Vaasan kaupungin asukaslehti 02 / 2019

Page 1

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin.

Vähänkyrön viihtyisyyttä ja matkailukohteita kehitetään s.4 Kirkkopuistikolle uudet pyöräväylät s.8 Vaasa, matkailu ja seutu yhteiseen verkkopalveluun s.10 Vaasan kaupungin asukaslehti 02/2019


Asukaslehti 02/2019

10

Vaasa, matkailu ja seutu yhteiseen verkkopalveluun

Pääkirjoitus

3

Kysyimme

4

Vähänkyrön viihtyisyyttä ja matkailukohteita kehitetään yhteisvoimin

5

Sinun palveluksessasi

6

Pistä palaute sinne, missä se vaikuttaa

7

Lyhyesti

8

Tästä pääsee pian pikana pyörällä!

10

16

3

Hyvä arki koostuu mielekkäistä asioista, joissa kokee olevansa hyvä

12

11

18

VAASA, MATKAILU JA SEUTU YHTEISEEN VERKKOPALVELUUN

11

Tule mukaan Vaasan kesän tapahtumiin!

12

Työ kaupunginteatterissa teki Oiva Nuojuasta vaasalaisen

14

Hiilineutraali Vaasa 2035 toteutuu yhteistyöllä

16

Horisontissa autetaan kohti mielekästä elämää

17

Lasten kesävinkit yhdessäoloon

18

VAAKA valittiin Korsholmanpuistikon sillaksi

20 21

Briefly in English Poimintoja tapahtumista

Päätoimittaja: LEENA FORSÉN / Toimituspäällikkö: JENNI TULINIEMI / Toimitussihteeri: JOHANNA JUSSILA / Toimittajat: RAISA HUTTUNEN, SUSANNA SAARI,

ULLA KALLIOKOSKI, TIINA SALONEN, KRISTIINA VAALASMAA, ELIINA SALMELA / Kielenkäännökset: VAASAN KAUPUNGIN KIELENKÄÄNTÄMÖ / Kannen kuva: KASPER DALKAR / Layout: MIKAEL MATIKAINEN, Vaasan kaupungin graafiset palvelut / Paino: ARKMEDIA OY / Painos: 53 700 kpl / Paperi: UPM Star Silk H 80g (PEFC™ & FSC® -sertifikaatit) / Julkaisija ja kustantaja: VAASAN KAUPUNKI, PL 3, 65101 Vaasa, www.vaasa.fi / Issn   (painettu): 1459-6016 / Issn   (verkkolehti): 1459-6032 / Palaute: FEEDBACK.VAASA.FI / Seuraava asukaslehti ilmestyy MAALISKUUSSA 2020 /

fb.com/vaasankaupunki

2

@vaasavasa

@vaasavasa

youtube.com/cityofvaasa

pinterest.com/vaasa

linkedin.com/company/city-of-vaasa


Kysyimme

Vähäkyröläiset ovat innoissaan kehittämässä omaa asuinympäristöään Johanna Jussila

Pääkirjoitus

Uusi verkkopalvelu ei välitä kuntarajoista!

Johanna Jussila

Vähässäkyrössä aloitettiin tänä vuonna Kirkkosaaren ja sen ympäristön kehittämisprojekti, jossa mukana ovat alueen kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita, virkamiehiä ja yrittäjiä. Monen asukkaan mielestä Kyrönjoen kauniit joenrantamaisemat ja hyvät naapurit ovat parasta Vähässäkyrössä.

1. Mikä Vähässäkyrössä on parasta? 2. Mitä Vähässäkyrössä voi tehdä?

KUNTALIITOS Mustasaaren kanssa ei toteutunut. Tämä on mielestäni surullinen lopputulos sekä meille vaasalaisille, että mustasaarelaisille ja laajemmin koko seudulle. Yhdistymisen myötä olisimme päässeet Suomen 10 suurimman kunnan joukkoon, jolloin meitä ei olisi voitu ohittaa kepeästi valtakunnan päätöksenteossa. Tästä huolimatta, ja entistä sisuuntuneempana, meillä on vahva visio Vaasan valoisasta tulevaisuudesta!

3. Miten kehittäisit Vähääkyröä? Marjo-Kaisa Tapio Vähäkyrö

1

Minulle parasta on oma kotiseutu rauhallisessa ja kauniissa Kyrönjoki-maisemissa. Täällä on hyvä asua ja elää. Vähänkyrön hyvistä palveluista haluan mainita omatoimikirjaston ja uuden terveysaseman.

2

Täältä löytyy 30 kilometrin säteellä monenlaista tekemistä niin asukkaille kuin matkailijoillekin. Itse ulkoilen luonnosta nauttien, kesällä pyöräilen jokivarsimaisemissa. Kuntosali ja monet harrastuspiirit ovat käytettävissä.

3

Täällä on ollut aina aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa. Toivon, ettei palvelujamme enää vähennettäisi, vaan saisimme toimijoita ja palveluja tänne Vähänkyrön kaupunginosaan.

Uuden verkkopalvelun myötä häivytämme myös organisaatiorajoja. Esimerkiksi luontopolut kootaan nyt yhteen paikkaan verkkosivustolla. Aikaisemmin ne ovat olleet ripoteltuina sen mukaan, mikä organisaatio vastaa luontopolun ylläpidosta. Keskiössä ovat siis sivuston käyttäjät. Heidän ei tarvitse pohtia, mikä organisaatio jostakin vastaa, vaan heille tarjotaan haluamansa palvelu mahdollisimman helpolla tavalla. Yhteisen sivuston kautta brändimme näkyy myös vahvempana.

Petri Hautala Vähäkyrö

1

Maaseutumaisuus on mielestäni parasta. Täällä tulee ihmisten kanssa hyvin toimeen. Ihmiset tuntevat toisensa kohtuu hyvin.

2 3

Täällä on monipuolista harrastus-, urheilu- ja järjestötoimintaa. Itse tykkään talvisin hiihtää.

Vähänkyrön tulisi pysyä elinvoimaisena, esimerkiksi peruspalvelut on pidettävä kunnossa. Toivon, että tänne muuttaisi lisää asukkaita.

Verkkopalvelun kehitysversio (beta) on jo julkaistu. Haluamme kerätä palautetta ja kehittämiskohteita sivuston käyttäjiltä, jotta lopullinen sivusto palvelisi käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Joten käykäähän tutustumassa ja kertomassa mielipiteenne. Sivusto on tehty juuri teitä varten ja nyt on mahdollisuus vaikuttaa!

Seija Lehtonen Vähäkyrö

1

Naapurit ovat todella mukavia ja naapuriapu on hyvää. Jokivarsi on kaunis, ehdottomasti parasta Vähässäkyrössä.

2 3

Täällä voi harrastaa Vaasa-opiston piirejä. Itse viihdyn paljon kotona.

Kirkkosaaren kehittäminen on mielestäni todella hyvä juttu. Toivoisin enemmän Vaasa-opiston kursseja Vähäänkyröön.

Katse on siis tiukasti eteenpäin, meillä ei ole tapana jäädä märehtimään mennyttä. Tänä syksynä tulemme lanseeraamaan uuden verkkopalvelun, joka ei tunne kuntarajoja. Yhdistämme kaupungin, matkailun, seudun ja Merenkurkun erilliset sivustot yhdeksi asukkaita, matkailijoita ja yrittäjiä palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Säästösyistä syksyllä ei julkaista asukaslehteä.

LEENA FORSÉN viestintäpäällikkö

ASUKASLEHTI 02/2019

3


KEHITTYVÄ VAASA

Vähänkyrön viihtyisyyttä ja matkailukohteita kehitetään yhteisvoimin Johanna Jussila

Johanna Jussila • Esa Siltaloppi

Vähänkyrön historiallisesta Kirkkosaaren ympäristöstä tehdään moderni virkistysalue yhdessä asukkaiden kanssa. Kehittämisessä huomioidaan myös kulttuurimaiseman hoito ja matkailumahdollisuudet.

K

irkkosaaren projektissa asukkaat ovat itse vaikuttaneet alueen kehittämiseen.

— Kirkkosaaren kehittäminen ja jokirantojen hyödyntäminen ovat olleet asukkaiden vahvimpia toiveita, joihin halusimme heti tarttua. Asukkaiden toiveet rantojen hyödyntämisestä, esteettömistä kulkureiteistä, valotaiteen ja pläkkilyhtyjen käytöstä, viihtyisistä leikkipaikoista ja tapahtumiin sopivista toimintapaikoista on huomioitu, kertoo Vähänkyrön aluepalvelupäällikkö Suvi Aho. Projekti aloitetaan kasvillisuuden raivaustöillä ja polun rakentamisella. Alueelle on etsinnässä myös kesälampaita.

Savilahti-talon pihapiiriin näyttely- ja harrastetila — Kulttuurikeskus Savilahti-talon pihapiirissä oleva ulkorakennus remontoidaan Vähäkyrö-seuran toimesta, Leader-rahoituksella. Tila kunnostetaan näyttely- ja harrastetilaksi, jossa paikalliset ja vierailijat voivat tutustua käsityöläisammattilaisiin, kuten pläkkyreihin ja keraamikkoon, valaisee Aho.

Tehdään tästä yhteinen juttu! PATRIK MARTONEN

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö Suunniteltava alue, Vähänkyrön kirkonmäki, Kirkkosaari ja pappila, kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arvokkaaseen Kyrönjoen maisema-alueeseen. Siksi suunnitelmissa on huomioitu hyvin tarkasti, millä maisemanhoidollisilla toimenpiteillä kulttuuriympäristö ja maisema-alue voidaan suojella ja ylläpitää arvoisessaan tilassa.

4

Yksi kesän matkailukohteista on Kolkin koski ja sinne johdattava jokivarsitie. 26.-27.8. järjestetään Köpingin markkinat, jotka uudistuvat tänä vuonna lapsiperheiden tapahtumana.

”Toivon, että kaikki viihtyisivät” Vähäkyröläinen Patrik Martonen haluaa kehittää aluetta koko Vähääkyröä ajatellen. — Toivon, että kaikki viihtyisivät Kirkkosaaren alueella ja Vähässäkyrössä. On tärkeää säilyttää luonto mahdollisimman alkuperäisenä niin, että ihmisetkin viihtyvät, toivoo Martonen. Martonen on ollut aktiivisesti mukana Kirkkosaaren työpajoissa yhdessä muiden asukkaiden, eri alojen asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa. — Suunnitelmissa olevat niemenkärjen istuskelu- ja näköalapaikka, mahdollisuus huvitoiminnalle ja uimapaikan kunnostus ovat minulle tärkeitä kehittämiskohteita, kertoo Martonen. Martonen asuu aivan Kirkkolammen vieressä, jote n häne n ko dis t aan avautuu näk y mät Kirkkosaaren alueelle. — Mieluummin katson ikkunasta hoidettua kuin hoitamatonta maisemaa. Toivon, että porukka lähtee mukaan talkoisiin yhteisen hyvän eteen, Martonen hymyilee.

Kehittämistyöryhmään kuuluu maankäytön, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, konseptisuunnittelun sekä Vaasan kaupungin kaavoituksen asiantuntijoita. — Suunnitelmien toteutuksessa hyödynnetään niin asukkaiden kökkätyötä, yhdistysten intoa, Leaderrahoitusta ja kaupungin toimenpiteitä, Aho kertoo.

— Olemme aloittaneet myös pitkään tyhjillään olleen, vanhan Kanttorilan muuntamisen kesäkahvilaksi yhteistyössä Vähänkyrön seurakunnan kanssa, Aho jatkaa.

Patrik Martonen


Sinun palveluksessasi Johanna Jussila

Jukka Vähälummukka

KUKA OLET JA MISSÄ TEHTÄVISSÄ TOIMIT? Olen aluepalvelupäällikkö Suvi Aho. Vastaan työssäni Vaasan osallisuusohjelman koordinoinnista sekä Vähänkyrön kehittämisestä ja edunvalvonnasta. MITEN TYÖKAVERISI KUVAILISIVAT SINUA? Toivoisin, että he kuvailisivat minua nauravana, lämpimänä, keskustelevana sekä määrätietoisena. MITKÄ OVAT TYÖSI TÄHTIHETKIÄ? Hetket, jolloin ihmiset innostuvat ja sitoutuvat hyvään, yhteiseen suuntaan. On hienoa nähdä, kun asiat etenevät niin asukkaiden osallistumisen, virkamiesten sekä poliittisen päätöksenteon myötä. MISTÄ SINUT LÖYTÄÄ TODENNÄKÖISEMMIN VAPAA-AJALLA? Lapsellisista touhuista. MINNE VEISIT VAASASSA VIERAILEVAN JA MIKSI? Veisin vieraan ensin Savilahtitalon paikalliskulttuuriaarteiden ääreen ja sitten talon pihassa sijaitsevaan tunnelmalliseen kahvila Kanttorilaan nautiskelemaan paikallisten leipomoiden herkkuja. Siitä ajelisimme jokivarsitietä pitkin Kolkin vuolaalle koskelle kalastamaan. Eli veisin vieraan elämysretkelle hienoissa, valtakunnallisesti merkittävissä kulttuurimaisemissa.

Vähästäkyröstä tehdään yhteistuumin asukkaiden, asiantuntijoiden, yrittäjien ja päättäjien kanssa hieno asuinalue.

ASUKASLEHTI 02/2019

5


KEHITTYVÄ VAASA

Pistä palaute sinne, missä se vaikuttaa Susanna Saari

Puuttuuko lähipuistostasi penkki? Pitäisikö kirjastoon hankkia lisää lehtiä? Haluatko kiittää kesäkukkien istuttajia? Jätä palautteesi osoitteeseen feedback.vaasa.fi, niin vaikutat varmasti kaupungin palveluihin!

V

aasan kaupungille kannattaa antaa palautetta virallisen palautekanavan feedback.vaasa.fi kautta, sillä sitä kautta palaute ohjautuu suoraan asiasta vastaavalle kaupungin asiantuntijalle. —Mikäli palautteeseen ei ole vastattu kolmen päivän kuluttua sen saapumisesta, järjestelmä muistuttaa siitä asiantuntijaa, kertoo palveluneuvoja Johanna Holmback. Vuonna 2018 kaupunki sai palautekanavan kautta yhteensä 2 186 palautetta, joista suurin osa eli 66 prosenttia osoitettiin tekniselle toimelle. — Osaltaan palautteiden ansiosta esimerkiksi talvikunnossapidon urakka-alueet kilpailutettiin uusiksi. Useat liikenneturvallisuutta koskevat palautteet johtivat myös selvitysten jälkeen toteutusohjelmaan, kertoo teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.

Palautteiden määrä

2 186 koko kaupunki

1 456 499 Tekninen toimi

Sivistystoimi

140

91

Sosiaali- ja terveystoimi

Keskushallinto

* Sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä myös oma asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä, joka toimii tablet-laitteilla esim. terveysasemilla.

Voit an taa palaut etta osoitt feedba eessa ck.vaa sa

.fi

Suurin osa palautteista on toimenpide-ehdotuksia, mutta myös kiitoksia annetaan. — Esimerkiksi uudet jouluvalot saivat ihmiset hyvälle tuulelle ja antamaan positiivista palautetta, Järvelä kertoo.

Tärkeä osa vuorovaikutusta Palautteet ja niihin vastaaminen ovat osa tärkeää vuorovaikutusta asukkaiden kanssa. — Kehitysehdotukset ovat erittäin tervetulleita, ja osasta palautteita seuraa heti konkreettisia toimenpiteitä. Ihan kaikkia toiveita ja ehdotuksia ei voida toteuttaa, mutta palautejärjestelmän kautta asia nousee esiin ja voi myös poikia tuloksia pidemmän ajan kuluttua, kuvailee Holmback.

6

Teknisen toimen lisäksi myös kirjasto saa paljon palautetta verkon kautta. Suurin osa palautteista koskee esimerkiksi lainojen uusimisia, kirjaston verkkosivustoa ja kokoelmia. — Palautteiden pohjalta olemme muun muassa päivittäneet verkkosivuja vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita, kertoo palvelupäällikkö Anna Pakka. Kaupungille voi antaa palautetta myös paperilomakkeella Kansalaisinfossa pääkirjastolla sekä Vähänkyrön yhteispalvelupisteellä.

Vaasan kaupungin palautepalvelu feedback.vaasa.fi:

uu yhteensä 2 186 annettua palautetta vuonna 2018

uu 42 % kaikista palautteista koski katuja ja liikennettä

uu 37,5 % eli suurin osa palautteista oli toimenpide-ehdotuksia

uu palautteiden yleisin vastausaika oli 4 päivää ja 8 tuntia


LYHYESTI

Tutustu oppaiden kanssa uusiin asuinalueisiin

Hoitoajat voi nyt ilmoittaa sähköisesti

Johanna Jussila

TÄMÄN KESÄN UUSI, toivottu opaskierros on ”Uusien asutusalueiden bussikierros”. Bussireitillä tutustutaan uusiin asuinalueisiin Purolassa, Koskisuolla, Länsiniityssä, M e t s ä k a lli o s s a , P uk injä r ve ll ä , Västervikissä ja Gerbyssä. Bussi lähtee kaupungintalon edestä ja opaskierros kestää kaksi tuntia.

Opaskierros varataan ryhmälle etukäteen Visit Vaasalta. Hinta määräytyy henkilömäärän mukaan esim. jos mukana on vähintään 20 hlöä, hinta on 21 €/hlö tai mukana vähintään 30 hlöä, hinta on 17 €/hlö. Hintaan sisältyy opastus joko suomeksi tai ruotsiksi sekä bussin käyttö. Opastukseen voi liittää lisämaksusta kahvituksen kierroksen loppuun.

Susanna Saari

VAASAN kaupungin varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sovellus, jolla vanhemmat voivat ilmoittaa lastensa hoitoajat sähköisesti. Sähköinen hoitoaikavaraus toimii sekä puhelimeen ladattavalla sovelluksella että web-selaimella. Uusi ja odotettu sovellus korvaa vanhan käytännön, jossa hoitoajat ilmoitettiin paperilapuilla. Sovelluksessa voi myös seurata hoitotuntien kertymää kuukauden aikana.

Varaukset: booking@visitvaasa.fi Lisätietoa: www.visitvaasa.fi/ryhmille

www.vaasa.fi/varhaiskasvatuksensahkoinen-asiointi

Tutut suosikit pitivät pintansa kesätyöhaussa Eliina Salmela

Vaasa vei voiton Ylen I love muovi -kampanjassa

Katja Lösönen

Raisa Huttunen

VAASAN KAUPUNKI osallistui huhtikuussa Ylen valtakunnalliseen I love muovi -kierrätyskampanjaan. Kampanjan aikana Vaasa kilpaili Tampereen, Lahden, Joensuun ja Oulun kanssa siitä, kuka kerää eniten kierrätettävää pakkausmuovijätettä. Vaasan kilpailuaika oli 10.-12.4., joka huipentui 12.4. järjestettyyn toritapahtumaan. Vaasa sijoittui kilpailussa ensimmäiseksi.

VA ASAN KAUPUNGIN kesätyöhakuun tuli yhteensä 1 513 hakemusta. Päiväkotityöt ja puistotyöt ovat perinteisesti olleet ylivoimaisesti halutuimpia työpaikkoja, näin myös tänä vuonna. Myös leiriavustajan, vanhusten ulkoiluttajan ja hoitoapulaisen, liikuntaleiriohjaajan sekä toimistosihteerin tehtävät saivat paljon hakemuksia.

www.vaasa.fi/kesätyö

Kampanjan tavoitteena oli levittää tietoa muovin kierrätyksestä, saada suomalaiset lajittelemaan pakkausmuovinsa ja arvostamaan muovia raaka-aineena. Muovinkierrätys jatkuu Vaasassa edelleen ja kampanja on poikinut myös konkreettisia tuloksia. Muun muassa muovinkierrätyspisteiden määrää on lisätty Vaasassa. Katso, miten kierrätät muovit: www.stormossen.fi/muovi.

—Vuoden 2019 uusi kesätyö, sujuvaa englannin kielen taitoa vaativa Conference assistant -tehtävä kiinnosti 14 hakijaa, kertoo työvoimasuunnittelija Jaana Oba. Vaasan kaupungilla oli helmikuussa kolme eri hakua: 14–15-vuotiaiden haku, 16–24-vuotiaiden haku sekä vammais- ja erityisnuorten haku. Tänä vuonna myös hoitajille oli suuren kysynnän vuoksi oma hakunsa.

yle.fi/ilovemuovi

LUE LISÄÄ uutisia osoitteessa www.vaasa.fi

ASUKASLEHTI 02/2019

7


LIIKENNE

Tästä pääsee pian pikana pyörällä! Susanna Saari

Sami Pulkkinen

Kirkkopuistikolle aletaan tänä kesänä rakentaa Vaasan ensimmäisiä yksisuuntaisia pyöräilyväyliä. Hovioikeudenpuistikon ja Museokadun välille rakentuvat pyörätiet parantavat huomattavasti kaikkien tiellä liikkujien turvallisuutta ja sujuvaa kulkemista.

Kirkkopuistikolla voi tällä hetkellä pyöräillä vain sen länsireunalla. Tobias Simonin mukaan uudet väylät tulevat todella tarpeeseen.

Vaasan pyörälaskurit: www.vaasa.fi/pyoraily

8

K

irkkopuistikolla voi tällä hetkellä pyöräillä vain länsireunalla, ja sielläkin jalankulkijoiden seassa entisellä jalkakäytävällä. Vetokannaksella asuva Tobias Simon pyöräilee kesät talvet joka paikkaan, mutta ei juuri koskaan Kirkkopuistikon kautta. — Uudet väylät tulevat todella tarpeeseen, koska nykyisellään Kirkkopuistikko on pyöräilijälle kaikista huonoin reitti keskustaan, kertoo Simon. Yksisuuntaiset pyörätiet nopeuttavat ja sujuvoittavat liikennettä, ja esimerkiksi pyöräilymaana tunnetussa Tanskassa ne ovat hyvin yleisiä. Saksalaissyntyisellä Simonilla on kotimaastaan paljon kokemusta yksisuuntaisista väylistä. — Kun pyöräilijät liikkuvat samaan suuntaan autojen kanssa, on autoilijoiden helpompaa hahmottaa pyöräliikenne esimerkiksi liittymissä, Simon kuvailee.

Valmista marraskuussa Kirkkopuistikko valittiin pyöräilyn kehittämiskohteeksi muun muassa vaasalaisilta saadun palautteen perusteella. — Syksyllä 2018 toteuttamassamme pyöräilykyselyssä asukkaat pitivät tärkeimpinä kehittämiskohteina juuri keskustan uusia pyöräilyväyliä, kertoo liikennesuunnittelija Tomi Kaunismäki. Pyöräkaistojen rakentaminen alkaa elokuussa ja valmista pitäisi olla marraskuussa. Rakennustöitä tehdään yksi puoli kerrallaan, ja samalla sujutetaan kadun alla kulkeva vesijohto. Vesihuollon työt alkavat jo aiemmin kesällä.


KIRKKO

Jalkakäytävä

Pyöräkaista

Jalkakäytävä

Kirkkopuistikko

Jalkakäytävä

Pyöräkaista

Pysäköintikaista

Pysäköintikaista

Pyöräkaista

Pysäköintikaista

Pyöräkaista

Pysäköintikaista

Jalkakäytävä

Hovioikeudenpuistikko

Vaasa on saanut Kirkkopuistikon uusiin pyöräväyliin valtion investointitukea 238 230 euroa. Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väylä-viraston yhteisen investointiohjelman avulla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupungeissa ja kunnissa. — Vaasan toimenpiteet katsottiin valtakunnallisesti edistyksellisiksi, ja lisäksi hanke on linjassa Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman sekä kaupungin strategian kanssa, Kaunismäki kertoo. Kaupungin omaa rahaa hankkeeseen kuluu noin 240 000 euroa. — Vertailun vuoksi esimerkiksi Alskatintien liikennejärjestelyjen parantamiseen kaupunki

Myös Tobias Simonin mielestä pyöräilyn edistäminen menee Vaasassa hyvään suuntaan. Hyvänä yksityiskohtana Simon mainitsee oranssien pyöräparkkitelineiden asentamisen pysäköintiruutuihin keskustan alueella. Kehitettävääkin totta kai löytyy. — Hyvä talvikunnossapito on ihan ykkösasia. Kun ihmiset saadaan pyöräilemään talvella, he pyöräilevät varmasti myös kesällä, Simon perustelee.

Tulossa!

Kirkkopuistikko

Pysäköintikaista

Pyöräkaista

Kirjastonkatu

Kirkkopuistikko

Valtiolta hankerahaa pyöräväyliin

Vaasalla on hyvät edellytykset sujuvaksi pyöräilykaupungiksi, sillä 81 prosenttia kantakaupunkilaisista asuu pyöräilymatkan eli alle viiden kilometrin päässä keskustasta.

Pysäköintikaista

— Kirkkopuistikon liikennemääriin nähden yksi ajokaista molempiin suuntiin riit tää. Liikennemääriä vertailtaessa esimerkiksi kaksikaistaisella Koulukadulla kulkee vuorokaudessa noin 8 700 ajoneuvoa, kun nelikaistaisella Kirkkopuistikolla vastaava luku on 5 800, sanoo Kaunismäki.

Talvikunnossapito on pyöräilijälle ykkösasia

Pyöräkaista

Pyöräväyliä varten Kirkkopuistikolta lohkaistaan toinen autokaista molemmilta ajosuunnilta. Risteysalueille jätetään ryhmityskaistat, ja kadunvarren pysäköintipaikat säilyvät ennallaan.

käyttää noin 6,8 miljoonaa euroa, eli kaikkia liikkumismuotoja pyrimme kyllä tukemaan, Kaunismäki muistuttaa.

Jalkakäytävä

— Rakennustyöt vaikuttavat varmasti väliaikaisesti liikennejärjestelyihin Kirkkopuistikolla, mutta tiedotamme niistä tarkemmin ennen kuin työt alkavat, Kaunismäki lupaa.

Jalkakäytävä

Hietasaarenkatu

uu Matkakeskuksen pyöräparkkiin asennetaan

lisää runkolukittavia pyörätelineitä viimeistään vuonna 2020.

uu Reunakivien madaltamista jatketaan keskustaalueella lähivuosina. Työt aloitettiin vuonna 2018 keskustassa kirkon ympäristössä.

Museokatu

uu Tänä vuonna on tarkoitus aloittaa pyöräväylien suunnittelu myös Vaasanpuistikolle. Rakentamisen ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

PALOSAARI

ASUKASLEHTI 02/2019

9


KEHITTYVÄ VAASA

Uusi verkkopalvelu tutuksi

Asu ja elä –osiosta löytyvät Vaasan palvelut asukkaille.

Koe ja näe –osio esittelee asukkaille ja matkailijoille nähtävyyksiä, aktiviteetteja ja elämyksiä.

Työ ja koulutus –osio kertoo seudun opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Yritykset -osiosssa kerrotaan yritysten toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä palveluista sekä yritysten menestymisen mahdollistavia tekijöitä.

Tapahtumat –osiosta löytyvät kaikki tapahtumat ja tapahtuman järjestämiseen liittyvät tiedot.

Tietoa Vaasasta ja Vaasan seudusta kokoaa mm. esittelyt, seutufaktat, yhteystiedot sekä tiedot Vaasan kaupungin päätöksenteosta.

10

Vaasa, matkailu ja seutu yhteiseen verkkopalveluun

Tutu verkko stu p kehity alvelun sversio on osoitte essa beta.v aa anna p sa.fi ja alaute tta!

Tiina Salonen

Vaasan kaupunki, Visit Vaasa, Vaasan seutu ja Merenkurkun saaristo julkaisevat yhteisen verkkopalvelun syksyllä 2019. Sivustosta on jo nyt julkaistu kehitysversio, joka palvelee kesän matkailijoita ja antaa mahdollisuuden kerätä käyttäjiltä palautetta syksyn julkaisua varten.

V

aasan asukkaita, Vaasan seudun matkailijoita ja yrittäjiä palvellaan jatkossa yhden sivuston kautta osoitteessa vaasa.fi. Myös asiakkaille tutut osoitteet vaasanseutu. fi, visitvaasa.fi ja merenkurkku.fi toimivat edelleen. Uusi verkkopalvelu yhdistää nykyisten erillisten sivustojen sisällöt uuteen kokonaisuuteen. Lisäksi kaikki seudun tapahtumat löytyvät

tämän sivuston kautta. Uuden verkkopalvelun projektipäällikkö Tiina Salonen kertoo käyttäjämäärien kasvavan huomattavasti, kun käyttäjät ohjataan yhdelle sivustolle. — Parannamme kohder yhmiemme palvelua, kun kaikki tieto löytyy selkeästi yhdestä paikasta. Tiiviimmällä yhteistyöllä halutaan

vahvistaa Vaasan ja Vaasan seudun vetovoimaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, Salonen kertoo.

Sivuston kehitysversio on julkaistu Sivustosta on julkaistu kehitysversio, jonka sisältöjä täydennetään vielä. Julkaisun tarkoituksena on kerätä käyttäjiltä palautetta sivustosta syksyn julkaisua varten. — Voimme tehdä saatujen palautteiden perusteella muutoksia, jotta palvelusta tulee mahdollisimman hyvä, Salonen kertoo. — Meillä on ollut koko projektin ajan asukkaita, matkailijoita ja yrittäjiä testaamassa ja kommentoimassa toteutusta. Teemme tämän asiakkaita varten, Salonen jatkaa.


KULTTUURI JA TAPAHTUMAT

Tule mukaan Vaasan kesän tapahtumiin! Ulla Kalliokoski

Kesällä löytyy tapahtumia niin puutarhaharrastajille kuin nuorille ja vanhemmillekin musiikin diggareille. Strömsö kutsuu viherpeukaloita Puutarhan hoidosta innostuneita hemmotellaan, kun suosittu Strömsön puutarhailta järjestetään jälleen torstaina 6. kesäkuuta kello 16-20. Tapahtumassa voit tavata Strömsö-ohjelman puutarha-asiantuntijoita ja vierailla kotipuutarhureiden kirpputorilla tai vaikkapa kurkistaa huvilassa kulissien taakse. Paikalle pääsee kätevästi ilmaisilla ja ekologisilla biokaasubusseilla Vaasan kaupungintalolta. Tapahtuma on maksuton.

Lapsetkin pääsevät festaamaan Villan puistossa Musiikki täyttää Hietalahden Villan puiston viikko ennen juhannusta. Jo kolmatta kertaa järjestettävä FestiVilla -kaupunkifestivaali tuo perjantaina 14. kesäkuuta Vaasaan joukon eturivin artisteja. Festivaalilla esiintyvät The Rasmus, Ellips, Anssi Kela, Teleks ja Fredrik Furu. Lauantaina kello 11-13 valtaavat lapsiperheet Villan puiston Lasten Festeillä, joihin Vaasan kaupunki tarjoaa kaikille ilmaisen sisäänpääsyn. Festeillä viihdyttää kaksikielinen lastenmusiikkiyhtye Robin Hund & Hans Glada Orkester sekä räppääjä Japi Apina. Lasten Festien jälkeen festivaalialueella tekee paluun vanha tuttu vuosikymmenen takaa, nyt nimellä Rockperry ReLoad. Mukana ovat yhdysvaltalainen Skid Row, ruotsalaiset Hardcore Superstar, Backyard Babies ja Eclipse sekä kotimaiset Kotiteollisuus ja Sara.

The Rasmus

Korsholman Musiikkijuhlien teemana Sic Vita - Elämä Vanhasta ja uudesta kamarimusiikista voi tuttuun tapaan nauttia Korsholman Musiikkijuhlilla 25.7.1.8. noin 30 konsertissa ja yleisötilaisuudessa, joissa on jotain kaikille aisteille. Teemasäveltäjänä ja säveltäjävieraana on yksi kansainvälisesti esitetyimmistä suomalaisista säveltäjistä Lotta Wennäkoski. Musiikkijuhlilla saa kantaesityksensä Irma Rewellin muistoa kunnioittava kirkko-ooppera Elämänkuvat, jonka on säveltänyt Olli Kortekangas.

Vaasa Festival valloittaa jälleen Sisäsataman Sisäsatama muuttuu 26.-27. heinäkuuta yhdeksi isoksi festivaalialueeksi, jossa on tarjolla ruokaa, viiniä sekä esiintyjiä moneen makuun. Kahden päivän aikana lavalle nousevat Veronica Maggio, Apocalyptica, Alexander Rybak ja Vaasan kaupunginorkesteri, Dingo, Antti Ketonen, Neon2, Petra, Waltteri Torikka ja viihdeorkesteri, Samuli Edelman ja Orkestra Suora Lähetys, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani sekä Don Huonot.

Robin Hund & Hans Glada Orkester

Muista myös nämä!

uu TAITEIDEN YÖSSÄ torstaina 8.8. on tarjolla koko

perheelle mm. teatteria, performansseja, näyttelyitä, musiikkia ja tanssia.

uu VAASAN MARSSI 9.-11.8. kokoaa Vaasaan kävelyn ystäviä paristakymmenestä eri maasta.

ASUKASLEHTI 02/2019

11


KULTTUURI JA TAPAHTUMAT

Yksi iso asia, minkä vuoksi viihdyn Vaasassa, on meri ja luonto OIVA NUOJUA

12


Työ kaupunginteatterissa teki Oiva Nuojuasta vaasalaisen Kristiina Vaalasmaa

Sami Pulkkinen

Vaasan kaupunginteatterin näyttelijä Oiva Nuojua on tunnettu muun muassa Badding –rokkiin ja takaisin sekä Myrskyluodon Maija –musikaaleista. 27-vuotias Nuojua on alun perin kotoisin Oulusta, mutta muutti työn perässä Vaasaan viisi vuotta sitten. Mies asuu tällä hetkellä Vaasan keskustassa vaimonsa ja kahden koiransa kanssa. Alun perin Nuojuan oli tarkoitus tulla Vaasaan vain käymään vuodeksi, mutta vakituisen työsuhteen saatuaan huomasi hän eräänä päivänä olevansa vaasalainen.

O

IVA NUOJUA nauttii Vaasan kesäisestä tunnelmasta. Näyttelijän kesänviettoon kuuluu ennen kaikkea rentoa oleilua kiireisen arjen vastapainoksi. — Kesällä Vaasa on mielestäni parhaimmillaan. Tuntuu, että kaikki ovat jossakin mökeillä ja kaikilla on täällä mökki. Itselläni kun ei ole, niin keskustassa saattaa olla hiljaisempaa ja voi mennä piknikille tai pelailemaan johonkin puistoon rauhassa. Teatterin arki on hektistä, kun on vain yksi vapaapäivä viikossa. Harvemmin oikein pääsee mihinkään. Kesällä pitää tavallaan ottaa se takaisin, Nuojua tuumaa.

Yksin viihtyvä kalamies Nuojualle meri on tärkeä elementti. Mies on tottunut Oulussa meren läheisyyteen, ja paljastaa olevansa innokas vapaa-ajan kalastaja. — Yksi iso asia, minkä vuoksi viihdyn Vaasassa, on meri ja luonto, mistä nautin ihan hirveästi. Käyn paljon kalassa, ja täällä on parhaat kalastuspaikat koko Suomessa. Tapaan kalastaa paikoissa, missä ei ole muita ihmisiä. Tykkään mennä ulkosaaristoon, missä ei välttämättä ole edes mökkejä, valaisee Nuojua. Vaikka Nuojuan työhön kuuluu esilläolo satojen

ihmisten edessä, ei mies vapaa-ajallaan välitä väenpaljoudesta. Luonto ja hiljaisuus tarjoavat hyvää vastapainoa näyttelijäntyölle. — Pidän rauhallisuudesta ja hiljaisuudesta todella paljon, ja nautin olla omissa oloissani. Tykkään siitä, ettei lenkillä tule ketään vastaan. Se voi kuulostaa oudolta, kun on tällaisessa työssä, missä ollaan esillä monen sadan ihmisen edessä joka ilta, Nuojua hymyilee.

Kaksikielisyyttä opettelemassa Vaasaan Nuojuan toi päärooli Badding-musikaalissa vuonna 2014. Suomenkielisillä alueilla koko ikänsä eläneelle Nuojualle Vaasan kaksikielisyys oli aluksi suuri ihmetyksen aihe. — En ollut tottunut kaksikielisyyteen yhtään. Se on edelleenkin hieman outo juttu. Ensimmäisen kerran kun menin kauppaan ja kassan täti puhui minulle sekä suomeksi että ruotsiksi, olin että ”what”! Aion kuitenkin tehdä töitä tämän eteen. Tavoitteeni olisi, että pystyisin puhumaan ihmisten kanssa molemmilla kielillä, Nuojua suunnittelee. Musikaaleista tunnettu mies valmistautuu rooleihin pitämällä itsensä fyysisesti hyvässä kunnossa.

Lopullinen taika syntyy kuitenkin vuorovaikutuksessa ohjaajan ja näyttelijöiden kanssa. — Harrastan monipuolisesti liikuntaa. Kesälläkin pitää käydä lenkillä, ettei ihan röpsähdä! Baddingissa tein myös paljon taustatyötä; luin henkilöstä, katsoin haastatteluja ja keikkoja ja kuuntelin musiikkia. Sain poimittua sieltä niitä asioita. Olemassa olleesta henkilöstä löytyy jo valmiiksi tietoa, millainen henkilö on oikeasti ollut. Fiktiota tehdessä lopputulos on oikeastaan siitä kiinni, mitä lavalla syntyy ohjaajan ja muiden näyttelijöiden kanssa, summaa Nuojua.

Sukellus naisten helmoihin Syksyllä Nuojua vaihtaa virvelin hameisiin ja korkokenkiin. Mies näyttelee yhtä pääroolia musikaalissa Sugar –Piukat paikat, joka saa ensi-iltansa syyskuussa. Nuojua povaa Sugarista Vaasan kaupunginteatterin kaikkien aikojen hauskinta esitystä. — Odotan, että Sugarista tulee hauskin esitys, mitä Vaasan kaupunginteatterissa on tehty. Meillä on hauskaa harjoitellessa, joten toivon, että yleisölläkin on hauskaa, kun he tulevat esitystä katsomaan. Sehän on sellainen hyvän mielen hassuttelu, Nuojua kertoo. Nuojualla on edessään yksi uransa kovimmista haasteista, sillä Sugar-musikaalissa Nuojuan roolihahmo on mies, jonka pitää esittää naista. — En ole aiemmin tehnyt sellaista. Aluksi pelkkä korkokengillä kävely tuntui mahdottomalta. Siitä pitäisi päästä sellaiseen pisteeseen, että on vakuuttava, ja pystyy tanssimaankin korkokengissä. Kyllä se minua vähän jännittää! Täytyy tarkkailla kesän aikana naisia, että pääsee rooliin sisään. Pitää varmaan kulkea koko kesä kaupungilla korkokengissä, toteaa Nuojua pilke silmäkulmassa.

ASUKASLEHTI 02/2019

13


KEHITTYVÄ VAASA

Hiilineutraali Vaasa 2035 toteutuu yhteistyöllä Raisa Huttunen

Katja Lösönen

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunkina sitoutunut toimimaan esimerkillisenä kestävän kehityksen edistäjänä. Päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen näkyvät kaupungin päätöksenteossa, mutta mitä jokainen vaasalainen voi tehdä oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi? 14

V

aasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteena on, että Vaasa on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. Energia- ja ilmasto-ohjelmaa toteutetaan niin päätöksenteossa, suunnittelutyössä kuin konkreettisina tekoinakin. Energia- ja ilmasto-ohjelmaan kuuluu myös kaupungin henkilöstön ja kuntalaisten osallistaminen mukaan hiilineutraalin Vaasan rakentamiseen. — Jokainen kuntalainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa kaupungin hiilijalanjälkeen, esimerkiksi suosimalla joukkoliikennettä yksityisautoilun sijaan tai pyöräilemällä ja kävelemällä lyhyet matkat. Kaupunki pyrkii omalla toiminnallaan helpottamaan ympäristöystävällisten valintojen tekemistä, Vaasan kaupungin kehittämispäällikkö Maija Alasalmi kertoo. Vaasan kaupunki teki historiaa ottamalla ensimmäisenä Suomessa käyttöön biokaasubussit paikallisliikenteessä. Bussit ovat vaikuttaneet positiivisesti myös Vaasan ilmanlaatuun. Käyttöönoton myötä hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet. Myös kevyenliikenteen olosuhteita edistetään Vaasassa. Ympäri kaupunkia on pystytetty pyöräilymittareita, joiden avulla seurataan pyöräilymäärien kehitystä ja tehdään pyöräilyä näkyväksi katukuvassa. Joulukuussa 2018 Vaasalle myönnettiin valtionavustusta uuden pyöräilyväylän rakentamiseen Kirkkopuistikolle. — Kuntalaisia on otettu mukaan päätöksentekoon muun muassa verkkokyselyiden avulla. Syksyllä 2018 järjestettiin pyöräilykysely ja alkuvuodesta 2019


kartoitettiin kaupunkilaisten mielipiteitä kävelykeskustan kehittämisestä, kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso kertoo. Myös kaupungin henkilökuntaa kannustetaan ympäristöystävällisiin tekoihin. Kaupungin yksiköihin on tilattu yhteiskäytössä olevia polkupyöriä, joita työntekijät voivat käyttää esimerkiksi kokousmatkoihin. Marraskuussa 2018 Vaasan kaupungin henkilöstöruokala Annin Herkussa järjestettiin kasvisruokakokeilu.

Jokainen voi vaikuttaa Stormossen, Vaasan Sähkö ja Vaasan Vesi tarjoavat neuvontaa ja lisätietoa omaan toimintaansa liittyvissä asioissa. Stormossen teetti syksyllä 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksen toimialueellaan asuville kuluttajille. Tutkimuksesta selvisi, että biojätteen lajittelu on yleistynyt 18 % vuodesta 2016. Biojätteestä tehdään Stormossenilla biokaasua autoille ja lämmitykseen sekä kompostimultaa. — Mitä vähemmän jätettä tulee, sitä parempi ilmaston kannalta. Lajittelemalla biojätteet saadaan lisää ympäristöystävällistä polttoainetta joukkoliikenteen ja muun liikenteen käyttöön, Stormossenin viestintäpäällikkö Nina Lindman kertoo. Myös Vaasan Vedeltä muistutetaan lajittelun tärkeydestä.

— Ruoantähteitä ei kannata huuhdella viemäriin eikä keiton tai maidon loppujakaan laittaa wc-pönttöön. Ruoantähteistä erityisesti rasvat tukkivat viemäreitä, nostavat jätevesikustannuksia ja ovat energistä herkkua rotille, Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry muistuttaa. Vaasan Vesi tarjoaa verkkosivuillaan tietoa vuotovedestä aiheutuvista kustannuksista ja vedensäästövinkeistä. Tiesitkö, että keskiverto vaasalainen käyttää kotonaan päivittäin 129 litraa vettä?

Sähkön myynnissä Vaasan Sähkön päästöttömän tuotannon osuus ylsi noin 70 % vuonna 2018. Myydystä sähköenergiasta 11 % oli tuulisähköä. — Helppo ilmastoteko on myös ottaa käyttöön e-lasku paperisen laskun sijasta, Jussila vinkkaa. Vaasan Sähkön verkkopalvelujen avulla voi seurata oman kodin energiankulutusta ja selvittää mahdolliset sähkösyöpöt kodin sähkölaitteista.

— Omaa vedenkulutustaan voi seurata esimerkiksi vesimittareiden avulla. Aika ajoin on hyvä tarkistaa myös vesilaitteiden kunto ja korjauttaa tippuvat vesihanat tai muut rikkinäiset laitteet. Jo pienessä wc-säiliön vuodossa voi kulua jopa 30 litraa vettä tunnissa, Hyry kertoo. Tarkkailemalla kodin energiankulutusta ja suosimalla ympäristöystävällisiä energiamuotoja voi niin ikään pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Vaasan Sähkö on panostanut tuulivoimaan ja kaikki yrityksen tuotteet on mahdollista tilata tuulivoimalla tuotettuina. — Tuulivoima on yksi puhtaimmista energiamuodoista. Valitsemalla tuulisähkön ei ainoastaan vaikuta omaan hiilijalanjälkeensä, vaan osallistuu myös uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen koko Suomessa, kertoo Vaasan Sähkön viestintäpäällikkö Mikaela Jussila.

Lue lisää:

www.vaasa.fi/kestava-kehitys www.stormossen.fi www.vaasansahko.fi www.vaasanvesi.fi

Vinkkejä ympäristöystävälliseen elämään:

Lajittele jätteet

Suosi ympäristöystävällisiä liikennemuotoja

Osta käytettyä

Osta lähituotettua

Syö enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa

Vältä ruokahävikkiä

Vältä kertakäyttötuotteita

Ole esikuva muille tekemällä jotain ympärillä olevista!

Seuraa oman kodin veden- ja sähkönkulutusta

Käytä vettä ja sähköä kohtuullisesti

Suosi uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja lämpöä

Korjaa vialliset vesi- ja sähkölaitteet

Matkustele lähiseudulla ja vähennä lentämistä

Hallitse huonelämpötiloja: laskemalla huonelämpötilaa 1 asteella, voi säästää jopa 5 % lämmityskuluissa

ASUKASLEHTI 02/2019

15


HYVINVOINTI Meille on tärkeää tehdä tätä työtä ihmisläheisesti ja empatiaa osoittaen, kertovat Horisontin Fanny Lagus, Leena Kotamäki-Partanen ja Jaana Kurki.

Ihminen ihmiselle – Horisontissa autetaan kohti mielekästä elämää Johanna Jussila

Jukka Vähälummukka

Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti antaa matalan kynnyksen apua elämänkriiseihin, mielenterveyteen ja riippuvuusongelmiin. Palvelut ovat ilmaisia ja apua saa nopeasti.

P

sykiatriaan erikoistuva lääkäri Fanny Lagus muistuttaa, että psyykkisen hyvinvoinnin hoitaminen on yhtä tärkeää kuin fyysisen kunnon ylläpitäminen.

— Psyykkisiä sairauksia ei tarvitse hävetä. Tehtäväni on tunnistaa mielenterveyden sairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja antaa tutkittua, näyttöön perustuvaa hoitoa. Teen myös lausuntoja Kelan tukemaan psykoterapiaan, kertoo Lagus työstään. Häpeän ja yhteydenoton kynnyksen mataloittamiseksi avoin vuorovaikutus on tärkeää, sillä mielenterveysasiat koskettavat

16


suoraan tai välillisesti meitä kaikkia. Tilanteet vaihtelevat suuresti, siksi yhtä kaikille sopivaa ohjetta tai tapaa selviytyä ei ole.

Päihteistä luopuminen antaa tilaa uusille mahdollisuuksille

Omat arvot ja vahvuudet esille

Oman sairautensa kanssa on mahdollista oppia elämään ja saada oireet hallintaan. Esimerkiksi päihderiippuvainen nuori voi pitkäaikaisen kuntoutuksen jälkeen siirtyä kohti työelämää kuntouttavan työtoiminnan kautta. Arki alkaa täyttyä tavallisista asioista ja elämään avautuu uusia mahdollisuuksia.

— Työssämme saamme kulkea asiakkaiden rinnalla. On tärkeää oppia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. Ihmisinä meistä jokainen on vaillinainen, sanoo Horisontin johtava ohjaaja Jaana Kurki. — Omia arvojaan voi opetella tunnistamaan sekä vahvistamaan. Hyvä arki koostuu mielekkäistä asioista, joissa kokee olevansa hyvä. Koskaan ei ole liian myöhäistä pysähtyä pohtimaan oman elämänsä merkityksellisyyttä, kannustaa Horisontin sairaanhoitaja Leena Kotamäki-Partanen.

On tärkeää tulla nähdyksi ja kohdatuksi sellaisena kuin on JAANA KURKI

Kotamäki-Partanen on tehnyt kymmenien vuosien työuran mielenterveysalalla, sillä hänellä on aito kiinnostus ihmisten tarinoita ja mielenterveysongelmia kohtaan sekä vahva halu auttaa. Elämän ja sen ongelmien monimutkaisuudesta huolimatta ratkaisut tuntuvat löytyvän yksinkertaisista asioista.

Lasten kesävinkit yhdessäoloon Sari Pukkinen • Merja Huttunen-Metsi

— Olen saanut jakaa paljon iloisia asioita asiakkaiden elämässä vaikeuksista ja sairauksista huolimatta. Kuinka etuoikeutettua tämä työ onkaan, toteaa Kurki kiitollisena.

Ammatilliseen osaamiseen ja yhteistyöhön panostetaan Horisontissa on panostettu henkilökunnan monipuoliseen koulutukseen, kuten lyhytterapeuttiseen osaamiseen. Kaikki asiakkaat eivät tarvitse pitkää hoitojaksoa, vaan voivat saada avun nopeasti. — Henkilöstö koostuu kokeneista, pitkän työuran ammattilaisista. Horisontissa työskentelee psykiatri, psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä, päihdehuollon ylilääkäri, psykologi, sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia, ohjaaja, osastonsihteeri ja vahtimestari. Olen todella kiitollinen, että saan tehdä töitä näiden henkilöiden kanssa, hymyilee Kurki. — Teemme myös todella paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yksi tuoreimmista on yhteistyö kaupungin sosiaalityöntekijöiden kanssa. Horisontin työntekijä menee mukaan sosiaalityöntekijän asiakastapaamiseen kertomaan palveluistamme, jotta Horisonttiin olisi helpompi tulla, kertoo Kurki.

PROJEKTITYÖNTEKIJÄ Sari Pukkinen ja toiminnanohjaaja Merja Huttunen-Metsi työskentelevät Vaasan kaupungin ehkäisevässä päihdetyössä, jossa työtä tehdään myös lasten ja nuorten kanssa. Sari ja Merja ovat saaneet hyviä kesävinkkejä lapsilta aikuisille kesänviettoon. — Vastaukset komppaavat hyvin kouluterveyskyselyn tuloksia. Lapset kaipaavat ennen kaikkea yhteistä aikaa vanhempiensa kanssa, kertoo Pukkinen. Kesävinkeistä huomaa, että lapset ovat hyvin viisaita ja löytävät oleellisimmat asiat. — Lapset toivovat aikuisille vähemmän työntekoa ja kännykällä olemista, paljon rentoutumista, luonnossa vietettyä aikaa ja aikaa läheisten kanssa, kuvailee Huttunen-Metsi. Lapsille on tärkeää, että aikuiset muistavat pitää huolta itsestään kesän aikana. Tämä heijastuu suoraan lasten hyvinvointiin. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena onkin edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä päihteettömiä elintapoja kaikille ikään katsomatta.

Lasten kesävinkit – nappaa omasi: uu Älä käy töissä uu Ei kannata olla kännykällä uu Ei kannata olla sisällä – vaan paljon ulkona lähimmäisten kanssa

Yli 25-vuotiaat vaasalaiset ja sopimuskuntien Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri asukkaat voivat tulla meille asiakkaaksi:

uu VARAAMALLA AJAN ma-pe klo 10-12 puh. 06 325 2800 uu täyttämällä YHTEYDENOTTOLOMAKKEEN verkkosivuilla uu TULEMALLA SUORAAN meille os. Vaasanpuistikko 20 B, 2. krs uu HORISONTTI ON AVOINNA ma klo 8-17, ti –to klo 8-16 ja pe klo 8-15. Lue lisää:

www.vaasa.fi/horisontti

uu Syö terveellisesti ja juo vettä uu Valokuvaa esimerkiksi lintuja uu Luonnon ääniä voi mennä kuuntelemaan uu Voi mennä metsään, poimia marjoja tai sieniä uu Vanhemmat voivat viettää enemmän aikaa lapsen kanssa

uu Vanhemmat voivat liikkua enemmän, mennä esimerkiksi pienelle kävelylle

uu Voi mennä telttailemaan uu Mennä eväsretkelle uu Käydä esimerkiksi uimassa,

syömässä jätskiä tai kalastamassa

uu Mökillä voi halutessaan käydä, jos sellainen on

ASUKASLEHTI 02/2019

17


LIIKENNE

VAAKA valittiin Korsholmanpuistikon siltakilpailun voittajaksi Raisa Huttunen

Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit • Mikael Matikainen

Vaasan kaupunki järjesti kilpailun Korsholmanpuistikon sillan suunnittelusta kesä-lokakuussa 2018. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna ilmoittautuneiden joukosta valituille työryhmille. Kilpailun voitti Sweco Rakennetekniikka Oy kilpailutyöllään VAAKA. Sillan valotaide ilmentää reaaliajassa Vaasan kaupungin energiankäyttöä ja ilmanlaatua.

18


K

ilpailun tavoitteena oli luoda junaradan ylittävästä sillasta maamerkki, joka kuvastaa keskustan laajenemista pohjoiseen ja ilmentää ”hyppyä yli radan”, antaen ilmettä radan varren uudelle asuinalueelle sekä koko Etelä-Klemettilälle.

Pertti Kaista (vas.), Anssi Jussila, Sami Noponen, Timo Heloaro, Tom Cederqvist ja Johannes Laiho esittelivät työtään voittajajoukkueen julkistustilaisuudessa.

— Kilpailun tavoitteena oli hieman enemmän kuin vain väylä radan yli. Suunnitteluryhmässä piti näin ollen olla mukana myös taiteilija rakennusinsinöörin, arkkitehdin ja geoteknisen suunnittelijan lisäksi, kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso kertoo. Mukaan kilpailuun ilmoittautui kymmenen ryhmää, joista kolme kutsuttiin laatimaan omat ehdotuksensa sillan toteutuksesta. Kutsutut ryhmät olivat Sweco Rakennetekniikka Oy, Sitowise Oy ja WSP Finland Oy. Kaikille kilpailuun kutsutuille ja ehdotuksensa jättäneille ryhmille maksettiin 20 000 euron palkkio.

Kilpailutyöt oli toteutettu huolella Kilpailuehdotusten arvioinnissa tärkeimpinä ominaisuuksina tarkasteltiin sillan soveltuvuutta paikkaan ja kaupunkikuvaan, sillan teknistaloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja rakenteiden luontevaa käyttöä osana kaupunkikuvallista ilmaisua. Kilpailutöitä arvioi palkintolautakunta, jonka mukaan kaikki kilpailutyöt olivat korkeatasoisia. — Kilpailun tavoitteisiin oli perehdytty kiitettävästi. Alueen identiteetti sekä sillan ydinajatus alueiden yhdistäjänä ja ”hyppynä yli radan” oli otettu hyvin huomioon kilpailutöissä, teknisen toimen johtaja Markku Järvelä kertoo. Kokonaisarvioinnin perusteella palkintolautakunta päätti valita kilpailun voittajaksi Sweco Rakennetekniikka Oy:n työn VAAKA. Toiselle ja kolmannelle sijalle valittiin WSP Finland Oy:n Venda ja Sitowise Oy:n Rannikko. Voittajatyön julkistustilaisuudessa palkintolautakunnan jäsenet, lupa-arkkitehti Juha Jääskeläinen ja DI Lauri Salokangas (RIL ry) kehuivat voittajatyön näyttävää ulkomuotoa, valaistusta ja liikennesuunnittelua. — VAAKA on näyttävä teräksinen kaarisilta, jonka pääkannattimet, kaksi parabeelin muotoista kaarta kuvastavat komeasti hyppyä radan yli. Aavistuksen verran vaakatasossa oleva sillan kansi luo dynaamisen vaikutelman ja ajoradan linjaus mukailee Korsholmanpuistikon muotoa. Valaistus on mietitty hyvin, ja siinä on otettu huomioon kolme eri valoluonnetta: ajoliikenteen funktionaalinen valaistus, valotaide ja sillan alitus sekä kaarien valaistus, Jääskeläinen kuvailee. Sillan rakenne ja tilallinen ajattelu saivat niin ikään kiitosta palkintolautakunnalta. — Yli 50 metriä pitkän sillan rakenteellinen

Lue lisää: www.vaasa.fi/siltakilpailu

suunnittelu on haastava työ ja voittajajoukkueen ehdotus antaa hyvän pohjan jatkosuunnittelulle. Tilallinen ajattelu näkyy työssä. Leveät pyöräily- ja jalankulkuväylät on erotettu selkeästi ajoradasta, mikä tekee väylästä turvallisen. Myös esteettömään näkyvyyteen sillan kannelta on kiinnitetty huomiota. Sillan ylittäminen tulee olemaan hieno kokemus, kertoo Salokangas.

Voittajan kanssa jatketaan sillan suunnittelua Voittajatyön toteuttivat yhteistyössä Sweco rakennetekniikka, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit, Lighting Design Collective sekä Sipti Consulting. Kilpailutyöryhmän vetäjänä ja pääsuunnittelijana toimi rakennusinsinööri Timo Heloaro. — Kutsuin kasaan tutun työryhmän, jolla on aikaisempaa kilpailukokemusta muun muassa Turun kaupungin järjestämästä Logomon siltakilpailusta. Siltakilpailu tarjoaa arkkitehtuurin ja rakennesuunnittelun kannalta puhtaan ”keissin”, jolloin voi keskittyä tekemään kaiken niin hyvin kuin pystyy. Haluaisin kiittää Vaasan kaupunkia haastavasta ja mielenkiintoisesta kilpailusta, Heloaro kertoo.

Heloaron lisäksi työryhmässä mukana olivat tekniikan lisensiaatti Sami Noponen, diplomi-insinööri Antti Jussila, diplomi-insinööri Pertti Kaista, arkkitehti Tom Cederqvist, arkkitehti Johannes Laiho, rakennusinsinööri Teemu Rahikainen, valaistussuunnittelija Tapio Rosenius sekä medianomi Jari Vuorinen. — Haastavinta suunnittelutyössä oli tasapainon löytäminen kaupunkikuvan, toimivuuden ja toteutuksen välillä. Kävimme läpi lukuisia eri vaihtoehtoja ja lopulta päädyimme koko työryhmän mielestä parhaaseen vaihtoehtoon, Laiho kuvailee. Voittanut työryhmä jatkaa sillan suunnittelua yhteistyössä Vaasan kaupungin teknisen toimen kanssa. Sillan toteutus etenee Etelä-Klemettilän kaavoituksen rinnalla.

ASUKASLEHTI 02/2019

19


20

BRIEFLY IN ENGLISH

Horizon helps to make a meaningful life

T

he Horizon (Horisontti) Centre for Mental Health and Dependence provides low-threshold help for life crises, mental health and addiction problems. Services are free and help is available quickly. Caring for mental well-being is as important as maintaining physical fitness. It is possible to learn to live with your own illness and get your symptoms under control. — The Horizon staff is made up of experienced professionals, such as psychiatrists, specialist doctors, drug addiction specialists, psychologists,

nurses and social workers, says Horizon Director Jaana Kurki. Vaasa residents over the age of 25, as well as residents of contract municipalities, can become Horizon customers by

uu reserving a time Mon-Fri 10-12, tel. 06 325 2800 uu filling out the contact form on the website uu coming directly to us at Vaasanpuistikko 20 B, 2nd floor

uu Horizon is open on Mon 8-17, Tues-Thurs 8-16 and Fri 8-15.

Carbon neutral Vaasa 2035 will be created through co-operation

A

s a Nordic energy capital, Vaasa is committed to acting as an exemplary promoter of sustainable development. The goal of Vaasa’s energy and climate programme is to make the city carbon neutral by 2035.

Original: Johanna Jussila • Translation: Paul Wilkinson Jukka Vähälummukka

This will soon get you on your bike!

T

his summer, Vaasa’s first one-way cycle lanes will be built along Kirkkopuistikko (Church Avenue). The cycle lanes, which will run between Hovioikeudenpuistikko (Court of Appeal Avenue) and Museokatu (Museum Street), will greatly improve the safety of all forms of traffic on Kirkkopuistikko.

Ready in November The building work will be done on one side of the avenue at a time as the water pipes are replaced. The building work will

temporarily affect the traffic arrangements in Kirkkopuistikko. One of the two car lanes on each side of Kirkkopuistikko will be used to create the cycle lanes. The lanes at the junction areas will remain as before, and the parking spaces on the street side will be unchanged. Vaasa has received state investment support of 238 230 euros for the new Kirkkopuistikko cycle lanes. The city’s own investment for the project is about 240 000 euros.

Everyone can take part — Every resident can help to reduce the city’s carbon footprint in their own way, by favouring public transport instead of using a car, for example, or by cycling and walking on short trips. Through its

own actions, the city aims to facilitate the making of environmentally-friendly choices, says Vaasa City’s Development Manager Maija Alasalmi. Vaasa City made history by introducing biogas buses to local traffic in Finland. Carbon dioxide emissions have been reduced through the introduction. Light traffic conditions are also being promoted in Vaasa. Bicycle meters have been set up around the city to track the development of cycling volumes.

uu www.vaasa.fi/en/vaasa-nordic-energy-capital

Vaasa City, Visit Vaasa and Vaasa Region will share a common online service

V

aasa City, Visit Vaasa, Vaasa Region and the Kvarken World Heritage Association will launch a joint web service in September 2019. A so-called development version of the site was published in May, which will serve summer tourists and allow developers to gather feedback for the autumn release.

— Based on the feedback we receive, we will continue to make changes to ensure the service becomes as good as possible. Throughout the project we have had residents, tourists and entrepreneurs testing the

implementation. We do this for our customers, says Project Manager Tiina Salonen from Vaasa City. In the future, residents of Vaasa, tourists and entrepreneurs in the Vaasa region will be served through one site at vaasa.fi. The new web service combines the content of existing separate sites into a common site. In addition, all regional events can be found through this site. Addresses familiar to customers, i.e. vaasanseutu.fi, visitvaasa.fi and merenkurkku. fi, will continue to operate as before.


POIMINTOJA TAPAHTUMISTA • PLOCK BLAND EVENEMANG toukokuu – syyskuu 2019 • maj – september 2019

TOUKOKUU • MAJ

ELOKUU • AUGUSTI

15.3.–8.9. Taiteen aakkosia – Teoksia Frithjof Tikanojan kokoelmasta Konstens ABC – Verk ur Frithjof Tikanojas samling Tikanojan taidekoti / Tikanojas konsthem

3.6.-1.8. Puistojumpat – Parkgympa 6.6. Strömsön puutarhailta Trädgårdskväll på Strömsö

9.–11.8 Vaasan Marssi kävelytapahtuma - vandringsevenemang

14. –15.6.

26. –27.7.

Festivilla

Vaasa Festival

Villa Sandviken festivilla.fi

Sisäsatama / Inre hamnen vaasafestival.fi

6.6.–20.10. Meri vie, meri tuo Havet tar, havet ger -näyttely / utställning Pohjanmaan museo / Österbottens museum 8.6. Kalastuksen Päivä – Fiskets Dag Sisäsatama / Inre hamnen 14. –15.6. Festivilla -festivaali -festival Villa Sandviken

Haku V aasaopist Arbikse on ja n kur ALKAA sseille 15.8. Anmäla n till ku rser vid Vas a Arbis och Va asa-o INLEDS pisto 15.8

SYYSKUU • SEPTEMBER 25.7.–1.8.

8.8.

Korsholman musiikkijuhlat Musikfestspelen Korsholm

Taiteiden yö Konstens Natt

korsholmmusicfestival.fi

vaasa.fi/taiteiden-yo vaasa.fi/sv/konstens-natt

15.6. Rockperry Reload Hietalahti / Sandviken 15.6.–6.10. Hans Rosenström: No land is an Island Kuntsin modernin taiteen museo Kuntsi museum för modern konst

26. –27.8. Köpingin markkinat

17.6. Veikkausliiga: VPS – KUPS Elisa Stadion

5.–7.7. Wasa Footballcup

21.–22.6. Lisää Löylyä Festival 2019 WS Arena

22. –27.7. Street Food Fiesta Vaasan tori / Vasa torg

6–7.9. Vaasan silakka- ja siikamarkkinat Vasa strömmings- och sikmarknad Sisäsatama / Inre hamnen 7.9. Vaasa Juhlamaraton

HEINÄKUU • JULI 5.7. Hairspray-musikaali, ensi-ilta Scandic Waskian ranta, Vaskiluoto

4.9. Vaasa Campus Festival Vaasan tori / Vasa torg

25.7.–1.8. Korsholman musiikkijuhlat Musikfestspelen Korsholm Vaasa ja Mustasaari / Vasa och Korsholm

14.9. SUGAR – Piukat paikat ensi-ilta / premiär Vaasan kaupunginteatteri

26. –27.7. Vaasa Festival Sisäsatama / Inre hamnen

21.9. Spelman på taket premiär / ensi-ilta Wasa Teater

20

KESÄKUU • JUNI

8.8. Taiteiden yö – Konstens Natt