Page 1


Kort Berecht vant Tucht-huys (uit 1611)  

Tot onderwijs, vermaninghe ende waerschouwinghe, van alle onbedochte joncheyt; Jan J. van Vennip, schoolmeester int H. Geest-huys Ter Goude;...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you