Page 1

HffiHg efia+=ftsg!{=lqrrrmssen

-e**'e4

11[.qli-=,ri'i r .lI

fi

'i'r ir[!,#ll--

1 l

,,4


a?;fr9fts lF

A / ffi+ti+ (JohnR.w.Stotr)

;+ a/glF.w..ffi{z +1ffi;€+ / f^Ri€ e.fi ^ /ffi + tE fr ffi.a /&treFHhFtl

&. tI Fft/ ztr h)tffiffi,EfiRl&fi650ffi,6t4 € ifr / ez\zsft-z+ao i€ H / rcz\zsrs-z+az

ffi

It / trttpttwww.campus.org.tw

WiFIAffi / h )L#tY.L3-r44ffiFaXE 'ffitr€FHhFll €lt#fFffi / tsszzow

ffi E&gF,/ http://shop.campus.org.tw

# 24r-242 ;Iffi ffif; / ez\zsts-z+ao ;TffiiBE / ez\zsn-zzqs re76+ (R asE) rz Fl)JhF. rsss+ (R 74+) 8 FVAIW.-ffiit Understandingthe Bible 01972 by John R.W. Stott by Scripture Union, Great Britain ChineseEdition publishedby permission @1976, 1985 by Campus Evangelical Fellowship P.O.Box l3-144, Taipei 106,Taiwan,R.O.C. All Rights Reserved First Edition: Dec. 1976 RevisedEdition: Aug. 1985 Printed in Taiwan

(+#) rsBN 978-es7-587-186-4

ffiffiffiH,i1n&Aen.

07 08 09 r0 rr 12 +

lfrilx 20 19 18 17 16 rs 14


Hffi


##ffi8'IUBII T'

,DC E'

L' 4+**mFF?,8 [ &trf'EEH?-)E.€.,ffiffif'E*+r :(+, f,ffi.|tsTffi/.h1F.ffi' EE€ EJ+ffiF3+H " ffr,{l714<{E&& t&,+trftffiw. m-H-effi fi fi fr?^€e4.+, * fi v&E+*E+frttrE_' H L' Er,E+l+fr?RF " *nr*tqF1ftallf;*. EgfhaE-EE_ a+ffi tr4 LE &EEfiegft.' #*ti&aE eEtuE&&'gtqmE €ffiffitEtr , *Wryr 'Efi-ffi l-*€trtr ) ^ttr1#'{ft.'W. ryiAFftFSaEf'EE)EFi " =,

+.&-+X+.a1ffi++YffiWff' Itss1IF^Effi E q & U, ++EtJ4.i-ry +ffiffi-;ft' *tr€ftlme' FJTET bL#Afr?ffitrAfHHEFA, - ffig . * affif'l|ry. ffiffie - {fr4e ''#tu?. frFe,E,ffi4. ,*3-t€.' #6€ {&re*_ffiiflfi- xE;fr. ElE;ft- E.ffiE!.lf,f+ -E-'g HfiEEffi+ ffi*&H Et' yJffietqffi & fr * A F?irrF 4H I+' RT ffiaEa " ++tk*'ffiffiFllEf#/r"

ilK $ .ffi -o""\+/Ln


F= tr14- fw(FA ffi'EH.trrtu-iE* t fl -;ftWffi,A. tu!H iGR E . €x1f eFhlFFfUM@iFm' H t!gm, iEiEtEih' t D)*,t EffiA& " Rft M,IG *JE4@}Fffi Tfr? ffih7'frffi H EHFIE HR ' &&H^ HE#+EffiEH##qF ? 4,, ' #frlAHfg#-'atr(trl11 ol&EtJh&ffiffi" =F!)Effi+ , ft,L'F-Htlf;adE*&F ' tg,fru ffi-H€mljlRfif!#€'fr . Hr\ura,Effi4+ E'R4 ,+** &trIa^tu@tut-;+4#gftH+ , '&E*,tuHB Fl ffi Hi$,[z]s ffi " EF\*'ik' E -lE* ErF#€ 4L&ffifrt+mA, ffle.ryffi.Fn f* E F!+ € fu,EiiTP F.E, E E E]HEEFfrIffiE " #R fu.trTFA'IffiA Z, ffi/AyiniE'fE,f-,ftp' {ft^*,1.8 R " ffWfuhgffi{R' lfrlgE tiE+ Flg , er\tfuHrctl*fr' ttfr,rHfrtS . {tr€ ,WEffr, fiftj 7€' f,###t+kEJ 1f," ,ff5€;Ff&, tnRlflBgf 'fAEtF* ' ifrlY'AEH;Effi" yjffg*-# , +ffiiEE-AFF*ffihg = ' *&m&E-h*ffiww ,*ffiHEEAleE_LB!98+ " 5lJE+ . ffiWrc#fr'#? ffre^-'nflF''54ffi&EttulF+ffi filHfirutrtr" Etu1l:; ,H.E'ft & ? t&.It M,Erfrf$A A f'FryW*, t ++5il E!: -ffi fi!


6

-EBFSgEfig

-=,HE?Et*-#ffi tu1 Fl€-ffi zu1--6+tere&7fr E?f E'f .? 'fP:ffi #.F'ffi 62 lit=ffiffi + { F t EWE)t F"5 E, ffii E)ew ffi& * F9H €'frAzrfr F!EXEifrlfr,lPl ili,,Y,AE +EF'1ffi " -#^' FlSt' fEA;Effi ffi-Ftfrfi\T #+#€'ft.frtL " tffi , , fEfiKEfR,H',L''&.-iH tfr,lftttFfi&;Ef!ffiFfi tftEfEffi'€-X . #+iE* ' E Eft.'fr?&,t, EEffi@Et+ffi-'HfrtB'FlT a 'YlM.^Xift,fUF.EffiEFfiffi/?friitr*EtF* " ftfr[ ' LbW -t'-#ft ' fU*p*AEEfi A-1EEEF!49'ft " FfiUlEttrTWWWI ) z-fr.: lfri5ffitu1h#(h€tllFtt+tu1P+la4ffiUlR 4 ( rtErRW frfilF+{triga'ffi+* " w&, fd,yiH.f!ffiffi&+fEziEtF*, iffff - f,+fr\# ELA-MEI'F,{F! )ffi+, itB&,ffiRE,IH. tflfrghcrfiJ -iB#if'+ffc--FimFg'ffi ; :6ffi,8RSE[ ^Fti, frt\; &'fr?& tr'ft.; -IEXWW.)X'lEf!Eft+, DL€E#F!?HRH+fiEE/).ffiH* ' - ffifr!+ tr'ftFitnn?I-A : Ylf* IbFF+ * * m +f,fr4H ErtiE -7* -* FlDJ -# E, # € ft Et F!Td E ffi re+ ffi+ + E''t.'S ;€F!H H' {eff1H+,rE^4ffiffi+6E ' ffii*W# ' tu'tH ^#tJN. #tr 4''ffi. H# htBtrtuEIU4:0W,tr A fr {f:+E fiN, thlll9fr ',E'&+.*fufi#€rH#F!;nEa , {F*,fr:ffie*Hrtn'fr,. 1 4L" 'EIDlW*ffiffi , ,trlx)fufr.-ffiit+l*$ D) x,E&^;4ft94€ z'nrflHffi vzl, EAfr,fruffi HiH* F!ffi 4 L)H.+L€- i+' ft . ffEtt#t, . E ^Hft&CyJ in}btU )6 {t*€ &46 ;+A'fF5 f\q[ffi+€feA-{EE ryztffi&@r+FlHt, Ffi*nNfX; FFIJ wE t H it' ft,{rR-gilf IRff , tklf &f @Ylwxf|f FnAJatJ -H g' qff F;frfrMtu'RWryn 4 if&ffilT, FfiUinRf\{f5 ffi,t + ffi\,BR -Ffi *sffiE . H+btuteilftaft,fruffi!T -Er' &{eE*' + ^ fi 'fFIfr f 31ffiWfrffi t fi 'ff,5vJq[ftfi# g F9 - fi!& +' itTF h!HffiHHEtr A qFffiF ffi " ti{F5,l' A1F,**FWFJE


FE7

,t+.ff1+HU,re/.HHF-t&6F ( gffiffi , tuwH'ffitrfreaffi 19'

'9'10).

,1€-{ft)6TsfrCrhrllffFt*fy?Ryj#giF€ . HH . ffffi . q*&4EffiEEn^ffiF!*W, tr , q[ffi+trW)tfrFflE &Yttrt&i+. qll + ffiffi€ ffi ffii€@" {*/t71,y,,A*ff ffidff7,tlfrt,L.fr E ffiEmMq ( )6)E+ffiffiF.WrlF) r&68if;4fi.{p5Fffi , tqfi{p5fE L, D)[F. , h ffintug.f;Iffi+i,fP1 " qll 6EfF€ f # € Btg lf , RtJ Ayl mff mtWffn {f5F9H F € -'dE#,, . oI tn E€ 6 4 ft F'! lriFtr- ++re.{, tuW,. ffi E f rfiFgffi ft

+,

( ESr$tT ) 'E-++EIJWW*\( M*.t&^re8+ft8fi@&fi! . ,tJ)' iLE-E-ffiEUfilHEfHfrF( EEEiFfStutsr<,tElffirE EfrTEtu;d$*tr9ffi+ ) " Efh' ^gDJTF!ffiFff&+ffifi! JtE4.mR . 'f'Sg. WffiWfrEfrEffil*. Ht!&t\ErH,if'Ft€EtB^ ,fr56?F.HlitrReq[ffi , ffiJW&F&T +€ FlH)fl DJtrft H-HH F!

Kre,efrertnau^h+ "


kk+

27+

WffiftTH[FHfr7 -'fE AEfEffi|ts# frtH IF tr fi 'fr:IEF-A g4 ffi - ^ =' t EIJ ? fi,fr?4. filmft . E€-A frlr':ffiffi*n#ttrrffiF-&t+rytut+E ='H . ? E tz< E A F.& e ffie€ *,8. ffi 4 tu! 4,#,Etllts rftH.fr\ -A-iftit'l4 ' IF#H*#HB effiffiF!= ? tkrf{\ff1e-7frElF# lEffi- ^fHf+;Etu!=' frK Er,6?-€ Hft 'fr5 *glAwaffiiE,fHffi TEALEJE--ltr.JE'

g fiiHA^ffi|+#ffiH€tuttrW' E)F&ff )r&Wfrt=ffi#ll "ffi'frfrW&A+f trfi!ffi^lEakHAJ'i+&iH# A WtrA&#EE' EitrEffiHfFH;E-A*Zfi',Y'ft-ftEtrA' (Eft., :t?.^+tuj,;E4ffiflA6lr&,r.EF"1EffiF"5ffi " T,,^ -iE g t-'rcEtJfr;d +tJ f,U^ ;dffi ffii6' € fts ffiffi€ ^eEfi! F!ffiffi " H -iH g ; trll4ffi F! a EE E ziT *' IhNsTfrE'tiLF + etUd ffi A f&2. : 4ffiEffi +,L.8tuj" Ea\&4fiLWR, re^ffiH ' fE,fr5;nR - [ffifrz*ffi&fr +-wftEgs, tr m'F.69^FH? + Et1aflryc, m'rl' E ^-#,, ryffiEx+x#AFIF!-4., frn14fr28ffi,


IO ABFSEEfrS

- tuiH l+ trWrye, ?iEzrE+Ez<HIF* fT rqsffi ft H h!{Cffifffi+Et . flSm'EqF ? EXfr.I €..], e,€ t 6.l EA+ffitutffi€.-;+4G ' {E+g'ftfEfF, EEH'&., ryffiRE-fUIFA AffiTEIfr?+ffi -&R€:-{E+E " Efi fA+ffi, gffi E* EE'RiL'ffire' +ffi +€4,rtufi #=tlE F'+ffi ' {+DJRffiYJF@AMF!frAEf}RH h :

| fr-.L*"&4/tAfL,J.En A g.#.; €9*EfiE,f{ttE,fAAG<fF,ai fr4+e#t?# " g@*pypft?ni;* , frfu'il1'6€ ' 'ft.,<trE , #r*L$*. , *$*AH#t ;'4ENhl/vililnd , ffi r&4i4-+#hi++. ) ( WAz $ - 1T) gffiF!*iFffi EF! , &,ffiEgffiF.lFt &EiE{tr',ftRffi=,ft,WA ^'(reflf'&X?NtuillH FIHE ? 4ffi t niFE[f^f!.l ; +ffitu!HF!-YJ t €#.1 . {HgffiFfrUytLt-d-' Etr E€f,FFfffiziF! " EfiA+ffi h!ffi.&#.h1Z^ efufr ' ^FRffi 1ft4ffiyj € #jE-trt^;ft# " fiffiDj,RffiFfiHW1H+t e,H _l . [ 4€.] fp t {,e)-lrnu:-Fkw :

*{,BZE . Bfr RfHiqa{ffuF!4ffiH;d}rt e,K -lEH7&ffiHgq#fr4 K)EFJ'E E&E,ftffiffi.H€., Tfr,1'119fffi+€*I,E.iEHft ; tr -;dffif;A-# ' , tLL | &,H.I &^ffi* W€.ffiJ*W+Wyl* ' {+. . [ &,H..]FA ll1,Y,AWE 1rclffiry{tulg.;Atsrbff"+Iilfrte#"&+hE €-'fEE;lr . €Hfi9;A' ffi'&tkF-#1sn=#W. &,KtEE-ffiH H . E[tBE-ffiFtXn; ffif*MtulE#ftWB+ffiW€ffi. , gffieHh! EF!€dl€ {+*r. ffi RffiHtrfrAFr+AEft f&, fE.IHTRF.Hf1E F!, E HfEriT€f!€Efm'Ffnf .


ffi_F

EEffiElHftE6! 11

*,#-'#,' rn#&fiffift|#€ ( frIrffitilf-i=EA t AH _l ) E+rtE ffiF!ffiffi ; EEffifi'!ffiFfitrE [ &,H,.] . RH'ffireWE g ffiE ffi fi'!tr frt' +f<lll ft/{itF-ffif;.'ah &;+ LLW *.H,ffi "

F6-, ?-Tftt+ry{&fi!. EittF-#+ffiflF{-eftExltu+, {+, ff1,y'AW E E ffi# {EFU f!ffi ffi " +H' ft {f5#A ;f,FlEF!if,F€)E gffirts$ryrffi^gtlE ffi* fi!€lJEE' 7 E . E^€;ftfLffi {EtrE ffifi4^9€8, 49ffi +{ffiTetrf+e,E ; gffi€EsEfifrWffiE ( nfiE-Effi) Hf+g#EE " Ehn--,I&f-trF!;t*' @1ft,ffiE DJ, MF F trffitr,wgtsKffi]/a"' ffi:{hffiz+g..,@€ffi#)t ^q[ffi Ha

ftffi ,Er4E +Er.zW++" {E€+t4dE;8,Bft fR+ffi+ea-f+ ry ' EWEFlatr^€Flei4fi!" f+e ( 4,rAfRfi-e ) E-FTffiFffiH. Fffifpffiffihle z1" m,'f'SEgfiSFfEh^f!H4Alr4€H Ff F!tE E*n' fr[fl, He+#Tfr#.mfrffi.4<' +tfflH&TEEm, Flhn,fleE] qWWtu{R ( DJR{* H &trfRE€{Heffiretulrfrffi ), mryffia[ Efz\7 ffiF!A1+- hfr,ftW-ELffiYt@trt&)E*,Aptr HiE T frT,EIEE#ffi WEEX A H'I +,L,T!'E . ffi--' E^€tet+f! " #+EtHffiT-A.rq t try{fffi

-4ffi

_J1fn" Bible Designed to Be Read as Literature) ,

' -EfE]EEUE;+4&T , E fFFf+ ,f8ff'HF'I]M.IREIJW E-hH*#+f171t'EW6,Fn-H-^f."if €E'ffTEA&f'BeErff , F-3AHHf!{rytr{H tr#;itu!}ffi8,,\ffiffift)gfpe.ot' , m' ffiW+ihxil[EiFnffE{ R' H€')6rfr.nffiEl#)t; ffiEE eWX Fg+ffi;+A E\hwatut{.ryffiE. {EE, Affiff *f4+ffi EAElJffi ,ltflte{G$il' Strt+ffi a*fcWLEA#}SfnF!ftzu" *[ E!+ffi t ff]J f € H iB/Af! fr-Effi tffi H tuj' E ffi'+ tr ffiH F!iB{A;#


12 EA;*ECffi

-: , 4wt9tryryl6qfr, €'ffittte,€ffi-# . +ffif! EFlzit , frifrrretr,H.*&+ ' IreXW.+EEtA ffi- 'ETftEry,EF! " H*tgffiiE€,tLKfr?Effi; zlrFFliF F!€ffi ; fLfr.-r-E$ryX*nffift,fr\ffiE, +ffiit* IF'ffitE frtW # " ffi Dl,ffi #fn+Hffi )rlfrffihFtt, +ffi EEffi FlZtJgl T Eeq ffi fixrf+*L' Effi 18F"5ffi trA EEffi" {E+ffi itiiaffi H iEffi -#,WNF {EF'5 E 4 #$WMW' ttl{E R I,tE;+E llltr& " ffi& D)F fr A + ffi F!ff!,fH ;diE' ffia&tu1 lfr#.I friwilfttrfiF ffiffiffie,ft ZiH o tui : 4+ffi H,=^:ft fgI4HfRE{H +ffi€-A#*HEffi A#ffi e 4 -;ftF!€ " E fr +4 FlEfr -aFft,fPl tnl4B*.ffi#, fi fi ffitr # H , Tia'F+E'Effi{EP"1ffiTlTRiFru trWHfrryiv," Elth+ffi+trFlTE#f+e . tedEry 'm'E#&,K . #Btlttr, #,ff1,y,Af,[ &,H..]T{EftEiZFlE# . &,K4R E ttfr#ZR., tr @,+6iliF tu1Hffi . fi ,fru'IDlE &FF ffi . WffiH+fu t*'#' +ffi FimTl-'F F!g'fEeHHf!;t€ . + ffi ffii6# =t]liF€tJ E H rylJ,{klf1ffi,*nHtr4&#2rn{*,ff1EnFfrlYt@., 2'&t&f1{98EF..ttrnfr WdAmtr W' ET4llffiof..€z -ffiTg^ ryt+\lnfrt'ffi tfr.frnlaI' T ffi{\ll1.zfljf-fr!fr9R, e,zrEE ffi+liF . ,K4ft,fru9fiAffiffiFl^ +ffi ft&ffi ff iltgF/.T U *, rlyfr5Etut##R" t.lfrffi#zffi

. ry E€ tr fr ir:F.ffiEftrE+b+.w+8w,,[&A# tu!F +rJ,/"F.ffirtJ

ffi& tkg ffift ,fr5Z<llFER WtuFfi. " ( F! ftm+ffi +,L.,fE,H, rffifrF#$ ) Effi € ]€Lg#{l'.itu, IEHqB+IJFIE " 4ffi'# '&HWTfrzBf , ffiEffiET&EEF! ;t€' EE*ttfu fi!,8.4, ruFlEfr fltrfutu?#,F. " itfuffifrfifrffi+ --"+f#Ifr itT,K^HZ#?'ffi ,W't{ffi ifrf'EH'b'HF.&*.?M+Ef'frtr


ffi_F

SE#EIHGE E! 13

# IfrfvT W'&ffi ffirlsln'F],K'fr Utut!J R, ffi€ {&Inftflf,, M.FffiW 'FsfiFf#e tEffiJ.*nffiiSF!-#-;#,'ftb6[ . r] ^ z<t * fE'f Fl fr.D)tuF &TEfr! , frnZ<ElTF. qlrffif#€zw+ffi'ffiJ:€tfr: ' *l4{, th ; Ez*,H-fiAzaatta/.A I it/Ae.rlhttj$, €&.dtfff-aN , Intu4i*\H?A ; ttae-t*xXffi7-+ #.t&1n&&-1 &*trr4 ' ( n*" a764-Alwtttfi-, E *,*"#t a Ffr-aE#tit " ) j&Siff,.fn , 'aL ilf,&4rLw., ; a&1r1r,lrsfu,wM 4".-tn'lk$"1p1<)-#J+ -,nt k 4Lhig.& ; 4.,ie$ff.ln4LRfr4Ae+ Frr Nn 4,,4 4\ln Efr.ltuLw.+ +?A*t* ^, -#Tt^#-h &te.tuift' tgft*,86t frlg.l4.e&,44.2t' -l ( fe--_68.- 75) {kl1lED}'(itt tEfeft '[gH'!H 4iR A # S #fe ) T M f 'rftffLffi. ++&H.1 Ef;+F!E#,'&a&*hgrnf'E+8ff : t-tf{P5 'N.l-nfufrttrW8.51€ff( 'ffi*rE&,E " -l ( 4# ) f'F'ffi'lffiF!,L.W tr f t ft'fPlE fr Fhfr1#tue&.Hi=Htfi.' f Elr {"IfS* E ZTE, 'E'ffi9\ilfuFfrWTryffi,'E+tJ| frk#) fF teRJ " ffift,fP5Md6 -68, R€f##trZ#re, ' t\lfBif*?Aeth.ft,, &,R€##€F!ffi ,t HcE+,' ret+xfi +ft " =-E?.g.f;rffi #tr,H F!tffiw&E . #T4

Kt eBliEfqt . gf +if E-+Hnt+tt1t@f*.,W.Af\ff' fE ,frux,H.€-,fE+ffi+6w+ffi ' EVh+rcH;H.

, 'rreXIEftE4.E 'fiiFF0nf.-ffiR ffi:&.,ffiP3fr\{FA;f,.R W.'E|reF-ffitr.E't .ff1lttK#l4ffi/r*+e&; il[ffi€niFffi;+ f+ 24) " ffii&)eft&W&Wtuffi8+frFfr8 F#2ry2. ffiRft,ff5fl Fr+ ' . . ETFnA\qfrgHfRxtb,tt9-fu^#fiiffi flFEfi,fF5h!,14'H+


認識聖經﹙試讀﹚  
Advertisement