Page 1

HANDELS PORTAAL

Digitaal, op papier of een mix

Handelsportaal Rooseveltstraat 12 2321 BM Leiden 071-7110376 info@handelsportaal.nl www.handelsportaal.nl

Het materiaal van Handelsroute en IGbase is op papier (losbladig) en digitaal beschikbaar.

Handelsportaal is een initiatief van MicrowebEdu bv

De beoordelings- en evaluatie-instrumenten zitten in het materiaal, zodat het meteen geschikt is voor portfolio-opbouw. Via het Handelsportaal kunnen de deelnemers het materiaal digitaal benaderen. Door de modulaire opbouw kunnen ook speciďŹ eke onderdelen, bijvoorbeeld oefentoetsen, digitaal worden aangeboden. Meer informatie: www.handelsportaal.nl

ANDERS DENKEN Lesmateriaal IGbase en Handelsroute compleet ĂŠn eigentijds

ANDERS DOEN!


LESMATERIAAL

HANDELS PORTAAL

IGbase en Handelsroute Compleet én eigentijds

CGO lesmateriaal

Compleet

Samenwerking

Professionalisering

Eigentijds

Maatwerk

MicrowebEdu heeft voor de oplei-

Voor het schooljaar 2009-2010 is het

MicrowebEdu onderkent als geen

Door training, scholing, begeleiding

Major-minor en integratie van Han-

Door de innovatieve software van

dingen in de Detailhandel en Inter-

complete materiaal beschikbaar voor

ander het belang van samenwer-

en implementatie kunnen teams zich

delsroute (Detailhandel) en IGbase

MicrowebEdu is het voor uw team

nationale Handel en Groothandel al

Nederlands, Engels en LLB. Dit is in

king. Door goed te luisteren naar de

ontwikkelen en zo verder professi-

(IHGH) zijn onderwerpen die ons uit-

mogelijk maatwerk te realiseren. Het

veel CGO materiaal ontwikkeld. Voor

de context van het beroep geschre-

docenten en het organiseren van ge-

onaliseren. Het gezamenlijk invul-

dagen om de mouwen op te stropen.

materiaal kunt u in eigen ‘look and

Detailhandel is dat de Handelsroute.

ven. Zo bent u in één keer klaar met

bruikersbijeenkomsten kunnen we

ling geven aan competentiegericht

Door de eigentijdse opbouw van het

feel’ samenstellen. Door een arran-

Voor de 4 reguliere uitstromen is al-

het samenstellen van uw complete

het materiaal nog beter maken.

beoordelen, toetsen en examineren

materiaal krijgt u de mogelijkheid

gement te maken uit het bestaande

les voor 2009-2010 beschikbaar. Voor

opleidingsprogramma!

past ook goed binnen de samenwer-

uw opleiding flexibeler in te richten

materiaal en dit specifiek voor uw

IHGH is dat IGbase. Er is voor 6 oplei-

king van het Handelsportaal. Veel

en meer differentiatie aan te bren-

eigen opleiding in te vullen kunt u

dingen compleet materiaal beschik-

scholen zijn u al voorgegaan! Inmid-

gen. MicrowebEdu wil samen met

nieuwe inzichten en kennis snel ver-

baar. Het bevat middels een handige

dels werken 23 scholen met elkaar

u werken aan een excellente uitvoe-

werken. Actueel en op maat is bin-

beoordelingssystematiek de borging

en met het materiaal.

ring van CGO. Met de uitdaging van

nen handbereik!

naar het kwalificatiedossier.

morgen en de deugdelijkheid van gisteren.

Folder Handelsroute  

Wat maakt Handelsroute nu zo anders dan andere leermiddelen? Hierin leest u wat onze aanpak zo uniek maakt.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you