Page 3

Innehåll Sammanfattning..................................................................................................... 2 Inledning................................................................................................................. 4 Generella säkerhetsrisker med svenska kärnkraftverk ............................ 5 Stora effekthöjningar i gamla reaktorer ............................................................. 5 Omfattande problem med uppgraderingar och moderniseringar ...................... 5 Bristande säkerhetskultur.................................................................................. 6 Bristande kontrollverksamhet............................................................................. 6 Incidenter på svenska kärnkraftverk.................................................................. 7 Oförmåga att skydda kärnkraftverk mot antagonistiska hot............................... 8 Brister med de svenska kärnkraftverken som framkom av stresstesten............ 8 Ringhals kärnkraftverk .................................................................................. 10 Inledning ........................................................................................................ 10 Säkerhetsbrister ............................................................................................. 10 Tillbud ............................................................................................................ 10 Stresstesterna ................................................................................................ 12 Befolkning i närområdet................................................................................... 12 Forsmarks kärnkraftverk............................................................................... 14 Inledning ........................................................................................................ 14 Säkerhetsbrister ............................................................................................. 14 Tillbud ............................................................................................................ 15 Stresstesterna ................................................................................................ 16 Befolkning i närområdet................................................................................... 16 Oskarshamns kärnkraftverk ......................................................................... 18 Inledning ........................................................................................................ 18 Säkerhetsbrister ............................................................................................. 18 Tillbud ............................................................................................................ 19 Stresstesterna ................................................................................................ 20 Befolkning i närområdet................................................................................... 20 Radioaktiv spridning vid olycka .......................................................................... 22 Slutsatser ............................................................................................................ 24 APPENDIX Ordförklaringar .................................................................................................... 26 Referenser .......................................................................................................... 26

Riskabla reaktorer  

Säkerhetsproblem med svenska kärnkraftverk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you