Jaarverslag 2020 De Goudse Schouwburg

Page 1

STICHTING SCHOUWBURGCOMPLEX GOUDA

JAARVERSLAG

2020

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

1


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 TERUGBLIK OP EEN BIJZONDER JAAR 4 ACTIVITEITEN Podiumkunsten 6 Cinema 11 Educatie 13 Podium van de Stad & Projecten 13 Samenwerking 14 Hospitality & sales 17 Verhuur 18 MARKETING & PROMOTIE 20 ORGANISATIE, MENSEN & MIDDELEN Financiële administratie en automatisering 22 Techniek, onderhoud en beheer 25 Personeel 26 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 29 Verslag OR 30 Verslag Raad van Toezicht 32 VOORUITBLIK 2021 32 Dank 36 BIJLAGE 1: SAMENVATTING JAARREKENING 2020 39 COLOFON 40

2

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


VOORWOORD Met gemengde gevoelens kijken we terug op het afgelopen jaar. Na een succesvol 2019, waarin we vele prachtige plannen maakten voor 2020 en volop vormgaven aan nieuw aanbod en andere activiteiten, waren we zowel in de schouwburg als in de cinema helemaal klaar voor een succesvol jaar! Met de ambitie ons verder te positioneren als Podium van de Stad en als twee inspirerende ontmoetingsplaatsen waar iedereen zich thuis kan voelen. Als theater en cinema met passend en divers aanbod voor alle Gouwenaren. De start van het jaar was veelbelovend, met volle zalen in het theater en de bioscoop. En toen kwam op 12 maart alles abrupt tot stilstand…. Als gevolg van de overheidsmaatregelen vanwege Covid-19 moesten we noodgedwongen en per direct midden in een seizoen onze deuren sluiten. In eerste instantie voor een paar weken. Maar al snel werd duidelijk dat we voor langere tijd in de ban van het coronavirus zouden moeten opereren. Zo kwam het theaterseizoen 19/20 vervroegd tot een einde. Producties kwamen vrijwel volledig tot stilstand en lang verwachte releases van grote films werden keer op keer uitgesteld. Heel veel voorstellingen en films werden geannuleerd of verschoven en vele duizenden bezoekers moesten worden teleurgesteld, met alle financiële gevolgen van dien. Dit jaarverslag is dus niet representatief voor een normaal seizoen of jaar, omdat er heel veel niet door kon gaan. Maar met tomeloze wilskracht en energie pasten we ons aan elke nieuwe situatie aan, en zorgden er zo met z'n allen voor dat wat er ook maar kon, wél door ging. We verzonnen manieren buiten de

gebaande paden, ontwikkelden nieuwe coronaconcepten, verschoven aanbod keer op keer en creëerden extra speelplekken in onze panden. We communiceerden met bezoekers, producenten, filmdistributeurs, gemeente en fondsen, tot zelfs de minister aan toe. We pakten op, pakten door en stelden ons keer op keer in op een weer veranderde situatie. En slaagden er in om ook in deze woelige tijden veel moois te bieden aan de inwoners van Gouda en de regio. Want bij de pakken neerzitten, deden we niet! In dit jaarverslag staan we stil bij de meest bijzondere, opvallende en mooie activiteiten en projecten. En bij de noodzakelijke pijnlijke maatregelen, die we helaas hebben moeten nemen om als organisatie overeind te blijven. Als er één ding duidelijk is geworden in dit vreemde coronajaar, dan is het wel het brede gemis van cultuur. Er waren volop momenten waarop kunst troost bood, zoals bij het gezamenlijk zingen voor de zorgmedewerkers. Er ontstonden prachtige nieuwe initiatieven, zowel on- als offline. Maar de belangrijke gezamenlijke beleving van al dat moois bleef achterwege. Daarom hopen we nu zo snel mogelijk weer live activiteiten te kunnen organiseren. Omdat er niets gaat boven ‘live’. Omdat samen kunnen napraten, of in de rij staan voor een film ook bijdraagt aan de beleving. En het collectief live ervaren van cultuur een enorme meerwaarde geeft. Wij willen zo snel mogelijk verder bouwen aan onze rol als verbindend huis, en als plek voor ontmoeting en inspiratie. Dus kunnen we niet wachten om de rode loper weer uit te rollen en ons trouwe theater- en filmpubliek, dat we zo enorm missen, weer live en bij ons te mogen begroeten.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

3


TERUGBLIK OP EEN BIJZONDER JAAR In de eerste maanden van 2020 kwamen een aantal mooie, nieuwe initiatieven en samenwerkingen tot leven. Dat begon eind januari met het Nationaal Theaterweekend. Gevolgd door een bijzondere samenwerking met islamitische Goudse vrouwen rondom het Assalam vrouwenbenefiet en de viering van Internationale Vrouwendag met allerlei activiteiten in het hele gebouw. We maakten grootse plannen voor een driedaags podiumkunstenfestival ter afsluiting van Gouda 750 in 2022 en werkten aan een kleine versie als try-out in september 2021. Vanaf maart werd er enorm veel gevraagd van ons incasseringsvermogen en een groot beroep gedaan op onze flexibiliteit, omdat alle zekerheden verdwenen, en we onze plannen iedere paar weken moesten bijstellen.

een eerste advies kwam. Een advies dat door de duur van de crisis nog meerdere keren een vervolg bleek te moeten krijgen.

Onze wereld van voor en na 13 maart is onvergelijkbaar Maandenlang was het oorverdovend stil in onze gebouwen. Het aantal voorstellingen, concerten en films dat vanwege de corona-maatregelen moesten worden afgelast is immens. In heel Nederland ging het bij de podia om duizenden voorstellingen en concerten die we met honderden theaters, producenten, orkesten en gezelschappen in goed overleg probeerden te verplaatsen, maar die in veel gevallen moesten worden geannuleerd. In de filmwereld ging het niet anders: producenten van films, met name de grote internationale blockbusters, stelden nieuwe releases steeds weer uit, in de hoop op een later moment de benodigde bezoekers naar de bioscopen te kunnen trekken. Ook de vele geplande Podium van de Stad activiteiten zoals bijzondere uitvoeringen van Goudse gezelschappen werden één voor één geschrapt. Commerciële events werden wel gepland en vormgegeven maar vonden helaas meestal geen doorgang. Covid-19 maakte dat thuiswerken de norm werd, wat niet eenvoudig s ivoor een organisatie die activiteiten voor publiek als corebusiness heeft.

Samenwerking gemeente Gouda In maart waren we volop in gesprek met de gemeente Gouda over aanpassingen in ons gebouw, zowel in het kader van duurzaamheid als ter verbetering van het verouderde voorgebouw. Met het idee om in de zomer van 2020 een aantal zaken uit te voeren. Deze plannen zijn voorlopig in de ijskast beland en zullen we weer oppakken als er zicht is op onbeperkte openstelling.

Waar het eerst nog ging om het redden van een theaterseizoen, of het overbruggen van een aantal filmmaanden, verschoof het perspectief langzaamaan naar het redden van onze organisatie en het landelijke culturele bestel. De schade bij podia en bij producenten van zowel theaterproducties als films is werkelijk onvoorstelbaar. In nauwe samenwerking met de landelijke theaters (verenigd in de VSCD), de producenten en de gesubsidieerde gezelschappen, is een betalingsregeling voor de geannuleerde voorstellingen tot stand gekomen. Deze constructie vergde veel tijd, omdat de belangen van de beide partijen ver uiteen lagen en de noden per producent en theater enorm verschilden. Er werd een Commissie van Wijzen aangesteld die medio mei met

4

Het steeds wisselende, opschuivende en onduidelijke perspectief voor schouwburg en cinema bracht maandenlange onzekerheid. Het betekende veel extra werk voor een deel van de organisatie, zoals het MT, de programmering en de marketingafdeling. Maar juist amper werk voor medewerkers die normaal gesproken de werkzaamheden rondom activiteiten in theater en cinema verzorgen. En tegelijkertijd betekende het wennen aan nieuwe manieren van werken met bijv. het opnemen van livestreams voor de afdeling theatertechniek.

De contacten met de gemeentelijke organisatie zijn in 2020 geïntensiveerd. Bijna wekelijks was er overleg met de wethouder en beleidsmedewerker cultuur, en de wethouder financiën. Ook werd er gezamenlijk gelobbyd bij provincie en rijk. Er waren gezamenlijke gesprekken met de bank en er was zeer nauw contact over de stand van zaken binnen de organisatie. Naast gemeentelijk overleg, werd gesproken met de provincie Zuid-Holland en vonden in de lobby om financiële ondersteuning van het rijk een aantal gesprekken plaats met minister van Engelshoven en het ministerie van OCW. Hoewel het er in eerste instantie naar uit zag dat we geen rijksondersteuning zouden ontvangen, heeft onze lobby uiteindelijk geresulteerd in een ondersteuning door het Fonds Podiumkunsten van 435 duizend euro, onder voorwaarde dat dit bedrag gematcht zou worden door de gemeente Gouda. De gemeenteraad stemde in met deze matchingseis, wat betekende dat we de deuren geopend konden houden. Omdat we een zeer succesvolle culturele organisatie zijn, draaien we in normale tijden grotendeels op eigen inkomsten. Het aandeel subsidie is vergeleken met andere schouwburgen heel laag. Nu die eigen inkomsten als gevolg van de pandemie ineens wegvielen, waren we genoodzaakt op zeer korte termijn verregaande maatregelen nemen om als organisatie overeind te blijven. Drastische bezuinigingen, waaronder helaas ook op personeel, waren dan ook onvermijdelijk.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

5


ACTIVITEITEN De kernactiviteiten van Stichting Schouwburg Complex Gouda zijn theater, film, Podium van de Stad en hospitality & sales. Vanwege de pandemie werden we beperkt in al onze activiteiten, maar binnen de grenzen van wat wél kon, zaten we niet stil.

PODIUMKUNSTEN Professionele programmering Het jaar 2020 begon zeer voortvarend, met mooie voorstellingen, bijzondere projecten en interessante randprogrammering rondom de voorstellingen. Op woensdag 11 maart ontvingen we, met de twee uitverkochte voorstellingen Og3ne en Jihad van Liefde nog ruim 1000 mensen in de schouwburg. Dat dat voor lange tijd de laatste volle zalen zouden zijn, kwam totaal onverwacht. Tot 12 maart verzorgden we dus het reguliere programma. Daarna wisselden periodes van sluiting en mogelijkheden met 30, 100 of 200 bezoekers elkaar af. Dat maakte voorstellingen tonen of activiteiten ondernemen niet eenvoudig. Toch deden we er alles aan om binnen de maatregelen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan, al dan niet in een aangepaste versie. Tot en met 11 maart: succesvol regulier programma Voorstellingen Tot 12 maart vonden er 84 professionele voorstellingen plaats voor 36.587 bezoekers. Hiervan speelden 49 voorstellingen in de grote zaal (20 uitverkocht), en 35 voorstellingen in de kleine zaal (12 uitverkocht). Montage & (pre)premières We hostten de montage van Waardenberg & De Jong en twee unieke try-outs van hun succesvolle compilatievoorstelling die verder alleen in het Nieuwe Luxor Theater Rotterdam te zien was. Ook de Vreemde Kostgangers monteerden en starten hun tour met twee uitverkochte voorstellingen vanuit Gouda. In februari presenteerden we nog de première van de grote zaal musical Goodbye Norma Jean. Gouds Avontuur Award 2020 De eerste editie van onze nieuwe serie Op Avontuur kon gelukkig helemaal worden gespeeld, waardoor ook de eerste Gouds Avontuur Award kon worden uitgereikt. Door het Goudse publiek werd de imposante toneelvoorstelling The Beauty Queen of Leenane van Toneelschuur Producties tot winnaar uitgeroepen. Nationaal Theaterweekend Voor het eerst namen we deel aan het Nationaal Theaterweekend (NTW) en beleefden een succesvolle eerste editie. Op 25 en 26 januari bezochten ruim 2000 gasten de activiteiten in het theater. Er waren vier voorstellingen te bezoeken, elk voor €10,- : Jazz Orchestra of the Concertgebouw meets Ruben Hein, Tigre Blanco, Assepoes van Lonneke van Leth Producties en Enge Buren, die helaas op de dag zelf i.v.m. ziekte werd geannuleerd. We produceerden zelf de Musical Dinershow in het theatercafé en een Theaterbrunch met live entertainment op het toneel van de grote zaal. Daarnaast konden Gouwenaren genieten van een uitgebreid randprogramma: rondleidingen inclusief een kleedkamerconcert, Silent Disco in de groene foyer en livemuziek in het theatercafé, Families konden deelnemen aan een interactieve kinderspeurtocht door het gebouw en de kinderdisco in het theatercafé. Zondagmiddag was er tot slot nog een Open Mic, waar 11 lokale acts aan deelnamen. Vanwege het uitgebreide randprogramma kwam de organisatie van het NTW op onze locatie filmen, t.b.v. hun promo’s en aftermovies.

6

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

7


8

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Vanaf 12 maart: afwisselend gesloten of open voor 30, 100 of 200 bezoekers TheaterVirusFestival: Omdat we graag in contact wilden blijven met onze bezoekers, zorgden we dat we binnen een week online aanbod konden tonen. Al op vrijdag 20 maart vond online de eerste editie van het Gouds Virus Festival plaats, waarbij onze programmeur vanuit haar huiskamer schakelde met drie artiesten die ieder optraden vanuit hún eigen huiskamer. In samenwerking met het ATLAS Theater (Emmen), Theater Het Kruispunt (Barendrecht), Theater de Leest (Waalwijk) en Theater aan de Schie (Schiedam) ontwikkelde het festival zich door naar het online Theater Virus Festival met een landelijke dekking. In totaal waren er tot 16 mei 2020 acht wekelijkse liveedities én een Best Of van dit festival en traden er meer dan 40 artiesten online live op voor een kleine 2500 huishoudens. Het Festival stopte toen we weer live publiek mochten ontvangen. In de periodes dat we open konden zijn, presenteerden we zo veel mogelijk theatervoorstellingen. Veel geprogrammeerd professioneel aanbod werd helaas teruggetrokken of doorgeschoven naar 2021, omdat producties niet altijd konden of wilden spelen binnen de geldende (financiële) kaders. In periodes van sluiting ontwikkelden we alternatief aanbod. Comedy Café De introductie van het Comedy Café, een comedy club in de kleine zaal die eigenlijk pas voor volgend seizoen op het programma stond, werd naar voren gehaald. Er waren twee uitverkochte edities. Première 1,5 meter-musical Op 12 oktober vond de première van de speciale 1,5 meter-musical Murder Ballad bij ons plaats. De grootste musicalpremiere in deze pandemie trok veel BN-ers en media naar Gouda. DonderdagMatinees Van de drie geselecteerde voorstellingen werden er twee doorgeschoven naar 2021. Alleen de donderdagmatinee met de Meisjes met de Wijsjes heeft in het najaar plaatsgevonden. Pop-Up Theaterexpo Om het theater ook tijdens de beperkingen op te fleuren was er de hele zomer een expositie van kostuums en decorstukken uit diverse theatervoorstellingen te bezichtigen in de foyers. Deze expo werd op 10 juli officieel geopend door musicalsterren René van Kooten en Esmée Dekker. Er waren luisterrondleidingen op basis van QR-codes en wekelijks ook een live rondleiding. De expositie diende tevens als decor voor de verschillende toegangsroutes door het pand, waardoor bezoekers van voorstellingen en activiteiten van de expo konden genieten. Voorstellingen met beperkte capaciteit: In juni brachten we voorstellingen voor maximaal 30 bezoekers. Daarvoor werden alternatieve settings en speelplekken ontwikkeld, zowel in de kleine zaal (tribune in) als in de grote zaal (toneel op toneel). We organiseerden twee succesvolle pilots: Marja’s Spetterende Bingo Show en Klapstoelcabaret, enthousiast onthaald door ons publiek. Vervolgens konden in juli alsnog acht geboekte voorstellingen worden ingehaald, door meerdere keren op een avond een ingekorte versie te spelen. Van augustus tot en met half oktober ontvingen we bezoekers in de 1,5 meter-setting, dus met beperkte capaciteit, in een aangepaste setting, die we konden realiseren dankzij de toegekende subsidie van het Kickstart Cultuurfonds. NON STOP Vanaf half oktober waren we opnieuw gesloten, om vervolgens weer te openen voor 30 gasten. In die tijd ontwikkelden we aanbod dat altijd doorgang kon vinden: hetzij met live publiek in combinatie met streaming, hetzij alleen voor streaming. Vier dagen per week boden we een aangepast programma onder de naam De Goudse Schouwburg NON STOP. Een deel van het aanbod bestond uit eigen producties met professionele makers en aanbod geproduceerd met makers uit de stad. Daarbij werkten we ook samen met Gouda Bruist, voor het aanbieden van Lichtpuntjes. Het andere deel bestond uit professionele voorstellingen die ook met 30 bezoekers doorgang konden vinden. Dit dankzij een extra subsidie van het Fonds Podiumkunsten om de verliezen op de recette te kunnen afdekken.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

9


Extra zaal Om zoveel mogelijk gasten veilig op 1,5 meter te kunnen ontvangen, toverden we een foyer/vergaderzaal om in een extra kleine zaal. De Gouden Zaal, nu met een huiskamertheatersfeer, zorgde ervoor dat we nu op drie plaatsen aanbod konden tonen. Eigen producties: We ontwikkelden een aantal eigen producties met professionele makers: 3x30 in concert, Zoet op Zondag, Club DGS digitaal, de Piano Bar en de X-Mas Sing-a-Long. De eigen producties de we met de stad ontwikkelden waren Vol verwachting klopt ons hart, een Sinterklaasfamilievoorstelling i.s.m. het Jeugdtheaterhuis (2 edities), Scrooge in 10 minuten, een familievoorstelling op kerstavond i.s.m. Klein Theater Zwaan en Mirakel (6 edities) en het Gouds Winterpodium (een open podium voor Goudse amateur podiumkunstbeoefenaars). Daarnaast ontwikkelden we een digitale pubquiz, gepresenteerd door eigen medewerkers, ter vervanging van de live pubquizen in het theatercafé. Ook organiseerden we een aantal keren een (digitale) bingo met Marja van Katendrecht. Live-streaming en combinaties Naarmate de beperkingen toenamen werd ons aanbod steeds digitaler: van alleen live, naar live in combinatie met live-streaming, naar alleen live-streaming. Een uitdaging voor zowel het theater als de artiesten: spelen zonder live publiek valt niet mee, vanwege het gebrek aan interactie en applaus. Een eigen podium: uit de regio Vanwege de coronabeperkingen voor amateurs, konden helaas alle geplande voorstellingen van amateurgezelschappen uit Gouda en omgeving niet doorgaan. Festivals Ook het organiseren van een festival was in 1,5 meter setting geen optie. Daardoor verviel de seizoensopening en kon ook peuterfestival Ukkiepret niet doorgaan.

Bezoekersaantallen schouwburg ACTIVITEIT

2020

2019

Professionele voorstellingen

192

307

Bezoekers professioneel

44.528

132.813

Overige (o.a. Podium van de Stad/amateurs)

1.542

26.243

Livestreams MET RESERVERINGEN

AANTAL

TICKETS

Gratis livestreams

6

812

Betaalde livestreams

14

150

OPENBAAR

AANTAL

AANTAL

WAARVAN LIVE

Theater Virusfestival*

8

11.950

1.866

Talkshow Gouw aan Tafel

2

794

417

* Aantallen van editie 1 ontbreken.

10

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


CINEMA Nadat Cinema Gouda in 2019 het beste jaar sinds haar opening had gedraaid, waren de vooruitzichten voor 2020 veelbelovend. Januari en februari waren dan ook prima maanden. In januari werden er zowel VIP-stoelen als Rockerseats geïnstalleerd in zaal 1. De prachtige skai lederen Vip-stoelen werden daarmee de ultieme plaatsen voor een optimale filmbeleving. Rockerseats zijn heerlijke fauteuils op de voorste rij, die licht kunnen kantelen om zo beter naar het filmdoek te kunnen kijken. Deze stoelen zijn speciaal geïnstalleerd om verkoop van tickets op de eerste rij te stimuleren. In maart, een paar dagen na de sluiting van de schouwburg, sloten ook de deuren van Cinema Gouda. Wat volgde was een zeer hectisch en onrustig jaar. De eerste sluitingsperiode duurde van 15 maart tot 1 juni, waarna de Cinema weer opende voor maximaal 30 bezoekers per zaal. Vanaf 1 juli werd deze capaciteit uitgebreid naar 1,5 meter-bezetting. Dit betekende dat we maar een kwart van de normale capaciteit konden verkopen. Eind september daalde de maximale capaciteit weer naar 30 bezoekers en werd de horeca beperkt, iets waar voor een bioscoop een groot deel van de inkomsten vandaan moet komen. Vanaf de herfstvakantie moest de horeca zelfs volledig sluiten, vanwege gelijkschakeling met andere horecabedrijven. In de laatste maanden van het jaar openden en sloten we deuren nog een keer, tot we vanaf 15 december opnieuw volledig gesloten waren. Niet alleen de beperkingen van de capaciteit waren problematisch, ook het ontbreken van voldoende interessant aanbod werd een factor. Zo werd de première van bijvoorbeeld de nieuwe Bond-film keer op keer uitgesteld. Dit omdat grote dure films ook grote hoeveelheden bezoekers nodig hebben om voldoende inkomsten te genereren. Door de wereldwijde coronabeperkingen was dat helaas onmogelijk. Speciale activiteiten Ladies Night en andere thema-avonden: Door de vele beperkingen was het alleen in de eerste maanden van het jaar mogelijk de in voorgaande jaren zo succesvolle Ladies Nights te organiseren.

Bezoekersaantallen cinema Ondanks de beperkingen is Cinema Gouda erin geslaagd tijdens de openingsmogelijkheden een redelijk aantal bezoekers te ontvangen.

2020

2019

Aantal filmvertoningen

7.470

11.227

Aantal bezoekers

111.521

244.760

Nieuwe ontwikkelingen in coronatijd Livestreaming vanuit de Goudse Schouwburg In december werden voor het eerst live voorstellingen gestreamd naar meerdere zalen in onze eigen cinema. Het ging daarbij om concerten van Iris Hond en de oudejaarsconference van Sjaak Bral, die in de schouwburg live slechts 30 bezoekers mochten ontvangen. Door tegelijkertijd te streamen naar meerdere zalen in onze cinema, werd het mogelijk bezoekers toch een collectieve livebeleving te geven op groot beeld en met goed geluid. Zo hebben we ervaring opgedaan met een nieuwe mogelijkheid die we waarschijnlijk ook na corona doorontwikkelen en inzetten. Gezamenlijke kaartverkoop: Vanaf september realiseerden we in Cinema Gouda een gecombineerde verkoop van tickets voor zowel schouwburg als cinema. Op deze manier werd de inzet van uren beperkt en de bereikbaarheid vergroot. De theaterkassa kon zo alleen open rondom activiteiten, terwijl bezoekers toch ook op andere momenten geholpen konden worden.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

11


12

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


EDUCATIE Ook het educatieve aanbod kon slechts in beperkte, aangepaste vorm doorgang vinden. Schoolvoorstellingen voor PO Ondanks dat het Kinderboekenfeest niet doorging, hebben we tijdens de Kinderboekenweek in samenwerking met de Bibliotheek en de Brede School wel 390 kinderen van groep 3 en 4 kunnen ontvangen. Zij konden genieten van drie theateroptredens van Vandaag ben ik…Ridder van schrijver Thijs Goverde. Schoolvoorstellingen VO In januari kwamen circa 100 leerlingen van 2 middelbare scholen naar de voorstellingen Pijnstillers en Or die Trying. In maart hadden we De Goudse Waarden in huis bij twee speciaal voor hen geboekte schoolvoorstellingen van Gratis Geld. Deze werden bezocht door 120 leerlingen van HAVO 4 en 114 leerlingen van VWO 4 plus hun begeleiders. Begin september werd een digitale informatiemap naar de docenten van het voortgezet onderwijs gestuurd, maar helaas gingen die voorstellingen niet door.

PODIUM VAN DE STAD & PROJECTEN Als Podium van de Stad verbinden we ons aan Goudse activiteiten of ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven, bij voorkeur in samenwerking met Goudse organisaties en/of ondernemers. Naast de al bestaande samenwerkingsverbanden tussen de negen culturele instellingen richten we ons ook op samenwerking met maatschappelijke en sociale partijen uit Gouda, zoals onder andere Kwadraad, Historisch Platform Gouda, Stichting Gouda bij Kaarslicht en Stichting 4 en 5 mei. Veel randprogrammering, samenwerkingen en Podium van de Stad-activiteiten zijn helaas gesneuveld door de COVID-19 maatregelen. Een aantal op stapel staande projecten gingen in de ijskast. Ook de stadsprogrammering op locatie, de Agnieten Sessions in de Agnietenkapel, kon geen doorgang vinden omdat we de veiligheid voor bezoekers niet goed konden garanderen in de beperkte ruimte. Ook de Popronde verviel, net als de geprogrammeerde voorstellingen met en in So What en COOL Talent. Gouda Bij Kaarslicht koos voor een alternatief digitaal programma, waardoor wij als hoofdlocatie niet nodig waren, en ook Stichting 4 en 5 mei zag hun plannen in rook opgaan, waardoor onze samenwerking met Theater Na De Dam eveneens sneuvelde. Wat wel door kon gaan waren het Benefiet op zondag 1 maart in het theatercafé t.b.v. het inzamelen van donaties voor Assalam en de Goudse editie van Internationale vrouwendag op 8 maart.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

13


SAMENWERKINGSACTIVITEITEN Juist in coronatijd is samenwerking enorm belangrijk. In 2020 vonden we toch wegen om samen te werken. • met het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland gaven we een vervolg aan de invulling van het ActeerLAB. Rondom de repetities bezochten de deelnemers de doorloop van Hotel Modern en hadden een uitgebreide meet & greet met Huub Stapel. In gezamenlijkheid ontwikkelden we een eigen Sinterklaasproductie die zowel live als online aangeboden werd. • met Cultuurhuis Garenspinnerij organiseerden we een workshop percussie rondom de voorstelling van Slagerij van Kampen • met de Bibliotheek als nieuwe literair adviseur en samenwerkingspartner voor de programmering van de literaire cafés • met Ineke Verkaaik-Hogervorst voor het laatst als gast-programmeur van een ‘Gouds Literair Café’. De samenwerking met boekhandel Verkaaik wordt in een andere vorm voortgezet. • met de Goudse horeca door het realiseren van verkoop/thuisbezorging van borrelboxen, sweetboxen en diners. Dit gebeurde o.a. met Brownies & downieS en Kruim. • met Goudse partners zoals het initiatief Lichtpuntjes, omdat we het belangrijk vinden iets te betekenen voor de Goudse samenleving • met Klein Theater Zwaan en Mirakel bij het produceren van de kerstvoorstelling Scrooge in 10 minuten • met de C4 bij allerhande projecten en bij het organiseren van de culturele business borrel. Talkshow In samenwerking met de Goudse Binnenstad Ondernemers (SOG) werd in december 2020 de talkshow Gouw aan Tafel ontwikkeld. Centrummanager Hans van Aalst ontving (culturele) ondernemers en bekende Gouwenaren aan onze stamtafel, om te praten over hun verhaal in coronatijd. Dit programma werd tijdens de lockdown, via de livestream van de schouwburg, zes weken lang gratis uitgezonden. Urban curator De vier grote culturele instellingen van Gouda (C4) hebben in gezamenlijkheid een urban curator aangesteld. Deze gaat zich in de komende jaren bezighouden met gezamenlijke projecten in verbinding met de stad. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van de gemeente Gouda. Samenwerking Leiden/ Dordrecht /Gouda Met de theaters uit Leiden en Dordrecht startten we in 2020 met het ontwikkelen van een plan om te komen tot langdurige samenwerking. We denken gezamenlijk de uitdagende transities van de komende jaren beter tegemoet te kunnen treden. Daarom willen we samen optrekken in het onderzoeken van nieuwe vormen van aanbod en het ontwikkelen van eigen producties rondom voor ons werkgebied relevante vraagstukken. Zo creëren we een nieuw model voor de nabije toekomst, waarin we ons als middelgrote steden met elkaar verenigen, en onze krachten bundelen. We willen daarbij samenwerkingen aangaan met makers en culturele en sociaal maatschappelijke instellingen in onze provincie en daarmee de rol van verbinder spelen tussen relevante thema’s in die samenleving met kunst en cultuur als instrument Dit soort trajecten heeft een lange adem nodig. We zetten daarom in op een leeren uitvoeringstraject van tenminste drie jaar, en doen in 2021 een aanvraag bij fondsen voor financiële ondersteuning.

14

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

15


16

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


HOSPITALITY & SALES De afdeling Hospitality en Sales zorgt ervoor dat publiek, bespelers, gasten en medewerkers zich welkom, veilig en gezien voelen in cinema en schouwburg. De belangrijkste kernwaarden zijn een hoge mate van gastvrijheid, efficiënte en professionele begeleiding en een kwalitatief goed assortiment. In het begin van 2020 werden volop plannen gemaakt voor verdere puntjes op de i en werden nieuwe ideeën uitgewerkt. Helaas gingen deze in maart weer in de ijskast, en kwam de focus te liggen op de ontvangst in coronatijd met alle maatregelen die daarbij noodzakelijk waren. Randprogrammering Alleen in de maanden januari en februari kon worden voortgeborduurd op de bijzondere randprogrammering die in 2019 was gestart. Er vonden een paar theaterdiners en high teas plaats, er was een afterparty bij een Hazesvoorstelling en een Ladies Night bij de voorstelling Opvliegers. Ook bij deze afdeling waren de gevolgen van de pandemie groot. • Taskforce Veel tijd en energie moest worden gestoken in een zogenaamde ‘taskforce corona’. Er werden procedures opgesteld, en de gebouwen en gastbeleving werden steeds opnieuw ingericht op continu veranderende regelgeving. Dat betekende steeds verschillende toegangsroutes naar de zalen, verschillende ingangen voor het pand, tijdsloten om gasten te ontvangen en strikte schoonmaakprocedures. • Ontvangst Als nieuw horecaconcept werd Club DGS ontwikkeld: een avondvullend programma in intieme cabaretsetting op het podium van de grote zaal, vol entertainment, inclusief diner en drankjes aan tafel. Met alle coronabeperkingen kon het concept slechts één keer met volledige bezetting plaats vinden, en een aantal keren met aangepaste aantallen. • Samenwerking Nadat de horeca in het theater en de cinema gesloten dienden te worden, werd een nieuwe samenwerking opgestart met diverse lokale ondernemers. Zo ontstond De Goudse Schouwburg Borrelbox, met hapjes en drankjes die gasten via pick up en delivery thuis konden bestellen. Om te nuttigen tijdens een livestream, of om mee te nemen naar een voorstelling of film. • Contracten Contracten van diverse leveranciers werden vanuit bezuinigingsmaatregelen ‘on hold’ gezet of aangepast. De aflopende contracten met de Klok dranken en Grolsch werden liberaal verlengd met 2 jaar. • Alternatieve werkzaamheden Het horecateam werd ingezet voor de schoonmaak van schouwburg en cinema en verschillende medewerkers werden op beide locaties ingezet. Het volledige BHV- en ontruimingsplan van de schouwburg werd up to date gemaakt. Hierdoor kunnen de benodigde trainingen adequaat worden opgepakt, zodra de beperkingen voorbij zijn.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

17


VERHUUR De schouwburg en bioscoop bieden normaal gesproken een perfect podium voor zakelijke evenementen zoals bedrijfsborrels, vergaderingen, recepties, congressen en bedrijfspresentaties. Als professionele partner adviseren de medewerkers over de invulling en technische aspecten van elk event, variërend van 20 tot 1000 bezoekers. Het eerste kwartaal van het jaar had, zoals gebruikelijk, relatief weinig events in de agenda. Voor de rest van het jaar stond er een al goed gevulde agenda. Door corona moesten nagenoeg alle commerciële events worden geannuleerd of verzet. Culturele en sociaal maatschappelijke verhuringen, veelal amateurvoorstellingen probeerden we te verplaatsen naar 2021. Nieuwe activiteiten • Net voor en ook tijdens de pandemie organiseerden we een aantal uitvaarten van prominente Gouwenaars. Onze locatie, faciliteiten en service zijn ook hiervoor zeer geschikt. • De livestreamfaciliteiten maakten het ontwikkelen van nieuw verhuuraanbod binnen de schouwburg mogelijk. Deze kunnen ook worden ingezet voor het streamen van voorstellingen en congressen voor het bedrijfsleven. • In samenwerking met een groot aantal Goudse locaties en de gemeente Gouda is Spot on Gouda klaargemaakt voor lancering. Dit is een nieuw online platform om zakelijke gasten en toeristen te bereiken. Het hoofd Hospitality & Sales vertegenwoordigde de stichting in de werkgroep. Na de pandemie gaat het platform live met een nieuwe website en een grote gezamenlijke aftrap. • De leveranciers werden uitgebreid met de nummer 1 cateraar van Nederland. Dit biedt nog meer mogelijkheden, om in te kunnen spelen op vragen van opdrachtgevers en geeft kansen op het werven of bereiken van nieuwe huurders via de portefeuille van deze cateraar. Door covid-19 kwamen er in 2020 amper aanvragen voor verhuringen of events. De verwachting is dat pas als de pandemie ten einde loopt de aanvragen weer langzaam op gang komen. Dit betekent dus een lange periode van zeer tegenvallende omzet en bereik.

18

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & Goudseschouwburg


Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

19


MARKETING EN PROMOTIE Voor de afdeling Marketing en Promotie was 2020 allesbehalve een standaard jaar. Naast de gebruikelijke promotiemiddelen zoals de website, social media, persberichten, (digitale) nieuwsbrieven, flyers en (direct) mailings die in de eerste maanden werden ingezet, diende een nieuw scala aan marketingactiviteiten ontwikkeld en ingezet te worden in verband met de coronaomstandigheden. De steeds veranderende situatie vroeg om veel flexibiliteit en steeds opnieuw schakelen. In de eerste maanden van het jaar zijn een aantal projecten opgestart: Profielanalyse en segmentatie voor zowel De Goudse Schouwburg als Cinema Gouda Een externe data-analist heeft een onderzoek uitgevoerd voor De Goudse Schouwburg om meer zicht te krijgen op de kansen voor het verbreden van het publiek (meer nieuw en divers publiek) en het vasthouden van publiek door aandacht voor loyaliteit. Aanvullend is er een klantsegmentatie gemaakt van nieuwe bezoekers. Bij Cinema Gouda was er behoefte aan meer inzicht in de samenstelling en het gedrag van de bezoekers, om op basis hiervan een strategie uit te stippelen voor het vasthouden en verbreden van publiek. Vanuit deze vraag is een eerste data-analyse voor Cinema Gouda uitgevoerd. Om nog meer grip te krijgen op verschillen in profiel en smaak, is er aanvullend een klantsegmentatie gemaakt van kaartkopers van Cinema Gouda Strategische merkanalyse Voor De Goudse Schouwburg kreeg Hendrik Beerda Brand Consultancy begin 2020 de opdracht om de ontwikkeling van de kracht van het merk te analyseren in vergelijking met andere podia met een merkstatus op provinciaal niveau. Om dat voor zowel Nederland als de provincie Zuid-Holland te doen, is gebruik gemaakt van de resultaten van het Cultuursector Merkenonderzoek Nederland (edities 2010 tot en met 2020) en het Cultuursector Merkenonderzoek Provincies (edities 2013 tot en met 2019). Vanaf 13 maart volgde een zeer intensieve periode van communicatie over verplaatsingen en annuleringen van films en voorstellingen. De bezoekers van de schouwburg kregen, in lijn met landelijke afspraken

20

tussen de theaters en de producenten, de mogelijkheid een gift te doen (4,3%), een digitaal tegoed te accepteren (47,4%) of geld terug te krijgen (48,3%). Daarnaast werden de vaste bezoekers via extra nieuwsbrieven en mailings op de hoogte gehouden van de situatie. Niet alleen op het niveau van activiteiten werd gecommuniceerd, maar ook over de ontwikkeling van de coronamaatregelen en over de (financiële) situatie waarin de organisatie zich bevond. Theater vanuit je luie stoel Samen met een aantal collegatheaters startten we ‘Theater vanuit je luie stoel’. We hielden via onze nieuwsbrieven en website onze bezoekers op de hoogte van alle digitale initiatieven die op theatervlak te zien waren, van livestreams van artiesten tot tips over shows op diverse streamingdiensten. Vrienden van de schouwburg We planden het opstarten van de mogelijkheid om Vriend van het theater te worden voor de start van seizoen 20/21. De campagne werd naar voren gehaald om zo steun voor het theater te realiseren. In 2020 werden in een korte tijd 141 gasten Vriend, en 310 gasten Vriend voor twee. Dit leverde 761 Vrienden op die samen die samen een kleine 20.000 euro doneerden. Een geweldige hart onder de riem waarvoor we onze gasten zeer dankbaar zijn. Geen reguliere brochure Voor het eerst sinds vele jaren is er dit jaar geen volwaardige seizoenbrochure gemaakt. Het papier was al besteld, de vormgeving was bijna klaar, het programmaaanbod zou verwerkt worden tot brochure en toen viel alles stil. Hoewel we per persconferentie bekeken of en hoe we wel een brochure zouden kunnen uitbrengen, bleek in de loop van de eerste drie maanden van de lockdown dat het niet zinnig was zo’n groot product te maken De onzekerheid rondom het virus vroeg om een meer last minute benadering van het aanbod. Vooral sociale media, de website en de nieuwsbrief waren hierbij van groot nut.Voorzichtig produceerden we in augustus een kleine brochure met aanbod vanaf september. Kaarten gingen direct in de verkoop en er was voor eerst geen loting voor de verkoop voor het nieuwe seizoen. Helaas werd de brochure in oktober al ingehaald door de werkelijkheid bij de volgende lockdown en beperkingen.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Loyaliteitssysteem Het nieuw opgezette loyaliteitssysteem kon door covid-19 helaas niet in gebruik worden genomen. Bezoekersenquête heropening Tijdens de eerste sluiting werd een bezoekersenquête geïnitieerd om meer inzicht te krijgen in de attitudes van bezoekers ten opzichte van coronamaatregelen en een aangepaste programmering bij heropening. Dit gaf ons inzicht in wensen en gedachten van bezoekers. Veel mensen gaven aan een aangepaste programmering zonder grote namen minder aantrekkelijk te vinden, uitsluitend digitale verkoop en afschaffen van loting in deze situatie goed te begrijpen en graag voor de zomer 2021 hun kaarten te willen kopen. Bezoekersenquête coronamaatregelen Zowel de theaterbezoekers als het bioscooppubliek is met behulp van een korte enquête gevraagd naar hun mening over de door ons getroffen coronamaatregelen. Doel was om te achterhalen of bezoekers zich veilig voelden op onze locaties. De uitkomsten hiervan waren overwegend positief.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

21


FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN AUTOMATISERING Ook voor de financiële administratie was 2020 een zeer intensief jaar. In 2019 ontwikkelden we een plan en tijdspad voor o.a. verdergaande automatisering en aanpassing aan systemen om zo nog efficiënter te kunnen werken. De implementatie en uitrol van deze aanpassingen waren al gestart en zouden naar verwachting één tot anderhalf jaar in beslag nemen. Door de ontwikkelingen rond covid-19 en de financiële gevolgen voor onze organisatie, is de verdere uitrol deels gestopt en kwam de focus vanaf maart te liggen op het financieel overleven en steeds opstellen en bijstellen van scenario’s. Twee zaken zijn wel uitgewerkt: - vanaf januari 2020 is de salarisadministratie extern belegd; - de overgang naar cashless is door corona op beide locaties in juni versneld ingevoerd in plaats van in september Direct na de aankondiging van de eerste sluiting zijn er acties ondernomen. Waar mogelijk zijn kosten bespaard door alle niet noodzakelijke uitgaven te stoppen, het inlenen van flexibel personeel te stoppen, contracten met leveranciers on hold te zetten, en een investeringsstop in te voeren. Alle mogelijke besparingsopties werden onderzocht en zoveel mogelijk uitgevoerd. Tegelijkertijd kregen we te maken met de annulering van duizenden kaarten voor theatervoorstellingen en films die al waren verkocht. Alle geplande verhuringen moesten worden verplaatst of geannuleerd en de inkomsten uit de horeca vielen weg. De periodes van beperkte opening leverden niet veel inkomsten op: in verband met alle maatregelen moesten er meer medewerkers per activiteit worden ingezet en veel extra kosten worden gemaakt voor maar heel weinig bezoekers. De Stichting genereert het grootste deel van haar inkomsten (87,5%) zelf vanuit kaartverkoop, horeca & verhuur en inkomsten vanuit de cinema. Door het volledig wegvallen hiervan, in combinatie met het uitblijven van de voorverkoop voor de schouwburg in mei, ontstonden ondanks de genomen maatregelen, in korte tijd liquiditeitsproblemen. Hierover is steeds nauw contact geweest met de gemeente Gouda. We hebben toch aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen door de volgende maatregelen: - De gemeente heeft de betalingsverplichting van de huur van de maanden april tot en met november opgeschort en de voorwaarden die zijn verbonden aan de subsidie versoepeld - We maakten gebruik van de extra generieke steunmaatregelen van het rijk: NOW1, NOW2 en TOGS en TVL - We ontvingen spontane donaties van onze trouwe bezoekers, en meerdere kaartkopers doneerden het geld van hun tickets - We startten de actie word Vriend van de schouwburg waarbij cultuurliefhebbers uit Gouda een donatie konden doen ter ondersteuning. - Er is in samenspraak met de OR en medewerkers overeengekomen dat er gespreide betaling van vakantiegeld zou plaats vinden, en dat vakantie- en meeruren zoveel mogelijk zouden worden opgenomen. De urensaldo’s kwamen daarmee in september, en vervolgens in januari op 0 uit. Een deel van de medewerkers schonk deze uren aan de organisatie. - De bestuurder leverde 50% van het vakantiegeld en het variabele deel van het salaris in - Na een intensieve lobby ontvingen we een positieve toekenning van het Fonds Podiumkunsten (FPK) voor een substantiële steunbijdrage van het rijk van ruim € 435.000. Dit bedrag diende te worden gematcht door de gemeente Gouda. De matching bestond uit een schenking van € 200.000 en kwijtschelding van de opgeschorte huur van € 235.000. Deze subsidie is bedoeld voor het gehele coronaverlies. Een deel is gereserveerd voor de voorziene coronaverliezen in 2021. - Van het Fonds Podiumkunsten ontvingen we een aanvullende programmeringssubsidie om een belangrijk deel van de financiële risico's, die met programmering gepaard gaan, weg te nemen. Deze ondersteuning is bedoeld voor de programmeringskosten van podia en komt zo dus helemaal ten goede aan Nederlandse artiesten, gezelschappen en ensembles. Binnen de Podiumstartregeling dekt het Fonds tekorten die ontstaan wanneer podia veel minder bezoekers kunnen ontvangen dan gebruikelijk. Dit geldt tot een maximum van € 41.000 per seizoen. - Contracten met een aflopend dienstverband werden niet verlengd - Door een noodzakelijke inkrimping van de personeelsformatie moest er per 1 oktober helaas afscheid genomen worden van 12 medewerkers (5.6 fte) met een vast dienstverband. - Een aantal medewerkers vertrok naar een andere baan. De vrijgevallen posities werden niet ingevuld wanneer deze niet cruciaal waren voor de continuiteit van de bedrijfsvoering. - Voor aanpassingen in het gebouw ontvingen we een subsidie van het Kickstartcultuurfonds van € 37.500.

22

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

23


24

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


TECHNIEK & ONDERHOUD EN BEHEER Het theatertechnisch team van De Goudse Schouwburg faciliteerde alle professionele en amateurvoorstellingen en verhuringen op het gebied van licht- en geluidstechniek. De reguliere theatertechnische werkzaamheden waren in 2020 zeer beperkt. Door het geringe aantal activiteiten werden medewerkers veelal ingezet op andersoortige of alternatieve werkzaamheden. Wel waren er nieuwe ontwikkelingen en werkzaamheden op het gebied van livestreaming. Door middel van livestreams konden we toch in contact blijven met ons publiek, en op alternatieve wijze theateraanbod tot in de huiskamers te brengen. Technische medewerkers werden door videoprofessionals ‘on the spot’ getraind in het basisgebruik van de opnameapparatuur. Omdat we verwachten dat livestreaming ook in de toekomst, post covid-19, ingezet zal worden voor het bereiken van verschillende doelgroepen, krijgt het opdoen van vaardigheden met deze mogelijkheden in een uitgebreidere training in 2021 een vervolg. Gebouwen en beheer Zoals gezegd werden de geplande verbouwingen bij de schouwburg t.b.v. verduurzaming en re-styling uitgesteld. De verduurzamingsverbouwing zal nu plaatsvinden in de zomer van 2021. Eind 2020 zijn de besprekingen omtrent de demarcatieafspraken met de afdeling vastgoed van de gemeente Gouda opnieuw opgestart. Conform bestaande demarcatieafspraken zijn op dit moment de onderhoudstaken van gebouwgebonden installaties voor rekening van de gebouweigenaar van de schouwburg. Planning is om de vernieuwde demarcatie in 2021 door te voeren. In de cinema werden in januari op de tweede verdieping een drietal airco units geplaatst om te voorkomen dat de temperatuur daar te hoog oploopt. Dit geeft veel meer comfort voor onze bezoekers en medewerkers. Vanuit bezuinigingsoverwegingen werd vanaf april alleen het hoogstnoodzakelijk groot onderhoud uitgevoerd aan het gebouw van Cinema Gouda. Investeringen werden bevroren. Voor de lange termijn is dit een ongewenste situatie. De MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP) voor Cinema en Schouwburg zijn samengevoegd en in een overzichtelijk en werkbaar systeem gezet. Door filtering zijn nu eenvoudig jaaroverzichten te genereren per gebouw, kostenpost en onderdeel, die ook te gebruiken zijn na wijziging van demarcatieafspraken. Plannen voor 2021 Vanaf eind 2020 is in overleg met de afdeling vastgoed een start gemaakt met plannen voor o.a. gefaseerde vernieuwing van het theaterlicht in de theaterzalen, en groot onderhoud aan de bruggen en hijsinstallatie in de kleine zaal van de Schouwburg. Daarbij wordt rekening gehouden met het verwachte gebruik van de zaal in de komende jaren.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

25


PERSONEEL In maart moest de stichting vanwege de coronapandemie een pas op de plaats maken. Activiteiten werden on hold gezet en doorgeschoven, wat maakte dat medewerkers thuis kwamen te zitten. Interne organisatie: Direct na de sluiting werd een corona crisisteam samengesteld. Dit team heeft zich beziggehouden met de maatregelen die genomen moesten worden als gevolg van de pandemie. Daarbij ging het over aanpassingen in het gebouw, het opstellen van gedragsregels voor medewerkers en bezoekers en het opstellen en steeds bijstellen van alle benodigde protocollen voor beide gebouwen. Een groot deel van het jaar werkten medewerkers die thuis konden werken vanuit huis. Met name in de eerste maanden waren de gebouwen volledig gesloten. Rondom activiteiten in de schouwburg of cinema werd in een veilige vorm gewerkt door medewerkers wiens aanwezigheid daarbij vereist was. Het contact werd onderhouden via een speciale sway nieuwsbrief, updates van ontwikkelingen via mail en online ‘koffiemomentjes’ of digitale overleggen. Veelal via ZOOM of Teams, één op één of met de hele afdeling. Ook medewerkersbijeenkomsten en digitale borrels werden online georganiseerd, en indien mogelijk in de maanden met minder stringente regelgeving ook live op gepaste afstand. Ondanks het feit dat activiteiten in verschillende maanden stil waren gelegd, was de werkdruk voor een deel van de medewerkers extreem hoog. Van het MT, de financiële administratie, de programmering, marketing en kaartverkoopafdeling werd veel input en flexibiliteit gevraagd. Dit in schril contrast met de activiteitgebonden medewerkers, die lang zonder werk thuis kwamen te zitten. Door het wegvallen van inkomsten en het doorlopen van veel kosten, werd de financiële positie van de organisatie naarmate de maanden verstreken steeds slechter, zonder vooruitzichten op snelle verbetering. Ondanks alle steunmaatregelen en het snel doorvoeren van vele bezuinigingen, raakte de stichting in toenemende liquiditeitsproblemen en ontkwamen we er niet aan ook een aantal maatregelen op het gebied van personeel in te zetten. Het ging daarbij in eerste instantie om gespreide betaling van vakantiegeld, het opnemen van alle vakantiedagen en compenseren van overuren. In overleg met de OR zijn hierover afspraken gemaakt. Door de hoog oplopende tekorten en het sombere perspectief, waren we in juni helaas ook genoodzaakt nog ingrijpender maatregelen te nemen op personeelsgebied. Daarbij ontkwamen we niet aan een noodzakelijke verdere afslanking in de personeelsbezetting om zo het voortbestaan van de organisatie op lange termijn veilig te stellen. Het ging om het laten vervallen van 15 arbeidsplaatsen, waarvan tien bij het theater, twee bij de cinema en drie arbeidsplaatsen die ten dienste stonden van allebei. Dit betekende dat twaalf medewerkers (5.6 fte) met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd per 1 oktober 2020 vertrokken en drie posities niet opnieuw werden ingevuld na vertrek van medewerkers naar een andere baan. Het betrof posities over de hele breedte van de organisatie. Dat betekende dat we afscheid moesten nemen van collega’s die jaren met hart en ziel voor de stichting hadden gewerkt. Dit was dan ook een zeer ingrijpende gebeurtenis voor iedereen in het bedrijf. Vrijwillige medewerkers Om onze serviceverlening verder te kunnen blijven optimaliseren en uitbreiden was de ploeg vrijwillige medewerkers in 2019 juist verder uitgebreid. Helaas konden wij hen in 2020 weinig werkzaamheden bieden. Naast een enkele livebijeenkomst werden contacten hoofdzakelijk online onderhouden. Een groot deel van de vrijwilligers was steeds aanwezig bij de organisatiebrede online personeelsactiviteiten.

26

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

27


28

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Als werkgever Stichting Schouwburgcomplex Gouda verzorgt jaarlijks stageplaatsen voor studenten vanuit opleidingen marketing en theatertechniek. Gemiddeld zijn per jaar vier stagiaires vanuit hun opleidingen bij ons aan de slag. In de coronaperiode was dit een stuk ingewikkelder. Toch zijn er stagiaires aan de slag geweest bij de marketingafdeling. De contacten verliepen hoofdzakelijk online. BUAS-project Een drietal studenten van de Breda University of Applied Science (BUAS) voerden in najaar 2020 namens de schouwburg een onderzoek uit. Hierin gingen zij op zoek naar een antwoord op de vraag aan welk cultureel aanbod jongeren in Gouda behoefte hebben en welke rol de Stichting Schouwburgcomplex hierin kan spelen. Theater of film bleken minder op het netvlies, het concreetste idee was een Street Art Festival. De onderzoeksresultaten lagen uiteindelijk meer op sociaal-maatschappelijk dan op cultureel vlak. De studenten hebben een jongerenplatform opgericht (Gouds Belegen), waarin de deelnemers onderling via online game avonden contact onderhouden. Dit jongerennetwerk onderhoudt zichzelf, en afgesproken is dat als daar ideeën ontstaan waarin de stichting Schouwburgcomplex een rol kan spelen als stakeholder, zij deze behoefte aan ons doorgeven. Als Goudse organisatie We bieden plaats aan amateurbespelers uit Gouda tegen een speciaal cultureel tarief en zoeken actief naar samenwerkingspartners met een maatschappelijke achtergrond. Daar proberen we projecten op te starten voor inwoners van Gouda die normaliter niet bij De Goudse Schouwburg of Cinema Gouda over de vloer komen. Daarnaast bieden we in samenwerking met de gemeente Gouda korting op voorstellingen voor mensen met een Rotterdampas. De mogelijkheden in 2020 waren door het geringe aantal activiteiten helaas dit jaar zeer beperkt. Voor milieu en duurzaamheid De opvolging van de duurzaamheidsscan uit 2019 is door covid-19 on hold gezet. Door de geringe aanwezigheid in het gebouw en de focus op overleven was hiervoor in 2020 weinig tijd. Zodra het enigszins kan zullen we dit weer oppakken en verder handen en voeten geven. In het kader van de uitvoering van de verduurzamingsplannen van de gemeente Gouda hebben we met de afdeling vastgoed van de gemeente gesproken over de benodigde aanpassingen aan het schouwburggebouw. Deze maatregelen zijn uitgesteld van zomer 2020 naar de zomer van 2021.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

29


VERSLAG OR Ook voor de OR was 2020 een jaar als nooit tevoren en dan helaas niet in positieve zin. Voor onze branche, organisatie en voor onze werkzaamheden. Er is dan ook een hoop gebeurd en veranderd binnen Stichting Schouwburgcomplex Gouda. Als OR zijn we heel betrokken geweest bij deze veranderingen en in goede samenwerking met de bestuurder hebben wij vele lastige vraagstukken behandeld dit jaar. Samenstelling OR De Ondernemingsraad bestond het eerste halfjaar uit onderstaande leden: Nina Angkotta - Voorzitter - Marketing & Communicatie Stijn Vermeulen - Secretaris - Assistent bedrijfsleider Ilias el Baroudi - OR lid -  Servicemedewerker Danny Rovers - OR lid - Technische dienst Gea Heijman - OR lid - Servicegroep De Ondernemingsraad bestond het tweede halfjaar uit onderstaande leden: Nina Angkotta - Voorzitter - Marketing & Communicatie Ilias el Baroudi - Secretaris - Servicemedewerker Danny Rovers - OR lid - Technische dienst Thomas Bontekoe - OR lid - Servicemedewerker Corrie Mouriks - OR lid - Tickets & Servicemedewerker Daarnaast is van 1 oktober tot eind 2020 Edward de Vlieg tijdelijk lid van de OR geweest en heeft Danny Rovers tijdelijk de rol van voorzitter op zich genomen, vanwege het zwangerschapsverlof van Nina Angkotta. Vergaderingen In 2020 is de ondernemingsraad vijftien keer bij elkaar gekomen voor overleg, grotendeels digitaal. Daarnaast zijn er nog dertien overlegvergaderingen geweest met de bestuurder. Dit is meer geweest dan ooit tevoren, maar dat was in deze tijd wel nodig. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde, voornamelijk de maatregelen die we als organisatie moesten nemen ten gevolge van Covid-19. Advies & instemming Er zijn twee instemmingsaanvragen en een adviesaanvraag bij de OR ingediend. Instemming 1. Op 13 maart een instemmingsaanvraag voor de aanvraag van een vergunning t.b.v. de arbeidstijdverkorting. 2. Op 16 april een instemmingsaanvraag voor de maatregelen vanwege Covid-19, betreffende: a. Het gespreid betalen van vakantiegeld; in twee gelijke gedeeltes van 50%, waarvan deel 1 in mei en deel 2 in september 2020. b. Het opnemen van vakantiedagen: medewerkers dienden 2/3e van hun vakantie-uren op te nemen voor 1 september a.s. c. Het compenseren van overuren: alle openstaande overuren dienden voor 1 september a.s. opgenomen te worden. Met beide aanvragen heeft de OR positief ingestemd. Voor de maatregelen ten gevolge van Covid-19 hebben we ook overleg gehad met de achterban, die begripvol en bijna geheel positief stond tegenover de maatregelen

30

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Advies Op 8 juli ontving de OR een adviesaanvraag over het voorgenomen besluit van een noodzakelijke verdere afslanking in de personeelsbezetting. Het ging om het laten vervallen van 15 arbeidsplaatsen, waarvan 10 bij het theater, 2 bij de cinema en 3 arbeidsplaatsen die ten dienste staan van beide wat uiteindelijk resulteerde in 12 medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die per 1 oktober 2020 onze organisatie hebben verlaten, en 3 posities die niet opnieuw zijn ingevuld na vertrek van een medewerker. Ook voor deze aanvraag is een positief advies uitgebracht, met enkele notities met betrekking tot de communicatie, de aanvliegroute en het tijdspad. In gezamenlijkheid hebben we vervolgstappen besproken en gemaakt, zoals een inloopspreekuur bij de bestuurder en de voorzitter van de OR. Naast de instemmings- en adviesaanvragen hebben we in gezamenlijkheid met de bestuurder regelmatig nagedacht over de communicatie, zowel in- als extern. Er zijn in 2020 geen trainingen gevolgd en geen kosten gemaakt. Voor de OR is dit een veelbewogen jaar geweest, hectisch en met veel druk, maar tegelijkertijd ook zeer interessant. De open communicatie tussen OR en bestuurder dit jaar hebben wij als zeer positief ervaren. We hebben met elkaar de schouders eronder gezet en hopelijk kunnen we nu door naar een positievere toekomst! OR Stichting Schouwburgcomplex Gouda Nina Angkotta, voorzitter.

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

31


VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht is in 2020 zes maal formeel in vergadering bij elkaar geweest in aanwezigheid van de directeurbestuurder. Elke vergadering start met een korte bespreking door de Raad van de agenda waarna de vergadering wordt voortgezet in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht onderschrijft en hanteert de Governance Code Cultuur 2019. Vanaf maart 2020 is door het uitbreken van COVID-19 de bedrijfsvoering van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda hard geraakt. Een afwisselende gedeeltelijke en volledige sluiting van de Schouwburg en Cinema was onvermijdelijk geworden. De Raad heeft als gevolg hiervan meerdere extra crisis-overleggen gevoerd met de directie over de voortdurende wisselende (financiële) situatie en de noodzakelijke bijstelling van de (liquiditeits)begroting rekening houdend met de actuele inzichten en perspectieven van de Stichting en het aanbod van Podiumkunsten in het algemeen. In 2020 heeft de Stichting helaas gedwongen afscheid moeten nemen van een aantal gemotiveerde en betrokken medewerkers. Uiteraard is daarvoor eerst besloten advies in te winnen bij de Ondernemingsraad. Wij zijn de bewuste medewerkers zeer dankbaar voor hun vaak jarenlange inzet en betrokkenheid. De operationele resultaten van zowel Cinema Gouda als de Goudse Schouwburg zijn als gevolg van COVID-19 en de daarmee verbonden sluiting van Schouwburg en Cinema vanzelfsprekend fors onder de vastgestelde begroting. Als gevolg van de fors verslechterde operationele resultaten kwam de stichting in 2020 in bijzonder beheer bij de huisbank. De directie heeft in samenspraak met de Raad diverse constructieve gesprekken gevoerd met de bank. Mede dankzij onze trouwe bezoekers, subsidies en Rijksbijdragen heeft de stichting financieel kunnen overleven. Er zijn in 2020 ondanks de pandemie nieuwe initiatieven ontwikkeld en gerealiseerd in relatie met de zichtbaarheid als Podium voor de Stad. De Schouwburg heeft zich daarbij vooruitstrevend getoond door gebruik te maken van digitaal aanbod via livestream. De samenwerking met de Gemeente Gouda is zeer constructief. We zijn de Gemeente en de Rijksoverheid dankbaar voor de subsidies en noodzakelijke financiële steun om financieel te kunnen overleven. De impact van de pandemie zal naar verwachting nog jaren een weerslag hebben. De voorzitter van de Raad voert periodiek voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder. Individuele leden van de Raad zijn per aandachtsgebied tevens klankbord voor de directeur-bestuurder. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren. In 2020 hebben we als Raad afscheid genomen van de heer D. Jolink. De heer Jolink is 9 jaar aan de Stichting verbonden geweest. Eerst als bestuurslid en als lid van Raad van Toezicht. Wij zijn hem zeer dankbaar en erkentelijk voor zijn inzet als vrijwilliger al die jaren. De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit de volgende leden: - De heer C.J. van der Wel (voorzitter) - Mevrouw M.J. van Strien (vicevoorzitter) - De heer A.A. Kuiper, aandachtsgebied financiën - De heer R.P. de Bruin, aandachtsgebied juridische zaken - De heer H.J Burks, aandachtsgebied personeel - De heer D. Jolink, aandachtsgebied algemeen (uitgetreden per 23 september 2020)

32

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Op 23 juni 2021 zijn door de voltallige Raad van Toezicht met de accountant de bevindingen uit de accountantscontrole over het jaar 2020 besproken. Over 2020 is aanvullend op de jaarrekening door de directeur-bestuurder en het team van de schouwburg een jaarverslag opgemaakt dat in woord en beeld inzicht geeft in de gerealiseerde activiteiten en resultaten van de Schouwburg en de Cinema. Dit jaarverslag 2020 wordt beschikbaar gesteld aan belanghebbenden en belangstellenden. De Raad van Toezicht dankt de directeur-bestuurder, alle medewerkers en vrijwilligers van de Schouwburg en de Cinema Gouda voor hun enorme inzet, veerkracht en betrokkenheid in 2020. Een bijzonder zwaar jaar als gastvrijheid je vak is. Een speciaal woord van dank voor alle mensen die de Schouwburg en de Cinema op enigerlei wijze hebben gesteund in 2020. Vooruitblik 2022 In het eerste half jaar van 2021 hebben we nagenoeg volledig onze deuren van Schouwburg en Cinema gesloten moeten houden. Door de ontvangen subsidies en Rijksbijdragen verwachten we 2021 met de huidige inzichten, financieel te kunnen doorstaan. Naar verwachting kunnen we in de tweede helft van het lopende jaar 2021 onze activiteiten (gedeeltelijk) hervatten. De Stichting Schouwburgcomplex Gouda heeft een ambitieuze vernieuwingsagenda. Deze hopen we in 2022 verder te kunnen realiseren. Raad van Toezicht Stichting Schouwburgcomplex Gouda Gouda, 23 juni 2021 C.J. van der Wel, voorzitter

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

33


VOORUITBLIK 2021 Waar we een jaar geleden dachten dat covid-19 vanaf januari ver op zijn retour zou zijn, moeten we nu in juni constateren dat we nog steeds midden in een pandemie zitten. Onze verwachtingen voor dit jaar hebben we opnieuw moeten bijstellen en temperen. Wel zijn we hoopvol door alle ontwikkelingen rondom vaccinaties. Sinds begin juni mogen we langzaamaan we weer een beperkt aantal van 50 gasten per zaal ontvangen. We hopen vanaf juli in de cinema weer op 1,5 metercapaciteit te mogen draaien, oplopend naar hogere aantallen naar het eind van het jaar. De verwachting voor het nieuwe theaterseizoen (start sept ’21), bedraagt voor de eerste maanden van het seizoen niet meer dan maximaal 20% van de originele geraamde omzet, door onder andere de overheidsrestricties in aantallen bezoekers en de waarschijnlijk nog steeds geldende 1,5 meter afstand die schouwburgen en bioscopen moeten aanhouden en faciliteren. De bezoekerscapaciteit is dan maximaal 25% van het aantal stoelen in onze zalen. Vanaf januari 2022 hopen we weer gebruik te kunnen maken van de maximale capaciteit van de zalen. Corona drukt zwaar zijn stempel op het culturele veld. De verwachting is dat dit blijvende consequenties zal hebben voor de mogelijkheden van beleving van cultuur. Hiertoe zullen wij ons in de toekomst moeten verhouden. Ondanks de coronacrisis eindigt de stichting 2020 met een positief exploitatieresultaat. Dit komt door de ondersteuning vanuit zowel gemeente, rijk als fonds podiumkunsten. Het resultaat is toegevoegd aan een reserve Covid-19 om de voorziene tekorten ten gevolge van de coronacrisis in 2021 en verder te kunnen compenseren. De gevolgen van de crisis zullen nog lang doordreunen.

We moeten ons vaste publiek opnieuw zien te trekken en nieuwe doelgroepen proberen aan te spreken. Dat betekent wel dat gasten weer het vertrouwen moeten hebben veilig naar het theater en de cinema te kunnen. Naast een veilig bezoek moeten we zorgen voor voldoende, en divers aanbod. Enerzijds door het aanbieden van voorstellingen en films zoals we dat altijd deden, anderzijds door het aanbieden van nieuw aanbod. Covid-19 zorgde ervoor dat we creatief aan de slag gingen met alternatieven in ons aanbod, live, hybride, of streaming. Een aantal concepten die we hebben ontwikkeld zullen we blijvend aanbieden, of verder doorontwikkelen. Eigen producties en aanbod zullen een grotere rol gaan spelen dan in voorgaande jaren. We pakken de samenwerkingsverbanden weer verder op. Binnen Gouda met de C4 door het ontwikkelen van projecten voor de stad met de urban curator. In de regio in de samenwerking met de theaters uit Leiden en Dordrecht. Als Covid-19 ons één ding geleerd heeft, is het dat flexibiliteit van belang is. Dus zullen we onze organisatie zo flexibel mogelijk inrichten, zodat we bij veranderingen beter kunnen meebewegen. In onze nieuwe blik op de toekomst, en in het beleid voor de komende jaren dat we in 2021/2022 zullen vormgeven, zullen deze nadruk op flexibiliteit en de andere lessen uit deze coronaperiode centraal staan. Zodra we volledig open mogen, zullen we ook het personeelsbestand weer moeten uitbreiden. De formatie dient op peil te worden gebracht om alle activiteiten te organiseren en onze gasten als vanouds te ontvangen. Ook hier zal flexibiliteit het sleutelwoord zijn.

De komende periode hebben we nodig om te herstellen en het vertrouwen van het publiek terug te winnen.

34

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

35


DANK Allereerst een groot woord van dank voor de vele lieve berichten en steun die we mochten ontvangen van onze gasten in het afgelopen jaar. Dat heeft ons geroerd en geraakt. Dank voor de onbaatzuchtige donaties van ticketgelden, dank dat u Vriend werd in dit voor ons zo moeilijke jaar. Het geeft ons de energie door te gaan en vooruit te kijken. Graag dank ik alle medewerkers en vrijwillige medewerkers van De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda voor hun inzet in het afgelopen bizarre jaar. Het was niet eenvoudig om met de omstandigheden waarin we ons bevonden, en de maatregelen die we moesten nemen, positief vooruit te blijven kijken. Ik ben trots op alle medewerkers, op hun flexibiliteit en weerbaarheid. Samen zetten we de schouders er onder, en denken in wat wel kan. Dank aan de leden van de Raad van Toezicht, voor hun vertrouwen in directie en organisatie, hun advies en feedback, en hun extra inzet en steun in dit afgelopen jaar. En verder dank ik uiteraard de gemeente Gouda, voor de prettige en constructieve samenwerking rondom alle ontwikkelingen sinds maart 2020, alle extra tijd en energie en de extra financiële steun die we mochten ontvangen. Wij hopen iedereen weer snel te kunnen ontvangen bij één van onze activiteiten. Zonder mondmasker of toegangstest, maar met open armen en een warm welkom.

Tineke Maas, directeur-bestuurder

36

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

37


38

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg


Bijlage 1: Samenvatting jaarrekening

Jaarverslag 2020 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg

39


Uitgave Stichting Schouwburgcomplex Gouda Adres cinema Burg. Jamessingel 25, 2803 WV Gouda Adres theater Boelekade 67, 2806 AE Gouda Tel. cinema 0182 – 527 773 Tel. theater 0182 – 513 353 Email info@cinemagouda.nl / info@goudseschouwburg.nl Internet www.cinemagouda.nl / www.goudseschouwburg.nl DE SCHOUWBURG WORDT FINANCIEEL ONDERSTEUND 40GOUDSE Jaarverslag 2019 | Cinema Gouda & de Goudse Schouwburg EN MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Gemeente Gouda Alle adverteerders in de brochure Fonds Podiumkunsten Kickstart Cultuurfonds