Page 1


01

PT-01

2

KOLIKOR LJUDI, TOLIKO PLANETOV. Pripni se na svojega! Naj bo tvoja soba tvoje izhodišče. Od tod gredo poti na vse strani: v pravljice in v prihodnost, v ritem glasbe in v prve dvojine. Sem se vračajo vsa doživetja: v sobo barv in lesa, v sobo, ki je po tvoji podobi ustvarjena. Odpet in pripet – potrebuješ svoj planet! AS MANY PLANETS AS THERE ARE PEOPLE.

Attach yourself to you own planet! Let your room be your starting point. All your paths start on their way here, leading you towards fairytales and to the future, to the rhythm of music and to the first dualities. All your adventures return there: to a room of colours and wood, to a room created according to your own likeness. Fastened or unfastened – you need your own planet!


02

PT-02

4


03

PT-03

6


04

PT-04

8


10

PT-10

10


05

PT-05

12


06

PT-06

14


07

PT-07

16


08

PT-08

18


09

pt-09

20


04 05

PT-05 PT32-1, PT22-1, PT22-2 ZE, PT22-3 ZE, PT14-9 LI, PTK-D LI, PTV-2 ZE, PTPM-5, PTPM-6, PTL-V LI, PTO-5, PTO-6, PT11-1 LI, PTV-5 2x

06

PT-06 PT14-7 RU, PT14-9 RU, PT14-9G RU, PT23-4G RU, PT23-5G RU, PTPM-3K, PTC, PTP-1 RU, PTL-KPL RU, PTL-P2

This is your world. With so many colours and motifs that you can put on the sliding doors of your closet.

noge pisalnih in računalniških miz

PT34-DG OŽ/MO

PT-03 PT21-1 MO, PT13-4 MO, PT14-8G MO, PTV-1 MO, PTV-2 MO, PTV-3, PTV-5 2x, PTV-6, PTPM-2N, PTPM-7, PTL-90BD, PTO-11, PTO-14

PT-04 PT32-1, PT12-2 RU, PT22-3 RU, PT14-7 RU, PT24-8G RU, PTVP-1 3x, PTPM-3, PTPM-7, PTP-1 MO, PTL-Z MO, PTO-7, PTO-8

COLOURFUL AND DOTTED

Noge? Klasične, na gumiranih kolesih ali po višini nastavljive za12 cm gor ali dol. Izberite!

LEGS FOR DESKS AND COMPUTER DESKS gumijast ročaj

enobarvno single colour

diagonalno (kombinacija dveh barv) diagonally (two-colour combination)

Udobneje in varneje! Za vas in vašega otroka: gumijasti ročaji.

RUBBER HANDLE

Safer and more comfortable! For you and your child: rubber handles.

nizka garderobna omara

Legs? Classic, on rubber wheels or height-adjustable 12 cm up or down. Take your pick!

Ravno prav velika! Nizka garderobna omara, v kateri bodo oblačila otroku vselej dosegljiva. Omara je tudi odlična izbira za prostore v mansardi.

LOW WARDROBE

Just the right size! A low wardrobe, where clothes will always be within reach of your child. This wardrobe is also a great choice for rooms in the attic.

PT34-DG OŽ/VZ

03

To je tvoj svet! S toliko različnimi barvami in motivi, ki jih lahko imaš na drsnih vratih svoje omare.

zgoraj-spodaj (kombinacija dveh barv) top-bottom (two-colour combination)

PT34-DG OŽ/VZ

02

PT-02 PT11-1 LI, PT21-1 LI, PT13-4 LI, PT23-4G LI, PTV-8 2x, PTVP-1, PTL-90K LI, BLE-D 90, PTO-2 2x, PTO-3, PTO-6, PTO-12, PTO-15, PTO-14

BARVITO IN PIKASTO

PT34-DG OŽ

01

PT-01 PT22-3 BŽ, PT23-4 BŽ, PT24-9G BŽ, PTV-5, PTV-6, PTL-P1, PTO-1, PTO-4, PTO-9, PTO-13

leva-desna (kombinacija dveh barv) left-right (two-colour combination)

KOLIKOR STVARI, TOLIKO PROSTORA ROOM FOR SO MANY THINGS

09 10

PT-08 PT13-1, PT23-5 ZE, PT14-10 ZE, PT14-9G ZE, PTZ-L, PTM-1, PTPM-4K, PTPM-7, PTP-2 ZE, PTL-120B, BLE-D 120, PTL-D2

PT-09 PT11-1 BŽ 2x, PT13-3 BŽ, PT23-2 BŽ, PT24-9G BŽ, PTV-1 BŽ, PTV-2 BŽ, PTV-4, PTV-5, PTP-2 BŽ, PTL-140K BŽ, BLE-D 140, PTL-P1 2x, PTO-3

PT-10 PTL-90L OŽ, PTL-D2, PTP-1 BŽ, PTV-4, PTV-5 2X, PTPM-3, PTPM-7, PTC, PT12-2 OŽ 2X, PT32-1, PT23-2 OŽ, PT34-DG VZ/OŽ, PTDP-1D 2X, PTDP-2D 2X, PTV-2 OŽ, PT23-3 OŽ, PT-2 BŽ

predalnik na kolesih

Najljubše vselej pri roki! S predalnikom na kolesih, ki bo svoje mesto našel pod mizo, poleg mize ali v prostoru. Pripelji ga, kamor hočeš!

CHEST OF DRAWERS ON WHEELS PT24-10G

08

PT34-DG, PTDP-1D 2X, PTDP-2D 2X

07

PT-07 PT12-3 MO 2x, PT24-4 MO, PT14-9G MO, PTVP-1 3x, PTPM-4K, TPCP, PTP-3, PTL-120K MO, BLE-D 120

Za vso tvojo garderobo in še kaj! Police, obešalne palice – vse je na voljo za tvoje želje. Poleg razporeditve notranjosti, se omari razlikujeta še v načinu odpiranja in zapiranja vrat – ena ima drsni sistem, druga pa klasični. Si že izbral? For your entire wardrobe and more! Shelves, hanging rods – everything you need. In addition to a varied interior layout, the closets also differ in terms of the opening and closing of doors – sliding doors or conventional doors. Have you made your choice?

Your favourite things will always be at hand with this chest of drawers on wheels, which will find its place under the desk, next to it or somewhere in the room. Move it wherever you want!

držala za kable

zaključni element

CABLE HOLDERS

END UNIT

Nič več zmede in vozlanja! Držala za pripenjanje kablov poskrbijo za bolj urejen videz tvoje sobe in večjo varnost. No more mess and knots! Cable holders for pinning cables give a tidier appearance and increased safety for your room.

Ne več na tla, raje na police! Sem lahko ob vstopu v sobo odložiš svoja oblačila in različne predmete. Element je ožji, da se boljše prilagodi obliki in razporeditvi prostora. Put it on the shelves, rather than on the floor! As you enter your room, you can lay your clothes and other things here. The unit is narrow to better suit the shape and arrangement of the room.

enostavno odpiranje

Brez težav in napora: lahkotno in neslišno odpiranje vrat visečih elementov.

SIMPLE TO OPEN

Without any difficulties or effort: you can easily and silently open doors of hanging units.


OSNOVNI ELEMENTI / BASIC ELEMENTS 442

442

375

437

FRONTE / DOORS AND DRAWERS

375

873

PT11-1

382

375

250

PT32-1 PT12-1

634

634

375

437

375

437

375

437

PT12-2

634

PT12-3

375

873

PT22-1

634

634 873

375

375

873

PT22-2

634 599

873

PT22-3

PT22-1G

634

634

599

873

PT22-2G

869

PT12

2170

2170

2170

2170

2170

1018

599

873

766

PT22-3G

766

599

437

599

873

PT14-8G

869

PT13

599

437

PT24-8G

599

873

PT24-9G

PT14-9G

599

873

599

873

PT24-10G

250

375

437

PT33-1

1018

375

PT13-1

1018

375

437

375

437

PT13-2

1018

437

PT13-3

1018

375

437

PT13-4

437

PT13-5

1918

PT13-6

1018

1018

1018

1018

1018

375

375

375

375

375

873

873

PT23-2

873

PT23-3

PT23-4

873

873

599

2170

2170

2170

2170

2170

VITRINE / GLASS DOORS

PT23-6

2170

2090

2170

291 375

PTV-1

PT14-1

437

375

PT14-2

437

375

437

PT14-3

375

PT14-4

437

375

PT14-5

437

375

PT14-6

437

375

PT14-7

437

375

PT14-8

437

375

PT14-9

399

PTM-2

291 375

873

PTV-2

18 350

873

375

PT24-1

873

375

PT24-2

2170

873

375

PT24-3

2170

873

375

PT24-4

2170

873

375

PT24-5

NOTE: glass doors (with underlined item mark e.g. pt14-10 are available in all colours except in birch.

160 437 160

291 347

734

PTV-4

PTV-3

18 350

835

2170

2170

2170

PTDP-2

160 160

873

873

PT24-6

24

873

PT24-7

375

873

PT24-8

375

873

PT24-9

375

873

PT24-10

375

160 22

873

PTV-5

PTZ-D

22 200

437

22 200

873

PTV-7

PTV-6

18 574

835

PTDP-1G

900

18 437 347

PTDP-2G

PTV-8

PTVP-1

PTVP-2

604

900

PLOŠČE / DESK PANELS 900

804

1340

900

737

604

1340

PTPM-2N 737

PT1

604

1504

PTPM-3N

900

737

604

1040

PTPM-1 343

737

22 604

PTPM-2P

604

1704

PTPM-3K

737

604

1340

PTPM-2

604

PTPM-3

22

PTPM-4K

1340

22

804

1340

PTPM-4P

MOŽNI SESTAVI KLASIČNE PISALNE MIZE / CLASSIC WRITING DESK SETS

88 750 1200

570

676

PTN-O PTPM-6

PTPM-5 + PT11-1

PTPM-5 + PTP-1

PTPM-5 + PTP-3

PT1-G

570

NOGE / LEGS 715

575

604

PTPM-5 DODATKI MIZ / DESK SUPPLEMENTS

433

50 520

PTPM-7

556

TPCP

572 437

PTC

PTPM-5 + PTP-3 + PTPM-6 + PTPM-7

620-740

PTN-N

ELEMENTI NA KOLESIH / ELEMENTS WITH CASTERS

100 380

604

PTPM-3P

737

PTPM-4

KLASIČNA PISALNA MIZA / CLASSIC WRITING DESK

PT2

PT2-G

22 604

PTPM-1P

382

869

419 375 437

419

1340

343

869

599 1018

437

18 347

873

642-762

604

1040

1018

PTK-D 812

375 812

KOTNA IZVEDBA MIZ / CORNER DESKS

642-762

604

PTPM-1N

382 433

812

PTK-L

1040

382 375

812

1018

VMESNE POLICE / BRIDGE SHELVES

18 574

399

642-762

PREDALI / DRAWERS

433 2170

300

300

PTZ-L

1340

382

2170

2170

1018

RAVNA IZVEDBA MIZ / STRAIGHT DESKS

PT14-S

2170

300

300

375

PTM-3

433

2170

2170

PISALNE IN RAČUNALNIŠKE MIZE / WRITING AND COMPUTER DESKS

375

PT14-10

OPOMBA: vrata s steklom (podčrtana oznaka npr. pt14-10) so na voljo v vseh barvnih izvedbah razen v osnovni barvi breze.

2170

599

2170

437

2090

375

DODATNE POLICE / ADDITIONAL SHELVES

PTDP-1 375

2170

2170

VISEČI ELEMENTI / WALL MOUNTED ELEMENTS

437

1918 437

2090

375

PTM-1

375

873

PT23-5G

PT23-5

1018

1018

PT24

PT13-S 2170

KOTNI ELEMENTI / CORNER ELEMENTS

869

PT14

433

2170

PTDP-2D

1918

766

2170

18 586

855

375

433

873

18 586

PTDP-1D

ZAKLJUČNI ELEMENTI / END UNITS

2170

PT23-1

418

PT34-DG

PT23-4G

1018

375

683

1329

PT23 MOSTOVI / BRIDGE UNITS

1018

DODATNE POLICE OMARE Z DRSNIMI VRATI / ADDITIONAL SHELVES FOR WARDROBES WITH SLIDING DOORS

2170

PT22

433

1018

NOTE: single-colour sliding wardrobe door (e.g. PT34-DG LI) or in a two-colour combination (e.g. PT34-DG LI/BŽ)

382

433 634

GARDEROBNI ELEMENTI / WARDROBE ELEMENTS

VRATA / DOORS

PT21-1

634

DODATNI ELEMENTI / SUPPLEMENTAL ELEMENTS

OPOMBA: drsna vrata omare v eni barvi (primer PT34-DG LI) ali v kombinaciji dveh barv (primer PT34-DG LI/BŽ)

OMARA Z DRSNIMI VRATI / WARDROBE WITH SLIDING DOORS

375

PTP-1

665

572 873

PTP-2

599

437

PTP-3

580

715

PTN-K

804


DEKORATIVNI DODATKI DECORATIVE SUPPLEMENTS

LEŽIŠČA IN DODATKI LEŽIŠČ / BEDS AND BED SUPPLEMENTS KLASIČNA LEŽIŠČA / CLASSIC BEDS

DNA / BOTTOMS

barvNE IZVEDBE / colours

PTO-9

BREZA BIRCH

bež beige

16 760

760

950, 1250, 1450

2044

br

BLE-D90

950

2044

PTL-90K, PTL-120K, PTL-140K

1992

895

PTL-90L 16 1992

BOČNA LEŽIŠČA / LATERAL BEDS

1195

PTO-10

BLE-D120 760

760

16

950, 1250

2044

2044

PTL-90B, PTL-120B

1390

950

PTL-90BD

VISOKA LEŽIŠČA / HIGH BEDS

modra blue

1992

BLE-D140

mO

POGRADI / BUNK BEDS

zelena green

zE

PTO-11

1758

1758

1758

1758

1160

950

2044

950

2044

PTL-V

950

2044

PTL-Z

950

2044

PTL-ZL

2044

PTL-KP

950

PTL-KPL PTO-12

DODATKI LEŽIŠČ / BED SUPPLEMENTS

rU

600 247 950

556

1180

PTL-D1

1980

PTL-D2

PTL-P2

PTL-P1

namestitev pod: / placing under: PTL-90L, PTL-90B, PTL-120B PTL-KP, PTL-KPL

namestitev 1 kos pod: placing 1 piece under: PTL-90K, PTL-120K, PTL-140K PTL-D1 namestitev 2 kos pod: placing 2 pieces under: PTL-90L, PTL-90B, PTL-120B PTL-KP, PTL-KPL

namestitev pod: / placing under: PTL-90K, PTL-120K, PTL-140K PTL-90L, PTL-90B, PTL-120B PTL-KP, PTL-KPL PTL-D1 PTO-4

LI

844

844

986

LILA LILAC

225

225

225 1944

rumena yellow

PTO-15 ORANŽNA ORANGE

2167

VZOREC PATTERN

1260

945

382

390

79

370

PTO-5

22

1610

1380

PTO-6

849

249

900

1210

PTO-16

PTO-7

2000

PTO-8

10

950

VZ

2044

PTO-7 + PTO-8

ELEMENTI OTROŠKIH SOB / NURSERY ELEMENTS 960

966 480 872

PTO-1

26

720

500

400

PTO-2

442 700

PTO-3

480

1244

PTO-4

660

* samo pri drsnih vratih sliding door models only

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb | Alples reserves the right to change items DECEMBER 2011 | furniture design: katarina globočnik, arch ad&photo: AV studio d.o.o. | PRINT: TISKARNA JANUŠ d.o.o. POSTELJNINA ODEJA design | ODEJA DESIGN BEDDING


December 2011

ad&photo:

...ko stanovanje postane dom.

Alples d.d. 4228 Železniki, Slovenija Tel.: +386 (0)4 51 18 100 Fax: +386 (0)4 51 18 145 www.alples.si alples@alples.si

Alples - PLANET dječje sobe  

Katalog namještaja za dječje sobe iz programa PLANET, proizvođača Alples...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you