Vaasa - Tietoataskuun 2019

Page 1

Tietoa taskuun 2019TIETOA TASKUUN 2019 YLEISTIETOA.........................................................................4 KAUPUNGIN JOHTO..........................................................5 TALOUSARVIO......................................................................6 VÄESTÖ.....................................................................................7 ELINKEINORAKENNE.......................................................9 KUNNALLINEN LIIKETOIMINTA..................................12 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN................................17 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT..........................19 VARHAISKASVATUS........................................................25 KOULUTUS...........................................................................27 KULTTUURI .........................................................................33 VAPAA-AIKA.......................................................................35 LIIKENNE...............................................................................42

Vaasan kaupunki Kansalaisinfo Kirjastonkatu 13 65100 VAASA www.vaasa.fi


YLEISTIETOA Vaasa on kaunis, historiallinen kaupunki, josta löytyy jokaiselle jotakin. Energia, hyvä työtilanne ja onnelliset ihmiset houkuttelevat käymään ja jäämään. Kaupungin 67.552 asukkaan joukosta löytyy sata eri kansallisuutta. Kaksikielisyys näkyy arjessa. . li 400 vuotta vanhassa Vaasassa kohtaavat historia ja nyY kyaika, kulttuuri ja luonto, kauppakeskukset ja kauppahalli. Kaupunki myös on portti Suomen ainoaan luonnonperintökohteeseen – Merenkurkun saaristoon. Kasvavat yritysalueet, logistiikan kehittäminen sekä innovaatiot ja yhteistyö luovat pohjan tulevaisuuden Vaasalle. ●●

●●

●●

4

Pinta-ala 31.12.2018 ��������������������������������������������������������� 574 km² »» maa-alue ����������������������������������������������������������������������364 km² »» vesialue ��������������������������������������������������������������������������210 km² Rantaviivan pituus ������������������������������������������������������������473 km »» mannerranta ��������������������������������������������������������������������80 km »» saaristoranta ������������������������������������������������������������������313 km »» järvien ja jokien rannat �������������������������������������������������80 km Asemakaavoitettu alue 31.12.2018 �������������������������������5075 ha


Kaupunginvaltuusto ja kunnallisvaalit 2017 59 jäsentä, puheenjohtaja Joakim Strand (RKP). 1. varapuheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki (KOK), 2. varapuheenjohtaja Jukka Mäkynen (PS). Puolue

Paikkoja

Naisia

Miehiä

Äänet

RKP SDP KOK PS VIHR VAS KESK KD Muut YHTEENSÄ

18 13 10 6 4 4 2 2 59

8 7 6 1 4 3 2 0 31

10 6 4 5 0 1 0 2 28

9 631 6 799 5 132 3 201 2 537 2 085 1 527 1 385 401 32 698

Kaupunginhallitus

11 jäsentä, puheenjohtaja Kim Berg (SDP). Hallituspaikat puolueittain: RKP 4 (Hans Frantz, Johan Kullas, Anne Salovaara-Kero, Barbro Kloo), SDP 2 (Kim Berg, Pirjo Andrejeff), KOK 2 (Marko Heinonen, Raija Kujanpää), PS 1 (Mauri Ollila), VIHR 1 (Laura Ala-Kokko), VAS 1 (Harri Moisio). Kaupunginjohtaja: ������������������������������������������������������Tomas Häyry Toimialajohtajat: Markku Järvelä ���������������������������������������� teknisen toimen johtaja Christina Knookala ����������������������������������� sivistystoimen johtaja Jukka Kentala ������������������������ sosiaali- ja terveystoimen johtaja

TIETOA TASKUUN 2019

5


Talousarvio

2018 (tilinpäätös) 2019 (talousarvio) (sisältää liikelaitokset).(1.000 euroa) ��������������������(1.000 euroa) ●● Toimintakate....................... 367.390 ��������������������������������371.378 ●● Verotulot ............................269.946 ������������������������������294.302 ●● Valtionosuudet.................. 104.846 ����������������������������������107.116 ●● Vuosikate ..............................21.318 ���������������������������������43.888 ●● Investoinnit (netto) .......... 26.462 ����������������������������������42.139 ●● ●●

Investointien tulorahoitus, %.47,6 ��������������������������������������75.5 Lainamäärä, €/asukas............ 3.731 �������������������������������������3.731

Kunnallisverotus

●● ●● ●● ●●

6

2018 (tilinpäätös) 2019 (talousarvio) Kunnallisvero, 20,0 %........223.855 ������������������������������ 247.040 Osuus yhteisöverotuotosta.24.859 ���������������������������������26.252 Kiinteistövero.........................21.232 ���������������������������������� 21.010 Yhteensä........................269.946 �������������������������294.302


VÄESTÖ Väestö

Asukasluku Suomenkielisiä Ruotsinkielisiä Muut kielet Naisia Miehiä

Väestö ikäryhmittäin 0-6 v 7-15 v 16-24 v 25-64 v 65- v Yhteensä

31.12.2017 67.392 46.237 15.395 5.760 33.578 33,814

%

31.12.2018

%

68,6 22,8 8,5 49,8 50,0

67.552 45.981 15.555 6.016 33.602 33.950

31.12.2017

%

31.12.2018

%

4.900 6.543 9.202 33.614 13,133

7,5 9,5 13,9 50,0 19,1

4.974 6.479 9.331 33.537 13.411

7,1 9,6 13,8 49,6 19,9

67.620

Kielet 31.12.2018 8,9% 68,1%

100

67.552

68,1 23 8,9 49,7 50,3

100

Ikäryhmät 31.12.2018

19,9%

7,1% 9,6%

23% 13,8%

49,6%

Suomi Ruotsi Muut

0-6v 7-15v 16-24v 25-64v 65-v

TIETOA TASKUUN 2019

7


Väestömuutos.............. 2016...........2017 ������2018

Syntyneet.................................... 703.................. 622 ������������� 624 Kuolleet........................................ 594.................. 625 ��������������592 ●● Luonnollinen väestönkasvu...+109......................-3 ���������������� 32 ●● Maahanmuutto (netto)........... +158...................310 ��������������263 ●● Maassamuutto (netto).............-261............... -463 ��������������� -91 ●● Väkiluvun korjaus..........................-5................... -72 ��������������������� Väestömuutos................................ 1.............. -228 ���������� 204 ●● ●●

Koulutusaste................ 2016.............2017 ●● ●●

8

15 v. täyttänyt väestö.........56.763... 84,2%... 56.670 ����� 84,1% Tutkinnon suorittaneita.....42.472....74,8%... 42.692 ���� 74,9% »» toinen aste...................... 22.599.... 40,1%....22.465 ����40,3% »» korkea-aste...................... 19.565... 34,5%.... 19.843 ���� 34,7% »» Erikoisammattikouluaste..308........................384


ELINKEINORAKENNE Työvoima ja työpaikat

Työpaikat toimialoittain 31.12.2016

Toimiala

2011 %

2015 %

2016 %

Yhteiskunnalliset palvelut

12 437 12 540 12 370 12 200 12 221 32,7 33,0 32,7 32,8 32,4

11,999 33,1

Teollisuus

8 656 23,3

8 862 23,3

8 728 23,1

8 317 22,4

8 051 22,0

7 567 20,9

Kauppa, kuljetus ja majoitus

5 910 15,5

5 854 15,4

5 832 15,4

5 719 15,4

5 625 15,4

5 637 15,6

4 059 4 133 10,7 10,9

4 122 10,9

4 038 11,0

3 919 10,7

4028 11,1

1 885 5,0

1 738 4,57

1 863 4,9

2 007 5,4

1 960 5,3

1 999 5,5

Rakentaminen

1 825 4,8

1 783 4,7

1 803 4,8

1 794 4,8

1 777 4,9

1 2013 5,6

Informaatio ja viestintä

1 482 3,9

1 540 4,0

1 548 4,1

1 533 4,1

1 522 4,2

1 436 4,0

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

687 1,8

738 1,9

716 1,9

714 1,9

730 2,0

714 2,0

LVI-, sähkö- ja jätehuolto

381 1,0

363 1,0

336 1,9

344 0,9

336 0,9

329 0,9

Kiinteistöalan toiminta

276 0,7

292 0,8

304 0,8

307 0,8

314 0,9

336 0,9

Alkutuotanto

229 0,6

211 0,6

215 0,6

189 0,5

183 0,5

168 0,5

Yhteensä

38 027 38.054 37.837 32,207 36,638 26,217 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallintopalvelut Taiteet, viihde ja virkistys sekä muut palvelut

2012 %

2013 %

2014 %

TIETOA TASKUUN 2019

9


Työpaikkojen määrän muutos

....................................... 2014...............2015.......... 2016 ................................................-630................. -569..............-421

Vaasan työvoima

.....................................1/2017........... 1/2018....... 1/2019 ...........................................32.988..............32.910.........32.698

Vaasan työllinen työvoima

.....................................1/2015........... 1/2016........1/2017 ............................................28.706............. 28.607......... 29.100 10


Työpaikkaomavaraisuus

....................................... 2016........... 2017.......... 2018 ............................................126,8%..........126,5%......... 125,2%

Keskimääräinen työttömyysaste

........................................2016............2017........... 2018 ●● Vaasa .............................. 11,8%............10,5%.............8,7% ●● koko maa .................... 13,3 %............. 11,5%.............9,7%

Vaasan suurimmat työnantajat

Työpaikat 2018 Vaasan kaupunki* ���������������������������������������������������������������� 5.283 *Sivuvirkaiset vakinaiset palomiehet ja työllistetyt eivät sisälly tilastoon ●● Wärtsilä-konserni �����������������������������������������������������������������3.018 ●● Vaasan sairaanhoitopiirin ky/Keskussairaala ������������������2.121 ●● ABB Oy ������������������������������������������������������������������������������������ 1.797 ●● Danfoss �������������������������������������������������������������������������������������� 660 ●● KPO-konserni ��������������������������������������������������������������������������� 446 ●● Vaasan yliopisto ���������������������������������������������������������������������� 458 ●● K-ryhmä �������������������������������������������������������������������������������������400 ●● VEO Oy ����������������������������������������������������������������������������������������321 ●● Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) ������������������������������������������� 304 ●● Åbo Akademi, Vaasa ��������������������������������������������������������������300 ●● ELY-keskus, TE-toimisto, KEHA-keskus (Vaasa) ������������ 260 ●● Citec Vaasan yksiköt �������������������������������������������������������������� 240 ●● Telia ��������������������������������������������������������������������������������������������� 205 ●● Posti Oy �������������������������������������������������������������������������������������� 190 ●● Crimppi ��������������������������������������������������������������������������������������� 166 ●● Vaasan Sähkö ���������������������������������������������������������������������������� 143 ●● Elisa-konserni �����������������������������������������������������������������������������139 ●● WasaGroup ����������������������������������������������������������������������������������117

●●

TIETOA TASKUUN 2019

11


KUNNALLINEN LIIKETOIMINTA Vaasan kaupunki omistaa yhteisöjä ja osuuksia eri yhteisöistä muodostaen omistuksensa ja vaikutusvaltansa perusteella kaupunkikonsernin. Konserniin kuuluu 23 tytäryhtiötä, 6 kuntayhtymää ja 13 osakkuusyhtiötä, joiden kautta tuotetaan mm. energia-, asumis-, vapaa-ajan-, koulutus-, erikoissairaanhoito- ja jätteenhuoltopalveluita.

Liikelaitokset

Vaasan Vesi..............................2017 �������������������������������2018 ●● Liikevaihto .................... 14,98 milj.€......................... ��14,4 milj.€ ●● Vesijohtoverk. pituus.......... 998km �������������������������������� 999km ●● Veden kulutus..............5,58 milj.m3 �������������������������5,41 milj.m3 ●● Veden kulutus asukasta kohti/vrk..........226 litraa �����������������������������218 litraa ●● Vesimaksu.........................1,36 €/m3 ����������������������������1,36 €/m3 ●● Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa)....................................99,5 % ��������������������������������� 99,5 % 12


●● ●●

●● ●●

Viemäriverkon pituus..........547km ������������������������������� 548 km Käsitelty jätevesimäärä.............. 6,92 milj.m3 ������������������������6,24 milj.m3 Jätevesimaksu................2.05 €/m3 ��������������������������2.05 €/m3 Liittymisprosentti jätevesiverkostoon...............96,9 % ��������������������������������� 97,0 %

Vaasan Talotoimi .....................2017 �������������������������������2018 ●● Liikevaihto....................... 47,0 milj.€ ��������������������������46,7 milj.€ ●● Investointien kokonaisrahoitus...............7,1 milj.€ �������������������������� 8,3 milj.€ »» Uudisrakentaminen... 0,0 milj.€ ����������������������������0,0 milj.€ »» Perusparannus...............7,1 milj.€ ���������������������������� 8,3 milj.€ ●●

Hallinnassa oleva tilakanta ���������������������� Huoneneliö (Hum2) »» omassa tilakannassa... 366.700 ������������������������������350.300 »» ulkoa vuokrattua tilakantaa...........................22.800 ��������������������������������24.600

TIETOA TASKUUN 2019

13


Pohjanmaan pelastuslaitos .....2017 �������������������������������2018 ●● Liikevaihto........................ 17,8 milj.€......................... �� 17,9 milj.€ ●● Pelastustehtävät..................... 2.455 ��������������������������������������3.171 ●● Ensihoitotehtävät..................17,454 ����������������������������������15.497 ●● Turvapuhelintehtävät..............1.310 ������������������������������������1.602 Vaasan Aluetyöterveys............2017 �������������������������������2018 ●● Liikevaihto.......................4,23 milj.€ �������������������������� 4,37 milj.€ Asiakaskunta toimipisteittäin: ●● Vaasan toimipiste................... 11.491 ������������������������������������11.621 ●● Laihian toimipiste.....................1.419 ������������������������������������1.340 ●● Mustasaaren toimipiste........ 2.243 �����������������������������������2.280 Vaasan Aluetyöterveys toimii Vaasan kaupungin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Laihian ja Mustasaaren kuntien sekä sopimuksen tehneiden yritysten työntekijöiden työterveysasemana ja myös merimiesterveyskeskuksena.

14


Konserniyhtiöt

Kvarken Ports Ltd. (Vaasa)......2017 �������������������������������2018 ●● Tavaraliikenne..............1.106.558 tn �����������������������1.239.206 tn ●● Tuonti........................... 11.106.558 tn ������������������������1.063.615 tn ●● Vienti............................... 180.096 tn ����������������������������175.591 tn ●● Alusliikenne..........................622 kpl �������������������������������� 601 kpl ●● Matkustajia ................... 199.518 kpl �������������������������� 213.173 kpl ●● Väyläsyvyys................................ 9 m ���������������������������������������9 m Vaasan Sähkö Oy .....................2017 �������������������������������2018 ●● Vaasan Sähkö-konsernin liikevaihto..........................130 milj.€ ����������������������������143 milj.€ ●● Sähkönmyynti »» Sähkönmyynti........... 1.702 GWh ��������������������������� 1.911 GWh »» Asiakasmäärä.............90.701 kpl ������������������������ 104.707 kpl ●● Kaukolämpö »» Lämmönmyynti.......... 684 GWh ����������������������������679 GWh »» Asiakasmäärä...............3.242 kpl ���������������������������� 3.268 kpl Vaasan Sähköverkko Oy ●● Sähköliittymien lukumäärä .............................................36.451kpl ��������������������������36.647 kpl ●●

●●

Siirretyn sähkön määrä ...........................................1.008GWh �������������������������� 1.012 GWh Sähkön siirtoasiakkaita ........................................... 71.309 kpl ����������������������������71.851 kpl

Ab Stormossen Oy...................2017 �������������������������������2018 ●● Liikevaihto.........................13,6milj.€ ���������������������������14,0 milj.€ ●● Vastaanotetut jätemäärät.............. 145.000 tonnia ���������������� ..147.200 tonnia ●● Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste................... 98,5 % ���������������������������������� 98,7% ●● Investoinnit.......................1,18 milj.€ ��������������������������0,59 milj.€

TIETOA TASKUUN 2019

15


16


ASUMINEN JA RAKENTAMINEN Asuntokanta 31.12.2018

Erillisissä pientaloissa..............10.809 ��������������������������������� 26,8 % Rivi- tai ketjutaloissa..................3.303 ������������������������������������8,2 % Asuinkerrostaloissa..................25.344 ��������������������������������� 62,9 % Muissa rakennuksissa....................860 �������������������������������������2,1 % Yhteensä.............................. 40.316 �������������������������� 100,0% Opiskelija-asuntopaikkoja (VOAS) v. 2018 ��������������������� n. 2700

Pikipruukki 2018 ����������������������������������Hallinnassa ●●

●●

Pikipruukki ������������������������������������������������������������� 3.677 asuntoa »» Liikevaihto ��������������������������������������������������������������22, 9 milj.€ Asumisoikeus ����������������������������������������������������������� 266 asuntoa »» Liikevaihto ������������������������������������������������������������������� 1,8 milj.€

Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy 2018 ●● ●●

Hallinnassa ������������������������������������������������������������������173 asuntoa Liikevaihto ����������������������������������������������������������������������� n. 1 milj.€

Asuntotuotanto 2018 ������������������������������ Asuntoa erilliset pientalot.................. 110 kpl ���������������������������������� 19,9 % rivi- ja ketjutalot....................42 kpl ������������������������������������5,9 % ●● asuinkerrostalot...................266 kpl ����������������������������������74,2 % Yhteensä..............................418 kpl ��������������������������100,0 % ●● ●●

Kunnallistekniset työt.2017 ������������������������ 2018 ●●

●●

●●

●● ●● ●● ●●

Vanhoja katuja pohjustettu...................... 29.027m² ���������������������������� 17.748 m2 Uusia katuja pohjustettu.......................15.673 m² �������������������������� 39.250 m2 Uusia pyöräteitä ja jalkakäytäviä pohjustettu........8.465m² ���������������������������� 18.150 m2 Asfalttityöt.......................101.342m² ����������������������������14.358 m2 Asfalttimäärät................... 17.365 tn ��������������������������������� 405 tn Vesijohdot........................... 9.997 m ��������������������������������� 999 m Viemärit............................... 5.470 m ����������������������������������548 m TIETOA TASKUUN 2019

17


●● ●●

Sadevesiviemärit...............2.007 m ���������������������������������� 352 m Liikenne- ja suojaviheralueet................ 1.600m2 �������������������������� 32.390 m2

Kunnossapidettävät liikenneväylät............... 2017 ������������������������ 2018 ●● ●● ●● ●●

Kadut..................................... 364 km �������������������������������� 373 km Pyörätiet..................................131 km �������������������������������� 199 km Erilliset raitit....................... 64,4 km ������������������������������ 64,4 km Yksityiset tiet..................................................................178.44km

Hoidettavat viheralueet .2017 ��������������������� 2018 ●● ●● ●●

18

Rakennetut puistoalueet....230 ha ��������������������������������� 233 ha Leikkikenttiä........................... 82 kpl ���������������������������������� 82 kpl Metsää.................................4.050 ha ������������������������������ 4.120 ha


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaalityö ja perhepalvelut 2018

Lapsi- ja perhesosiaalityö ●● Yhteydenotot (SHL) lapsi- ja perhesosiaalityöhön ��������224 ●● Lastensuojelun vireilletuloja ����������������������������������������������1 349 ●● Määräaikana tehdyt vireilletulot ����������������������������������������83 % ●● Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit ����������������������� 498 ●● Määräaikana tehdyt arvioinnit ja selvitykset ����������������� 69 % ●● Lastensuojeluasiakkaat, lapsia ���������������������������������������������767 ●● Omaishoidontuki, asiakkaita ������������������������������������������������� 168 ●● Perhehoito, hoitovuorokausia �����������������������������������������21 569 ●● Laitoshoito, hoitovuorokausia »» oma toiminta ������������������������������������������������������������������� 9 009 »» ostopalvelu ����������������������������������������������������������������������� 6 822 Lasten ja perheiden palvelut ●● Perheneuvola, käyntejä ��������������������������������������������������������1620 ●● Erityishuoltolain mukainen iltapäivätoiminta, hoitopäivät ����������������������������������������������������������������������������� 2 329 ●● Lapsiperheiden kotipalvelu, käyntejä »» sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia ������������������������������� 2736 »» lastensuojelulain mukaisia ���������������������������������������������� 1352 ●● Vastaanottokeskus »» kuntaansiirtymisaika keskimäärin �����������������������������50 vrk »» majoitusvuorokausia ������������������������������������������������� 108 494 Aikuisten sosiaalityö ●● Täydentävää toimeentulotukea saaneita kotitalouksia ����741 ●● Ehkäisevää toimeentulotukea saaneita kotitalouksia ���� 414 ●● Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu »» matkoja ��������������������������������������������������������������������������� 73 475 »» asiakkaita ��������������������������������������������������������������������������� 1 672 ●● Henkilökohtaisen avun asiakkaita �������������������������������������� 350 ●● Kotoutumisen tukeminen »» uusia asiakkaita �������������������������������������������������������������������259 »» kotitalouksia ������������������������������������������������������������������������ 665 ●● Kuntouttava työtoiminta, toimintapäiviä ���������������������� 19.133 TIETOA TASKUUN 2019

19


Työikäisten palvelut ●● Kehitysvammaisten avo-, päivä- ja työtoiminnan (EHL) asiakkaita »» oma toiminta ������������������������������������������������������������������������ 164 »» ostopalvelut ���������������������������������������������������������������������������� 77 ●● Psykososiaalinen avokuntoutus »» asiakkaita ������������������������������������������������������������������������������ 140 »» käyntejä ������������������������������������������������������������������������������ 1 393 ●● Kotikuntoutustiimi »» asiakkaita ������������������������������������������������������������������������������ 144 »» käyntejä ������������������������������������������������������������������������������ 4262 ●● Päihdehuollon laitoskuntoutus, hoitovuorokausia »» oma toiminta ���������������������������������������������������������������������3058 »» ostopalvelu ������������������������������������������������������������������������ 3565 ●● Nuorisoasema Klaara ja mielenterveysja riippuvuuskeskus Horisontti, käyntejä............. ���������14.386 ●● Vammaisten asumispalvelut, asumisvuorokausia »» oma toiminta ������������������������������������������������������������������ 33.537 »» ostopalvelu �������������������������������������������������������������������� 36 086 ●● Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisvuorokausia »» oma toiminta ���������������������������������������������������������������������7.877 »» ostopalvelu ���������������������������������������������������������������������� 37.031

20


Koti- ja laitoshoito

Yli 75-vuotiaat.............. 5 966 (2017) ��������������������� 5 959 (2018) Ikäkeskus ●● Hoitotarvikejakelun asiakaskäyntejä:................2306 ●● Vapaaehtoistoiminta: »» vapaaehtoisten lukumäärä 41 (2017), 42 (2018) ●● Vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2018 seitsemän kertaa ja käsitteli 38 pykälää ●● vuonna 2018 (kokoontumiskerrat, asiakaskäynnit): ●● Viriketoiminnan kokoontumiskerrat 1 261 ja asiakaskäynnit 7039 ●● Alvar-ryhmät vuonna 2018: »» Kokoontumiskerrat 662 ja asiakaskäynnit 2552 ●● Hyvinvointia ja terveyttä edistävä (Hyte)-testitilaisuus 75-vuotiaille: »» testattiin 216 henkilöä (kutsuttuja 477) Kotihoito............................................ 2017................2018 ●● Säännöllisen palvelun asiakkaita.....1.328................... 1308 ●● Oma toiminta..........................................1199......................1118 ●● Kotisairaanhoidon asiakasmäärä.....1 879.....................1831 ●● Palveluseteli..............................................129......................167 ●● Kotisairaanhoidon asiakasmäärä.....1 879.....................1831 ●● Tukipalveluiden asiakasmäärä..........1 560....................1681 ●● Vammaisasiakkaat.....................................11.........................13 ●● Omaishoidontuen asiakasmäärä........486....................508 Palveluasuminen................................ 2017................2018 ●● Palveluasumispaikkoja....................... 606.....................602 ●● Palveluasumisen hoitopäivät yhteensä............................................195 336.............206 533 »» Oma palvelu..................................58,6 %................52,6 % »» Ostopalvelu................................... 41,4 %................44,7 % »» Palvelusetelit................................................................3,6% Laitoshoito......................................... 2017................2018 ●● Laitoshoitopaikkoja.................................116........................74 »» Pitkäaikaispaikat................................. 20 .........................0 TIETOA TASKUUN 2019

21


22


»» Lyhytaikaispaikat................................ 96........................74 ●● ●●

Laitoshoidon hoitopäivät.............. 40 904 ............... 26 815 Kotisairaala hoiti.................... 614 potilasta... 563 potilasta

Terveyspalvelut

Vastaanottopalvelut 2018 Avoterveydenhuolto toimii viidellä terveysasemalla: Gerbyn, Kirkkopuistikon, Ristinummen, Tammikaivon ja Vähänkyrön terveysasemilla. Terveysasemilla toimivat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot. Käyntejä oli lääkärillä yhteensä: 35 603 ja hoitajilla yhteensä: 70 439. Lääkäreiden ja hoitajien päivystysvastaanotot toimivat terveysasemilla arkisin virka-aikana. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin päivystysvastaanotto on keskitetty Vaasan keskussairaalan yhteispäivystykseen. Perusterveydenhuollon käyntejä yhteispäivystyksessä yhteensä: 19 741. Perhesuunnitteluneuvola ja äitiysneuvolat toimivat keskitetyissä tiloissa, Hietalahdenkatu 6, lukuun ottamatta Vähänkyrön äitiysneuvolaa, joka toimii Vähänkyrön terveysasemalla. Perhesuunnittelussa oli käyntejä yhteensä: 5.127 Joukkotarkastus-PAPA- kokeeseen kutsuttiin 2 762 naista, osallistumisprosentti oli 74. Synnytyksiä vuonna 2018 oli 632. Äitiysneuvolan asiakkaille tarjotaan keskimäärin 12 äitiysneuvolakäyntiä. Käyntejä äitiysneuvolassa oli yhteensä: 9363. Isäneuvolassa on toteutunut 137 asiakaskäyntiä. Neuvolaikäisille lapsille tehdään ennen kouluikää 15 terveystarkastusta. Neuvolaikäistenlasten määrä on noin 5100. Käyntejä oli yhteensä: 17 361.

TIETOA TASKUUN 2019

23


Kouluterveydenhuollon tarkastukset tehdään jokaisella vuosiluokalla. Käyntejä oli yhteensä: 17 549. Opiskeluterveydenhuollon piiriin Vaasan kaupungissa kuuluu n. 10 500 opiskelijaa, jotka opiskelevat ammatti- ja kansanopistoissa, lukioissa tai ammattikorkeakouluissa. Käyntejä oli yhteensä: 14 241. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon hoitaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jonka toimintaa Vaasa tuki 211 882 eurolla vuonna 2018. Terveydenedistämisyksikkö on vuoden 2018 aikana järjestänyt useita väestölle suunnattuja tapahtumia eri puolilla kaupunkia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asiakaskäyntejä terveydenedistämisyksikössä yhteensä 1 134.

Vaasan Ruokapalvelut

Vastaa päiväkotien, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, koti- ja laitoshoidon, vammaispalveluiden ja kaupunginsairaalan ateriapalvelujen tuottamisesta. Myös henkilöstöruokailu kuuluu toiminnan piiriin. Laskennallisten aterioiden määrä on n. 2,8 miljoonaa vuodessa.

24


VARHAISKASVATUS 0-6 vuotiaita lapsia varhaiskasvatuksessa...................3282 ●● joista esiopetuksessa ��������������������������������������������������������������759 Lapsia varhaiskasvatuksessa koko kaupungin 0-6 vuotiaista.......................................64% Varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ●● päiväkodeissa ���������������������������������������������������������������������������77% ●● perhepäivähoidossa.................................... ����������������������������� 8% ●● ostopalvelu- ja palveluseteli päiväkodeissa......................15% Varhaiskasvatuksessa palveluntarpeen mukaan ●● kokoaikaisessa..........................................................................64% ●● osa-aikaisessa...........................................................................32% ●● pelkästään esiopetuksessa 4h/pv.........................................4% Päiväkoteja...............................................................................36 Ryhmäperhepäivähoitokoteja.................................................6 Perhepäivähoitajia...................................................................59 Ostopalvelu- ja palvelusetelipäiväkoteja...............................13 Lapsia avoimessa varhaiskasvatuksessa..............................139 Kotihoidontukea saavia perheitä keskimäärin/kk...........886 ●● Joista osittaista tukea saavia perheitä...............................266 Kuntalisää saaneitä perheitä keskimäärin/kk...................172

TIETOA TASKUUN 2019

25


26


KOULUTUS Perusopetus....................................... Kouluja �������� Oppilaita 2018-2019 Alakoulut vuosiluokat 1-9, suomenk. .............14 �����������������4,599 Alakoulut vuosiluokat 1-9, ruotsink. ................ 5 ������������������1.240 Rudolf Steinerkoulu vuosiluokat 1-9................ 1 ��������������������� 103 Vasa övningsskola, vuosiluokat 1-9 ja esiopetus................................ 1 ���������������������535 Vaasan kristillinen koulu....................................... 1 �����������������������68 valmistava koulutus ��������������������������������������������������������������������������� 1

Toisen asteen koulutus........................2018-2019

Vaasan lyseon lukio �������������������������������������������������������� 806 Vaasan lyseon lukion aikuislinja ���������������������������������������� 41 Vasa gymnasium �������������������������������������������������������������� 165 Vasa svenska aftonläroverk ���������������������������������������������� 82 Vasa övningsskolan lukio ja IB ����������������������������������������387 Vamia ( sisältäen oppisopimukset, nuoret ja aikuiset ) ��������� 4429 Humanistinen ja kasvatusala ����������������������������������������������������� 202 Kulttuuriala ���������������������������������������������������������������������������������������85 Yhteiskunallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala ������������������������������������������������������������������������������638 Tekniikka ja liikenteen ala ��������������������������������������������������������� 1476 Palvelut/Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ���������������������������576 Palvelut/Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ����������������������������� 1176 Luonnontieteiden ala ���������������������������������������������������������������������90 Luonnonvara ja ympäristöala �������������������������������������������������������� 8 VALMA-koulutus ����������������������������������������������������������������������������176

TIETOA TASKUUN 2019

27


28


YA! Yrkesakademin i Österbotten ������������������������������� 2.046 Tietojenkäsittely ja viestintä ��������������������������������������������������������24 Humanistiset ja taidealat ���������������������������������������������������������������81 Luonnontieteelliset alat ������������������������������������������������������������������� 8 Tekniset alat............................................. ���������������������������������������538 Terveyden ja hyvinvointi ����������������������������������������������������������� 694 Maa ja metsätalous ������������������������������������������������������������������������155 Palveluala �����������������������������������������������������������������������������������������178 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus(VALMIA) ��������������������������������������������������� 53 YA!:n kurssitoiminta on myös laaja.

Korkea-asteen koulutus

Opiskelijoita 2018-2019 Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK ��������������������������� 3.210 Tekniikan yksikkö ������������������������������������������������������������������������1.410 Liiketalouden yksikkö ���������������������������������������������������������������1.049 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö ��������������������������������������������������751 Yrkeshögskolan Novia ������������������������������������������������� 2.059 Teknik och företagsekonomi ��������������������������������������������������� 1.235 Vård ���������������������������������������������������������������������������������������������������824 Vaasan yliopisto* Tutkinto-opiskelijat �������������������������������������������������������������������4.962 Johtamisen akateeminen yksikkö �����������������������������������������1.444 Markkinointi ja viestintä ������������������������������������������������������������ 1.148 Laskentatoimi ja rahoitus ���������������������������������������������������������� 1.194 Tekniikka ja innovatiojohtaminen ������������������������������������������� 1.176 Erillisiä opintoja suorittavat ���������������������������������������������������� 1.023 Avoin yliopisto ���������������������������������������������������������������������������2.499 Levón-instituutti (täydennyskoulutus)* ����������������������������������729 *Opiskelijoita 2018 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen koulutus, Vaasa �������������������������������������������178

TIETOA TASKUUN 2019

29


30


Åbo Akademi, Vaasa Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta ���������� 1.030 joista tutkijaopiskelijoita................................................................131 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta ������������80 joista tutkijaopiskelijoita ����������������������������������������������������������������� 6 Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta ������������������������������� 38 Svenska handelshögskolan (Hanken) Kauppatieteiden maisteri ja -kandidaatti �������������������������������497 Kauppatieteiden tohtori ����������������������������������������������������������������� 17 Hanken – täydennyskoulutuskeskus (Vaasa) �������������������������217 Avoin Hanken ����������������������������������������������������������������������������������� 52

Muut oppilaitokset ����� Opiskelijoita 2018-2019 Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland ���������������������� 71 Fria Kristliga Folkshögskolan ������������������������������������������� 70 Kuula-opisto �����������������������������������������������������������������1.200 Taiteen perusopetus - Taikon �������������������������������������� 1.387 Vaasan kesäyliopisto �������������������������������������������������� 3.685 Vaasan työväenopisto/Vaasa-opisto ������������������������� 5.200 Vasa Arbis ��������������������������������������������������������������������2.800 Hanken & SSE Executive Education (1.2.2019 alkaen)

Muita osaamistoimijoita

Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA (hallinnollisesti Taideteollisen korkeakoulun alainen), Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, Technobothnia yhteislaboratorio, Levón Instituutti (Vaasan yliopiston tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskeskus), Vaasan Energiainstituutti VEI (Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tutkimusinstituutti), Tritonia (Vaasan korkeakoulujen yhteinen kirjasto)

TIETOA TASKUUN 2019

31


32


KULTTUURI Teatteri- ja oopperataide 2018

Esityksiä Yleisöä ●● Vaasan kaupunginteatteri........................... 250 ����������58.000 ●● Wasa Teater.......................................................237 �����������51.000 ●● Pikku Aasin Nukketeatteri.............................. 93 ���������n. 7.500 ●● Festival Piccolo...........................................................................170

Vaasan kaupunginorkesteri 2018

Konsertteja Kuulijaa ●● Konsertteja..........................................................54 ����������� 13.609 ●● Tilausesiintymisiä...............................................20 ������������21.836 ●● Konsertteja ulkomailla......................................... 1 �����������������256 ●● Verkkolähetyksiä...................................................2.............6.300 ●● TV-esiintymisiä.......................................................1............20.250

Vaasan kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

2017 2018 ●● Kokonaislainaus....................................... 1.136.163 ������ 1.096.214 ●● Lainoja / asukas.............................................16.80 �������������� 16.27 ●● e-lainaus yhteensä........................................38,694........62.320 ●● Fyysiset käynnit..........................................579.113 �������� 576.042 ●● Verkkokäynnit.......................................... 362.454 �������� 384.845 ●● Kirjastoaineisto yht. 31.12.......................601.502 ��������606.462 ●● Kirjahankinta (vuoden aikana).................18.891 ������������ 19.019 ●● Aukiolotunteja.......................................... 19.613,5 ������������19.932

Museot

Kävijät 2017 2018 ●● Pohjanmaan museo ja Terranova............20.913 ������� 16.951 ●● Kuntsin modernin taiteen museo............9.954 �������������11.426 ●● Taidehalli........................................................5.696 ������������15.379 ●● Tikanojan taidekoti......................................11.363 �������������9.099 ●● Vanhan Vaasan museo................................1.908 �������������� 3.841 ●● Pläkkyrimuseo..............................................n. 275 ���������������� 250

TIETOA TASKUUN 2019

33


Muut

Bragen ulkomuseo, Edvinin taidepuisto ja Korsumuseo, Meijerimuseo, Savilahden koulumuseo, Suomen kirjastomuseo, Vaasan auto- ja moottorimuseo, Vaasan merimuseo, Vaasan sotaveteraanimuseo, Vaasan työväenmuseo, Vähänkyrön kotiseutumuseo.

Kulttuurikeskus 2018

Vaasan XXV Kuorofestivaali (9.-13.5.2018): ●● 73 kuoroa, n. 1.800 esiintyjää ●● 73 konserttia, 30 esiintymispaikkaa ●● yleisöä n. 13.000 Taiteiden yö (9.8.2018): ●● n. 1000 esiintyjää ●● käyntimäärä n. 35.000 Vaasa Wildlife Festival (26.-30.9.2018): ●● 115 elokuvaa 37 maasta ●● 3000 kävijää Kulttuurikeskuksen tehtävänä on edistää kaupungin monipuolista kult-tuuritarjontaa sekä luoda edellytyksiä monimuotoiselle kulttuurityölle. Kulttuurikeskus vastaa kaupungin yleisestä kulttuuritoiminnasta, toimii kulttuuritoimijoiden tukijana, ylläpitää ja hallinnoi Kasarmi 13 -kulttuurirakennusta, Luotsitaloa, Kulttuuritalo Fannya ja kaupun-gintaloa sekä tuottaa erilaisia kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia yksin ja yhteistyössä. Kulttuurikeskus on kehittämässä kulttuurisesti rikasta Vaasaa ja se toimii aktiivisena yhteistyökumppanina. Tavoit-teena on luoda yhdessä kaupunkilaisten, kulttuuritoimijoiden ja kau-pungin kulttuurilaitosten kanssa kestävä elinikäinen kulttuurisuhde jokaiselle vaasalaiselle sekä korostaa kulttuuripalveluiden merkitys-tä osana ihmisen arkea ja hyvinvointia.

34


VAPAA–AIKA Liikunta- ja ulkoilupaikat ●● ●● ●● ●● ●●

2017 2018 Botniahalli..................... 230.386 käyttäjiä ��� 182.765 käyttäjiä Vaasa Areena................. 313.714 käyttäjiä ��� 314.337 käyttäjiä Elisa Stadion...................93 207 käyttäjiä.....90.282 käyttäjiä Uimahalli.........................257.468 kävijöitä �� 252.334 kävijöitä Öjberget – ...................4.538 laskettelijaa 4.208 laskettelijaa talviurheilukeskus

Ulkoliikuntapaikat:........................... 2017 ���������������������2018 ●● Nurmikentät...................................... 36 kpl ����������������������� 36 kpl ●● Tekonurmi/ hiekkatekonurmi kentät....................6 kpl ��������������������������8 kpl ●● Hiekkakentät...................................... 18 kpl ������������������������ 17 kpl ●● Yleisurheilukenttiä..............................3 kpl ��������������������������3 kpl ●● Jääkentät/kaukalot......................... 47 kpl ����������������������� 47 kpl ●● Uimarannat.......................................... 11 kpl ������������������������� 11 kpl ●● Kuntoratoja/hiihtolatuja.................. 21 kpl ������������������������ 21 kpl ●● Luontoliikunta-alueita.......................6 kpl ������������������������� 6 kpl ●● Lähiliikunta-alueita.............................5 kpl ��������������������������5 kpl Sisäliikuntapaikat: ●● Koulujen liikuntasalit....................... 30 kpl ����������������������� 28 kpl ●● Kaupungin kuntosalit.........................2 kpl ��������������������������2 kpl ●● Urheiluhallit..........................................6 kpl ������������������������� 6 kpl ●● Telinevoimistelusali..............................1 kpl ��������������������������2 kpl Yksityiset tarjoajat: ●● Tennis- / squash-halli..........................1 kpl ���������������������������1 kpl ●● Ulkotenniskenttiä ...............................5 kpl ������������������������� 6 kpl ●● Minigolfratoja ......................................4 kpl ������������������������� 4 kpl ●● Ratsastustalleja ..................................5 kpl ��������������������������5 kpl ●● Kuntosaleja ........................................ 14 kpl ������������������������ 18 kpl ●● Urheiluseuroja .................................195 kpl ��������������������� 199 kpl

TIETOA TASKUUN 2019

35


36


Vaasan kaupungin nuorisopalvelut

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa vaasalaisille nuorille monipuolisia matalankynnyksen palveluita arkeen ja vapaa-aikaan. ●● Etsivä nuorisotyö Origo ●● Kulttuurinen nuorisotyö (kerhot, leirit, tapahtumat) ●● Monikulttuurinen nuorisotyö ●● Nuorisotalot, 6 kpl ●● Nuorisovaltuusto ●● Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari ●● Ohjaamo ●● Perhekeskus ●● Rokkikoulu ●● Skeittihalli ●● Walkers-nuorisokahvila ●● Nuorten työpaja Varikko Tunnusluvut 2018 ●● Nuorisotalojen käyntikerrat (sis. nuorisokahvilan ja skeittihallin käyntikerrat) ���� 46.079 ●● Nuorisotapahtumien kävijät ��������������������������������������������� 8.557 ●● Tietoa, neuvontaa ja ohjausta (Reimari) ��������������������������� 169 ●● Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret (teemakerhot ja -leirit, Rokkikoulu monikulttuurinen nuorisotyö) �������������������������������������������������������������������������������� 418 ●● Suunnitelmallisesti tuetut nuoret (kohdennettu ja etsivä nuorisotyö) ��������������������������������������������������������������������������������356 ●● Nuorisovaltuuston yleiskokoukset �����������������������������������������10 ●● Perhekeskuksen toimintaan osallistuneiden määrä (Asuinalueilla järjestetty toiminta ja tapahtumat, Helmen kävijämäärät) ������������������������������������������������������������������������� 3250

TIETOA TASKUUN 2019

37


Matkailu..............................................2017 ���� 2018 ●●

●● ●●

●● ●●

Hotellit: .................................................................7 kpl ���������8 kpl »» huoneita..............................................................795 ���������� 869 »» vuoteita............................................................ 1.599 ���������1.767 »» yöpymiset....................................................248.123 �� 249.032 »» käyttöaste...................................................... 59,1 % ������ 56,4% Vaskiluodon Leirintäalueen kävijät .............15.488 ��������17.741 Viihdekylpylä Tropiclandian kävijät............80.473 �����84.377 Vierasvenepaikkoja...........................................20 kpl ������20 kpl Vierasvenesatama.................................................1 kpl ����������1 kpl

Kokous- ja kongressitilat 2018

Suurin auditorio: ��������������������������������������������������� 525 henkilölle Suurin halli: ��������������������������������������������������������5.000 henkilölle V. 2018 Vaasassa järjestettiin 33 kansainvälistä kongressia, jossa oli 3.313 osanottajaa. ●● ●●

38


Vaasan ystävyyskaupungit Lähtien Asukkaita ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●●

Harstad (Norja) ...................................v. 1949 �����������������24.845 Helsingör (Tanska) ..............................v. 1949 ���������������� 62.443 Kiel (Saksa) ........................................... v. 1967 �������������� 249.023 Malmö (Ruotsi, kummik.)...................v. 1940 ��������������� 341.457 Morogoro (Tansania, ystäväkaupunki)............... v. 1988 ��������������� 315.866 Pärnu (Viro) .......................................... v. 1956 ������������������ 51.739 Schwerin (Saksa) ................................ v. 1965 �����������������98.285 Sumperk (Tšekin tasavalta)...............v. 1984 �����������������26.697 Uumaja (Ruotsi)...................................v. 1949 ���������������125.080

TIETOA TASKUUN 2019

39


Sää........................................... 2017 ������������������� 2018 ●● ●●

●●

●●

Vuoden keskilämpötila.................6,2 oC �������������������������5,8 oC Lämpimin kuukausi, keskil........... 15,5 oC (heinäk.) ����20,9 oC (heinäk.) Kylmin kuukausi, keskil......... -3,9 oC (tammik.) ����� -8,7 oC (helmik.) Vuoden sademäärä.................516,2 mm ����������������� 456,5 mm

Vaasassa ilmestyvät suurimmat lehdet 2018 ●●

●●

Pohjalainen Kokonaislevikki........... ����������������������������������18.898 »» Levikin jakauma, painettu ����������������������������������������������1.306 »» Levikin jakauma, painettu ja digi �������������������������������15.255 »» Levikin jakauma, vain digi.......... ������������������������������������1,643 Vasabladet Kokonaislevikki............ ����������������������������������15.553 »» Levikin jakauma, painettu ������������������������������������������������� 175 »» Levikin jakauma, painettu ja digi ������������������������������ 13.008 »» Levikin jakauma, vain digi.......... �������������������������������������2373

Julkisia rakennuksia ●● ●●

40

Gerbyn seurakuntakeskus.............. (Aitoaho, Viljanen, 1992) Hallintotalo ����������������������������������������������������(Setterberg, 1860)


●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●● ●●

●● ●● ●● ●● ●●

●●

Hovioikeus ������������������������������������������������������ (Setterberg, 1862) Huutoniemen kirkko �����������������������������������(Ruusuvuori, 1962) Kaupungintalo �������������������������������������������������������(Isaeus, 1883) Merikaarron kirjasto ja päiväkoti ��������������������� (Perkka, 2001) Merikaarron koulu �������������������������������������������� (Arkilahti, 2001) Monitoimitalo Variska �����������������������������������������(Halme, 1990) Mustasaaren kirkko ��������������������������������������(Adelcrantz, 1786) Oikeustalo ������������������������������(Laiho, Pulkkinen, Raunio, 1996 Ortodoksinen kirkko ������������������������������������(Setterberg, 1864) Palosaaren kirkko �������������������������������������(A.W. Stenfors, 1910) Pohjanmaan verotoimisto �������������������������� (Nurminen, 1990) Poliisitalo ������������������������������������������������������(Pertti Neva, 2003) Pääkirjasto �������������� (Schoultz, Flickenberg, Serenius, 1936) Pääkirjaston uusi osa �������������(Lahdelma, Mahlamäki, 2001) Savilahden koulun peruskorjaus ja laajennus ���������������������������������������������� (Keskikiikonen, 2012) Tekninen virasto ����������������������������������������������������(Halme, 1979) Tervajoen koulu ja päiväkoti, peruskorjaus ja laajennus �������������������������������������������������������� (Höglund, 2015) Tielaitoksen virastotalo ��������������������������������(Nurminen, 1989) Tritonia, Vaasan tiedekirjasto ja oppimiskeskus ������������(K. ja S. Paavilainen, 2001) Vaasan kirkko ������������������������������������������������ (Setterberg, 1862) Vaasan Yliopisto ����������������������������(K. ja S. Paavilainen, 1994) Vaasan ylioppilastalo, Domus Bothnica ������������������������������(Aitoaho, Viljanen, 2008) Valtion virastotalo ����������������������������������������� (Nurminen, 1984) Vetokannaksen kirkko �������������������������������� (G. Bergman, 1961) Vähäkyrö-talo ������������������������������������������������ (Ylipahkala, 1976) Vähäkyrö-talon peruskorjaus ����������(Kangasniemi RI, 2013) Vähänkyrön kirjasto ja päiväkoti ����������������������������(Ylipahkala-Mikkonen Oy, 1997) Vähänkyrön terveysasema ����������������������������(Lahtinen, 2015)

Patsaita ●● ●● ●●

Jääkäripatsas �������������������������������������������������(Leppäinen, 1958) Merikotka ������������������������������������������������������������������(Kallio, 1969) Suomen vapaudenpatsas ����������������������������������(Liipola, 1938) TIETOA TASKUUN 2019

41


LIIKENNE Lentoliikenne.............................2017 ����������� 2018 ●●

●●

42

Kokonaismatkustajamäärä................. 300.118 ������������328.640 »» josta ulkomaan matkustajia...........137.785 �������������156.890 Liikenneilmailun laskeutumiset........... 2.894 ���������������� 3.024 »» josta ulkomaan matkustajia...............1.347 ������������������� 1.512


Rautatieliikenne.........................2017 ����������� 2018 ●●

●●

Vaasaan saapuneet ja lähteneet matkustajat................. 458.461 ������������� 492.341 Vaasaan saapuva ja Vaasasta lähtevä tavara........................ 6.194 ������������9.296 tn

Matkustajalaivaliikenne............2017 ����������� 2018 ●● ●● ●●

Matkustajamäärät.................................199.657 ����������������212.112 Henkilöautoja...........................................44.214 ��������������46.990 Linja-autoja.................................................... 472 ���������������������472

Linja-autoliikenne......................2017 ����������� 2018

Paikallisliikenne: ●● myydyt kausikortit............................ 16.182 kpl �������� 14.466 kpl ●● waltti-kortti..........................................5.364 kpl ���������4.706 kpl ●● arvon latausl .......................................19.251 kpl........25.992 kpl ●● joukkoliikenteen kokonaismatkustajamäärä........1.232.235 hlö ���1.288.883 hlö Matkahuolto: ●● myydyt matkaliput......................n. 3.800 kpl ������ n. 3.100 kpl ●● myydyt kuukausikortit / vuosikortit........n. 2.200 kpl ����� n. 2.200 kpl ●● pakettiliikenne................................n. 404.000 ������ n. 408.000 lähetystä

Rekisteröidyt moottoriajoneuvot ..................2017 �������� ...2018 ●● ●● ●●

Henkilöautoja.......................................... 33.862 ����������������41.507 Muita autoja................................................3.435 ����������������� 3.705 Muita moottoriajoneuvoja..................... 7.604 ���������������� 8.972

TIETOA TASKUUN 2019

43