Page 22

Radioaktiv spridning vid olycka I Wien har University of Natural Resources and Applied life science beräknat hur allvarliga kärnkraftsolyckor kan utvecklas. Simuleringar har gjorts för ungefär tusen olika meteorologiska situationer. Nedan visas en karta över spridningsscenarier vid vissa givna datum vid utsläpp från de svenska kärnkraftverken. Nedfall av Cesium-137 per kvadratmeter används som indikator för förorening. Väder, vind och utsläppets omfattning avgör hur det radioaktiva utsläppet sprids och kartan är ett exempel på hur ett utsläpp kan spridas i en viss meteorologisk situation. Det ska inte ses som en prognos för hur en spridning faktiskt kommer att se ut.70

70 Flexrisk,

22

http://flexrisk.boku.ac.at/en/evaluation.phtml

Riskabla reaktorer  

Säkerhetsproblem med svenska kärnkraftverk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you