Page 1

LAPIN ÄÄNI LAPIN ÄÄNI TÄYTYY SAADA KUNNOLLA KUULUVIIN! Lapin kehittyminen osana Suomen menestystä on minulle kaikkein tärkein asia ja haluan sitä kaikin tavoin edistää, sanoo kansanedustajaehdokas Heikki Autto. Lue lisää s. 2-3

HOIVAA TARVITSEVISTA ON PIDETTÄVÄ HYVÄÄ HUOLTA Hoitajia tarvitaan lisää ja hoitajien määrän tulee perustua palvelukodissa asuvien hoidon ja hoivan tarpeeseen. Lakiin tulee kirjata sitovat perusteet yksilölliselle hoitajamitoitukselle sekä tuntuvat sanktiot laiminlyönneistä, Autto linjaa tulevan eduskunnan tehtäväksi. Lue lisää s. 4-5

HYVÄ KANSANEDUSTAJA PYSTYY VAIKUTTAMAAN On ollut hienoa taas kiertää Lapissa ja päästä keskustelemaan ihmisten kanssa suoraan, sillä eväät eduskuntatyöhön tulevat ihmisiä kuuntelemalla, Heikki Autto sanoo. Lue lisää s. 6-7

“Työ, perhe ja turvallisuus ovat minulle tärkeitä teemoja. Haluan, että perheet voivat asettua Lappiin ja löytää täältä töitä. Minulle on kaikkein tärkeintä, että Lappi menestyy!”


Tuleva eduskunta päättää monesta isosta ja Lapin kannalta tärkeästä asiasta. Päätöksentekoon tarvitaan kokemuksen tuomaa varmuutta ja viisasta harkintaa. Pitkän linjan lappilaisvaikuttaja Heikki Autto on ehdolla eduskuntaan kevään vaaleissa.

“LAPIN ÄÄNI TÄYTYY SAADA KUNNOLLA KUULUVIIN!” 2


Heikki Autto ja oikeusministeri Antti Häkkänen ovat päättäjiä mutta myös pienten lasten vanhempia. He haluavat rakentaa Suomesta maailman turvallisimman maan. Lapin asiat tulevat ministereille tutuiksi Autton järjestämillä vierailuilla pohjoiseen.

LAPPI ON KEHITTYNYT TÄLLÄ VUOSIKYMMENELLÄ SUOMEN MAAKUNTIEN KÄRKIJOUKOSSA JA MAHDOLLISUUDET NÄYTTÄVÄT JATKOSSAKIN HYVILTÄ. LAPPIIN TÄYTYY KUITENKIN SAADA PALJON NYKYISTÄ ENEMMÄN TYÖPAIKKOJA, JOTTA PERHEET VOIVAT TÄNNE ASETTUA JA VOIVAT TÄÄLLÄ HYVIN. TYÖMAHDOLLISUUDET, PALVELUIDEN TURVAAMINEN JA MUUTTOTAPPION KÄÄNTÄMINEN MUUTTOVOITOKSI OVAT LAPIN KANNALTA TULEVAN VAALIKAUDEN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT. AUTTON MUKAAN MAHDOLLISUUDET ONNISTUA OVAT HYVÄT, KUN LAPIN ÄÄNI SAADAAN KUNNOLLA KUULUMAAN EDUSKUNNASSA. Heikki Autto katsoo tulevaisuuteen luottavaisin mie­­lin. Eduskuntavaalit ovat Autton mukaan tärkeä etappi koko Lapin kannalta. - Työmahdollisuudet, palveluiden turvaaminen ja muuttotappion kääntäminen muuttovoitoksi ovat Lapin kannalta tulevan vaalikauden tärkeimmät tehtävät, Autto kiteyttää. Tuleva eduskunta päättää monesta isosta ja Lapin kannalta tärkeästä asiasta. Päätöksentekoon tarvitaan kokemuksen tuomaa varmuutta ja viisasta harkintaa. Autto edusti Lappia kansanedustajana vaalikaudella 20112015, joten hän tietää mistä puhuu. Kokenut päättäjä, nyt 34-vuotias kolmen lapsen isä, nautti jo ensimmäisellä eduskuntakaudellaan vahvaa luottamusta eduskuntaryhmänsä varapuheenjohtajana. Viime vaaleissa Autto sai huikeat 6262 ääntä. Kokoomus jäi kuitenkin Lapissa ilman kansanedustajapaikkaa, vaikka Autton äänimäärä oli koko maan suurin, jolla ei lopulta tullut valituksi eduskuntaan.

Tahto tehdä työtä Lapin puolesta on vain kasvanut Autton mukaan motivaatio toimia Lapin kansanedustajana on vain vahvistunut viimeisen neljän vuoden aikana. - Pitkä kokemus päätöksenteossa on kasvattanut minua kansanedustajan

tehtävään ja tiedän, että saan Lapin äänen kuulumaan eduskunnassa. Olen saanut kuluneen vaalikauden aikana kannustusta yli puoluerajojen asettua uudelleen ehdolle, Autto sanoo.

luottamusta. Hän toimi Petteri Orpon vaalipäällikkönä vuoden 2016 puheenjohtajavaalissa. Luottamuksesta kenttäväen keskuudessa kertoo puolestaan Autton saama kannatus Turun puoluekokousvalinnoissa kesällä 2018.

- Saan paljon kannustusta joka puolelta Lappia. Tällä kertaa kuulemma varmistetaan, että vahva Lapin ääni kuuluu uudessa eduskunnassa, Autto toteaa luottavaisena.

- Lapin asioita edistetään parhaiten yli puoluerajojen menevällä yhteistyöllä. Se on aina ollut minulle luonteva tapa toimia, Autto painottaa.

Aika eduskunnan ulkopuolella on ollut onnellista ja perhe on kasvanut: esikoinen Juho on 6-vuotias esikoululainen ja tytöt Aino (3v) ja Elsa (2v) ovat reippaita päiväkoti-ikäisiä. Alle kouluikäisten lasten isänä Autto ymmärtää varhaiskasvatuksen merkityksen yhteiskunnassa.

Autto on toiminut 10 vuotta menestyksellisesti Rovaniemen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Jo aiemmin kokemusta on kertynyt Muoniossa kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana sekä lukuisissa muissa luottamustehtävissä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

- Minusta on tärkeää, että eduskunnassa on myös pienten lasten vanhempia. Kun uusi viikko alkaa lasten viemisellä päiväkotiin, pysyvät arjen asiat mielessä päätöksiä tehtäessä. On meidän kaikkien etu, että panostamme lapsiin ja nuoriin, Autto perheenisänä ajattelee.

Tällä hetkellä Autto työskentelee Lapin yliopiston yhteyspäällikkönä

Heikki Autton motivaatio on korkealla, ja hän on valmis jatkamaan työtä Lapin edustajana. Yhteistyöverkostot ovat valmiina ja Autto nauttii luottamusta yli puoluerajojen.

- Lapin kehittyminen osana Suomen menestystä on minulle kaikkein tärkein asia ja haluan sitä kaikin tavoin edistää. Eduskunnan ulkopuolella työ puoluehallituksessa on ollut tärkeä tapa vaikuttaa ja pitää yhteys puoluejohtoon. Olen myös säännöllisesti isännöinyt tärkeimpiä päättäjiä Lapissa. Asioihin täytyy kuitenkin päästä vaikuttamaan päivittäin ja se tilaisuus avautuu vain eduskunnan kautta, Autto tähdentää kansanedustajuuden tärkeyttä.

Onnistuminen eduskuntatyössä on joukkuepeliä Autto nauttii puolueessaan laajaa

- Lapin menestymismahdollisuudet riippuvat paljon oppilaitostemme vahvuudesta, jotta maakuntaan riittää nuoria ihmisiä rakentamaan tulevaisuutta. On ollut hienoa saada tehdä työtä lappilaisen korkeakoulutuksen vahvistamiseksi. Tässäkin asiassa ratkaisevat päätökset tehdään lopulta eduskunnassa, joten on välttämätöntä saada Lapin ääni kuuluviin siellä, missä asioista viimekädessä päätetään, Autto tähdentää.

Panostetaan tuleviin sukupolviin

- Saan paljon kannustusta joka puolelta Lappia. Tällä kertaa kuulemma varmistetaan, että vahva Lapin ääni kuuluu uudessa eduskunnassa, Autto toteaa luottavaisena.

3


Talven uutisia ovat hallinneet hoivaa tarvitsevien vanhusten ja vammaisten palveluasumiseen liittyvät ongelmat. Autton mukaan jokaisella tulee olla oikeus laadukkaaseen hoitoon ja hoivaan riippumatta kotikunnasta tai asumisen muodosta.

HOIVAA TARVITSEVISTA ON PIDETTÄVÄ HYVÄÄ HUOLTA HEIKKI AUTTOLLA

ON NÄKEMYS, KUINKA TULEVAN EDUSKUNNAN TULEE TOIMIA, JOTTA HOIVA-ALAA RAVISTELLEET ONGELMAT SAADAAN RATKAISTUA. MITÄ TÄMÄN TOTEUTTAMINEN VAATII JA ONKO SUOMELLA SIIHEN VARAA? PITÄÄKÖ NYKY-SUOMESSA PELÄTÄ VANHUUTTA?

Vaalikauden loppumetreillä on noussut esiin merkittäviä puutteita hoivapalveluiden laadussa ja hoitohenkilökunnan määrässä. Nykyinen eduskunta ei ehtinyt käsitellä tarvittavia lainsäädännöllisiä ratkaisuja vakaviin ongelmiin. Kestävien ratkaisujen löytäminen onkin ensimmäisenä uuden eduskunnan työlistalla, joten valittavilta kansanedustajilta edellytetään osaamista ja viisasta näkemystä asioiden tilan korjaamiseksi.

Koti on ihmiselle paras paikka - Moni vanhus haluaa asua kotona niin pitkään kuin mahdollista. Tästä johtuen ikääntyvän väen kotiarkea on tuettava mahdollisimman paljon. Esimerkiksi uuden teknologian ennakkoluulottomalla hyödyntämisellä voidaan tuoda turvaa arkeen ja antaa kotihoidon henkilökunnalle enemmän aikaa asukkaiden kohtaamiseen. Tekniikka auttaa ammattilaisen työtä ja keventää omaisten huolta, Heikki Autto sanoo.

4

Autton mukaan ihmisten välistä kohtaamista ei voi korvata mitenkään ja siksi on kaikkein tärkeintä luoda edellytykset sille, että hoitoa ja hoivaa tarjoavat ammattilaiset saavat käyttää aikansa ihmisten yksilölliseen kohtaamiseen ilman, että esimerkiksi raportointi, lääkkeiden annostelu tai turhaan tienpäällä oleminen syövät liikaa aikaa.

Uusi koti löytyy myös hyvästä hoivapaikasta Kun kotona asumisen edellytyksiä ei ole, asuminen on ratkaistava esimerkiksi siirtymällä palvelutaloon. Tällöin kaikkein olennaisinta on, että palveluasumista tarvitseva pääsee siirtymään uuteen kotiinsa ennen kuin kotona asumisen mahdottomuus on uuvuttanut tai johtanut onnettomuuteen. - Kun varmistetaan hoivan ja hoidon saatavuus niin, että jokaisen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti oikeanlaisella tuella oikeaan aikaan, riittävät voimavarat laadukkaan hoidon takaamiseen kaikille. Vanhuuden tulee olla Suomessa asia, jota kohti voimme jokainen päivä kerrallaan kulkea turvallisin mielin, varmoina siitä, että iäkkäistä pidetään huolta arvokkaalla tavalla, Autto vakuuttaa.

Palvelukoti on koti myös vammaiselle Myös vammaisten laadukasta hoitoa koskevat samat hyvän hoidon periaatteet. Vammainen itsenäistyvä nuori ei välttämättä pysty itse vaikuttamaan saamaansa kohteluun, eikä edes kertomaan siitä. Hän oireilee eri tavoin, jota usein vain läheisimmät kykenevät tulkitsemaan. Tästä johtuen hoidettavan omaiset tai edunvalvoja on otettava aidosti mukaan vammaisen hoiva-arjen ja parhaiden käytäntöjen miettimiseen. Hoivan laadun ratkaisee lopulta hoivaa tarvitsevasta itsestään huokuva tyytyväisyys.

Autto pitää erityisen tärkeänä sitä, että palveluasumisessa hoidossa on riittävä yksilölliset tarpeet huomioiva palvelutaso, oikea palvelurakenne sekä riittävä moniammatillinen henkilöstö jokaisessa työvuorossa, jotta palvelutaloissa asuvat ihmiset voivat elää arvokasta elämää. - Hoitajia tarvitaan lisää. Hoitajien määrän tulee perustua siellä asuvien hoidon ja hoivan tarpeeseen. Lakiin tulee kirjata sitovat perusteet yksilölliselle hoitajamitoitukselle sekä tuntuvat sanktiot laiminlyönneistä, Autto linjaa tulevan eduskunnan tehtäväksi.

Hyvän hoivapaikan resepti Lapissa esimerkki laajasti kiitosta saaneesta hoitopaikasta on Jokkakallion asumispalvelukeskus. Juuri eläkkeelle jäänyt Rovalan pitkäaikainen toiminnanjohtaja Ossi Takkinen tietää, mistä puhuu, kun hän kertoo, mikä on hyvän hoivapaikan resepti. - Hyvä hoivapaikka edellyttää, että tilat ja välineet ovat kunnossa, henkilökunta on motivoitunutta ja väkeä on riittävästi töissä jokaisessa työvuorossa. Asukkaat kohdataan ihmisinä, ei vain asiakkaina. Päivittäisen toiminnan tulee olla niin läheistä, että jokainen asukas tuntee olevansa kotona, Takkinen kiteyttää. Autton mukaan kunnissa ja kaupungeissa on syytä hyödyntää enemmän palveluseteleitä, jotta tukea tarvitsevat


voivat itse vaikuttaa enemmän asumiseensa sekä hoitoon ja hoivaan.

AJATUKSIA TYÖSTÄ JA LAPIN ELINVOIMAISUUDESTA:

Suomella on varaa hyvään hoivaan

Lappiin tarvitaan työtä ja toimeentuloa. Lapin puhdas luonto ja elinkeinot on onnistuttava sovittamaan yhteen kestävällä tavalla.

- Suomi on maailman paras maa useilla kansainvälisillä mittareilla mitattuina. On selvää, että Suomella on varaa hyvään hoivaan kaikille, jotka sitä tarvitsevat, Autto linjaa hoidon resursseista käytävästä keskustelusta. Autton mukaan tulevan hallituksen tärkein tavoite työllisyysasteen nostosta kulkee käsi kädessä hoivapalveluiden parantamisen kanssa. - Hoivatyössä tarvitaan aina ihmisiä. Väestön ikärakenne kertoo, että hoiva-ala tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa tuhansia työntekijöitä, Autto näkee.

Investoinneille pitää luoda suotuisa ympäristö, jotta työpaikkoja voi syntyä. Lapin satamien kautta kulkee 10% maamme viennistä. Meri-Lapin kilpailukyvystä huolehtiminen on elintärkeää koko Suomelle. Paavo Tuomaala näkee Autton tavoin erittäin tärkeäksi, että oikea-aikainen pääsy tuetun asumisen piirin on mahdollista jokaiselle sitä tarvitsevalle. Lääkärinä työuransa tehnyt Tuomaala muistuttaa, että päivittäinen maistuva ja terveellinen ruoka on asumismuodosta riippumatta valtavan tärkeä asia iäkkään ihmisen hyvinvoinnille.

Autton mukaan hoivatyön edistämiseksi Lapissa olisi tärkeää saada tarjolle hoiva-avustaja koulutusta. Samalla ammatillisessa koulutuksessa on syytä tarkentaa koulutukseen pääsyn valintakriteereitä ja soveltuvuustestejä, jotta jatkossakin hoito- ja hoivatyössä on mahdollisimman ammattitaitoista ja ammattiinsa sitoutunutta henkilöstöä. - Tämä on iso kokonaisuus, joka tulee laittaa kuntoon. On selvää, että näillä asioilla on vaikutuksensa valtion budjettiin. Hyvä hoito ja hoiva ovat kuitenkin panostus, joka tulee tehdä. Hyvinvoinnin lisääntyessä nämä panostukset myös suurelta osalta maksavat itsensä takaisin. Kun asiat tehdään oikein, meillä on varaa hyviin palveluihin Lapissa ja koko Suomessa, Autto kiteyttää.

Päästöjen ja saastumisen vähentämiseksi panostaminen puhtaaseen suomalaiseen tuotantoon ja teknologiaan on vastuullisin ilmastoteko. Lapin saavutettavuutta on parannettava: lentoyhteydet on turvattava, tiet on pidettävä nykyistä paremmassa kunnossa ja rautatieyhteys Tornioon sekä edelleen Ruotsiin että Kolariin on sähköistettävä. Lapin luonto ja vuodenajat tarjoavat mahdollisuuden kehittää matkailusta ympärivuotista. Alan kestävän kasvun turvaamiseksi on tehtävä tarvittavat toimenpiteet myös lainsäädäntötasolla. Perinteisten elinkeinojen asema turvataan. Metsähallituksen tuloutustavoitetta kevennetään. Metsästys- ja kalastusoikeuksista huolehditaan.

Hannele ja Pentti Simonen ovat tyytyväisiä Pentin hoivapaikkaan. He korostavat sen tärkeyttä, että tuetussa asumisessa elämän rytmi voi jatkua mahdollisimman pitkälle sellaisena kuin kotonakin.

AJATUKSIA PERHEISTÄ JA HYVINVOINNISTA: Kansanedustajana teen päätöksiä, joiden takana voin hyvillä mielin seistä vielä vuosikymmentenkin kuluttua. Perheiden arkea on tuettava. Perhevapaat on uudistettava kannustavalla tavalla. Haluan, että perheet voivat asettua Lappiin ja löytää täältä töitä. Suomessa on oltava maailman paras koulutus, jotta kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet tavoitella menestystä elämässä. Laadukas terveydenhuolto kuuluu kaikille. Sote-uudistukseen on löydettävä kestävä ratkaisu, jotta palvelut saadaan turvattua joka puolella Lappia.

Heikki Autto ja Ossi Takkinen ovat yhtä mieltä siitä, että olennaista on asenne, jolla työtä tehdään ja johdetaan, riippumatta siitä tehdäänkö hoitotyötä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toteuttamana.

Vanhenemista ei tarvitse Suomessa pelätä. Hyvä hoiva on taattava kaikille. Lakiin on säädettävä hoitajamitoituksesta, joka perustuu yksilölliseen hoidon tarpeen arviointiin.

AJATUKSIA TURVALLISUUDESTA: Perheenisänä minulle on tärkeää, että arki on turvallista ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Haluan rakentaa Suomea turvalliseksi maaksi, jossa kaikille riittää töitä. Maaksi, jossa kaveria ei jätetä. Turvallisuusviranomaisten – erityisesti poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen – resursseja on vahvistettava, jotta jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi. Heikki Auttolla on pitkän kokemuksen myötä laajat kontaktiverkostot Suomen, Euroopan ja maailman johtajiin.

Puolustusvoimien tarpeelliset materiaalihankinnat on toteutettava. Koko maan uskottava puolustus on turvattava myös tulevaisuudessa. VPK:n toiminta arjen turvana on korvaamattoman arvokasta. Siihen ja muuhun vapaaehtoistyöhön on panostettava, jotta apu on lähellä,kun hätä on suurin. Ulkomaalaisille rekoille on määrättävä tienkäyttömaksut Ruotsin ja Norjan tapaan. Rekkojen talvirengasmääräyksiä on tiukennettava.

5


HYVÄ KANSANEDUSTAJA PYSTYY VAIKUTTAMAAN PALJON

VAALIEN AIKAAN KANSANEDUSTAJIKSI PYRKIVILTÄ KYSYTÄÄN KONKREETTISTEN AIKAANSAANNOSTEN

Petteri Orpo on tunnettu Lapin ystävä ja innokas kalamies. Kuva Muonionjoen lohenpyynnistä heinäkuussa.

PERÄÄN. HEIKKI AUTTO PYSTYY KOKEMUKSESTA KERTOMAAN, KUINKA ASIOITA EDISTETÄÄN NIIN, ETTÄ TULOKSIA SYNTYY.

Heikki Autton mukaan Lapin palveluiden rahoitus tulee järjestää tulevassa sote-mallissa vahvemmalle pohjalle. Hyvä hoito ja hoiva tulee olla kaikkien saatavilla joka puolella maata.

Eduskuntaan ehdolla oleva Heikki Autto arvostaa perinteistä suomalaista tapaa käydä vaaleja, jossa ehdokkaat omana itsenään ovat keskeisessä roolissa.

ollut, että jokaisen suomalaisen tulee tarpeen vaatiessa päästä viivytyksettä lääkäriin ja hoivaa tarvitsevien palvelujen laadun tulee aina olla korkeatasoista.

- On ollut todella tärkeää päästä keskustelemaan ihmisten kanssa suoraan ja vierailla kaikissa kunnissa tavaten lappilaisia ja tutustuen ajankohtaisiin asioihin. Eväät eduskuntatyöhön tulevat Lapin ihmisiä kuuntelemalla, Autto sanoo.

- Jatkossa koko terveydenhuoltojärjestelmän tulee toimia yhtä hyvin, kuin työterveyshuolto toimii nyt.

Kevään vaalitunnelma sähköistyi nopeasti Juha Sipilän hallituksen jätettyä eronpyyntönsä. Tulevan hallituksen pöydälle jäi näin odottamaan myös loppumetreillä maakuntahallinnon perustuslakiongelmiin kompastuneen sote-uudistuksen läpivienti. Autton mukaan harva on vaalikentillä kaivannutkaan uutta hallinnon tasoa maakuntaan, mutta lähes poikkeuksetta kaikki kantavat huolta hyvien palveluiden turvaamisesta Lapissa.

Autton mukaan kenelläkään ei luulisi olevan mitään sitä vastaan, että hyvät palvelut, joista nyt jo työssäkäyvät ovat voineet nauttia, tuotaisiin jatkossa myös lapsiperheiden, eläkeläisten tai muuten työelämän ulkopuolella olevien saataville. Soten kaatuminen kalkkiviivoille kuitenkin osoittaa, että uudistamiseen liittyy omat haasteensa.

Terveydenhuollon uudistus tarvitaan, uutta hallinnon tasoa ei niinkään

6

Heikki Autto ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen Pallaksen maisemissa. Lapin erityisyys ja Lapin ihmisten asiat tulevat ministereille tutuiksi ja avautuvat parhaiten paikan päällä.

- Vaalien jälkeen tarvitaan jämäkkää otetta ja hyvää puolueiden välistä yhteistyötä, jotta terveyspalveluiden sekä hyvän hoivan järjestäminen saadaan ratkaistua ripeästi kestävälle pohjalle, Autto näkee soten kaatumisen jälkeisen tilanteen. Autton mukaan Kokoomuksen johtavana ajatuksena on koko sote-valmistelun ajan

- Jokaisen tulee päästä hoitoon heti, Autto paaluttaa oman kantansa.

Sipilän hallituksen tavoitteleman mallin suurin heikkous oli sote-palveluiden sekoittamisessa maakuntahallinnon kanssa. Suuri määrä pieniä maakuntia olisi muodostanut liian heikot järjestäjätahot tärkeille palveluille. Maakunnat ovat sopivia tahoja hoitamaan maakuntatason tehtäviä, mutta esimerkiksi erikoissairaanhoidon päivystyksen järjestäminen on tulevaisuudessa syytä vastuuttaa koko maassa yliopistosairaalavetoiseksi. - Riittävän isojen toimijoiden puolesta tulee varmistaa, että Lapissakin päivystäviä erikoislääkäreitä on aina saatavilla niin Rovaniemen kuin Kemin sairaaloihin, Autto sanoo. Autton mukaan valmistelussa on tehty


monenlaista hyvää työtä, eikä työ ole missään nimessä mennyt hukkaan, vaan on suurelta osin käyttökelpoista myös tulevassa sote-ratkaisussa.

Hyvät verkostot avaavat vaikuttamismahdollisuudet Vaalikentillä lappilaisia puhuttavat myös muut aiheet kuin sote. Päätöksentekokykyä täytyy löytyä, jotta niin suuret kuin pienemmätkin uudistukset menevät eteenpäin. Ehdokkaalta usein kysytäänkin, mitä päättäjä on aiemmilla toimillaan saanut aikaan. - Minun kannalta se on tietysti mieluisa kysymys, koska olen päässyt vuosien varrella monien avainpaikkojen kautta vaikuttamaan myös hyvin konkreettisesti, Autto toteaa. Autton mukaan tärkeimmät asiat liittyvät siihen, että työtä ja toimeentuloa riittää, jotta perheet voivat asettua Lappiin ja voivat täällä hyvin. Hänen mukaansa Lapin muuttotappion kääntäminen asukasmäärän kasvuksi on tärkein mittari tulevien Lapin kansanedustajien työn onnistumiselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajanakin toiminut Autto kokee, että Lapin asioita täytyy hoitaa aktiivisesti ja taitavasti sekä Helsingissä että Lapissa. Vaikuttavimmin tuloksia syntyy, kun valtakunnantason päättäjät saadaan perehtymään asioihin siellä, minne päätösten vaikutuksetkin kohdistuvat. - Oikeat ihmiset, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, Autto lyhyesti valottaa vaikuttavan edunvalvotatyön kaavaa. Autto kertoo esimerkkinä, kuinka puolueen puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa on aina ollut helppo edistää Suomen lohipolitiikan viemistä oikeaan suuntaan tai

yleensäkin Lapin perinteisiin elinkeinoihin ja luonnonvaroihin liittyviä asioita, kun niistä on kalanpyynnin lomassa päästy paikallisten ihmisten kanssa lukuisat kerrat keskustelemaan.

toiminta vaikuttaa laajasti elinkeinotoimintaan ja paikallisten ihmisten virkistyskäyttöön. Yhteisen metsäomaisuuden käytön täytyy olla vastuullista ja harkittua, jotta eri elinkeinot ja paikallisten asukkaiden tarpeet onnistutaan yhteensovittamaan.

Lapin ainutlaatuisuus edellyttää jatkuvaa edunvalvontaa

- Tällaiset kysymykset ovat harvoin puoluepoliittisia. Olennaista on, että oikeaa tietoa Lapin asioista saadaan vietyä eteenpäin mahdollisimman vaikuttavasti kaikkien puolueiden kautta, Autto toteaa.

Usein yhtä tärkeää kuin aikaansaadut muutokset, on myös se, mikä ei ole muuttunut. Autto haluaa mainita yhtenä esimerkkinä Lapin kannalta ison kysymyksen liittyen matkailulle tärkeisiin alennettuihin arvonlisäverokantoihin.

Autto muistaa esimerkkeinä aiemman kansanedustajakautensa tärkeistä lappilaisista hankkeista muun muassa Kaukosen sillan rakentamisen, tuen

Tornion LNG-terminaalille, Kemijärven radan sähköistämisen sekä puuterminaalin rakentamisen ja uuden sahan, investoinnit Lapin lentoasemiin, nelostien Rovaniemen kohdan rakentamisen, Kemin uuden satamajäänmurtajan sekä Kilpisjärven uuden sähkölinjan. - Monet asiat ovat sellaisia, että ministerit pystyvät niistä suoraan päättämään oman toimivaltansa puitteissa. Aktiivinen ja hyvät verkostot omaava kansanedustaja pystyy todella vaikuttamaan alueensa asioiden edistämiseen. Varmistetaan yhdessä kevään vaaleissa, että Lapin ääni kuuluu vahvasti Suomen päätöksenteossa, Autto kiteyttää.

- Tähän keskusteluun harva edes kiinnittää huomiota, mutta virkamiehiltä ja muilta talousteoreetikoilta tulee säännöllisesti painetta, että alennetut arvonlisäverokannat tulisi poistaa. Tämä olisi kuitenkin Lapin matkailulle hyvin haitallista. Muissa vaalipiireissä matkailu ei ole ollenkaan niin tärkeässä roolissa, joten tällaisia asioita ei taitaisi juuri kukaan huolehtia, jos Lapin ääni ei kuuluisi päätöksenteossa, Autto pohtii. Autton mukaan myös erilaisten yritystukien poistamiseen viitataan jatkuvasti ylimalkaiseen sävyyn ymmärtämättä, että jokaisella tukimuodolla on oma merkityksensä alueiden elinkeinojen kannalta. - Alueellinen kuljetustuki on usein lakkautuslistalla. Ministeriöistä käsin perusteluna käytetään sitä, että tukeen käytetään nykyäänkin niin vähän rahaa. Täältä pitkien etäisyyksien päästä katsottuna kuljetustukeen tulisi kuitenkin satsata moninkertaisesti nykyiseen verrattuna, jotta pohjoisen elinkeinot pääsevät edes jossain määrin tasapuoliseen tilanteeseen etelän yritysten kanssa ja tuottamaan työtä ja toimeentuloa niin Lappiin kuin koko Suomelle, Autto sanoo. Lapissa

esimerkiksi

Vaikka vaikuttaminen onnistuu nykyään etänäkin, tulee Autton mukaan eduskunnassa päästä vaikuttamaan päivittäin, jotta Lapille tärkeät asiat etenevät. Autton viime vaalien 6262 lappilaisen äänestäjän tuki oli koko Suomessa suurin äänimäärä, jolla ei kuitenkaan lopulta tullut valituksi eduskuntaan. Nyt mielipidetiedustelut näyttävät, että Kokoomus olisi kiinni kansanedustajanpaikassa Lapista.

Metsähallituksen

NÄIN NÄEMME HEIKIN

A

PAULA RISIKKO

EDUSKUNNAN PUHEMIES

”Heikki on Lapin turvallisuuden takuumies. Hän on aito ja rehti - todellinen kansan edustaja.”

SANNI GRAHN-LAASONEN OPETUSMINISTERI

”Koulutus on Suomen menestyksen kulmakivi ja tulevankin vaalikauden tärkeimpiä kysymyksiä. Heikillä on Lapin koulutuksen puolustamisesta vakuuttavat näytöt niin työelämästä kuin päätöksenteosta. Perheenisänä Heikki tuo päätöksentekoon arvokasta arjen näkökulmaa.”

HEIKKI RISTIKKO

BEN ZYSKOWICZ KANSANEDUSTAJA

RATKAISUSANA

”Heikin valinta eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi jo ensimmäisellä kaudella osoittaa erityistä arvostusta. Olen vakuuttunut siitä, että tulemme näkemään Heikin jatkossakin valtakunnan päätöksenteon ydintehtävissä. Se on taatusti Lapin etu”.

ANTTI HÄKKÄNEN OIKEUSMINISTERI

”Olemme toimineet pitkään yhdessä Heikin kanssa. Tiedän, että Heikki kannattaa asioissa tolkun linjaa, jolla Suomea on hyvä rakentaa menestyväksi maaksi myös tuleville sukupolville.”

7


HEIKIN VAALIAAKKOSET A

Autoilu on välttämätön osa sujuvaa arkea Lapissa nyt ja tulevaisuudessa. Päästöjä tulee määrätietoisesti vähentää uutta teknologiaa hyödyntämällä, mutta ei autoilua kieltämällä.

B

Biotalous on suuri mahdollisuus Lapille. Lähes kaikkea sitä, mitä nykyään tehdään öljystä, pystytään tulevaisuudessa tekemään puusta.

C

CO2-päästöjen vähentäminen on hyväksi ilmastolle ja samalla järkevää elinkeinopolitiikkaa. Suomalainen työ on aina globaalissa mittakaavassa ekoteko, siksi suomalaisen työn kilpailukyvystä huolehtiminen on parasta ilmastopolitiikkaa.

D

Demokraattinen yhteiskunta takaa parhaat edellytykset hyvinvoinnille. Suomessa on maailman paras edustuksellisen demokratian järjestelmä. Sitä on tärkeää puolustaa.

E

Elinkeinojen yhteensovittaminen täytyy tehdä viisaasti, jotta kehitys on kaikin puolin kestävää. Lappi on kolmasosa koko Suomesta, joten tänne mahtuu kyllä niin perinteisiä kuin uudempiakin elinkeinoja.

F

oikeuslaitoksen täytyy pystyä toimimaan ripeästi. Rikosten rangaistuksia on edelleen tarvetta maltillisesti koventaa, jotta luottamus lakiin ja oikeusvaltioon säilyy lujana.

P

Perhevapaat on uudistettava niin, että perhearki koetaan mielekkääksi elämänvaiheeksi ja perheitä uskalletaan perustaa.

Q

Quattrot ovat toki hyviä, mutta sen verran kalliita autoja, että tienpidon tason täytyy Lapissa olla sellainen, että tavallisellakin autolla voi turvallisesti matkustaa niin kesäkuin talvikelissä.

R

Rautatieliikenteen kehittämisessä ensimmäinen konkreettinen hanke tulee olla Laurila-Tornio –välin sähköistäminen. Yhteys Ruotsiin on myös tärkeä toteuttaa ja sähköistystä on syytä viipymättä jatkaa Kolariin asti. Yhteyksiä Jäämerelle on myös syytä suunnitella, jotta joku vaihtoehto voi toteutua, kun asia ajankohtaistuu tulevina vuosina.

S

Suomi on hieno ja pitkä maa. Lappi on hienoin kolmannes koko Suomesta. On välttämätöntä, että Lapin ääni kuuluu kunnolla Suomen päätöksenteossa.

Finavian ja Finnairin omistajaohjauksessa tulee huolehtia Lapin yhteyksistä ja kaikkien kenttien kehittämisestä. Lentoliikenne tulee käynnistää uudelleen Enontekiölle ja varmistaa kunnollinen jatkuvuus Kemi-Tornioon.

T

Turvallisuus on yhteiskunnan keskeisin peruskallio. Sen varaan rakentuu kaikki muu, minkä ymmärrämme pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana. Meidän on huolehdittava, että Suomi on maailman paras maa myös tulevaisuudessa.

G

Geopolitiikan nopeat muutokset Suomen lähialueilla on otettava vakavasti. Puolustuskyvyn ylläpitämiseksi on tehtävä tarvittavat investoinnit niin ilmavoimien uusiin hävittäjiin kuin maa- ja merivoimien tarpeisiin.

U

H

Hoitajamitoitus on oltava riittävä, jotta hyvä hoiva on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla riippumatta kotikunnasta tai asumismuodosta. Hoidontarpeen arviointiin perustuva hoitajamitoitus tulee kirjata lakiin. Hoiva-alan koulutukseen ja resursointiin tulee panostaa ja palveluntuottajien valvonta tulee saada kuntoon.

Uudistuminen on tärkeää, oikeastaan välttämätöntä. Uudistuksia ei kannata kuitenkaan tehdä vain uudistamisen vuoksi. Esimerkiksi sote-uudistuksen osalta on viisasta edetä paljon tavoiteltua maltillisemmin kuntien vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta. Yliopistosairaaloita tulee vastuuttaa huolehtimaan, että päivystävää henkilökuntaa riittää kaikkiin sairaaloihin.

V

Vinjettimaksut - eli maksut tienkäytöstä - on syytä määrätä ulkomaiselle raskaalle liikenteelle aivan samalla tavalla kuin Ruotsi ja Norjakin ovat tehneet.

I

Ilmastoystävällinen Lappi hoitaa metsiä kestävästi, hyödyntäen biotalouden tuomat mahdollisuudet päästöjen vähentämiseksi.

J

Jokamiehenoikeudet ovat meille Lapin ihmisille tärkeä asia. On tärkeää, että kiinteistöverotusta ei uloteta metsämaahan.

K

Koulutukseen panostaminen on avain Lapin menestykseen. On varmistettava, että päteviä opettajia saadaan kouluihin joka puolelle Lappia. Kaikille peruskoulunsa päättäville on turvattava jatko-opintomahdollisuus lähellä kotia. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun muodostaman konsernin itsenäisyys ja vahvistuminen on varmistettava.

L

Lapin ääni tulee saada kunnolla kuuluviin uudessa eduskunnassa. Kulunut vaalikausi on ollut Lapin edunvalvonnan kannalta vaikea, kun Kokoomuksen ryhmässä ei ole ollut ollenkaan Lapin edustusta.

M

Matkailun kestävän kasvun turvaamiseksi tarvitaan hallitusohjelmaan kirjauksia niin alan kansallisesta kasvustrategiasta kuin esimerkiksi alustatalouden pelisäännöistä.

N

Nuorille töitä! Jotta Suomi voidaan siirtää maailman parhaana maana myös tuleville sukupolville, on jokainen nuori pidettävä mukana yhteiskunnassa. Syrjäytymiseen tulee olla nollatoleranssi.

O

Oikeusvaltion kulmakivet tulee turvata: poliisilla tulee olla riittävät resurssit ja

Willamo toimi aikanaan Ounasvaaran Hiihtoseuran puheenjohtajana. Arvostan koW vasti, että saan nyt omalla vuorollani johtaa perinteikästä seuraa. Keskeisenä tavoit-

teena kaikessa seuratoiminnassa tulee olla, että kaikille lapsille ja nuorille olisi vähintään yksi hyvä harrastus, jossa saa onnistumisen elämyksiä ja kokea itsensä osaksi porukkaa.

X Y Z Å

X, Y, Z – akselit kuvaavat kolmiulotteista avaruutta. Myös poliittinen kenttä on oikeasti monipuolisempi kuin pelkkä oikeisto-vasemmisto –jana. Keskeistä on se, kuinka luottavaisin mielin uskalletaan katsoa tulevaisuuteen. Minä haluan tehdä päätöksiä, joiden takana voi seistä vielä vuosikymmentenkin kuluttua.

Ä

Äitiyden tuomat kustannukset työnantajalle tulee ottaa valtion huolehdittavaksi, jotta tasa-arvo työelämässä paranee. Perheiden arkeen tulee tarjota konkreettista tukea.

Ö

Öljyvaltio Norjan läheisyys avaa Lapille monia mahdollisuuksia. Liikenneyhteyksiä on syytä kehittää yhteistyössä norjalaisten kanssa, jotta myös he voivat osallistua kustannuksiin.

Åbo Akademi ja Lapin yliopisto lienevät niitä harvoja Suomen yliopistoista, jotka ovat hoitaneet talouttaan pitkäjänteisesti. Lapissa on korkeakoulujen rakenneuudistuksella näytetty suuntaa koko Suomen korkeakoulutuksen rakenteiden uudistamiselle. Tällaista uudistamista valtiovallan on syytä voimakkaasti tukea ja muutenkin panostaa koulutuksen vahvistamiseen.

ENNAKKOÄÄNESTYS 3.-9.4. JA VAALIPÄIVÄ 14.4.

KUKA HEIKKI AUTTO? Syntynyt Enontekiöllä 1984 Asuu perheineen Rovaniemellä

A

Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta Koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri Sotilasarvoltaan reservin yliluutnantti Työskentelee Lapin yliopiston yhteyspäällikkönä Kansanedustaja kaudella 2011 - 2015 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vuodesta 2009 Lapin liiton hallituksen varapuheenjohtaja

HEIKKI RISTIKON RATKAISUT

Lapin Kokoomuksen puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen

RATKAISUSANA

M U I S T A Lehden ulkoasu ja taitto: Graafikko Niina Kokko

Ä Ä N E S T Ä Ä

Profile for graafikkoniinakokko

Heikki Autto Lapin Ääni  

Heikki Autto Lapin Ääni.

Heikki Autto Lapin Ääni  

Heikki Autto Lapin Ääni.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded