Page 26

7

BIJ DE STALLING

Zorg als gemeente voor correcte informatievoorziening en communicatie over aanwezige stallingen en de beschikbaarheid van rekken. Is een stalling vol? Hoeveel plekken zijn er nog vrij voor de fietsers? En ook zeker zo belangrijk: is het voor fietsers duidelijk waar de stallingen zijn? Een rommelige openbare ruimte wil niemand, dus moet het niet aantrekkelijk zijn voor fietsers om hun fiets op straat neer te zetten. Dit betekent zo min mogelijk paaltjes en hekjes om de fiets aan vast te zetten. Maar zelfs als de mogelijkheden minimaal zijn, staan er nog altijd fietsen op plaatsen waar je dat niet wilt ten behoeve van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. Het gedrag is een belangrijk onderdeel van de reden waarom men (on)bewust ergens de fiets neerzet. Op welke wijze kan dit gedrag worden beïnvloed? Je kunt ervoor kiezen om het gedrag te beïnvloeden door te straffen of te belonen. Denk bij het straffen aan handhaving en het verwijderen van fout gestalde fietsen. Handhavers kunnen worden bevoegd om fout gestalde fietsen te verwijderen, mits de juiste juridische stappen vooraf zijn genomen. Het verwijderen van fietsen die langer dan bijvoorbeeld 30 dagen staan gestald kan door middel van het bestickeren van fietsen. Op deze sticker staat dat de fiets wordt verwijderd na een bepaalde datum als de sticker voor die tijd niet is verwijderd. Fietsen die na deze datum nog steeds zijn voorzien van de sticker worden daadwerkelijk verwijderd. Door gebieden aan te wijzen als fietsparkeerverbodzone kan sneller worden gehandeld en kunnen in deze zone gestalde fietsen direct worden verwijderd. Wanneer je er als beleidsbepaler voor kiest om fietsen te verwijderen zal op de achtergrond wel iets georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan voldoende opslagcapaciteit voor de verwijderde fietsen, een sluitend en actueel registratiesysteem om een fiets terug te vinden, goede communicatie naar de fietsers over verwijderacties en hoe een verwijderde fiets opgehaald kan worden, een betalingssysteem voor wanneer de fiets weer wordt opgehaald en voldoende bemensing van het fietsafhaalpunt. Een meer vriendelijke vorm van gedragsbeïnvloeding is het inzetten van fietscoaches. Een fietscoach kan onder andere de foutparkeerder erop wijzen dat het stallen in een stalling een veel betere optie is en kan fietsers naar de ‘juiste plek’ verwijzen. Een fietscoach fungeert in zo’n geval als een soort gastheer en dit is een meer servicegerichte aanpak dan het verwijderen van fietsen.

26

LOCATIE, LOCATIE, LOCATIE

Fietsers fietsen niet ergens naar toe om hun fiets te stallen, fietsers fietsen ergens naar toe omdat ze ergens willen zijn, zoals bijvoorbeeld een supermarkt, treinstation of winkelcentrum. De fiets zorgt voor vrijheid en dat houdt in de praktijk in dat wordt doorgefietst totdat men zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming is. De afstand van waar de fiets wordt neergezet tot aan de (eind)bestemming is afhankelijk van de aanwezigheid van fysieke barrières. Bij gebrek aan openbare ruimte voor fietsers wordt vaak gekozen om een (ondergrondse) stalling aan te leggen. De exacte locatie van een fietsenstalling is bepalend voor zijn ‘populariteit’. Fietsers gebruiken fietsenstallingen die dichtbij de voorzieningen gevestigd is eerder dan een stalling die verder weg staat of niet op de route ligt. Duidelijke verwijsborden op logische plekken langs drukke fietsroutes zorgen ervoor dat een stalling gevonden wordt. Richt de directe omgeving van een stalling zo in dat het vanzelfsprekend is dat de fietser naar de stalling fietst. Goede verlichting van de route en zichtbaarheid van de stalling zijn essentieel voor de vindbaarheid en daarmee het succes van een stalling. Je bouwt een stalling immers omdat je wilt dat hij gebruikt wordt.

Profile for Goudappel Groep

'Fiets mee van A naar P'  

Hét inspiratieboek voor fietsparkeren - Goudappel Coffeng

'Fiets mee van A naar P'  

Hét inspiratieboek voor fietsparkeren - Goudappel Coffeng