Register rakende (..) Gouda  
Register rakende (..) Gouda  

Afschriften van diverse stukken met betrekking tot Gouda en omgeving, o.a. betreffende het rechtsgebied