Page 1

In ‘Handelsroute in vogelvlucht’ staan voorbeelden van lesmateriaal voor niveau 1 tot en met 4 van detailhandel. Dit materiaal is in samenwerking met diverse ROC’s totstandgekomen. Het lesmateriaal bestaat uit: † Aankomend verkoopmedewerker † Van AVM naar Verkoper † Verkoper † Verkoopspecialist/Eerste verkoper ‘gestapeld’ (opbouwend per niveau) † Verkoopspecialist/Eerste verkoper ‘gekanteld’ (direct startend op aangemelde niveau) † Filiaalmanager ‘gestapeld’ (opbouwend per niveau; vanaf niveau 2) † Ondernemer detailhandel ‘gestapeld’ (opbouwend per niveau; vanaf niveau 2) † Ondernemer detailhandel ‘gestapeld’ (eerst verkoopspecialist/eerste verkoper en dan ondernemer detailhandel) † Overig materiaal zoals branchemateriaal, rekenen en LLB † Digitale leeromgeving Handelsroute

O U TUET E H A NNDDEELLSl SvRlR cht uO

HA

in voge

Handelsroute (www.handelsroute.nu) is een initiatief van Microweb Edu (www.microwebedu.nl)

0693143626

Bestelnummer DHHRVV0009

BEVAT

COMPLETE

HANDELS ROUTE HANDELS ROUTE in vogelvlucht

CATALOGUS EN

VOORBEELDMATERIA

AL


Opleidingen detailhandel

Handelsroute Handelsroute in vogelvlucht


Colofon Beeldmateriaal: Dennis Blaak, Vormtaal Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld zijn. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever. 息 2011 Microweb Edu b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

deze

uitgave

mag

worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektro足 nisch, mechanisch, door foto足kopie, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Micro足web Edu b.v..


Woord vooraf Geachte lezer, In dit boekje ‘Handelsroute in vogelvlucht’ treft u het lesmateriaal aan dat wij (in samenwerking met diverse ROC’s) ontwikkeld hebben voor de niveaus 1 tot en met 4 van de opleiding detailhandel. Allereerst begint op pagina 5 onze catalogus, die ook als inhoudsopgave dient. Van het lesmate­ riaal waarvan wij onderdelen in dit boekje hebben opgenomen, vindt u in de catalogus de paginanummers. Hoe is ons materiaal opgebouwd? † Uitgangspunt is natuurlijk het kwalificatiedossier. † Bij het samenstellen hanteren we daarnaast de toetstermen van KC Handel, maar er is meer lesmateriaal dan de toetstermen vereisen. † Het lesmateriaal is zowel bruikbaar in de BBL als in de BOL. † U kunt uitgaan van zowel de theorie als de praktijk. † Behalve theorie treft u ook school- en praktijkopdrachten aan. † Met de schoolopdrachten kunt u de competenties van uw leerlingen ook op school toetsen. † De schoolopdrachten zijn opgebouwd van sturend, via eigen initiatief naar transfergedrag. † U kunt gebruikmaken van ons ‘gestapeld’ lesmateriaal of van het ‘gekantelde’ materiaal (gestapeld: opbouwend van niveau naar niveau; gekanteld: direct beginnen op het aangemelde niveau). † Natuurlijk zijn van alle boeken docentenhandleidingen, waarin u de antwoorden aantreft én proeftoets(en). † Voor alle bedrijfseconomische boeken zijn herhalingsopdrachten gemaakt, die u apart kunt bestellen. Wij hopen dat u ‘Handelsroute in vogelvlucht’ met interesse en plezier zult lezen.

3


4


Catalogus Handelsroute met inhoudsopgave Op onze bestelsite: http://www.microwebedu.nl/bestellen/detailhandel vindt u – naast onderstaande titels – ook een aanvraagformulier voor docentenhandleidingen en herhalingsopgaven. Van het lesmateriaal waarvan wij onderdelen in dit boekje hebben opgenomen, vindt u in de catalogus de paginanummers. Aankomend verkoopmedewerker Aankomend verkoopmedewerker

Introductie Goederen (in 2 delen) Assisteren bij de verkoop BPV-opdrachten (losbladig)

Van AVM naar Verkoper Van AVM naar Verkoper

Doorstroommodule BPV-opdrachten (losbladig)

Verkoper Verkoper

Pagina

Introductie Goederen (in 2 delen) Verkopen Kassa

11 t/m 18

BPV-opdrachten (losbladig)

19 t/m 21

Verkoopspecialist/Eerste verkoper ‘gestapeld’ (opbouwend per niveau) Verkoopspecialist/ Eerste verkoper eerste leerjaar

Verkoopspecialist/ Eerste verkoper tweede leerjaar

Pagina

Introductie Goederen (in 2 delen) Verkopen Kassa

11 t/m 18

BPV-opdrachten (losbladig)

19 t/m 21

Leerwijzer Verkoopspecialist leerjaar 2 Thema deel 1 - Motivatie en Communicatie Thema deel 2 - Managementproces en Leidinggeven Thema deel 3 - Winkelinterieur en –exterieur Bronnenboek deel 1 Voorraadbeheer Bronnenboek deel 2 BTW en Vreemde valuta Bronnenboek deel 3 Verkoopresultaat en omzetprognoses Bronnenboek deel 4 Statistiek BPV-opdrachten zijn in het materiaal verwerkt 5


Verkoopspecialist/Eerste verkoper ‘gekanteld’ (direct startend op aangemelde niveau) Verkoopspecialist/ Eerste verkoper

Leerwijzer

Pagina

22 t/m 29

Theorieboek Goederen Theorieboek Verkopen en kassa Theorieboek Detailhandel algemeen (kerntaak 2) Theorieboek Leidinggeven en begeleiden Theorieboek VACCM (Veiligheid, Arbeidsomstandigheden, Criminaliteit, Calamiteiten, Milieu)

30 t/m 37

Bedrijfseconomisch boek Voorraadbeheer en bestellen (kerntaak 1)

44 t/m 50

Bedrijfseconomisch boek Verkoopcijfers (kerntaak 4) Praktijkboek Goederen (losbladig) Praktijkboek Verkopen (losbladig) Praktijkboek Kassa (losbladig) Praktijkboek Verbetervoorstellen verkoop en assortiment (losbladig)

Filiaalmanager ‘gestapeld’ (opbouwend per niveau; vanaf niveau 2) Filiaalmanager

Introductie

eerste leerjaar

Goederen (in 2 delen)

38 t/m 43

Pagina

Verkopen Kassa

11 t/m 18

BPV-opdrachten (losbladig)

19 t/m 21

Filiaalmanager

Leerwijzer Filiaalmanager leerjaar 2

tweede leerjaar

Thema deel 1 - Motivatie en Communicatie Thema deel 2 - Managementproces en Leidinggeven Thema deel 3 - Winkelinterieur en –exterieur Bronnenboek deel 1 Voorraadbeheer Bronnenboek deel 2 BTW en Vreemde valuta Bronnenboek deel 3 Verkoopresultaat en omzetprognoses Bronnenboek deel 4 Statistiek BPV-opdrachten zijn in het materiaal verwerkt

Filiaalmanager derde leerjaar

Thema deel 4 – Management (HRM, Arbeidsvoorwaarden en Organisatie)

51 t/m 59

Thema deel 5 – Commercieel beleid 1

60 t/m 69

Thema deel 6 – Commercieel beleid 2 Thema deel 7 – Consumentenrecht (R1)

70 t/m 74

Bronnenboek deel 5 Kosten en Breakeven

75 t/m 81

Bronnenboek deel 6 Budgetteren Filiaalmanager BPV-opdrachten zijn in het materiaal verwerkt 6


Ondernemer detailhandel ‘gestapeld’ (opbouwend per niveau; vanaf niveau 2) Ondernemer detailhandel

Introductie

eerste leerjaar

Goederen (in 2 delen)

Pagina

Verkopen Kassa

11 t/m 18

BPV-opdrachten (losbladig)

19 t/m 21

Ondernemer detailhandel

Leerwijzer Filiaalmanager leerjaar 2

tweede leerjaar

Thema deel 1 - Motivatie en Communicatie Thema deel 2 - Managementproces en Leidinggeven Thema deel 3 - Winkelinterieur en –exterieur Bronnenboek deel 1 Voorraadbeheer Bronnenboek deel 2 BTW en Vreemde valuta Bronnenboek deel 3 Verkoopresultaat en omzetprognoses Bronnenboek deel 4 Statistiek BPV-opdrachten zijn in het materiaal verwerkt

Ondernemer detailhandel derde leerjaar

Thema deel 4 – Management (HRM, Arbeidsvoorwaarden en Organisatie)

51 t/m 59

Thema deel 5 – Commercieel beleid 1

60 t/m 69

Thema deel 6 – Commercieel beleid 2 Thema deel 7 – Consumentenrecht (R1)

70 t/m 74

Thema deel 8 – Recht voor de ondernemer (R2) Bronnenboek deel 5 Kosten en Breakeven

75 t/m 81

Bronnenboek deel 6 Budgetteren Ondernemer Detailhandel Bronnenboek deel 7 Financiering en Kengetallen Bronnenboek deel 8 Boekhouden BPV-opdrachten zijn in het materiaal verwerkt

7


Ondernemer detailhandel ‘gestapeld’ (eerst verkoopspecialist/eerste verkoper en dan ondernemer detailhandel) Verkoopspecialist/ Eerste verkoper

Leerwijzer

Pagina

22 t/m 29

Theorieboek Goederen Theorieboek Verkopen en kassa Theorieboek Detailhandel algemeen (kerntaak 2) Theorieboek Leidinggeven en begeleiden Theorieboek VACCM (Veiligheid, Arbeidsomstandigheden, Criminaliteit, Calamiteiten, Milieu)

30 t/m 37

Bedrijfseconomisch boek Voorraadbeheer en bestellen (kerntaak 1)

44 t/m 50

Bedrijfseconomisch boek Verkoopcijfers (kerntaak 4) Praktijkboek Goederen (losbladig) Praktijkboek Verkopen (losbladig) Praktijkboek Kassa (losbladig) Praktijkboek Verbetervoorstellen verkoop en assortiment (losbladig) Ondernemer detailhandel

Theorieboeken

(Verwacht schooljaar 2011-2012, passend bij de toetstermen van KCH)

Bedrijfseconomische boeken Praktijkboeken

Overig materiaal Alle niveaus

Oefenopdrachten rekenen Winkelpraktijkopdrachten

Branchemateriaal Detailhandel

Levensmiddelen Huishoudelijke artikelen Textiel Speelgoed Schoenen Drogisterij Doe het zelf Sport

LLB

Leren leren Loopbaan Politiek burger Werknemer Kritisch consument Sociaal-cultureel burger Vitaal burger

8

38 t/m 43


Digitale leeromgeving Handelsroute Handelsroute is ook digitaal via het internet beschikbaar. Hierin zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar: † digitaal portfolio † elektronische leeromgeving † toetssysteem † leerwegwijzer, een digitaal arrangeer en monitoringssysteem. Verschillende contentvormen Deze digitale omgeving kan aanvullend of als vervanging van het papieren materiaal worden ingezet. Dit zijn de mogelijkheden. In overleg kunnen we ook andere vormen samenstellen. Contentvorm

Omschrijving

Contentmix 1

Papier

Contentmix 2

Papier en aanvullend digitaal 1

Contentmix 3

Papier en aanvullend digitaal 2

Contentmix 4

Digitaal

Bronnenmateriaal

Opdrachten

Toetssysteem

Portfolio

Leerwegwijzer

Papier Digitaal

Maatwerk met de Leerwegwijzer voor de leerling Handelsroute heeft een digitale leerwegwijzer. Met deze digitale leerwegwijzer kan een docent indi­ viduele leertrajecten inrichten en de leerwinst inzichtelijk maken. Leerwegwijzers zijn arrangemen­ ten van leeractiviteiten. Leeractiviteiten kunnen aan kwalificatiedossiers gekoppeld en beoordeeld worden. Op deze manier wordt de voortgang van het leerproces van een leerling inzichtelijk en be­ heersbaar. Deze leerwegwijzer werkt volgens het principe Plan-Do-Check-Act. Plan een leerroute, voer het uit, controleer of het gewenste effect is behaald is en pas zonnodig de leerroute aan. Voor meer informatie over Handelsroute: www.handelsroute.nu Handelsroute - Microweb Edu b.v. Rooseveltstraat 12 2321 BM Leiden info@handelsroute.nu www.handelsroute.nu 071-7110376 Handelsroute is eigendom van Microweb Edu.

9


10


Verkoper/Verkoopspecialist/Filiaalmanager/Ondernemer Detailhandel

Kerntaken Kassa


#

Werken met de kassa

24


,QWURGXFWLH

€ 1,00 Thee Chocolademelk € 1,00 € 1,50 Erwtensoep

$OVMHKHWKRRIGVWXNµ:HUNHQPHWGHNDVVD¶KHEWDIJHURQG † NXQMHGHYHUVFKLOOHQXLWOHJJHQWXVVHQHOHNWURQLVFKHNDVVD¶V HQFRPSXWHUNDVVD¶V † NXQMHGHYHUVFKLOOHQGHIXQFWLHVYDQGHNDVVDRPVFKULMYHQ † ZHHWMHKRHMHEWZPRHWEHUHNHQHQ

13


 :HUNHQPHWGHNDVVD

+HWYULHVW'HYLMYHULVEHYURUHQHQYHHOPHQVHQJDDQVFKDDWVHQ/DQJVGHYLMYHUKHHIW LHPDQGHHQNUDDPSMHJHSODDWVWZDDUZDUPHFKRFRODGHPHONWKHHHQHUZWHQVRHSZRUGW YHUNRFKW7KHHHQFKRFRODGHPHONNRVWHQ¼HUZWHQVRHSNRVW¼-LMEHQWRRNDDQ KHWVFKDDWVHQHQMHZLOWZHO]R¶QOHNNHUHNRSHUZWHQVRHS-HVFKDDWVWQDDUKHWNUDDPSMH EHWDDOW¼HQNULMJWGHHUZWHQVRHS 'HPDQYDQKHWNUDDPSMHKHHIWHHQGRRVMHELM]LFKZDDUKLMDOKHWJHOGLQGRHW+LMKHHIW JHHQNDVVDMHNXQWHUQLHWSLQQHQHQMHNXQWHURRNQLHWPHWHHQFUHGLWFDUGEHWDOHQ(HQYRXGLJDIUHNHQHQ

Handelsroute in vogelvlucht

%LMQDDOWLMGDOVMHLHWVDIUHNHQWGRHMHGDWDDQHHQNDVVD=HOIVRSGHPDUNWKHEEHQGH PHHVWH PDUNWNRRSOXL HHQ NDVVD 'HQN PDDU DDQ GH JURHQWHPDQ RS GH PDUNW GLH GH JURHQWHQGLHMHZLOWKHEEHQRSGHZHHJVFKDDOOHJW%LMKHWJHZLFKWZRUGWJHOLMNGHSULMV DDQJHJHYHQ 7RFK]LMQHUQRJNUDDPSMHVRSGHPDUNWRIZLQNHOVZDDUJHHQNDVVDZRUGWJHEUXLNWELM YRRUEHHOGLQHHQLMVZLQNHO$OVKHWKHHOPRRLZHHULV]XOOHQYHHOPHQVHQHHQLMVMHNRSHQ +HWJHOGJDDWJHZRRQLQHHQODGH

9UDDJ 6FKULMI QRJ HHQ YRRUEHHOG RS ZDDUELM MH ZDW NRRSW HQ ZDDUELM JHHQ NDVVD ZRUGWJHEUXLNW

:DDURPZRUGWHUVRPVJHHQNDVVDJHEUXLNW"'HQNQRJHYHQWHUXJDDQGHLMVMHVZLQNHO -HNHQWGDWZHO+HWLVEORHGKHHWHQGHPHQVHQVWDDQLQGHULMYRRUHHQLMVMH$OVMHYRRU HONLMVMHHHQNDVVDDDQVODJPRHWGRHQNRVWGDWYHHOWLMG+HWLVLQ]R¶QZLQNHOYDQEHODQJ RPVQHODIWHUHNHQHQZDQWGDWEHWHNHQWGDWRRNGHULMVQHONRUWHUZRUGWHQPHQVHQHU HHUGHUWRHRYHU]XOOHQJDDQHHQLMVMHWHNRSHQ(Q«GRRUVQHOWHZHUNHQZRUGWGHRP]HW KRJHU(QGDWLVQDWXXUOLMNHUJEHODQJULMNYRRUGHZLQNHOLHU ,QVRPPLJHZLQNHOVUHNHQMHZHODIELMGHNDVVDPDDUGDQELMHHQKHHOVLPSHOHNDVVD =R¶QNDVVDKHHIWGDQDOOHHQHHQYRXGLJHUHNHQIXQFWLHV]RDOVRSWHOOHQDIWUHNNHQYHUPH QLJYXOGLJHQGHOHQHQKHWEHUHNHQHQYDQZLVVHOJHOG'HSULM]HQPRHWHQKDQGPDWLJZRU GHQDDQJHVODJHQ'H]HNDVVD¶VYDOOHQRQGHUGHHOHNWURQLVFKHNDVVD¶V=R¶QNDVVDNXQMH ELMYRRUEHHOGNRSHQLQHHQJURRWKDQGHOYRRUGHWDLOOLVWHQ 'HQNPDDUHHQVDDQHHQZLQNHOZDDUDOOHUOHLUHSDUDWLHVYDQOHHUZRUGHQJHGDDQ'HZLQ NHOKHHIWQDWXXUOLMNZHOHHQYRRUUDDGPDDUHHQJURRWVWXNOHHU]DOQLHWDOWLMGLQGH]HOIGH VWXNNHQZRUGHQRSJHNQLSW(HQYRRUUDDGELMKRXGHQYLDGHNDVVDKHHIWGDQZHLQLJ]LQ =R¶QZLQNHOKHHIWYDDNHHQHOHNWURQLVFKHNDVVD6RPVNXQMHHUZHOSLQQHQRIFKLSSHQ

14


7KHRULH

$IE (HQSLQHQFKLSDSSDUDDW&RPSXWHUNDVVD¶V

Handelsroute in vogelvlucht

(UEHVWDDQKHHOYHHOVRRUWHQNDVVD¶V+HWKDQJWYDQGHZHQVHQYDQGHZLQNHOLHUDIZHONH NDVVDKLM]DOJHEUXLNHQ ,QGHYRULJHSDUDJUDDIJLQJKHWDOHYHQRYHUHHQYRXGLJHNDVVD¶VPDDUGHPHHVWHNDVVD¶V NXQQHQ PHHU %HKDOYH GH EDVLVIXQFWLHV ]RDOV RSWHOOHQ DIWUHNNHQ KHW EHUHNHQHQ YDQ ZLVVHOJHOGNDQ]R¶QNDVVDELMYRRUEHHOGGHYRRUUDGHQELMKRXGHQKHWDDQWDONODQWHQWHO OHQKDQGHOLQJHQUHJLVWUHUHQ]RDOVUXLOHQHQLQIRUPDWLHYHU]DPHOHQYRRUEHOHLGVPDWLJH ]DNHQ=R¶QNDVVDQRHPMHHHQFRPSXWHUNDVVD (HQNDVVDGRHWGDWQLHWDOOHPDDOXLW]LFK]HOI'HZLQNHOLHUPRHWHHUVWEHGHQNHQZDWKLM DOOHPDDOZLOPHWGHNDVVD:LOKLMGDW]LMQYRRUUDDGELMJHKRXGHQZRUGW":LOKLMJHJHYHQV YDQNODQWHQZHWHQ"+HHIWKLMGHJHJHYHQVXLWGHNDVVDQRGLJRPGDDU]LMQEHOHLGRSDIWH VWHPPHQ" $OVGHZLQNHOLHUZHHWZDWKLMZLOQHHPWKLMFRQWDFWRSPHWHHQVSHFLDDOEHGULMIGDWDOOHUOHL DIUHNHQV\VWHPHQYHUNRRSW$DQGHKDQGYDQGHZHQVHQYDQGHZLQNHOLHUZRUGWHUGDQ HHQELMSDVVHQGHNDVVDJH]RFKW+HWEHGULMIYRRUGHDIUHNHQV\VWHPHQSURJUDPPHHUWGH NDVVDQDDUGHZHQVHQYDQGHZLQNHOLHU 6WHOGDWHHQZLQNHOLHUZLOGDWGHYRRUUDGHQELMJHKRXGHQZRUGHQYLDGHNDVVD'DQ]XOOHQ DOOHDUWLNHOHQGLHGHZLQNHOLHUYHUNRRSWLQJHEUDFKWPRHWHQZRUGHQLQKHWFRPSXWHUV\V WHHPYDQGHNDVVD$OVGDWLVJHEHXUGNDQGHZLQNHOLHUHU]LMQYRRUUDDGPHHELMKRXGHQ 'LWJHEHXUWGDQGRRUKHWVFDQQHQYDQGHEDUFRGHRIVWUHHSMHVFRGH'HRI¿FLsOHQDDP YRRUGHEDUFRGHLVGH($1 (XURSHDQ$UWLFOH1XPEHU 

.DVVD9.96)02'

15


 :HUNHQPHWGHNDVVD

6FKRRORSGUDFKW ,QOHLGLQJ ,QGH]HRSGUDFKWJDMHGHYHUVFKLOOHQGHEWZERQQHQRQGHU]RHNHQ :HUNYRUP -HYUDDJWLQMHOHHUEHGULMIRIMHHHQEWZERQPHHPDJQHPHQQDDUVFKRRO'DWNDQGXVHHQ EWZERQ]LMQXLWGHNDVVDRIHHQEWZERQGLHMHPRHWEHVFKULMYHQ -HKHEWKLHUYRRUGHYROJHQGHEURQQHQQRGLJ †GLWKRRIGVWXN † MHHLJHQHUYDULQJHQLQKHWOHHUEHGULMI 7DDNRPVFKULMYLQJ -XOOLHJDDQGH]HRSGUDFKWPHWYLHUSHUVRQHQGRHQ*DRSHHQUXVWLJHSODDWV]LWWHQ1HHP GLWERHNMXOOLHERQQHQHQHHQSHQPHH Handelsroute in vogelvlucht

'RHOVWHOOLQJ $OVMHGHRSGUDFKWKHEWDIJHURQGEHKHHUVMHRQGHUVWDDQGHGRHOHQ.LMNQXHHQVQDDUKHW VFKHPD%LMGHGLQJHQGLHMHDONXQWPDJMHHHQNUXLVMH]HWWHQDDQGHOLQNHU]LMGH%LMGH GLQJHQZDDUMHVSHFLDDORSJDDWOHWWHQ]HWMHUHFKWVHHQNUXLVMH 'LWNDQ LNDO

'RHOHQ

+LHUJDLN RSOHWWHQ

,NNDQEHRRUGHOHQRIHHQEWZERQDDQGHZHWWHOLMNHHLVHQYRO GRHW ,NNDQQHWMHVZHUNHQ ,NNDQVDPHQZHUNHQPHWPLMQPHGHOHHUOLQJHQ

1RWHHUKLHURQGHUQRJHHQDQGHUOHHUGRHOZDDUDDQMHJDDWZHUNHQ

2SGUDFKW ,QGLWKRRIGVWXNVWDDWDDQZHONHZHWWHOLMNHHLVHQHHQEWZERQPRHWYRO GRHQ6FKULMILHGHUYRRUMHHLJHQOHHUEHGULMIRSRIDOGLHHLVHQRRNHFKWRSGHERQVWDDQ 9XOGDDUYRRUGHYROJHQGHWDEHOLQ

16


6FKRRORSGUDFKW

'HHLVHQ]LMQ

'LWVWDDWRSGHERQ

'LWVWDDWQLHWRSGHERQ

Handelsroute in vogelvlucht

2SGUDFKW 9HUJHOLMNQXMXOOLHERQQHQ2QWEUHNHQHUJHJHYHQV"

0DDNPHWHONDDURSGHFRPSXWHUHHQWDEHOZDDULQMHZHHUGHHLVHQRSVFKULMIW'DWZRUGW GHHHUVWHNRORP'DDUQDNRPHQHUQRJDFKWNRORPPHQWZHHYRRUHONOHHUEHGULMI1HHP YRRUHONOHHUEHGULMIWZHHNRORPPHQ.UXLVDDQRIGDWOHHUEHGULMIZHORIQLHWDDQGHZHW WHOLMNHHLVHQYROGRHW

2SGUDFKW 3ULQWGHWDEHOXLWYRRULHGHUYDQMXOOLH=RUJGDWKHWHUQHWMHVXLW]LHW6FKULMI

MXOOLHQDPHQHUELM/DDWMHGRFHQWGHWDEHO]LHQWHUEHRRUGHOLQJ

.DVVD9.96)02'

17


 :HUNHQPHWGHNDVVD

%HRRUGHOLQJ6FKRRORSGUDFKW 1DDPOHHUOLQJ

1DDPEHRRUGHOHQGHFRDFK

.':HUNSURFHV+DQWHHUWKHWDIUHNHQV\VWHHP &RPSHWHQWLH.ZDOLWHLWOHYHUHQ>6@ 5HVXOWDDW

1LYHDX

3UHVWDWLHLQGLFDWRUHQ

5

3

%HRRUGHOLQJ 7

RQYROG

PDWLJ

Handelsroute in vogelvlucht

%HKDDOWNZDOLWHLWVQLYHDX :HUNW]RUJYXOGLJ 6\VWHPDWLVFKZHUNHQ 6LJQDOHHUWHQUDSSRUWHHUWDIZLMNLQ JHQ :HUNWLQHHQJRHGWHPSR

$GYLHV

$IVSUDNHQ

'DWXP

18

3DUDDIOHHUOLQJ

3DUDDIEHRRUGHODDU

YROG

JRHG

FLMIHU


Verkoper

BPV-opdrachten Verkopen en Kassa


 :HUNHQPHWGHNDVVD

2SGUDFKW +RH ZRUGHQ LQ MRXZ OHHUEHGULMI GH SULM]HQ JHVFDQG" 2PFLUNHO GH DQW ZRRUGHQ*DDWGDW †KDQGPDWLJ † PHWHHQJODVSODDW † EHLGH † PHWHHQ3/8FRGH"

$OVHUQRJHHQDQGHUHPRJHOLMNKHLGLVVFKULMIGLHKLHUGDQRS

2SGUDFKW 9RHJHHQERQELMGLHXLWGHNDVVDYDQMRXZOHHUEHGULMINRPW6FKULMIQDXZ

Handelsroute in vogelvlucht

NHXULJRSZHONHJHJHYHQVHUDOOHPDDORSGHERQVWDDQ

2SGUDFKW 9UDDJDDQMHSUDNWLMNRSOHLGHUZHONHJHJHYHQVXLWGHFRPSXWHUNDVVD

weNHOLMNVZRUGHQRSJHYUDDJG6FKULMIGLHKLHURQGHURS

20
2SGUDFKWD +RHYHHOLVLQMRXZOHHUEHGULMIKHWEHJLQZLVVHOJHOG" E 9XOLQGHWDEHOKLHURQGHULQXLWZHONHELOMHWWHQHQPXQWHQKHWZLVVHOJHOGEHVWDDW %LOMHWWHQ

$DQWDO

7RWDDO

¼ 

¼

¼ 

¼

¼ 

¼

¼ 

¼

0XQWHQ ¼

¼ 

¼

¼ 

¼

¼ 

¼

¼ 

¼

¼ 

¼

¼ 

¼

¼ 

¼

(LQGWRWDDO

¼

Handelsroute in vogelvlucht

¼ 

F :RUGWHULQMRXZOHHUEHGULMIHONHGDJPHWKHW]HOIGHEHGUDJDDQZLVVHOJHOGEHJRQQHQ" -DRPGDW

1HHRPGDW

%39RSGUDFKWHQ9HUNRSHU

21


Verkoopspecialist/Eerste verkoper

Leerwijzer


Inhoud

Voorbeeld, paginacijfers achter delen die zijn over­ genomen komen overeen met paginanummers van Handelsroute in vogelvlucht

1 2 3 4 5 6 7 8

Inleiding Theorie Beroepen in de detailhandel Competenties, kerntaken en werkprocessen Opdrachten, SMART en PDCA Wat doet een verkoopspecialist? BBL en BPV * BOL en BPV * De praktijk en jij Tot slot

25

Bijlagen 1 Presenteren 2 Formuleren en rapporteren R R P R R R R R R R P

Schoolopdrachten 3.1 Slim zeg! 3.2 Slim zeg! 3.3 PDCA 4.1 Wie, wat, waar 5.1 Wie schrijft, die blijft 5.2 Daar vraag je me wat… 6.1 Gezellig winkelen 6.2 Waar ga je naar toe? 6.3 Wie schrijft, die blijft 6.4 Daar vraag je me wat… 7.1 Pappen en nathouden

Overzicht beoordelingen

Trefwoorden

29

* Volg je de BBL-opleiding, dan kun je hoofdstuk 6 overslaan. Volg je de BOL-opleiding, dan kun je hoofdstuk 5 overslaan.

23


Opdrachten, SMART en PDCA

3


,QWURGXFWLH

:DWZRUGWHUYDQMHYHUZDFKW" $OVMHGLWKRRIGVWXNKHEWGRRUJHZHUNW † NHQMHGHYHUVFKLOOHQGHQLYHDXVYDQGHRSGUDFKWHQ † NXQMHMHGRHOHQ60$57VWHOOHQ † ZHHWMHZDW3'&$LQKRXGW

25
2SGUDFKWHQ60$57HQ3'&$

&RPSHWHQWLHVOHHUMHQLHWXLWHHQERHN2PHHQFRPSHWHQWLHWHYHUZHUYHQPRHWMHNHQ QLVRSGRHQHHQEHSDDOGHYDDUGLJKHLGYHUZHUYHQZDDUQDGLHYDDUGLJKHLGHHQRQGHUGHHO YDQ MRXZ JHGUDJ ZRUGW 2P GDW JHGUDJ DDQ WH OHUHQ PDDN MH JHEUXLN YDQ VFKRRO HQ SUDNWLMNRSGUDFKWHQ,Q]R¶QRSGUDFKWVWHOMHMHHHQEHSDDOGGRHO=R¶QGRHOPRHWMH60$57 PDNHQ+HEMHMHGRHO60$57JHVWHOGGDQYROJWGHF\FOXVYDQ3'&$1LYHDXVVFKRRORSGUDFKWHQ

0HWGLWOHVPDWHULDDONXQMH]RZHOYDQXLWGHSUDNWLMNZHUNHQDOVYDQXLWGHWKHRULH %LMKHWZHUNHQYDQXLWGHSUDNWLMNJDMHHHUVWQDDUGHSUDNWLMNRSGUDFKWHQNLMNHQ'DDUYDQ GDDQZRUGMHYHUZH]HQQDDUGHELMEHKRUHQGHKRRIGVWXNNHQLQGHWKHRULH %LMKHWZHUNHQYDQXLWGHWKHRULHOHHUMHHHUVWGHQRRG]DNHOLMNHWKHRULH'DDUQDPDDNMHGH ELMEHKRUHQGHSUDNWLMNRSGUDFKWHQ

Handelsroute in vogelvlucht

%HKDOYHSUDNWLMNRSGUDFKWHQEHYDWGLWOHVPDWHULDDORRNVFKRRORSGUDFKWHQ+HWNDQ]LMQGDW MHGRFHQWDDQJHHIWGDWMHDOOHVFKRRORSGUDFKWHQPRHWPDNHQKHWNDQRRN]LMQGDWKLMHU HHQDDQWDOXLWNLHVWRPWHPDNHQRPGDWKLMYLQGWGDWMHGHFRPSHWHQWLHQRJQLHWJHQRHJ RQGHUGHNQLHKHEW 6FKRRORSGUDFKWHQ]LHQHUDOVYROJWXLW 2SGHOLQNHUSDJLQDVWDDQGHWLWHOKHWQLYHDXRIMHKHWDOOHHQPRHWGRHQRIPHWHHQDQGHU HQ]RYRRUW 'DDUQDZRUGWHUHHQVLWXDWLHEHVFKUHYHQJHYROJGGRRUHHQSODQQLQJ,QKHWEHJLQZRUGMH HUJJHKROSHQELMGH]HSODQQLQJODWHUPRHWMHGLWYRRUHHQJURRWGHHO]HOINXQQHQ 7RWVORWVWDDQHURSGHOLQNHUSDJLQDFULWHULD$OVMHGHRSGUDFKWKHEWJHGDDQPRHWMHDDQ GH]HFULWHULDYROGRHQ%LMGHFULWHULDVWDDW±LQGLHQQRRG]DNHOLMN±RPZHONHZHUNSURFHV VHQHQFRPSHWHQWLHVGH]HJDDQ -HGRFHQWEHSDDOWKRHYDDNMHHHQEHSDDOGHVFKRRORSGUDFKWPRHWGRHQ 2SGHUHFKWHUEODG]LMGHVWDDWGHEHRRUGHOLQJ+LHUELM]LWWHQSHUQLYHDXNOHLQHYHUVFKLOOHQ 'HEHRRUGHOLQJHLQGLJWDOWLMGPHW †0RHWEHWHU † 9ROGRHQGHEHKHHUVLQJPDDUNDQEHWHU † *RHGHEHKHHUVLQJ %LMDOOHRSGUDFKWHQEHRRUGHHOMHRRNMH]HOI,VKHWHHQVFKRRORSGUDFKWGDQZRUGMHRRNEH RRUGHHOGGRRUMHGRFHQWRIGHEHJHOHLGHUELMGLHRSGUDFKW%LMGHSUDNWLMNRSGUDFKWHQZRUG MHEHRRUGHHOGGRRUMHSUDNWLMNRSOHLGHU'DDUQDDVW]DOMHSUDNWLMNEHJHOHLGHUELMGHEH]RHNHQ DDQMHOHHUEHGULMIDDQGHKDQGYDQGHGRRUMRXJHPDDNWHSUDNWLMNRSGUDFKWHQFRQWUROHUHQ RIMHGHVWRIHFKWKHEWEHJUHSHQHQRIMHRRNGHELMSDVVHQGHYDDUGLJKHGHQHQKRXGLQJ KHEW

26


9HUNRRSVSHFLDOLVW(HUVWHYHUNRSHU

(ONHEHRRUGHOLQJLVHHQPRRLPRPHQWYRRUIHHGEDFN)HHGEDFNRSMRXZHLJHQSUHVWDWLHV HQIHHGEDFNGRRUMHGRFHQWHQSUDNWLMNRSOHLGHU ]LHRRNSDUDJUDDIHQ ,QKHWIHHGEDFNJHVSUHNNXQMHHYHQWXHOHDIVSUDNHQGLHMLMHQMHGRFHQWRISUDNWLMNRSOHLGHU PDNHQRSKHWEHRRUGHOLQJVIRUPXOLHUVFKULMYHQ-HPRHWMHQDWXXUOLMNZHODDQGLHDIVSUDNHQ KRXGHQ $OVMHHHQRSGUDFKWKHEWJHPDDNWHQGHEHRRUGHOLQJLVURQGGDQZRUGWGHEHRRUGHOLQJ RYHUJHEUDFKWQDDUHHQRYHU]LFKWVOLMVW'DWRYHU]LFKW]LWLQMHERHN'LWRYHU]LFKWNXQMH]HOI ELMKRXGHQ+LHURSQRWHHUMHGHEHRRUGHOLQJYDQMHVFKRRORSGUDFKWHQHYHQWXHHOPHWHHQ FLMIHUHUELM 2SGHRYHU]LFKWHQVFKULMIMHRRNGHDIVSUDNHQGLHMHKHEWJHPDDNWWLMGHQVKHWEHRRUGH OLQJVJHVSUHN 'RRUKHWLQYXOOHQYDQMHRYHU]LFKWNXQMH]LHQRIMHDOOHRSGUDFKWHQKHEWXLWJHYRHUGHQRI HUQRJRSGUDFKWHQ]LMQGLHMHPRHWYHUEHWHUHQ 'HRYHU]LFKWVOLMVWHQRIGHVFKRRORSGUDFKWHQNXQMHLQMHSRUWIROLRGRHQ ]LHRRNKRRIGVWXN  Handelsroute in vogelvlucht

'HRSGUDFKWHQNHQQHQGULHQLYHDXV53HQ7+LHURQGHU]LHMHZDWGHEHWHNHQLVGDDUYDQ LV 5 5HSURGXFWLHIJHGUDJ -HYRHUWRQGHUEHJHOHLGLQJHHQWDDNXLW 'LHWDDNYRHUMHXLWYROJHQVYRRUVFKULIWHQVWDQGDDUGSURFHGXUHV +LHUGRRUYHUZHUIMHNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQ -HRQWZLNNHOWHHQSDVVHQGH EHURHSV KRXGLQJ 3 3URGXFWLHIJHGUDJ -HYRHUWGHHOVRSHLJHQLQLWLDWLHIHHQWDDNXLW-HORVWSUREOHPHQKLHULQFUHDWLHIRS -HEHGHQNWRSORVVLQJHQYRRUQLHXZHSUREOHPHQ -HYUDDJWDGYLHVRIGHQLHXZHRSORVVLQJHQRRNMXLVWHRSORVVLQJHQ]LMQ -HODDW]LHQGDWMHLQ]LFKWKHEWHQNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQNXQWWRHSDVVHQ -HEHQWDFWLHI 7 7UDQVIHUJHGUDJ -HYRHUWELQQHQ]HHUXLWHHQORSHQGHVLWXDWLHVMHWDNHQ]HOIVWDQGLJXLW -HEHQWLQVWDDWNHQQLVKRXGLQJHQYDDUGLJKHGHQKLHULQWRHWHSDVVHQ -H]LHWYHUEDQGHQHQNXQWGLWXLWOHJJHQ -HRSORVVLQJHQ]LMQRULJLQHHOHQGHVNXQGLJELQQHQGHJUHQ]HQYDQMHEHURHS -HEHQWSURDFWLHI %URQ9LVLHGRFXPHQW6WLFKWLQJ&RQVRUWLXP%HURHSVRQGHUZLMV

9HUNRRSVSHFLDOLVW(HUVWHYHUNRSHU/HHUZLM]HU

27


R

Schoolopdracht 3.2 Niveau

X

Kennis

X

Alleen

X

Vaardigheid Met anderen

Slim zeg!

SMART doelen stellen voor een leersituatie

Situatie: In schoolopdracht 3.1 heb je op een eenvoudige manier een SMART­doel ge­ steld voor een situatie uit je privé­leven. Je gaat nu weer SMART een doel stellen, maar nu heeft het te maken met je opleiding.

Planning, wat wordt er van je verwacht? Stap 1: Deze

opdracht mag niet langer dan één lesuur in beslag nemen. Stap 2: Bedenk voor jezelf een doel voor jouw leersituatie, bijvoorbeeld: bij de volgende toets ga ik een 7 halen. Zorg dat het een doel is dat je op redelijk korte termijn (maximaal twee maanden) kunt bereiken. Stap 3: Laat je doel aan je docent zien en vraag of hij hiermee akkoord gaat. Stap 4: Ga naar: http://www.onderwijsachterstanden.nl/smart/sma0001.php Stap 5: Vul op de site de verschillende onderdelen in. Stap 6: Print het gemailde resultaat.

Criteria Vink de eerste kolom aan als je vindt dat je voldoet aan het criterium.

Criteria

Werkprocessen

Competenties

Nog niet van toepassing

M, N, P, Q, T

Ik heb een eenvoudig doel voor mijn privé­situatie bedacht. Mijn docent gaat akkoord met het gestelde doel. Ik heb alle onderdelen ingevuld. Het uitgeprinte resultaat bespreek ik met mijn docent.

28


Evaluatie Je hebt zojuist een opdracht gedaan. Bij de evaluatie staan we stil bij het eindresultaat en bij jouw aanpak. Hieronder staat een aantal vragen. Geef op de bovenste balk eerst aan hoe jij vindt dat je deze opdracht hebt gedaan. Vraag dan aan jouw docent om op de onderste balk aan te geven hoe hij vindt dat jij het hebt gedaan. Bespreek de verschillen en schrijf een ver足 klaring op voor de verschillen. Vergeet niet je bronnen te vermelden! In hoeverre heb jij je aan de planning gehouden?

jij

0

100

0

100

docent

In hoeverre voldoet het resultaat aan de criteria?

jij docent

Verklaring Schrijf in je eigen woorden een verklaring op voor de verschillen.

Welke bronnen? Schrijf op welke bronnen je voor het uitvoeren van de opdracht hebt gebruikt. Geschreven bronnen, zoals boek en hoofdstuk, namelijk: Digitaal, zoals websites en CD足roms, namelijk: Personen, zoals medestudent, docent, enzovoort:

Beheersingsniveau Nadat je hebt geoefend, bepaalt jouw docent het beheersingsniveau op basis van het resultaat en de evaluatie. Zo kom je te weten in welke taken jij je kunt verbe足 teren. Moet beter Datum

Voldoende beheersing, maar kan beter Handtekening leerling

Goede beheersing Handtekening docent

R

Gemaakte afspraken:

29


Verkoopspecialist/Eerste verkoper

Theorie VACCM

veiligheid, arbeidsomstandigheden, criminaliteit, calamiteiten, milieu


Inhoud

Voorbeeld, paginacijfers achter delen die zijn over足 genomen komen overeen met paginanummers van Handelsroute in vogelvlucht

1 2 3 4

Inleiding Theorie Veiligheid en arbo Criminaliteit Calamiteiten Milieu

R R P P R

Schoolopdrachten 1.1 Plaatjes plakken 1.2 Safety First 2.1 Zinloos geweld? 2.2 Ken het dat ik u kan? 3.1 Help!

Overzicht beoordelingen

Trefwoorden

32

36

31


Veiligheidenarbo

1


,QWURGXFWLH

:DWZRUGWHUYDQMHYHUZDFKW" $OVMHGLWKRRIGVWXNKHEWGRRUJHZHUNW † ZHHWMHZDWYHLOLJZHUNHQLV † ZDDURPSLFWRJUDPPHQEHODQJULMN]LMQ † NHQMHGHEHODQJULMNVWHDUERULFKWOLMQHQ † NXQMHHHQJRHGHWLOWHFKQLHNWRHSDVVHQ † ZHHWMHZDWHHQ5, (LV

33


 9HLOLJKHLGHQDUER

+HWLVKHHOEHODQJULMNRPYHLOLJWHZHUNHQ%HODQJULMNYRRUMH]HOIPDDURRNYRRUGHNODQWHQ 6WHOGDWHUHHQJOD]HQSRWYDOWGDQPRHWMHGLH]RUJYXOGLJRSUXLPHQ$QGHUV]RXGHNODQW ]LFKNXQQHQEH]HUHQRIKLM]RXNXQQHQXLWJOLMGHQRYHUGHLQKRXGYDQGHSRWGLHRSGHJURQG OLJW'HSRWGLHNDSRWLVJHJDDQJRRLMHYRRU]LFKWLJZHJ=RUJGDWMHMH]HOIKLHUELMQLHWYHU ZRQGW9HLOLJZHUNHQ

,QZHONHZLQNHOMHRRNZHUNWKHWLVDOWLMGEHODQJULMNGDWMHYHLOLJZHUNW'DWEHJLQWDOELM KHWRQWYDQJHQYDQJRHGHUHQ0DDURRNELMKHWYHUYRHUHQKHWRSVODDQYDQGHRQWYDQJHQ JRHGHUHQPRHWMHYHLOLJZHUNHQ'DWLVyyNLQMRXZEHODQJ$OVMHHHQGRRVRSMHKRRIG NULMJWRPGDWGHGR]HQQLHWJRHGRSJHVWDSHOG]LMQNXQMHMHEHKRRUOLMNEH]HUHQ0HWHHQ EHHWMHSHFKNXQMHRRNQRJQDDUHHQGRNWHU(QQDWXXUOLMNLVYHLOLJKHLGRRNEHODQJULMNELM ELMYRRUEHHOGKHWWRQHQHQGHPRQVWUHUHQYDQDUWLNHOHQRIELMKHWZHUNDDQGHNDVVD

Handelsroute in vogelvlucht

2PPHQVHQHURSWHZLM]HQGDW]HDOWLMGGHYHLOLJKHLGLQDFKWPRHWHQQHPHQ]LMQHUKHHO YHHOERUGHQRQWZRUSHQZDDURSEHSDDOGHV\PEROHQRISLFWRJUDPPHQVWDDQ,QKHWERHN µ*RHGHUHQ¶KHEEHQZHHUGDDUDOHHQDDQWDOYDQEHKDQGHOG'LHKHUKDOHQZHKLHUHQZH YRHJHQHUQRJHHQDDQWDODDQWRH9DDN]LMQGHERUGHQ]RGXLGHOLMNGDWMHYDQ]HOIZHHW ZDWGHEHWHNHQLVLV,QGHYROJHQGHWDEHOOHQ]LHMH †YHLOLJKHLGVSLFWRJUDPPHQ † JHERGVERUGHQ MHPRHWKLHULHWVGRHQ † YHUERGVERUGHQ MHPDJKLHULHWVQLHWGRHQ † ZDDUVFKXZLQJVSLFWRJUDPPHQ † JHYDDUOLMNHVWRIIHQSLFWRJUDPPHQ

34


7KHRULH

7DEHO9HLOLJKHLGVSLFWRJUDPPHQ 9HLOLJKHLGV SLFWRJUDPPHQ

%HWHNHQLV (ONHZLQNHOKHHIWZHO]R¶QERUG+HWERUGZRUGWRSJHKDQJHQRSGHSOHN ZDDUGHXLWJDQJLV'H]HXLWJDQJGLHQWJHOLMNWLMGLJDOVQRRGXLWJDQJ

'LWERUGZLMVWMHGHZHJQDDUGHQRRGXLWJDQJ'HSLMOZLMVWQXQDDUOLQNV PDDUHU]LMQQDWXXUOLMNRRNERUGHQPHWHHQSLMOQDDUUHFKWVHHQSLMOGLH QDDUGHWUDSZLMVWHQ]RYRRUW+HWJDDWHUQDWXXUOLMNRPGDWMHZHHWZDDU MHKHHQPRHWLQJHYDOYDQQRRG $OV HU LHWV JHEHXUW LV KHW QDWXXUOLMN EHODQJULMN GDW LHGHUHHQ ZHHW KRH KLM GH ZLQNHO XLWNRPW *HKDQGLFDSWHQ NXQQHQ QLHW DOWLMG GH]HOIGH URXWH YROJHQDOVPHQVHQGLHNXQQHQORSHQ'DDURPLVHUYRRUJHKDQGLFDSWHQ HHQDSDUWERUG Handelsroute in vogelvlucht

1DWXXUOLMNPRHWGHQRRGXLWJDQJZHOYULM]LMQDOVHULHWVJHEHXUWHQPHQ VHQ GRRU GH]H XLWJDQJ PRHWHQ 'DDURP KDQJW HU YDDN GLW YHLOLJKHLGV SLFWRJUDP $OVHUHHQFDODPLWHLWLVELMYRRUEHHOGEUDQGLVKHWKDQGLJDOVHUHHQYHU ]DPHOSODDWV LV ZDDU ELMYRRUEHHOG LHGHUHHQ QD GH EUDQG VDPHQNRPW 'HEUDQGZHHUNDQGDQLQRYHUOHJPHWGHPHGHZHUNHUVNLMNHQRILHGHUHHQ DDQZH]LJLVHQLQVWUXFWLHVJHYHQ

9HUNRRSVSHFLDOLVW(HUVWHYHUNRSHU±9$&&0

35


Schoolopdracht??? Schoolopdracht1.1 R

Niveau R

X

Kennis

X

Vaardigheid

X

Alleen

X

Met anderen

Plaatjespakken

Pictogrammen in jouw leerbedrijf

Situatie: Je hebt heel wat pictogrammen gezien in de theorie, maar er zijn er nog veel meer. Elke winkelier gebruikt natuurlijk de pictogrammen die in zijn winkel het belangrijkst zijn. Jij gaat onderzoeken welke pictogrammen je allemaal tegenkomt in jouw leerbedrijf. Dat kan dus zijn van het schoonmaakmiddel voor de vloer tot borden die aan het plafond hangen.

Planning:watwordtervanjeverwacht? Stap 1: Je

mag deze opdracht alleen doen in jouw leerbedrijf, maar je mag de opdracht ook met zijn tweeën doen, samen in jullie leerbedrijven. Overleg dit met je docent. Stap 2: Maak foto’s van alle pictogrammen in jouw leerbedrijf. Als je niet weet wat een pic­ togram betekent, vraag het dan of zoek het op op internet. Stap 3: Maak voor elk leerbedrijf een collage waarop je alle pictogrammen laat zien uit het leerbedrijf. Als het pictogram onduidelijkheid kan veroorzaken, schrijf er dan in één of twee woorden bij wat het betekent. Stap 4: Mis je nog bepaalde pictogrammen of vind je sommige pictogrammen overbodig? Bespreek dit dan met je praktijkopleider.

Criteria Vink de eerste kolom aan als je vindt dat je voldoet aan het criterium.

Criteria Ik weet welke betekenis de pictogrammen in mijn leerbedrijf hebben. Ik zie het belang in van de pictogrammen in mijn leerbedrijf.

36

Werkprocessen

Competenties

Algemeen: geen werkprocessen

E, I, L, N, P, T


Evaluatie Je hebt zojuist een opdracht gedaan. Bij de evaluatie staan we stil bij het eindresultaat en bij jouw aanpak. Hieronder staat een aantal vragen. Geef op de bovenste balk eerst aan hoe jij vindt dat je deze opdracht hebt gedaan. Vraag dan aan jouw docent om op de onderste balk aan te geven hoe hij vindt dat jij het hebt gedaan. Bespreek de verschillen en schrijf een ver­ klaring op voor de verschillen. Vergeet niet je bronnen te vermelden! In hoeverre heb jij je aan de planning gehouden?

jij

0

100

0

100

docent

In hoeverre voldoet het resultaat aan de criteria?

jij docent

Verklaring Schrijf in je eigen woorden een verklaring op voor de verschillen.

Welkebronnen? Schrijf op welke bronnen je voor het uitvoeren van de opdracht hebt gebruikt. Geschreven bronnen, zoals boek en hoofdstuk, namelijk: Digitaal, zoals websites en CD­roms, namelijk: Personen, zoals medestudent, docent, enzovoort:

Beheersingsniveau Nadat je hebt geoefend, bepaalt jouw docent het beheersingsniveau op basis van het resultaat en de evaluatie. Zo kom je te weten in welke taken jij je kunt verbeteren. Moet beter

Datum

Voldoende beheersing, maar kan beter Handtekening leerling

Goede beheersing

Handtekening docent

R

Gemaakte afspraken:

37


#

Verkoopspecialist/Eerste verkoper

Werkproces 4.2 Verbetervoorstellen presentaties


Werkproces 4.2 Verbetervoorstellen presentaties Omschrijving De verkoopspecialist/eerste verkoper doet voorstellen voor de verzorging van de presen­ taties, de verkoopruimte en ­omgeving aan zijn leidinggevende om de verkoop te optimali­ seren en/of de werkzaamheden effectiever te laten verlopen. Hij past binnen de kaders het presentatieplan aan op de eigen situatie, doelgroep en ontwikkelingen en bespreekt dit met zijn leidinggevende. Gewenst resultaat Betrouwbaar en nauwkeurig voorstel voor verbeteringen met betrekking tot de presentatie, gericht op verbetering van het resultaat van de onderneming.

Vakkennis en vaardigheden

Komt voor in de theorie van

Detailhandelsmarketing

Detailhandel algemeen

Displayplan

Goederen Detailhandel algemeen

Frontpresentatie

Goederen Detailhandel algemeen

Promotieplan

Goederen Detailhandel algemeen

Winkelinterieur

Detailhandel algemeen

Winkellay­out

Detailhandel algemeen

Handelsroute in vogelvlucht

Competenties K Vakdeskundigheid toepassen O Creëren en innoveren X Ondernemend en commercieel handelen

Acties: † Samen met je praktijkopleider vul je de nulmeting/planning in. † Vul je POP en je PAP in. † Ga nu de opdrachten maken. Gebruik het registratieformulier voor de uitwerkingen.

Verkoopspecialist/Eerste verkoper – Praktijkboek verbetervoorstellen verkoop en assortiment

39


40

Ik doe verbetervoorstellen voor mijn leerbedrijf met betrekking tot presentaties (X)

2

Paraaf leerling:

Paraaf praktijkopleider:

Ik kan een presentatieplan maken (K en O)

1

Datum:

Gewenst resultaat werkproces 4.2

Opdr.

Naam leerling:

Nulmeting/planning

Eigen be足 oordeling

Handelsroute in vogelvlucht

Beoordeling prak足 tijkopleider

Nulmeting Ik ga dit uit足 voeren op

Ik heb dit uitge足 voerd op

Planning

Werkproces 4.2 Verbetervoorstellen presentaties


Opdracht 1, Een presentatieplan maken In iedere winkel wordt de presentatie van de artikelen regelmatig aangepast. Sommige winkels hebben daarvoor een vastomlijnd plan; in andere winkels laat men het min of meer afhangen van de omstandigheden. Hoe is dat bij jouw leerbedrijf? Als er een bestaand presentatieplan is, vraag dan aan je praktijkopleider of je een kopie van dat plan mag hebben. Bestudeer het presentatieplan goed. Schrijf eventueel vragen erbij en maak een afspraak met je praktijkopleider zodat hij je vragen kan beantwoorden. Lees daarna nog eens kri­ tisch het presentatieplan door en maak aantekeningen voor verbetervoorstellen. Is er geen presentatieplan, dan maak je er zelf één. In dit presentatieplan moeten voor­ stellen komen te staan voor de verzorging van de presentaties in en eventueel buiten de winkel. Informatie kun je allereerst inwinnen door eigen waarneming. Je kunt ook col­ lega’s of je praktijkopleider vragen hoe en om welke reden bepaalde presentaties opge­ bouwd worden. Natuurlijk houd je bij het maken van je presentatieplan rekening met de winkelformule en ontwikkelingen in de winkel. Handelsroute in vogelvlucht

In beide gevallen houd je ook rekening met de ruimte, het verkoopsysteem, kleuren van de winkel, huisstijl, verlichting, enzovoort. Probeer in je presentatieplan zo creatief mogelijk te zijn zonder de eisen van de winkel uit het oog te verliezen. Opdracht 2, Verbetervoorstellen Als je het bestaande presentatieplan hebt aangepast of als je zelf een presentatieplan hebt gemaakt, moet je naar aanleiding van jouw bevindingen verbetervoorstellen doen voor de presentaties in jouw leerbedrijf. Deze kunnen gaan over het veranderen van pre­ sentaties of de presentatiemethoden. Door die verbetervoorstellen wordt de commerciële positie van jouw leerbedrijf uitge­ bouwd. Tot slot Teken op je planningsformulier aan wanneer je de opdrachten hebt uitgevoerd. Is je registratieformulier compleet en heb je een exemplaar gegeven aan je praktijkoplei­ der en je praktijkbegeleider? Als je praktijkopleider vindt dat je eraan toe bent om dit werkproces af te toetsen, zorg dan dat er een afspraak wordt gemaakt tussen je praktijkopleider, je praktijkbegeleider en jou. In dat gesprek zal het beoordelingsformulier en het reflectieformulier worden be­ sproken en ingevuld. Pas daarna eventueel je PAP aan.

Verkoopspecialist/Eerste verkoper – Praktijkboek verbetervoorstellen verkoop en assortiment

41


42

Verkoopspecialist/Eerste verkoper – Praktijkboek verbetervoorstellen verkoop en assortiment

Betrouwbaar en nauwkeurig voorstel voor verbeteringen met betrekking tot de presentatie, gericht op verbete­ ring van het resultaat van de onderneming.

Gewenst resultaat

Toont bij het maken van het presentatieplan gevoel voor esthetiek, ruimte, kleur en vorm, maar ook de eisen van de organisatie en kan het presentatieplan duidelijk overbrengen en beantwoordt vragen ten aanzien van zijn plan, zodat de leidinggevende hem als expert en vraagbaak kan inschakelen.

Toont zich vindingrijk en creatief in zijn presentatieplan, verandert en verbetert presentaties en presentatieme­ thoden en inspireert de leidinggevende door het geven van het goede voorbeeld, zodat zijn verbetervoorstellen leiden tot optimale presentaties.

Maakt voorstellen die zich richten op het profileren van de organisatie, zodat de commerciële positie van de organisatie kan worden uitgebouwd.

Opmerkingen praktijkopleider:

Prestatie­indicator

Competentie X, Ondernemend en commercieel handelen

Prestatie­indicator

Competentie O, Creëren en innoveren

Prestatie­indicator

Competentie K, Vakdeskundigheid toepassen

De verkoopspecialist/eerste verkoper doet voorstellen voor de verzorging van de presentaties, de verkoopruim­ te en ­omgeving aan zijn leidinggevende om de verkoop te optimaliseren en/of de werkzaamheden effectiever te laten verlopen. Hij past binnen de kaders het presentatieplan aan op de eigen situatie, doelgroep en ontwik­ kelingen en bespreekt dit met zijn leidinggevende.

Omschrijving

Beoordelingsformulier Werkproces 4.2, Doet verbetervoorstellen ten aanzien van presentaties

Naam leerling:

Handelsroute in vogelvlucht

Beoordeling (O, V, G of cijfer)


Heeft de leerling bereikt wat hij/zij in zijn POP/ PAP had omschreven?

Wat moet de leerling de volgende keer nog bereiken?

Heb je bereikt/geleerd wat je in je POP/PAP had omschreven? Omschrijf waarom wel of niet.

Wat moet je de volgende keer nog bereiken? Schrijf dit ook in je POP.

Handtekening leerling

Handtekening praktijkopleider

Vindt u de leerling competent met betrekking tot dit werkproces?

Vind je jezelf competent met betrekking tot dit werkproces? Motiveer waarom wel of niet.

Handelsroute in vogelvlucht

Datum:

Praktijkopleider

Leerling

Reflectieformulier Werkproces 4.2, Doet verbetervoorstellen ten aanzien van presentaties

Naam leerling:

Handtekening praktijkbegeleider

Wat moet de leerling de volgende keer nog bereiken?

Heeft de leerling bereikt wat hij/zij in zijn POP/ PAP had omschreven?

Vindt u de leerling competent met betrekking tot dit werkproces?

Praktijkbegeleider

Werkproces 4.2 Verbetervoorstellen presentaties

43


Verkoopspecialist/Eerste verkoper

Bedrijfseconomie Voorraadbeheer en bestellen


Inhoud

Voorbeeld, paginacijfers achter delen die zijn over足 genomen komen overeen met paginanummers van Handelsroute in vogelvlucht

Inleiding Kerntaken en werkprocessen

1 2 3 4 5

Btw en brutowinst Voorraadadministratie bijhouden Voorraad inventariseren Bestellen Waarde van de voorraad bepalen

Trefwoorden

47

45


#

Voorraad inventariseren

3


,QWURGXFWLH :DWZRUGWHUYDQMHYHUZDFKW" $OVMHGLWKRRIGVWXNKHEWGRRUJHZHUNW † EHJULMSMHZDDURPKHWYDQEHODQJLVGHYRRUUDDGWHLQYHQ WDULVHUHQ † EHQMHEHNHQGPHWHHQ35, † NXQMHDDQGHKDQGYDQHHQDDQWDOVWDSSHQHHQLQYHQWDUL VDWLHSODQRSPDNHQ † NXQMHDDQGHKDQGYDQGHUHVXOWDWHQYDQGHLQYHQWDULVDWLH GXLGHOLMNPDNHQKRHMHGHUYLQJNXQWYRRUNRPHQ

47


 9RRUUDDGLQYHQWDULVHUHQ

,QYHQWDULVHUHQLVKHWWHOOHQHQUHJLVWUHUHQYDQGHYRRUUDDG]RGDWMHH[DFWZHHWKRHYHHO DUWLNHOHQ RS YRRUUDDG ]LMQ ,QYHQWDULVHUHQ PDDNW GXLGHOLMN KRH JURRW KHW YHUVFKLO LV WXV VHQGHDGPLQLVWUDWLHYHHQGHZHUNHOLMNHYRRUUDDG+HWLV]LQYRORPGHYRRUUDDGWHWHOOHQ RPGDWMH †GHWRWDOH¿QDQFLsOHZDDUGHYDQGHYRRUUDDGNXQWEHUHNHQHQ]RGDWGHMDDUUHNHQLQJRI EDODQVNDQZRUGHQRSJHPDDNW † NXQWEHUHNHQHQKRHYHHOJHVWROHQLVRIRPDQGHUHUHGHQHQQLHWLQYRRUUDDGLV GHU YLQJ † GHDGPLQLVWUDWLHYHYRRUUDDGNXQWFRUULJHUHQ]RGDWMHHHQMXLVWHKRHYHHOKHLGNXQWEH VWHOOHQ,QYHQWDULVDWLHRUJDQLVHUHQ

Handelsroute in vogelvlucht

2PGHLQYHQWDULVDWLHJRHGXLWWHYRHUHQPDDNMHHHQLQYHQWDULVDWLHSODQ=R¶QSODQEHVWDDW XLWGHYROJHQGHVWDSSHQ †YRRUEHUHLGLQJHQWUHIIHQ † YRRUUDDGRSQHPHQ † RSJHQRPHQYRRUUDDGFRQWUROHUHQ † DGPLQLVWUDWLHYHYRRUUDDGKHUVWHOOHQ † UHVXOWDWHQEHVSUHNHQ † ZLQNHORSRUGHEUHQJHQ 6WDS9RRUEHUHLGLQJHQWUHIIHQ %LMGHYRRUEHUHLGLQJYDQGHLQYHQWDULVDWLHJDMHDOVYROJWWHZHUN † 5XLPDOOHDUWLNHOHQRS'DWEHWHNHQWGDWMHDOOHDUWLNHOHQLQ]RZHOGHZLQNHODOVKHW PDJD]LMQRUGHQWVRUWHHUWHQFRQWUROHHUWRSYROOHGLJKHLG † +HWNDQKDQGLJ]LMQRPDUWLNHOHQXLWGHHWDODJHRIYDQGLVSOD\VWHKDOHQHQGLHRRNLQ GHVFKDSSHQWH]HWWHQ]RGDWMHVQHOOHUNXQWWHOOHQHQQLHWVYHUJHHW † +DDOEHVFKDGLJGHDUWLNHOHQRIDUWLNHOHQGLHRYHUGDWXP]LMQXLWGHVFKDSSHQHQVFKULMI ]HRSGHGDDUYRRUEHVWHPGHOLMVW † &RQWUROHHUGHDUWLNHOHQRSDDQZH]LJKHLGYDQHHQEDURIDUWLNHOFRGH † 0DDNHHQYRRUEDODQV,QYHHOJHYDOOHQQHHPMHGHYRRUUDDGLQKHWPDJD]LMQHHUGHU RSGDQGHYRRUUDDGRSGHYORHU 6WDS9RRUUDDGRSQHPHQ 1D KHW WUHIIHQ YDQ YRRUEHUHLGLQJHQ VWDUW KHW RSQHPHQ YDQ YRRUUDDG KHW WHOOHQ 'LW LV QDXZNHXULJZHUN6RPVGRHWPHQGLWLQWZHHWDOOHQGHHQHPHGHZHUNHUWHOWWHUZLMOGHDQ GHUHGHDDQWDOOHQUHJLVWUHHUW,QKHWYHUOHGHQZHUGHQGHDDQWDOOHQVFKULIWHOLMNYDVWJHOHJG RSHHQEDODQVNDDUW'DDUQDZHUGHQGHJHJHYHQVKDQGPDWLJLQJHYRHUG7HJHQZRRUGLJ JHEUXLNWPHQELMKHWRSQHPHQYDQGHYRRUUDDGPHHVWDOHHQKDQGWHUPLQDO

48


%HGULMIVHFRQRPLH

$IE +DQGWHUPLQDO

Handelsroute in vogelvlucht

6WDS2SJHQRPHQYRRUUDDGFRQWUROHUHQ 1DGDWGHYRRUUDDGLVRSJHQRPHQFRQWUROHHUMHGHWHOOLQJHQ:LHGHYHUDQWZRRUGHOLMNH PHGHZHUNHUYRRUKHWWHOOHQLVYHUVFKLOWSHUZLQNHO+HWLVGHEHGRHOLQJGDWGHDGPLQLVWUD WLHYHYRRUUDDGRYHUHHQNRPWPHWGHWHFKQLVFKH ZHUNHOLMNH YRRUUDDG 6WDS$GPLQLVWUDWLHYHYRRUUDDGKHUVWHOOHQ 'HOHLGLQJJHYHQGHNULMJWQDGHLQYHQWDULVDWLHHHQOLMVWPHWGHUHVXOWDWHQYDQGHWHOOLQJHQ $DQGHKDQGYDQGHOLMVW]LHMHZDDUGHWHFKQLVFKH ZHUNHOLMNH YRRUUDDGYHUVFKLOWYDQGH DGPLQLVWUDWLHYHYRRUUDDG'HOHLGLQJJHYHQGHFRQWUROHHUWGHOLMVWPHWGHDGPLQLVWUDWLHYH YRRUUDDGHQKHUVWHOWGH]HZDDUQRGLJ 6WDS5HVXOWDWHQEHVSUHNHQ 'HUHVXOWDWHQYDQGHLQYHQWDULVDWLHZRUGHQPHWGHPHGHZHUNHUVEHVSURNHQ(HQRQGHU ZHUSGDWKLHUELMDDQGHRUGHNDQNRPHQLVGHGHUYLQJ YHUVFKLOWXVVHQDGPLQLVWUDWLHYHHQ ZHUNHOLMNHYRRUUDDG 0HWHONDDUZRUGHQPRJHOLMNHRRU]DNHQHQRSORVVLQJHQEHVSURNHQ 8LWGHFLMIHUVYDQGHLQYHQWDULVDWLHZRUGWGXLGHOLMNZHONHDUWLNHOHQYHHOHQZHLQLJZRUGHQ YHUNRFKW'HLQYHQWDULVDWLH]HOIZRUGWEHVSURNHQ*LQJKHWELMYRRUEHHOGVQHOJHQRHJ",V HUQLHWVRYHUKHWKRRIGJH]LHQ"'LWNDQELMYRRUEHHOGWRWHHQYHUDQGHULQJOHLGHQLQGHLQ ULFKWLQJYDQKHWPDJD]LMQRIGHPDQLHUYDQWHOOHQ 6WDS:LQNHORSRUGHEUHQJHQ 1DGHLQYHQWDULVDWLHLVKHWEHODQJULMNGDWMHGHZLQNHOZHHURSRUGHEUHQJW+HWNDQ]LMQGDW ELMKHWWHOOHQKHWHHQHQDQGHULVYHUVFKRYHQ'HSUHVHQWDWLHVYDQDUWLNHOHQPRHWHQZHHU SHUIHFWLQRUGHZRUGHQJHPDDNW

9HUNRRSVSHFLDOLVW(HUVWHYHUNRSHU9RRUUDDGEHKHHUHQEHVWHOOHQ

49


2SGUDFKWHQYUDJHQ

 +RHEHUHNHQMHGHGHUYLQJ" :DQQHHU]DOGHGHUYLQJVWLMJHQ" :DWYHUVWDDQZHRQGHUHHQ35," =HWGHZHUN]DDPKHGHQGLHELMHHQ35,DDQERGNRPHQHHQVRSHHQULMWMH *HHIMHPHQLQJRYHUGH]HVWHOOLQJHQYHUNODDUMHQDGHU +HWLVEHJLQPDDUW0DUWLMQZHHWGDWHUYROJHQGHZHHNHHQ35,JHSODQGVWDDW YRRUGHDUWLNHOJURHS=RQQHEUDQG+LMEHVOXLWRPÀLQNZDWWHEHVWHOOHQZDQW KLMZLOEHVOLVWJHHQQHHQYHUNRRSULVNHUHQ

Handelsroute in vogelvlucht

 :DWYHUVWDDQZHRQGHUGHDGPLQLVWUDWLHYHYRRUUDDG" :DWNDQHUJHEHXUG]LMQDOVHUHHQSRVLWLHYHGHUYLQJZRUGWYDVWJHVWHOG" (HQ OHYHUDQFLHU VWXXUW SHU RQJHOXN HHQ H[WUD GRRV PHW YLHU LQNWFDUWULGJHV =HVWDDQQLHWRSGHSDNERQ1\QNHKHHIWSUHFLHV]R¶QSULQWHUHQGHQNWGDW GLWHHQFDGHDXWMHYDQGHOHYHUDQFLHULV=H]LHWHUJHHQEH]ZDDULQRPGH FDUWULGJHVPHHQDDUKXLVWHQHPHQ,VGLWGHUYLQJRIGLHIVWDO"9HUNODDUMHDQW ZRRUG

 1DGH35,RQWYDQJW7LPHHQRYHU]LFKWYDQGHYRRUUDDGYHUVFKLOOHQ+LMOHJW KHWRYHU]LFKWLQGHODGHZDQWKLMZLOGDWYROJHQGHZHHNHHQVJRHGXLW]RHNHQ :DWYLQGMHYDQ]LMQEHVOLVVLQJ"9HUNODDUMHDQWZRRUG

 8LWHLQGHOLMN ZRUGW KHW GHUYLQJVSHUFHQWDJH ]LH YUDDJ  YDVWJHVWHOG +HW YDOWHHQEHHWMHWHJHQ2PGDWKHWGH]HZHHNQRJDOGUXNLVEHVOXLW7LPGH XLWNRPVWODWHUQRJZHOHHQVPHWGHPHGHZHUNHUVWHEHVSUHNHQ:DWYLQGMH YDQ]LMQEHVOLVVLQJ"9HUNODDUMHDQWZRRUG

 2QGHU FULPLQHOH GHUYLQJ YHUVWDDQ ZH GHUYLQJ GLH RQWVWDDW DOV JHYROJ YDQ GLHIVWDORIYDQGDOLVPH:DWLVGDQDGPLQLVWUDWLHYHGHUYLQJ"

 +RHVWHOMHFULPLQHOHGHUYLQJYDVW" :DWNXQMHGRHQRPGHFULPLQHOHGHUYLQJ]RYHHOPRJHOLMNWHJHQWHJDDQ"

50


Filiaalmanager/ Ondernemer detailhandel

Management

Management


Personeelďťżnodig? Managen van de instroom

3


L

,QWURGXFWLH

:DWZRUGWHUYDQMHYHUZDFKW" $OVMHGLWKRRIGVWXNKHEWGRRUJHZHUNW † NHQMHGHJHJHYHQVGLHLQHHQIXQFWLHRPVFKULMYLQJPRHWHQ VWDDQ † ZHHW MH ZDW HHQ SHUVRQHHOVSODQ LV HQ ZDW KLHU LQ PRHW VWDDQ † NXQMHHHQSHUVRQHHOVSODQDQDO\VHUHQ † NXQMHRPVFKULMYHQZDWZHUYLQJHQVHOHFWLHYDQSHUVRQHHO EHWHNHQW † NHQMHGHYHUVFKLOOHQGHVWDSSHQGLHMHPRHWYROJHQELMKHW DDQQHPHQYDQQLHXZSHUVRQHHO † ZHHWMHZDWSHUVRQHHOVYHUORRSLVHQZDWKHWYHUVFKLOLVWXV VHQ]XLYHUHQQDWJXXUOLMNYHUORRS

)LOLDDOPDQDJHU2QGHUQHPHUGHWDLOKDQGHO3HUVRQHHOQRGLJ"

53
3HUVRQHHOQRGLJ"

9RRUEHHOG $OVMHRS]RHNJDDWQDDUHHQEDDQNXQMHGDWRSYHUVFKLOOHQGHPDQLHUHQGRHQ-HEHNLMNW DGYHUWHQWLHVVWUXLQWLQWHUQHWDIJDDWQDDUHHQXLW]HQGEXUHDXHQ]RYRRUW'DQ]RHNMLMGXV HHQEDDQPDDUDOVMH¿OLDDOPDQDJHURIRQGHUQHPHUEHQWPRHWMH]HOIRS]RHNQDDUQLHX ZHPHGHZHUNHUV:DDUPRHWMHDOOHPDDOUHNHQLQJPHHKRXGHQYRRUGDWMHGLHDGYHUWHQWLH YRRUGHQLHXZHPHGHZHUNHUNXQWSODDWVHQ"(QDOVGHDGYHUWHQWLHHUGDQLVKRHPRHW KHWGDQLQGHVROOLFLWDWLHSURFHGXUH"0HWZHONHZHWWHOLMNHHLVHQPRHWMHUHNHQLQJKRXGHQ" $OOHPDDO]DNHQZDDUGLWKRRIGVWXNRYHUJDDW2UJDQLVDWLHVWUXFWXXUHQSHUVRQHHOVSODQ

Handelsroute in vogelvlucht

,QKHWYRULJHKRRIGVWXNKHEMHHHQRUJDQLJUDPYDQMRXZOHHUEHGULMIJHPDDNW'DDULQKHE MHDOOHIXQFWLHVGLHLQMRXZOHHUEHGULMIYRRUNRPHQJHVFKUHYHQ3DNGDWRUJDQLJUDPHUQRJ HHQVELM(UJHQVLQGDWRUJDQLJUDPVWDMLMRRN$OVMLMVWUDNVMH%39KHEWDIJHURQGYHUGZLMQ MLMDOVSHUVRRQZHHUXLWGDWRUJDQLJUDP+HWNDQ]LMQGDWHUYROJHQGMDDUHHQDQGHUH%39 HUNRPWPDDUGDWKRHIWQLHW'DWEHWHNHQWGDWGHSODDWVYDQ%39HUXLWKHWRUJDQLJUDP YHUGZLMQW =RDOVMHZHHWNXQMHLQHHQRUJDQLJUDPRRNOH]HQRIMHWHPDNHQKHEWPHWHHQOLMQRUJD QLVDWLHRIHHQOLMQVWDIRUJDQLVDWLH(HQ]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUPHWPDDUZHLQLJSHUVR QHHO]DOJHHQVWDIIXQFWLRQDULVLQGLHQVWKHEEHQ+LM]DOYHHO]HOIGRHQ'HKLsUDUFKLVFKH OLMQORRSWDOOHHQYLDKHP,QHHQJURWHRUJDQLVDWLH]LMQHUPHHUOHLGLQJJHYHQGHQ,QHHQ VXSHUPDUNWELMYRRUEHHOGKHEMHGHDIGHOLQJVFKHI$*)+LMKHHIWPLVVFKLHQWZHHYHUNRSHUV DDQZLHKLMOHLGLQJJHHIW'HDIGHOLQJVFKHI]HOIKHHIWDOVOHLGLQJJHYHQGHGH¿OLDDOPDQDJHU 'H¿OLDDOPDQDJHULVYHUDQWZRRUGLQJVFKXOGLJDDQGHUD\RQPDQDJHUHQGHUD\RQPDQDJHU ]DODOOHVZDWLQ]LMQUD\RQJHEHXUWPRHWHQYHUDQWZRRUGHQELMKHWKRRIGNDQWRRUZDDUGH GLUHFWLHLVJH]HWHOG(HQRUJDQLJUDPYDQHHQJURRWZLQNHOEHGULMI]DOHUGXVDQGHUVXLW]LHQ GDQGDWYDQHHQ]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUGLHGULHYHUNRSHUVLQGLHQVWKHHIW

DIE'HDIGHOLQJVFKHI$*)LVQDWXXUOLMNyyNYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHNZDOLWHLWYDQ]LMQSURGXFWHQ

54


7KHRULH

)DVH$IURQGLQJ †9DWKHWJHVSUHNNRUWVDPHQ † 9UDDJQDDUGHHHUVWHLQGUXNNHQYDQGHNDQGLGDDWHQRIKLMYHUGHUZLOJDDQPHWGH VROOLFLWDWLHSURFHGXUH † 9HUWHOKRHGHYHUGHUHVROOLFLWDWLHSURFHGXUHHUXLW]LHW $OVMHGH]HGULHIDVHQJRHGGRRUORRSWNXQMHHU]HNHUYDQ]LMQGDWEHLGHSDUWLMHQ GHRU JDQLVDWLHHQGHVROOLFLWDQW YROGRHQGHLQIRUPDWLHNULMJHQ

9UDDJ

-HKHEW]HOIRRNZHOHHQVJHVROOLFLWHHUG6FKULMINRUWRSKRHMHZLVWGDWHUHHQ YDFDWXUH ZDV RI MH HHQ EULHI KHEW PRHWHQ VFKULMYHQ RI JHEUXLN KHEW JHPDDNW YDQ HHQ YRRUJHGUXNWVROOLFLWDWLHIRUPXOLHUHQKRHMLMYRQGGDWKHWVROOLFLWDWLHJHVSUHNYHUOLHS6FKULMI HUELMZDDURPMHYRQGGDWKHWJHVSUHNJRHGRIPLQGHUJRHGYHUOLHS

Handelsroute in vogelvlucht

$IURQGLQJVROOLFLWDWLH 1DKHWYRHUHQYDQGHVROOLFLWDWLHJHVSUHNNHQPRHWMHGHMXLVWHNDQGLGDDWNLH]HQ9DDNLV HHQWZHHGHURQGHQRRG]DNHOLMNDOVMHQRJWZLMIHOWWXVVHQHHQDDQWDONDQGLGDWHQ7LMGHQV GH]HWZHHGHURQGHNXQMHMHELMYRRUEHHOGFRQFHQWUHUHQRSGHSHUVRRQDFKWHUGHNDQGL GDDWLQUHODWLHWRWGHJHVWHOGHIXQFWLHHLVHQ2IMHNXQWGLHSHULQJDDQRS]DNHQGLHMH]LMQ RSJHYDOOHQWLMGHQVKHWHHUVWHJHVSUHN2RNNXQMHLQGHWZHHGHURQGHDQGHUHVHOHFWHXUV ELMGHJHVSUHNNHQEHWUHNNHQ 8LWHLQGHOLMNPRHWMHGHNDQGLGDDWVHOHFWHUHQGLH]RYHHOPRJHOLMNYROGRHWDDQGHYDQWHYR UHQRSJHVWHOGHIXQFWLHHLVHQHQZHQVHQ

)LOLDDOPDQDJHU2QGHUQHPHUGHWDLOKDQGHO3HUVRQHHOQRGLJ"

55


Schoolopdracht3.3 P

Niveau

X

1

Kennis

X

Vaardigheid

Alleen

X

Met anderen

Aantal keer oefenen (max. 3)

Delaanuit! Ontslag

Situatie: Jij bent ondernemer detailhandel. Helaas gaat het minder goed met jouw onder­ neming en je ziet geen andere mogelijkheid dan werknemers te ontslaan. Behalve alle vervelende gesprekken die je hierover met je werknemers moet voeren, moet je ook nog allerlei administratieve handelingen verrichten. Op dit moment bestaat jouw onderneming uit drie filialen. Elk filiaal heeft een filiaalmanager, twee afdelingsmanagers en vier verko­ pers in dienst. Je moet uit elk filiaal één verkoper ontslaan. Jij bent het enige directielid.

Planning,watwordtervanjeverwacht? Stap 1: Zoek

een medeleerling met wie je deze opdracht gaat doen. Stap 2: Maak een organigram van jouw/jullie onderneming. Stap 3: Beschrijf de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke functie. Stap 4: Zoek uit welke handelingen je moet verrichten om iemand te ontslaan. Doe dat via internet, bijvoorbeeld www.werk.nl of www.ontslag­krijgen.nl of houd een interview met iemand van het CWI of een ontslagdeskundige. Bepaal met elkaar wat jullie gaan doen. Motiveer jullie keuze! Stap 5: Teken het organigram zoals dat er na ontslag uit gaat zien. Schrijf kort op hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ontslagen verkoper ver­ deeld worden. Stap 6: Maak een kort verslag dat je kunt gebruiken als basis voor een presentatie over ontslag. Je docent bepaalt welk duo een presentatie moet houden.

Criteria Hieronder zie je een lijstje met criteria. Loop het lijstje na om zeker te weten dat je niets vergeet.

‡ We hebben een organigram van de onderneming gemaakt en de taken, verant­ woordelijkheden en bevoegdheden van elke functie omschreven.

‡ We hebben in ons verslag gemotiveerd vermeld voor welke onderzoeksvorm wij gekozen hebben.

‡ We hebben een nieuw organigram getekend en daarbij de herverdeling van ta­ ken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geschreven.

‡ We hebben een kernachtig verslag gemaakt als basis voor onze presentatie. 56


Evaluatie Je hebt zojuist een opdracht gedaan. Bij de evaluatie staan we stil bij het eindresultaat en bij jouw aanpak. Hieronder staat een aantal vragen. Geef op de bovenste balk eerst aan hoe jij vindt dat je deze opdracht hebt gedaan. Vraag dan aan jouw docent om op de onderste balk aan te geven hoe hij vindt dat jij het hebt gedaan. Bespreek de verschillen en schrijf een ver­ klaring op voor de verschillen. Vergeet niet je bronnen te vermelden! In hoeverre heb jij je aan de planning gehouden?

jij

0

100

docent

Op welke onderdelen ben je afgeweken van je planning en waarom?

Voldoet het resultaat aan de gestelde criteria?

jij docent 0

100

Wat ga je de volgende keer anders doen?

Welkebronnen? Schrijf op welke bronnen je voor het uitvoeren van de opdracht hebt gebruikt. Geschreven bronnen, zoals boek en hoofdstuk, namelijk: Digitaal, zoals websites en CD­roms, namelijk: Personen, zoals medestudent, docent, enzovoort:

Beheersingsniveau Nadat je hebt geoefend, bepaalt jouw docent het beheersingsniveau op basis van het resultaat en de evaluatie. Zo kom je te weten in welke taken jij je kunt verbeteren. Moet beter Datum

Voldoende beheersing, maar kan beter Handtekening leerling

Goede beheersing Handtekening docent

P

Gemaakte afspraken:

57


Praktijkopdracht3.2 T

Niveau

X

Kennis

X

Alleen

1

Aantal keer oefenen (max. 3)

X

Vaardigheid Met anderen

Hoegaatdatbijjullie? Personeel in jouw leerbedrijf

Situatie: Ook in jouw leerbedrijf worden mensen in dienst genomen, zijn ze in dienst en soms gaan ze weer uit dienst. Het aannemen en ontslaan van mensen is gebonden aan wettelijke regels. In schoolopdracht 3.3 heb je al onderzocht wat de wettelijke regels zijn bij het ontslaan van medewerkers. Nu ga je voor jouw leerbedrijf uitzoeken welke regels dit bedrijf toepast bij het in dienst nemen, in dienst hebben en uit dienst laten gaan van mensen. Op de site van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel kun je veel informatie vinden.

Planning,watwordtervanjeverwacht? Stap 1: Vraag

of je een kopie van een arbeidsovereenkomst mag. Stap 2: Zoek uit welke cao van toepassing is op jouw leerbedrijf. Stap 3: Kijk in de theorie wat er allemaal in de arbeidsovereenkomst hoort te staan. Schrijf zaken die je mist op, maar schrijf ook de zaken op die wel in de arbeidsovereen­ komst worden genoemd, maar niet in de theorie. Stap 4: Schrijf de belangrijkste zaken uit de cao voor jouw leerbedrijf op. Stap 5: Concludeer uit je gegevens welke regels voor jouw leerbedrijf gelden bij het in dienst nemen, het in dienst hebben en het uit dienst laten gaan van personeel. Stap 6: Trek voor jezelf op basis van de stappen 2, 3, 4 en 5 de conclusie of je wel of niet als werknemer bij dit bedrijf zou willen werken. Motiveer!

Criteria: Hieronder zie je een lijstje met criteria. Loop het lijstje na om zeker te weten dat je niets vergeet.

‡ Ik heb een kopie van een arbeidsovereenkomst en ik weet welke cao van toepas­ sing is op mijn leerbedrijf.

‡ Ik heb de arbeidsovereenkomst vergeleken met de theorie, de verschillen geno­ teerd en de belangrijkste zaken uit de cao voor mijn leerbedrijf opgeschreven.

‡ Ik kan met argumenten aangeven waarom ik wel of niet bij mijn leerbedrijf zou willen werken.

58


Evaluatie Je hebt zojuist een opdracht gedaan. Bij de evaluatie staan we stil bij het eindresultaat en bij jouw aanpak. Hieronder staat een aantal vragen. Geef op de bovenste balk eerst aan hoe jij vindt dat je deze opdracht hebt gedaan. Vraag dan aan jouw praktijkopleider om op de onderste balk aan te geven hoe hij vindt dat jij het hebt gedaan. Bespreek de verschillen en schrijf een verklaring op voor de verschillen. Vergeet niet je bronnen te vermelden! Op welke onderdelen ben je afgeweken van je planning en waarom?

Ben je tevreden over het resultaat?

jij praktijkopleider

Steleenalternatiefop Welke manieren kun je nog meer bedenken om tot een goed resultaat te komen?

Welkebronnen? Schrijf op welke bronnen je voor het uitvoeren van de opdracht hebt gebruikt. Geschreven bronnen, zoals boek en hoofdstuk, namelijk: Digitaal, zoals websites en CD­roms, namelijk: Personen, zoals medestudent, praktijkopleider, enzovoort:

Beheersingsniveau Nadat je hebt geoefend, bepaalt jouw docent het beheersingsniveau op basis van het resultaat en de evaluatie. Zo kom je te weten in welke taken jij je kunt verbeteren. Moet beter Datum

Voldoende beheersing, maar kan beter Handtekening leerling

Goede beheersing Handtekening praktijkopleider

T

Gemaakte afspraken:

59


Filiaalmanager/ ondernemer detailhandel

Commercieel beleid 1


Inhoud

Voorbeeld, paginacijfers achter delen die zijn over­ genomen komen overeen met paginanummers van Handelsroute in vogelvlucht

1 2 3 4 5

Commercieel beleid 1 Theorie Marktonderzoek Marktsegmentatie Vestigingsplaatsonderzoek Samenwerking Netwerken

P P P P P P

Schoolopdrachten 1.1 Knipselmap 1.2 Hoeveel mensen krijg je in een … ? 1.3 Lekker vanachter je bureau … 3.1 Gezellig winkelen! 3.2 Kopen of huren? 5.1 Een `mini-netwerk’

Praktijkopdrachten P 1.1 Lezen, lezen, lezen … 1 T 1.2 Lezen, lezen, lezen … 2 T 1.3 De hort op! P 2.1 Wie koopt wat en waarom? T 3.1 Waar zit je? P 4.1 Wie is de baas? T 4.2 Bereik je wat met elkaar? P 5.1 Ken het dat ik u kan?

62

67

69

Overzicht beoordelingen Trefwoorden

61


Marktonderzoek

1


,QWURGXFWLH

:DWZRUGWHUYDQMHYHUZDFKW" $OVMHGLWKRRIGVWXNKHEWGRRUJHZHUNW †ZHHW MH ZDDURP HHQ ¿OLDDOPDQDJHU HQ HHQ RQGHUQHPHU PDUNWRQGHU]RHNPRHWHQGRHQ † ZHHWMHZDWGHIXQFWLHV]LMQYDQPDUNWRQGHU]RHN † NXQMHGHYHUVFKLOOHQGHIDVHQYDQPDUNWRQGHU]RHNRQGHU VFKHLGHQ † ZHHWMHZDWKHWYHUVFKLOLVWXVVHQNZDOLWDWLHIHQNZDQWLWDWLHI RQGHU]RHNHQWXVVHQFRQWLQXRQGHU]RHNHQDGKRFRQGHU ]RHN † NXQ MH XLWOHJJHQ ZDQQHHU MH JHEUXLNPDDNW YDQ GHVN UH VHDUFKHQZDQQHHUYDQ¿HOGUHVHDUFKHQZDWKHWYHUVFKLO LVWXVVHQSULPDLUHHQVHFXQGDLUHJHJHYHQV † EHQMHRSGHKRRJWHYDQ'(3(67 † NXQMHHQTXrWHYUDJHQRSVWHOOHQ † ZHHWMHZDWGHEHJULSSHQDVHOHFWVWHHNSURHIUHSUHVHQWD WLHQDXZNHXULJKHLGHQEHWURXZEDDUKHLGLQKRXGHQ † EHQMHLQVWDDW]HOIHHQHHQYRXGLJPDUNWRQGHU]RHNWHKRX GHQ † NXQMHRPWH]RUJHQGDWMHRSGHKRRJWHEHQWYDQWUHQGV ]HOIGHVNUHVHDUFKGRHQYRRUGHGHWDLOKDQGHO

63
0DUNWRQGHU]RHN

$OV¿OLDDOPDQDJHURQGHUQHPHUPRHWMHFRQWLQX]RHNHQQDDUPRJHOLMNKHGHQGHYHUNRRS HQKHWJHYRHUGHDVVRUWLPHQWRSEDVLVYDQGHHLJHQFRQFXUUHQWLHSRVLWLHWUHQGVHQPDUN WRQWZLNNHOLQJHQWHRSWLPDOLVHUHQ-HGRHWYHUEHWHUYRRUVWHOOHQRPSURFHVVHQDDQWHSDV VHQ]RGDWGHGRHOVWHOOLQJHQEHUHLNWNXQQHQZRUGHQHQGHPDUNWSRVLWLHYDQGHRUJDQLVD WLHJHKDQGKDDIGEOLMIWYHUEHWHUGZRUGW

Handelsroute in vogelvlucht

2QGHUQHPHQ LV ULVLFR¶V QHPHQ $OV RQGHUQH PHUSUREHHUMHGHULVLFR¶VWHEHSHUNHQ'LWNXQ MHGRHQGRRUWH]RUJHQGDWMHHHQJRHGLQ]LFKW KHEW LQ GH VWHUNH HQ ]ZDNNH SXQWHQ YDQ MH EHGULMIHQLQGHNDQVHQHQEHGUHLJLQJHQLQGH PDUNW2PGLWLQ]LFKWWHYHUNULMJHQKHEMHLQIRU PDWLHQRGLJ 'HEHQRGLJGHLQIRUPDWLHNULMJMHGRRUPDUNWRQ GHU]RHN2PHUYRRUWH]RUJHQGDWMHGHMXLVWH LQIRUPDWLHNULMJWLVKHWYHUVWDQGLJRPYROJHQV HHQEHSDDOGHPHWKRGHWHZHUNWHJDDQ$IKDQ $IE'HPDUNWSRVLWLHYHUEHWHUHQ NHOLMN YDQ KHW VRRUW RQGHU]RHN ]LMQ GH NRVWHQ EHSHUNW RI HUJ KRRJ 7HJHQRYHU GH]H NRVWHQ VWDDQGDQGHKRJHUHRSEUHQJVWHQGRRUGDWMHEHWHUHEHVOLVVLQJHQNXQWQHPHQ 0DUNWRQGHU]RHN LV KHW V\VWHPDWLVFK YHU]DPHOHQ HQ DQDO\VHUHQ YDQ JHJHYHQV GLH YDQ EHODQJ]LMQRPPDUNHWLQJSUREOHPHQYDVWWHVWHOOHQHQRSWHORVVHQ %HDQWZRRUGGHYUDJHQWRWHQPHWHQPDDNVFKRRORSGUDFKW)XQFWLHVPDUNWRQGHU]RHN

:DWLVKHWQXWYDQPDUNWRQGHU]RHN" 6WHOGDWMHHHQQLHXZHZLQNHOZLOWEHJLQQHQ-HKHEWKHWZLQNHOFRQFHSWEHGDFKWHQMHZLOW KHWFRQFHSWQDGHUXLWJDDQZHUNHQLQGHZLQNHOIRUPXOH,QGHIDVHYDQKHWZLQNHOFRQFHSW JDMHPDUNWRQGHU]RHNGRHQ6ODDWMRXZZLQNHOFRQFHSWZHODDQELMMHSRWHQWLsOHNODQWHQ",V GHGRRUMRXXLWWHGHQNHQZLQNHOIRUPXOHKDDOEDDU":HONPDUNWDDQGHHO GHQNDDQFRQFXU UHQWHQ NXQMHYHUZDFKWHQ" 6WHOGDWMH¿OLDDOPDQDJHUZRUGW-LMZLOWHHQQLHXZ¿OLDDOJDDQRSHQHQHQMHZLOWMHDDQVOXL WHQELMHHQJURRW¿OLDDOEHGULMI2RNGDQLVPDUNWRQGHU]RHNYDQEHODQJ'HZLQNHOIRUPXOH EHVWDDWDOPDDUMHNXQWLQLHGHUJHYDORQGHU]RHNHQRIGH]HZLQNHOIRUPXOHDDQVODDWLQGH SODDWVZDDUMLMMHZLOWJDDQYHVWLJHQ(QKRHLVHLJHQOLMNKHWZLQNHOLPDJRYDQGLWEHGULMI" .XQMHPHWMRXZ¿OLDDOHHQJRHGPDUNWDDQGHHOEHKDOHQ"

64
Handelsroute in vogelvlucht

$IE'RRUPDUNWRQGHU]RHNNDQGHRQGHUQHPLQJGHHLJHQRQWZLNNHOLQJYROJHQLQGHORRSYDQ GHMDUHQ

0DUNWRQGHU]RHNLVGXVYDQJURWHEHWHNHQLV2YHUKHWDOJHPHHQNHQQHQRQGHUQHPLQJHQ GHYROJHQGHIXQFWLHVDDQPDUNWRQGHU]RHNWRH †'HLQIRUPDWLHIXQFWLHHHQYHUDQWZRRUGHOLMNHPDQDJHUPRHW]RJRHGPRJHOLMNRSGH KRRJWHZRUGHQJHKRXGHQYDQGHODDWVWHRQWZLNNHOLQJHQLQGHPDUNWGLHUHOHYDQWYRRU KHP]LMQ † 'HFUHDWLHYHIXQFWLHKHWRQWZLNNHOHQYDQQLHXZHLGHHsQGRRUDQDO\VHHQWRHSDV VLQJYDQVSHFL¿HNHWHFKQLHNHQ † 'H EHZDNLQJVIXQFWLH FRQWUROHUHQ RI GH EHRRJGH GRHOVWHOOLQJHQ YDQ GH RQGHUQH PLQJLQGHPDUNWZRUGHQEHKDDOG %LM PDUNWRQGHU]RHN PDDN MH RQGHUVFKHLG WXVVHQ NZDQWLWDWLHI RQGHU]RHN HQ NZDOLWDWLHI RQGHU]RHN %LMHHQNZDOLWDWLHIRQGHU]RHNZRUGHQGHYUDJHQYDDNIDFHWRIDFHJHVWHOGMHZLOWDQWZRRUG NULMJHQRSYUDJHQDOVZDDURPNRRSWPHQGLWDUWLNHOKRHNRRSWPHQGLWDUWLNHOKRHJH EUXLNWPHQGLWDUWLNHO"+HWLVDOWLMGNOHLQVFKDOLJRQGHU]RHN

)LOLDDOPDQDJHURQGHUQHPHUGHWDLOKDQGHO&RPPHUFLHHOEHOHLG

65


P

Schoolopdracht 1.1 Niveau

X

Kennis

X

Alleen

?

Aantal keer oefenen (max. 3)

X

Vaardigheid Met anderen

Knipselmap Marktonderzoek

Situatie: Als je filiaalmanager of ondernemer bent, moet je de trends en marktontwikkelingen op jouw vakgebied bijhouden. Dat doe je onder meer door vakliteratuur bij te houden, kranten te lezen, op relevante sites op Internet te kijken. Deze opdracht duurt het hele schooljaar. Artikelen kun je bijvoorbeeld vinden op: † www.retailtrends.nl/archief/ † www.eiw.nl/pages/actueel/index.html † www.hbd.nl/ † www.elsevierretail.nl/ † www.gfk.nl/ (publicaties) † kranten † Rabobank cijfers en trends

Planning Stap 1: Maak

een apart bestand op je pc dat je knipselmap noemt. Stap 2: Maak ter voorbereiding eerst de vragen 1.1 tot en met 1.6. Stap 3: Elke week voeg je digitaal twee nieuwe artikelen toe aan je knipselmap. Deze artikelen moeten gaan over: – trends van je gekozen branche, dus van je BPV-bedrijf, van je gekozen onderneming en van jongondernemen; – ontwikkelingen in het consumentengedrag; – ontwikkelingen van de producten van je branche; – ontwikkelingen in detailhandel. Stap 4: Wees voorbereid op een korte presentatie over jouw knipselmap of een aantal artikelen daaruit.

Criteria de marktontwikkelingen te volgen heb ik inzicht gekregen in de optimalise‡ Door ring van de verkoop en het gevoerde assortiment voor mijn BPV-bedrijf.

‡ Ik heb inzicht in de trends van de branche. in het consumentengedrag, in de producten van de bran‡ Ikchekanenontwikkelingen in de detailhandel benoemen. kan mijn BPV-bedrijf op basis van de marktontwikkelingen adviseren welke acti‡ Ikviteiten ontplooid moeten worden om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Ik houd daarbij rekening met de kernactiviteiten en de winkelformule. 66


Evaluatie Je hebt zojuist een opdracht gedaan. Bij de evaluatie staan we stil bij het eindresultaat en bij jouw aanpak. Hieronder staat een aantal vragen. Geef op de bovenste balk eerst aan hoe jij vindt dat je deze opdracht hebt gedaan. Vraag dan aan jouw docent om op de onderste balk aan te geven hoe hij vindt dat jij het hebt gedaan. Bespreek de verschillen en schrijf een verklaring op voor de verschillen. Vergeet niet je bronnen te vermelden! In hoeverre heb jij je aan de planning gehouden?

jij

0

100

docent

Op welke onderdelen ben je afgeweken van je planning en waarom?

Voldoet het resultaat aan de gestelde criteria?

jij docent

Wat ga je de volgende keer anders doen?

0

100

Welke bronnen? Schrijf op welke bronnen je voor het uitvoeren van de opdracht hebt gebruikt. Geschreven bronnen, zoals boek en hoofdstuk, namelijk: Digitaal, zoals websites en CD-roms, namelijk: Personen, zoals medestudent, docent, enzovoort:

Beheersingsniveau Nadat je hebt geoefend, bepaalt jouw docent het beheersingsniveau op basis van het resultaat en de evaluatie. Zo kom je te weten in welke taken jij je kunt verbeteren. Moet beter Datum

Voldoende beheersing, maar kan beter Handtekening leerling

Goede beheersing Handtekening docent

P

Gemaakte afspraken:

67


P

Praktijkopdracht 1.1 Niveau

X

Kennis

X

Vaardigheid

X

Alleen

X

Met anderen

1

Aantal keer oefenen (max. 3)

Lezen, lezen, lezen …. 1 Externe analyse

Situatie: Het gedrag van de consument is voor een winkelorganisatie van groot belang. Het consumentengedrag beïnvloedt immers het marketingbeleid in grote mate. De consument is als het ware de bestaansbron. Verandert de consument zijn gebruikers-/ verbruikersgedrag, dan kan dat wel eens fataal zijn voor de continuïteit van de winkelorganisatie. Het behoort tot de taak van de ondernemer om de ontwikkelingen in het consumentengedrag consequent te volgen. Dit kan hij grotendeels door te lezen. Zorg ervoor dat je knipselmap up-to-date is, zodat je de artikelen daaruit kunt gebruiken voor deze opdracht.

Planning Stap 1: Schrijf

een tekst over de positieve en de negatieve ontwikkelingen in het consumentengedrag, die van invloed zijn op het commerciële beleid in een winkelorganisatie uit jouw branche. Stap 2: In die tekst dienen zowel de trends als de gevolgen die deze trends hebben voor het koopgedrag in jouw branche, komen te staan. Deze trends beschrijf je in eigen woorden, het artikel waarin je deze trend hebt gevonden komt in de bijlage met bronvermelding. Stap 3: Zorg ervoor dat je minimaal drie positieve en drie negatieve ontwikkelingen beschrijft die invloed hebben op de detailhandel. Positieve voorbeelden zijn: toenemende welvaart (algemeen stijgende koopkracht van huishoudens), internationalisering (hierdoor kunnen Nederlandse winkelformules naar het buitenland, zoals de HEMA die een vestiging in Parijs heeft geopend), nieuwe winkelconcepten die extra winkelend publiek trekken, toename van internetverkoop. Voorbeelden van negatieve ontwikkelingen zijn: toename van internetverkoop, prijzenoorlog in de branche (uitholling van winstmarges), winkelcriminaliteit, kredietcrisis.

Criteria

‡ Ik heb inzicht in de bedrijfsformule, de branche en de winkelorganisatie. ‡ Ik kan omschrijven welke commerciële kansen en bedreigingen er zijn als het gaat om trends en de gevolgen daarvan voor de door mij gekozen winkel.

68


Evaluatie Je hebt zojuist een opdracht gedaan. Bij de evaluatie staan we stil bij het eindresultaat en bij jouw aanpak. Hieronder staat een aantal vragen. Geef op de bovenste balk eerst aan hoe jij vindt dat je deze opdracht hebt gedaan. Vraag dan aan jouw praktijkopleider om op de onderste balk aan te geven hoe hij vindt dat jij het hebt gedaan. Bespreek de verschillen en schrijf een verklaring op voor de verschillen. Vergeet niet je bronnen te vermelden! In hoeverre heb jij je aan de planning gehouden?

jij

0

100

praktijkopleider

Op welke onderdelen ben je afgeweken van je planning en waarom?

Voldoet het resultaat aan de gestelde criteria?

jij

praktijkopleider 0

Wat ga je de volgende keer anders doen?

100

Welke bronnen? Schrijf op welke bronnen je voor het uitvoeren van de opdracht hebt gebruikt. Geschreven bronnen, zoals boek en hoofdstuk, namelijk: Digitaal, zoals websites en CD-roms, namelijk: Personen, zoals medestudent, praktijkopleider, enzovoort:

Beheersingsniveau Nadat je hebt geoefend, bepaalt jouw praktijkopleider het beheersingsniveau op basis van het resultaat en de evaluatie. Zo kom je te weten in welke taken jij je kunt verbeteren. Moet beter Datum

Voldoende beheersing, maar kan beter Handtekening leerling

Goede beheersing Handtekening praktijkopleider

P

Gemaakte afspraken:

69


Filiaalmanager/ Ondernemer detailhandel

Consumentenrecht
,QWURGXFWLH

:DWZRUGWHUYDQMHYHUZDFKW" $OVMHGLWKRRIGVWXNKHEWGRRUJHZHUNW †ZHHWMHZDWDOJHPHQHYRRUZDDUGHQLQKRXGHQELMRYHUHHQ NRPVWHQ † KHEMHLQ]LFKWLQGH]ZDUWHHQJULM]HOLMVW † EHJULMSMHZDWDDQERGHQDDQYDDUGLQJLV † ZHHWMHZDWHHQFRQVXPHQWHQNRRSLV † NHQMHGHYHUSOLFKWLQJHQYDQGHYHUNRSHUHQGHNRSHUELM HHQFRQVXPHQWHQNRRS † NXQMHRPVFKULMYHQZDWNRRSRSDIVWDQGLQKRXGW † NHQ MH HQNHOH ELM]RQGHUH UHJHOLQJHQ ]RDOV SURGXFWDDQ VSUDNHOLMNKHLGHQUHFKWYDQUHJUHV † NXQMHRPVFKULMYHQZDWUXLOHQHQJDUDQWLHLV † ZHHWMHZDWGH&RQVXPHQWHQDXWRULWHLWLVHQZHONHIXQFWLH GH]HKHHIW

)LOLDDOPDQDJHURQGHUQHPHUGHWDLOKDQGHO&RQVXPHQWHQUHFKW

71
.RSHQHQYHUNRSHQ

$OVMHHHQSURGXFWYHUNRRSWKHHIWGHFRQVXPHQWGHJHQHDDQZLHMHYHUNRRSWYHUVFKLO OHQGHUHFKWHQ=RKHHIWGHFRQVXPHQWUHFKWRSYHUYDQJLQJRIKHUVWHOZDQQHHUKHWSURGXFW QLHWGHHLJHQVFKDSSHQKHHIWGLHMHPDJYHUZDFKWHQ$OVYHUNRSHUKHEMLMYHUVFKLOOHQGH YHUSOLFKWLQJHQ$OVHHQFRQVXPHQWLHWVELMMRXZEHGULMINRRSWHQKHWSURGXFWJDDWHHUGHU NDSRWGDQYDOWWHYHUZDFKWHQLVKHWMRXZWDDNGHFRQVXPHQWWHKHOSHQ-HNXQWGHFRQ VXPHQW GRRUYHUZLM]HQ QDDU GH SURGXFHQW YDQ KHW SURGXFW 6RPV PRHW MH KHW SURGXFW YHUYDQJHQRIGHNRRSSULMVWHUXJJHYHQ(QZDWKHHIWGH&RQVXPHQWHQDXWRULWHLWKLHUPHH WHPDNHQ"'LW]LMQDOOHPDDO]DNHQZDDUGLWKRRIGVWXNRYHUJDDW$OJHPHQHYRRUZDDUGHQ

Handelsroute in vogelvlucht

'HLQKRXGYDQHHQRYHUHHQNRPVWZRUGWEHSDDOGGRRU †UHJHOVYDQGZLQJHQGUHFKW † ZDWSDUWLMHQDIVSUHNHQ † UHJHOVYDQDDQYXOOHQGUHFKW † GHJHZRRQWH † GHUHGHOLMNKHLGHQELOOLMNKHLG 2SGHUHJHOVYDQGZLQJHQGUHFKWQD]LMQGH SDUWLMHQ GLH GH RYHUHHQNRPVW PHW HONDDU DI VOXLWHQYULMRPDIWHVSUHNHQZHONHUHFKWHQHQ YHUSOLFKWLQJHQ XLW GH RYHUHHQNRPVW YRRUWNR PHQ'LHDIVSUDNHQNXQQHQXLWGUXNNHOLMNJHO GHQ YRRU GLH HQH RYHUHHQNRPVW PDDU ]H NXQQHQRRNLQKHWDOJHPHHQYRRUVRRUWJHOLMNH RYHUHHQNRPVWHQJHOGHQ,QKHWODDWVWHJHYDO VSUHHNMHYDQDOJHPHQHYRRUZDDUGHQ 0HW GH DOJHPHQH YRRUZDDUGHQ ZRUGHQ QLHW DOOHHQ GH ]RJHQDDPGH µNOHLQH OHWWHUWMHV¶ EH GRHOG GLH YDDN LQ OLFKWJULM]H RI DQGHUH NOHXU LQNWRSGHDFKWHU]LMGHYDQEULHISDSLHUIDFWXUHQ RIDFKWHURSNDVVDERQQHQVWDDQDIJHGUXNW 9ROJHQVKHWZHWERHNZRUGWRQGHUGHDOJHPH QHYRRUZDDUGHQYHUVWDDQ µ(HQ RI PHHU VFKULIWHOLMNH EHGLQJHQ GLH ]LMQ RSJHVWHOG PHW GH EHGRHOLQJ LQ HHQ DDQWDO RYHUHHQNRPVWHQWHZRUGHQRSJHQRPHQ¶ 'DW EHWHNHQW GDW LHGHU EHGLQJ YRRUZDDUGH GDWHHQSDUWLMRSVFKULIWVWHOWPHWGHEHGRHOLQJ $IE1LHWDOOHHQGHNOHLQHOHWWHUWMHVYDOOHQ KHWLQPHHUGDQppQRYHUHHQNRPVWRSWHQH RQGHUGHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQ

72
PHQRQGHUGH]HRPVFKULMYLQJYDOW(HQYRRUEHHOGLVKHWNHXUPHUN7KXLVZLQNHO:DDUERUJ ]LH SDUDJUDDI ELM .RRS RS DIVWDQG +HW JDDW KLHUELM RP DDQJHVORWHQ ZHEVKRSV GLH DOOHPDDOLQKXQDOJHPHQHYRRUZDDUGHQKHEEHQVWDDQGDWGHNODQWYHHUWLHQGDJHQEHGHQN WLMGKHHIWHQGDWGHNODQWQLHWPHHUGDQKRHIWDDQWHEHWDOHQ $OJHPHQHYRRUZDDUGHQQRHPMHRRNZHOOHYHULQJVYRRUZDDUGHQEHWDOLQJVYRRUZDDUGHQ RIVWDQGDDUGYRRUZDDUGHQ

Handelsroute in vogelvlucht

9DDN VWDDQ HU LQ GH DOJHPHQH YRRUZDDUGHQ ]DNHQ GLH WH PDNHQ KHEEHQ PHW KHW YRO JHQGH †3ULM]HQ%LMYRRUEHHOGGHSULM]HQ]LMQLQFOXVLHIEWZ † /HYHULQJ%LMYRRUEHHOGGHNRSHUKHHIWJHHQUHFKWRSHHQVFKDGHYHUJRHGLQJDOVKHW SURGXFWQLHWRSWLMGZRUGWJHOHYHUG † *DUDQWLH+LHUVWDDWELMYRRUEHHOGPHHURYHUKHWUHFKWRSJDUDQWLH † :LM]HEHWDOLQJ+LHUZRUGHQELMYRRUEHHOGEHWDOLQJVWHUPLMQHQJHQRHPG † (LJHQGRPVEHKRXG%LMYRRUEHHOGGHYHUNRSHUEOLMIWGHHLJHQDDUYDQKHWSURGXFWWRW GDWGHNRSHUGHODDWVWHWHUPLMQKHHIWEHWDDOG † 2YHUPDFKW%LMYRRUEHHOGGHYHUNRSHUKRHIWJHHQVFKDGHYHUJRHGLQJWHEHWDOHQLQKHW JHYDOYDQEUDQG † 9ULMEOLMYHQG DDQERG 'DQ NDQ GH YHUNRSHU ]LMQ DDQERG QRJ WHUXJWUHNNHQ GLUHFW QD DDQYDDUGLQJ (HQRQGHUQHPHUGLHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQZLOKDQWHUHQGRHWHUJRHGDDQRPLQRIIHU WHVEULHYHQHQGHUJHOLMNHWHYHUPHOGHQGDWHUDOJHPHQHYRRUZDDUGHQYDQWRHSDVVLQJ]LMQ HQZDDUGH]H]LMQJHGHSRQHHUG'HRQGHUQHPHUPRHWGHNODQWJHOHJHQKHLGJHYHQYDQ GHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQNHQQLVWHQHPHQ'DDURPGRHWGHRQGHUQHPHUHUYHUVWDQGLJ DDQ † ELMKHWVOXLWHQYDQGHRYHUHHQNRPVWGHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQXLWWHUHLNHQ † GHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQWHGHSRQHUHQELMHHQ.DPHUYDQ.RRSKDQGHORIGHJULI¿H YDQHHQUHFKWEDQN † GHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQRSYHU]RHNWRHWH]HQGHQ

9UDDJ 9UDDJELMMHOHHUEHGULMIQDKRHNODQWHQNHQQLVNXQQHQQHPHQYDQGHDOJHPHQH

YRRUZDDUGHQ'RHGDW]RXLWJHEUHLGPRJHOLMN GXVQLHWDFKWHURSGHERQ 

)LOLDDOPDQDJHURQGHUQHPHUGHWDLOKDQGHO&RQVXPHQWHQUHFKW

73


2SGUDFKWHQYUDJHQ

 1RWHHU YLMI SXQWHQ ZDDUGRRU GH LQKRXG YDQ HHQ RYHUHHQNRPVW ZRUGW EH SDDOG

 :DQQHHUVSUHHNMHYDQDOJHPHQHYRRUZDDUGHQELMHHQRYHUHHQNRPVW" 6FKULMIYLHU]DNHQRSGLHWHPDNHQKHEEHQPHWGHDOJHPHQHYRRUZDDUGHQHQ RPVFKULMIGH]H]DNHQ

 :DWLVGH]ZDUWHOLMVW"2PVFKULMIGLWLQMHHLJHQZRRUGHQHQVFKULMIGH]DNHQ RSGLHYROJHQVGH]ZDUWHOLMVWQLHWLQGHRYHUHHQNRPVWPRJHQYRRUNRPHQ

 2PVFKULMIZDWGHJULM]HOLMVWLVHQZHONH]DNHQMHRSGHJULM]HOLMVWDDQNXQW WUHIIHQ

Handelsroute in vogelvlucht

 1RWHHULQMHHLJHQZRRUGHQZDWDDQERGHQDDQYDDUGLQJLV 6FKULMIHHQYRRUEHHOGRSYDQPRQGHOLQJHHQYDQVFKULIWHOLMNHDDQYDDUGLQJ $DQZHONHGULHYRRUZDDUGHQPRHWHHQFRQVXPHQWHQNRRSYROGRHQ" 6FKULMILQMHHLJHQZRRUGHQRSZDWGHYHUSOLFKWLQJHQYDQGHYHUNRSHU]LMQHQ ZDWGHYHUSOLFKWLQJHQYDQGHNRSHU]LMQ

 %LMNRRSRSDIVWDQGNXQMH]RZHO]HYHQDOVYHHUWLHQZHUNGDJHQEHGHQNWLMG KHEEHQ/HJGLWYHUVFKLOXLW

 2PVFKULMIGH:HW3URGXFWDDQVSUDNHOLMNKHLG :DWLVKHWUHFKWYDQUHJUHV" *D QDDU ZZZMXURIRRQQO HQ ]RHN RS YHUOHQJGH JDUDQWLH /HHV GLW VWXN HQ VFKULMILQHHQKDOYH$RIKHW]LQYROLVHHQYHUOHQJGHJDUDQWLHRSHHQSURGXFW WHQHPHQ

 :DWGRHWGH&RQVXPHQWHQDXWRULWHLW"

74

)LOLDDOPDQDJHURQGHUQHPHUGHWDLOKDQGHO&RQVXPHQWHQUHFKW


Filiaalmanager/ondernemer detailhandel

Bedrijfseconomie Kosten en break even


Kostprijs, verkoopprijs en consumentenprijs

2
L

,QWURGXFWLH :DWZRUGWHUYDQMHYHUZDFKW" $OVMHGLWKRRIGVWXNKHEWGRRUJHZHUNW †NXQMHGHGLUHFWHNRVWHQHQGHLQGLUHFWHNRVWHQRQGHUVFKHL GHQ † NXQMHYLHUYHUELM]RQGHULQJPHWKRGHQQRHPHQZDDUPHHMH GHLQGLUHFWHNRVWHQLQGHNRVWSULMVRSQHHPW † NXQMHGHNRVWSULMVEHUHNHQHQPHWGHSULPLWLHYHRSVODJPH WKRGH † NXQMHGHYHUNRRSSULMVEHUHNHQHQPHWGHYDVWHRSVODJPH WKRGH ZDDUELM MH UHNHQLQJ KRXGW PHW HHQ RSVODJSHUFHQ WDJHYRRUOHNNDJHRIGHUYLQJ † NXQ MH GH FRQVXPHQWHQSULMV EHUHNHQHQ DDQ GH KDQG YDQ HHQRPUHNHQIDFWRU

 77


.RVWSULMVYHUNRRSSULMVHQFRQVXPHQWHQSULMV

2PGHNRVWSULMVYHUNRRSSULMVHQFRQVXPHQWHQSULMVWHEHSDOHQJHEUXLNMHGHYROJHQGH PHWKRGHQ †3ULPLWLHYHRSVODJPHWKRGHYRRUEHUHNHQLQJYDQGHNRVWSULMV † 9DVWHRSVODJPHWKRGHKHWRSVODJSHUFHQWDJHUHNHQLQJKRXGHQGPHWOHNNDJHYRRU EHUHNHQLQJYDQGHYHUNRRSSULMV † 2PUHNHQIDFWRUYRRUEHUHNHQLQJYDQGHFRQVXPHQWHQSULMV %LMKHWYDVWVWHOOHQYDQGHYHUNRRSSULMVHQFRQVXPHQWHQSULMVJDMHRQGHUDQGHUHXLWYDQ GHNRVWSULMVYDQHHQSURGXFW+LHUELMPDDNMHRQGHUVFKHLGWXVVHQGHGLUHFWHHQLQGLUHFWH NRVWHQ2INRVWHQELMGHGLUHFWHRILQGLUHFWHNRVWHQKRUHQZRUGWEHSDDOGGRRUGHYUDDJRI HUHHQGLUHFWYHUEDQGLVWXVVHQGHNRVWHQHQKHWSURGXFWRIGHDIGHOLQJ

Handelsroute in vogelvlucht

'LUHFWHNRVWHQ]LMQNRVWHQZDDUELMGXLGHOLMNLVELMZHONSURGXFWRIDIGHOLQJ]HKRUHQ%LMGH LQNRRSSULMVYDQGHYHUNRFKWHDUWLNHOHQRIELMORRQNRVWHQYDQHHQEHSDDOGHDIGHOLQJRIELM GHYHUSDNNLQJVNRVWHQLVHUHHQUHFKWVWUHHNVYHUEDQGWXVVHQGHNRVWHQHQKHWYHUNRFKWH DUWLNHORIGHDIGHOLQJ'H]HNRVWHQ]LMQGXVHHQYRXGLJLQGHNRVWSULMVRSWHQHPHQ ,QGLUHFWH NRVWHQ ]LMQ NRVWHQ ZDDUELM MH JHHQ UHFKWVWUHHNV YHUEDQG NXQW OHJJHQ PHW GH DUWLNHOJURHSRIDIGHOLQJZDDUYRRU]HJHPDDNW]LMQ+XLVYHVWLQJVNRVWHQWHOHIRRQNRVWHQ UHFODPHNRVWHQNRVWHQYDQHHQDFFRXQWDQWVNDQWRRUNRVWHQYDQKHWPDJD]LMQHQGHNRV WHQYDQKHWPDQDJHPHQW]LMQYRRUEHHOGHQYDQLQGLUHFWHNRVWHQ 2PGDWHUELMGHLQGLUHFWHNRVWHQJHHQYHUEDQGLVWXVVHQGHNRVWHQHQGHDUWLNHOJURHSRI GHDIGHOLQJPRHWMHGH]HNRVWHQRSHHQELM]RQGHUHPDQLHURSQHPHQLQGHNRVWSULMV+HW RSQHPHQYDQGHNRVWHQLQGHNRVWSULMVKHHWYHUELM]RQGHUHQ'HYHUVFKLOOHQGHYHUELM]RQ GHULQJPHWKRGHQ]LMQ †SULPLWLHYHRSVODJPHWKRGH † YHU¿MQGHRSVODJPHWKRGH † GHHTXLYDOHQWLHFLMIHUPHWKRGH † GHNRVWHQSODDWVHQPHWKRGH +HW]LMQDOOHYLHUPHWKRGHQRPGHLQGLUHFWHNRVWHQRSWHQHPHQLQGHNRVWSULMV%LMGHSUL PLWLHYHRSVODJPHWKRGHZRUGWJHEUXLNJHPDDNWYDQppQRSVODJSHUFHQWDJHELMGHYHU¿MQGH RSVODJPHWKRGH JHEUXLN MH PHHUGHUH RSVODJSHUFHQWDJHV +LHU EHVSUHNHQ ZH DOOHHQ GH HHUVWHPHWKRGHRPGDWMHGLHLQGHGHWDLOKDQGHOWHJHQNRPW 0DDNQXGHRSGUDFKWHQYUDJHQWRWHQPHW

78


3ULPLWLHYHRSVODJPHWKRGH

+HWNRPWYRRUGDWGHOHYHUDQFLHUGHFRQVXPHQWHQSULMV PHWEWZ RIGHYHUNRRSSULMV ]RQ GHU EWZ YDQ HHQ SURGXFW EHSDDOW$OV GHWDLOOLVW PRHW MH GDQ EHVOLVVHQ RI MH GLW SURGXFW LQNRRSW,VGHPDUJHJURRWJHQRHJRPGHNRVWHQWHGHNNHQHQLVHURRNQRJZLQVWRYHU" -HQHHPWMHEHVOLVVLQJRSEDVLVYDQGHNRVWSULMVYDQKHWSURGXFW2PGHNRVWSULMVWHEHUH NHQHQJHEUXLNMHGHSULPLWLHYHRSVODJPHWKRGHRIHHQYRXGLJHRSVODJPHWKRGH 'H]HPHWKRGHGDQNWKDDUQDDPDDQKHWIHLWGDWHUZRUGWJHUHNHQGPHWVOHFKWVppQRS VODJSHUFHQWDJHYRRUDOOHLQGLUHFWHNRVWHQ-HEHSDDOWGLWRSVODJSHUFHQWDJHDOVYROJW -HWHOWGHYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQLQGLUHFWHNRVWHQELMHONDDURS'LWWRWDDOGUXNMHXLWLQ †HHQSHUFHQWDJHYDQGHLQNRRSZDDUGHYDQGHRP]HWRI † HHQSHUFHQWDJHYDQGHGLUHFWHORRQNRVWHQRI † HHQSHUFHQWDJHYDQGHWRWDOHGLUHFWHNRVWHQ 'HIRUPXOHYDQKHWRSVODJSHUFHQWDJHYRRUDOOHSURGXFWHQOXLGW 2SVODJLQGLUHFWHNRVWHQ 

Handelsroute in vogelvlucht

7RWDOHLQGLUHFWHNRVWHQ î 7RWDOHGLUHFWHNRVWHQ

RILQNRRSZDDUGHYDQGHRP]HWRIGHGLUHFWHORRQNRVWHQ 2PKHWRSVODJSHUFHQWDJHYRRUGHNRPHQGHSHULRGH YDVWWHVWHOOHQJDMHXLWYDQGHJHJHYHQVYDQKHWMDDU HUYRRU 'H]H JHJHYHQV YDQ KHW YRULJH MDDU SDV MH DDQGHWHYHUZDFKWHQYHUDQGHULQJHQDDQ2SEDVLV YDQGLHFLMIHUVEHUHNHQMHGDQKHWRSVODJSHUFHQWDJH %LMGHSULPLWLHYHRSVODJPHWKRGHJDMHHUYDQXLWGDW HHQ GXXU DUWLNHO PHHU LQGLUHFWH NRVWHQ YHURRU]DDNW GDQHHQJRHGNRRSDUWLNHO-HYHURQGHUVWHOWQDPHOLMN GDWHUHHQYHUEDQGEHVWDDWWXVVHQGHKRRJWHYDQGH LQNRRSSULMVHQGHLQGLUHFWHNRVWHQ'LWKRHIWQLHWDO WLMGWHNORSSHQ%LMHHQVODJHUELMYRRUEHHOGZLMNHQGH LQGLUHFWHNRVWHQYRRUGHGXUHRVVHQKDDVQLHWYHHODI YDQGLHYRRUGHJRHGNRSHUHUXQGHUODSMHV 'H WRWDOH GLUHFWH NRVWHQ GH LQNRRSSULMV KHW GLUHFWH ORRQ HQ]RYRRUW HQ GH LQGLUHFWH NRVWHQ KHWRSVODJSHUFHQWDJHîGHEHWUHIIHQGHGLUHFWHNRVWHQ YDQHHQDUWLNHOYRUPHQ VDPHQGHNRVWSULMVHUYDQ2QGHUGHNRVWSULMVYDQHHQDUWLNHOYHUVWDDQZHDOOHNRVWHQGLH HHQRQGHUQHPHUKHHIWPRHWHQPDNHQRPKHWDUWLNHODDQGHDIQHPHUWHNXQQHQYHUNRSHQ

)LOLDDOPDQDJHURQGHUQHPHUGHWDLOKDQGHO.RVWHQHQEUHDNHYHQ

79


2SGUDFKWHQYUDJHQ:DWLVKHWYHUVFKLOWXVVHQGLUHFWHHQLQGLUHFWHNRVWHQ"*HHIDDQRIGHYROJHQGHNRVWHQGLUHFWHRILQGLUHFWHNRVWHQ]LMQ †,QNRRSZDDUGHYDQGHRP]HW † 5HQWHNRVWHQOHQLQJ † $IVFKULMYLQJNDVVD † /RRQFDLVVLqUH † /RRQPHGHZHUNVWHUYHUVHYOHHVZDUHQ

Handelsroute in vogelvlucht

D =LMQGHWRWDOHH[SORLWDWLHNRVWHQYDQHHQRQGHUQHPLQJGLUHFWHRILQGLUHFWHNRVWHQ" E 9DOW GH WRWDOH LQNRRSZDDUGH YDQ HHQ RQGHUQHPLQJ RQGHU GH GLUHFWH RI LQGLUHFWH NRVWHQ" 

-HJDDWHHQPHXEHO]DDNEHJLQQHQHQKXXUWHHQZLQNHOSDQGLQHHQJURRWZLQNHOFHQ WUXP-HNXQWHHQSDDUVWRHOHQNRSHQWHJHQHHQUHGHOLMNHLQNRRSSULMV-HKXXUWKHW SDQGYRRU¼SHUPDDQG.XQMHGHLQNRRSSULMVHQGHKXXUNRVWHQHHQYRXGLJLQ GHNRVWSULMVRSQHPHQRIPRHWMHHHQYHUELM]RQGHULQJPHWKRGHWRHSDVVHQ"'HWRWDOHH[SORLWDWLHNRVWHQYDQHHQRQGHUQHPLQJEHGUDJHQ¼'HWRWDOH LQNRRSZDDUGHYDQGH]HRQGHUQHPLQJEHGUDDJW¼'HLQNRRSSULMVYDQHHQ SURGXFWEHGUDDJW¼ :DWLVGHNRVWSULMVYDQGLWSURGXFW"'HLQNRRSZDDUGHYDQGHRP]HWYDQHHQJURHQWHVSHFLDDO]DDNZRUGWYRRUKHWNR PHQGH MDDU JHEXGJHWWHHUG RS ¼ 'H WRWDOH H[SORLWDWLHNRVWHQ ZRUGHQ JH EXGJHWWHHUGRS¼+HWYROJHQGHMDDUZLOPHQGHNRVWSULMVEHUHNHQHQPHW GHSULPLWLHYHRSVODJPHWKRGH %HUHNHQKHWRSVODJSHUFHQWDJHYRRUGHH[SORLWDWLHNRVWHQ %HUHNHQGHNRVWSULMVYDQHHQNURSVODPHWHHQLQNRRSSULMVYDQ¼ %HUHNHQGHNRVWSULMVYDQHHQNLORDSSHOVPHWHHQLQNRRSSULMVYDQ¼

 D E F 

 D E F

80

'H FRQVXPHQWHQRP]HW YDQ HHQ NDDVVSHFLDDO]DDN ZDV KHW YRULJH MDDU ¼ 'H EUXWRZLQVW LV HQ GH H[SORLWDWLHNRVWHQ ZDUHQ KHW YRULJH MDDU ¼9RRUKHWRSVODJSHUFHQWDJHYRRUGHH[SORLWDWLHNRVWHQJDDWPHQXLWYDQ GHJHJHYHQVYDQKHWYRULJHMDDU%WZLV0HQUHNHQWPHWHHQZLQVWRSVODJYDQ YDQGHNRVWSULMV %HUHNHQ KHW RSVODJSHUFHQWDJH YRRU GH H[SORLWDWLHNRVWHQ DIURQGHQ RS ppQ GHFLPDDOQDXZNHXULJ %HUHNHQGHNRVWSULMVYDQNLOR*RXGVHNDDVPHWHHQLQNRRSSULMVYDQ¼SHU NLOR %HUHNHQGHFRQVXPHQWHQSULMVYDQNLOR*RXGVHNDDV


2SGUDFKWHQYUDJHQ D E F'HHLJHQDDUYDQHHQMHDQVZLQNHORQWYDQJWGHYROJHQGHLQNRRSIDFWXXU -HDQVUHJXODU¿WVWXNV ¼ EWZ ¼ ,QNRRSIDFWXXUSULMV ¼

Handelsroute in vogelvlucht

 D E

$ULHHLJHQDDUYDQHHQYLVVSHFLDDO]DDNEHJURRWGHLQNRRSZDDUGHYDQ]LMQ RP]HW YRRU KHW NRPHQGH MDDU RS ¼ $ULH PDDNW VDPHQ PHW ]LMQ SHUVRQHHOYLVVRHSYLVVDODGHVHQ]HEDNNHQNLEEHOLQJ'HGLUHFWHORRQNRV WHQ ZRUGHQ JHVFKDW RS ¼ 'H H[SORLWDWLHNRVWHQ ZRUGHQ EHJURRW RS ¼ %HUHNHQKHWRSVODJSHUFHQWDJHYRRUGHH[SORLWDWLHNRVWHQ XLWJHGUXNWLQHHQ SHUFHQWDJHYDQGHWRWDOHGLUHFWHNRVWHQ %HUHNHQGHNRVWSULMVYDQJUDPJHEDNNHQNLEEHOLQJGLHLQJHNRFKWZRUGW YRRU¼SHUNLORH[FOXVLHIEWZ+HWGLUHFWORRQEHGUDDJW¼ %HUHNHQGHNRVWSULMVYDQOLWHUYLVVRHS'HLQNRRSSULMVYDQGHYLVEHGUDDJW SHUJUDP¼HQKHWGLUHFWHORRQEHGUDDJW¼

+HW RSVODJSHUFHQWDJH YRRU GH H[SORLWDWLHNRVWHQ ZRUGW EHUHNHQG XLW GH JH JHYHQVYDQKHWYRULJHERHNMDDU7RHQZDVGHLQNRRSZDDUGHYDQGHRP]HW ¼ +HW NRPHQGH MDDU YHUZDFKW PHQ HHQ GDOLQJ YDQ 'H WRWDOH H[SORLWDWLHNRVWHQYDQ¼]XOOHQJHOLMNEOLMYHQ %HUHNHQKHWRSVODJSHUFHQWDJH %HUHNHQGHNRVWSULMVYDQHHQMHDQVUHJXODU¿W

)LOLDDOPDQDJHURQGHUQHPHUGHWDLOKDQGHO.RVWHQHQEUHDNHYHQ

81


0693143625

Bestelnummer DHDiv0004

Handelsroute in vogelvlucht  
Handelsroute in vogelvlucht  

In ‘Handelsroute in vogelvlucht’ staan voorbeelden van lesmateriaal voorniveau 1 tot en met 4 van detailhandel. Dit materiaal is in samenwer...

Advertisement