Page 1

VÄRT ATT VETA 2017

www.vasa.fi


Vasa ~ Värt att veta 2017 Allmänt����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 - stadens ledning���������������������������������������������������������������������������������������������������������5 - budget���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 Befolkning�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 Näringsstruktur���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Stadens affärsverksamhet���������������������������������������������������������������������������������12 Boende och byggande��������������������������������������������������������������������������������������������16 Social- och hälsovårdsservice���������������������������������������������������������������������������19 Småbarnsfostran�����������������������������������������������������������������������������������������������������25 Utbildning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Kultur�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 Fritid�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Trafik������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 46


Bild: Mikael Matikainen

VASA STAD MEDBORGARINFO PB 3 (Biblioteksgatan 13) 65101 VASA www.vasa.fi Pärm bild: Katja Lösönen Layout: Mikael Matikainen Vasa stads Grafiska tjänster


Bild: Katja Lösönen

ALLMÄN INFORMATION Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. Energin, ett bra sysselsättningsläge och lyckliga människor gör att man vill komma hit och stanna här. Bland stadens 67.620 invånare finns hundra olika nationaliteter. Tvåspråkigheten syns i vardagen. I det över 400-åriga Vasa möts historia och nutid, kultur och natur, köpcenter och saluhall. Staden är också en port till Finlands enda naturarvsobjekt – Kvarkens skärgård. Växande företagsområden, utveckling av logistiken samt innovationer och samarbete skapar en grund för framtidens Vasa. ●●

●●

●●

4

Areal 31.12.2016������������������������������������������������������������������������������574 km² »» landareal�������������������������������������������������������������������������������������364 km² »» vattenområde��������������������������������������������������������������������������� 210 km² Strandlinjens längd������������������������������������������������������������������������473 km »» fastlandsstrand���������������������������������������������������������������������������80 km »» skärgårdsstrand�������������������������������������������������������������������������313 km »» sjö- och älvstrand�����������������������������������������������������������������������80 km Detaljplanerat område 31.12.2016��������������������������������������� 4 704 ha


Stadsfullmäktige och kommunalvalet 2017 59 medlemmar, ordförande Joakim Strand (SFP). 1:a vice ordförande Anne-Marie Viinamäki (Saml.), 2:a vice ordförande Jukka Mäkynen (Sannf.). Parti

SFP SDP Saml. Sannfinl. De Gröna Vänst. Cent. KD Övriga Sammanl.

Platser 18 13 10 6 4 4 2 2 59

Kvinnor 8 7 6 1 4 3 2 0 31

Män 10 6 4 5 0 1 0 2 28

Röstetal 9 631 6 799 5 132 3 201 2 537 2 085 1 527 1 385 401 32 698

Stadsstyrelsen

11 medlemmar, ordförande Kim Berg (SDP). Platsfördelning: SFP 4 (Hans Frantz, Johan Kullas, Anne Salovaara-Kero, Barbro Kloo), SDP 2 (Kim Berg, Pirjo Andrejeff), Saml. 2 (Marko Heinonen, Raija Kujanpää), Sannf. 1 (Mauri Ollila), Gröna 1 (Laura Ala-Kokko), Vänst. 1 (Harri Moisio). Stadsdirektör: �������������������������������������������������������������������������� Tomas Häyry Sektordirektörer: Markku Järvelä�������������������������������������������������������������������teknisk direktör Christina Knookala������������������������������������������������������ bildningsdirektör Jukka Kentala���������������������������������������������� vård- och omsorgsdirektör

VÄRT ATT VETA 2017

5


Bild: Katja Lösönen

Budget

2016 (bokslut)..............2017 (budget) (inklusive affärsverken) (1.000 euro)���������������������(1.000 euro) ●● Verksamhetsbidrag 376.416���������������������������� 366.700 ●● Skatteinkomster 283.863������������������������������ 280.571 ●● Statsandelar 107.627������������������������������105.598 ●● Årsbidrag 27.284���������������������������������31.203 ●● Investeringar (netto) 35.622������������������������������� 30.288 ●● Investeringarnas inkomstfinansiering, % 73,1�������������������������������������� 74,5 ●● Lånebelopp, €/invånare 3.941���������������������������������� 3.836

Kommunalbeskattning 2016 (bokslut)�������2017 (budget) ●● ●● ●● ●●

6

Kommunalskatt 20,0% 232.484�������������������������������228.571 Andel av samfundsskatten 31.309�������������������������������� 31.880 Fastighetsskatt 20.068���������������������������������20.120 Totalt 280.571����������������������� 283.863


BEFOLKNING Folkmängden Invånarantal Finskspråkiga Svenskspråkiga Övriga språk Kvinnor Män

Folkmängden enligt ålder 0-6 år 7-15 år 16-24 år 25-64år 65- år Sammanlagt

31.12.2015 67.619 46.971 15.291 5.357 33.821 33.798

%

31.12.2016

%

69,5 22,6 7,9 50,0 50,0

67.620 46.742 15.416 5.462 33.770 33.850

69,1 22,8 8,1 50,0 50,0

31.12.2015

%

31.12.2016

%

5.186 6.368 9.479 33.929 12.657

7,7 9,4 14,0 50,2 18,7

5.110 6.391 9.411 33.822 12.886

7,5 9,5 13,9 50,0 19,1

67.619

100

67.620

Språk 31.12.2016

100

Ålder 31.12.2016

8,1%

19,1%

7,5% 9,5%

22,8% 13,9%

69,1% 50% Finskspråkiga Svenskspråkiga Övriga språk

0-6 år 7-15 år 16-24 år 25-64 år 65- år

VÄRT ATT VETA 2017

7


Befolkningsförändring............... 2014.............2015����������2016

Födda................................................................ 755................752�������������703 Avlidna..............................................................610............... 558������������594 ●● Födelseöverskott....................................+145.............+194���������� +109 ●● Invandring (netto)...................................+432..............+314�����������+158 ●● Flyttning mellan kommuner (netto).+85............. +107������������-261 ●● Korrigering av befolkningsantal..........-18...............+44�����������������-5 Befolkningsförändring........................+644......... +654��������������+1 ●● ●●

Utbildningsnivå................ 2014........................ 2015������������������� ●● ●●

15 år fyllda personer............ 56.148......83,0% 56.742����83,9% Personer som avlagt examen......................... 41.411........73,4% 42.117�������73,2% »» mellanstadiet.................... 22.402.....39,9% 22.756�����40,1% »» högskolenivå..................... 19.009.....33,9% 19.361������ 34,1%

8 Bild: Katja Lösönen


NÄRINGSSTRUKTUR Arbetskraft och arbetsplatser

Arbetsplatser enligt näringsgrenar 31.12.2014 Näringsgren

2009 %

2010 %

2011 %

2012 %

Samhällsservice

11 826 32,2

12 239 12 437 32,7 32,7

12 540 12 370 33,0 32,7

12 200 32,8

Tillverkning

8 743 23,8

8 695 23,3

8 856 23,3

8 862 23,3

8 728 23,1

8 317 22,4

Handel, transport och inkvarteringstjänster

5 895 16,1

5 796 15,5

5 910 15,5

5 854 15,4

5 832 15,4

5 719 15,4

Professionell, vetens3 591 kaplig och teknisk 9,8 verksamhet samt administrativa tjänster

3 990 10,7

4 059 10,7

4 133 10,9

4 122 10,9

4 083 11,0

Kultur, nöje och fritid samt övrig service

1 722 4,7

1 792 4,8

1 885 5,0

1 738 4,6

1 863 4,9

2 007 5,4

Byggverksamhet

1 766 4,8

1 768 4,7

1 825 4,8

1 783 4,7

1 803 4,8

1 794 4,8

Information och kommunikation

1 583 4,3

1 524 4,1

1 482 3,9

1 540 4,0

1 548 4,1

1 533 4,1

Finansiering och försäkring

686 1,9

719 1,9

687 1,8

738 1,9

716 1,9

714 1,9

VVS-, el- och avfallshantering

387 1,1

367 1,0

381 1,0

363 1,0

336 0,9

344 0,9

Fastighetsverksamhet

258 0,7

257 0,7

276 0,7

292 0,8

304 0,8

307 0,8

Primärproduktion

228 0,6

248 0,7

229 0,6

211 0,6

215 0,6

189 0,5

Totalt

36.685 37.395 38.027 38.054 37.837 32.207 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

VÄRT ATT VETA 2017

2013 %

2014 %

9


Bild: Katja Lösönen

Förändring i antalet arbetsplatser

2012............................... 2013..........................2014 + 27..................................-217............................ - 630

Arbetskraft i Vasa

1/2014....................... 1/2015......................1/2016 32.527........................... 32.972..........................33.000

Sysselsatt arbetskraft i Vasa

1/2014....................... 1/2015......................1/2016 29.410...........................29.370..........................28.828

Självförsörjning i fråga om arbetsplatser 2012............................... 2013..........................2014 127,3 %........................ 126,8 %........................126,5 % 10


Genomsnittlig arbetslöshetsgrad

2014 2015 2016 ●● Vasa .........................10,0 %.......................... 10,9 %������������������������ 11,8% ●● hela landet............ 12,4 %............................13,4%������������������������13,3%

De största arbetsgivarna ●●

Arbetsplatser 2016 Vasa stad*�����������������������������������������������������������������������������������������������5.937 *de ordinarie brandmännen i bitjänst samt sysselsatta ingår inte i statistiken

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Wärtsilä-koncernen����������������������������������������������������������������������������2.774 Vasa sjukvårdsdistrikt skn/Centralsjukhuset��������������������2.263 ABB Ab���������������������������������������������������������������������������������������������������������1.771 Danfoss�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 651 KPO-koncernen���������������������������������������������������������������������������������������� 501 Vasa universitet��������������������������������������������������������������������������������������465 K-gruppen......................................................���������������������������������������������416 Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur (SÖFUK)���������������������������������������������������������332 VEO Ab����������������������������������������������������������������������������������������������������������293 Åbo Akademi, Vasa��������������������������������������������������������������������������������283 Citec, Vasa-enheterna�������������������������������������������������������������������������268 NTM-centralen, TE-byrån, KEHA-centret (Vasa)������������������ 257 Posti Ab�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 257 Elisa-koncernen (Anvia-koncernen t.o.m. 30.6.16)����������������126

VÄRT ATT VETA 2017

11


Bild: Mikael Matikainen

STADENS AFFÄRSVERKSAMHET Vasa stad äger samfund och andelar i olika samfund och bildar på basen av sitt ägande och inflytande en stadskoncern. Till koncernen hör 23 dotterbolag, 6 samkommuner och 13 intressebolag, genom vilka bl.a. energi-, boende-, fritids-, utbildnings-, specialsjukvårds- och avfallshanteringsservice produceras.

Affärsverken

Vasa Vatten.................................................2015���������������������������2016 ●● Omsättning ......................................15,20 milj.€.....................14,9 milj.€ ●● Vattenledningsnätets längd............................................................986 km..........................990 km ●● Vattenförbrukning...................... 5,60 milj.m3..................5,53 milj.m3 ●● Förbrukning per invånare/dygn..............................225 liter.........................223 liter ●● Vattenavgift........................................ 1,36 €/m3...................... 1,36 €/m3 12


●●

●● ●●

●● ●●

Anslutningsprocent till vattenledningsnätet (Vasa).............99,5 %...........................99,5 % Avloppsnätets längd...........................873 km������������������������� 540 km Behandlad avloppsvattenmängd................7,64 milj.m3�����������������7,42 milj.m3 Avloppssvattenavgift....................2,05 €/m3 ��������������������2,05 €/m3 Anslutningsprocent till avloppsledningsnätet........................96,9 %��������������������������96,9 %

Vasa Hussektor....................................................2015�����������������2016 ●● Vasa hussektor-koncernens omsättning....................................................49,1 milj.€��������48,0 milj.€ ●● Investeringsfinansieringen,...................21,1 milj.€ ��������� 18,1 milj.€ varav »» nybyggandet...........................................14,2 milj.€�����������9,4 milj.€ »» grundrenoveringarna..........................6,9 milj.€������������8,7 milj.€ ●●

Förvaltat lokalbestånd »» eget lokalbestånd.......................365.300 rum2�366.500 rum2 »» externt hyrt lokalbestånd........24.500 rum2��������21.700 rum2 VÄRT ATT VETA 2017

13


Bild: Katja Lösönen

Österbottens räddningsverk...........................2015�����������������2016 ●● Omsättning..................................................... 17,2 milj.€..........17,8 milj.€ ●● Räddningsuppdrag.............................................2.455������������������ 2.580 ●● Förstavårduppdrag......................................... 16.636���������������� 16.954 ●● Trygghetstelefonuppdrag............................... 1.352�������������������1.486 Vasa regionala företagshälsovård............... 2015�����������������2016 ●● Omsättning..................................................4,56 milj.€��������� 4,53 milj.€ Kunder enhetvis: ●● Verksamhetspunkten i Vasa.......................12.326������������������� 11.353 ●● Verksamhetspunkten i Korsholm..............2.452��������������������2.303 ●● Verksamhetspunkten i Laihela...................1.266���������������������1.262 ●● Verksamhetspunkten i Lillkyro.......................673�����������������������638 Vasa Regionala Företagshälsovård fungerar som personalhälsostation för Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt och Laihela kommun och Korsholms kommun samt som personalhälsostation för anställda på de företag som ingått avtal och också som hälsocentral för sjömän.

14


Koncernbolag

Kvarken Ports Ltd. (Vasa)............. 2015������������������������������������2016 ●● Godstrafik.......................... 1.219.501 ton�����������������������1.408.879 ton ●● Import.................................1.025.688 ton����������������������� 1.249.035 ton ●● Export...................................... 193.812 ton����������������������������159.841 ton ●● Fartyg................................................589 st. �������������������������������������589 st. ●● Passagerare ........................168.594 st. ����������������������������� 183.591 st. ●● Farledsdjup...........................................9 m���������������������������������������������9 m Vasa Elektriska Ab............................................ 2015������������������2016 ●● Vasa Elektriska-koncernens Omsättning.................................................... 141 milj.€������������ 141 milj.€ ●● Elförsäljning »» Elförsäljning..........................................1.793 GWh��������1.908 GWh »» Kunder.......................................................93.458 st.���������� 90.691 st. ●● Fjärrvärme »» Såld värme................................................615 GWh�����������685 GWh »» Kunder...........................................................3.190 st.���������������3.213 st. Vasa Elnät Ab ●● Elanslutningar............................................. 36.041 st.�����������36.267 st. ●● Elöverföring..................................................976 GWh���������1.025 GWh ●● Elöverföringskunder................................69.212 st.�����������70.837 st. Ab Stormossen Oy...........................................2015��������������������2016 ●● Omsättning..................................................13,6 milj.€�������������15,3 milj.€ ●● Mottagna mängder avfall........156.000 tonnia��173.500 tonnia ●● Återvinningsgraden för ●● kommunalt avfall...........................................96,1 %������������������98,4 % ●● Investeringar.......................................... 0,915 milj.€��������2,949 milj.€

VÄRT ATT VETA 2017

15


16 Bild: Katja Lรถsรถnen


BOENDE OCH BYGGANDE Bostadsbestånd 31.12.2016 I fristående småhus.........................10.699�������������������������������������26,8 % I rad- eller kedjehus..............................3.261���������������������������������������� 8,2 % I flervåningsbostadshus..................25.118�������������������������������������62,9 % I övriga byggnader..................................860�����������������������������������������2,2 % Sammanlagt................................ 39.938������������������������������100,0% Studentbostadsplatser (VOAS) år 2016�����������������������ca. 3.000

Pikipruukki 2016 ●●

●●

Förvaltas Pikipruukki�������������������������������������������������������������������������3.581 bostäder »» Omsättning��������������������������������������������������������������������������� 23,4 milj.€ Bostadsrätt��������������������������������������������������������������������������282 bostäder »» Omsättning������������������������������������������������������������������������������ 2,0 milj.€

Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy 2016 ●● ●●

Förvaltas����������������������������������������������������������������������������������173 bostäder Omsättning �������������������������������������������������������������������������������������n. 1 milj.€

Bostadsproduktion 2016

Bostäder egnahemshus.......................................................71 st. ������������������� 15,6 % ●● radhus..................................................................... 56 st. ��������������������12,3 % ●● flervåningshus.................................................328 st. �������������������� 72,1 % Sammanlagt.................................................455 st. ������������100,0 % ●●

Kommunaltekniska arbeten........... 2015��������������������2016 ●●

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Sanering av gamla gator (grundläggning)........................................13.555 m²�������������� 11.660 m2 Nya gator.....................................................21.636 m²�������������16.780 m2 Nya cykel och gångvägar.................... 2.943 m²�������������14.550 m2 Asfaltarbeten........................................... 91.743 m²������������� 72.316 m2 Asfaltmängd............................................ 16.635 ton������������12.450 ton Vattenledningar...........................................7.450 m�����������������5.040 m Avloppsledningar........................................5.700 m������������������3.520 m VÄRT ATT VETA 2017

17


●● ●●

Regnvattenledningar............................... 5.900 m���������������� 4.860 m Trafik- och skyddsgrönområden.. 10.000 m2���������������1.000 m2

Underhållna trafikleder......2015�������������������������������������2016 ●● ●● ●●

Gator............................................ 360,5 km�����������������������������������361,1 km Cykelvägar...................................181,5 km��������������������������������� 128,9 km Fristående gångoch cykelvägar..........................64,4 km�����������������������������������64,4 km

Underhållna grönområden.......... 2015�������������������������2016 ●● ●● ●●

Anlagda parkområden..........................230 ha������������������������� 230 ha Lekparker.......................................................80 st. ��������������������������� 80 st. Skog............................................................4.000 ha�������������������� 4.000 ha

18 Bild: Katja Lösönen


SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE Socialarbete och familjeservice 2016

Barn- och familjesocialarbete ●● Anhängiggöranden inom barnskyddet........................................1 111 ●● Bedömningar av servicebehov hos barnfamiljer (inkl. utredningar av barnskyddsbehov).....................................444 ●● Barnskyddsklienter, barn...................................................................648 ●● Stöd för närståendevård, klienter................................................. 145 ●● Socialjouren i Österbotten, kontakter.................................... 2 590 ●● Österbottens medlingsbyrå, medlingsinitiativ.......................276 Service för barn och familjer ●● Familjerådgivningen, 45 minuters besöksutföranden... 4 451 ●● Familjevård, vårddygn....................................................................20 376 ●● Anstaltsvården, vårddygn »» egen verksamhet............................................................................7 146 »» köpservice........................................................................................3 966 Vuxensocialarbete ●● Hushåll som erhållit grundläggande utkomststöd............3 031 ●● Hushåll som erhållit kompletterande utkomststöd........1 648 ●● Hushåll som erhållit förebyggande utkomststöd................296 ●● Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning »» resor..............................................................................................~ 114 000 »» klienter................................................................................................ 1 963 ●● Klienter inom personlig assistans.................................................286 ●● Stödande av integration »» nya klienter............................................................................................186 »» hushåll.......................................................................................................147 ●● Förläggningen »» genomsnittlig tid för överföring till kommun..........46 dygn »» inkvarteringsdygn..................................................................... 172 109 ●● Tolkcentralen, tolkningstimmar...............................................23 082 VÄRT ATT VETA 2017

19


Bild: Gunnar Bäckman

Service för personer i arbetsålder ●● Klienter inom öppen-, dag- och arbetsverksamhet för utvecklingsstörda, specialomsorgslagen »» egen verksamhet................................................................................ 141 »» köpservice...............................................................................................83 ●● Rehabiliterande arbetsverksamhet, verksamhetsdagar............................................................................. 18 371 ●● Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, vårddygn »» egen verksamhet........................................................................... 2 691 »» köpservice...........................................................................................1 797 ●● Ungdomsstationen Klaara och mentalvårds- samt beroendecentret Horisonten, besök..................................................... 14 390 ●● Boendeservice för funktionsnedsatta, boendedygn »» egen verksamhet....................................................................... 33 406 »» köpservice......................................................................................32 509 ●● Mentalvårds- och missbrukarrehabiliteringens boendedygn »» i egna boendeenheter................................................................ 8 447 »» köpservice...................................................................................... 34 743

20


Hem- och anstaltsvård

Över 75-åringar........................................ 5 744 (2015)......5 987 (2016) Seniorcenter ●● Mängden klientbesök vid utdelningen av vårdmaterial: 2452 ●● Frivilligverksamheten »» antalet frivilliga 29 (2015), 36 (2016) ●● Äldrerådet sammanträdde åtta gånger och behandlade 64 paragrafer ●● Rekreationsverksamhet: »» 934 gruppgånger, i vilka sammanlagt 6595 klientbesök. »» Evenemang: 186, i vilka 4909 klientbesök. »» Samlingsgånger: 1120, i vilka 11504 klientbesök. ●● Provevenemang för 75 åringar i fråga om främjande av välbefinnande och hälsa (Hyte): »» 204 personer testades (593 inbjudna) Hemvård............................................................... 2015...................2016 ●● Klienter inom regelbunden service...........1 468.......................1 477 ●● Klientmängd inom hemsjukvården.............1 761.....................1 804 ●● Klientmängd inom hemträningsenheten...477.........................367 ●● Vårddagar i hemträningsenheten.............. 4 917.................... 6 295 Serviceboende................................................... 2015..................2016 ●● Serviceboendeplatser....................................... 489........................525 ●● Totalt antal vårddagar inom serviceboende.....................................165 199............... 184 734 »» Egen service................................................. 53,3 %..................57,9 % »» Köpservice.....................................................46,7 %.................. 42,1 % Anstaltsvård....................................................... 2015..................2016 ●● Anstaltsvårdsplatser............................................153..........................98 »» Långvårdsplatser................................................73 ......................... 20 »» Platser för kortvarig vård..............................80...........................78 ●● Vårddagar inom VÄRT ATT VETA 2017

21


●● ●●

●●

anstaltsvården...................................................74 575 ................. 48 712 Genomsnittlig vårdtid...........................45,7 dagar..........35,1 dagar Hemsjukhuset vårdade..................................................628 patienter.669 patienter Besök vid diabetesmottagningen.................................... 3 051.....................3 081

Hälsovårdsservicen

Mottagningsservice 2016 Den öppna hälsovården fungerar på fem hälsostationer: Gerby, Kyrkoesplanadens, Korsnästågets, Dammbrunnens och Lillkyro hälsostation. Vid hälsostationerna fungerar läkar- och skötarmottagningar. Hos läkare var besöken totalt 30 843 och hos skötarna totalt 70 191. Läkarnas och skötarnas jourmottagningar fungerade på hälsostationerna under tjänstetid på vardagar. På kvällar, nätter och veckoslut är jourmottagningen koncentrerad till Vasa centralsjukhus samjour. Antalet besök i samjouren sammanlagt: 21 988. 22


Bild: Ann-Britt Pada

Familjerådgivningen och mödrarådgivningarna fungerade i centraliserade utrymmen på Sandviksgatan 6, med undantag för Lillkyro mödrarådgivning som fungerar vid Lillkyro hälsostation. I familjeplaneringen fanns totalt 6 669 besök. Till gruppscreenings-PAPA-prov kallades 2 896 kvinnor, deltagandeprocenten var 77. År 2016 skedde 725 förlossningar. För klienter inom mödrarådgivningen erbjuds i genomsnitt 12 mödrarådgivningsbesök. Det sammanlagda besökarantalet vid mödrarådgivningen var 10 652. I papparådgivningen förverkligades 147 klientbesök. Barnrådgivningarna fungerar enligt närserviceprincipen. För barn i rådgivningsålder utförs 15 hälsogranskningar före skolålder. I barnrådgivningen fanns 5 280 barn inskrivna. Totala besökarantalet var 18 040. VÄRT ATT VETA 2017

23


På den specialiserade läkarmottagningen för barnsjukdomar och gynekologi fanns totalt 724 besök. Skolhälsovården har sin verksamhet vid läroanstalterna för grundläggande utbildning. Sammanlagt fanns 6 510 elever. Skolhälsovårdsgranskningarna utförs på varje årskurs. Sammanlagda besök: 17 922. Till studerandehälsovården i Vasa stad hör ca 10 500 studerande, som studerar vid yrkes- och folkinstituten, gymnasierna eller yrkeshögskolorna. Studerandehälsovården omfattar studerandenas hälso- och sjukvård. För studeranden i gymnasiet samt andra stadiets studerande görs hälsogranskningar under första läsåret. Studerande inom yrkeshögskolorna kallas till hälsoträffar enligt behov. Totala besökarantalet var 16 339. Hälsovården för universitetsstuderande sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse, vars verksamhet Vasa stödde med 229 793 euro år 2016. Enheten för hälsofrämjande är en yrkesövergripande sakkunnigenhet. Under år 2016 har man ordnat 14 evenemang som riktat sig till invånarna. Inom elev- och skolhälsovården har man sammanlagt förverkligat 22 temadagar. Allmänna föreläsningar för särskilda grupper och föreningar ordnades 43 gånger och därtill ordnades 10 fortbildningsevenemang för olika personalgrupper inom social- och hälsosektorn.

Vasa Matservice

Svarar för organiseringen och produktionen av måltidsservice till daghemmen, den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet, hem- och anstaltsvården, handikappservicen och stadssjukhuset. Även personalbespisning ingår i verksamheten. Det kalkylmässiga antalet måltider är ca 3,6 miljoner i året. 24


SMÅBARNSFOSTRAN Småbarnspedagogik 2015............... daghem������familjedagvård ●● Heltid.................................................................2.321��������������������������������448 ●● Deltid..................................................................... 177������������������������������������ 16 Småbarnspedagogik 2016............... daghem������familjedagvård ●● Heltid................................................................. 1.316����������������������������������� 171 ●● Deltid................................................................1.289��������������������������������� 159 Av barnen i åldern 0-6 år deltog 711 (år 2015) och 727 (år 2016) i förskoleundervisning. Köpservicedaghem barn i småbarnspedagogik.............2015����������������������������������2016 ●● Heldag........................................................429������������������������������������������235 ●● Deltid.............................................................24������������������������������������������ 227 Av barnen i åldern 0-6 år deltog 29 (år 2015) och 26 (år 2016) i förskoleundervisning 2015 2016 ●● Stadens daghem..................................... 24 st. �������������������������������24 st. ●● Småbarnspedagogik tot. .........3.415 barn��������������������3.397 barn ●● Antalet är ca...........................................n. 63 %��������������������������� n. 62% av alla barn under 7 år ●● Familjedagvårdare................................. 83 st. ������������������������������� 70 st. ●● Inom den öppna daghemsverksamheten............... 180 barn������������������������196 barn ●● Hemvårdsstöd betalas i genomsnitt till......................934 fam./mån.���������� 959 fam./mån. ●● Privatvårdsstöd i genomsnitt till............................. 5 fam./mån.����������������������8 familjer ●● Selektivt tillägg betalas i genomsnitt till ........................235fam./mån.�����������������180 familjer ●● Steinerdaghemmet, förskoleundervisning..........................7 barn����������������������������� 5 barn ●● Vaasan kristillinen koulu, förskoleundervisning......................... 8 barn�����������������������������8 barn VÄRT ATT VETA 2017

25


26 Bild: Katja Lรถsรถnen


UTBILDNING Grundläggande utbildning...................Skolor����������������������Elever 2016-2017 ●● Åk 1-6, finskspr. ..................................................12����������������������������3.025 ●● Åk 1-6, svenskspr. ................................................4��������������������������������� 811 ●● Åk 7-9, finskspr. ....................................................4���������������������������� 1.588 ●● Åk 7-9, svenskspr. ................................................1��������������������������������� 371 ●● Förberedande undervisning, finskspr. ... 6�����������������������������������47 ●● Förberedande undervisning, svenskspr..1������������������������������������� 2 ●● Rudolf Steinerskolan åk 1-9........................... 1��������������������������������� 116 ●● Vasa övningsskola, »» åk 1-9 och förskoleundervisningen.......1�������������������������������463 ●● Vaasan kristillinen koulu...................................1����������������������������������60 »» förberedande undervisning������������������������������������������������������������17

Andra stadiets utbildning

Studerande 2016-2017 Vaasan lyseon lukio����������������������������������������������������������������������� 803 Vaasan lyseon lukion aikuislinja���������������������������������������������������46 Vasa gymnasium����������������������������������������������������������������������������� 153 Vasa svenska aftonläroverk��������������������������������������������������������� 58 Vasaövningsskolas gymnasium med IB����������������������������������365 Vamia, unga (f.d. Vasa yrkesinstitut)������������������������������������ 1.836 ●● Teknik�����������������������������������������������������������������������������������������������������������642 ●● Service »» Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen����������������������� 237 »» Social-, hälso- och idrottsområdet�����������������������������������������562 ●● Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området���������������������������������������������������������������������� 193 ●● Kultur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������102 ●● Det naturvetenskapliga området����������������������������������������������������96 ●● Säkerhetsbranschen��������������������������������������������������������������������������������78 ●● VALMA-utbildning������������������������������������������������������������������������������������ 28 Vamia, läroavtal (f.d. Vasa kustregions läroavtalsbyrå)����590 VÄRT ATT VETA 2017

27


Bild: Katja Lösönen ●● ●● ●●

Finskspråkiga............................................................................................384 Svenskspråkiga......................................................................................... 172 Övriga språk..................................................................................................34

Vamia, vuxna (f.d. VAKK - Vasa vuxenutbildningscenter)�������������������������2.790 ●● Teknik.........................................................................................................1.409 ●● Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området...................................................................... 324 28


●● ●● ●●

Social- och hälsovårdsbranschen..................................................630 Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen..............................352 VALMA-utbildning......................................................................................75

YA! Yrkesakademin i Österbotten����������������������������������������� 1.349 ●● Teknik och kommunikation���������������������������������������������������������������� 501 ●● Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen������������������������������� 42 ●● Social-, hälso- och idrottsområdet������������������������������������������������471 ●● Naturbruk och miljöområdet������������������������������������������������������������125 ●● Kultur����������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 ●● Det naturvetenskapliga området�����������������������������������������������������33 ●● Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området������������������������������������������������������������������������ 63 ●● Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning���������������������������������������������������������� 39 YA! har även en omfattande kursverksamhet.

Utbildning på högre nivå

Studerande 2016-2017 Vasa yrkeshögskola VAMK���������������������������������������������������� 3.227 ●● Teknik���������������������������������������������������������������������������������������������������������1.395 ●● Företagsekonomi��������������������������������������������������������������������������������1.047 ●● Hälsovård och det sociala området����������������������������������������������785 Yrkeshögskolan Novia����������������������������������������������������������������2.351 ●● Teknik och företagsekonomi���������������������������������������������������������1.230 ●● Vård����������������������������������������������������������������������������������������������������������������849 ●● Kultur������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 272 Vasa universitet* ●● Examensstuderande��������������������������������������������������������������������������5.351 »» Filosofiska fakulteten���������������������������������������������������������������1.800 »» Handelsvetenskapliga fakulteten����������������������������������������2.371 »» Tekniska fakulteten���������������������������������������������������������������������� 1.180 ●● Personer som avlägger fristående studier������������������������������534 ●● Öppna universitetet*������������������������������������������������������������������������ 2.579 ●● Levón-institutet (fortbildning)*��������������������������������������������������1.444 * antalet studerande 2016 VÄRT ATT VETA 2017

29


Helsingfors universitet ●● Juridiska utbildningen i Vasa������������������������������������������������������������205 Åbo Akademi, Vasa ●● Grundexamensstuderande vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier���������������������������������������������������������������������������� 1.037 »» varav forskarstuderande���������������������������������������������������������������131 ●● Grundexamensstuderande vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi�������������������������������������������������76 »» varav forskarstuderande�������������������������������������������������������������������7 ●● Grundexamensstuderande vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik����������������������������������������������������������������� 28 Svenska handelshögskolan (Hanken) ●● Ekonomiemagister och -kandidat������������������������������������������������546 ●● Ekonomiedoktor����������������������������������������������������������������������������������������23 ●● Hanken fortbildning Vasa�������������������������������������������������������������������180 ●● Öppna Hanken�������������������������������������������������������������������������������������������120 30


Bild: Mikael Matikainen

Andra läroanstalter

Studerande 2016-2017 Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland������������������������������61 Fria Kristliga Folkshögskolan������������������������������������������������������� 92 Grundläggande konstundervisning.........................................1.250 Kuula-institutet��������������������������������������������������������������������������� 1.360 Vaasan työväenopisto/Vaasa-opisto ����������������������������������5.370 Vasa Arbis��������������������������������������������������������������������������������������2.500 Vaasan sommaruniversitet������������������������������������������������������2.558

Andra kunskapsaktörer

Västra Finlands designcentrum MUOVA, Teknologicentret Oy Merinova Ab, Gemensamma laboratoriet Technobothnia, Levón-institutet (Vasa universitets forsknings-, utbildnings- och utvecklingscentral), Vasa energiinstitut VEI (Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias forskningsinstitut), Tritonia (gemensamt bibliotek för högskolorna i Vasa).

VÄRT ATT VETA 2017

31


Bild: Linus Lindholm

KULTUR Teaterkonst 2016 ●● ●● ●●

32

FöreställningarBesökare Vaasan kaupunginteatteri................... 238����������������������������58.000 Wasa Teater...................................................274����������������������������45.000 Dockteatern Lilla Åsnan.......................... 65������������������������ ca. 4.700


VÄRT ATT VETA 2017

33


Bild: Katja Lösönen

Vasa stadsorkester 2016 FöreställningarLyssnare Konserter..........................................................39���������������������������� 20.624 Beställda konserter...................................... 12���������������������������������6.713 ●● Operaföreställningar*...................................9���������������������������������3.237 * i siffrorna ingår La Bohéme ●● ●●

Vasa stadsbiblioteklandskapsbibliotek.....................................2015����������������2016 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Total utlåning...................................................1.252.836���������1.189.339 Lån/invånare..............................................................18,71������������������17,59 Fysiska besök....................................................635.149��������� 606.088 Webbplatsbesök..............................................342.025������������342.182 Sidöppningar (på webbsidan).................1.874.743���������1.746.022 Biblioteksmaterial tot. 31.12.....................596.338�����������594.146 Böcker 31.12.........................................................519.846����������� 517.675 Anskaffningar (under året)............................20.037���������������17.898 Öppethållningstimmar.....................................16.816����������������17.523

Museer

Besökare .......................................................................2015���������2016 ●● Österbottens museum 34


●● ●● ●● ●● ●●

och Terranova................................................................15.833������� 15.255 Kuntsis museum för modern konst....................10.531��������8.656 Konsthallen.....................................................................13.748���������8.001 Tikanojas konsthem......................................................8.371����������7.575 Gamla Vasa museum..................................................... 1.051�����������1.185 Bleckslagarmuseet................................................... ca. 250�����ca. 280

Övriga museer

Brage friluftsmuseum, Edvins konstpark och Korsumuseet, Finlands biblioteksmuseum, Lillkyro hembygdsmuseum, Mejerimuseet, Nelin-Cronströms konsthem, Savilahti hembygdsmuseum, Vasa arbetarmuseum, Vasa bil- och motormuseum, Vasa krigsveteranmuseum, Vasa sjöfartsmuseum.

Kulturcentret 2016

Vasa XXI Körfestival (4.-8.5.2016): ●● 80 körer, ca 2.000 uppträdare ●● 74 konserter ●● publik ca 15.000 Konstens Natt (11.8.2016): ●● besöksantal ca 100.000 Wasa Wildlife Festival (28.9.-2.10.2016): ●● 922 filmförslag/218 valda filmer ●● filmförslag från 83 länder/filmer valda från 58 länder ●● publik 4 260 Kulturcentrets uppgift är att svara för stadens allmänna kulturväsende, fungera som stöd för olika kulturaktörer, upprätthålla och förvalta Kasern 13, Kulturhuset Fanny och stadshuset samt producera olika kulturevenemang och –tillställningar. Kulturcentret skapar förutsättningar för ett mångsidigt kulturarbete, medverkar till att Vasa utvecklas till en allt rikare kulturstad samt fungerar som en aktiv samarbetspartner. VÄRT ATT VETA 2017

35


Bild: Katja Lรถsรถnen

36


FRITID

Idrotts och friluftsanläggningar

20152016 ●● Botniahallen..................211.975 användare��202.085 användare ●● Vaasa Arena*...............179.764 användare�� 293.577*användare ●● Simhallen.........................269.613 besökare�������267.197 besökare ●● Öjberget-....................... 4.189 utförsåkare������6.143 utförsåkare vintersportcentrum *i siffrorna ingår Sports publiksiffror 106.853 Uteidrottsplatser:............................................. 2015...................2016 ●● Gräsplaner............................................................. 36 st.��������������������36 st. ●● Konstgräsplaner.....................................................5 st.�����������������������6 st. ●● Sandplaner............................................................. 18 st.���������������������18 st. ●● Friidrottsplaner......................................................3 st.�����������������������3 st. ●● Isplaner/rinkar......................................................47 st.�������������������� 47 st. ●● Badstränder............................................................13 st.����������������������11 st. ●● Motionsbanor/skidspår...................................21 st.��������������������� 21 st. ●● Naturmotionsområden..................................... 6 st.�����������������������6 st. ●● Närmotionsområden.......................................... 4 st.�����������������������5 st. Inneidrottsplatser: ●● Gymnastiksalar i skolor..................................32 st.��������������������30 st. ●● Stadens gym.............................................................2 st.�����������������������2 st. ●● Idrottshallar............................................................. 6 st.�����������������������6 st. ●● Redskapsgymnastiksal.......................................1 st.������������������������1 st. Privata anläggningar: ●● Tennis-/squashhall.................................................1 st.������������������������1 st. ●● Utomhustennisbanor..........................................5 st.�����������������������6 st. ●● Minigolfbanor......................................................... 4 st.�����������������������4 st. ●● Ridstall.........................................................................5 st.�����������������������5 st. ●● Gym............................................................................. 14 st.��������������������� 15 st. ●● Idrottsföreningar..............................................195 st.������������������195 st. VÄRT ATT VETA 2017

37


Bild: Katja Lösönen

Vasa stads ungdomsservice

Vasa stads ungdomsservice erbjuder ungdomar i Vasa mångsidig service med låg tröskel på vardagar och fritiden. ●● Uppsökande ungdomsarbete Origo ●● Kulturellt ungdomsarbete (klubbar, läger, evenemang) ●● Mångkulturellt ungdomsarbete ●● Ungdomsgårdar, 6 st. ●● Ungdomsfullmäktige ●● Ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari ●● Handledningscenter ●● Familjecentret ●● Rockskolan ●● Skejthallen ●● Walkers-ungdomscafé ●● De ungas workshop Varikko 38


Nyckeltal 2016: ●● Besök i ungdomsgårdarna (inkl. besök i ungdomscaféet och skejthallen)�����������������37.842 ●● Besökare i ungdomsevenemang�����������������������������������������������3.800 ●● Information, rådgivning och handledning (Reimari)��������4.106 ●● Ungdomar som nåtts individuellt och genom gruppverksamhet (temaklubbar och –läger, Rockskolan, mångkulturellt ungdomsarbete)����������������������������������������������������947 ●● Planenligt stödda ungdomar (riktad och uppsökande ungdomsarbete)���������������������������������������������������������������������������������������281 ●● Ungdomsfullmäktiges generalförsamlingar����������������������������� 10 ●● Mängden personer som deltagit i familjecentrets verksamhet (Verksamhet och evenemang i bostadsområdena, besökarmängden i Helmi).................................................................3727

VÄRT ATT VETA 2017

39


Bild: Katja Lรถsรถnen

40


Turismen....................................................................2015���������2016 ●●

●● ●●

●● ●●

Hotell: ...............................................................................8 st. ����������������8 st. »» rum............................................................................ n. 833������������������833 »» bäddar..................................................................n. 1.898��������������1.898 »» övernattningar............................................... 205.031��������234.588 »» beläggningsgrad ..............................................57,5 %����������56,6 % Vasklots Campingområde ..............................23.000�������������17.335 Nöjesbadet Tropiclandia.................................86.600������������79.016 Gästbåtplatser.......................................................... 20 st. �������������20 st. Gästbåthamn................................................................. 1 st. �����������������1 st.

Sammanträdes- och kongressutrymmen 2016 Största auditorium:���������������������������������������������������������500 personer Största hall:���������������������������������������������������������������������� 7.500 personer I Vasa arrangerades det år 2016 30 internationella kongresser med 3.532 gäster. ●● ●●

Vasas vänorter

●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●●

●●

Från och med Invånare Harstad (Norge) ..............................1949������������������������������������� 24.845 Helsingör (Danmark) ....................1949������������������������������������� 62.443 Kiel (Tyskland) ...................................1967�����������������������������������249.023 Malmö (Sverige, fadderort)......1940������������������������������������322.574 Morogoro (Tanzania, vänstad)........................1988����������������������������������� 315.866 Pärnu (Estland) ................................ 1956������������������������������������ 40.890 Schwerin (Tyskland) ..................... 1965������������������������������������� 98.285 Sumperk (Republiken Tjeckien)...............................................1984��������������������������������������26.478 Umeå (Sverige).................................1949������������������������������������122.892

Vädret.......................................................2015����������������������������2016 VÄRT ATT VETA 2017

41


●● ●●

●●

●●

Årets medeltemperatur.....................6,4 oC�������������������������������5,2 oC Varmaste månaden, medeltal.................................16,5 oC (augusti)�������������������17,2 oC (juli) Kallaste månaden, medeltal.................................. -3,1 oC (januari)����������-9,7 oC (januari) Nederbörd, hela året.......................688 mm���������������������678,6 mm

De största tidningarna som ges ut i Vasa 2016 ●●

●●

Pohjalainen Helhetsupplaga.......................................................18.839 »» Fördelning av upplagan, tryckt���������������������������������������������� 1.418 »» Fördelning av upplagan, tryckt och digitalt���������������� 16.836 »» Fördelning av upplagan, enbart digitalt............................... 585 Vasabladet Helhetsupplaga........................................................ 16.575 »» Fördelning av upplagan, tryckt�������������������������������������������������198 »» Fördelning av upplagan, tryckt och digitalt�����������������14.916 »» Fördelning av upplagan, enbart digitalt............................. 1.461

Offentliga byggnader 42


Bild: Katja Lösönen ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

●●

●● ●●

Allaktivitetshuset Variska������������������������������������������ (Halme, 1990) Brändö kyrka��������������������������������������������������������(A.W. Stenfors, 1910) Domus Bothnica��������������������������������������� (Aitoaho, Viljanen, 2008) Dragnäsbäcks kyrka��������������������������������������������� (G. Bergman, 1961) Gerby församlingscenter......................(Aitoaho, Viljanen, 1992) Hovrätten������������������������������������������������������������������� (Setterberg, 1862) Huvudbiblioteket������ (Schoultz, Flickenberg, Serenius, 1936) Huvudbibliotekets nya del�������� (Lahdelma, Mahlamäki, 2001) Justitiehuset����������������������������������(Laiho, Pulkkinen, Raunio, 1996 Korsholms kyrka������������������������������������������������������ (Adelcrantz, 1786) Lillkyro-huset�������������������������������������������������������������(Ylipahkala, 1976) Lillkyro-huset, grundläggande renovering���������������������� (Kangasniemi RI, 2013) Lillkyro bibliotek och daghem���������������������������������� (Ylipahkala-Mikkonen Oy, 1997) Lillkyro hälsostation��������������������������������������������������(Lahtinen, 2015) Länsskatteverke�������������������������������������������������������(Nurminen, 1990) VÄRT ATT VETA 2017

43


Bild: Katja Lösönen

●●

Merikart bibliotek och daghem�������������������������������(Perkka, 2001) Merikart skola���������������������������������������������������������������(Arkilahti, 2001) Ortodoxa kyrkan����������������������������������������������������(Setterberg, 1864) Polishuset�����������������������������������������������������������������(Pertti Neva, 2003) Roparnäs kyrka�������������������������������������������������������(Ruusuvuori, 1962) Savilahti skola, grundläggande renovering och ny del��������������������������������������(Keskikiikonen, 2012) Stadshuset���������������������������������������������������������������������������(Isaeus, 1883) Statens ämbetshus�������������������������������������������������(Nurminen, 1984) Styrelsegården�������������������������������������������������������(Setterberg, 1860) Tekniska verket������������������������������������������������������������������(Halme, 1979)

●●

Tervajoki skola och daghem,

●● ●● ●● ●● ●● ●●

●● ●● ●●

44


●● ●●

●● ●●

grundläggande renovering och ny del���������������(Höglund, 2015) Trefaldighetskyrkan��������������������������������������������� (Setterberg, 1862) Tritonia, Vasas vetenskaps- och inlärningscenter��������������(K. ja S. Paavilainen, 2001) Vasa universitet��������������������������������������(K. ja S. Paavilainen, 1994) Vägverkets ämbetshus������������������������������������������(Nurminen, 1989)

Statyer ●● ●● ●●

Jägarstatyn�����������������������������������������������������������������(Leppäinen, 1958) Minnesmärket över finländska flyget�������������������� (Kallio, 1969) Finlands frihetsstaty����������������������������������������������������� (Liipola, 1938)

VÄRT ATT VETA 2017

45


TRAFIK Flygtrafik...................................................... 2015��������������������2016 ●●

●●

Antalet passagerare.................................282.437�����������������288.520 »» av vilka utlandsresenärer..................119.573�������������������114.979 Trafikflyglandningar.......................................2.862���������������������� 2.942 »» av vilka från utlandet..................................1.191�������������������������1.218

Järnvägstrafik........................................... 2015��������������������2016 ●●

●●

Ankommande och avresande passagerare totalt.....................................427.947������������������407.373 Ankommande och avgående frakt.......................................10.096 ton������������� 4.380 ton

Passagerarfärjtrafik............................. 2015��������������������2016 ●● ●● ●●

Passagerare....................................................168.557������������������184.144 Fordon................................................................ 36.994�������������������40.824 Bussar........................................................................453���������������������������536

Busstrafik.......................................................2015�������������������2016

Lokaltrafik: ●● sålda säsongskort................................... 14.689 st. ������������ 16.182 st. ●● sålda seriebiljetter..................................... 8.267 st. ��������������5.616 st. 46


Bild: Katja Lösönen ●● ●● ●●

Walttikort......................................................................................... 5.500 st. värdeladdning..................................................................................2.572 st. Totalt antal resenärer inom kollektivtrafiken...........................1.062.468�������������1.197.093

I början av september 2016 togs de nya Walttikorten i bruk. Värde som laddas på kortet ersatte de gamla seriebiljetterna. Försäljningen av de gamla seriebiljetterna upphörde då Walttikorten togs i bruk. I säsongskorten har man räknat med de månadskort som laddats på de gamla månadskorten (före 5.9) och på de nya Walttikorten de laddade perioderna (efter 5.9). Matkahuolto: ●● sålda biljetter......................................... ca 5.800 st. �������ca 4.950 st. ●● sålda månadskort/årskort..............ca 2.200 st. �������ca 2.200 st. ●● pakettrafik: 2015.......................................ca 320.000 pakettrafik, försändelser 2016..................................ca 340.000 pakettrafik, försändelser

Registrerade motorfordon

201631.3.2017 ●● Personbilar........................................................33.470�������������������33.824 ●● Övriga bilar........................................................... 3.570���������������������3.469 ●● Övriga motorfordon.........................................8.631���������������������� 7.291 VÄRT ATT VETA 2017

47


Värt att veta 2017

www.vasa.fi

Vasa - Värt att veta 2017  
Vasa - Värt att veta 2017