parking 2003. godine od poduzeća Autotransport d.d. kupio zgradu autobusnog kolodvora, stvoreni su i preduvjeti za proširenje tvrtke, a svi djelatnici do tada zaposleni na autobusnom kolodvoru, zadržani su na svojim radnim mjestima. U 2014. godini osposobljeno je ozvučenje između osoblja i korisnika, uvedena je fiskalizacija, a u prosincu 2015. Odjel za prodaju karata dobio je i ‘novo ruho’. Adaptacija ovog dijela autobusnog kolodvora uključivala je građevinske, stolarske i elektroinstalaterske radove, a tako je taj dio ‘recepcije grada’ smješten u šibenskoj Dragi na broju 14, nakon gotovo četiri desetljeća godina dobio nov i svjež izgled.Ukupna vrijednost investicije iznosila je 300 tisuća kuna. Iz godine u godinu, prodaja karata u tuzemstvu i inozemstvu sve je veća, a osim redovne prodaje autobusnih karata i zaprimanja rezervacija putnika, sedam djelatnika i jedan voditelj Odjela vode računa i o ostalim zahtjevima korisnika, osobito u ljetnim mjesecima, kada je zbog turista potražnja autobusnih karata, rezervacija i upita najveća. Njihovo dugogodišnje iskustvo ogleda se upravo u snalažljivosti i susretljivosti kada su u pitanju različiti prohtjevi i upiti korisnika, poput izgubljene prtljage, nesporazuma oko dolaska i odlaska autobusa, a službenici su vješti i kada je riječ o poznavanju i govorenju stranih jezika. - Najčešće se događaju nesporazumi oko povratnih karata. Naime, inozemni posjetitelji većinom ne znaju da povratne karte ne vrijede za bilo kojeg prijevoznika. Jednom je jedan gospodin na kolodvoru ‘izgubio’ suprugu, pa je nastala potraga, sa sretnim krajem, naravno. Sporazumijevamo se uglavnom na svim jezicima. Mađari, primjerice, govore samo svoj jezik, ali ipak uspijemo naći ‘zajednički jezik’. S obzirom da se nalazimo na frekventnoj poziciji, uvijek nas dolaze pitati koja je ljekarna dežurna, gdje se nalazi najbliži hostel, a nerijetko nas traže i preporuke restorana. Redovito se opskrbljujemo i kovanicama jer im poslužimo i kao mjenjačnica – kroz smijeh kažu Esma Kronja i Mirela Panjkota, djelatnice Odjela prodaje karata i njihov voditelj Tomislav Sabioni. Svi oni ističu da im nakon čak tri desetljeća rada na istom radnom mjestu, ovaj posao još uvijek nije dosadio.

96 | Gradski parking

Gradski parking | 97


ODJEL CESTOVNOG PRIJEVOZA ROBE

U gradsku jezgru uveli smo prometni red Glavna zadaća djelatnika odjela novog sustava dostave i prijevoza je uvođenje reda, povećanje sigurnosti pješaka i podizanje kvalitete života u povijesnoj gradskoj jezgri

98 | Gradski parking

Gradski parking | 99


Gradski parking d.o.o. započeo je 25. travnja 2016. godine s obavljanjem nove koncesijske djelatnosti – dostave stvari, robe i prtljage stanovnicima i tvrtkama koji žive i rade unutar povijesne gradske jezgre grada Šibenika. Tvrtka je osnovala i novi Odjel cestovnog prijevoza robe koji je započeo s obavljanjem prijevoza i dostave specijalnim električnim malim radnim vozilom izvrsnih manevarskih sposobnosti, niske razine potrošnje i nulte emisije štetnih plinova. Otkako je novi odjel osnovan, ulaz u povijesnu jezgru dozvoljen je isključivo ovlaštenim vozilima Gradskog parkinga na električni pogon, dok se sva ostala dostava Dostavnim i teretnim vozilima vrši samo do prekrcajnog mjesta na Poljani. Od tog se mjesta roba prebacuje električnim vozilima Gradskog parkinga na konačnu destinaciju. Novi Odjel cestovnog prijevoza robe djeluje iz stare gradske jezgre, iz prostorija koje je svojim sredstvima uredio Gradski parking. Prostor koji se nalazi u ulici koja je povezana s glavnom šibenskom kalelargom opremljen je suvremenom opremom i prilagođen za primanje klijenata.

100 | Gradski parking

Glavna zadaća djelatnika odjela novog sustava dostave i prijevoza je uvođenje reda, povećanje sigurnosti pješaka i podizanje kvalitete života u povijesnoj gradskoj jezgri. Pravila o prijevozu u okviru gradske jezgre su rigorozna prije svega iz razloga kako bi se smanjio automobilski promet u pješačkoj zoni u kojoj se u zadnje vrijeme sve češće viđaju velika i neadekvatna vozila na dizelski pogon, koja zagađuju zrak, oštećuju ulice i fasade u povijesnoj gradskoj jezgri i ugrožavaju sigurnost pješaka. Iznimke će, međutim, biti dozvoljene isključivo u slučajevima kada vozilo Gradskog parkinga ne bude u mogućnosti preuzeti dostavljeni teret. Tada će iznimno biti omogućen ulaz u povijesnu gradsku jezgru vozilima bez dozvole. Novi odjel Gradskog parkinga u okviru svoje djelatnosti može obavljati i prijevoz do lokacija udaljenih 25 km od centra grada te je u mogućnosti pružiti uslugu prijevoza drva za ogrjev, odvoza manjih komada krupnog otpada na Bikarac i slično.

Gradski parking | 101


Širenje poslovanja

Zgrada autobusnog kolodvora Nakon što je Gradski parking d.o.o. u siječnju 2015. godine uredio fasadu zgrade šibenskog Autobusnog kolodvora, u lipnju su započeli, a u prosincu iste godine završili radovi na uređenju Odjela za prodaju karata Autobusnog kolodvora u Šibeniku. Riječ je o prvoj sustavnoj obnovi vjerojatno najprometnijeg šaltera u Šibeniku otkako je izgrađena zgrada Autobusnog kolodvora, 1973. godine.

102 | Gradski parking

Gradski parking | 103


Povijest – gradnja objekta Gradnja zgrade autobusnog kolodvora u šibenskoj Dragi započela je 1971. godine, Radove je izvodila Izgradnja, a po projektu šibenskog arhitekta Ante Vulina. Iako je plan bio objekt sagraditi kroz godinu dana, prvi iskopi za temelje pokazali su kako se zgrada gradi na nasipu te kako će teren trebati dodatno stabilizirati. Kako se navodi u monografiji tvrtke Izgradnja, čak dva mjeseca trajalo je zbijanje terena uređajem koji se naziva vibro-žaba, a posebna je pažnja, kako se navodi, posvećena betoniranju temelja objekta koji su bitno predimenzionirani. Rukovoditelj gradilišta bio je Boško Picula iz Izgradnje, a objekt je završen 1973. godine. O solidnoj gradnji i odličnom Vulinovom projektu svjedoči činjenica da se prva rekonstrukcija manjeg dijela zgrade Autobusnog kolodvora otkako je izgrađena dogodila tek 2015. godine. Od izgradnje objekta do danas on služi za pružanje usluga autobusnog lokalnog, međugradskog, međužupanijskog i međunarodnog prometa.

Akademik Ante Vulin, biografija Ante Vulin, hrvatski arhitekt i akademik, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, rodio se 12. srpnja 1932. u Pagu, realnu gimnaziju završio je u Šibeniku, a diplomirao je na Arhitektonskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1959. godine, u zvanju diplomiranog inženjera arhitekture. Akademik Vulin preko četrdeset godina djelovao je u arhitektonskoj praksi, ostvarujući projekte koji pokazuju osebujno interpretiranje modernih arhitektonskih načela, te profinjen osjećaj za, danas posebno naznačen, problem uklapanja novog u već postojeće arhitektonske i urbanističke cjeline. U svojim je djelima definirao snažnu individualnu notu likovne harmonije koja ga je uvela u red istaknutih kreatora. Stvaralačka djelatnost arhitekta Vulina obuhvaćala je vrlo širok raspon arhitektonskih tema; od stambene gradnje svih kategorija, hotela, škola, zdravstvenih stanica, robnih kuća, autobusnih kolodvora, izložbenih prostora i muzeja, do unutarnjeg uređenja javnih i stambenih prostora, sudjelovanja na javnim natječajima i izložbama te uspjelih scenografskih rješenja (stambena zgrada IGH u Zagrebu, robne kuće u Šibeniku i Kninu, pastoralni centri u Splitu i Zagrebu, hotel u Vodicama, Dom umirovljenika u Šibeniku, Muzej grada Šibenika, Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu).

104 | Gradski parking

Gradski parking | 105


106 | Gradski parking

Gradski parking | 107


Rezultate svojih umjetničkih istraživanja sustavno je prenosio mlađim generacijama na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 1960. godine izabran je za stalnog asistenta predmeta Crtanje i Plastično oblikovanje, 1971. izabran je za predavača, 1975. za višeg predavača a 1985. izabran je za redovnog profesora. Na Katedri za arhitektonsko projektiranje vodio je kolegije Crtanje i Plastično oblikovanje, Arhitektonski crtež i grafika, Integralni rad, do umirovljenja 2002. godine. Od 1981. do 1985. bio je prodekan, a od 1989. do 1993. godine dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj Studija dizajna na Arhitektonskom fakultetu od 1998. do 2002. godine. Ante Vulin izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1977. godine, za izvanrednog člana 1986. godine, a redovitim članom postaje 1991. godine u Razredu za likovne umjetnosti. Akademik Vulin u Akademiji je obnašao brojne funkcije: bio je voditelj Kabineta za arhitekturu i urbanizam, tajnik Razreda za likovne umjetnosti i član Predsjedništva od 2004. do 2010. te zamjenik tajnika Razreda od 2001. do 2003. i ponovno od 2011. godine. Bio je članom mnogih foruma, udruženja i savjeta, a među ostalim bio je član Državnog savjeta za prostorno planiranje Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Društva arhitekata grada Zagreba i predsjednik Stručnog savjeta Saveza arhitekata Hrvatske. Umro je u Zagrebu, 5. veljače 2012. godine.

Ožujak 2014. - Energetski certifikat Zgrada Autobusnog kolodvora u Šibeniku, koji je u sastavu Gradskog parkinga d.o.o.,u ožujku 2014. dobila je energetski certifikat koji moraju imati sve zgrade javne namjene veće od 500 četvornih metara. Gradski parking d.o.o. sudjelovao je na Natječaju za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti radi zajedničkog sufinanciranja energetskih pregleda zgrada i energetskih certificiranja. Taj je fond osigurao 40 posto, a Gradski parking 60 posto sredstava za dobivanje certifikata koji iznosi 16 tisuća kuna. Certifikatom je zajamčena viša razina energetske efikasnosti objekta kolodvora.

Siječanj 2015. - Sanacija zgrade Gradski parking d.o.o. krenuo je u novu 2015. godinu s vrijednom investicijom - sanacijom fasade zgrade Autobusnog kolodvora u Šibeniku. Sanacija fasade zgrade Autobusnog kolodvora obavljat će se u etapama, a prva etapa će obuhvatiti obnovu fasade na dijelovima koji su posebno oštećeni te su na taj način prijetnja korisnicima autobusnog kolodvora i slu-

108 | Gradski parking

Zgrada Autobusnog kolodvora u Šibeniku, koji je u sastavu Gradskog parkinga d.o.o., u ožujku 2014. dobila je energetski certifikat koji moraju imati sve zgrade javne namjene veće od 500 četvornih metara.

Gradski parking | 109


čajnim prolaznicima. Zgrada Autobusnog kolodvora nije bila obnavljana od izgradnje kolodvora 1973. godine. Nakon objavljenog pozivnog natječaja izabran je izvođač radova Munio projekt d.o.o., a vrijednost investicije u prvoj etapi obnove zgrade iznosit će 487.512,50, uključujući PDV. Troškove investicije u cijelosti snosi Gradski parking d.o.o. Podsjetimo, Gradski parking d.o.o. kupnjom autobusnog kolodvora u lipnju, 2003. godine širi svoju djelatnost te na taj način osigurava da taj vrijedan strateški objekt i kolodvorska djelatnost ostanu u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Šibenika.

Prosinac 2015. - Uređenje Odjela prodaje karata Nakon što je Gradski parking d.o.o. u siječnju 2015. godine uredio fasadu zgrade šibenskog Autobusnog kolodvora, u lipnju su započeli, a u prosincu iste godine završili radovi na uređenju Odjela za prodaju karata Autobusnog kolodvora u Šibeniku. Riječ je o prvoj sustavnoj obnovi vjerojatno najprometnijeg šaltera u Šibeniku otkako je izgrađena zgrada Autobusnog kolodvora, 1973. godine. - Autobusni kolodvor u turističkoj destinaciji ima funkciju svojevrsne „recepcije grada“. Mnogim posjetiteljima to je prvo mjesto koje vide i na temelju kojeg donose prve dojmove o destinaciji. Zato držimo da je od izuzetne važnosti da taj prostor bude ugodan i atraktivan, te da pruža putnicima osjećaj dobrodošlice. Kao društveno odgovorna tvrtka, Gradski parking kontinuirano radi na održavanju i obnovi Autobusnog kolodvora, kao strateški važnog objekta u urbanom životu grada. Zgrada Autobusnog kolodvora nije bila značajnije obnavljana još od izgradnje kolodvora, kako na vanjskim dijelovima, tako ni u interijeru kojim se služe putnici – kazao je Goran Bulat, direktor Gradskog parkinga d.o.o. Projekt uređenja interijera Odjela prodaje karata obuhvatio je građevinske, elektroinstalaterske i stolarske radove. Odjel je nakon investicije dobio novi, moderniji i atraktivniji izgled, a osobito je interesantna maska koja je postavljena na okvir šaltera, a u kojoj je izrezana kontura grada Šibenika, s dominirajućom kupolom katedrale sv. Jakova. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 300 tisuća kuna, što je u cijelosti osigurao Gradski parking d.o.o. iz svog proračuna. Radove su izvele tvrtke Čavo iskopi i Stolarija Gojanović. Simboličnom kupnjom prve autobusne karte novouređeni odjel otvorili su zamjenik gradonačelnika Danijel Mileta i direktor Gradskog parkinga Goran Bulat.

110 | Gradski parking

Gradski parking | 111


Novo lice središta grada

Projekt Poljane

Tvrtka Gradski parking d.o.o. bit će nositelj investicije izgradnje podzemnih garaža na ši¬benskoj Poljani. Radovi na izgradnji troetaž¬ne podzemne garaže, koji će, kako je proci¬jenjeno, stajati ukupno 45 milijuna kuna, Gradski parking d.o.o. financirat će kreditom. Budući da u 2019. godini ističe kreditno zadu¬ženje kojim je Gradski parking financirao otkup zgrade Autobusnog kolodvora u Šibeniku, anuitet jednog kre¬ditnog zaduženja zamijenit će se drugim, čime se tvrt¬ka neće dodatno financijski opteretiti. Gradski parking d.o.o. ovu investiciju provodi u suradnji s Gradom Ši¬benikom, budući da će se iz gradskog proračuna finan¬cirati radovi na nadzemnom platou ili parteru Poljane, procijenjeni na oko 20 milijuna kuna. Šibenski gradonačelnik Željko Burić potpisao je s pred¬stavnicima dubrovačkog projektnog biroa Atelier Miner¬va ugovor o izradi kompletne projektne doku-

112 | Gradski parking

mentacije za uređenje šibenske Poljane, a radovi bi trebali poče¬ti u jesen 2017. godine, nakon što se izvođač radova odabere na javnom natječaju. Samu izradu projektne dokumentacije - idejnog, glavnog i izvedbenog projek¬ta, financirao je Grad Šibenik, a stajala je oko 1,3 mili¬juna kuna. Nakon završetka projekta, Poljana će imati tri parkira¬lišne etaže s 260 mjesta te u cijelosti uređen parter trga koji će biti na raspolaganju Šibenčanima i gostima, pra¬vo novo lice šibenskog urbanog središta. U sklopu partera uredit će se pješačke površine, klupe za sjedenje, nova rasvjeta, vodene površine, ali i kula koja će služiti kao vidikovac. Sve to, kako su najavili projektanti, bit će uklo¬pljeno uz šibensko gradsko kazalište te uz dominantnu građevinu u koju je smještena Gradska knjižnica Jurja Šižgorića.

Gradski parking | 113


Na Šibenskoj poljani uredit će se tri Etaže podzemne Garaže

114 | Gradski parking

Gradski parking | 115


IDEJNO URBANISTIČKOARHITEKTONSKO RJEŠENJE UREĐENJA TRGA POLJANA U ŠIBENIKU

116 | Gradski parking

Gradski parking | 117


2015. – 2020. GODINE

Strateški plan razvoja trgovačkog društva Gradski parking d.o.o. Strateški plan je nastao analizom poslovanja prethodnih godina, temelji se na viziji i misiji, ali i na sveopćem trendu rasta posjetitelja i turista zahvaljujući razvoju turizma u Šibeniku.

118 | Gradski parking

Gradski parking | 119


Vizija Gradskog parkinga u razdoblju od 2015.-2020.

Biti lider u pruĹžanju usluga u svim djelatnostima iz naĹĄeg poslovanja!

120 | Gradski parking

Gradski parking | 121


Misija Gradskog parkinga u razdoblju od 2015-2020 godine je sljedeća:

• Prepoznatljivost po kvaliteti usluge, kako tehnološkim rješenjima, tako i edukacijom zaposlenika; • širenje poslovanja s ciljem pružanja većeg broja usluga na korist razvoja Gradskog parkinga, a vezano uz razvoj grada Šibenika; • sustavno poboljšanje kontrole poslovanja tehnološkim rješenjima; • vođenje tvrtke u maniri dobrog gospodara; • transparentnost u poslovanju.

122 | Gradski parking

Gradski parking | 123


VOĐENJE U MANIRI DOBROG GOSPODARA Gradski parking d.o.o. u planiranom razdoblju od 5 godina ima za cilj voditi tvrtku na način da: • brine o optimalnom iznosu troškova, • brine o optimalnom broju zaposlenika,

nošću te imati senzibiliteta prema potrebama sredine u kojoj živimo. Također, Gradski parking d.o.o. planira nastaviti poticati kulturna i sportska događanja u skladu s planovima i mogućnostima. U spomenutom periodu nastavit će se s informiranjem javnosti o poslovanju Gradskog parkinga, osvještavanjem potrebe za dodatnim kapacitetima u odnosu na razvoj turizma i prava osoba s invaliditetom.

• redovito i u roku podmiruje svoje obveze, • sanira i ulaže u postojeće površine dane na korištenje kao i u vlastite nekretnine

NOVI PROJEKTI ZA ŠIRENJE POSLOVANJA Gradski parking d.o.o. će prihvaćati sukladno strateškom planu nove poslovne izazove s ciljem povećanja prihoda, ali i širenja trenutnog broja usluga prema korisnicima. Navedeni cilj će se izvršiti: • direktnom suradnjom s gradskom upravom,

ODNOS PREMA ZAPOSLENICIMA Gradski parking d.o.o. će vrednovati svoje zaposlenike polazeći od činjenice da zaposlenici čine tvrtku i svojim radom donose prihod tvrtki. Sukladno strateškom planu: • poštovat će se prava iz kolektivnih ugovora, • radit će se na kontinuiranom praćenju i vrednovanju zaposlenika, • ulagat će se u edukaciju zaposlenika,

• suradnjom sa ostalim tvrtkama u gradu Šibeniku,

• nagrađivat će se i stimulirati konkurentnost među zaposlenicima,

• praćenjem natječaja koji su u opisu djelatnosti Gradskog parkinga,

• uvodit će se novi prijedlozi vezano za konkurentnost među zaposlenicima.

• davanjem prijedloga skupštini o uvođenju novih djelatnosti u opis poslovanja Gradskog parkinga, • kandidiranjem na natječaje koji će povećati obujam poslovanja i realizirati novim prihodima, • uvođenjem novih službi u trenutnu organizacijsku shemu.

ZAKONSKA REGULATIVA Gradski parking d.o.o. će u svojoj strategiji paziti na zakonsku regulativu na način da: • prati zakonsku regulativu putem odjela pravne služe • informira vlastite zaposlenike o zakonskim promjenama koje se događaju, • upozorava svoje zaposlenike na zakonske prekršaje • radi u skladu sa zakonom.

PLAN RADA Uprava će donositi planove sukladno smjernicama petogodišnjeg strateškog plana. Imat će u vidu da svaku poslovnu godinu završiti s dobiti te će planirati korake ulaganja koji će dovoditi do novih prihoda Gradskog parkinga d.o.o. Plan prihoda i rashoda je sastavni dio godišnjih planova rada. Prilikom definiranja tekućih godišnjih planova rada uvijek treba voditi računa o svim uključenim subjektima: A. GRADSKA UPRAVA (planovi gradske uprave), B. ZAKONSKI OKVIR (praćenje postojećih i novih zakona), C. KORISNICI USLUGA (lokalno stanovništvo, obrtnici, ugostitelji, posjetitelji, kao i osobe s invaliditetom itd.), D. GRADSKI PARKING d.o.o.

NASTAVAK NJEGOVANJA ODNOSA SA SREDINOM U KOJOJ DJELUJEMO U strateškom planu poslovanja namjera je komunicirati s jav124 | Gradski parking

Gradski parking | 125


SUBJEKT GRADSKA UPRAVA Gradska uprava, odnosno Gradonačelnik (ili osoba koju on zato opunomoći) predstavlja ujedno i skupštinu društva. Zbog toga je uprava Gradskog parkinga u učestaloj komunikaciji s gradskim čelnicima, te upoznata s planovima i namjerama predstavnika Grada Šibenika. Također, sve veće projekte mora dogovarati zajednički.

SUBJEKT ZAKONSKI OKVIR Pravni odjel treba redovito pratiti zakonske promjene sljedećih zakona: • Zakon o radu, • Zakon o trgovačkim društvima, • Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi, • Zakon o javnom linijskom cestovnom prijevozu putnika, • Zakon o cestama, • Zakon o sigurnosti prometa na cestama • Ostale ovdje nenavedene zakone i podzakonske akte, uredbe, pravilnike i odluke kojima se uređuju odnosi na području gospodarstva

Financijski odjel treba redovito pratiti: • Zakon o računovodstvu, • Zakon o platnom prometu, • Zakon o porezu na dobit, • Zakon o porezu na dohodak,

SUBJEKT GRADSKI PARKING D.O.O.

• Zakon o porezu na dodanu vrijednost,

Prilikom donošenja plana rada, a čiji je sastavni dio plan prihoda i rashoda, Uprava treba uzeti u obzir sva četiri subjekta, ali prvenstveno treba krenuti od definiranja planova vlastitih odjela/sektora.

• Hrvatske standarde financijskog izvještavanja.

Svi ostali rukovoditelji sektora i voditelji odjela dužni su pratiti zakone i pravilnike za područje njihovog djelovanja te naglašavati Upravi sve eventualne promjene.

SUBJEKT KORISNICI USLUGA S vremenom treba organizirati ankete kako bi se čuo glas korisnika. Također, u izravnoj komunikaciji s predstavnicima određenih udruženja, udruga i institucija, potrebno je dogovarati sastanke i upoznavati se s tekućom problematikom koja se događa na terenu. Veoma je bitno i uvažiti sugestije vlastitih zaposlenika koji imaju izravne kontakte s krajnjim korisnicima.

126 | Gradski parking

Prilikom donošenja odluka, Uprava tvrtke uvijek mora biti vođena činjenicom da je Gradski parking d.o.o. javna tvrtka koja, između ostalog, mora biti u službi dobrobiti i razvoja grada Šibenika, unatoč činjenici da treba poslovati s dobitkom.

ULAGANJE U OPREMU I EDUKACIJU Radi kvalitetnije prezentacije i profesionalnijeg odnosa, zaposlenici tvrtke Gradski parking i dalje će prolaziti polaznu edukaciju, u sklopu koje će se upoznati s obvezama i odgovornostima, ali i s ophođenjem u odnosu prema korisnicima usluga. Radi samog praćenja poslovanja koji je u stalnom porastu zaposlenici će prolaziti i dodatne obuke, pa i školovanja. Također je nužno da svi zaposlenici unutar pojedinog odjela budu odjeveni uniformno. U skladu s tim, tvrtka će i dalje investirati u adekvatnu radnu odjeću i obuću. Gradski parking | 127


Popis djelatnika „Gradski parking“ d.o.o.- 27.travnja 2016.

1. GORAN BULAT

26. JAKOV CURAVIĆ

51. KRUNO BRZIĆ

76. MATE MAKARIN

2. TOMISLAV LUCIĆ

27. MARIN BARIŠIĆ

52. MARKO ČORIĆ

77. DIJANA VOJKOVIĆ

3. LOVORKA BUJAS

28. TONĆI BOLANČA

53. ANTE KULUŠIĆ

78. ANNA DUJIĆ

4. MIRELA DUKIĆ

29. FRANE BANIĆ

54. MARKO PAUK

79. VINKA ANTIĆ

5. STIPICA PROTEGA

30. IVAN BARIŠIĆ

55. JAKOV VULETIN

80. NIKOLINA BAČIĆ RADOVČIĆ

6. DRAGAN GRUBIŠIĆ

31. JERKO MILUTIN

56. IVAN BAŠELOVIĆ

81. GORAN BLAŽEKOVIĆ

7. DANIRA PROTEGA POPOVIĆ

32. IVAN ČALA

57. KARMELO KURSAR

82. TOMISLAV BLAŽEVIĆ

8. ANA PREDOVAN KRAVAR

33. MARTINA BATINICA

58. ANTE PETROVIĆ

83. ZORAN BOBANOVIĆ

9. NIKICA CUKROV PAIĆ

34. KREŠIMIR JELIĆ

59. LUKA PROJČEVSKI

84. TINA JURKOVIĆ

10. KREŠIMIR MIŠKIĆ

35. JURICA JURIŠIĆ

60. ANTE TETLO

85. RANKO KRNIĆ

11. DARIO CIGIĆ

36. IVO KAPITANOVIĆ

61. MARKO TRLAJA

86. JOŠKO LUCIĆ

12. DUBRAVKO IVEC

37. IGOR KLISOVIĆ

62. ZDENKO ŽAGAR

87. DANICA MARETIĆ

13. TOMISLAV SABIONI

38. KREŠO KLJAIĆ

63. BRANIMIR ČAČIĆ

88. ŠIME BIKIĆ

14. DINO RAK

39. MARKO LOKAS

64. SAŠA BRADIĆ

89. JASMINKA- MILKA ČEKO

15. ANITA SKORIN

40. ANTE LOVRIĆ

65. MARIO ZORIČIĆ

90. ANTONIJO GOVIĆ

16. ANITA ŽUPANOVIĆ

41. ANTE MARKOČ

66. IVICA CVJETKOVIĆ

91. NASTA JUKICA

17. ORHIDEJA MUČIĆ

42. JURICA MIŠKOVIĆ

67. IGOR FRIGANOVIĆ

92. RADENKO KENDEŠ

18. SVETINKA RAK

43. BORISLAV NOVOSELIĆ

68. VELIBOR GULIN

93. IVANA MANDIĆ

19. KAROLINA JURKOVIĆ

44. JERE PALINIĆ

69. IVICA NINIĆ

94. RADOJKA PERKOVIĆ

20. JASNA GALIJATOVIĆ

45. BRANKO PIRC

70. KRISTEL BUDIMIR

95. DARIO PIPUNIĆ

21. JOSIP BELAMARIĆ

46. IVICA PIRIJA

71. ESMA KRONJA

96. NEDILJKO SILOV

22. BRANKO GRUBAČ

47. IVAN SKORIĆ

72. RADMILA KULUŠIĆ

97. VESNA SILOV

23. ALAN ZORZETTI

48. MARIO ŠUPE

73. DANIJELA PALINIĆ

98. SLAVKA SLADIĆ

24. RENATO JARAM

49. MARKO VUKŠIĆ

74. MIRELA PANJKOTA

99. ANTE VRANIĆ

25. BRANKO PREBANDA

50. IVAN BREČIĆ

75. DRAGAN PROJČEVSKI

100. PERA ČIPČIĆ

128 | Gradski parking

Gradski parking | 129


“15 GODINA GRADSKOG PARKINGA”, monografija Nakladnik:

Za nakladnika: Goran Bulat Glavni urednik: Goran Bulat Koncept i dizajn:

Grafičko oblikovanje i obrada fotografija: Marko Barišić i Ana Jakelić, za Kocka d.o.o. Fotografije: Marko Barišić, Josipa Bolanča (Kocka d.o.o.) Flickr Grad Šibenik Tisak: Printera d.o.o., Zagreb

Šibenik, 2016. ISBN 978-953-56660-1-1 CIP-Katalogizacija u publikaciji Znanstvena knjižnica Zadar UDK 656.1.015(497.5 Šibenik) PETNAEST godina Gradskog parkinga 15 godina Gradskog parkinga : monografija / <glavni urednik Goran Bulat ; fotografije Marko Barišić, Josipa Bolanča>. - Šibenik : Gradski parking, 2016. - 118 str. : ilustr. ; 31 cm ISBN 978-953-56660-1-1 150222001

130 | Gradski parking

Gradski parking | 131


132 | Gradski parking