Page 1

Catalogus LCJ en HHJO Materialen voor zondagsschool, club of vereniging

Handreiking & Overig materiaal


Materialencatalogus

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Kort materialenoverzicht Uitgebreid materialenoverzicht

2 2 4 7

Materiaal -12 Opzet materiaal Materiaal

7 7

Materiaal -16 Bijbelstudiemateriaal Jij en‌ Themaschetsen Handreiking actueel

11 15 16 17

Materiaal +16 Bijbelstudiemateriaal Kernwoorden Actueel

18 21 22

Overig materiaal

23

Inleiding In deze catalogus vind je een overzicht van al het materiaal dat het LCJ in samenwerking met de HHJO te bieden heeft, gerangschikt in de categorieĂŤn zondagsschool, -12, -16 en +16. Informatie voor leidinggevenden en overige materialen zijn eveneens opgenomen. Voor alle genoemde verschijningsdata geldt: D.V. Bij (inhoudelijke) vragen of opmerkingen over de materialen, stuur een e-mail naar: LCJ:

ZS, -12: -16,+16,overige:

Geertje Fokkema (glfokkema@lcj.nl) Marieke de Vries (madvries@lcj.nl)

2

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

HHJO:

-12, -16: +16,overige:

Steven Middelkoop (smiddelkoop@hhjo.nl) Gerbrand de Jong (gpdejong@hhjo.nl)

Bestellen LCJ: Bestellen

kan via de website van het LCJ (www.lcj.nl) of via www.bestelhandreiking.nl. Uw bestelling wordt na het invullen en verzenden van het formulier zo spoedig mogelijk verzonden. Wanneer u hiertoe niet de mogelijkheid hebt, kunt u aan Karin Brandwijk uw bestelling ook telefonisch (0184-421265) of per e-mail icbrandwijk@lcj.nl doorgeven. Voor vragen over de catalogus kunt u ook met haar contact opnemen.

HHJO:

Bestellen van het materiaal kan via de website van de HHJO, www.hhjo.nl. Hier kunt u een bestelformulier invullen, dat u kunt e-mailen naar bestel@hhjo.nl. U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan het secretariaat van de HHJO (0318-552851). Uw bestelling wordt dan zo spoedig mogelijk verzonden.

Let op:  Schetsen met een 1) achter de titel zijn beperkt op voorraad, sommige nog slechts enkele exemplaren. Informeer hiernaar voordat je bestelt, dat voorkomt vervelende verrassingen.  De prijs van de bijbelstudies in nieuwe stijl is per 1 januari verhoogd naar 1,95; in het kort materiaaloverzicht staat aangegeven welke schetsen het betreft. De vermelde prijzen in deze catalogus zijn exclusief verzendkosten. Voor verenigingen of personen die niet zijn aangesloten bij het LCJ of de HHJO gelden andere prijzen. Neem voor meer informatie hierover contact op met de directeur, Kees van Vianen: cvvianen@lcj.nl of 0184-602763.

Voor de inleider Bij verschillende uitgaven is extra informatie voor de inleider of leidinggevende (lg) verkrijgbaar. In het uitgebreide overzicht zie je aan de toevoeging ‘lg’ of er een deel voor leidinggevenden beschikbaar is. Voor -12 is van elke themaschets is een voorbereiding, vertelschets en verwerking beschikbaar; daarom is de aanduiding ‘lg’ hier weggelaten. In alle gevallen is deze extra informatie alleen via de website van het LCJ (www.lcj.nl) en van de HHJO (www.hhjo.nl) te downloaden. Zou je bij een bepaalde schets wel extra informatie willen hebben en staat die niet op de website? Geef het door aan Marieke de Vries (voor -16 en +16) of Geertje Fokkema (voor -12), zij nemen het dan mee in de commissie handreiking. 3

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Kort materialenoverzicht Handreiking Werkboekjes voor de kinderen 1. Door het geloof 1 2. Licht in het donker 3. Jezus en 4. De keus van je leven 5. Door het geloof 2 6. Hoe God is 7. Lukas gelijkenissen 8. Jozef 9. Petrus 10. Zing de Heere een nieuw lied

Nieuw!

€ 1,75 € 1,95

Nieuw!

€ 1,95 € 1,95 € 1,95 € 1,95 € 1,95

Actueel en thema Biddag (actueel) Gevangen China voor Christus - zending/evangelisatie Leven in beeld - leven, een wonder

€ 1,00 gratis € 0,50 € 0,50

Handreiking Bijbelstudiemateriaal Bijbelse Woorden 1 Bijbelse Woorden 2 Bijbelse Woorden 3 Bijbelse Woorden 4 Daniël Door het geloof Gelijkenissen 2 Ik ben… Ruth juni 2011

€ 1,75 € 1,95

(On)bekende personen Jezus in gesprek met... Jona Kleine profeten Mensen rondom Jezus Paulus Petrus Richteren Jakobus december 2011

€ 1,95

4

€ 1,95

€ 1,95

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Themaschetsen € 0,50 Jezus Christus Zaligmaker - Kerst Duisternis en Licht - Kerst Zijn Ster gezien - Kerst Zoeken en vinden - Kerst Pasen, feest van het leven Pinksteren Naar het Vaderhuis… - Hemelvaart

Jij en … Jij en je gebed Jij en verslaving Jij en je Bijbel Jij en je Schepper Jij en jezelf Jij en occultisme

Actueel Hyves, iedereen te vriend? Biertje?! Verliefd! Milieu, jou een zorg?! Biddag

Actieschetsen € 0,50 Vrij of gebonden gratis China voor Christus - zending/evangelisatie Leven in beeld - leven, een wonder Ontmoeting - dak- en thuislozen Flying for Life - ontwikkelingshulp

€ 1,00

Nieuw!

€ 1,00

Handreiking Bijbelstudie De Drie-eenheid Galaten Jeremia Openbaring 4-7 Titus Zeven gemeenten

€ 1,75 Elia Heilsfeiten Jezus in gesprek met Spreuken Zendingsreizen Nieuw! Psalmen juni 2011

5

€ 1,95 € 1,95 € 1,95

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Kernwoorden Zonde - Wedergeboorte - Heiligheid Barmhartigheid - Verkiezing - Verzoening Liefde - Toorn - Lankmoedigheid Blijdschap - Droefheid - Dankbaarheid Doop - Belijdenis - Heilig Avondmaal Beproeving - Volharding - Heerlijkheid Matigheid - Zachtmoedigheid - Vrede Geloof - Hoop - Belofte

€ 1,50

Nieuw!

Actueel Christen - in de verdediging?! Internet op je zolderkamer Asielzoekers, wie zijn dat? Trouwen of samenwonen

€ 1,00 Sport Israël Seksualiteit Gebedsgenezing

Overige materialen Brochures en overige materialen Lopers (+16 ) complete set Spellen- en verwerkingsmap Spellen- en verwerkingsmap aanvulling Brochure: Godsdienst thuis Brochure: Jongeren onderweg Spoorloos: De Boodschap en communicatie Brochure: Hoe maak ik een inleiding? (-16) Aanpakker HHJO Ledenboekje vereniging Dagboek ‘Raak!’ voor 14+ jongeren Dagboek ‘Voor jou persoonlijk’ voor 16+ jongeren Dagboek ‘Vaste koers’ voor 18+ jongeren Met open mond Om het hart van jongeren Preek aantekeningenboekje

6

gratis, te downloaden via website € 7,50 Nieuw! € 5,00 Nieuw! € 1,50 € 1,50 € 2,75 € 0,50 € 2,50 € 0,75 € 12,90 Nieuw! € 14,90 Nieuw! € 16,90 Nieuw! € 11,50 € 12,50 Nieuw! € 1,00 Nieuw!

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Uitgebreid materialenoverzicht Handreiking Opzet materiaal -12  

Een uitgebreide exegese van het gedeelte uit de Bijbel. Er is een Bijbelstudie opgenomen en in een vertelschets is de vertelling puntsgewijs uitgewerkt. Het is belangrijk dat de kinderen een parate kennis van Gods Woord opbouwen. Als inhoudelijke verwerking van het onderwerp hebben wij daarom steeds een kerntekst opgenomen, die de kinderen leren. Naast dit inhoudelijke gedeelte, proberen we zoveel mogelijk praktische handvatten aan te reiken. We noemen een aantal psalmen en liederen die je kunt zingen met elkaar; er staan gebedspunten bij en leestips voor als je jezelf nog wat meer wilt verdiepen in het onderwerp. De creatieve verwerking van het onderwerp is meestal ook nog best een klus. Je vindt daarom bij elk onderwerp een aantal suggesties. Je kunt dan een keuze maken. Het is belangrijk om afwisselend te kiezen, zodat de kinderen steeds weer op een andere manier bezig zijn. Meestal staat er één opdracht in het boekje; op de website vind je meer verwerkingen. Dat zijn niet alleen ’papieren’ verwerkingen, maar ook creatieve. Natuurlijk staat er ook bij wat je nodig hebt. Omdat ook dit gedeelte van de avond een goede voorbereiding vergt, geven we een aantal tips om dit uurtje zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bijbelstudiemateriaal Thema 1: Door het geloof 1 Verschijnt februari/maart 2011 Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

Kaïn en Abel Noach Abram Abrahams beproeving Mozes’ vlucht Jozua

7

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Thema 2: Licht in het donker Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6. Schets 6:

Bekering van Saulus Op Cyprus In Filippi In Troas Op Zee Op Melite Hizkia

Thema 3: Jezus en.. Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

1)

1)

Jezus en Zijn roep Jezus en Zijn Koninkrijk Jezus en Zijn macht over de duivel Jezus en Zijn macht over de dood Jezus en het wonder van de broden en de vissen Jezus en Zijn Rijk

Thema 4: De keus van je leven Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

Ruth Saul Elia Naäman Daniël Hizkia

Thema 5: Door het geloof 2 Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4. Schets 5: Schets 6:

1)

1)

Gideon Simson Samuël David Daniel Elia

Thema 6: Hoe God is Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

De Heere is heilig De Heere is almachtig De Heere is barmhartig De Heere is rechtvaardig De Heere is alwetend De Heere is genadig

8

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Thema 7: Gelijkenissen uit Lukas Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

1)

De barmhartige Samaritaan De rijke dwaas Het verloren schaap De onrechtvaardige rechter De rijke man en Lazarus De tien ponden

Thema 8: Jozef Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

Jozef verkocht Jozef bij Potifar God is met Jozef Jozef beproeft zijn broers Borg voor Benjamin De beker van de onderkoning

Thema 9: Petrus Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

Petrus geroepen Jezus loopt op het water Was mij helemaal! Petrus verloochent zijn Meester Heb je Mij lief? Ieder in zijn eigen taal

Thema 10: Zing de Heere een nieuw lied Verschijnt februari/maart 2011 Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6:

Psalm 1 God die alles maakte Psalm 23 De goede Herder Psalm 59 God is een hoog vertrek Psalm 51 Ik heb gezondigd Psalm 121 God beschermt de gelovigen Psalm 150 Loof de Heere

9

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Actueel en thema ‘Biddag’ Verschijnt begin maart 2011

‘Gevangen’ Schets over de betekenis van vrijheid, n.a.v. de actie voor Gevangenenzorg Nederland in 2010-2011

‘China voor Christus’ Schets over zending en evangelisatie, n.a.v. de actie voor Bonisa Zending in 2008-2009 Handelingen 18 :1-12 Handelingen 23 :1-11

‘Leven in beeld’ Schets over de waarde van het leven, n.a.v. de actie voor de VBOK in 2006-2007

Deze actieschetsen behouden hun waarde voor een avond over deze onderwerpen

10

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Handreiking Bijbelstudiemateriaal Mensen rondom Jezus 1 (lg) Schets 1: Allemansvriend Schets 2: Ex-bezeten Schets 3: Een 'arme' weduwe Schets 4: Blind geboren Schets 5: Een verbannen apostel

Bijbelse woorden 1 (lg) Schets 1: Zonde Schets 2: Bekering Schets 3: Geloof Schets 4: Liefde Schets 5: Blijdschap

Bijbelse woorden 2 (lg) Schets 1: Roeping Schets 2: Verkiezing Schets 3: Wedergeboorte Schets 4: Genade Schets 5: Vergeving

Bijbelse woorden 3 (lg) Schets 1: Vrede Schets 2: Heiligheid Schets 3: Barmhartigheid Schets 4: Nederigheid Schets 5: Lankmoedigheid

Bijbelse woorden 4 (lg) Schets 1: Gerechtigheid Schets 2: Zaligheid Schets 3: Hoop Schets 4: Lijdzaamheid Schets 5: Dankbaarheid

11

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Daniël (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

Durf alleen te staan! Een beeld en een Steen... Een God die verlost! Wie God niet verheerlijkt... De kracht van het gebed!

Door het geloof… (lg) Schets 1: Weten en vertrouwen Schets 2: Abraham geloofde God... Schets 3: Behouden door het geloof Schets 4: Wie 'waagt' die wint Schets 5: Kijk de goede kant op!

Gelijkenissen 2 (lg) Schets 1: God zoekt wat verloren is Schets 2: Beloning uit genade Schets 3: 'Aan de vruchten ken je de boom' Schets 4: Rijk en toch arm... arm en toch rijk... Schets 5: Ben je er klaar voor?

Ik ben (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

IK BEN, de Naam van God Ik ben het Brood en het Licht Ik ben de Goede Herder en de Deur Ik ben de Weg naar het Leven Ik ben de Ware Wijnstok

Jezus in gesprek met… (lg) Schets 1: ... de vader van de maanzieke knaap Schets 2: ... een rijke jongeling Schets 3: ... de Joden Schets 4: ... een zondares Schets 5: ... Pontius Pilatus

Jona (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

Ongehoorzaam Gearresteerd Bidden in het donker Wat een preek kan doen… God is geen mens

12

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Kleine profeten (lg) Schets 1: Hosea-God heeft Zijn volk lief Schets 2: Joël-Gods dag komt Schets 3: Amos-God is rechtvaardig Schets 4: Obadja-God straft Zijn vijanden en beschermt Zijn volk Schets 5: Micha-God belooft verlossing

Paulus (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

Ongehoorzaamheid Predik Mijn Woord Tot een licht der heidenen Tegenstand God tegenover (af)god

Petrus (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5:

Over roeping gesproken... Lessen op zee Belijdenis en bestraffing Liefde en verloochening Vol van de Heilige Geest

(On)bekende personen in de Bijbel (lg) Schets 1: Verspieder Kaleb Schets 2: Koning Manasse Schets 3: Zanger Asaf Schets 4: Jakobus een discipel van de Heere Jezus Schets 5: Slaaf Onesimus

Richteren (lg) Schets 1: Othniël Schets 2: Ehud Schets 3: Samgar, Debora en Barak Schets 4: Gideon Schets 5: Thola, Jaïr, Jefta, Ebzan, Elon, Abdon, Simson, Eli en Samuël Zending (lg) Alleen HHJO Schets 1: Zending in de Bijbel Schets 2: Zending: roeping en verantwoordelijkheid

13

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Ruth (lg) Verschijnt juni 2011 Schets 1: nog niet bekend Schets 2: nog niet bekend Schets 3: nog niet bekend Schets 4: nog niet bekend Schets 5: nog niet bekend Jakobus (lg) Verschijnt december 2011 Schets 1: nog niet bekend Schets 2: nog niet bekend Schets 3: nog niet bekend Schets 4: nog niet bekend Schets 5: nog niet bekend

14

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

‘Jij en …’ Jij en verslaving e 1 avond aan de hand van Markus 10 : 17-31 e 2 avond aan de hand van Lukas 12 : 13-21

Jij en je Bijbel e 1 avond over het ontstaan, het gezag en de bedoeling van de Bijbel. e 2 avond over jouw persoonlijke omgang met de Bijbel.

Jij en je Schepper 1) e 1 avond: Als God je Schepper is… e 2 avond: Adam of aap?

Jij en jezelf (lg) e 1 avond: Zorgen voor jezelf e 2 avond: Wie ben ik?

Jij en occultisme (lg) e 1 avond: Occultisme, leuk of link? e 2 avond: Duivels dichtbij

Jij en je gebed (lg) 1e avond: Wat is bidden, hoe moet je bidden 2e avond: Bidden en verhoring

15

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Themaschetsen Jezus Christus: Zaligmaker! Kerstdeclamatorium

1)

Zoeken en... vinden! Kerstdeclamatorium Duisternis en Licht Kerstschets Zijn ster gezien (lg) Kerstschets Pasen feest van het Leven Naar het Vaderhuis... (lg) Hemelvaart Pinksteren (lg) het leven van de volheid

‘Vrij of gebonden’ Schets over de betekenis van vrijheid, n.a.v. de actie voor Gevangenenzorg Nederland in 2010-2011 ‘China voor Christus’ Schets over zending en evangelisatie, n.a.v. de actie voor Bonisa Zending in 2008-2009 Handelingen 18 :1-12 Handelingen 23 :1-11 ‘Leven in beeld’ Schets over de waarde van het leven, n.a.v. de actie voor de VBOK in 2006-2007 Schets 1: Het leven: het leven waard! (Psalm 139) Schets 2: Jij en de ander - over vriendschap en verkering 16

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

‘Ontmoeting’ Schets over dak- en thuislozen, n.a.v. de actie voor Stichting Ontmoeting in 2002-2003 Schets 1: Een dakloze en jij (Psalm 46) Schets 2: Ga uit in de heggen en steggen (Lukas 14 :15-24) ‘Flying for Life’ Schets over ontwikkelingshulp, n.a.v. de actie voor MAF zendingsvliegers in 2000-2001 Schets 1: Helpen… waarom? Schets 2: Helpen… maar hoe dan? (Lukas 10) Deze actieschetsen behouden hun waarde voor een avond over deze onderwerpen

Actueel Hyves, iedereen te vriend? (lg)

Biertje?! (lg)

Verliefd! (lg)

Milieu, jou een zorg?!

Biddag (lg) Verschijnt begin maart 2011

17

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Handreiking Bijbelstudiemateriaal 1)

Drie-eenheid Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

De drie-enige God De Vader - wie is Hij? De Vader - wat doet Hij? Jezus Christus - wie is Hij? Jezus Christus - wat doet Hij? De Heilige Geest - wie is Hij? De Heilige Geest - wat doet Hij?

Elia (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Alles of niets! Een instrument in Zijn hand‌ Gehoorzaam vertrouwen Een vurig bewijs van de Verbondsgod Levensmoe Verkocht aan de satan Gods werk overgedragen

Galaten (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Geen ander Evangelie Op het scherp van de snede Hoe word ik rechtvaardig voor God? Is de wet nog nodig? Ben je slaaf of ben je vrij? Het geloof werkt... door de liefde Een loflied op het kruis

Heilsfeiten (lg) Schets 1: Kerstfeest Schets 2: Goede Vrijdag Schets 3: Pasen Schets 4: Hemelvaart Schets 5: Pinksteren Schets 6: Advent - verwachtend uitzien Schets 7: Wederkomst

18

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Jeremia Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

Jong en toch geroepen Eigen wegen Onverdiend Een beeldende profetie Door het geloof De barmhartige Samaritaan Een klager vertroost

Jezus in gesprek met... (lg) Schets 1: Jezus in gesprek met... de duivel Schets 2: Jezus in gesprek met... Farizeeën/ schriftgeleerden Schets 3: Jezus in gesprek met... Nicodemus Schets 4: Jezus in gesprek met... de Kananese vrouw Schets 5: Jezus in gesprek met... de rijke jongeling Schets 6: Jezus in gesprek met... de Samaritaanse vrouw Schets 7: Jezus in gesprek met... Maria Magdalena Openbaring Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7: Titus (lg) Schets 1: Schets 2: Schets 3: Schets 4: Schets 5: Schets 6: Schets 7:

1)

Onder een open hemel Er wordt geregeerd Het Lam regeert Allemaal paarden Verlangen naar en angst voor het oordeel Van uitstel komt geen afstel En daarna….. zaligheid! Een welkome bemoediging Orde op zaken Schijn bedriegt Gezonde leer Gods opvoedkunde In de wereld, niet van de wereld Van de kern naar de omtrek

Zeven gemeenten (lg) Schets 1: Efeze Schets 2: Smyrna Schets 3: Pergamus Schets 4: Thyatire Schets 5: Sardis Schets 6: Filadelfia Schets 7: Laodicea

— De eerste liefde… — Door lijden… — Waar de troon van de satan is — Houdt wat gij hebt… — Wordt wakker…! — Kleine kracht en toch sterk — Om uit te spugen!

19

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Spreuken (lg) 1) Schets 1 : De vreze des HEEREN Schets 2 : Van geven word je niet arm Schets 3 : Gods geboden Schets 4 : Rijkdom is niet alles Schets 5 : Geef je hart aan de Heere Schets 6 : Zwervers en pelgrims Schets 7 : Onderwijs van kleine dieren Zendingsreizen (lg) Herziene uitgave, verschijnt februari 2011 Schets 1: De wereld en de zendeling Schets 2: Van roeping tot resultaat Schets 3: Ruzie en fijngevoeligheid Schets 4: Een onbekende God? Schets 5: Onderscheiden door de Geest Schets 6: Bekering is radicaal Schets 7: Afscheid voor het leven Psalmen (lg) Verschijnt juni 2011 Nog geen inhoudsopgave bekend

20

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Kernwoorden Barmhartigheid - Verkiezing - Verzoening Schets 1: Barmhartigheid Schets 2: Verkiezing Schets 3: Verzoening Beproeving - Volharding - Heerlijkheid (lg) Schets 1: Beproeving Schets 2: Volharding Schets 3: Heerlijkheid Blijdschap - Droefheid - Dankbaarheid Schets 1: Blijdschap Schets 2: Droefheid Schets 3: Dankbaarheid Doop - Belijdenis - Heilig Avondmaal Schets 1: Doop Schets 2: Belijdenis Schets 3: Heilig Avondmaal

1)

Liefde - Toorn - Lankmoedigheid Schets 1: Liefde Schets 2: Toorn Schets 3: Lankmoedigheid Matigheid - Zachtmoedigheid - Vrede (lg) Schets 1: Matigheid Schets 2: Zachtmoedigheid Schets 3: Vrede Zonde - Wedergeboorte - Heiligheid Schets 1: Zonde Schets 2: Wedergeboorte Schets 3: Heiligheid

1)

Geloof - Hoop - Belofte Verschijnt november 2011 Schets 1: Geloof Schets 2: Hoop Schets 3: Belofte

21

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Actueel IsraĂŤl (lg) Avond 1: Avond 2:

Volk van Gods verkiezing Beloften en toekomst

Christen in de verdediging!? (1 avond) Thema: Hoe verdedig jij jouw christelijk geloof tegenover aanvallen van buitenaf Internet op je zolderkamer (2 avonden) Avond 1: Media en informatie Avond 2: Internet en jouw tijd Sport (lg) (1 avond) Trouwen of samenwonen? (1 avond) Asielzoekers, wie zijn dat? (1 avond) Thema: De achtergronden en de verantwoordelijkheid die we als land en in het bijzonder als kerk hebben tegenover asielzoekers Zending (alleen HHJO)

(2 avonden) Avond 1: Zending in de Bijbel Avond 2: Zending: roeping en verantwoordelijkheid

Seksualiteit (lg)

Gebedsgenezing (lg)

22

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Brochures en overige materialen Lopers Gratis Hoe kan een JV georganiseerd worden? Hieronder een aantal 'lopers' met informatie over de organisatie en de verschillende functies binnen een JV. De lopers zijn niet langer te bestellen, maar wel te downloaden via de algemene downloads op de website. Beschikbare lopers: 1. Bestuur 2. Voorzitter 3. Bestuursfuncties 4. Inleiding 5. Verwerking

Vernieuwde spellen en verwerkingsmap Prijs: € 7,50 In samenwerking met de HHJO bieden we een verwerkingsmap aan. Hierin staan knutselwerkjes, spellen en verwerkingen voor alle doelgroepen. Zeer geschikt voor leidinggevenden van de -12 tot en met de +16. Er zullen steeds aanvullingen verschijnen. Nieuwe inhoud met aanvullingen Prijs: € 5,00 Verschijnt januari 2011! De inhoud van de map is geheel vernieuwd, maar de map zelf blijft ongewijzigd. Dit pakket is ideaal voor wie de map al aangeschaft heeft, anderen kunnen gewoon de nieuwe map in z’n geheel aanschaffen.

Kijk op kerken - overzicht van alle kerkgebouwen van de Christelijke Gereformeerde Kerken Dit boek geeft een overzicht van alle kerkgebouwen van de Christelijke Gereformeerde Kerken, uit heden en verleden, met informatie over deze kerkgebouwen. Prijs: € 6,00

23

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Godsdienst thuis Prijs: € 1,50 Deze brochure geeft kerkenraden en degenen die zich bezig houden met gezinstoerusting handvatten om ouders te helpen de huisgodsdienst handen en voeten te geven.

Jongeren Onderweg Prijs: € 1,50 De integrale tekst van de lezing die prof. dr. A. Baars hield, is opgenomen in deze brochure. De gespreksvragen geven een aanzet voor het gesprek met en tussen jongeren, ouders en ambtsdragers.

Spoorloos Over de Boodschap en de communicatie

Prijs: € 2,75

De huidige cultuur toont een bonte schakering van meningen. Jongeren moeten hierin hun weg zien te vinden. Vanuit gezin, kerk en school wordt op het bijbelse spoor gewezen, maar ook jongeren blijken moeite te hebben dat spoor te volgen. Een bezinning op de plaats van het Woord in onze cultuur en over de communicatie ervan naar jongeren.

Hoe maak ik een inleiding..? (-16) Prijs: € 0,50 Beknopte handreiking voor het maken van een inleiding.

Aanpakker (-16) Prijs: € 2,50 Handleiding voor beginnende leidinggevenden van jeugdclubs.

24

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Dagboeken voor jongeren - cadeautip voor ouders en grootouders! Uit het onderzoek gehouden onder catechisanten is onder meer gebleken dat jongeren het moeilijk vinden om de Bijbel te begrijpen. Een goed dagboek kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de Bijbel dichterbij onze jongeren te brengen. Het LCJ en de HHJO hebben samen gewerkt aan enkele dagboeken voor jongeren. Deze dagboeken zijn nu te bestellen via de website, www.lcj.nl.

Dagboek ‘Raak!’ voor 14+ jongeren -- Redactie: Geertje Fokkema & Steven Middelkoop -- 374 blz. paperback -- ISBN 978-90-331-2304-7 In oktober 2010 is een nieuw dagboek voor jongeren van 14-16 jaar verschenen, onder de titel Raak! Het is een prachtig dagboek waaraan diverse predikanten van de CGK en HHK en enkele jeugdwerkadviseurs hebben meegewerkt. De dagboekstukjes zijn afgestemd op de jongeren, met steeds een verwerkingsvraag of opdracht. Elke week wordt er een ander thema behandeld, zoals bijbelse woorden, personen uit de Bijbel, begrippen uit het leven van de jongeren, et cetera. Het is een prima hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel. Prijs: € 12,90

Dagboek ‘Voor jou persoonlijk’ voor 16+ jongeren -- Redactie: Gerbrand de Jong -- 371 blz. paperback -- ISBN 978-90-331-2024-4 Voor jou persoonlijk is een thematisch dagboek voor jongeren. Het gaat over onderwerpen waar je mee te maken hebt. Die je bezig kunnen houden. Het bestaan van God, geloof en bekering, christen zijn nu, maar bijvoorbeeld ook occultisme, vriendschap en Gods leiding in je leven. Het doel van dit dagboek is: iedere dag met Gods Woord stil zijn. Om biddend in Zijn wegen te wandelen. Een Woord voor jou persoonlijk! Aan dit dagboek werkten de volgende hersteld hervormde auteurs mee: ds. N. den Ouden, ds. K.J. Kaptein, ds. B.D. Bouman, ds. W. Pieters, ds. A. Kot, G.P. de Jong, ds. J. Koppelaar, ds. J.C. den Ouden, ds. J. Joppe, ds. Joh. Post, ds. P.C. Hoek, ds. L.M. Jongejan, ds. J.W. van Estrik, evang. M.C. Schreur en ds. K. Klopstra. Prijs: € 14,90

25

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Dagboek ‘Vaste koers’ voor 18+ jongeren - Redactie: Ds. P. den Ouden - 374 blz. paperback - ISBN: 978-90-331-2079-4 Ben ik een waar christen? En hoe leef ik als christen in deze tijd? Wat kunnen er veel geestelijke en praktische vragen zijn. Alleen Gods Woord kan in ons leven de weg wijzen. Daarom bad David: ‘Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.’ Zo alleen varen we een vaste koers. Dit dagboek bij de Bijbel is thematisch van opzet. Iedere maand komt er een ander thema aan de orde. De onderwerpen zijn vooral toegespitst op jonge mensen vanaf ongeveer 18 jaar. Aan dit dagboek werkten mee: ds. P. den Ouden (HHK), ds. D.W. Tuinier (Geref. Gem.), ds. C.P. de Boer (CGK), drs. W.K. Petersen (HHK), ds. A.A. Brugge (Geref. Gem.), ds. A.C. Uitslag (CGK), dhr. B.S. van Groningen (Geref. Gem.), ds. J.S. van der Net (Geref. Gem.), ds. L.M. Jongejan (HHK), drs. M.H. Baan (CGK), ds. J. Joppe (HHK) en ds. A. van der Zwan (CGK). Prijs: € 16,90

Om het hart van jongeren - Resultaten van een onderzoek onder Christelijk Gereformeerde jongeren Om het hart van jongeren beschrijft de resultaten van een onderzoek onder ruim 3000 catechisanten van gemeenten die bij het LCJ zijn aangesloten. Door middel van een enquête is onderzocht wat er leeft onder jongeren ten aanzien van kerk, geloof en levenswijze. De gestelde vragen hebben betrekking op allerlei aspecten van ‘leer en leven’ , zoals persoonlijke omgang met Gods Woord, huisgodsdienst, betrokkenheid bij kerkelijk jeugdwerk, catechese, prediking, vrijetijdsbesteding en ethische overtuigingen. In verschillende hoofdstukken wordt o.a. nagegaan in hoeverre het begrijpen van de Bijbel en de prediking, de betrokken rol van ouders, deelname aan het kerkelijk jeugdwerk en het hebben van onkerkelijke vrienden samengaat met een al dan niet Bijbelse levensstijl. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor ouders, predikanten, kerkenraadsleden, leidinggevenden en allen die op welke wijze ook betrokken zijn op jongeren. Prijs: € 12,50

26

LCJ/HHJO


Materialencatalogus

Met open mond - Jongeren in prediking en pastoraat In dit boek komen verschillende aspecten in de vorming van jongeren aan de orde. Onder andere verschillende predikanten bespreken jeugdwerk, catechese, jongerenpastoraat en huisbezoek. Het is niet alleen bezinnend maar geeft ook praktische handvatten. Relevant voor kerkenraadsleden en jeugdleiders (140 pag.). Prijs: € 11,50

Preek aantekeningenboekje - Meeschrijfboekje voor jongeren Meeschrijven tijdens de preek kan kinderen en jongeren helpen om beter betrokken te blijven bij de diensten. Tegelijk is het een mooi opstapje om thuis na de dienst het gesprek over de preek aan te gaan. Om te voldoen aan de vraag naar een dergelijk meeschrijfboekje heeft het LCJ samen met de HHJO nu een preekboekje uitgegeven. Het boekje heeft een handzaam formaat en kan door kinderen en jongeren gebruikt worden. Het boekje, dat schrijfruimte biedt voor zo’n dertig kerkdiensten. Prijs: € 1,00

27

LCJ/HHJO


Om het hart van jongeren!

Catalogus HHJO materialen 2011  

Catalogus HHJO materialen 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you