Page 73

-------------------------------------- Ocena: 4/6 Wydawca: Initium 20l0 Tłumaczenie: Monika Wyrwas - Wiśniewska Ilość stron: 279

Co byście zrobili, gdybyście spotkali diabła? I nie był by to żaden demon, ale zwykły facet w tanim garniturze, albo kobieta w eleganckiej, wieczorowej sukni? I gdyby diabeł powiedział wam, że macie napisać jego biografię? Wysłuchali byście jego historii? Bohater powieści Toski Lee dostał taką szansę.

o genezie postępku upadłego anioła i przyczyn jego strącenia. Kto miał rację, kto był winny i na czym polegała sama wina? Na te pytania powieść pani Lee próbuje dać odpowiedź i w pewien sposób daje, pokazując nam Diabła i jego losy w sposób odmienny od tego, czego byśmy się mogli spodziewać. Ale tak naprawdę, obraz Lucyfera, jaki wyłania się z kart powieści nie jest tak straszny i przerażający, jak ten, który zwykle nam serwowano. Mamy tu obraz nieszczęśliwej postaci, która została odtrącona z powodów dla siebie niezrozumiałych, a dotychczas jej należne uczucie zostało skierowane na „rasę z błota”, która przecież grzeszy na każdym kroku. To nostalgiczna opowieść o uczuciach, o emocjach, które rodzą się w duszy i mają wpływ na całe nasze życie, kiedy tylko je uzewnętrznimy.

Text: Mariusz „Orzeł” Wojteczek

)

TOSCA LEE - Diabeł. Autobiografia (Demon. A Memoir

Clay prowadzi nudne i ponure życie. Odkąd zostawiła go żona, nie może znaleźć sobie miejsca. Swojej pracy też nie lubi - jest redaktorem w małym wydawnictwie, które wydało dwie jego pierwsze książki. Książki, które miały stać się bestsellerami, ale jednak się nie stały i Clay skończył, jak skończył. Jest starzejącym się, zgorzkniałym rozbitkiem życiowym, który nie ma żadnego celu. I nie wiadomo, jak potoczyłyby się jego losy, gdyby nie tajemniczy Lucjan, który pojawił się w jego życiu, by całkowicie wywrócić je do góry nogami. Bowiem Historia opowiadana w „Diable” fascynuje Lucjan to tak naprawdę diabeł. A zadaniem nas i urzeka, owiana aurą tajemnicy i swoClay’a jest spisanie jego biografii... istego zakazanego owocu. To coś na kształt I tak zaczyna się niesamowita opowieść, wiedzy tajemnej, której stajemy sie powiersięgająca do prapoczątków świata, do bi- nikami. I po lekturze nigdy nie będzie nam blijnych opowieści o stworzeniu i opowia- dane spojrzeć na diabła tak, jak dawniej. dająca je na nowo, odsłaniając nieznane Zwłaszcza, że może kryć się w każdym, fakty i spojrzenie drugiej strony, tego prze- kogo mijamy na ulicy i prędzej będzie pachgranego, który został strącony i nigdy nie niał drogimi, ekskluzywnymi perfumami, niż siarką. Powieść Toski Lee to z pewnością było mu dane się obronić. nie horror i do powieści grozy chyba jej naj„Diabeł. Autobiografia” z pewnością nie jest dalej. To bardziej powieść filozoficzna, albo książką obrazoburczą. Po trudnym tema- obyczajowa, bowiem postać Claya, jego cie wiary i religijnej genezy - jaką dla chrze- emocjonalne rozterki i problemy życiowe ścijaństwa jest interpretacja Biblii - porusza są mocno zaakcentowane i tworzą nie tyle się ostrożnie i z subtelnością, co pozwala tło, co drugi wątek powieści. Przypomina to nawet kontrowersyjne stwierdzenia podać nieco klimatem historię opowiedzianą przez Neila Gaimana w „Morderstwach i tajemniw sposób niedrażliwy dla chrześcijan. cach”, choć tu mamy motyw aniołów i diaTo przede wszystkim filozoficzna opowieść błów ujęty delikatniej i mniej prowokująco.

73

Grabarz Polski - Nr 30  

5 maja 2011

Grabarz Polski - Nr 30  

5 maja 2011

Advertisement