Page 1

2

VUOSIKIRJA Ã…RSBOK

17


edu

HANSA - KAMPUS

O y E d u Va m i a A b

HALLINTO ADMINISTRATION Ruutikellarintie 2 Krutkällarvägen 2 FI-65100 Vaasa | Vasa Puh. | tfn (06) 326 7411 10

PALVELUT | SERVICE SERVICES

edu

10

Ruutikellarintie 2-4 Krutkällarvägen 2-4 FI-65100 Vaasa | Vasa Puh. | tfn (06) 326 7411

O y E d u Va m i a A b

RESTAURANT SILVERIA

-K ru tk

äl la rv

äg en

Ruutikellarintie 4 Krutkällarvägen 4 FI-65100 Vaasa | Vasa Puh. | tfn (06) 040 770 9236

STUDIO PARCOS

edu

9

8

R

8

uu

tik

el

la

rin

tie

Ruutikellarintie 2 Krutkällarvägen 2 FI-65100 Vaasa www.studioparcos.fi

9 O y E d u Va m i a A b

Vamia Oppisopimus Läroavtal EduVamia

10 Studio Parcos

SAMPO - KAMPUS

10

Ruutikellarintie 2 Krutkällarvägen 2 FI-65100 Vaasa

Cafe Namia

edu

Tupakointipaikka Rökningsområde

CAFE NAMIA

O y E d u Va m i a A b

L-Siipi: tekniikka hallinto, ATTO-aineiden opetus ja artesaanit sekä turvallisuusala H-aula Pääsisäänkäynti F-siipi levy ja hitsaus, LVI Metallitalo metalliala, koneistus ja koneasennus Sähkötalo sähköala T-siipi sähköala P-siipi rakennus U-siipi kiinteistöhuolto A-siipi autoala V-siipi rakentaminen, LVI turvallisuus

TEKNIIKKA TECHNOLOGY Sepänkyläntie 16 FI-65100 Vaasa | Vasa Puh. | tfn (06) 326 7411


SISÄLLYS - INNEHÅLL Ensimmäinen vuosi Vamiana oli menestys | Vamias första år var en framgång

4

Onnittelut! Grattis!

6

Työelämään jalkautuminen toi Vamialle uusia asiakkaita ja virkisti vanhojen muistia Vamian palvelutarjonnasta Vamia skapade nya samarbeten med näringslivet genom projekt

7

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätapaaminen | Maskin- och produktionsteknikens arbetslivsträff

7

Matkailualan opiskelijoiden opintomatka Uumajaan | Studieresa till Umeå

8

Saku Stars Kuopio

9

Vamia Lean-matkalla 2017 | Vamias Lean-resa 2017

10

Opettajat mitalisateessa | Medaljregn över lärare

11

Taitajakisa 2017 | Mästare 2017

11

Suuronnettomuusharjoitus Sommarö | Storolycksövning Sommarö

12

KV-päivät | Yrkesutbildningens internationella höstdagar

13

Kansainvälistymisen mahdollisuudet Vamiassa | Utbytesmöjligheter vid Vamia

13

Aktiivisuuspäivä | Aktivitetsdag

14

Teknologiatiistai | Teknologitisdag

14

Danfoss Barona rekrypäivä | Danfoss och Baronas rekryteringsdag

15

Marko Jantunen - Läpi helvetistä |Marko Jantunen - Genom helvetet

15

Suomi100-itsenäisyysjuhlat | Finland100-självständighetsfest

16

Silverian Suomi 100-juhlaviikko | Silverias Finland 100-jubileumsvecka

16

Oppisopimusviikko | Läroavtalsveckan

17

Ravintola Vanha Pankki avasi ovensa marraskuussa Laihialla Restaurang Vanha Pankki öppnade sina dörrar i Laihela i november

18

Turvallisuuspäivä | Säkerhetsdag

21

NY Vuosi yrittäjänä | UF ett år som företagare

22

Vamiasta uuden uran alkuun | En ny början på karriären via Vamia

24

Ihmisoikeuksien päivä | Dagen för mänskliga rättigheter

25

Kaksinkertainen kultamitalisti osallistui WorldSkills-kilpailuihin Abu Dhabiin Tvåfaldig guldmedaljör deltog i WorldSkills-tävlingarna i Abu Dhabi

26

Vamia

28

Avainlukuja | Nyckeltal 2017

29

Toisen asteen koulutuslautakunta ja jaostot 2013-2017 (30.5.2017 asti) Utbildningsnämnden för andra stadiet och sektionerna 2013-2017 (till 30.5.2017) Suomenkielinen jaosto 1.1.2016 – Svenskspråkiga sektionen 2013–2016

29 30 30 30

Koulutuslautakunta - Utbildningsnämnden kausi - period 1.6.2017 - 31.5.2021 Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kausi 1.6.2017 – 31.5.2021 Svenskspråkiga sektionen för utbildningsnämnden period 1.6.2017 – 31.5.2021

30 32 32

Neuvottelukunnat | Delegationer | kausi – period 1.7.2017 - 30.6.2019

33

Henkilökunta | Personal

34

Valmistuneet 2017 | Utexaminerade 2017

38

TOIMITUS | REDAKTION: Kim Strömman, Vamia Anne Kytölä, Viestintä Oy Prowomedia

LAYOUT: Jouko Keto Vaasan kaupungin Graafiset palvelut Vasa stads Grafiska tjänster PAINO | TRYCK: Litoset / KTMP Group Oy Ab

KÄÄNNÖKSET | ÖVERSÄTTNINGAR: Vaasan kaupungin kielenkääntämö Vasa stads översättningsbyrå Kim Strömman

KUVAT | BILDER: Anne Kytölä, Viestintä Oy Prowomedia Kim Strömman Vamian henkilökunta | Vamias personal


ENSIMMÄINEN VUOSI VAMIANA OLI MENESTYS VAMIAS FÖRSTA ÅR VAR EN FRAMGÅNG Rehtori | Rektor: Åsa Stenbacka

Jatkuva hak u koulutuksi in tuo teho kkuutta. Den fortlöp ande ansök an till utbildning arna skapar effektivite t.

4


me aisia m ä t Kehi jankoht ,a a. a t i i s e i t a t l o uuden ulutustu a l k c ko e utv t t a er erna m m o Vi k ya, mod ar. n ng i n d l utbi

År 2017 var det första året som vi under namnet Vamia utbildade unga, vuxna och studerande med läroavtal. Och vi lyckades alldeles utmärkt! Vi gynnar Vasaregionen genom att på ett centraliserat sätt erbjuda den utbildning studerande, företag och arbetslivet behöver. En av nycklarna till det framgångsrika året var att planeringen startade i god tid. Vi var redan år 2015 medvetna om den kommande reformen inom yrkesutbildningen och började förbereda oss på förändringarna. Eftersom vi hade hela 2016 på oss att förverkliga reformen var vi redo i början av år 2017. Jag är stolt över att vår organisation i allt större omfattning börjat använda Lean-konceptet. I enlighet med Lean-tänkandet är vi en kundorienterad verksamhet, som strävar till att maximera nyttan för våra kunder. Min egen vision är att utveckla Vamia till en föregångsskola vad det gäller Lean-tänkande i Finland.

Vuosi 2017 oli ensimmäinen vuosi, kun toimimme nuoria, aikuisia ja oppisopimusopiskelijoita kouluttavana Vamiana. Menestyimme hienosti! Hyödytämme Vaasan seutua tarjoamalla keskitetysti yhdestä paikasta opiskelijoiden, yritysten ja työelämän tarvitsemaa koulutusta.

Den fortlöpande ansökan till utbildningarna skapar effektivitet. Eleverna fullbordar sina studier vid Vamia snabbare än förr. Förutom kompletta examina går det även att studera enskilda examensdelar hos oss; att skaffa sig precis den kompetens som behövs i den egna karriären. Detta är något vi satsar på även i framtiden och vi kommer att utveckla nya, moderna utbildningar. Till exempel erbjuder vi studier inom digitalisering, robotteknik och mediekunskap samt kurser i företagande som hjälper människor i Vasaregionen att bredda och diversifiera sitt kunnande.

Erinomaisesti sujuneen vuoden taustalla oli hyvissä ajoin aloitettu työ. Tiesimme jo vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen reformista ja ryhdyimme valmistautumaan muutokseen. Koska meillä oli koko vuosi 2016 aikaa tehdä työtä uudistusten toteuttamiseksi, olimme valmiita vuoden 2017 alussa. Olen ylpeä siitä, että organisaatiossamme on otettu entistä vahvemmin käyttöön Lean-menetelmä. Toimimme Lean-filosofian mukaisesti asiakaslähtöisesti ja pyrimme tuottamaan asiakkaillemme enemmän hyötyä. Oma visioni ja tavoitteeni on, että kehitämme Vamiasta Suomen Lean-mallikoulun.

Den finländska yrkesutbildningen är bäst i världen, vilket omvärlden börjat få upp ögonen för. Export av utbildning utgör nya möjligheter även för Vamia. Tillsammans med våra samarbetspartner kartlägger vi kärnan i vårt kunnande och vad vi har att erbjuda till utländska aktörer.

Jatkuva haku koulutuksiin tuo tehokkuutta. Opiskelijat valmistuvat Vamiasta entistä nopeammin. Kokonaisten tutkintojen lisäksi meille voi tulla opiskelemaan myös tutkinnon osia; hankkia juuri sitä koulutusta, mistä on eniten hyötyä oman työuran rakentamisessa.

Jag vill tacka personalen, representanter för intressegrupper och alla andra som varit med om att bygga det nya Vamia. Ni har varit öppna för förändringar. Tillsammans har vi skapat en läroanstalt som snabbare och smidigare kan erbjuda den kunskap som behövs på arbetsmarknaden.

Panostamme tähän myös tulevaisuudessa ja kehitämme uudenlaisia, ajankohtaisia koulutustuotteita. Tarjoamme esimerkiksi digitaalisuuteen, robotiikkaan, mediaosaamiseen ja yrittämiseen liittyviä opintoja, jotka auttavat Vaasan seudun ihmisiä laajentamaan ja monipuolistamaan osaamistaan.

S ammati uomen lli on maa nen koulutus ilman p arasta. Den fin yrkesut ländska bi är bäst ldningen i värld en

Suomen ammatillinen koulutus on maailman parasta, ja siitä ollaan kiinnostuneita ulkomailla. Koulutusvienti tarjoaa Vamiallekin uusia mahdollisuuksia. Kartoitamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, mikä on ydinosaamistamme ja mitä tarjottavaa meillä on ulkomaisille toimijoille. Kiitän henkilökuntaa, sidosryhmän edustajia ja kaikkia teitä, jotka olette olleet rakentamassa uutta Vamiaa. Olette olleet avoimia uudistuksille. Olemme yhdessä luoneet oppilaitoksen, joka pystyy entistä joustavammin ja ketterämmin tarjoamaan työelämälle sellaista osaamista, mitä työpaikoilla tarvitaan. 5


PALKINTOJA USKALLA YRITTÄÄ-FINAALISSA

Onnittel ut! Grattis! Vamian opiskelijan Sebastian Sundlinin yritys Happy Signs NY voitti Nuori yrittäjyys ry:n Uskalla yrittää finaalissa Paras messupiste -sarjan (toinen aste). Lisäksi Vamian opiskelijoiden Emil Ena ja Andrea Ahlskog Capture NY oli 10 parhaan toisen asteen yrityksen joukossa.

Happy Signs UF som har grundats av Vamias studerande Sebastian Sundlin kammade hem vinsten för bästa utställarplats (andra stadiet) i Våga vara företagsam –finalen. Ytterligare var Emil Ena och Andrea Ahlskog från Vamia bland de tio bästa företagen på andra stadiet med deras företag Capture UF.

6


Työelämään jalkautuminen toi VAMIALLE uusia asiakkaita ja virkisti vanhojen muistia Vamian palvelutarjonnasta VAMIA skapade nya samarbeten med näringslivet genom projekt VAMIA toteutti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Työelämäosaajana-hanketta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Hankkeen myötä vamialaiset pukivat tossut jalkaan työpaikoille jalkautumista varten. Tavoitteena oli tuoda työnantajien tietoisuuteen Vamian työkalupakki, joka yhdistymisen myötä pitää sisällään niin työssäoppimisen, oppisopimuskoulutuksen kuin erilaisten lyhytkoulutusten, kuten työturvallisuuskorttien, ensiapukoulutusten ja trukinkäyttökoulutusten järjestämisen. Henkilökunta jalkautui alueen työantajien keskuuteen hyvin tuloksin. Kierroksilta kotiutettiin uusia työssäoppimispaikkoja sekä työllistymismahdollisuuksia. Työantajatapaamisilta saatu tieto taas jalostetaan Vamiassa opiskelijoiden ohjaukseen ja koulutusten suunnitteluun - oppimista tapahtuu siis molempiin suuntiin.

VAMIA förverkligade det av Undervisnings- och kulturministeriet finansierade projektet "Työelämäosaajana" i samband med övriga utbildningsinstitutioner. Målet med projektet för Vamias del var att informera arbetsgivare om de möjligheter vi har att erbjuda; bl.a. inlärning i arbetet och utbildning genom läroavtal, såväl som olika kortkurser och utbildningar som utmynnar i olika certifikat. Vamias personal tog kontakt med arbetsgivare i regionen och åstadkom goda resultat i form av nya platser för inlärning i arbete och anställningsmöjligheter. Resultatet av detta arbete kommer vidare att utnyttjas i studiehandledning och utbildningsplanering.

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätapaaminen Maskin- och produktionsteknikens arbetslivsträff Vamian eri alojen yhteistyötapaamisia pidettiin ahkerasti syksyn mittaan, teemalla oppimisympäristöjen edelleen kehittäminen työelämän tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Kone- ja tuotantotekniikan työelämätapaamisessa 29.9 oli runsaasti yritysten edustajia paikalla, pääviestinä se, että alalla on kova tarve osaaville ja aktiivisille tekijöille.

Uppslutningen från näringslivet var stor under maskin- och produktionsteknikens arbetslivsträff 14.9. Budskapet var klart; det behövs kunniga och aktiva aktörer inom branschen.

7


Matkailualan opiskelijoiden opintomatka UUMAJAAN Studieresa till UMEÅ Saadakseen kokonaiskuvan yhdestä Vaasan tärkeimmästä matkailupalvelusta eli laivayhteydestä Uumajaan, opiskelijat tutustuivat laivan toimintoihin kulissien takana sekä henkilökunnan arkeen. Samalla he näkivät kokonaisuudessaan Merenkurkun maailmanperintöalueen eli Suomen puolen rannikon sekä Ruotsin puolen Korkea Rannikon. Uumajassa ryhmä tutustui mm. kuvamuseoon eli Bildmuseet:iin sekä Uumajan matkailutoimistoon. Opintomatka tuki myös opiskelijoiden kieliopintoja.

En av vasaregionens viktigaste turismtjänster är färjeförbindelsen till Umeå. För att få en bättre helhetsbild av arbetet kring tjänsten gjorde vi en resa över Kvarken, så att våra turismstuderande fick bekanta sig med fartyget och personalens vardag. Under samma resa fick de även chansen att se Kvarkens världsnaturarv, både den finska sidan och Höga kusten på svenska sidan. Väl i Umeå bekantade vi oss med Bildmuséet och Umeås turistbyrå. Studieresan stödde även språkinlärningen. De studerande planerade och genomförde resan som en del av sina studier.

Matkailupalveluiden tuottaja -opiskelijat (MMPT15A) suunnittelivat ja toteuttivat opintomatkan osana Matkailupalvelujen toteuttaminen -opintojaksoa.

8


IO

OP U K

Vamia saavutti hienon tuloksen kevään SAKUstars kilpailuissa Kuopiossa. Kaikkiaan 11 osallistujaa oli mukana saavuttamassa mitalisijoja tai kunniamainintoja:

Vamia nådde fina resultat vid vårens SakuStars-tävlingar i Kuopio. Totalt 11 studerande deltog, och kammade hem medaljer och hedersomnämnanden.

Ennakkolaji: Julisteet, kultaa, Milla Mänty

Förhandsgren: Affisch: guld, Milla Mänty

LIVELAJIT Soitinyhtyeet: Kultaa "Nimetön", Niko Kojonen, kitara Roope Bonden, rummut, Jere Nevalainen, laulu Lauluryhmät: Hopeaa "Taina & Nora", Taina Hakola, Nora-Maija Virtanen, Noora Kojonen, säestys Runo tunnissa: Hopeaa, Leevi Keisala Taidetta kahdessa tunnissa: kunniamaininnat Anna Hyytiäinen ja Milla Mänty Yksinlaulu: kunniamaininta, Dinesh Rasaily Shakki: kunniamaininta, Alfredo Jr. Alejan Yksinlauluun osallistuivat: Nathalie Bäck ja Pinja Jussila, säestäjänään Alfredo Jr. Alejan, sekä Leevi Keisala, joka säesti itseään ukulelella. Mallin mukaan -kuvataidesarjaan osallistuivat: Mira Panu ja Milla Mänty. Henna Västi oli mukana soolosoittimissa (piano), Antonio Tedro Rap-musiikissa, Taina Hakola Karaokessa.

LIVEGRENAR Orkestrar: "Nimetön" (Niko Kojonen, Roope Bonden, Jere Nevalainen), guld Sånggrupper: "Taina & Noora"(Taina Hakola, Nora-Maija Virtanen, Noora Kojonen, ackompanjemang), silver Poesi på en timme: Leevi Keitala, silver Konst på två timmar: hedersomnämnande till Anna Hyytiäinen och Milla Mänty Solosång: Hedersomnämnande, Dinesh Rasaily Schack: hedersomnämnande, Alfredo Jr. Alejan Nathalie Bäck och Pinja Jussila deltog i solosång, ackompanjerade av Alfredo Jr. Alejan. Även Leevi Keisala deltog i solosång, och ackompanjerade sig själv med ukulele. Mira Panu och Milla Mänty deltog i bildkonstgrenen, Henna Västi (piano) deltog i grenen för soloinstrument, Antonio Tedro deltog i rap-musikgrenen och Taina Hakola i grenen för karaoke.

9


Vamia Lean-matkalla 2017 Vamias Lean-resa 2017 Att arbeta med Lean-metoden bestämde vi oss för redan innan vi gick samman och skapade Vamia. I och med fusionen har känslan av att Lean-vägen var rätt att gå bestyrkts i takt med att vi lärt oss mer. Leantänkandet ligger till grund för hela Vamias verksamhet, och förståelsen för vad det innebär växer. I Vamias värderingar hittas en vilja att genom Lean-tänkande tillfredsställa varje kunds och studerandes behov på ett smidigt och modigt sätt. I våra strategiska mål har Lean lyfts fram i form av kundbehovens optimering och som en del av pedagogiken.

Lean-matkaan lähdöstä päätettiin jo ennen yhdistymistä Vamiaksi. Yhdistymisen myötä näkemys päätöksen oikeellisuudesta on vahvistunut Lean-ymmärryksen kasvamisen myötä. Lean-ajattelu on pohjana kaikelle Vamian toiminnalle ja kokonaisymmärrys siitä, mitä Lean on, kasvaa. Vamian arvoista kuultaa Lean-ajattelun mukainen halu toteuttaa kunkin asiakkaan todellisia tarpeita sujuvasti ja rohkeasti. Strategisiin tavoitteisiin se on tuotu näkyväksi asiakastarpeiden optimointina ja osana pedagogiikkaa. Aiempina Lean-matkan vuosina Lean-kehittämisen tukena on toiminut ESR:n osittaisrahoittamat Lean-hankkeet (LEAN ja LEAN2), joista jälkimmäinen päättyi kesällä 2017. Kevään 2017 aikana hankkeessa koulutettiin Lean-ajattelun perusteita vielä loppuosalle Vamian henkilöstöstä ja opiskeltiin prosessien kehittämisessä käytettävää arvovirran kuvaamista (VSM = Value stream mapping), jota hyödynnettiinkin heti yhteisen sujuvamman uuden koulutusprosessin suunnittelussa.

ESF:s delfinansiering har stött utvecklingen av vårt Lean-arbete genom projekten LEAN och LEAN2, av vilka det senare avslutades sommaren 2017. Under våren 2017 utbildades ännu en del av personalen i Lean-tänkandets grunder, och vi studerade en metod som kan användas för att beskriva värdeströmmar i processer; Value Stream Mapping. Metoden användes sedan för att planera en ny, smidigare utbildningsprocess.

Vuonna 2018 Lean-matka jatkuu ja reformi tuo tullessaan Leanin mukaista ajattelua omalta osaltaan. Opettajien Lean-opettamisen ja -kehittämistyön tueksi perustettiin vuoden 2018 alussa toimintansa aloittava Lean-tiimi, joka koostuu osastojen omista Lean-koordinaattoreista. Vuoden alussa osa Vamian johdosta tutustuu hollantilaisen oppilaitoksen Lean-johtamismalliin ja miettii sitten tuomisten sovellettavuutta omassa organisaatiossa.

År 2018 fortsätter vår resa med Lean, där reformer för med sig ett Lean-tänkande i sig självt. För att stöda våra lärares metoder och utvecklingsarbete skapades i början av 2018 ett Lean-team, som består av våra avdelningars egna Lean-koordinatorer. En del av Vamias ledning kommer vidare att bekanta sig med en Leanledarskapsmodell i en läroanstalt i Holland och se över hur vi kan dra nytta av deras metoder i vår egen organisation.

Yhteinen matka jatkuu hukkia poistaen ja toimintaa kehittäen kohti arvoa tuottavampaa ja sujuvampaa arkea niin opiskelija- ja yritysasiakkaille kuin henkilöstöllekin.

Vår gemensamma resa med Lean fortsätter med att minska på slöseri och utveckla vår verksamhet mot en mer värdeskapande vardag för såväl studerande, företagskunder som personal.

10


Opettajat mitalisateessa Medaljregn över lärare Kieltenopettaja Kristiina Lammi ja Teknologiapalvelutosaston lehtori Veli-Matti Hauta osallistuivat Sakun eli Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton henkilöstön urheilukisoihin. Turussa järjestetty kisatapahtuma kokosi yhteen ammattikoulujen henkilöstöä ympäri Suomen. Haudan 6 kultamitalia tulivat frisbeegolfista ja yleisurheilusta ja Lammin 7 mitalia yleisurheilusta. Onnittelut kisailijoille!

Vamias lärare Kristiina Lammi och Veli-Matti Hauta deltog i Saku Ry:s idrottstävlingar för personal i Åbo. Tävlingarna lockade till sig personal från yrkesskolor runtom hela landet. Hauta kammade hem 6 medaljer i frisbeegolf och friidrott medan Lammi tog 7 medaljer i friidrott. Stort grattis!

Vamian opiskelijat menestyivät hienosti Taitaja2017-kisoissa. Kauneudenhoidossa Iida Haveri voitti kultaa ja Milla Jansson hopeaa, ja taloushallinnossa Meri Niemikorpi ja Lotta Orhanen saivat pronssia. Myös Julia Ahlfors tuli hienosti neljänneksi hiusmuotoilun kisassa.

Vamias studerande gjorde succé i Mästare2017-tävlingen. Iida Haveri vann guld och Milla Jansson silver i skönhetsvård, och i ekonomiförvaltning fick Meri Niemikorpi och Lotta Orhanen brons. Även Julia Ahlfors kämpade bra; hon fick ärde plats i frisering.

11

Taitajakisat keväällä 2017 Mästare 2017


Suuronnettomuusharjoitus Sommarö

Storolycksövning Sommarö

Vamian opiskelijoita osallistuvat 14.9. Sommarö 2017 suuronnettomuusharjoitukseen, jossa simuloitiin Wasa Expressillä syntynyttä tulipaloa sen seurauksena evakuointi pelastuslautoilla ja helikopterilla.

Vamias studerande deltog 14.9 i storolycksövningen Sommarö. I övningen simulerades en brand ombord på Wasa Express, och den därpå följande evakueringen med räddningsflottar och helikopter. Väl iland tog Röda Korset över, då de tog emot de evakuerade för kontroll och vård. 12


KV-päivät | Yrkesutbildningens internationella höstdagar Yrkesutbildningens internationella höstdagar är ett årligt återkommande evenemang som riktar sig till personer som jobbar med internationell verksamhet samt till lärare och ledning inom yrkesutbildningen. I år arrangerades evenemanget i Vasa av Vamia, i samarbete med Yrkesakademin och Utbildningsstyrelsen. Evenemanget var ett officiellt Finland100-evenemang och temat var "Yhdessä - Tillsammans". Vamias personal och studerande sände även live från evenemanget.

Ammattillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät järjestettiin tänä vuonna Vaasassa Vamian ja Yrkesakademin toimesta, yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Vuosittainen tapahtuma on tarkoitettu kansainvälisten asioiden parissa työskentelevälle opetushenkilökunnalle ja oppilaitosjohdolle ympäri Suomea. Tapahtuma oli virallinen Suomi100-tapahtuma ja teemana oli "Yhdessä - Tillsammans". Käytiin yhdessä keskustelua kansainvälisyyden roolista koulutuksessa ja työelämässä. Vamian henkilökunta ja opiskelijat huolehtivat myös tapahtuman livelähetyksestä.

Kansainvälistymisen mahdollisuudet Vamiassa Utbytesmöjligheter vid Vamia Vamiassa kaikilla on mahdollisuus hakea kansainvälistä osaamista ulkomaanharjoittelun kautta. Opiskelijavaihto luetaan osaksi opintoja. Lähes 100 opiskelijaa lähti ulkomaille vuonna 2017 2-6 kuukauden pituisille jaksoille. Yhteistyömaat ovat Euroopan maiden lisäksi mm. Kiina, Japani, Nepali, Intia, Tansania ja Uganda. Opiskelijalle myönnettävä apuraha korvaa pääsääntöisesti vaihtojakson kulut. Myös vastavalmistuneet voivat vuoden sisällä valmistumisesta saada apurahan ja lähteä Erasmus+ vaihtoon ulkomaille. Tällä tavalla opiskelija pystyy laajentamaan osaamistaan myös valmistumisen jälkeen ja parantaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Vid Vamia har alla möjlighet att skaffa internationellt kunnande via utrikespraktik. Studerandeutbyten räknas in som en del av studierna- Närmare 100 studerande styrde utomlands under 2017, för perioder på 2-6 månader. Förutom samarbetsländer i Europa arbetar vi även med bl.a. Kina, Japan, Nepal, Indien, Tanzania och Uganda. Det monetära stöd som ges åt studerandena täcker vanligtvis utgifterna för utomlandsvistelsen. Även nyutexaminerade har möjlighet att få stöd och åka på Erasmus+-utbyte. På detta vis kan en studerande utvidga sitt kunnande även efter examen, och på så vis förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Under året har Vamia i sin tur haft besökare från bl.a. Sverige, Estland, Lettland, Polen, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Slovenien och Kina

Vastavuoroisesti Vamiassa kävi vierailijoita ulkomailta mm. Ruotsista, Virosta, Latviasta, Puolasta, Tanskasta, Saksasta, IsoBritanniasta, Alankomaista, Espanjasta, Sloveniasta ja Kiinasta. 13


Aktiivisuuspäivä Aktivitetsdag Vietimme yhdessä aktiivista iltapäivää, kun kuljimme kampuksien eri rasteilla kokeilemassa lajeja laidasta laitaan. Kuvassa näkyy Moto Tiles nimistä peliä, joka todella pisti ryhmät vauhtiin. Muutakin oli tarjoilla; Sirkustemppuilua, erilaisia pallolajeja, voima- ja kestävyyshaasteita ja niin edelleen. Liikkukaa, se tekee hyvää niin keholle kuin mielellekin. En aktiv eftermiddag vid Vamia! Vi prövade på flera olika grenar, allt från cirkustrick till armbrytning. På bilden syns spelet Moto Tiles, ett koordinationsspel där man ska förflytta sig enligt de plattor som lyser upp. Rör på er, det mår både kropp och själ bra av.

Teknologiatiistai | Teknologitisdag Sampokampuksella vietettiin 28.11. Teknologiatiistaita avoimien ovien päivän muodossa. Valma (ammatillisen koulutuksen valmentava koulutus) järjestivät messuja Suomi100:n kunniaksi, käytiin Taitaja9-kilpailua sekä hitsauksen EuroSkills-karsintoja. Lähes jokaiseen tilaan pääsi katsomaan, jopa autohalliin ja artesaanien ateljéehen.

Tisdagen 28.11 ordnades Teknologitisdag i form av öppna dörrars dag vid Sampocampus. Valma-utbildningen ordnade samtidigt en populär mässa för att hedra Finlands hundraårsjubileum. Vidare ordnades även Mästare9-tävlingar och uttagning till EuroSkills i svetsning. Allmänheten och besökarna fick en sällsynt chans att blicka in i Sampocampus utrymmen.

14


Danfoss Barona rekrypäivä Danfoss och Baronas rekryteringsdag Danfossin tiimi tapasivat Vamian 1, 2. ja 3. vuoden sähkö-, automaatio- ja ict-alan nuoret ja aikuiset opiskelijat rekrypäivän muodossa. Ohjelma koostui ryhmähaastattelusta sekä sorminäppäryystestistä. Opiskelijat saivat kokemusta työnhausta ja pääsivät verkostoitumaan kansainvälisen suuryrityksen henkilökunnan kanssa. Tällä tavoin halutaan yhdessä rakentaa opiskelijoille polkua opintojen, työssäoppimisen ja kesätyön kautta työelämään.

Danfoss team träffade Vamias första, andra och tredje årets studerande inom branscherna el, automation och ICT i form av en rekryteringsdag den 10.1. Dagsprogrammet bestod av en kort presentation av Danfoss, följt av en gruppintervju och slutligen ett fingerfärdighetstest. Våra studerande fick erfarenhet av att delta i en arbetsplatsintervju och fick möjligheten att nätverka med personalen i ett multinationellt företag. Strävan är att tillsammans skapa vägar för våra studerande ut i arbetslivet genom studier, inlärning i arbetet samt sommarjobb.

Marko Jantunen - Läpi helvetistä - Genom helvetet Marko Jantunen, yksi maamme lahjakkaimpia jääkiekkoilijoita, kävi 2.11. kertomassa oman tarinansa menestyksestä, päihteistä, menetyksestä ja viimein elämänhalun paluusta. Pysäyttävä kertomus kaiken kaikkiaan, kiitos käynnistä Marko. Marko Jantunen, en gång en av våra mest begåvade ishockeyspelare, besökte oss 2.11 och berättade sin historia om hur missbruk fick honom att förlora allt innan han kunde börja sin vandring tillbaka. Tack för besöket Marko.

15


Suomi100-itsenäisyysjuhlat Finland100-självständighetsfest

Juhlimme itsenäisyyspäivää yhdessä koko koulun voimin musiikilla, puheilla ja upealla "Muodin vuosikymmenet"-nimisellä muotinäytöksellä. Vi firade självständighetsdagen stort med musik, tal och en fantastisk modeshow förverkligad av våra studerande, som förevisade modet genom årtiondena.

Silverian Suomi 100-juhlaviikko Silverias Finland 100-jubileumsvecka Silveriassa vietettiin Suomi100-viikkoa. Maukkaan ruoan lisäksi tarjottiin runonlausuntaa läpi viikon, sekä muotinäytöstä ja livemusiikkia. Aulassa oli näyttely Suomen matkailu- ja ravintola-alan historiasta.

I Silveria firades Finland hundra år denna vecka. Förutom god mat bjöds det på högläsning av poesi, samt modeshow och livemusik. I aulan visades en utställning som berättade om turism- och restaurangbranschens historia i Finland.

16


Oppisopimusviikko Läroavtalsveckan

Lokakuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa Oppisopimusviikko yhteistyössä mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) ja Suomen Yrittäjien kanssa. Oppisopimusviikon virallisena suojelijana toimi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Oppisopimusviikko tarjosi sekä valtakunnallisia että paikallisia tapahtumia.

I oktober ordnades för första gången Läroavtalsveckan som ett samarbete mellan bland andra undervisnings- och kulturministeriet, Ekonomiska informationsbyrån (TAT) och Företagarna i Finland. Officiell beskyddare var Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Läroavtalsveckans utbud bestod av både landsomfattande och lokala evenemang.

Vamiassa järjestettiin mentori- ja yrittäjätapaaminen aamiaisen kera, luento sekä aikuiskoulutus- ja oppisopimusinfoa. Luento pk-yritysten sähköisestä markkinoinnista striimattiin Vamiasta, jonne oli kerääntynyt noin 40 osallistujaa.

På Vamia hölls en mentor- och företagarträff med frukost, föreläsning samt vuxenutbildnings- och läroavtalsinfo. Föreläsningen om sm-företagens elektroniska marknadsföring streamades från Vamia, som hade ett 40-tal deltagare på plats.

Vamia järjesti tiistaina muutaman tunnin kestävän Pop Up-infon oppisopimuksista lounasravintolassa. Infopisteen arpajaiset houkutteli satakunta kävijää. Myöhemmin samalla viikolla GW Gallerian kävijät saivat Pop Up-infon kautta tietää mitä Vamialla on tarjota oppisopimuksiin ja muuhun koulutukseen liittyen. Seudun yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajille tarjottiin sekä valtakunnallisesti striimattu webinaari ja oppisopimusinfoa sähköpostitse. Sosiaalisen median kautta eri kohderyhmillä oli mahdollisuus osallistua oppisopimuskoulutuksen luomiin mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin.

Vamia arrangerade på tisdag en några timmars Pop Up -info om läroavtal på en lunchrestaurang. Ett hundratal deltagare lockades av det lotteri som ordnades i standet. Senare i veckan fick GW-gallerians besökare genom Pop Up -info veta vad Vamia har att erbjuda beträffande läroavtal och annan utbildning. Nejdens studiehandledare i högstadierna och gymnasierna erbjöds både ett nationellt streamat webinar och läroavtalsinfo per e-post. Via sociala medier kunde olika målgrupper ta del av möjligheterna och alternativen med läroavtalsutbildning.

17


RAVINTOLA VANHA PANKKI AVASI OVENSA MARRASKUUSSA LAIHIALLA Teksti ja kuvat Text och foton: Anne Kytölä

RESTAURANG VANHA PANKKI ÖPPNADE SINA DÖRRAR I LAIHELA I NOVEMBER

18


Joulukuussa 24 vuotta täyttävä Mirva Mäkynen on nuoresta iästä huolimattaan ehtinyt jo vaihtaa ammattia. Hammashoitaja otti opintovapaata ja toteutti haaveensa.

Trots sin unga ålder har Mirva Mäkynen, som fyller 24 år i december, redan hunnit byta yrke. Tandskötaren begärde studieledighet och förverkligade sin dröm.

- Oma kahvila tai ravintola on aina ollut unelmani, koska tykkään leipoa, Mirva kertoo.

- Ett eget kafé eller en restaurang har alltid varit min dröm eftersom jag tycker om att baka, säger Mirva.

Mirva valmistuu kokiksi, hotelli-ravintola- ja catering-alan ammattilaiseksi, vaasalaisesta nuoria ja aikuisia ammattiin kouluttavasta Vamiasta. Oppilaitos oli Mirvalle tuttu paikka ennestään, koska hän oli opiskellut siellä myös aikaisemman tutkintonsa. - Nyt olin aikuisopiskelija, ja jännitin aluksi, kuinkahan paljon joudun selvittelemään asioita itsekseni. Mutta Vamia tukee ja kannustaa myös meitä aikuisopiskelijoita todella hienosti.

ä s s ö n n ä t y Kä oppii parhaiten

Mirva blir färdig kock och expert inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen från Vamia i Vasa som har yrkesutbildning för ungdomar och vuxna. Läroanstalten var ett bekant ställe sedan tidigare för Mirva, eftersom hon även hade fått sin tidigare utbildning där. - Nu är jag vuxenstuderande och jag var först spänd på hur många frågor jag själv måste reda ut. Men Vamia stöder och upp muntrar även oss vuxenstuderande på ett mycket bra sätt.

Tehokkaasti tutkintoon vajaassa vuodessa Examen effektivt på mindre än ett år Vamian opinto-ohjaaja Sirpa Timmerbacka ja opettaja Sari Sundqvist kehuvat Mirvan otetta opiskeluun tehokkaaksi ja määrätietoiseksi. Mirvan opintovapaa alkoi 16. tammikuuta, ja tutkintotodistuksensa hän saa joulukuussa.

Vamias studiehandledare Sirpa Timmerbacka och lärare Sari Sundqvist berömmer Mirva för hennes effektiva och målmedvetna inställning till studierna. Mirvas studieledighet började den 16 januari och sitt examensbetyg får hon i december.

Opiskelu oli joustavaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman ansiosta. Nopeaa tahtia selittää muun muassa se, että Mirva käytti opiskeluun myös kaikki juhlapyhät ja kesäkuukaudet. - Olisin saanut todistuksen jo aikaisemminkin, mutta halusin esitellä yrittäjyysopintoihin kuuluvan yrityssuunnitelman oikeassa ympäristössä, täällä ravintolassa, Mirva kertoo. Vanha Pankki otti ensimmäiset asiakkaat vastaan 13. marraskuuta.

Käytännössä oppii parhaiten Mirvan opinnot alkoivat kahden kuukauden teoriaopinnoilla koulussa. Teoria antoi Mirvan mielestä hyvän pohjan ja rohkeuden lähteä työharjoitteluun, jota Mirva kiittelee erittäin hyväksi.

Studierna gick smidigt tack vare ett personligt studieprogram. Den snabba takten förklaras bl.a. av att Mirva också utnyttjade alla helger och sommarmånader till att studera.

Man lär sig bäst i praktik en

- Jag skulle ha fått min examen redan tidigare, men jag ville presentera företagsplanen för mina företagarstudier i rätt omgivning, här i restaurangen, säger Mirva. Vanha Pankki välkomnade sina första kunder den 13 november.

Man lär sig bäst i praktiken

Mirvas studier inleddes med två månaders teoristudier i skolan. Enligt Mirva gav teorin en god grund och mod att ge sig iväg på arbetspraktik, som hon ger ett mycket gott betyg.

- Työn ja ammatin oppii parhaiten käytännössä. Työssäoppimisjaksojen aikana teoriaopinnot painottuivat iltoihin. Välillä Mirva kävi tapaamassa opettajaa koululla.

- Arbetet och yrket lär man sig bäst i praktiken. Under arbetsinlärningsperioderna koncentrerades teoristudierna till kvällarna. Ibland besökte Mirva sin lärare i skolan.

- Olen saanut Sarilta henkistä tukea tosi paljon. On mukavaa, kun hän vieläkin soittelee ja kyselee kuulumisia.

- Jag har fått väldigt mycket mentalt stöd av Sari. Det är trevligt när hon fortfarande ringer och hör hur det går för mig.

19


Unelmatyötä asiakkaiden pariss Drömarbete bl and kunderna

a

Yrittäjäksi konkareiden kanssa

Blev företagare tillsammans med erfarna veteraner

Yrittäjäksi Mirva rohkaistui, kun ravintolan omistajiksi Mirvan rinnalle tuli neljä kokenutta yrittäjää: Mirvan avopuoliso Ilkka Poti sekä Janne Knuutti, Juhani Kannelmaa ja Kimmo Kuusisto. Miehillä on yrittäjäkokemusta mm. sosiaali- ja terveysalalta sekä tilitoimisto-osaamista.

Mirva fick mod att bli företagare när hon fick med sig fyra erfarna företagare som restaurangägare: Mirvas sambo Ilkka Poti samt Janne Knuutti, Juhani Kannelmaa och Kimmo Kuusisto. Männen har företagarerfarenhet bl.a. från social- och hälsovårdsbranschen och kunnande från revisionsbyråer.

Mirva on omistajista ainoa, joka työskentelee ravintolassa. Apunaan hänellä on kokenut ravintola-alan ammattilainen, Vaasassa aikoinaan Center-Herkkua pyörittänyt Erkki Vuori.

Av ägarna är Mirva den enda som arbetar i restaurangen. Till sin hjälp har hon en erfaren expert från restaurangbranschen, Erkki Vuori, som i tiden skötte verksamheten vid Center-Herkku.

- Tutkintoon valinnaisina osina ottamistani yrittäjyysopinnoista on ollut paljon hyötyä, Mirva sanoo.

- Jag har haft stor nytta av de företagarstudier som ingick som valbara delar i min examen, säger Mirva.

Ravintola-alan työvoimapula ei ole näkynyt Mirvan ravintolassa, vaan omistajille on tullut useita työhakemuksia.

Arbetskraftsbristen inom restaurangbranschen har inte märkts i Mirvas restaurang, utan ägarna har fått ta emot flera arbetsansökningar.

Unelmatyötä asiakkaiden parissa

Drömarbete bland kunderna

Mirva on nauttinut yrittäjyyden ensitaipaleesta. Työ tuntuu hyvältä, vaikka viiden maissa aamulla käynnistyvät päivät ovat pitkiä ja koko ajan riittää uutta opeteltavaa.

Mirva har njutit av den första sträckan på företagarbanan. Det känns bra att arbeta, även om dagarna som inleds femtiden på morgonen är långa och det hela tiden finns nya saker att lära sig.

- Tämä on unelmatyötä! Erkki hoitaa lounaat ja minä saan leipoa ja olla asiakkaiden kanssa. Lisäksi olen siivooja, tarjoilija, kokki ja tiskaaja ja hoidan vielä paperiasioitakin, Mirva kertoo.

- Det här är verkligen drömjobbet! Erkki sköter luncherna och jag får baka och vara med kunderna. Dessutom är jag städare, servitör, kock och diskare och sköter även pappersarbetet, säger Mirva.

Vanha Pankki aloitti arkipäivien lounasravintolana, mutta toimintaa on tarkoitus laajentaa vähitellen ja palkata lisää työntekijöitä. Joulukuusta lähtien ravintolassa tarjoillaan viikonloppuisin sekä päivällä että illalla street foodia. Ravintolassa on myös anniskeluoikeudet.

Vanha Pankki började som lunchrestaurang på vardagarna, men det är meningen att så småningom utvidga verksamheten och anställa fler personer. I restaurangen serveras sedan december street food under veckosluten, både dagar och kvällar. Restaurangen har även utskänkningsrättigheter.

20


Turvallisuuspäivä Säkerhetsdag

Lukuvuoden 2017-2018 teemaksi on valittu turvallisuus, ja teema on näkynyt monella eri tavalla Vamian toiminnassa. Lokakuussa järjestettiin Hansa-kampuksella turvallisuuspäivä Vamian ykkösvuoden opiskelijoille. Opiskelijat saivat kiertää kampusta eri rasteilla, joissa opeteltiin mm. alkusammutusta ja ensiapua. Mukana olivat myös Poliisi ja Liikenneturva pitämässä omia rastejaan.

Temat för läsåret 2017-2018 är säkerhet, och temat har lyfts upp på flertalet olika sätt i Vamias verksamhet. Bland annat ordnades 4.10 en säkerhetsdag på Hansacampus. Studerande fick möjligheten att gå en rundtur med olika stationer som utbildade försläckning, första hjälp etc. Även Polisen och Trafikskyddet deltog med egna stationer och berättade om sin verksamhet.

21


NY Vuosi yrittäjänä UF ett år som företagare I UF Ett år som företagare-programmet etableras ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Arbetslivsfärdigheter och privatekonomiska färdigheter stärks samt kommunikationsfärdigheterna och entreprenörsattityden utvecklas.

NY Vuosi yrittäjänä-ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Työelämäntaidot ja taloudenhallinta vahvistuvat ja vuorovaikutustaidot ja yrittäjämainen asenne kehittyvät. Opinto-ohjelmassa perustetaan NY-yritys yhdeksi lukukaudeksi, lukuvuodeksi tai kalenterivuodeksi. Oppilaat käyvät ohjelman aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

I studieprogrammet etableras ett UF-företag för en termin, ett läsår eller ett kalenderår. Under programmet kommer eleverna att gå igenom företagandets alla olika stadier med början av etableringen av verksamheten till dess avveckling.

Vamiassa NY-toiminta aloitettiin jo vuonna 2007. Silloin NYyritystä oli neljä kappaletta. Kehitys on ollut räjähdysmäinen, Vamiassa on lukuvuonna 2017-2018 perustettu ennätyksellisen monta NY-yritystä, yhteensä 54 NY-yritystä tänä lukuvuonna.

Vid Vamia påbörjades UF-verksamheten redan år 2007. Då var antalet UF-företag 4 st. Utvecklingen har varit explosionsartad, vid Vamia har vi under läsåret 2017-2018 ett rekordstort antal UF företag, totalt har under läsåret 54 st UF företag grundats.

22


Vuosikello

Årsklocka

NY-yrityksemme ovat syksyn 2017 aikana osallistuneet mm. seuraaviin toimintoihin:

Våra UF-företag har under hösten 2017 bl.a. deltagit i följande aktiviteter:

Leijonan luola 13.9., jolloin nuoret saivat rohkeasti esittää yritysideansa kolmelle tuomarille, joilla oli kokemusta elinkeinoelämästä, ja jotka antoivat palautetta ja neuvoja nuorille yritysten käynnistämisen vauhdittamiseksi.

Draknästet den 13.9 där ungdomarna modigt presenterade sina företagsideér åt tre domare från näringslivet, som gav feedback åt ungdomarna och goda råd för att få fart på företaget. Minimässan ordnades den 25.10 i Parcos utrymmen vid Vamia. Tillställningen ordnades i samarbete med kosmetolog-, frisör- och närvårdarstuderande och blev ett lyckat evenemang, som var öppet för allmänheten. Utrymmet där mässan ordnades sjöd av aktivitet och våra UF-företagare fick öva på att sälja sina produkter/tjänster på en mässa med många intresserade kunder. På mässan kunde man köpa bl.a. honung, nyckelringar, bakverk, olika hantverksprodukter, pälsbollar av äkta päls, smycken, medietjänster, m.m.

Minimessut järjestettiin 25.10. Vamiassa Parcoksen tiloissa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä kosmetologi-, kampaaja- ja lähihoito-opiskelijoiden kanssa ja oli onnistunut, kaikille avoin tapahtuma. Tila, jossa messut järjestettiin kuhisi toimintaa ja NYyrittäjämme saivat harjoitella omien tuotteiden/palvelujen myymistä messuilla missä oli monta kiinnostunutta asiakasta. Messuilla oli myytävänä mm. hunajaa, avaimenperiä, leivonnaisia, erilaisia käsityöläistuotteita, turkispalloja aidoista turkeista, koruja, mediapalveluja mm.

KnowHow-utbildningsmässan hölls i Botniahallen 22-23.11 och där deltog våra UF-företag och representerade sina företag på UFtorget tillsammans med företag från andra skolor i regionen. De modiga ungdomarna höll bl.a. korta försäljningstal i Botniahallen och berättade på ca 30 sekunder vad just deras företag hade för lösningar att erbjuda på olika problem. I december deltog företagen på olika julmarknader i regionen. Under våren 2018 kommer ungdomarna att skriva årsberättelse, göra bokslut och avsluta sina företag.

Know How-koulutusmessut järjestettiin Botniahallissa 22.23.11. ja siellä meidän NY-yritykset esittelivät yrityksiään NT-torilla yhdessä seudun muiden koulujen yritysten kanssa. Rohkeat nuoret pitivät mm. lyhyitä myyntipuheita Botniahallissa ja he kertoivat n. 30 sekunnissa minkälainen ratkaisu juuri heidän yrityksellä on tarjota eri ongelmien ratkaisemiseksi. Joulukuussa yritykset olivat mukana eri joulumarkkinoilla. Kevään 2018 aikana nuoret tulevat kirjoittamaan vuosikertomuksen, laatimaan tilinpäätöksen ja lakkauttamaan yrityksensä.

Tävlingar Syftet med tävlingarna är att erbjuda möjligheter till att presentera egna färdigheter och utveckla verksamheten. De regionala semifinalerna och nationella finalerna är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra UF-företag och deras verksamhet.

Kilpailut Kilpailujen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus omien valmiuksiensa esittämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Alueelliset semifinaalit ja valtakunnalliset finaalit ovat hyviä tilaisuuksia oppia tuntemaan muita NY-yrityksiä ja heidän toimintaansa.

Under läsåret hålls programrelaterade tävlingar som UF-företagen kan delta i. Olika tävlingar, som alla stöder UF-företagets verksamhet och utvecklingen av nya idéer är bland annat:

Lukuvuonna järjestetään ohjelmakohtaisia kilpailuja, joihin NYyrittäjät voivat osallistua. Erilaiset kilpailut, jotka kaikki tukevat NYyritysten toimintaa sekä uusien ideoiden kehittämistä on mm.:

1.bästa affärsidé 2. bästa grafiska utseende 3. bästa internet-helhet 4. bästa applikation 5. bästa affärsidévideo

1. paras liikeidea 2. paras graafinen ulkoasu 3. paras internet kokonaisuus 4. paras sovellus 5. paras liikeideavideo

Utöver tävlingar som ordnas under läsåret på flera orter, hålls också Våga vara företagsam-semifinaler som samlar regionens UF-företag till ett mässevenemang där alla presenterar sitt företag och idkar försäljning. De bästa UF-företagen i semifinalen kan konkurrera om FM-priset i den nationella Våga vara företagsam -finalen. Vamias studerande har under flera år deltagit i finalen och vunnit bl.a. priser i kategorin Bästa mässmonter.

Lukuvuonna eri paikkakunnilla järjestettävien kilpailujen lisäksi järjestetään myös Uskalla Yrittää- semifinaalit, jolloin seudun NYyritykset kerääntyvät messutapahtumaan, missä kaikki saavat esitellä ja myydä yritystään. Semifinaalin parhaimmat NY-yritykset kilpailevat SM-palkinnosta valtakunnallisessa Uskalla Yrittääfinaalissa. Vamian opiskelijat ovat monena vuonna osallistuneet finaaliin ja voittaneet mm. Paras messupiste-kategoriassa.

23


VAMIASTA uuden uran alkuun En ny början på karriären

via VAMIA

Kristo Tolonen jäi työttömäksi kesäkuussa 2016. Takana 47vuotiaalla oli monta vuotta kokemusta metallialan töistä. - Kesän jaksoin pyöritellä peukaloita, mutta sitten riitti. Syyskuussa aloitin sähköasentajan opinnot Vamiassa. Toukokuussa pitäisi valmistua, Kristo kertoo.

Kristo Tolonen blev arbetslös i juni 2016. Bakom sig hade 47åringen många års erfarenhet av arbete inom metallbranschen. - På sommaren hade jag tålamod att bara rulla tummarna, men sedan räckte det. I september inledde jag mina elmontörsstudier vid Vamia. Det är meningen att jag ska bli klar i maj, säger Kristo.

Kristo halusi laajentaa osaamistaan sähkö- ja automaatiopuolelle, jotta töitä olisi helpompi löytää. Hän tarttui myös heti tilaisuuteen, kun työkokemusta oli mahdollisuus hankkia myös ulkomailta. - Tällaisia tilaisuuksia ei välttämättä siunaannu elämässä kovin usein.

Kristo ville utvidga sitt kunnande till el- och automationssidan så att det skulle vara lättare att hitta jobb. Han grep också genast tillfället när det blev möjligt att få arbetserfarenhet även utomlands. - Sådana här möjligheter dyker nödvändigtvis inte upp så många gånger i livet.

Kristo oli samaa kurssia käyvän opiskelukaverinsa kanssa keväällä viisi viikkoa Saksassa harjoittelussa. Kotimaassa Kristolle on kertynyt työkokemusta Westenergyltä, ja keväällä edessä on vielä kahdeksan viikon mittainen harjoittelu.

På våren var Kristo i Tyskland på fem veckors praktik tillsammans med en studiekamrat från samma kurs. I hemlandet har Kristo fått arbetserfarenhet vid Westenergy, och på våren väntar ännu en åtta veckors praktik.

- Opiskeluun suhtautuu näin kypsällä iällä ihan eri tavalla kuin nuorena pojankloppina. Teoriankin pänttääminen tuntuu ihan mielenkiintoiselta, Kristo sanoo ja kannustaa kaikkia muitakin työttömiä lähtemään mahdollisimman pian opiskelemaan.

- I så här mogen ålder förhåller man sig till studierna på ett helt annat sätt än när man var en pojkspoling. Till och med att pränta in teori känns riktigt intressant, säger Kristo och uppmuntrar även alla andra arbetslösa att börja studera så fort som möjligt.

24


Ihmisoikeuksien päivä Dagen för mänskliga rättigheter Våra närvårdar- frisör- och kosmetologstuderande hjälpte modellerna under en modeshow som hölls under ett evenemang för Dagen för mänskliga rättigheter i Rewell Center 11.12. Våra studerande var även med och serverade glögg åt besökarna.

Lähihoitaja-, kampaaja- ja kosmetologiopiskelijoitamme olivat avustamassa muotinäytösten malleja, kun ihmisoikeuksien päivää juhlittiin isosti monen tahon voimin Rewell Centerissä 11.12. Matkailupalvelujen opiskelijat olivat mukana tarjoilemassa glögiä kävijöille.

25


Kaksinkertainen kultamitalisti osallistui WorldSkills-kilpailuihin Abu Dhabiin Tvåfaldig guldmedaljör deltog i WorldSkills-tävlingarna i Abu Dhabi

26


Vamiasta kosmetologiksi valmistunut Iida Haveri on napannut kaksista perättäisistä Taitaja-kisoista kultaa, vuosina 2016 ja 2017. Lokakuussa Iida lensi Abu Dhabiin, ammattitaidon maailmanmestaruuskisoihin. WorldSkills-kilpailu jännitti, mutta mukavalla tavalla. Edessä oli ainutlaatuinen kokemus.

Iida Haveri, som blivit klar kosmetolog från Vamia, har vunnit guld i Mästare-tävlingarna under två på varandra följande år, 2016 och 2017. I oktober flög Iida till Abu Dhabi för att delta i världsmästartävlingarna i yrkesskicklighet. Att åka till WorldSkills-tävlingen kändes spännande, men på ett bra sätt. En unik erfarenhet väntade.

Iidan valmentaja, WorldSkills-ekspertti Tea Lehtikevari luotti Iidan taitoihin, vaikka edessä oli tiukka, hermoja ja sisua vaativa nelipäiväinen koitos.

Iidas coach, WorldSkills-experten Tea Lehtikevari, litade på Iidas färdigheter även om Iida hade framför sig en fyra dagars hård pärs som fordrade nerver och sisu.

- Iida on positiivinen persoona, hänellä on hyvät kädentaidot ja hän pystyy kilpailutilanteessa tekemään parhaansa, Tea analysoi.

- Iida är en positiv person som har ett gott handlag och som klarar av att göra sitt bästa i en tävlingssituation, analyserar Tea.

Treeniä kolme päivää viikossa

Träningar tre gånger per vecka

Kosmetologiyrittäjänä Seinäjoella toimiva Iida valmistautui kilpailuun treenaamalla viimeisen puolen vuoden aikana kolmena päivänä viikossa. Oman yrityksen töitä hän teki kolme päivää, ja yksi lepopäiväkin mahtui viikkoon.

Iida, som är kosmetologföretagare i Seinäjoki, hade förberett sig på tävlingen genom att träna tre dagar i veckan under det senaste halvåret. Tre dagar i veckan arbetade hon inom det egna företaget, och i veckan rymdes en vilodag.

Iida osallistui myös maajoukkueleireille Suomen muiden kilpailijoiden kanssa. Abu Dhabiin lähti Suomesta 27 nuorta kilpailemaan 24 lajissa. Kaikkiaan maailmanmestaruuksista kilpaili Abu Dhabissa noin 1 300 nuorta.

Kulttuurierot muovasivat kilpailutehtäviä

Abu Dhabi

Kauneudenhoidon kilpailutehtäviä ei paljastettu etukäteen. Tea toimi WorldSkills-ekspertin ominaisuudessa kisassa myös tuomarina, vaikka hän ei tietenkään saanut arvioida oman valmennettavansa suoritusta. Tea osallistui työryhmiin, jotka päättivät kilpailutehtävien sisällöstä juuri ennen kilpailun alkamista.

Iida deltog även i landskapsläger med andra tävlande från Finland. Till Abu Dhabi åkte totalt 27 ungdomar från Finland för att tävla i 24 grenar. I världsmätartävlingen i Abu Dhabi tävlade allt som allt cirka 1 300 unga.

Kulturella skillnader formade tävlingsuppgifterna

Tävlingsuppgifterna inom skönhetsvård hade inte avslöjats i förväg. I tävlingen fungerade Tea i egenskap av WorldSkills-expert också som domare, även om hon givetvis inte fick bedöma de personers prestationer som hon själv har coachat. Tea deltog i arbetsgrupper som just innan tävlingen inleddes beslöt om innehållet i tävlingsuppgifterna.

- Koska kilpailu kesti neljä päivää, mukana olivat kaikki kauneudenhoidon osa-alueet eli jalkahoito, käsihoito, vartalohoito, kasvohoito, karvanpoisto ja ehostus, Tea kertoo.

-Eftersom tävlingen pågick i fyra dagar var alla delområden inom kosmetik med, dvs. pedikyr, manikyr, kroppsvård, ansiktsbehandling, hårborttagning och makeup, berättar Tea.

Arabiemiraattien pääkaupungin Abu Dhabin islamilainen kulttuuri näkyi myös WorldSkills-kilpailussa.

I Förenta Arabemiraternas huvudstad Abu Dhabi syntes den islamska kulturen även i WorldSkills-tävlingen.

- Asiakkaamme olkapäiden ja polvien oli oltava koko ajan peitettynä, joten esimerkiksi karvanpoisto tehtiin vain sääriin, Iida sanoo.

- Våra kunders axlar och knän måste hela tiden vara täckta, så t.ex. hårborttagningen utfördes bara på nedre delen av benen, säger Iida.

Tällä kertaa Iidalle ei tullut mitalia, mutta kunnianosoitus osaamisestaan kylläkin. Iidan ja Tean lisäksi Abu Dhabiin lähti Vamian edustajana myös Kirsi Havi. Hän osallistui foorumiin, jossa entiset WorldSkills-kilpailijat keskustelivat kilpailutoiminnan ja ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Vamiasta kosmetologiksi valmistunut Kirsi osallistui edellisiin WorldSkills-kisoihin, ja hänellä on myös hopeamitali vuoden 2016 EuroSkills-kisoista ja pronssia vuoden 2013 Taitajasta.

Iida fick ingen medaljplats denna gång, men väl nog ett hedersomnämnande för sitt kunnande. Förutom Iida och Tea reste även Vamias representant Kirsi Havi till Abu Dhabi. Hon deltog i ett forum där tidigare WorldSkills-tävlande diskuterade hur tävlingsverksamheten och yrkesutbildningen ska utvecklas. Kirsi, som har utexaminerats som kosmetolog från Vamia, deltog i de föregående WorldSkillstävlingarna och hon har även vunnit silver i EuroSkills-tävlingarna år 2016 och brons i Mästare-tävlingarna år 2013.

27


VAMIA 1. VERKSAMHETSÅRET Vamia är en tvåspråkig läroinrättning som ägs av Vasa stad. Undervisning ges, förutom på finska och svenska, även på engelska.

VAMIAN 1. TOIMINTAVUOSI Vamia on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta annetaan englanniksi.

TEKNIIKAN KOULUTUKSEN 73. TOIMINTAVUOSI

73. VERKSAMHETSÅRET

HOTELLI- JA RAVINTOLAKOULUTUKSEN 42. TOIMINTAVUOSI 42. VERKSAMHETSÅRET

HIUSALAN KOULUTUKSEN 58. TOIMINTAVUOSI

58. VERKSAMHETSÅRET

KAUPALLISEN KOULUTUKSEN 114. TOIMINTAVUOSI 114. VERKSAMHETSÅRET

CATERING-ALAN KOULUTUKSEN 73. TOIMINTAVUOSI

73. VERKSAMHETSÅRET

KOTITALOUSKOULUTUKSEN 97. TOIMINTAVUOSI

LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN 25. TOIMINTAVUOSI

97. VERKSAMHETSÅRET

25. VERKSAMHETSÅRET

KAUNEUDENHOITOALAN KOULUTUKSEN 32. TOIMINTAVUOSI

32. VERKSAMHETSÅRET

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 93. TOIMINTAVUOSI 93. VERKSAMHETSÅRET

28

KULTTUURIALAN KOULUTUKSEN 17. TOIMINTAVUOSI KULTURUTBILDING 17. VERKSAMHETSÅRET


AVAINLUKUJA | NYCKELTAL 2017 HENKILÖSTÖ | PERSONAL 31.12.2017 Kokoaikaiset Osa-aikaiset Vakituiset 226 13 Määräaikaiset 26 4

OPISKELIJATYÖPÄIVIEN KERTYMÄ 2017 Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus NAO-Nuorten aikuisten osaamisohjelma MAO-Maahanmuuttajien osaamisohjelma Maksullinen palvelutoiminta Yhteensä SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN MÄÄRÄ 2017 Koko tutkinnot Osatutkinnot

TAVOITTEET JA TULOKSET

Opiskelijoiden sijoittuminen opintojen jälkeen Työllistyminen, % Jatko-opiskelu, % Opiskelijalähtöisyys Keskeyttämisen ehkäisy, keskeyttämis-% enintään Opiskelijatyytyväisyys, asteikko 1-5

Yhteensä 239 30

439 052 40 118 3 707 17 022 6 956 13 174 16 184 536 213 kpl 1 105 5 411

TOTEUTUNUT

TAVOITE

65,85 8,75

70 15

7,53 4,09

6 4

PERSONAL 31.12.2017 Heltidsanställda Fastanställda 226 Visstidsanställda 26

Deltidsanställda 13 4

ANTAL ELEVARBETSDAGAR 2017 Grundläggande yrkesutbildning Yrkesinriktad tilläggsutbildning Läroavtalsutbildning Arbetskraftsutbildning KUV-Kompetensprogrammet för unga Kompetensprogrammet för invandrare Avgiftsbelagd serviceutbildning Totalt ANTALET AVLAGDA EXAMINA 2017 Hela examen Delexamen

MÅL OCH RESULTAT

Studerandes etablering efter studierna Sysselsättning, % Fortsatta studier, % Studieorientering Hindrande av avhopp, avhoppnings -% max. Studiebelåtenhet, skala 1-5

29

Sammanlagt 239 30

439 40 3 17 6 13 16 536

052 118 707 022 956 174 184 213

1 105 5 411

REALISERATS

MÅL

65,85 8,75

70 15

7,53 4,09

6 4


TOISEN ASTEEN KOULUTUSLAUTAKUNTA JA JAOSTOT 2013-2017 (30.5.2017 asti) LAUTAKUNTA 1.1.2013 – Varsinaiset jäsenet Ordinarie medlemmar

Varajäsenet Ersättare

Silander Juha Talousjohtaja, puheenjohtaja | Ekonomidirektör, ordförande

Kevari Joonas Sairaanhoitaja (AMK) / Sjukskötare (YH)

Westerback Christer Eläkeläinen, varapuheenjohtaja | Pensionär, viceordförande

Timperi Simo Opiskelija/Studerande

Ristolainen Arto Kanttori/Kantor 11.12.2015 alkaen / fr.o.m.

Syrjä Suvi Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Isomöttönen Marja Perushoitaja/Primärskötare

Liuko Sirkka-Liisa Eläkeläinen/Pensionär

Helle Jouni Insinööri/Ingengör 15.12.2015 alkaen / fr.o.m.

Haglund Kenneth LL, diplomi-insinööri / ML, diplomingenjör

Kela Vesa Lehtori/Lektor

Laaksoharju Tea Opettaja/Lärare

Luoma Kai Rehtori/Rektor

Hinkkanen Juho Pankinjohtaja/Bankdirektör

Niemi Heli Perhepäivähoitaja/Familjedagvårdare

Niemi Rauno Sähköasentaja/Elmontör

Nilsson-Väre Marit Lehtori/Lektor

Loo Ann-Sofi KM/PeM

Norrgård Martin Opiskelija/Studerande

Enges Birger Eläkeläinen/Pensionär

Puskala Jaana Yliopistonlehtori/Universitetslektor

Siika-aho Tiina Graafinen suunnittelija /Grafisk planerare

Walterman Marianne Lehtori/Lektor

Pihlajamäki Ulla Aluetoimistosihteeri/Regionbyråsekreterare

Österholm Maria Pedagoginen koordinaattori | Pedagogisk koordinator

Furu Alexandra Opiskelija/Studerande

Kujanpää Raija Kaupunginhallituksen edustaja | Stadsstyrelsens representant 2015 – 2016

Pääjärvi-Myllyaho Riitta 2016

Lammi Kristiina Opettajakunnan edustaja | Lärarkårens representant

Juupaluoma Jarmo

Karhunmaa Esa Muun henkilöstön edustaja | Representant för övrig personal

Finnilä Esa

Martinez Ann Sophie Opiskelijoiden edustaja 2016 | Studeranderepresentant 2016 lukiokoulutus/gymnasieutbildning

Snickars Johanna

Östergård Patrik Opiskelijoiden edustaja 2016 | Studeranderepresentant 2016 ammatillinen koulutus/yrkesutbildning

Nygård Patrik

Salonen Sirkku sihteeri/sekreterare

30


UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖR ANDRA STADIET OCH SEKTIONERNA 2013-2017 (till 30.5.2017)

SUOMENKIELINEN JAOSTO 1.1.2016 –

SVENSKSPRÅKIGA SEKTIONEN 2013–2016

Varsinaiset jäsenet Pihlajamäki Ulla Puheenjohtaja

Varajäsenet Mekkanen Dina

Ordinarie medlemmar Nilsson-Väre Marit Ordförande

Ersättare Loo Ann-Sofi

Kela Vesa Varapuheenjohtaja

Niemi Rauno

Mitts Jan Viceordförande fr.o.m. 15.3.2016

Christoffer Wiik

Loo Ann-Sofi

Tujulin Anna

Ala-Kokko Laura

Simons Eeva

Kevari Joonas

Luoma Kai

Enges Birger

Norrgård Martin

Furu Alexandra

Kronqvist Elisabeth

Syrjä Suvi Siika-aho Tiina

Puskala Jaana

Laaksoharju Tea

Niemi Heli

Timperi Simo

Moghadampour Ghodrat

Sinisalo Jouni fr.o.m. 17.11.2015

Bergsten Bjarne

Kujanpää Raija Kaupunginhallituksen edustaja 2015 – 2016

Pääjärvi-Myllyaho Riitta 2016 Niemi-Iilahti Anita Stadsstyrelsens representant 2015 – 2016

Mäkynen Matias

Blomberg Eva Lärarkårens representant

Nygård-Sandelin Johanna

Nylén Susann Representant för övrig personal

Björkholm Ann-Caroline

Elezovic’ Amina Studeranderepresentant 2016 gymnasieutbildning

Santikko Niklas

Östergård Patrik Studeranderepresentant 2016 yrkesutbildning

Moss Ronny

Linna Sanna Opetushenkilöstön edustaja Ekoluoma Minna Muun henkilöstön edustaja

Piittari Hilkka

Kettunen Santeri Opiskelijoiden edustaja 2015 ammatillinen koulutus

Nuottimäki Emilia

Korpelainen Paavo Opiskelijoiden edustaja 2016 lukiokoulutus

Ranjkesh Iren

Kytölä Jenni-Maria Opiskelijoiden edustaja 2016 ammatillinen koulutus

Reiman Jari

31


Koulutuslautakunta - Utbildningsnämnden kausi - period 1.6.2017 - 31.5.2021 Varsinaiset jäsenet Ordinarie medlemmar

Varajäsenet Ersättare

Silander Juha puheenjohtaja | ordförande

Ollila Leena

Alhonnoro Lotta varapuheenjohtaja | vice ordförande

Paalosmaa Tomi

Angelot Katja Anttonen Matti Davidov Tanja-Maria Koskela Calle Koskinen Jan Kvist Matias Nilson-Väre Marit Sundell Pi Waltermann Marianne

Kaunismäki Tomi Mäkynen Marja-Leena Koskela Jaakko Aalto Olli Näsman Tomas Granqvist Daniel Svartsjö Heidi Hasselblatt Linnea Lindqvist Jonna

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Salovaara-Kero Anne kaupunginhallituksen edustaja stadsstyrelsens representant

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Tomi Kaunismäki puheenjohtaja

Alhonnoro Lotta

Marja-Leena Mäkynen varapuheenjohtaja

Anttonen Matti

Koski Marko Ollila Leena Pihlajamäki Ulla

Reinikainen Pertti Koskela Jaakko Rantamarkkula Päivi

Ala-Kokko Laura kaupunginhallituksen edustaja Tarvonen Sari pöytäkirjanpitäjä

Sand Janna nuorisovaltuuston edustaja 2017 - 2018 ungdomsfullmäktiges representant 2017 - 2018

Svenskspråkiga sektionen för utbildningsnämnden period 1.6.2017 – 31.5.2021

Hakala Henna nuorisovaltuuston varajäsen 2017 - 2018 ungdomsfullmäktiges ersättare 2017 - 2018 Tarvonen Sari pöytäkirjanpitäjä, protokollförare

Ordinarie medlemmar

Ersättare

Nilson-Väre Marit ordförande

Svartsjö Heidi

Lindqvist Jonna vice ordförande

Österholm Maria

Aalto Olli Toppar Andreas Wiik Christoffer

Koskela Calle Hasselblatt Linnéa Slotte Filip

Salovaara-Kero Anne stadsstyrelsens representant Tarvonen Sari protokollförare

32


NEUVOTTELUKUNNAT | DELEGATIONER kausi – period 1.7.2017 - 30.6.2019 MATKAILUPALVELUT - TURISMTJÄNSTER Elomaa Hanna Eriksson Mats Jansson Max Kivikko Susanna Rönkkö Sanni Voutilainen Jenni

Vaasan kaupunki, ruokapalvelut - Vasa stad, matservice PAM Vaasan Seudun Matkailu Oy/Visit Vaasa - Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa Amarillo/SOK - Sokos Hotel Vaakuna/ Vaasan kaupunki, siivouspalvelut - Vasa stad, städservice Frans & Nicole/SOK - Sokos Hotel Royal Vaasa

LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT - AFFÄRSLIVSTJÄNSTER Aarnio Maija Andersen Kaisa Bäck Tomas Kecklund Tom Pohjanniemi-Kivi Mari Vaaramo Jarkko

Vaasan yrittäjät ry - Vasa Företagare r.f. Kaisamaria Tex Kustmedia Multitronic Brygge Comms Citymarket

HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTER Ahläng Annika Haanpää Susanna Karvonen Maria Mäenpää Anna Rajala Katja Saarikoski Sari Tuomaala Arja

Oravaisten-Vöyrin-Maksamaan lähisairaala - Oravais-Vörå-Maxmo närsjukhus Salon Adelaide Vaasan kaupunki, varhaiskasvatus - Vasa Stad, småbarnspedagogik Cava Hair & Makeup Vaasan yrittäjät ry - Vasa Företagare r.f. Vasek Vaasan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi - Vasa stad, social- och hälsosektorn

TEKNOLOGIA- PALVELUT - TEKNOLOGITJÄNSTER Alapelto Petri Brandt Stefan Joensuu Matti Kärjenmäki Ari Viianen Ari

Are Oy Rinta-Joupin Autoliike (Vaasa) ABB Motors Tarkmet Oy Luotsi Kiinteistöpalvelut Oy

ENERGIAPALVELUT - ENERGITJÄNSTER Saarinen Heidi Salmelainen Mikko Saranpää Juha Vesterkvist Harry

Danfoss Securitas VEO Vaasan Sähköpalvelu Oy

VANHEMPAIN NEUVOTTELUKUNTA / FÖRÄLDRADELEGATION 1.1.2016 – 30.6.2018 Räsänen Mika Backman Jan Ala-Honkola Elina Hämäläinen Johanna Leppämäki Liisa Muurimäki Tuija

(puheenjohtaja) (varapuheenjohtaja)

33


Henkilökunta | Personal HALLINTO - FÖRVALTNING Stenbacka Åsa

Rehtori

Finne Pia Lindman Johan

Apulaisrehtori Apulaisrehtori

Aaltonen Inger Backman Rolf Eerio Hanna Ekoluoma Minna Elomaa Katri Erving Aila Finnilä Esa Hedman Maria Heikkinen Riina Heikkinen Sirpa Hernesaho Juho Hiippala Hannele Ikola Hanna Karhunmaa Esa Kero Kirsi Kivelä Hillevi Knuuttila Maria Koskela Maarit Kuorikoski-Marros Erja

Aluepäällikkö Virastomestari Asiakirjahallinnon toimistosihteeri Opintosihteeri Opintosihteeri Koulutussuunnittelija Mekaanikko Taloussuunnittelija Opintosihteeri Koulutussuunnittelija Opintosihteeri Projektipäällikkö Johdon sihteeri Erikoisammattimies Opintosihteeri Kehittämispäällikkö Opintosihteeri Varastotyöntekijä Toimistosihteeri

Lauttamus Ari Mäkinen Berit Mäki-Valtari Mia Mäntymaa Jukka Nylén Susann Pakkala Susanna Pietilä Tero Piittari Hilkka Rahnasto Jaana Rinta-Jaskari Irma Riippi Anu Sandbacka Katarina Seppälä Marja-Leena Seppälä Riitta Simelius Maarit Siren-Nuutinen Tiina Skön Kirsti Soininen Jussi-Pekka Strömman Kim Suoraniemi Jukka-Pekka Turunen Jenni Voima Johanna Vähänen Esa

Laitosmies Talousasiantuntija Taloussihteeri Työllistämispäällikkö Toimistosihteeri Opettaja Talousasiantuntija Välinehuoltaja Opintosihteeri Toimistosihteeri Koulutussuunnittelija Kansainvälisyyspäällikkö Varastonhoitaja Toimistosihteeri Toimistopäällikkö Maahanmuuttajakoordinaattori Opintosihteeri Kiinteistönhoitaja Markkinointisuunnittelija Asiakkuuspäällikkö Infonhoitaja Toimistosihteeri Virastomestari

Mäkinen Janne Mänty Reima Metsi Miika Natri Arto Paajanen Kari Pajari Paavo Pesu Jouko Pått Ronald Raunio Markus Rintamäki Esko Ruotsalainen Jarmo Rämäkkö Jouni Räsänen Jura

Opettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori Opettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opinto-ohjaaja Lehtori Lehtori Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Ammattimies Sivutoiminen tuntiopettaja

TEKNOLOGIAPALVELUT Ahola Juhani Ahonen Kati Alatyppö Tero Autio Hannu Chatran Alex Haikonen Marko Hakala Ville Hakkola Petri Hannuksela Asko Hauta Veli-Matti Hautamäki Mika Hietikko Jarmo Kankaanpää Timo Ketola Esa Kiviharju Minna Koivula Peter Koivuniemi Maria Koskimies Antti Kristo Keijo Kuure Markku Latvala Harri Latvala Petri Lauttamus Ari Metsi Miika Mäenpää Teemu

Lehtori Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori Opettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Opettaja Lehtori Opettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Koulutuspäällikkö Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Ohjaaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori

Saari Jorma Saari Seppo Stagnäs Peter Sundberg Tommi Suonsyrjä Sari Syrjälä Lasse Tepponen Olavi Vauramo Rauno Vilkiö Jukka Virtanen Teresa Välimaa Kalervo

34


ENERGIAPALVELUT Aho Mikko Ahola Pekka Dahlbo Juha Englund Michael Eskelinen Arto Fors Kaj Hakala Antti Hakomäki Mauno Halla-Aho Eveliina Hanka Marko Hasselblatt Ina Hasunen Teijo Hyvärinen Perttu Kantola Heli Karjala Toni Karppi Olli Katajamäki Harri Katajamäki Väinö Knuts Peter Kontiainen Tero Kunnari Matti Lyyski Ari Manninen Arto Maunula Hannu Mäntylä Olavi Nurmi Jussi Nurminen Kari

Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja Opettaja Lehtori Lehtori Opettaja Opinto-ohjaaja Opettaja Lehtori Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Opettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori

Ohls Anders Pekkarinen Kimmo Pekkarinen Niina Peltoniemi Petri Pihlaja Juhani Pihlajamäki Hannu Pulkkinen Markus Rantala Timo Rantonen Martti Saarenpää Jari Silander Jan-Erik Silander Johan Sjöman Timo Sutinen Pekka Tarvonen Olavi Tikkamäki Pauli Toivonen Pentti Trygge Pekka Uusitalo Seppo Varala Janne Vesaaja Tiina Viitanen Jari Viljamaa Heikki Virtanen Teresa Välimäki Kari Västi Markku

Opettaja Opettaja Opettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Erikoisammattimies Opettaja Lehtori Lehtori Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Koulutuspäällikkö Erikoisammattimies Erityisopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja

Peltola Eija Peltomäki Anne Pernaa-Tuomiranta Vuokko Perälä Sanna Pienimäki Sami Pietikäinen Teija Pitkänen Riina Puska Marlén Rentola Anna-Maija Rönnlöf Satu Saarikoski-Lehtimäki Heli Salo Jaana Salminen Marja Sarapää Riitta Savola-Vaaraniemi Anne Schmiedehausen Minna Similä Johanna Soldan Merja Sparv Merja Stenbacka Minna Sui-Tuomaala Hannele Sumula-Moisio Tuula Säilä Sani Tuovinen Päivi Töyli Marjut Vallejo Medina Teresa Verronen Margareeta Viinikka Kaija Vähäkangas Magdalena Välimaa Virpi Widemo Anne Wilkman Sari Ylikahri Anu

Koulutuspäällikkö Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori Lehtori Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja

HYVINVOINTIPALVELUT Aho Roy Ahonen-Lammi Marita Björninen Karina Blomberg Sari Boren Toni Eronen-Lindeblad Anne Eskola Riitta Fogelberg Merja Haanpää Susanna Harlin Seija Havi Kirsi Hemminki Nina Honkanen-Österåker Riitta Hudd Sophia Ilvesoksa Johanna Kankaanpää Jaana Karlsson Kati Keskinen Mervi Kivistö Birgit Korpi Hilkka Kotamäki-Viinikka Susanna Laaja Tarja Laakso Satu Lahti Juha Latvala-kaataja Raisa Lehtikevari Tea Leikkari Saija Leminen Anni Marins-Kankaanpää Jaana Mäenpää Anna Nukala Johanna Ola Elina Partanen Kirsi

Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja Opinto-ohjaaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Erityisopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja

35


KURAATTORIPALVELUT Antell Maria Huhta Mira Tuomivirta Hanna

Kuraattori Kuraattori Kuraattori

Valkeakari Lena Viitasalo Krista

Kuraattori Kuraattori

Lehtori Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Opinto-ohjaaja Opettaja Erityisopettaja, Ammattikoulus Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Koulunkäynnin Ohjaaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Lehtori Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja

Nedergård Jan Ontto-Panula Terhi Peltoharju Sami Perander Erika Peura Pentti Poola Marianne Rinta Hannu Saaristo Maija-Kaisa Salminen Antti Sivula Raimo Skogberg Arne Skåtar Tanja Soini Seppo Storbacka Kaj Tammenpää Tea Timmerbacka Sirpa Ulvinen Tero Ura Ann-Christine Vesterlund Helena Vestlin Riikka Väre Timo

Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Lehtori Lehtori Opettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Koulutuspäällikkö Lehtori Erityisopettaja, Ammattikoulus Päätoiminen tuntiopettaja

Sivutoiminen tuntiopettaja Lehtori Lehtori Opettaja Koulutuspäällikkö Speciallärare Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Opettaja Ammattimies Opettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Lehtori

Mänty Salme Nakkila Pirkko Nevanen Taina Norrgrann Claus Nyberg-Lammi Leena Ojala Tiina Paajanen Helen Pakkala Nina-Brita Perander Erika Puska Raija Sandén Andreas Sundqvist Sari Syväoja Sami Tankka Oili Tuominen Sirpa Tyynismaa Marjut Vaaraniemi Jukka Valtti Asko Virtanen Pasi Väre-Hautala Jaana

Opettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Ohjaaja Opinto-ohjaaja Lehtori Lehtori Opettaja Lehtori Lehtori Opettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opettaja Lehtori Koulunkäynnin ohjaaja Opettaja

LIIKE-ELÄMÄPALVELUT Bokull Guy Burman Christer Eklund Kenneth Eteläpää Minna Gädda Johnny Haapamäki Christian Herrgård Olle Holmlund Carola Ikävalko-Kivihaka Päivi Isaksson Ann-Mari Itämäki Jussi Kaivonen Samuli Katajamäki Soile Kivimäki Maritta Kivioja Hillevi Kontiokari Matti Kuoppala Ulla Lindeman Kaj-Erik Melin Kirsti Mäkelä Pirjo Naarmala Jyri

MATKAILUPALVELUT Aho Leena Bergman Eiric Blomberg Eva Christensen Maarit Foxell Hans Oskar Haapamäki Christian Heikkilä Marjut Honka Anne Kaijanen-Kallio Maija Kauranen Hermanni Kinnunen Seppo Koskela Pirjo Kuortamo Tiina Laitamäki Tomi Lehto Risto Aarne Leminen Arja Leppämäki Liisa Lithén Annika Lusa Marika Myllykangas Arja

36


OPPISOPIMUSPALVELUT Beijar Peter Björklund Siv Kuhalampi Pasi

Oppisopimuspäällikkö Koulutussuunnittelija Koulutussuunnittelija

Kuula Ami Malmsten Mia

Koulutussuunnittelija Koulutussuunnittelija

Lokasaari Riikka Mattsson Riikka Muotio Misa Nummi Markku Nygren Inga-Britt Paananen Anette Patama Kristiina Raatikainen Maija Rantala Marika Renvall Peik Romar Elina Rönnskog Maj-Len Salmi Nina Skjäl Carina Vuollo Petri

Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Koulunkäynnin ohjaaja Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Koulutuspäällikkö Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja

YHTEISET OPETUSPALVELUT Balazsin István Emaus Riitta Hiipakka Henna Hokkanen Maria Holopainen Eeva Kauranen Janne Knif Ann Knipström Stefan Korpela Nina Koski Anna Koskinen Marianne Kurunsaari Mervi Kuukari Susanna Laihonen Pasi Lammi Kristiina Lampi Juha Lehtomäki Sari Leminen Anni Lindqvist Petra

Opettaja Lehtori Opettaja Tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Opettaja Lehtori Lehtori Päätoiminen Tuntiopettaja Päätoiminen Tuntiopettaja Lehtori Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Lehtori Opettaja Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Päätoiminen tuntiopettaja

37


www.vamia.ямБ

Vamia vuosikirja 2017 issuu  
Vamia vuosikirja 2017 issuu