Page 20

7yWIECIEMACHINPAROWYCH

DAMABEZDUSZY

WALCZYZWAMPIRAMIIROMANSUJEZWILKOAKIEM

P

OPIERWSZE !LEXIA NIEMADUSZY0ODRUGIE JEST STAR– PANN– KTÐREJ OJCIEC BY 7OCHEM A TERAZ NIE œYJE 0O TRZECIE ZOSTAA ZA ATAKOWANA PRZEZ WAMPIRA CO STANOWI OBURZAJ–CE NA RUSZENIE ZASAD DOBREGO WY CHOWANIA ! DALEJ 3PRAWY LEC–NAEB NASZYJÇ GDYœÐW WAMPIR PRZYPADKOWO GINIE Z JEJ RÇKI A NIEZNOyNY LORD -ACCON HAAyLIWY GBURO WATY I ZABÐJCZO PRZYSTOJNY WILKOAK Z ROZKAZU KRÐLOWEJ 7IKTORII WSZCZYNA yLEDZTWO #ZY NASZA BOHATERKA ZDOA ROZWI–ZAà ZAGADKÇ SKANDALU KTÐRY WSTRZ–SN– LONDYÎSK– SOCJET– 0!42/.!4-%$)!,.9

02%-)%2!+3)‚Œ+)Grabarz Polski - Nr 30  

5 maja 2011

Grabarz Polski - Nr 30  

5 maja 2011

Advertisement