Page 27

Ανάπτυξη χωρικής κατανόησης

Ανάπτυξη των εμπειριών μάθησης ανεξαρτήτου κόστους

Με τη χρήση του VR, οι μαθητές μπορούν να μάθουν για ένα θέμα ενώ το βιώνουν. Με το VR δεν περιορίζονται σε περιγραφές λέξεων ή στις εικονογραφήσεις βιβλίων. Μπορούν να εξερευνήσουν το θέμα και να διαπιστώσουν μόνοι τους πώς έχουν τα πράγματα. Είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι οι εμπειρίες του VR δεν είναι πραγματικές - το σώμα μας υποσυνείδητα πιστεύει πως πραγματικά βρίσκεται σε ένα νέο χώρο. Αυτό το συναίσθημα ασκεί το μυαλό με τρόπο που είναι αξιοσημείωτο. Οι έμφυτες αντιδράσεις σε αυτό που βιώνουμε είναι θεμελιώδεις για τη δημιουργία μνήμης. Το VR καθιστά εύκολη την εμπλοκή των μαθητών καθ ‘όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθιστώντας τις εμπειρίες πραγματικά αξέχαστες. Η τεχνολογία VR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσελκύσει τους μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με τη γεωγραφία, την ιστορία και την αρχιτεκτονική, προσφέροντας βαθιά εμβύθιση των αισθήσεων στον τόπο και το χρόνο όπως για παράδειγμα ο εκπαιδευόμενος μπορεί να περιηγηθεί στα στενά της αρχαίας Ρώμης μέσω της εκπαιδευτικής εφαρμογής Unimersiv app. Το Google Expeditions είναι ένα καλό παράδειγμα μιας εφαρμογής που παρέχει μια τέτοια εμπειρία. Η εφαρμογή Expeditions είναι μια βιβλιοθήκη διαθέσιμων προορισμών για τον οποιονδήποτε χρήστη smartphone. Κάθε ταξίδι αποτελείται από ένα σύνολο από περιβάλλοντα VR, όπου τα ταξίδια μπορούν να διαφέρουν από το Σινικό Τείχος της Κίνας μέχρι τον Άρη. Η εφαρμογή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επισκεφθούν μέρη που μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο να επισκεφθούν αυτοπροσώπως. Φυσικά, το VR δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσει τους πραγματικούς προορισμούς και τα ταξίδια. Αλλά, το VR επιτρέπει την επίσκεψη οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη - αυτός ο τύπος εμπειρίας είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από το να διαβάζετε μόνο γι ‘αυτόν (Babich,2018).

Το VR μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε εικονικά περιβάλλοντα όπως επιστημονικά εργαστήρια ή χειρουργικές αίθουσες κάνοντας τη μάθηση πιο δυναμική και πιο ελκυστική για τους εκπαιδευόμενους. Μια σχετικά μικρή συσκευή VR μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ολόκληρο εργαστήριο επιστήμης καθώς τέτοιες τεχνολογίες είναι δαπανηρές και σχεδόν αδύνατες να καλύψουν το εύρος των δραστηριοτήτων, επιτρέποντας στους μαθητές να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα πράγματα με βάση την πρακτική εμπειρία (Babich,2018). Εικόνα 34 Εικόνα από πραγματικό μικροβιολογικό εργαστήριο | 2017

Μάθηση μέσα από την πράξη Με το VR, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν μέσα από την πράξη και όχι μέσα από το διάβασμα. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος μαθαίνει καλύτερα με την πράξη. Ωστόσο, εάν παρατηρήσει κανείς τη σύγχρονη εκπαίδευση, θα διαπιστώσει πόσο λίγη εκμάθηση στην πραγματικότητα συμβαίνει μέσα από την πρακτική. Οι μαθητές επικεντρώνονται στην ανάγνωση οδηγιών παρά στη χρήση τους στην πράξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βραβευμένη δυνητική χειρουργική πλατφόρμα εκπαίδευσης από την ομάδα OssoVR (Babich,2018).

Εικόνα 32 Περιήγηση στην Αρχαία Ρώμη μέσω της Unimersiv app | 2018

Εικόνα 33 Google education project with VR - Expeditions app | 2016

Εικόνα 35 Εικόνα από δυνητικό μικροβιολογικό εργαστήριο για εκπαιδευτική εφαρμογή δημιουργημένο από την ομάδα Labster | 2017

Ομαδική μάθηση

Εικόνα 36 Εικόνα από το δυνητικό περιβάλλον του χειρουργείου της OssoVR | 2017

Ορισμένες από τις σημαντικότερες γνώσεις που αποκτά ο εκπαιδευόμενος προέρχονται μέσα από τη συλλογικότητα και τη συζήτηση. Το VR δίνει την ευκαιρία της κοινωνικοποίησης στις μαθησιακές εμπειρίες επιτρέποντας στους μαθητές να επικοινωνούν μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας είδωλα (avatars) και εικονικές εκφράσεις του προσώπου, οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν για να συζητήσουν, να συνθέσουν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Το VR επίσης, μας επιτρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τηλεμεταφέρουν στον κόσμο του VR και να καθοδηγήσουν τους μαθητές μέσω των εμπειριών τους.

44

45 To VR στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση

Profile for GRADreview

H συμβολή του Virtual Reality στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση  

των Νεφέλη Καλλιανού και Ιωάννη Νίνου

H συμβολή του Virtual Reality στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση  

των Νεφέλη Καλλιανού και Ιωάννη Νίνου

Advertisement