Page 1

Et blad til dig, der støtter Greenpeace

Efterår 2013

#4/2013

Europa

Sådan tømmer e n monstertrawler vores have SIDE 6

Nyhed

Oliegiganter spiller hasard med Arktis' miljø sini tog til arktis For at deltage i en Fredelig protest og Blev Fængslet For pirateri

det går DINE PENGE TIL! Bagsiden

DU KAN SPØRGE SARA OM GREENPEACE SIDE 15

Verden

LANDBRUGETS SPRØJTEGIFTE TRUER BIERNE SIDE 2

SIDE 8

midter-

og kræv at ARCTIC30 løslades – skriv UNDER! siderne side 11

en rundt. Hver dag.

Din støtte gør en forskel. Verd


Øjeblikket En rapsblomst

Støte! n r e i b 1231 l i t 0 . 0

ILJØ1ED 100 KRtakst) M : S SM TØT M lm. SMS– OG S 00 kr (+ a 1

in d v i G nu! e t t stø

Det koster

Squash, abrikoser og mandler er nogle af de mere end 4000 fødevarer, som ville forsvinde, hvis ikke det var for bier og andre insekter, der bestøver blomsterne.


fred dafT

Hvor blev bierne af? I slutningen af 1990-erne kom de første beretninger fra biavlere i Europa og Nordamerika om forsvundne bier. Bistaderne var fulde af bivoks og endda honning, fortalte biavlerne – men bierne var væk. Konsekvenserne af den igangværende bidød er svære at overskue, fordi tamme bier sammen med vilde bier og andre insekter som sommerfugle, humlebier og hvepse er vigtige for bestøvningen af en lang række afgrøder. Ca. en tredjedel af al den mad, vi spiser, er afhængig af insektbestøvning. Alene i Europa er over 4000 typer grønsager afhængige af disse insekter. En af de største trusler mod bierne er sprøjtegifte, der anvendes i landbruget – først og fremmest den gruppe sprøjtegifte, der kaldes neonikotinoider. Men bierne er også sårbare over for klimaforandringer, parasitter og det moderne stordriftslandbrug, hvor den samme afgrøde dyrkes på meget store landarealer. Greenpeace har startet kampagnen ”Save the Bees” med det mål at få stoppet brugen af syv sprøjtegifte, som dræber bierne. I foråret skete der et første vigtigt fremskridt for kampagnen, da EU besluttede midlertidigt at begrænse landbrugets anvendelse af tre af disse kemikalier. Det kræver dog stadig meget arbejde, hvis det skal lykkes at redde verdens bier. GR EENPEACE AR BEJ DER FOR: • Et øjeblikkeligt stop for sprøjtegifte, der er skadelige for bier. • At EU nedbringer støtten til industrielt landbrug og i stedet bruger støtten til at fremme økologisk landbrug. ●

du kan læse mere om Greenpeaces arbejde for at redde bierne på www.sos-bees.org.

action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013 • 3


nyheder

Synes godt om Greenpeace på Facebook! Gå ind på facebook.com/greenpeacedanmark og hold dig opdateret.

Hvalkødstransport stoppet 130 ton hvalkød sendt retur til Island I starten af juli stoppede aktivister fra Greenpeace en sending finhvalkød på vej fra Island til Japan. Det skete i Hamborg, hvor aktivister demonstrerede mod containerskibet Cosco Pride, der var lastet med 130 ton hvalkød. Efter et møde med Greenpeace besluttede de involverede rederier at sejle den kontroversielle last tilbage til Island. De lovede samtidig at stoppe al transport af hvalkød fremover. Rederiernes beslutning er et vigtigt fremskridt for Greenpeaces arbejde for at stoppe kommerciel hvalfangst. – EU bør straks lukke for det smuthul i lovgivningen, der gør, at det fortsat er tilladt

Hvalfjordur havn, Island. Årets første finhval er blevet fanget af den islandske hvalfanger Kristján Loftsson trods det internationale forbud.

at fragte hvalkød via europæiske havne, siger hav- og fiskerimedarbejder Sune Scheller fra Greenpeace. Den internationale

hvalfangstkommission (IWC) forbød komm­ erciel hvalfangst i 1982. Desværre fortsætter Island, Norge og Japan med at dræbe

Kina

reducere deres kulforbrug med sammenlagt 73 mio. ton inden 2017. Baggrunden for Kinas beslutning er de voksende problemer med sundhedsskadelig luftforurening, som Greenpeace de seneste år har været med til at sætte fokus på. Samtidig er Kinas voksende kulforbrug en af de største trusler mod Jordens klima.●

4 • action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013

hvaler – også selvom efterspørgslen på kødet er faldende. Islands fangster eksporteres til Japan, fordi der ikke er nogen efterspørgsel

på hvalkød på Island. De seneste år er det islandske hvalkød blevet solgt som luksushundefoder i Japan. ●

Luften i Beijing er kraftigt forurenet og udgør en alvorlig trussel mod befolkningens helbred.

yin kuang

Kina bremser væksten i sit kulforbrug Kinas regering offentliggjorde i september en plan for at forbedre luftkvaliteten i bl.a. hovedstaden Beijing. Ifølge planen skal Kinas mest forurenede provinser nedbringe deres kulforbrug. Tre af provinserne, Beijing, Hebei og Shandong, som i 2011 tilsammen brændte mere kul af end hele EU, har allerede forpligtet sig til at

greenpeace

Island


Tak! Vores arbejde for at beskytte miljøet er kun muligt takket være din støtte!

befri Arctic 30! Skriv under på midtersiderne – bed dine venner gøre det samme og hjælp os med at blive flere.

Leder

Finland tager et vigtigt skridt for Arktis chrisTian Åslund

Finland er det første arktiske land, der vil arbejde for at frede området omkring Nordpolen.

Først ignorerer de dig… Men sammen vinder vi!

inland

Finland har som det første af de otte arktiske lande forpligtet sig til at arbejde for at beskytte det sårbare miljø i Arktis. Det fremgår af Finlands nye strategi for Arktis, at landet bl.a. vil arbejde for at

Langt ude på havet, midt i den uberørte arktiske natur, planlægger den russiske oliegigant Gazprom at blive de første, der producerer olie i Arktis. Boreplatformen er rusten og boringen ulovlig, fordi Gazprom ikke har fremvist den lovpligtige miljøredegørelse. vores

frede området omkring Nordpolen, hvilket er helt i tråd med kravene fra Greenpeace og de 4 mio. mennesker verden over, som indtil videre har underskrevet kravet om at redde Arktis. ●

afsløringer af Gazproms utallige olieudslip på land er en stærk advarsel om, at olieboringerne i Arktis er en uoverskuelig miljøkatastrofe, der bare venter på at ske.

philip reynaers

Tidligt om morgenen 18. september nærmer vores aktivister sig for at lave en fredelig protestaktion. De mødes af maskerede russiske kystvagter med pistoler og knive. Næste dag border bevæbnede russiske sikkerhedsstyrker ulovligt vores skib Arctic Sunrise i internationalt farvand. Russerne overtager kontrollen med skibet og tager de 30 personer, der er om bord, til fange. To uger senere bliver alle 30 anklaget for pirateri. Straffen er op til 15 år. Ghandi er citeret for at have sagt: "Først ignorerer de dig, så ler de af dig, så bekæmper de dig, og så vinder du." Du og 4 millioner andre mennesker fra hele verden er nu med i bevægelsen for at beskytte Arktis. 4 millioner par øjne hviler

på Gazprom og den russiske regering. den voldelige russiske magtdemonstration og de absurde pirateri-anklager er et forsøg på at lukke munden på os, og viser tydeligt, at regeringer og virksomheder ikke længere bare kan ignorere eller le af vores bevægelse og kravet om at undgå denne miljøkatastrofe.

Papirbåde for bæredygtigt fiskeri

Lige inden slutforhandlingerne om EU's fremtidige fiskeripolitik overrakte Greenpeace 110.000 underskrevne papirbåde med krav om et mere bæredygtigt fiskeri. Fiskerireformen blev et skridt i den rigtige retning. Nu skal politikernes beslutning gøres til virkelighed. (Læs mere på side 6.)

Skuffelse efter Arktisk Råds møde

Oprindelige, arktiske folk og Greenpeace demonstrerer sammen ved Arktisk Råds møde. Råds møde underskrev en 40 organisationer og deklaration, der blandt repræsentanter for de andet kræver stop for oprindelige, arktiske folk olieboringer til havs. ● få dage inden Arktisk

johanna hanno

På Arktisk Råds møde i maj vedtog landene en beredskabsaftale for olieudslip i Arktis. En aftale, som Greenpeace allerede inden mødet havde kritiseret. “Det er beskæmmende, at Danmark har været med til at vedtage en aftale, der faktisk ikke stiller et eneste konkret krav til beredskabet." siger Jon Burgwald, arktisansvarlig i Greenpeace. En positiv nyhed er dog, at over

chrisTian Åslund

Sverige

Vi har nu mere end nogensinde brug for din hjælp. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at få befriet vores 30 venner i Rusland og med at blive rigtigt mange, der kræver Arktis beskyttet. Læs mere på midtersiderne i bladet om, hvordan du kan hjælpe. Sammen vinder vi!

Mads Flarup Christensen generalsekreterare, greenpeace norden


Fokus Overfiskeri

Monstertrawlerne skal stoppes I maj vedtog EU en ny fælles fiskeripolitik med det mål at stoppe overfiskeri og fremme bæredygtigt fiskeri. Forhåbentlig kan dette også være med til at stoppe supertrawlernes fremfærd på verdenshavene. er glade for resultatet. Nu er vores næste udfordring at sørge for, at EU’s medlemslande rent faktisk implementerer og overholder de nye regler. En konsekvens af reformen er, at medlemslandene skal begynde at nedbringe overkapaciteten i deres eksisterende fiskeflåder. Greenpeace kræver, at de fartøjer, der er mest ødelæggende for miljøet, og som bidrager mindst til økonomien i de lokale kystsamfund, skal tages ud af drift først. Et typisk eksempel på sådanne fartøjer er de monsteragtige supertrawlere. De truer ikke blot fiskebestandene, men skader også det sårbare miljø på havbunden. Desuden udkonkurrerer trawlerne de mindre, lokale fiskere, der fisker mere skånsomt – både i Europa og i fattige lande som fx i Vestafrika.

Næsten en fjerdedel af EUlandenes fiskeri foregår nu i farvande uden for Europa. Det drejer sig primært om det sydlige Stillehav og havene ud for Vestafrika. I perioden 20062012 betalte EU, hvad der svarer til over 1 mia. danske kroner for fiskerettigheder i havene ud for Mauretanien og Marokko.

6 • action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013

alex hofford

EU støtter fiskeindustrien

philip reynaers

E

fter næsten to års forhandlinger enedes EU’s beslutningstagere i maj endelig om en ny fælles fiskeripolitik, der regulerer, hvad, hvornår, hvordan og hvor meget EU’s medlemslande må fiske. EU kræver nu, at medlemslandene skal sikre de europæiske fiskebestande ved at mindske presset på dem. Forårets forlig indebærer også, at de myndigheder, der fordeler fiskekvoterne, skal favorisere fiskeri, som er miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. – Vi ville gerne have haft en klar deadline for genoprettelse af fiskebestandene, fortæller Nina Thüllen, der leder Greenpeaces europæiske arbejde for bæredygtigt fiskeri. Men ambitionen er der, så vi

Nina Thüllen leder Greenpeaces europæiske arbejde for bæredygtigt fiskeri.

Dette åbenlyst skadelige fiskeri modtager økonomisk støtte fra EU, hvilket betyder, at medlemslandenes skatteyderes penge bliver brugt til at finansiere det. Fx er monstertrawlerne fritaget for skat på brændstof, og EU betaler lande uden for Europa for at give europæiske flåder adgang til at fiske i deres farvande. Formålet med den europæiske støtteordning er, at den bl.a. skal bidrage til at udbygge lokal infrastruktur i form af havne, frysekapacitet og fabrikker. Men realiteten er, at det er ejerne af de store europæiske fiskeflåder, der modtager mest støtte. Til trods for at de til forskel fra det mere skånsomme, kystnære fiskeri beskæftiger få ansatte i forhold til størrelsen af deres fangster og bidrager meget lidt til lokalsamfundene. Med forårets forlig vil det fremover kun være tilladt for europæiske trawlere at fiske uden for EU, hvis der er et overskud af fisk, og de pågældende bestande er af en størrelse, der er bæredygtig på lang sigt. – Det betyder måske ikke enden for supertrawlerne, men det begrænser helt klart deres muligheder for at finde steder at fiske, siger Nina Thüllen. ●

Får hjælp fra satellitter Hollandske PFA (Pelagic Freezer-Trawlers Association) er en sammenslutning af ni europæiske virksomheder, der tilsammen ejer over 30 af verdens største trawlere. Disse monstertrawlere kan være til søs i månedsvis og fange enorme mængder af fisk ved hjælp af sonarudstyr, satellitter og anden avanceret teknologi.


Sådan fungerer monstertrawlerne 144 m

De største trawlere kan fange og håndtere ca. 250 ton fisk om dagen.

10–20 m

De kan opbevare op til 6000 ton frossen fisk.

Afrikansk fiskerbåd - "Pirogue".

Monstertrawlere af denne type har medvirket til overfiskningen af flere arter – bl.a. ud for Vestafrikas og Sydamerikas kyster. Uønsket bifangst som hajer, skildpadder og rokker smides døde tilbage i havet.

Nettene kan være 600 meter lange og have åbninger på 100 x 200 meter.

Nettene kan rumme, hvad der svarer til 13 jumbojetter.

Europæiske trawlere fisker fx efter sild, makrel, hestemakrel, blåhvilling og sardiner. Overkapacitet og effektive fiskemetoder har medført, at mange fiskebestande, der tidligere var store, i dag er overfiskede.

alex hofford

pierre gleizes

Trawlere truer både sild og makrel

Mange truede dyr som bifangster Trawlfiskeriet medfører store mængder uønskede bifangster. De seneste 15 år har godt 20 trawlere fra EU dumpet titusindvis af døde eller døende havdyr ud for Mauretaniens kyst. Bl.a. 1500 udryddelsestruede havskildpadder, 18.000 rokker og mere end 60.000 hajer. ●

action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013 • 7

grafik daniel gineman

Fartøjerne samarbejder, og de dækker store havområder ved hjælp af sonarudstyr og satellitter.


Rapport Beskyt Arktis

I takt med at isen smelter i Arktis, rykker olieselskaberne længere nordpå for at bore efter olie. I september sejlede skibet Arctic Sunrise til den russiske del af Arktis for at protestere mod olieboringer. De 30 personer, der var om bord, blev fængslet og anklaget for pirateri.

Fængslet for fre 8 • action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013


jean chung

Sydkoreas hovedstad, Seoul, var en af de 140 byer verden over, hvor mennesker samledes den 5. oktober for at vise deres solidaritet og støtte til de 30, der sidder fængslet i Rusland.

edelig protest action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013 • 9


Rapport Beskyt Arktis

De russiske anklager mod 30 Greenpeace-aktivister om pirateri er et angreb på retten til fredelige demonstrationer. Et princip, der er en af grundpillerne i et demokrati og i over 40 år har været en grundlæggende del af Greenpeaces arbejde for at stoppe miljøforbrydelser

Arctic Sunrise i Arktis for at protestere mod Gazproms olieboringer.

Aktivisme er ikke en

B

evæbnede russiske specialstyrkers bording af Greenpeace-skibet Arctic Sunrise i internationalt farvand den 19. september er ikke første gang, en stat har sat militærmagt ind for at stoppe Greenpeace. – Dette er den voldsomste trussel mod Greenpeaces fredelige miljøaktivisme siden 1985, da agenter fra den franske efterretningstjeneste bombede Rainbow Warrior i New Zealand og dræbte vores kollega Fernando Pereira, fordi vi protesterede mod franske atomprøvesprængninger i Stille-

havet, siger Kumi Naidoo, der er generalsekretær for Greenpeace International. Bombningen af Rainbow Warrior har spillet en vigtig rolle i Kumi Naidoos eget liv. Han voksede op mere end 11.000 km derfra, i et township i apartheidtidens Sydafrika. I 1985 var han 19 år og antiapartheidaktivist, og historien om Rainbow Warrior inspirerede og gav ham nyt håb. – Tænk, at en organisation kunne være så stor en trussel for en magtfuld regering. Brugen af vold var et tegn på den franske regerings svaghed, ikke dens styrke, siger

10 • action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013

Det er nødvendigt, at der er nogen, der stiller sig op og siger, at «nok er nok».

Kumi Naidoo. Og han mener stadig, at fredelig civil ulydighed er den absolut stærkeste drivkraft for sociale og politiske forandringer. – Handlinger taler højere end ord, siger han. I øjeblikket smelter Arktis for øjnene af os som følge af den hæmningsløse og uansvarlige udnyttelse af miljøet, som de store olieselskaber er frontløbere for. Det er nødvendigt, at der er nogen, der stiller sig op og siger, at «nok er nok», så vi sammen kan skabe en retfærdig verden, hvor vores børn og børnebørn kan vokse op og trives. De russiske myndigheder har anklaget besætningen fra Arctic


denis sinyakoV

will rose

Kumi Naidoo tøver ikke med selv at gå i front for miljøet. Sidste efterår deltog han i en protest mod den samme olieplatform, som var fokus for dette års protest mod Gazproms boringer i Arktis.

“Beskyt Arktis” lyder kravet fra Greenpeace.

dmiTri sharomoV

denis sinyakoV

Kumi Naidoo, generalsekretær for Greenpeace International.

will rose

Olieplatformen Prirazlomnaya, som Gazprom planlægger, skal blive den første til at producere olie i Arktis.

Arctic 30

Svenske Dima Litvinov var med på Arctic Sunrise som talsperson. Her er han på vej til afhøring i Murmansk.

forbrydelse Sunrise for pirateri. En anklage, som Kumi Naidoo finder absurd: – Den eneste forbrydelse, disse 30 mænd og kvinder har begået, er at have en samvittighed. Anklagen om pirateri er et angreb på princippet om fredelig protest. Anklagens formål er at skræmme og lukke munden på os. Det kommer ikke til at ske. Flere internationale juridiske eksperter har også meldt ud, at anklagerne mod Greenpeace-aktivisterne er grundløse, og at de russiske styrkers bording af Arctic Sunrise var ulovlig. – Ruslands handlinger strider imod den internationale havret, den

Europæiske Menneskerettighedskonvention, Wienerkonventionen om konsulære forbindelser og muligvis også andre internationale konventioner, skriver fx professor i menneskerettigheder Stefan Kirchner fra University of Lapland. Også Amnesty International bakker aktivisterne op: – Disse absurde piratanklager mod aktivister, der har deltaget i en fredelig demonstration, er fuldstændig ubegrundede. De er en hån mod det russiske retssystem og burde frafaldes øjeblikkeligt, siger John Dalhuisen, Amnesty Internationals programdirektør for Europa og Asien.●

besætningen på arctic Sunrise bestod af aktivister, søfolk og journalister. 30 mænd og kvinder fra hele verden, der aktivt valgte at tage stilling og deltage i en fredelig protest mod olieboringer i arktis. En af aktivisterne er den 51-årige svenske Dima Litvinov, der er uddannet antropolog og far til tre. Dima er russisk født, men har arbejdet for Greenpeace i Sverige siden 1994. Han er svensk gift og bor i Stockholm. En anden er 26-årige danske anne Mie Roer Jensen, der er ved at uddanne sig til skibsfører og arbejdede som tredjestyrmand om bord på arctic Sunrise. Læs mere om Arctic 30 her: www.greenpeace.dk/HvemErarctic30

Hjælp Arctic 30

Læs videre: Sini er en af Arctic 30. Læs hvorfor hun tog med.

1) Du kan hjælpe de 30 besætningsmedlemmer fra arctic Sunrise ved at skrive til den russiske ambassade via vores hjemmeside: www.greenpeace. dk/arctic30 2)Du kan også hjælpe os med at blive endnu flere ved at underskrive arket på midtersiderne og bede dine venner og familie gøre det samme. Så sender vi et brev til den russiske ambassade. 3) Støt op om vores solidaritetsaktiviteter for arctic 30. Følg med i, hvad der sker på: www.facebook. com/greenpeacedanmark/events

action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013 • 11


Rapport Beskyt Arktis

30

millioner er, hvor mange tønder olie de russiske olieselskaber hvert år spilder i naturen

Arktis kommer os alle ved

nd

D

ra

fordi olieselskaberne er bange for international opmærksomhed, siger Therese Jacobson. Der er meget stor risiko for et olieudslip i Arktis. Det isfyldte farvand, isbjergene og det ekstreme vejr gør olieboringer enormt vanskelige. Greenpeace i Arktis. Gazprom satser på, at olieplat– Spørgsmålet er ikke, OM der vil ske olieudslip, men HVORNÅR, formen Prirazlomnaya bliver den første til at starte siger Therese Jacobson. kommerciel olieproduktion i det isfyldte arktiske Arktisk Råd, hvor Rusland er hav. Samtidig viser FN's seneste klimarapport, at den medlem, er blevet enige om, at beredskabsplaner for olieudslip arktiske olie bør blive i undergrunden. skal offentliggøres. Gazprom har imidlertid kun offentliggjort et IEA, fastslår, at mere end to tredet var ikke en tilfælkort resumé af sin beredskabsjedele af de kendte fossile reserver dighed, at Greenpeaplan. Her fremgår det imidlertid skal forblive i jorden, hvis vi skal ce i september valgte tydeligt, at selskabet ikke forventer have bare 50 % chance for at at protestere mod maj undgå mere end to graders netop Gazproms a b at kunne håndtere en ulykke i Arktis. Dette til trods for, opvarmning. boreplatform, Prirazat Gazprom baserer sin – Hovedparten af de lomnaya. officielle plan på et "værste fossile brændsler skal – Udvinding af olie i Arktis er i scenarie" med et udslip på forblive i jorden, hvis direkte modstrid med den interna73.000 tønder olie, som bør tionale indsats, der er nødvendig for vi skal undgå katastroses i forhold til, at udslipfale klimaforandringer, at begrænse klimaforandringerne, Therese pet i Den Mexicanske Golf fra der kan gøre store dele af siger Therese Jacobson, leder af Jacobson Deepwater Horizon-ulykken var på Jorden ubeboelige. Det er en enkel Arktis-kampagnen hos Greenpeace næsten 5 millioner tønder olie. og klar kendsgerning. Alligevel i Sverige. – Når hverken Gazprom eller fortsætter uansvarlige olieselskaber Den seneste rapport fra FN’s klipolitikerne lever op til deres ansvar som Gazprom og Shell deres jagt mapanel, IPCC, indeholder hundover for miljøet i Arktis, må alminpå mere olie og gas, selv i ekstremt redvis af sider med argumenter for, delige folk stille sig op og vise mod. følsomme områder som Arktis. at det sårbare Arktis skal beskyttes, Det er vores demokratiske ansvar – Nu forsøger man at lukke og den stadig stigende globale genat udfordre verdens ledere, når de munden på dem, der udtaler sig nemsnitstemperatur bremses. Også begår fejl, siger Therese Jacobson. ● kritisk mod olieboring i Arktis, Det Internationale Energiagentur,

Hvad skete der? 18. september: Aktivister fra Greenpeace forsøger at klatre op på Gazproms boreplatform, Prirazlomnaya. Den russiske kystvagt dukker op og truer aktivisterne med pistoler og knive. Kystvagten skyder mindst 11 advarselsskud mod Greenpeace-skibet Arctic Sunrise.

12 • action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013

19. september: Bevæbnede russiske specialstyrker border ulovligt Arctic Sunrise i internationalt farvand. Besætningen tages til fange, og Arctic Sunrise bugseres mod Murmansk. Der kommer til at gå fem dage, før det igen bliver muligt at få kontakt til besætningen.

26.–29. september: Alle 30 besætningsmedlemmer varetægtsfængsles i to måneder, mens det undersøges, om de kan anklages for pirateri. 2.–3. oktober: De 30 aktivister og besætningsmedlemmer anklages for pirateri. Straffen er op til 15 år.


F

inske Sini Saarela er en af de 30, der er anklaget for pirateri i Rusland efter en fredelig protest mod olieboringer i Arktis. Det er ikke første gang, hun har deltaget i en Greenpeace-aktion for at beskytte Arktis. Sidste år var hun med til at forsinke byggeriet af olieplatformen Prirazlomnaya i fem dage, da hun deltog i en fredelig protest mod Gazproms arktiske olieboringer. Efter sidste års protest fortalte Sini, hvorfor hun var klar til at løbe en personlig risiko ved at gå i front for at forsvare Arktis og tage til Rusland for at protestere: – Lige siden jeg var barn, har jeg følt et stærkt behov for at beskytte naturen. Jeg ser det som min pligt at gøre alt, hvad jeg kan for at beskytte Arktis. Jeg elsker kolde vintre, bidende frost og høje snedriver. Det er ting, som jeg ønsker, at vi skal kunne blive ved med at nyde, også i fremtiden. Den arktiske natur er fascinerende: Den er hjem for mange smukke arter, der har tilpasset sig de ekstremt barske forhold. Sini ser beskyttelsen af Arktis som et konkret skridt, der er absolut nødvendigt, hvis vi skal bremse klimaforandringerne. At stoppe en olieplatform fra at bore efter olie er derfor en vigtig protestform: – Den vigtigste type protest for mig er den slags, der direkte forhindrer miljøødelæggelser. Vi stoppede Gazproms arbejde i fem dage. Jeg er ligeglad med medieopmærksomhed og omtale. Jeg tænker kun på, at jeg kan være med til at forhindre noget virkelig dårligt i at ske. – Jeg ville ikke deltage i denne type protester, hvis ikke jeg virkelig troede på, at jeg på den måde kan være med til at stoppe arktiske olieboringer. Når et olieudslip først er sket, er det for sent, og katastrofen kan ikke gøres ugjort igen, sagde Sini for et år siden.●

Personligt

Sini Saarela

”Det er vigtigt at få politikerne til at forstå, at beskyttelsen af Arktis er et globalt problem. Virkningerne af klimaforandringerne kan ses overalt, og de vil påvirke os alle”, siger Sini Saarela.

Alder 31 år Uddannelse Studerer til havbiolog Frivillig i Greenpeace siden 2005 Interesser Klatring, skateboarding og løse krydsord

action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013 • 13

denis sinyakoV

”Jeg ser det som min pligt at beskytte Arktis”


Danmark

Vis din solidaritet og hjælp de fængslede i Rusland. Se hvordan på midtersiderne.

Dansk atomaffald bør blive ved Risø Undgå transport og vælg en mellemlagerløsning!

Det radioaktive affald på Forskningscenter Risø stammer fra 50 års forskning i atomkraft. Det består hovedsageligt af lav- og mellemaktivt affald, der de kommende 300 år skal opbevares sikkert, så radioaktive stoffer ikke slipper ud til skade for mennesker, dyr og natur. I 2001 blev den sidste af Risøs tre reaktorer taget ud af drift, og efterfølgende blev det besluttet, at atomanlæggene skulle rives ned. – Vi har fra starten sagt, at vi mener, affaldet

michael löwa

I løbet af de næste måneder skal regeringen nå nærmere en beslutning om, hvordan og hvor de 5.000-10.000 tons radioaktivt affald fra Risø skal opbevares.

Hvad skal der ske med affaldet?

Protest i Tyskland mod det underjordiske atomaffaldsdepot Asse. Der siver grundvand ind i depotet, og radioaktiv stråling er begyndt at lække. Greenpeace advarer imod en "ude af øje, ude af sind" løsning for Risø-affaldet.

bør blive ved Risø. Kun på den måde undgår man en lang transport med strålingsfare for omgivelserne, siger Tarjei Haaland, der er klima- og energiekspert

i Greenpeace og har fulgt sagen om affaldet nøje, siden den første gang blev nævnt i Folketinget. Tarjei anbefaler også, at regeringen vælger en

kajsa sjölander

Fredsduer og fakkeloptog 400 mennesker gik i fakkeloptog til den

russiske ambassade i København den 5. oktober og sendte fredsduer til danske Anne Mie Roer Jensen og de andre fængslede i Rusland. Samme dag var der lignende støttedemonstrationer i mere end 140 byer i verden over.

14 • action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013

graver atomaffaldet ned under jorden i et slutdepot. Ved at vælge at opbevare affaldet oven på jorden i et mellemlager, kan man holde øje med det og undgå ulykker, før det er for sent. ●

løsning, hvor atomaffaldet opbevares i et mellemlager oven på jorden. – Vi advarer på det stærkeste mod, at man vælger en ”ude af øje, ude af sind” løsning og

Seks områder i Danmark er blevet udpeget som geologisk egnede til slutdepot for atomaffaldet. Områderne er: Thyholm, Thise, Skive Vest, Kerteminde, Bornholm og Lolland. Sidst på året bliver de seks områder snævret ned til to. Læs mere på www.

greenpeace.dk/ atomaffald

De voksne skal passe på Arktis

Tak til Frederikke på 5 år og hendes mor, Kristinna, der har sendt os dette dejlige billede. – De voksne skal passe på det sted, hvor vi bor,

også i de andre lande. Ellers ved vi jo ikke, hvor alle dyrene og børnene skal bo, når vi bliver store. Så er det hele bare smeltet, siger Frederikke. – Hjemme hos os bekymrer vi os meget om miljøet og følger rigtig meget med i Arktis og de katastrofale følger, vores enorme udledning af CO2 allerede har haft, supplerer hendes mor.●


Hvorfor ringer Greenpeace? Vi ringer til dig årligt for at høre, om du er tilfreds med os, og om du ønsker at forhøje din støtte. Selvfølgelig er det ikke alle, der kan, men vi oplever, at mange gerne vil give mere. alle bidrag er vigtige – der er så meget, vi gerne vil gøre.

Hvad synes du om bladet? Skriv og fortæl til: kristine.clement@greenpeace.org

"Det er rart, at jeg får så mange spørgsmål. Det viser, at der er mange, der interesserer sig for miljøet og for vores arbejde," siger Sara.

Greenpeace Njalsgade 21G, 2. sal 2300 København S Telefon: 33 93 53 44 (menuvalg, tryk 1) Info.nordic@greenpeace.org www.greenpeace.dk

Greenpeace Action

Portræt

”Greenpeace, du taler med Sara…”

# 4 2013

D

Mail til redaktionen: kristine.clement @greenpeace.org

Hvordan er det at arbejde for Greenpeace? Det er meget dynamisk. Der er rigtig mange dygtige og engagerede mennesker, der er i gang med en masse spændende ting hele tiden. Hver gang jeg kigger op, bliver jeg overrasket over, hvor meget der sker rundt om mig.

redaktion: Kristine Clement, Raisa Heinämäki, Stefan Bruhn og annika Wickman jason whiTe

et er Saras venlige stemme, du får i røret, når du ringer til Greenpeace. Hun havde selv støttet Greenpeace i fire år, da hun i april startede som Supporter Care-koordinator.

Ansvarshavende redaktør: Irina Heinonen

Hvad synes du er det bedste ved dit arbejde? Jeg kan godt lide at have daglig kontakt med vores supportere.Jeg får rigtigt mange spørgsmål til vores arbejde, og hvorfor vi gør forskellige ting. Nogle gange er der også nogen, der er vrede, fordi de synes, vi er gået over grænsen. Folks grænser er selvfølgelig forskellige, så det er rart at kunne tale med dem og forklare, at grunden til, at vi tit går lige til grænsen, er, at vi gerne vil råbe folk op og

få dem til at tage stilling til miljøet. Hvad har været din bedste oplevelse hos Greenpeace? En kvinde ringede ind og fortalte, at hendes familie havde besluttet, at de alle skulle støtte en organisation. De er fem i familien, og hendes datter, som gik i femte klasse, havde valgt Greenpeace. Jeg synes, det er en rigtig fin måde, familien gør det på. Datteren havde haft tema om miljø i skolen, og hun havde

slet ikke været i tvivl om, at det skulle være Greenpeace. ● Personligt

Sara Hansen Alder: 27 Stilling: supporter Care-koordinator i greenpeace Interesser: Jeg elsker at læse – især danske og nordiske forfattere. og så dyrker jeg yoga i min fritid Drøm: at vi kan gøre en forskel og få et renere miljø ved at være mange, der står sammen.

Spørg Sara Har du spørgsmål om vores arbejde eller til din støtte, er du altid velkommen til at skrive til Sara på e-mail: info.dk@greenpeace.org eller ringe til: 33 93 53 44 (menuvalg, tryk 1) alle hverdage mellem l. 9:00 og 16:00. Hej Sara Hvordan undgår man, at det tøj, man køber, er fyldt med farlige kemikalier? Hilsen, Andrea Hej Andrea. Farlige kemikalier er desværre blevet en almindelig

del af vores hverdag. Vi har de seneste år sammen med forbrugere over hele verden arbejdet for at få de største tøjproducenter til at stoppe helt med at bruge giftige kemikalier senest i 2020. Flere store tøjmærker som H&M, Zara, Levi´s og Nike er allerede gået med på vores krav.

For at undgå skadelige kemikalier i dit tøj kan du købe tøj i genbrugsbutikker eller bytte brugt tøj med veninderne. De farlige kemikalier bliver nemlig med tiden vasket ud af tøjet. Du kan også købe økologisk tøj.

Forsidebillede: Sini Saarela, Greenpeace-aktivist fra Finland. Foto af Denis Sinyakov. Alle billeder i dette blad tilhører Greenpeace, hvis ikke andet er angivet.

.greenpeace.dk Husk, at du på vores hjemmeside kan: • Give et ekstra bidrag • Tilmelde dig Betalingsservice • Give en lykønskningsgave • Bestille information om testamente • Ændre dine adresseoplysninger • Tilmelde dig vores nyhedsbrev • Deltage i web-aktioner

Papir & miljø

DU KA SPØRGN OGSÅ E SARA ! 33 93 5 3 44

Dette materiale er trykt i Norden på 100 % genbrugspapir. I vores valg af materialer stræber vi efter at sætte så lille et aftryk på miljøet som muligt.

venlig hilsen, sara action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013 • 15


njalsgade 21g, 2. sal, 2300 københavn s

action • et blad fra Greenpeace • efterår 2013

Verden rundt: Dine penge gør gavn! Kina

Alaska

Stop for phthalater i legetøj

Nyt håb for 1000 år gamle koraller

●1

●3

I juli indførte Kina strengere regler for phthalater i legetøj. Greenpeace har længe efterlyst et forbud mod disse kemikalier, fordi de kan have hormonforstyrrende virkninger på fostre og børn. "I dag skal vi fejre denne lille sejr for vores børn, men vi fortsætter med at arbejde for vores mål om en fuldstændig udfasning af farlige kemikalier fra vores miljø, vores kroppe og vores fælles fremtid," siger Selena Du, kemiekspert hos Greenpeace i Kina.

Trods modstand fra fiskeindustrien har North Pacific Fishery Management Council nu besluttet at beskytte Beringshavets koralrev. De skrøbelige, langsomtvoksende koraller er levested for en rigdom af liv, og nogle er over tusind år gamle. Greenpeaces undersøgelser af havbunden har været afgørende for at få de politiske beslutningstagere til at beskytte dette unikke område.

3

Congo

1

Ulovlig import fortsætter

Kemigiganten Monsanto forlader EU

●2

Monsanto har trukket sin ansøgning tilbage om at dyrke genmodificerede (GMO) afgrøder i EU. Dette er en stor sejr for EU’s borgere og for Greenpeace, som i flere år med din hjælp har arbejdet for at stoppe den nordamerikanske kemigigants planer.

●5

5

6

4

Australien

Tv-kampagne peger på Coca-Cola

●4

Greenpeace i Australien startede i sommer en tv-kampagne mod Coca-Cola, som bruger store summer på at modarbejde et pantsystem, på trods af at plastaffald hvert år forårsager tusinder af havfugles død.

EU forbød for nylig import af ulovligt fældet træ efter flere års pres fra bl.a. Greenpeace. Desværre gør medlemslandene ikke nok for at håndhæve de nye regler, konstaterer Greenpeace, som i foråret afslørede en ulovlig transport af træ fra Congo på vej til Europa. Greenpeace lægger pres på EU-landene for at tage udfordringen alvorligt og på Congo for at indføre bedre kontrol.

Mauritius

Tunfiskeri ude af kontrol

●6

I maj samledes forskere, politikere og repræsentanter for fiskeindustrien til Det Indiske Oceans Tunkommissions (IOTC) møde i Mauritius for at diskutere tunens bevarelse. Greenpeace var også til stede med skibet Esperanza for med frisk dokumentation at vise, at tunen i Det Indiske Ocean fortsat er truet af stordriftsfiskeri, der ofte foregår uden for myndighedernes kontrol.

NYHEDER: kina Bremser VÆKSTEN i sit kulForBrug

side 4

en rundt. Hver dag.

Din støtte gør en forskel. Verd

foTo: yang di (kina), heiko meyer (europa), greenpeace (congo) isTock (ausTralien)

2

Europa

Greenpeace Action Efterår 2013  
Greenpeace Action Efterår 2013  

Bladet til dig, der støtter Greenpeace.