Page 1


deÄ?ije sobe


1 V22-P 2 MKR 3 P2

1

4 OK120 5 KRD 6 ≤K80

7 8 9 10

S∑T3 KS VS2-94 ≤4

2 3

9

4

5 8

6

7

10


4 3

5

8 6

7

2 1

9

13

10


11

12 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KRSP OK120 P1 PUG P13 MRS-P V22-P UPP RS KLT ORK OR2 ≤K68


G2 1 GUG 2 G1 3

VS2-94 4 KS6 5 K22 6

KRD 7 ≤K80 8 ≤4 9

4 4 1

4

3 2

6

7

5

9

8


1 UPV 2 MRS 3 V23

4 KS6 5 P33 6 OK120

7 ≤K80 8 ≤K80 9 KLT

5

2

1

3

6

7

4

8 9


1

4

5

2

6

7

8

3

9


1 2 3 4 5 6 7 8 9

G23 VS2-94 TV94-2≤ V22 UPV RS KRT90 ≤K80 KLT


1

PK180 VS2-94 ORK KS6 K12 KRSP OK120 ≤K68 SET3

1 2 3 4 5 6 7 8 9


2

7

2

6

5

3

4

9

8


K12 1 KS4 2 VS2-94 3 V22 4

ORK 5 TV94-2≤ 6 G33 7

KRT90 8 ≤K80 9 S∑T3 10

4 3

1

3

5

7

2

6

8

10

9


1 KS6 2 K22 3 P23

3

4 MKR-P 5 V22-P 6 KRT90

7 ≤K80 8 KLT

5

4

2

6 1 7

8


PK180 RS K12 KRSP FK68 SET3

1 2 3 4 5 6


1

4

3

2

5

6


KRD 1 ≤K80 2 OK120 3 P23 4

G2 VS2-94 OR2 ORK

5 6 7 8

TV94-2≤ 9 KS 10 S∑T3 11

4

5

6

7

8

9

3

11

1

2

10


1 PK180 2 OR2 3 TV94-2≤

4 ORK 5 KRT90 6 FK80

7 SET3 8 VS2-94

1

8

2 4

5 3 6

7


1

OR2 TV94-2≤ ORK UPV MRS RS G33 KRD OK120 ≤K80 KLT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


4

3

7

5

9 6

2 11 8 10


KRSP 1 ≤K68 2 OK120 3

P33 4 VS2-94 5 OR2 6

KS4 7 K22 8 S∑T3 9

4

5

3 1

8

6

7

2

9


P1 44x236x56

P2 84x236x56

P13 44x236x56

P23 84x236x56

P33 126x236x56

P53 209x236x56

PUG 86x236x86

UPP 37x236x37 PK-180-K

D-045 S-045 O-045

D-060 S-060 O-060

G1 44x198x56

RS 125x76x60

G13 44x198x56

G2 84x198x56

KS 138x74x60

G2P 84x198x56

KS4 96x74x60

G23 84x198x56

KS6 125x74x60

G33 126x198x56

GUG 86x198x86

K3K 44x70x56

TV94-2≤ 94x49x60

*

PK180 183x232x75

S∑T3 55x49x64

KLT 55x50x55


OG80 87x79x2

KRD 99x118x205

KRSP 95x179x205 V22-P 44x236x37

V23-P 84x236x37

V23 84x198x37

V22 44x198x37

UPV 37x198x37

MO 30x180

MO-P 30x218

TOG 84x170x39

KRT90 95x75x205

≤4 84x89x56

K12 86x134x37

K22 86x134x37

K012 44x134x37

OR12 44x102x37

OR2 44x102x37

ORK 44x102x37

NS2 44x50x37

UP 67x67x2

MRS-P 128x114x37

MKR-P 209x114x37

MKR 209x82x37

MRS 128x82x37

VS2-94 94x37x25

OK120 2x29x120

≤K68 74x27x138

≤K80 85x27x199


BOJA KORPUSA

bukva

bela

jasen BOJA FRONTA

plava

bukva

narandžasta

kivi

jasen

svetlo žuta

pink

bela

note staklo

haos staklo

Moguće su štamparske greške u tekstovima i dimenzijama • Copyright: Jela Jagodina d.o.o. ser.br. 9/11/2011


deÄ?ije sobe

Kablovska bb / 35000 Jagodina / Srbija / +381 35 240 860 / www.jela.rs

KIKI  

KIKI - namještaj za dječje sobe

KIKI  

KIKI - namještaj za dječje sobe

Advertisement