Page 1


-iflffiHff!fft4F IF

A /#

++ (ChristopherJ.H.wrieht)

;+ a /Et:#

F.f1ffi$ftl{IE 9fE-ifft/f Ri€

# ft ),./ ffi+ffi hEa /&H=trrflhFf4 fr 'il

e € iS *H

Ffi/ ztrtr h)LffiFftgfiR{Effi soffi otE afr/ ez\zslaaqao H / ez\zsts-zqaz ltl./ httptlw*w.campus.org.tw

gir&{EfiH/ 6ltffi E\ t t -t+cffi.|=trE

*Hffi gE / http://shop.campus.org.tw ;JHffiEE'E / rc 29t8-2460#24r-242

ilffii$tr / rc zsts-zzts ree5+ 8 F+tJffi.

Living As The People of God by Christopher J. H. Wright Title originally published in English as LivingAs The People of God by Inter-Varsity Press, England @1983by Christopher J. H. Wrieht Chinese edition copynght O 1995 by Campus Evangelical Fellowship Press P.O. Box l3-l44,Tai'pei 10699, Taiwan All Rights Reserved First Edition: Aug., 1995 / Second Printing: Apr., 2001 POD Edition: Sep.,2009

Printed in Thiwan

(+w) rsBN: 978-957-s87.466-7

,efr%ffiElJ hFWFfiH "

r0 tl 12 13 t4 ls+Hlfirj4 lo 9 8 7 6 s


Hffi H=flBF FT HU=

5 6 9

H-F[ €fr.!ffiE$Ht+fH : ffiE=A #G;=ff I. f,*HEE DJliFA+,L'h!frgiF DJ,f'FR+,L'WffiXDi,rf,FA+,L'fi!^6 DJ,ffiA+,L.31Wn 2. rrtgEE effiF!4ffi

utu [tuirw++w" UE l-ilFF!ffifitj 3. ffi'AEE utuTtl&++F!+flU +IeN#W LtujtfrE +fu-EffiH!iHtr# ff;ffi:tfi!.84.€#,11t

16 1B 18 21 23 26 30 30 32 36 42 42 47 53 55 5B

#=FIJ 8fr,!{ftEFHIitrI 4. ffitA!€*ro €lJEF!fttr

62 62


WHHEIJHH.

#trtuffiwtr+F!+'E 5. HEEEI;A

t 'erhlHE l

&w.h\wtr" Ufu'IJFRffiW 6. A#Ea\+ A+E{E;dtr f'Feffit4 'til€tEl4 7, E'*Eft|JE +E

LL/h:+

ag =

-LVtr!1+{tffi+

^I-EffiffiFlET €ffiei*H!8,8, E. f,t€gEt{b

#Ftrrq+lt EE,WtrffiU i*firuEHE HE',frgF--X.k,

9, .IE HTiEBF fttrFf!{E lE FlHtr Effi+H€I ^Ekrqffiffi Ftfil

8+EA

69 B1 96 96 101 115 125 125 128 133 140 140 143 150 164 164 165 172 176 185 185 187 189 197 201 207


##ffiF r &H?EEE 4 t E 4WH!+E=ESI J,' ? +X*+fiff1 ,trf+' EfigffT$EtB!trffi ' iEEE E+ffiHqSF-" {frffiT IEE&f*frfrlJtHge +, #)r ttuHt*E61g#' mELeffi *tu+8fiffi+h*irx9@F5fE:aillm " trJlt#E^ffiHL , AI:E#=WW 7f< -F.

"

;*.H?F'#_=t ttuffi#_+ I=^tFhfieE[lf;F'txtr r*+HH * -TEfI.Hfr9trTE_t€fF E'* F9#g''fr , 1ft,#ffi'-r:refua.& ,4WWJ ':€fi-& r*€tr,Er A w.@^ffi.+€,Effiffi?gE +Fqi*iiil' &ft4ffi,ftffie8+EErE# " rH€g ' HH#tFWtrffi Eftgtrg-Enil' ffiErJa' xefr e+*e 6!E +?F+E.ftRH " - *fiHfrfr7iF rft#efrlgEtr/rfHHEffi ' €,f6T sftgfgr;-ft . H ^#t+Fe - f+frge- ifirse . #ffi.ry. ?Fe,H.,FS_E f€e *itrffi_{9q}Efli.xE-# EH;fi. qffi*Ijff+,.ft,\ -+A , fil€ffi##ffJ+#ry#{F' mH}H'tr?EEfFgWy'&H fi ' YflF€ ^ffiffi++.AtsHVt'd "

ilh u 'W -)1.,\,\g)1n


6 -#;Et€ft51ffrEe

ffi* E WIFZ' UjtrM4.,ffiffiF1 UIEY-HT -Affi IUfr|.E4..Its F . fiAlriq.EEfi ffiflEr, B a&fr}ffiwryfi ffifr?#lF:rR ,t " H *,, tr r\84e HEnffi,riffi ' ?F&E'tttt*.hgtFfi €ffi [frn' tr'Y]&fr?ffiE€€Fffi. El"Ef,+X' &{98 E F.Effi yi€fi!ffiEeif gffi'l*.W^ffi" FfrD),ft&EfR^ftH-ir,4tE f, ffieffiE MW7.:ja',ffi.Wffi n' A|]{zfRFF EF H -{E#A ff # . iH* E a!+ ffi , iF€ fr3{ft E€69tr E1E+ffi#78.#flffi,Wwfl#

fsa FlKlf+^iF " AT ffiEl- W.WIHA'{\ffiF,, Hff'r;gfil;itr"$" {\W- Jt (paradigm ;+H-{FHF!ff'r;g€|ffiffi1.J ) ftlEE9lfi++| tH ) . EETffiitffiH€fu7ryffiW-1ffifr ffiF!.l ( paradigmatic E' m'ftfji ZiSU tr *gffiF!+ X t)g fi F!E,B " ;-EiE'ffi iEEffitr- Hrn, frffi ,E-t'Ti ftWtuift.#fnfi4f#'Ef&-ffi {E}hffi . 96- 'HltrEffiffituiHffiW,ltr rthtf'ffi4ffitreft4-#EE q,,lt € eA ff13 h WffifiEaf'-e'#E {1ffirye frlrd-gE H, RE lrffi. '{AIEE ffi.. E'fU* ZiA Y'&r' 8 R& r,fr FX *9U1E F!'{fr 4 yj,fE . El F'!E ffi4 * ffi fls.Lr,E,ffi ffi E ft ieffi XEFfrtr E#, & W +F,ffr W' RffiWI-AEfr?rymF, E-t F!ffiE#ll€EtAl-f€ Effi F! . €fr!+ffiEf'++R ffie#' FfiEIH fi!&Sfrf€E{E )t&+Ft!-rf,ft " r,Frytrgffiftgpt4 | B1tuffitrM )' Fl


l+x

t

AflU.E'H E +if; AilFmffi " FfiDJ,E h\e&tfi€-a+ft,ff5 f!, g A€fi'!ffi€tr4€fn'fP1ffi.Rf *if;Hf'FflifrF,;HA .l ( theliving people of the living God ) "

fug='h tuiffi-Rfr, FlJ E E6rt^Effi,Ef,WtrF'rt-Hffi " fi g ffig WtrtnR{kff5YJ€ ff.t+ ffi€'E dEF!T M' fr,E ffiZr$fr.A ffi+ FtJh!- frr, ^ *re H, E ffi6gyJft ,f15 FfEfi,L,F!E ffiF": ffi€.e Hif;iffif'tffzr re.HTfi#h-fi " EAgF! EF9€4+FHHKFI F1,mT E F K iE.fE tr t-"1 4 €,fEtr H t f'F# # F!#S;ft " {kFtr ftffiffiryx' &Tfrw..hx,'&lfrfr,ft@4X, yJEtrtffi ia € € F5h!ffi5t " {tr+\*.,L.# g #JE # {EfE}4€ ffi nfrt#tr'ift., 6gtr E A g tu,EklE,f,n'fl+4 ffirF€ ^rH {ftE e Ftr -,XWffiH =r]E

rtqfFidF "

6 € + 3 1 i +b f f i , , R .s J g + H , K , f # t * + + , f Hf t ] ; fF ( Shaftesbury Project ) +fr1&ffiEfin,J.l/,fl, A+;=J;ft. +t t FH H # E L?,J'#Htr!Ei.FA E X tr + M+RW'eg, &,R -#E,fE #€49, WEEa+tklFEIRfifrW.Wffin;y. . fne*Etrffitl?T: ( Tonbridge ) ht#Elf.+*ffi : #iE tr# ( SheilaArmstrong) . ffifrH ( Sue Bladon) . Wf#i6 ( Kathie Portlock) h-ffiHt ( FrancesWeller ) +4 t {kfu9" -#HHtr ( #f Brain and MeganAdams) . frFA ( Kenneth and Margaret Gubbins) . lE fF ( La*tence and Margaret Pope) eJH.+ ( David and ClareWenham) E#,X^E{*,H

{GSE rd, yJft 31&fr **:# " fr N, {\tFHR-#HfffifHffi€ ( Revd David Field ) W'l$"+&.ffi ( Dr. Gordon Wenham )#

,wtfr. A{*.#fiH' it ffiH +ki+4 H H f.te # " fE{r5H tr fi E i+4 -Ffttrfi I, FiFrej&Hff+ft F98tr,. e6lFffira, al+#hwffi?w ,-ffiHrc#xlT . m'tt


8 -#;fft€#t1ffrEe

6!X A F# H tfiflCtuEEffi ' ffiEtfr4ffi++LqiH#fi!{frEtr EAFz'ffi, ftffiA=ffiffi{\+X^ " n++ ( ChristopherJ. H. Wright )


FU=

It

V

r^

EAfr #tr{ffi E€',ft - fts#;fteifr + tr1ir-,fE t FlE ffizu: ffi , )E +-tr€€Affi H ryffi^;=i;ft " ft.;ftEEi E xWWtT.4'm. e , &E?e=fre.A\f'Fffi4F€' , &lsfrrtErLl," +.lnfrtry'1frim;t EErL , fHE+ffiEniFF!-# IffiEtBffiffiEf.r;;Ew^Er+fHtr , ;BA 4ffi tq+nfFl + F FIH ffiF!f"1ffiEz<fE+ filA, lr'ffiHT't+T A a -tur'frRiG# # F!ffiMW' #lJ€Ffr ( Eptfr_ftlitaffifr7tu F. ) ryffi-ft.*9',ft,{frEf$ffi+F!€F{&. ryffiWWffifr ' &tu?lha-).#h . ffii€fr?Wffiffifr.' E l t t € . l T . H f R , y J + e S R n ' E ,[ € ] f t t F 6 . x f E , tr49qffi,fFrgFitr{H " EIEyJEA.-Lb+mF' [ € .l fttE ffi . E,fL. zijfH " €frlgffif ET*w-ffiryd..? ,ffift €*, *f ft!+ffi #JEF"1ffi F9AXIU+ el?etffi . EE -iHA -,etur, ffi € fr!+ ffi€ ^)E E tr W'-M++EE H {f E ffiE F+.,8 t' 4 #Sft F! " FfiD), fi R tt,fpS 4 Dl4 ffi A E ffi;ftHfifi!{& ffi ' +f"fflHl€ft!+ffiH *WIt Mtu?.tr ? #+t{plftffiH, -E*trW+WE€ftffifqtr-iEEffir"lffi , E eA ft,fflHijffiFf +ffi " fH#EE-.{EilitrAfi!,J.+8" ffiW&ffi ''fE . .^. fE{P5 & ;Jdft H + *I FIF!;f;E-Y+ ffi Lfr!i,Lg A # fE Ylffi=untu?ffiffi&BLF-" E AH'R#.€F fi ryffiF!ffi{R7' &,;f -ffi F'Fffi Hf!ffi fffi : ffi69fi4frF"1ffi


1o E;3;""tHfrtffiIEH

E {sieffi,=-+ffi#, : tr#'&ffi^F!ffiF{#fiA | #.r+@AeR q[ru+ " J fr,tr'&t+Estjtr*tAft't&I ffiEffizfr\ /.ffiYfr TJI

OI

' mzi r iEfrrntLt,.l a. AE . r frA4htu-Ltu}ffiz^ fr +fr n-FnE WffiL " ##ft'rit^F ffilfrtu!. FF{F+ffi iqAE 'ffi'tffi , ' yjtf ffi-6fi%e,@6XrArElt RyifU'fP3 H. E f0,fPl . Fl€fr-Affi;f FlYJffi -] ,f84.HE f 9EfJE€8f

{Fd IH -Ff f FfXf8f1'Efq

ET "

ffiEdLH+ffi, T{EBtr D)+ffi[ff ru+t{r5ffi *fi!ft H' iE€'€ h!,HA4zu1FE fr\tupfr. ffi€ ry#, ffiE re.ffittJr,H'H " Effi*t€

t r . * @ . , H ( s h o r t- c uut s e) g ff i F ! f i # R ' H H F . y ; f f i W ( short-circuit ) XWW " 4'HH4T#jEF!d1H4ffi , F.ffi€ tffi 2.tr,ITFEE F!4 E " l*- /.trX-'fE F'1ffi

EF+{R,6 {Ery4il# qfE;i-ifttu1 E lkffi.1lfuA + ryffitr , FU &FKFIF"1ffiI " ffi Efi* #ffi XR THfTE,fEF"1 f[ fiUI'*t. fi!H iF, FfrUT\I'5 . ,L"AJcE-eAEif'+€tJ €xfiU )E{++ tr ffit\lll6F,' EfrFffiEf Yl'rfr. Ik . #JfUr'*6F€^F.ff " FfiD), R tr A ft {P5 AIJ l-E E if,F Ff€ tu! L' E" _l I )EtrFUEHffFnEfrt ^, m'TREDf, tu tJ/.-fr#E'ft . ) t ipR*T,fF5Ffffi 4filR€€UEF!trFU'flT'M€ffiryffi +8. . BfrtrU@.'I]AJ ffitr[Affi^ffiE,f8F"1ffi^EB6T -I6^fi#E. ,fru t lnR ${H-EfrrEtrL,,fl[ ft )5ffiF €|J s & + u fi w &fr,?ryffi IFITM?)


€|]$e+fs{#tr[f " ) mt ft,fr5^6E+E€#fr4ffihfi 1H AE' | ilfr&ffiElj$file+frFF['E?ffiflSw-ffifn)8il'$ +.tu'utu \ . ft ,fp1ffi €ffg,fPl&ffi 4€|JEtuttr RtJ'tuffiwu@, g+ ; ,I ^W'eFtJA ilfr WffilfrIl1'EFrtF, frryHgJifr,{f 5A - {E F )8Htrffi€UEH#f!frFF&if; "I Flet,,E L:ffiEfr-{EAlnnfF6 : W9tl€fr?ryffi EffiA#€Ffi e T' F &zr I-fi fnE€ f6W*Vt'&'E#ll . ?) EH't#€'ftT IEAITMYffiilq-ryA j ilF t A-{bEat:ffia' FGiE' | -QJEBfiffi++F! ffiy'&Wffis'Xffia " EJE, n^ffiEtr.E,HrtDle,tlJ F R+ 'H Wrf ' )EA-Effi,eEffiffififfi-ffi*64ffi, ifc-i6H " " ,\Ff€'fi!^. I t ftDj,Bf&,#:EiEffifi!tr8, I €-{HHEffiSX, I EJ Fle iXffi ' Efi Hf+EYJftTE€HWT " H'firffi+ffi Bt#HE tr ff1trtg+.Wffituh ffiiE#tr " WMFt)=#,' n 1gryE-u',&EEfr A fiEffiei va? ) t-fifg€filpE . l t EIE+ffi it {98 Wffitu'#WH,grffi , Iff'firffiU + 6lJ-#H 8rtffi^fr{*{f5E#}FlF.ff " l , Efi'ff: t fifqEnhTE-{EiEffi.t+ ' Rn'€-1E€ffi/.?.F'l T -",+&',8#HEfr*.W "l I FfrUg-F.WT&WEEr&,hfrftMfr. tri€ffieJ , mE4

tur',E#+( F.eft fF-H ) +tHHe hlEt*tr ?reXwfr,FnH

FtJ" _i I tffilrft " ] +*# E- E H F!4 ffitq E fffi' Ps'rh.-ELffi€f&ngf$E


12 ;;3;fitHf,t1fiIE€

, ER€€*HE+#' ,-Et f Ery-#:'rftE\l9Hff\4:nERfi . tu@+,'ffifr\E€ tu@Erf..frfi4tr XyJril€ e€H ft*nffi*EE W"ft FnEEtfi"*W€ryfrE'ISffi Ef U4nyjfn{f 1ti,eFf;i;ft -g -ffi t! E {EF"1FE ^rtg *WWA trirfi t & ffi -HE . 74fr &,' +t,fr:ffia,ryHWE4 Wt* tX, H € r'SyJE {Hrft . € yJEt HEWXZTL+F. D^fHEEhlF+lJ9q,H* " .l . ( lE,e.:filrffiffi*H+lffiEI ffi ) '&ffi ' lt,fPllnR4{&Ut F!ffi . trt F!)L' +\ffl-ffiEBt | HHE, ) E ^nffituH.ffi : t F"5ffi8'{\lplD}lt@A4ffi* & E + ? [']E E ts tr^J. *nffiE ilfr?t'&'#ruffi tr * ttjrrFF!tr ffi D-l tu71 ^+fir. fE'ff5Hf'Ftuftb+RF!8fi ffiAHffi , * EeHEffi RE @Utr'tllF.ffiflr'ffi fEffiiF?H;F * " EtEtq &{98 IWWX ' yJ w Baffi FnD)+ktrlT6E t!,f15 R Hff q " .l 4 f El-Ef'9#ffi l-SHt, ) -lffiEfrfr.trfigFHlE' I lnRtuErfrjr,AEDJ tu tlfrttK&# '+kll1-ffiffi4-9.Etug#e4HFJr*nffi*#EJ, ftgJ#fFTA+FlSffi HUK+i,F*tA+ffi^=Ut|H6lmi€. .l * EEf;EA/| Fi;ftFlWr\' -i&A+1Wlfr.l11ffii#..#R,

i&frHffituAfE'fru /| nE E 4(g . WA{*,fr9ru'fru68 rcE A g F fi -"&;ft - +j fi! fi! A # . #tlffiI?Ffi F"5ffi

E ft , E A gffi H T H ffiA 8fr3]E'1+fuA\H'&fr\ E 4TPE^. (*'&'&,.fiint. IEE. &ffiffirt, AI#Fffi re, W&;.+?frfrfrF, &E.ffi; Effi ,{\ffiXheylE1P5iftrHfr?ffiffir-ffiH " ft4P5ffi ,f t+ rtuffi* dE t Ifr F i* ft ru E* wft F6' iL E ti,fF1 ffitr? wh 9+" , &t(?HffiYt ,F=&ffi -.xlJ' +t{FUE f -LtEffif"lFErK'tr;J -g E Lqr"1 FE A[E frWfr\F,Hi. H ft iH- WE T *F! F+{R'ft,fp5


ffi=

1e

. eixF!ff4\fr trrh# ' @EtJ#.ww;ft e4ri,Btffi;=i;ftffiErffist frNW {AH' EISE"E*F-EE4f,f, EH WffiH, E]E€-ffi fr]12< ft+.' tuEr'EEtutuVfr. " +\ff1tu@EF|j)E€4fEWfr#EUffi w fr &k?HffiF!iEffiFi^fiTh?/r, mfrtfrEfr.j" + HRffiffi5|J+ffifilgE E fi!ffi , f0,,L.FFf , ffi^{E 6E{FLE'EWtu?gH iEa'f+ffiWffi',RU-,&.. I gffi ......a€ e# , flJt€ ffiF! , rL{EfrFFl:RUft,+' tF(ffi.fr 6L*F!#+ . ) ( ffi.'&=rb. 16) iEEft-Hg+FlFA . ff -'lR#trift ffitE^ gHEH El E iE fffi '


認識舊約倫理學﹙試讀﹚  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you