Page 1

Netsis İnsan Kaynakları Sistemi

GÖZDE BİLGİ İŞLEM


EN ÖNEMLİ YATIRIMINIZ “İNSAN” İSE, NETİKS Şirket yaşam döngünüzün temelini oluşturan tüm diğer kaynaklarınız gibi insan kaynağınızın da doğru belirlenmesi, konumlandırılması ve şirket hedefleriniz doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir.


ÖZLÜK MODÜLÜ İLE ÇALIŞANLARINIZ HAKKINDA DETAYLI VE GÜNCEL VERİ SAKLAMA • Çok kapsamlı özlük bilgisi giriş ve erişimi • Detaylı çalışan bilgisi tanımlama • Netsis bordrolama uygulaması ile entegrasyon • Çoklu kayıt girişini engelleyen “teke indirgeme” algoritması • İzin planlama, talep, onay, gerçekleşme • Ödül/İhtar/Ceza süreci takip ve raporlama


ÇALIŞAN PORTALI İLE ETKİN VERİ ERİŞİMİ


GÜÇLÜ ORGANİZASYON YÖNETİMİ İLE İŞLETME VERMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN • Organizasyon şeması oluşturma • Farklı coğrafik ve operasyonel organizasyon birimleri tanım ve raporlama • Ana ve alt bölge, ülke, il, ilçe, semt bilgisinin yanı sıra, bölüm departman, birim, pozisyon, kademe, amir bilgilerini tanımlama • Çalışan tarihçesini saklama ve raporlama


İŞE ALMADA DOĞRU ANALİZ İLE UYGUN PERSONEL SEÇİMİ • Firmaya özel başvuru portalı • İlan hazırlama ve yayınlama, • Başvuru süreç ve mülakat takibi, • Akıllı arama • Kara liste, ilan bazında kara liste • İşe giriş işlemleri süreç takibi


EĞİTİM VE ETKİNLİK YÖNETİMİ İLE ÇALIŞANLARINIZIN KİŞİSEL GELİŞİMİNİ YÖNLENDİRİN • Detaylı eğitim tanımları • Eğitim katılımcı profillerinin tanımlanması ve çalışanların profillerinin eşleştirilmesi ile ihtiyaç matrisini saptama ve raporlama • Yıllık eğitim planı çıkararak tahmini katılımcı sayısı üzerinden maliyetlendirme • Kişi bazında katılım bilgisi ve eğitim/sınav tarihçeleri ve değerlendirmelerini izleyebilirsiniz.


PERFORMANS DEĞERLEME ve KARİYER PLANLAMA • 360 derece değerleme • Kariyer rotaları • Profil eşleştirme


NetIKS H覺zl覺 ve Kolay Arama


NetIKS İhtiyaç Doğrultusunda Basitçe Kişiselleştirilebilen Ekranlar


NetIKS G端ncel Durum


Özlük


Özlük Genel Personelin tüm bilgilerine hızlı erişimi sağlayacak tasarım Sık Kullanılacak bilgilere öncelik


Özlük Listesi

Arama kriterlerine göre personeller listelenir. Kişinin ad soyad bilgisi üzerinden doğrudan kişi detayı görüntülenebilir.


Özlük İzin


Özlük Organizasyon Şeması


B2E


B2E Portal


B2E İzin Planlama ve Gantt Çalışanlar bir gannt şemasında sayesinde, daha sonra izin talebine dönüştürmek üzere, izinlerini planlayabilirler


B2E İzin Talebi İzin otomasyonu izin talebinin oluşturulması ile başlar. İzin talebi yeni giriş yapılarak veya plandan talebe dönüştürülerek oluşturulabilir. Her çalışan kendi izin talebini girebilir.

Her çalışan kendi izin bakiyesini izleyebilir.


B2E İzin Onay İşlemleri İzin talepleri, amirleri tarafından onaylanmalıdır. Amire, alt organizasyonu tarafından talep edilen izinlerin bilgisi eposta yolu ile gider. B2E portal ekranı, amiri, onay işlemlerini hızla yapabileceği bir liste ile karşılar.


B2E Portal Ekler


Yรถnetim


Y繹netim Kullan覺c覺 Tan覺mlama


Yönetim

İzin Birleştirme

Gerçek izin kullanım kayıtları, blok halinde izin kullandırma gerekliliğine yönelik birleştirilebilir.


Yönetim Bordroya İzin Aktarımı

Birleştirilmiş izinler, bordroya toplu olarak işlenebilir.


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Kazası Tanımlama

Oluşan iş kazası halinde, SGK’ya gönderilmesi zorunlu olan form, doktor ve/veya IK departmanı tarafından hızlıca doldurulabilir, arşivlenebilir.


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

SGK İş Kazası Formu


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Tetkik ve Sıklıkları

Tetkik Girişi

Tetkik Sıklığı Belirleme

Örneğin, gürültülü bir ortam olan “Kesimhanede çalışan personel 3 ayda bir işitme tetkiğine tabi tutulmalıdır.” tanımı sayesinde yapılma sırası gelen veya yapılmış olan tetkikler kolaylıkla raporlanabilir.


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Periyodik Muayene Tanımı


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş ve/veya Periyodik Muayene Formu


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Tıbbi Muayene

Muayene bilgilerinin doktor tarafından girilmesi ve arşivlenmesi sağlanır.


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Çalışamamazlık Kısıtları Doktor veya İş Güvenliği uzmanı tarafından bölüm, departman, birim, pozisyon veya kişiye çalışma kısıtlamaları tanımlanabilir veya şartlar koşulabilir. Tolga bilgisayar karşısında çalıştırılmamalıdır. Torna bölümünde çalışanlar eldiven kullanmadan çalışamazlar.


EÄ&#x;itim


EÄ&#x;itim

veya


Eğitim Tanımı

Sürekli alınan, sürekli tanımlı eğitimler tanımlanabilir. Bu eğitimlerin bir firmadan veya belli bir eğitmenden alınıyorsa, eğitim mekanı sabit ise, katılımcılar belli kriterlere uyması gerekiyorsa, eğitimde kullanılacak materyaller belli ise, bunlar öntanımlanır.


Eğitim Planlama

Tanımlanan eğitimlere ait, eğitim planları belirlenebilir. Eğitim tanımında yer alan eğitmen, eğitim yeri, katılımcı ve materyal bilgileri planda otomatik olarak oluşturulur.


Eğitim Gerçekleştirme

Eğitim planından gerçekleştirme kaydı oluşturulabilir veya plan olmadan da doğrudan gerçekleşme bilgisi oluşturulabilir. Değerdirme tamamlandığında kişilerin kartlarına eğitim sonucunda aldıkları puanlara göre kazandıkları sertifikalar ve yetkinlikler otomatik olarak eklenir.


Eğitim • Eğitim Gerçekleşme – Burada katılımcılar, kişiler olmalıdır. – Ancak planlanan bölüm/departmanlar altındaki kişiler otomatik getirilerek içinden seçim yapılabilecektir. – Serbest giriş için de bölüm / departman detayını açmak mümkün olacaktır. – Süre, maliyet bilgileri, ayrıca eğitmen, materyal, mekan, varsa bunlarla ilgili ek maliyetler de beliritilebilir.


Eğitim • Alınan Eğitimler – Eğitim gerçekleşme sırasında oluşan kişilerin eğitim kartlarına otomatik olarak işlenir, – istenirse serbestçe, önceden aldığı eğitimler işlenebilir


Eğitim • Eğitim Değerlendirme – Yapılan eğitimler için takip süresi ve takip şekli tanımlanır. – Takip süreleri dolmak üzere olan eğitimler için rapor alınabilir. – Eğitime katılan kişilerin amirleri, önceden belirlenmiş sorulara cevap vererek eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir – Eğitimin sonucu olarak işlenir.


İşe Alım


İş İlanları


Görüşme Planlama

Görüşme Planlama

Takvim


Görüşme Davet Maili


Özelleştirilebilir Mail Şablonları

Başvuru Cevap Mail Şablonu

Görüşme Daveti Mail Şablonu


İşe Alım Portalı


Özgeçmiş Oluşturma


Özgeçmiş Görüntüleme


Aday Veritaban覺nda Arama


Teşekkürler

© NETSİS YAZILIM A.Ş.

Netiks  

NETSIS INSANKAYNAKLARI

Netiks  

NETSIS INSANKAYNAKLARI