Page 15

‘Uitbreiding van de spoorcapaciteit vergroot de mobiliteit en bereikbaarheid slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten.’ Wat wel iets oplevert en weinig kost, is het verbeteren van de mogelijkheden om naar en van het treinstation te gaan. Vooral met de fiets. ‘Investeren in voor- en natransport bij treinstations met bijvoorbeeld fietsvoorzieningen is effectiever en aanmerkelijk goedkoper dan kostbare uitbreiding van het spoorwegnet.’ Sowieso is het stimuleren van de fiets een goede investering. Weliswaar neemt de verkeersveiligheid erdoor af, maar dat valt weg tegen de ‘gezondheidswinst’. (bron: CPB in de Volkskrant, 12 mei 2016) Als gemeente is het belangrijk om stil te staan bij welke doelgroep je het beste wilt bedienen in het vervoer. Het aanpassen van de infrastructuur is niet het enige dat moet gebeuren om mensen op de fiets te krijgen. Mensen zijn gewoontedieren en het doorbreken van deze gewoontes is lastig. De laatste jaren is er veel gedaan aan het veranderen van attitudes ten opzichte van fietsen. De vele campagnes over de duurzaamheid en de gezondheidseffecten van fietsen dragen bij aan een positieve houding over fietsen.

Een overbelaste, of juist Ook de sociale omgeving draagt bij: infrequente ov-verbinding als iedereen in de omgeving met kan de reden zijn voor de fiets gaat, lijkt fietsen normaal, mensen om de fiets te en als het normaal is dan willen pakken mensen het graag doen. Dit is de subjectieve norm. Hetzelfde geldt voor parkeren: als iedereen netjes in de vakken parkeert is dit normaal en zullen anderen dit ook doen.

Het aanleggen van goede fietspaden Wist je dat het in op de juiste routes en duidelijke Nederland slechts 6% bebording helpt bij het verhogen van de van de tijd regent? waargenomen controle van het gedrag: met een duidelijke route is het makkelijker om je voor te stellen hoe je naar een bestemming komt. Of het kiezen van de juiste stalling: als deze makkelijker te vinden is pakken mensen ook sneller de fiets. Met deze middelen zorg je dat mensen de intentie hebben om te gaan fietsen. Het is alleen de truc om mensen ook daadwerkelijk op de fiets te krijgen wanneer zij deze intentie hebben. Mensen zijn gewoontedieren en het doorbreken van een gewoonte is lastig, ondanks goede intenties. Door mensen te confronteren met hun intentie kun je ze overtuigen om de fiets te nemen. Dit kan door de fiets een prominente plek te geven in de ruimtelijke ordening of bijvoorbeeld door ze eerst een afspraak te laten maken met zichzelf (‘maandag ga ik op de fiets’) om hen daar vervolgens aan te herinneren.

Theorie van gepland gedrag Werkelijke uitdaging

Attitude

Subjectieve normen

Waargenomen controle van gedrag

Intentie

Gedrag

Theory of Planned Behavior, Ajzen 1991

‘Wist je dat je bijna een jaar aan je leven kunt toevoegen, simpelweg door het gezondheidseffect van fietsen? Dat geldt ook voor de elektrische fiets. Dat is wel een iets minder intensieve beweging, maar je fiets ongemerkt ook veel vaker en verder.

15

Profile for Goudappel Groep

'Fiets mee van A naar P'  

Hét inspiratieboek voor fietsparkeren - Goudappel Coffeng

'Fiets mee van A naar P'  

Hét inspiratieboek voor fietsparkeren - Goudappel Coffeng