Page 1

Izwan Suhadak Ishak Penasihat GPTD UNISEL


y Laporan khas yang diterbitkan di akhbar Utusan

Malaysia menceritakan secara terperinci kenapa bekas berwarna putih itu merupakan pembunuh senyap sama ada kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. y Polistrina digunakan dengan meluas untuk mengisi makanan dan ekoran kosnya yang murah dan mampu memberikan keuntungan lebih banyak kepada penjual makanan.


y Ketua Pusat Penyelidik Alam Sekitar Universiti 

Teknologi Mara (UiTM), Prof. Ku Halim Ku Hamid  berkata bahan stirena yang berasal daripada phemynl  memang boleh memberi masalah ke pada sistem  kesihatan. y Organ‐organ dalam badan manusia akan menerima  kesan secara tidak langsung terutamanya kepada  sistem pencernaan yang turut melibatkan darah serta  hati.


y Kewujudan stirena ini ada dalam bekas makanan 

malah bertambah bahaya jika sumber makanan atau  minuman yang digunakan berasid. y Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang, S.M  Mohamed Idris berkata, bungkusan polisterina yang  mengandungi sedikit sisa stirena boleh menyerap  masuk ke dalam makanan jika bekas makanan itu  masih baru disebabkan ia belum sebati manakala yang  lama mudah terurai akibat panas clan pancaran  matahari.


y Stirena yang meresap dalam makanan itu akhirnya 

akan masuk ke dalam sistem badan clan bakal  menjejaskan kesihatan manusia. y Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa (IARC),  Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), telah  mengkelaskan stirena sebagai bahan karsinogen  Kumpulan 2B iaitu ejen penyebab kanser.


y Kesan buruk stirena ini juga akan menyebabkan 

mutagen yang mampu merubah genetik dan  menyumbang kepada risiko kanser serta merosakkan  sistem pembiakan.  y Pengeluaran polisterina juga membabitkan  penggunaan benzena iaitu bahan karsinogen yang  dikaitkan dengan leukemia.


y Di Britain, kajian mendapati bahawa polisterina dalam 

plastik yang digunakan untuk makanan mengandungi  sehingga 80 bahagian persejuta (bps) benzena. y Negara‐negara maju seperti Amerika Syarikat dan  Britain sudah lama tidak menggunakan bahan  polisterina pada setiap bekas makanan dan minuman  mereka, sebaliknya mereka lebih banyak  menggunakan pembalut kertas yang mampu dikitar  semula.


y Polisterina bukan hanya merosakkan sistem dalaman 

manusia, namun ia juga mampu memberikan kesan  buruk kepada alam sekitar disebabkan ia mengambil  masa hingga 500 tahun untuk terurai dengan  sepenuhnya.  y Natures Harmony Industries Sdn. Bhd. (NHI) yang  membuat kajian dan penyelidikan (R&D) menukar  bekas polisterina dengan bahan bioteknologi ekstrak  ubi kayu.


y Universiti Sains Malaysia (USM) telah mengharamkan 

penggunaan sebarang bekas polisterina melalui  Kempen Tapau‐Mania  y Alternatif terbaik buat warga pelajarnya sama ada  mahu memilih untuk menggunakan bekas sendiri  atau bekas makanan mesra alam.


y Universiti Sains Malaysia & Universiti Islam 

Antarabangsa (UIA) telah mengambil langkah  menggunakan bekas mesra alam yang dikenali sebagai  biopak atau ecopak di mana mereka juga mengenakan  tambahan 20 sen kepada pengguna. y Bagi yang tidak mahu membayar lebih 20 sen, mereka  akan membawa bekas makanan sendiri dan ini sedikit  sebanyak mampu menghapuskan penggunaan bekas  polisterina.


y Pameran Kesedaran Statik y Kempen Kesedaran  kepada Pelanggan, Pengurusan, 

Pengusaha y Risalah y Siber  (FB, MySpace, Email, Blog) y Kain Rentang

y Memorandum y Tandatangan y Polisi / Syarat Pengusaha Kafeteria

y Kajian Lapangan / Tinjauan Kesedaran


y “(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan 

umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam),  memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang  dari yang munkar. Merekalah orang‐orang yang  beruntung.”   y Surah Ali Imran , 3:104 y “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan  untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”   y Surah Anbiya’, 21:107


y “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu 

khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah  keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia  akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.  Sesungguhnya orang‐orang yang sesat dari jalan Allah  akan mendapat azab yang berat, karena mereka  melupakan hari perhitungan.”   y Surah Shaad, 38:26


y Grup Pengkaji Tamadun Dunia UNISEL

Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) UNISEL Kampus Bestari Jaya, 45600 Bestari Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. M + 6010‐2460 435 E + gptdunisel@gmail.com y W + http://gptdunisel.blogspot.com

Bicara Bebas Keranda Putih  

Sebuah pembentangan tentang isu bahaya polistrina kepada manusia & alam sekitar. Dibentangkan di Perpustakaan Unisel Sempena Kempen & Pamera...