Page 10

1.3 Ψηφιακή οπτικοποίηση στην Αρχιτεκτονική

Ο όρος αναπαράσταση εμφανίζεται από την αρχαία τέχνη της δημιουργίας γραφικών παραστάσεων. Πριν την εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την ευρεία χρήση λογικών κυκλωμάτων η αναπαράσταση πραγματοποιούνταν με παραδοσιακές τεχνικές όπως το μελάνι και το χαρτί που αποτελούσαν τα βασικά εργαλεία αναπαράστασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Καθώς η τεχνολογία των γραφικών υπολογιστών μετά τη ψηφιακή επανάσταση έχει γίνει πιο προσιτή, η τρισδιάστατη απεικόνιση έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιστήμονες και ένα ευρύ φάσμα άλλων επαγγελματιών (Weagly, 2019). Ο φωτορεαλισμός - οπτικοποίηση περιλαμβάνει τα πάντα, από τα βασικά σκίτσα έως τις πιο εξελιγμένες τρισδιάστατες απεικονίσεις και τις διαδραστικές εικονικές περιηγήσεις. Κοινός παρονομαστής των παραπάνω αποτελεί η διαδικασία δημιουργίας γραφικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα λογισμικά σχεδίασης (Legrenzi, 2008). Πρόκειται για μια τεχνολογία που έχει εξελιχθεί στις τελευταίες δεκαετίες και αποτελεί σε μία από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι “η διαδικασία με την οποία δημιουργείται ένα γραφικό περιεχόμενο”, που σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι το οπτικό περιεχόμενο (δηλ. Εικόνες και κινούμενα σχέδια).

Εικόνα 07 3D Visualization του Nakagin Capsule Tower από τον Bertrand Benoit

Εικόνα 08 Revit viewport του Nakagin Capsule Tower

Εικόνα 06 Educational tutorial about architectural visualization by Johannes Lindqvist | 2018 Εικόνα 09 Τομή από το Nakagin Capsule Tower

Ο όρος οπτικοποίηση - φωτορεαλισμός δεν είναι το ίδιο με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την τρισδιάστατη ανάπτυξη ενός έργου, όροι που γενικά αναφέρονται στην παραγωγή περιεχομένου, όπως τα αρχεία σχεδιασμού με υπολογιστή (CAD), τα οποία προορίζονται για κατασκευαστικούς σκοπούς. Οι τρισδιάστατοι καλλιτέχνες (3D Artists) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα CAD δεδομένα κατά την ανάπτυξη τρισδιάστατων απεικονίσεων, αλλά τα τελικά αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από απλά αρχεία CAD - είναι δυναμικά γραφικά που συνδυάζουν τεχνικές δεξιότητες. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων είναι μια δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία, οποιαδήποτε αλλαγή στη διάταξη ή τα υλικά όταν η κατασκευή είναι σε εξέλιξη σημαίνει οικονομική και χρονική επιβάρυνση. Ο αρχιτεκτονικός φωτορεαλισµός αποτελεί τη λύση για την οπτικοποίηση και την τρισδιάστατη αναπαράσταση των αρχιτεκτονικών κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειµένων. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή πριν από την υλοποίηση του έργου, µε πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωµάτων και του φωτισµού η τρισδιάστατη απεικόνιση καταργεί την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο φυσικό αντικείμενο κατα το σχεδιαστικό στάδιο (Legrenzi, 2008). Παράλληλα επιτρέπει τη δοκιμή του σχεδίου για ορισμένες μεταβλητές σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Η δυνατότητα να σχεδιάζεται ή να αναδημιουργείται κάτι στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τα τεχνικά του δεδομένα, επιτρέπει πολλές εμπορικές δυνατότητες και πρακτικές εφαρμογές. Ακολουθώντας την ίδια λογική µε την οποία δηµιουργεί ένα κτίριο ή µια οποιαδήποτε οικοδοµή, ο µελετητής µπορεί να σχεδιάσει σε κλίµακα κατασκευές και χρηστικά αντικείµενα ή και κατασκευαστικά γενικότερα στοιχεία εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων και τοπίων βάση πραγµατικών διαστάσεων µε απόλυτη αναλογία και ανάλογη λεπτοµέρεια. Μέσω του τρισδιάστατου µοντέλου που δηµιουργείται εισάγοντας τις κατάλληλες πληροφορίες στο ψηφιακό σχέδιο, αυτόµατα µπορούµε να έχουµε όλη την τεκµηρίωση της µελέτης τοµές, όψεις, προοπτικά, ρεαλιστική απεικόνιση κ.α. Μεταβάλλοντας παραµέτρους κατ’ επιλογή, παράγεται πλήθος αποδεκτών αρχιτεκτονικών λύσεων. Σήµερα, oι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, είναι πλέον απαραίτητες για τον αρχιτέκτονα, πολιτικό µηχανικό, σχεδιαστή, διακοσµητή και ιδιώτη. Σχετικά µε την αρχιτεκτονική και τη διαµόρφωση του χώρου, ο φωτορεαλισµός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους παρουσίασης και µελέτης µιας αρχιτεκτονικής κατασκευής πριν την αποπεράτωσή της. Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις είναι πλέον κάθε κλίµακας. Από απλές οικοδοµές κατοικιών – καταστηµάτων και εξοχικές κατοικίες, µέχρι οικισµούς, συγκροτήµατα κτιρίων, εµπορικά κέντρα, ξενοδοχειακές µονάδες και βιοµηχανικά κτίρια (Weagly & Joseph, 2019). Ο αρχιτεκτονικός φωτορεαλισμός διευκολύνει τον µελετητή να κατανοήσει και να βελτιώσει το έργο του, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου και οριστικοποίησης των χρωµάτων, των υλικών και της αισθητικής του έργου. Συντελεί στην αποτροπή ενδεχόµενου επενδυτικού ρίσκου και συνεπώς στη µείωση του κατασκευαστικού κόστους, καθώς παρέχεται η δυνατότητα να εντοπιστούν και να προληφθούν τεχνικά τα αισθητικά λάθη πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής.

10

11 Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η επιρροή της στην Αρχιτεκτονική

Profile for GRADreview

H συμβολή του Virtual Reality στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση  

των Νεφέλη Καλλιανού και Ιωάννη Νίνου

H συμβολή του Virtual Reality στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση  

των Νεφέλη Καλλιανού και Ιωάννη Νίνου

Advertisement