Page 1

ffimmfiffi o +rlU€fitIAVA

€IES

E

r


94MFHffHl^

-+

-{f HfrA LWzJ.fiH AfiSffFt

H'FE #

,UHFffi tiHgtrfrfrRt:* W:{1# fr Jhffi'ffiFfr'Fww?p.22+ffi,

13q A4+ffi{effi frJhffisF&

ffif; : (02)236s366s (02)2364400r : {sH (02)23680303 fffilf : http:I lwww.campus.org.tw

ol tos3s l +fr, slsEftgtlt#ffi ffi#+E T1fr\W*fHEtrHFE#? ffi t06tw, freWft&EIrffilJ€'FRAA ++RW64+(re7s+) e HtIJftF. + + R W a s 4(reee+) 4 E+rJfrR+=ffitj w:fi^ 4frl6Ed;H +$ffi F{.1rt#

. Hhntg*,frEf,ffi4iA*eH 'f ++ W*E g AFr 94frflE?TfflA:'Patterns for Living with God / €I$S(Marilyn Kunz)S i -+IJ|'F,

.-€Jbffi;&H€E,Ro+ H; ^ft -085-9(+#) rsBN9s7-s87 l. mFe 242.8

8l 006625

Patterns for Living with God by Marilyn Kunz Originally published by Inter-VarsityPress as Patterns for Living with God by Marilyn Kunz @ 1961 by InterVarsityChristianFellowshipof the U.S.A.. Translated by permission of InterVarsityPress, DownersGrove, lL 60515, U.S.A.. Chinese edition publishedby permission @ 1975 by Campus EvangelicalFellowship P. O. Box 13-144,Taipei 10098,Taiwan,R.O.C. . All Rights Reseryed . First Edition:Sep. 1975 ThirteenthPrinting:Apr. 1999 lsBN 957-587-085-9


tr f. itg +r_+EE8!/[-

1

z. E

c"t-W6frgi4Atr

4

3. +

+x-f,fl,L.tH0!61

7

4- fl8 1s-Hffi16'!ffi^

10

5. };|TUH-ZI1€86!ft^{

13

6. t$/')*

HE,L'6!-\

16

7. )t

.lt ffilttg! t tr^rffi.tffi

19

ft€-

8. fr$ 1p-6'.f*g<Jft*O

22

9. ft,ttffiEF-ef.## rt€*--, 10. {BDJIP 11. D)Hfi+n_ EB*f+)* glq *# L2. FY,ffiX

+&glteEa

25 28

A

31

u


I\\-/. U lui

+tffi+#Fi,/atrt +iEE-tE+//tFffi

E {rqH {tM b t Stm$ lfiE6ffi Rsqm$m ? Egffi+fn{f:€SU RmSE{r' 'lU0!* {ffi'f+ ftf0 s)EF/t#sffiX0!ilg " a=ffi ffi+:{u ['{'m' 60l]*iif: &f;flFftr)tf0 FAm$ H{r8!,^t8! *tE "

-rj--Effi ISBN 55?-5A?-085-1

--************* lililll

與神同行的人_查經﹙試讀﹚  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you